8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 438 41 79 42 30 16 18 11 14 6 9 11 10 6 20 20 32 28 16 19 10 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 981 62 164 86 77 73 64 44 28 35 22 28 21 30 35 44 51 43 42 14 17 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 49 0 3 1 0 3 2 7 3 5 2 2 2 3 4 4 4 2 0 1 1 0
Septikémie (A40-A41) 538 4 21 9 7 16 5 10 9 9 14 14 21 31 46 81 65 67 54 38 13 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 148 91 144 173 102 155 159 139 111 110 92 74 90 87 91 152 111 93 83 67 20 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 124 0 0 0 0 2 1 5 6 13 23 28 40 92 162 235 248 119 88 43 15 4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 911 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 26 27 99 140 291 158 92 51 15 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 477 0 0 0 0 0 1 3 6 17 19 22 22 27 43 94 73 58 41 33 17 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 761 0 0 0 0 1 0 4 9 25 45 60 61 80 133 140 97 62 30 11 2 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 337 0 0 0 0 0 1 0 13 11 28 30 25 30 51 71 32 20 11 12 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 173 0 0 0 0 0 1 0 5 5 6 10 26 25 35 21 15 15 9 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 512 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 20 44 80 162 105 52 28 13 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 777 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 7 19 51 98 175 161 144 65 41 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 506 26 92 36 70 33 23 29 25 48 122 150 242 316 491 738 489 306 179 68 22 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 150 0 0 0 0 2 8 17 24 23 23 11 8 4 8 5 11 3 2 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 142 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 2 5 16 23 27 27 20 11 1 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 861 0 0 0 0 1 2 8 14 97 215 272 125 42 34 21 13 12 5 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 728 34 49 51 71 67 40 76 76 105 166 133 209 212 325 459 287 191 112 52 12 1
Anémie (D50-D64) 829 9 8 9 10 10 3 3 14 15 28 32 21 43 69 109 110 122 108 67 37 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 324 6 31 31 15 9 11 4 5 2 7 9 13 12 34 44 28 26 16 15 6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 336 0 19 34 39 40 30 30 42 40 53 52 67 100 130 193 152 139 106 50 19 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 589 68 276 267 139 109 44 45 60 63 93 95 138 118 176 209 194 155 144 111 68 17
Demence (F00-F03) 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 13 15 28 29 29 12 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 054 0 1 0 34 101 72 73 110 103 136 111 91 82 58 46 21 12 3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 436 1 1 0 6 64 85 69 69 57 29 15 14 4 7 8 1 3 3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 336 0 0 0 1 11 42 33 51 50 42 33 24 12 19 8 5 3 2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 282 0 1 0 7 11 7 12 25 30 30 27 31 32 22 26 13 6 2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 390 8 33 90 138 163 103 94 78 99 79 65 82 54 65 65 49 46 39 26 12 2
Alzheimerova nemoc (G30) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 8 12 15 22 19 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 140 0 0 0 0 3 6 10 10 12 20 22 19 15 9 8 3 3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 109 15 62 68 66 41 43 55 59 71 62 62 59 86 79 85 72 53 38 24 8 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 834 0 0 1 1 1 5 2 3 5 21 29 37 52 105 161 131 119 83 63 9 6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 131 19 27 62 85 101 86 98 107 170 290 255 300 323 291 376 234 177 96 26 8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 360 0 5 1 1 2 1 0 7 4 12 12 14 29 37 62 56 54 37 22 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 169 17 49 61 34 30 19 21 17 30 38 47 71 81 113 173 151 127 63 23 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 995 34 88 122 45 25 26 33 30 48 70 56 61 49 74 83 58 51 28 12 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 613 0 0 3 9 20 1 6 10 28 71 66 96 126 175 250 234 188 177 104 46 3
