8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 510 74 133 46 34 19 9 6 3 11 4 7 7 15 23 28 23 27 15 20 6 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 866 78 196 89 59 45 41 34 33 17 22 18 9 17 31 50 37 30 33 21 5 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 51 0 0 0 1 1 2 4 5 4 8 2 6 9 1 3 1 0 2 1 1 0
Septikémie (A40-A41) 539 12 10 7 6 0 4 2 9 13 11 12 17 26 45 82 78 87 55 41 20 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 446 103 239 209 169 157 184 147 109 119 118 87 94 81 119 132 137 91 73 52 24 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 953 0 0 0 1 0 0 0 3 4 17 25 65 82 150 173 184 130 68 39 12 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 912 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 14 32 76 164 269 174 96 50 21 6 3
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 457 0 1 1 0 0 0 3 9 17 12 29 17 19 40 47 78 70 66 33 13 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 685 0 0 0 0 0 1 3 9 19 45 59 61 65 115 115 101 46 29 13 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 299 0 0 0 0 0 2 1 8 12 16 20 30 24 59 47 45 18 10 7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 176 0 0 0 1 0 1 2 1 8 10 6 23 17 22 43 22 10 6 3 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 20 36 75 146 113 43 23 9 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 739 0 0 0 0 0 0 4 2 2 7 9 23 51 91 150 142 137 81 33 7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 358 21 74 45 71 45 20 11 34 55 101 127 233 275 473 696 505 321 158 73 16 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 113 0 0 0 0 0 4 11 17 16 11 13 5 4 9 11 5 7 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 110 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 8 5 17 18 24 20 9 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 898 0 0 0 0 2 1 4 27 78 243 276 145 26 39 26 13 15 3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 700 29 42 49 34 42 49 64 73 96 173 162 189 211 307 402 353 222 119 71 13 0
Anémie (D50-D64) 868 9 11 7 4 12 14 6 9 17 19 31 38 54 49 103 139 120 103 83 28 12
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 315 5 41 26 19 11 6 4 11 2 13 6 13 16 12 33 35 29 17 10 5 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 294 0 6 18 30 36 27 33 27 26 45 72 85 100 136 181 177 128 89 51 20 7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 321 82 271 182 133 86 37 46 45 63 91 92 106 121 151 165 175 142 140 113 62 18
Demence (F00-F03) 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 5 22 14 31 36 31 17 6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 946 0 1 0 23 72 65 60 76 101 104 99 104 83 64 51 29 13 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 430 0 1 0 6 50 84 85 70 56 31 15 13 2 4 9 2 1 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 329 0 0 1 0 12 21 37 42 65 36 28 25 22 18 9 10 0 1 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 316 3 8 1 2 5 15 10 16 19 39 43 36 50 25 15 16 4 4 2 3 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 406 5 35 83 109 141 97 76 70 110 101 70 96 67 53 64 72 57 50 36 14 0
Alzheimerova nemoc (G30) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 13 19 19 18 7 0
Roztroušená skleróza (G35) 151 0 0 0 1 1 6 11 14 18 20 22 15 11 12 11 7 1 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 304 14 50 67 92 67 49 70 81 78 74 73 101 68 88 98 89 64 53 18 10 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 762 0 0 0 0 0 0 4 5 9 18 26 33 55 84 114 150 107 63 71 19 4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 294 24 40 63 112 89 81 82 124 198 302 271 357 305 293 349 292 178 92 36 5 1
Katarakta (H25-H26, H28) 340 0 3 3 0 2 2 1 0 7 8 10 16 18 45 74 51 42 33 19 4 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 139 11 48 66 19 29 23 12 26 42 50 43 48 61 114 172 160 113 61 36 5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 054 28 101 82 49 29 20 27 33 55 71 54 66 61 82 98 83 55 34 21 5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 358 0 1 0 7 13 2 7 11 19 45 67 96 76 149 180 241 185 138 95 23 3