Angina pectoris (I20) 704 0 0 0 0 0 0 2 3 5 22 30 60 70 107 162 98 72 50 17 6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 053 3 0 0 0 0 4 0 6 36 63 109 181 231 286 384 269 208 143 92 34 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 645 0 0 0 0 0 1 3 5 12 45 91 149 245 417 584 450 364 181 76 20 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 593 0 0 1 0 1 3 7 12 18 33 36 37 48 63 82 94 74 54 23 7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 790 3 2 1 5 15 15 18 17 47 60 88 148 197 460 735 644 591 438 222 69 15
Selhání srdce (I50) 3 254 0 0 0 0 0 3 5 1 6 27 39 72 169 297 523 531 507 504 384 154 32
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 730 0 0 1 1 2 8 7 16 35 64 99 126 195 398 591 592 587 517 312 158 21
Ateroskleróza (I70) 2 157 0 0 0 0 0 0 0 1 4 16 32 118 225 397 436 401 260 165 68 29 5
Varixy dolních končetin (I83) 1 007 0 0 0 0 2 5 31 48 117 151 131 112 107 107 106 37 26 19 7 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 628 2 7 24 48 62 43 54 67 82 104 106 128 155 294 419 361 277 210 132 48 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 006 347 783 300 111 76 42 35 36 35 20 16 23 22 40 28 28 20 18 19 3 4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 984 90 154 76 32 24 16 27 29 43 49 46 63 113 172 225 219 180 198 133 81 14
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 433 390 394 94 30 4 7 6 9 17 17 14 20 28 60 60 63 71 55 60 30 4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 483 0 684 530 77 41 35 21 25 22 21 6 5 6 8 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 975 1 8 19 21 49 57 78 73 114 104 63 76 91 81 71 49 10 7 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 665 0 5 3 1 0 3 6 2 3 11 32 67 133 257 361 299 225 135 87 30 5
Astma (J45-J46) 384 9 47 54 32 22 7 7 13 16 20 19 19 24 18 20 26 19 5 4 2 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 717 5 7 7 8 5 22 23 23 31 47 63 88 134 222 339 258 209 129 71 17 9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 304 1 21 39 37 32 27 30 17 19 21 14 12 8 11 5 8 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 346 10 51 28 17 13 14 18 24 19 24 22 15 21 16 24 9 8 7 4 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 316 14 7 9 9 15 6 3 6 10 21 17 9 33 20 34 32 22 26 16 7 0
Peptický vřed (K25-K28) 509 0 0 0 1 0 8 20 15 20 22 18 34 47 61 80 61 55 35 22 9 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 174 7 32 39 44 81 93 88 84 81 92 117 96 124 167 230 237 215 179 118 40 10
Nemoci appendixu (K35-K38) 862 0 2 96 102 145 81 88 52 52 56 32 30 25 26 35 20 12 7 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 274 38 45 44 12 13 22 28 43 74 102 73 92 102 148 169 121 81 45 20 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 350 1 26 58 12 5 11 42 55 81 126 130 106 131 156 181 110 71 22 22 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 497 0 3 9 55 93 59 47 28 40 41 29 13 15 28 14 7 8 5 2 0 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 353 9 23 25 20 18 26 11 13 29 11 8 11 15 18 28 21 30 24 8 5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 398 10 10 10 5 2 7 10 6 12 13 13 17 22 40 48 50 50 36 22 11 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 387 0 0 0 0 0 0 1 5 6 18 17 19 27 55 75 53 45 49 13 4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 980 8 5 11 10 28 32 36 42 85 91 87 84 84 77 109 66 53 33 25 13 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 646 6 39 39 23 15 13 12 8 7 13 18 24 32 53 81 81 73 64 33 11 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 276 0 0 0 0 0 0 2 8 9 23 25 42 48 55 43 16 4 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 363 3 0 1 8 11 2 5 9 17 42 25 25 37 61 44 37 15 11 6 4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 596 0 0 0 11 17 65 86 104 160 211 208 191 227 290 384 271 173 109 68 17 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 585 0 0 1 3 2 9 12 5 12 30 22 26 45 77 80 81 63 65 36 15 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 712 0 1 4 3 5 12 19 28 58 83 66 54 62 70 90 62 51 22 16 6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 580 5 4 6 6 12 17 18 17 22 22 23 29 26 67 73 65 61 44 42 20 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 986 28 64 40 41 94 53 43 37 43 63 42 56 66 58 77 64 44 46 12 15 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 672 40 23 18 14 35 37 30 24 35 40 23 54 56 55 60 41 44 26 14 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 656 11 41 27 38 36 16 29 21 31 32 34 31 27 46 61 58 40 35 24 17 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 697 0 0 0 0 0 1 3 0 11 18 28 46 67 118 135 129 80 37 21 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 194 0 0 0 1 2 3 0 2 12 28 56 85 173 197 275 194 119 37 10 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 596 0 1 0 16 112 104 112 87 137 202 178 162 166 139 113 45 18 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 762 0 26 33 72 120 69 67 60 102 127 130 180 185 179 188 111 70 30 11 1 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 133 1 2 1 2 3 0 4 0 8 9 6 12 10 31 18 9 11 4 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 447 2 8 10 30 12 3 3 10 14 22 30 23 45 54 69 44 38 20 6 4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 914 0 0 0 0 8 11 27 49 140 194 202 238 206 237 213 183 109 65 27 4 1
Dorzalgie (M54) 3 166 0 2 5 69 120 22 37 64 147 191 197 229 277 295 409 369 325 244 123 37 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 590 1 25 42 25 55 32 44 40 114 142 170 213 209 171 149 98 44 13 2 0 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 976 0 5 11 63 80 12 20 24 39 58 64 72 92 71 96 90 84 57 26 10 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 036 83 82 43 25 86 49 46 39 43 46 49 54 44 71 88 67 57 46 15 3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 748 2 1 2 3 2 8 2 14 3 23 24 45 43 104 134 108 100 77 31 19 3
Urolitiáza (N20-N23) 2 620 0 3 2 11 40 72 126 135 208 212 203 272 287 325 325 228 97 54 20 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 412 18 24 29 26 78 47 37 55 59 109 110 136 131 211 288 309 266 217 166 84 12
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 363 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 28 60 138 245 379 291 122 65 16 5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 264 5 81 119 76 81 54 59 44 61 55 55 72 66 113 156 84 51 19 12 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 174 0 0 0 5 10 17 16 9 22 27 19 14 13 11 4 3 0 1 2 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 372 0 3 3 4 25 44 43 53 58 57 28 27 12 5 5 1 3 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 959 0 0 2 20 53 96 90 111 190 331 384 330 120 76 70 39 25 16 4 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 226 0 3 5 18 73 196 328 364 446 462 360 344 298 393 430 279 167 52 8 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 444 0 0 0 7 98 279 304 312 232 198 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 660 0 0 0 1 85 241 399 415 327 173 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 877 0 0 0 2 319 878 1 121 953 478 120 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 674 0 0 0 0 80 156 194 161 69 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 602 0 0 0 2 295 956 1 378 1 264 573 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 371 0 0 0 0 52 214 400 402 243 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 51 0 0 0 0 1 10 21 9 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 210 0 0 0 0 15 49 61 49 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 866 145 174 262 79 42 29 14 23 18 23 12 10 11 9 7 1 3 2 1 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 976 1 1 10 19 33 11 12 9 40 56 51 68 99 109 180 86 61 73 39 15 3
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 512 7 43 204 308 322 195 168 151 135 129 114 89 87 111 131 102 85 65 41 25 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 602 1 2 7 4 2 7 11 10 24 50 55 53 50 62 84 74 50 35 19 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 697 397 409 288 365 426 100 110 110 137 191 165 210 254 358 529 460 430 364 258 110 26
Nitrolební poranění (S06) 2 041 13 83 95 116 163 180 120 116 114 133 102 106 87 105 125 102 85 100 61 30 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 394 116 188 113 114 86 88 69 72 58 51 68 69 43 39 50 37 42 33 34 22 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 927 0 33 158 135 25 22 26 22 32 39 33 36 57 66 77 56 53 40 15 1 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 062 1 6 6 6 3 5 8 8 2 10 12 22 45 50 113 101 164 185 193 109 13
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 870 1 7 18 37 28 33 37 45 65 88 53 84 74 89 89 55 29 23 11 3 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 088 3 64 167 229 265 315 284 282 354 378 331 313 268 337 392 310 257 249 195 83 12