Angina pectoris (I20) 606 0 0 0 0 0 0 1 2 11 13 38 54 68 91 115 83 58 51 17 4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 073 0 0 0 0 0 0 2 4 28 71 156 162 191 324 345 288 217 159 97 24 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 390 0 0 0 0 1 2 2 9 30 52 92 140 213 323 480 437 312 180 83 29 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 553 0 0 1 1 1 5 6 2 25 38 35 23 48 51 88 86 59 51 24 8 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 736 1 5 5 9 11 16 17 23 46 59 115 139 195 402 713 708 595 383 217 71 6
Selhání srdce (I50) 3 052 0 0 0 0 0 0 10 11 6 21 39 70 140 240 459 541 533 470 331 156 25
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 745 3 8 1 1 1 1 14 23 36 61 91 159 195 369 609 663 552 440 330 161 27
Ateroskleróza (I70) 1 833 0 0 0 0 0 1 1 3 3 25 43 91 180 307 446 317 195 104 69 42 6
Varixy dolních končetin (I83) 991 0 0 0 0 1 8 32 51 123 152 136 112 89 96 92 45 19 24 8 3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 505 2 6 25 49 44 30 41 49 82 89 118 131 139 289 373 390 295 221 91 37 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 993 338 896 260 85 80 23 26 23 19 23 16 24 22 16 36 25 26 28 22 4 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 074 86 138 70 30 35 14 19 29 37 44 41 65 76 149 237 274 214 212 209 81 14
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 617 479 457 86 10 13 8 9 5 12 13 12 11 30 31 77 72 79 95 77 33 8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 394 0 648 497 86 31 33 20 24 18 14 3 4 6 4 3 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 011 3 13 13 24 65 51 67 73 72 121 76 105 85 87 82 44 22 5 3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 771 1 5 3 1 0 2 1 4 3 12 30 75 97 253 424 317 300 129 89 23 2
Astma (J45-J46) 318 1 25 42 34 14 4 8 3 11 15 20 20 14 20 24 20 21 14 5 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 813 8 9 13 2 13 20 25 28 28 45 73 87 131 226 339 297 222 137 76 25 9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 284 2 22 47 26 32 29 21 17 15 22 10 10 9 7 9 4 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 345 7 48 20 14 18 20 26 20 21 18 24 25 19 20 21 11 2 6 4 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 314 14 8 2 6 6 10 6 12 9 22 6 13 19 30 35 34 29 21 24 7 1
Peptický vřed (K25-K28) 414 0 0 0 1 1 5 6 12 13 17 26 30 34 43 42 48 44 51 28 11 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 887 20 30 38 40 65 94 76 57 59 91 81 93 85 143 196 224 194 160 101 33 7
Nemoci appendixu (K35-K38) 727 0 11 52 99 101 85 63 47 40 51 38 36 20 22 24 26 6 4 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 226 33 41 41 13 7 21 32 32 59 67 78 116 111 137 159 133 95 31 18 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 313 2 27 60 15 10 19 23 66 94 128 115 116 127 144 147 118 56 34 7 4 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 560 0 0 20 45 89 46 57 37 54 48 33 32 9 32 16 18 13 5 5 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 321 13 20 15 10 22 17 11 13 13 22 13 7 9 20 32 25 28 16 10 5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 399 3 13 8 6 7 6 2 13 20 17 7 20 24 40 43 50 59 31 19 8 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 343 0 0 0 0 0 2 3 0 5 24 12 26 33 36 60 57 35 27 20 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 853 8 5 12 8 21 29 45 39 67 97 81 57 80 77 81 58 37 22 18 11 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 663 6 40 45 29 22 8 10 6 13 20 14 29 35 55 97 73 59 54 31 14 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 309 0 0 0 0 0 0 0 2 13 30 27 63 49 59 41 16 8 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 375 0 6 7 6 19 11 7 12 20 19 22 30 32 42 47 48 29 11 2 5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 602 0 1 3 4 41 48 88 128 172 219 225 200 212 276 342 285 176 101 63 16 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 551 0 0 3 0 2 3 6 7 18 21 34 21 38 49 96 102 61 46 29 14 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 696 0 0 3 9 8 16 18 19 41 59 62 80 57 91 85 76 29 25 10 8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 533 2 5 7 11 18 11 14 11 11 28 26 22 29 50 56 58 58 56 40 15 5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 953 21 58 33 38 78 59 70 48 41 46 41 49 80 59 88 60 30 34 15 3 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 573 24 24 18 17 31 27 31 27 23 24 19 35 36 52 72 39 33 30 9 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 694 11 43 42 42 40 13 12 27 25 37 25 45 39 42 62 64 50 28 30 14 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 765 0 0 0 0 0 0 1 2 10 20 35 56 84 110 161 124 113 32 14 2 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 264 0 0 0 0 1 4 3 5 10 28 48 110 154 194 268 247 136 34 18 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 528 0 0 1 16 103 96 90 100 145 191 196 172 141 120 83 50 16 6 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 802 0 23 37 81 122 53 63 66 98 115 151 160 191 189 196 133 74 32 14 4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 115 0 0 2 4 2 2 2 7 7 3 9 5 6 5 18 24 9 8 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 427 0 5 12 37 27 1 7 12 6 23 19 30 40 46 48 46 42 20 4 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 659 0 1 0 0 5 5 21 30 106 170 198 203 172 187 202 175 104 50 21 8 1
Dorzalgie (M54) 3 212 1 4 4 72 119 18 40 45 126 164 201 277 252 280 419 425 328 264 124 43 6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 591 0 19 27 31 41 30 51 44 83 201 178 184 195 168 154 117 45 13 8 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 924 0 3 20 56 54 12 17 26 47 65 58 76 77 84 92 82 85 39 23 7 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 029 100 91 48 37 89 45 30 39 50 52 35 44 40 65 88 62 51 40 21 1 1
Selhání ledvin (N17-N19) 765 2 1 0 2 9 8 12 7 6 28 31 42 54 77 110 115 91 83 67 17 3
Urolitiáza (N20-N23) 2 561 0 0 12 14 40 68 121 170 193 263 226 216 253 274 316 225 96 51 21 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 460 17 23 30 33 93 48 41 45 53 107 124 128 125 190 304 317 285 225 177 81 14
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 27 78 128 285 401 332 177 62 13 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 135 5 80 115 74 75 53 57 40 42 73 66 55 62 78 103 80 41 22 11 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 158 0 0 0 2 10 13 9 8 12 28 18 20 8 13 9 5 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 394 1 0 0 4 42 61 54 56 35 46 28 21 11 7 10 4 5 4 1 4 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 972 0 0 0 19 57 73 116 123 197 338 423 297 112 57 63 42 29 20 3 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 276 0 0 2 11 74 206 347 372 394 448 433 310 314 399 441 320 140 53 9 2 1
Lékařský potrat (O04) 1 366 0 0 0 2 84 265 279 287 219 213 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 548 0 0 0 1 77 261 389 362 302 136 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 859 0 0 0 1 311 807 1 205 915 507 105 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 636 0 0 0 2 75 131 178 168 60 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 832 0 0 0 0 274 971 1 508 1 307 650 118 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 429 0 0 0 0 65 222 398 416 258 66 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 63 0 0 0 0 4 9 20 21 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 201 0 0 0 1 15 40 59 54 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 567 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 915 173 190 274 92 56 16 16 15 9 13 12 12 10 8 5 6 4 3 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 923 0 2 6 19 32 9 7 10 33 42 62 79 85 96 141 120 74 65 26 13 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 322 7 54 222 322 296 138 119 133 130 117 90 69 72 102 124 129 79 55 38 21 5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 643 1 1 4 7 5 3 6 14 20 36 41 50 54 91 112 100 41 35 19 3 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 382 371 446 260 392 451 89 69 90 123 167 165 186 197 321 514 466 414 335 223 84 19
Nitrolební poranění (S06) 1 894 17 78 86 118 134 126 103 95 115 116 87 142 84 98 116 104 91 82 64 33 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 242 115 173 85 105 86 64 66 47 46 46 51 54 30 47 48 45 42 46 30 10 6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 027 2 29 180 158 25 15 27 16 37 51 27 48 65 69 100 70 58 30 15 4 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 093 3 5 7 5 2 6 13 5 9 10 14 18 39 65 89 117 169 195 194 113 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 921 0 6 22 38 32 33 44 49 69 81 74 76 82 85 97 57 34 16 17 8 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 163 6 43 167 250 278 278 295 265 319 422 312 354 310 345 390 322 299 235 179 73 21
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 178 8 69 10 4 8 4 9 8 8 13 6 6 8 3 3 6 2 3 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 599 4 70 17 51 88 53 40 35 24 48 30 32 15 16 21 16 15 9 11 3 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 888 3 10 9 10 13 15 16 36 30 28 43 58 58 96 156 111 96 74 17 8 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 137 0 2 4 4 9 6 4 10 13 10 15 11 11 16 10 4 2 1 2 3 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 394 17 71 40 22 22 28 13 18 17 28 15 17 18 15 18 20 4 4 7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 760 70 48 28 38 43 13 13 8 19 29 27 48 43 70 76 62 61 31 24 9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 139 0 0 0 0 1 5 8 19 44 41 13 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 555 7 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 496 3 27 45 28 5 9 17 43 70 111 126 231 276 430 569 300 138 53 12 2 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 16 236 88 115 221 230 430 1 195 2 086 2 341 2 002 1 262 661 648 691 807 1 121 1 034 678 386 190 48 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 179 968 11 137 5 613 4 534 4 146 5 798 7 271 9 885 10 007 9 597 9 575 8 474 9 493 9 889 13 578 18 183 16 041 11 682 7 949 4 936 1 858 322
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 8,9 4 1 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 1,1 1 2,4 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,1 9,4 5,9 1,9 1,4 1,2 0,9 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 2,2 2,5 1,7 2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0
Septikémie (A40-A41) 0,7 1,4 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4 1,9 3,4 3,6 4,9 6,7 3,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 12,4 7,2 4,5 3,9 4,1 4,2 2,8 2 1,9 1,6 1,5 1,7 1,7 2,2 2,3 3,3 3,6 4,8 6,2 8 3,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,2 1,7 2,7 3 4,4 5,1 4,5 4,6 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,6 3 4,7 4,1 3,7 3,3 2,5 2 5,9
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8 1,9 2,7 4,4 3,9 4,4 3,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,1 1,4 2,1 2 2,4 1,8 1,9 1,5 1,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 1,1 0,8 1,1 0,7 0,7 0,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1,4 2,5 2,7 1,7 1,5 1,1 0,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,4 1,1 1,7 2,6 3,4 5,3 5,3 3,9 2,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,1 2,5 2,2 1 1,7 1,2 0,5 0,2 0,6 0,9 1,4 2,2 4,2 5,8 8,6 12,1 12 12,5 10,4 8,7 5,4 7,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8 0,6 0,1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 1,3 3,4 4,8 2,6 0,5 0,7 0,5 0,3 0,6 0,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,3 3,5 1,3 1 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 2,4 2,8 3,4 4,4 5,6 7 8,4 8,7 7,8 8,5 4,4 0
Anémie (D50-D64) 1,1 1,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,1 0,9 1,8 3,3 4,7 6,8 9,9 9,4 23,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,6 1,2 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,8 1,1 1,1 1,2 1,7 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,6 0 0,2 0,4 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 1,2 1,5 2,1 2,5 3,1 4,2 5 5,9 6,1 6,7 13,8
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,8 9,9 8,2 3,9 3,1 2,2 0,8 0,9 0,8 1 1,3 1,6 1,9 2,5 2,7 2,9 4,2 5,5 9,2 13,5 20,8 35,5
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,3 1,2 2,4 3,7 5,7 11,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,2 0 0 0 0,5 1,9 1,5 1,2 1,4 1,6 1,4 1,7 1,9 1,7 1,2 0,9 0,7 0,5 0 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,5 0 0 0 0,1 1,3 1,9 1,6 1,3 0,9 0,4 0,3 0,2 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,3 0,5 0,7 0,8 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,4 0,2 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 1,1 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0,6 1,1 1,8 2,5 3,7 2,2 1,5 1,3 1,8 1,4 1,2 1,7 1,4 1 1,1 1,7 2,2 3,3 4,3 4,7 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,3 2,1 2,3 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 1,7 1,5 1,4 2,1 1,7 1,1 1,3 1,5 1,3 1 1,3 1,8 1,4 1,6 1,7 2,1 2,5 3,5 2,1 3,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 1,2 1,5 2 3,6 4,2 4,2 8,5 6,4 7,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4 2,9 1,2 1,3 2,6 2,3 1,9 1,6 2,3 3,2 4,2 4,7 6,5 6,4 5,3 6 6,9 6,9 6,1 4,3 1,7 2
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,3 1,2 1,6 2,2 2,3 1,3 3,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 1,3 1,4 1,4 0,4 0,8 0,5 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,9 1,3 2,1 3 3,8 4,4 4 4,3 1,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 3,4 3 1,8 1,1 0,8 0,5 0,5 0,6 0,9 1 0,9 1,2 1,3 1,5 1,7 2 2,1 2,2 2,5 1,7 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,7 0 0 0 0,2 0,3 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 1,7 1,6 2,7 3,1 5,7 7,2 9,1 11,3 7,7 5,9
Angina pectoris (I20) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 1 1,4 1,7 2 2 2,3 3,4 2 1,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1 2,7 2,9 4 5,9 6 6,8 8,5 10,5 11,6 8 9,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1,6 2,5 4,5 5,9 8,3 10,4 12,2 11,9 9,9 9,7 9,9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0,5 0,6 0,4 1 0,9 1,5 2 2,3 3,4 2,9 2,7 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,8 2 2,5 4,1 7,3 12,4 16,8 23,2 25,3 25,8 23,8 11,8
Selhání srdce (I50) 3,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 1,3 2,9 4,4 8 12,9 20,8 31 39,4 52,3 49,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,6 0,4 0,2 0 0 0 0 0,3 0,4 0,6 0,8 1,6 2,9 4,1 6,7 10,6 15,8 21,5 29 39,3 53,9 53,3
Ateroskleróza (I70) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,7 1,7 3,8 5,6 7,7 7,5 7,6 6,9 8,2 14,1 11,8
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,9 2 2,1 2,4 2 1,9 1,7 1,6 1,1 0,7 1,6 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,2 0,2 0,5 1,1 1,1 0,7 0,8 0,9 1,3 1,2 2 2,4 2,9 5,2 6,5 9,3 11,5 14,6 10,8 12,4 7,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,4 40,7 27 5,6 2 2,1 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 1 1,8 2,6 1,3 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,5 10,4 4,2 1,5 0,7 0,9 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 1,6 2,7 4,1 6,5 8,3 14 24,9 27,1 27,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 57,7 13,8 1,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 1,3 1,7 3,1 6,3 9,2 11,1 15,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,7 0 19,5 10,6 2 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 0,4 0,4 0,3 0,6 1,7 1,2 1,3 1,4 1,2 1,7 1,3 1,9 1,8 1,6 1,4 1 0,9 0,3 0,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 1,4 2 4,6 7,4 7,5 11,7 8,5 10,6 7,7 3,9
Astma (J45-J46) 0,4 0,1 0,8 0,9 0,8 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,6 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2,2 1 0,3 0,3 0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 1,3 1,6 2,8 4,1 5,9 7,1 8,7 9 9 8,4 17,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,2 0,7 1 0,6 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,8 1,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,4 0,5 0,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 1,7 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 2,9 2,3 2
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 1,1 1,7 3,4 3,3 3,7 3,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,3 2,4 0,9 0,8 0,9 1,7 2,2 1,5 1,1 1 1,3 1,4 1,7 1,8 2,6 3,4 5,3 7,6 10,6 12 11,1 13,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,9 0 0,3 1,1 2,3 2,6 1,9 1,2 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,6 0,2 0,3 0,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,5 4 1,2 0,9 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 1 0,9 1,4 2,1 2,3 2,5 2,8 3,2 3,7 2 2,1 0,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,2 0,8 1,3 0,4 0,3 0,4 0,4 1,2 1,5 1,8 2 2,1 2,7 2,6 2,5 2,8 2,2 2,2 0,8 1,3 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,7 0 0 0,4 1,1 2,3 1,1 1,1 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,2 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,6 0,6 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 1,1 1,1 1,2 1,7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,5 0,7 0,7 1,2 2,3 2 2,3 2,7 5,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,4 1,8 2,4 0,7 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 0,9 0,7 1,1 1,3 1,4 1 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 2,1 3,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,7 1,2 1 0,7 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 1 1,7 1,7 2,3 3,6 3,7 4,7 5,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1,1 1 1,1 0,7 0,4 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1 0,7 0,2 1,7 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0 0,1 0,1 1,1 1,1 1,7 2,4 2,8 3 3,9 3,6 4,5 5 5,9 6,8 6,9 6,7 7,5 5,4 3,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,4 0,8 0,9 1,7 2,4 2,4 3 3,5 4,7 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,8 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,8 1,1 1,5 1,2 1,7 1,5 1,8 1,1 1,6 1,2 2,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0,9 1 1,4 2,3 3,7 4,8 5 9,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 2,5 1,7 0,7 0,9 2 1,4 1,3 0,9 0,7 0,6 0,7 0,9 1,7 1,1 1,5 1,4 1,2 2,2 1,8 1 3,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 2,9 0,7 0,4 0,4 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,6 0,8 0,9 1,2 0,9 1,3 2 1,1 0,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 1,3 1,3 0,9 1 1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 1,1 1,5 2 1,8 3,6 4,7 5,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 1 1,8 2 2,8 2,9 4,4 2,1 1,7 0,7 2
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 2 3,2 3,5 4,6 5,9 5,3 2,2 2,1 1,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 0,4 2,7 2,2 1,7 1,9 2,3 2,6 3,4 3,1 3 2,2 1,4 1,2 0,6 0,4 0,2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0 0,7 0,8 1,9 3,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 2,6 2,9 4 3,4 3,4 3,2 2,9 2,1 1,7 1,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0 0,2 0,3 0,9 0,7 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,6 1,3 0,5 0,7 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,7 2,4 3,4 3,7 3,6 3,4 3,5 4,2 4,1 3,3 2,5 2,7 2
Dorzalgie (M54) 3,9 0,1 0,1 0,1 1,7 3,1 0,4 0,8 0,8 2 2,3 3,5 5 5,3 5,1 7,3 10,1 12,8 17,4 14,8 14,4 11,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,9 0 0,6 0,6 0,7 1,1 0,7 1 0,8 1,3 2,8 3,1 3,3 4,1 3,1 2,7 2,8 1,8 0,9 1 0,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0 0,1 0,4 1,3 1,4 0,3 0,3 0,5 0,8 0,9 1 1,4 1,6 1,5 1,6 1,9 3,3 2,6 2,7 2,3 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 12,1 2,7 1 0,9 2,3 1 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 1,2 1,5 1,5 2 2,6 2,5 0,3 2
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 1,1 1,4 1,9 2,7 3,6 5,5 8 5,7 5,9
Urolitiáza (N20-N23) 3,1 0 0 0,3 0,3 1 1,6 2,3 3,2 3,1 3,6 3,9 3,9 5,3 5 5,5 5,3 3,7 3,4 2,5 0,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 2 0,7 0,6 0,8 2,4 1,1 0,8 0,8 0,9 1,5 2,1 2,3 2,6 3,5 5,3 7,5 11,1 14,8 21,1 27,1 27,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,4 2,7 5,2 7 7,9 6,9 4,1 1,5 0,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 0,6 2,4 2,5 1,7 1,9 1,2 1,1 0,7 0,7 1 1,1 1 1,3 1,4 1,8 1,9 1,6 1,5 1,3 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0,1 0 0 0,1 1,1 1,4 1 1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 1,3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,4 0 0 0 0,4 1,5 1,7 2,2 2,3 3,2 4,7 7,3 5,4 2,4 1 1,1 1 1,1 1,3 0,4 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5,2 0 0 0 0,3 1,9 4,7 6,7 6,9 6,4 6,2 7,5 5,6 6,6 7,2 7,6 7,6 5,5 3,5 1,1 0,7 2
Lékařský potrat (O04) 1,7 0 0 0 0 2,2 6,1 5,4 5,3 3,5 2,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,9 0 0 0 0 2 6 7,5 6,7 4,9 1,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,7 0 0 0 0 8,1 18,5 23,1 17 8,2 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,8 0 0 0 0 1,9 3 3,4 3,1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,9 0 0 0 0 7,1 22,2 28,9 24,3 10,5 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,7 0 0 0 0 1,7 5,1 7,6 7,7 4,2 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0,4 0,9 1,1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 68,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 20,9 5,7 5,8 2,1 1,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,1 0 0,1 0,1 0,4 0,8 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 1,1 1,4 1,8 1,7 2,4 2,9 2,9 4,3 3,1 4,4 3,9
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,8 0,8 1,6 4,7 7,5 7,7 3,2 2,3 2,5 2,1 1,6 1,6 1,3 1,5 1,9 2,1 3,1 3,1 3,6 4,5 7 9,9
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,8 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,7 1,9 2,4 1,6 2,3 2,3 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,6 44,7 13,4 5,6 9,1 11,7 2 1,3 1,7 2 2,3 2,9 3,4 4,1 5,8 8,9 11,1 16,2 22,1 26,6 28,1 37,5
Nitrolební poranění (S06) 2,3 2 2,4 1,8 2,8 3,5 2,9 2 1,8 1,9 1,6 1,5 2,6 1,8 1,8 2 2,5 3,6 5,4 7,6 11,1 9,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,5 13,9 5,2 1,8 2,5 2,2 1,5 1,3 0,9 0,7 0,6 0,9 1 0,6 0,9 0,8 1,1 1,6 3 3,6 3,4 11,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,3 0,2 0,9 3,8 3,7 0,6 0,3 0,5 0,3 0,6 0,7 0,5 0,9 1,4 1,3 1,7 1,7 2,3 2 1,8 1,3 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,2 1,5 2,8 6,6 12,9 23,1 37,9 29,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,2 0,5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,7 1,5 1,7 1,4 1,3 1,1 2 2,7 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,3 0,7 1,3 3,6 5,8 7,2 6,4 5,7 4,9 5,2 5,8 5,4 6,4 6,5 6,3 6,8 7,7 11,7 15,5 21,3 24,5 41,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1 2,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,5 2,1 0,4 1,2 2,3 1,2 0,8 0,7 0,4 0,7 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 1,3 1 2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 0,7 1,1 1,2 1,7 2,7 2,6 3,7 4,9 2 2,7 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 2 2,1 0,9 0,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,8 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 8,4 1,4 0,6 0,9 1,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,9 0,9 1,3 1,3 1,5 2,4 2 2,9 3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,2 910,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 0,4 0,8 1 0,7 0,1 0,2 0,3 0,8 1,1 1,5 2,2 4,2 5,8 7,8 9,9 7,1 5,4 3,5 1,4 0,7 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19,8 10,6 3,5 4,7 5,4 11,2 27,4 40 43,5 32,4 17,5 11,5 11,8 14,5 14,7 19,4 24,6 26,5 25,5 22,6 16,1 3,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 219,2 1 342,6 169,2 96,8 96,8 150,7 166,6 189,6 186 155,5 132,5 146,8 172,5 208 246,6 315,2 381,3 455,8 524,3 587,8 622,4 635,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)