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 242 10 86 19 9 7 9 12 7 10 13 15 5 7 10 7 5 4 1 5 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 650 3 72 19 51 84 48 44 34 52 48 31 28 32 24 21 23 12 15 5 3 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 903 8 5 14 7 15 16 21 28 28 58 50 47 69 110 159 125 74 41 19 9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 54 0 0 2 5 5 3 5 3 4 6 4 5 6 1 2 0 2 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 296 9 49 20 15 27 7 14 16 15 17 17 10 18 21 13 14 6 7 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 840 93 63 34 45 47 16 3 18 13 26 22 42 43 62 96 82 57 47 23 5 3
Řízení antikoncepce (Z30) 178 1 0 0 0 6 6 15 34 45 51 13 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 340 7 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 945 5 30 52 68 18 17 34 45 87 120 143 271 287 503 590 403 200 56 14 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15 851 108 176 221 263 410 1 076 1 927 2 180 2 026 1 220 686 627 662 867 1 142 970 711 379 157 38 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 182 609 10 788 5 401 4 777 4 177 6 004 7 597 9 829 10 018 9 944 9 698 8 293 9 389 10 669 14 613 19 170 15 196 11 685 8 317 4 846 1 904 294
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 5 2,4 0,9 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,8 1,2 1,1 2,3 3,4 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,2 7,5 4,9 1,8 1,9 1,9 1,4 0,8 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8 1,3 1,8 2,8 1,7 5,8 2,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0
Septikémie (A40-A41) 0,7 0,5 0,6 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,4 1,7 2,8 3,6 4,6 4,4 9,4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,6 11 4,3 3,6 2,5 4,1 3,4 2,6 2 1,7 1,3 1,3 1,7 1,8 1,6 2,6 2,9 3,8 5,5 8,2 6,8 9,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,9 2,9 4 6,5 4,9 5,8 5,2 5,1 9,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 2 2,5 5 4,1 3,8 3,4 1,8 0,7 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 1,6 1,9 2,4 2,7 4 5,8 2,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 1,1 1,6 2,3 2,4 2,5 2,6 2 1,3 0,7 2,3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 1,2 0,8 0,8 0,7 1,5 0,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 1,4 2,8 2,7 2,1 1,8 1,6 0,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 1 1,7 3 4,2 6 4,3 5 1,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,3 3,2 2,8 0,8 1,7 0,9 0,5 0,5 0,5 0,7 1,7 2,7 4,5 6,4 8,7 12,6 12,8 12,6 11,8 8,3 7,5 2,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 0,1 0,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,5 3 4,9 2,3 0,9 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,3 4,1 1,5 1,1 1,7 1,8 0,9 1,4 1,4 1,6 2,3 2,4 3,9 4,3 5,7 7,8 7,5 7,9 7,4 6,3 4,1 2,3
Anémie (D50-D64) 1 1,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 0,9 1,2 1,9 2,9 5 7,1 8,2 12,6 4,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,7 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,8 0,7 1,1 1,1 1,8 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,6 0 0,6 0,7 0,9 1 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 0,9 1,2 2 2,3 3,3 4 5,7 7 6,1 6,4 2,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,1 8,3 8,3 5,6 3,4 2,9 0,9 0,8 1,1 1 1,3 1,7 2,5 2,4 3,1 3,6 5,1 6,4 9,5 13,5 23,1 39,8
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,2 1,9 3,5 4,1 2,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,3 0 0 0 0,8 2,6 1,6 1,4 2 1,6 1,9 2 1,7 1,7 1 0,8 0,5 0,5 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,5 0,1 0 0 0,1 1,7 1,8 1,3 1,3 0,9 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,3 0,9 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 1 1 1,9 3,3 4,3 2,2 1,8 1,4 1,5 1,1 1,2 1,5 1,1 1,1 1,1 1,3 1,9 2,6 3,2 4,1 4,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,4 2,3 0,7 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 1,8 1,9 1,4 1,6 1,1 0,9 1 1,1 1,1 0,9 1,1 1,1 1,7 1,4 1,5 1,9 2,2 2,5 2,9 2,7 2,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1,1 1,9 2,7 3,4 4,9 5,5 7,7 3,1 14,1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,8 2,3 0,8 1,3 2,1 2,6 1,9 1,9 2 2,6 4,1 4,6 5,5 6,6 5,1 6,4 6,1 7,3 6,3 3,2 2,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 2,2 2,4 2,7 1,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 2,1 1,5 1,3 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 1,3 1,6 2 3 3,9 5,3 4,1 2,8 1,4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,2 4,1 2,7 2,6 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 1 1 1,1 1 1,3 1,4 1,5 2,1 1,8 1,5 0,7 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 0 0 0,1 0,2 0,5 0 0,1 0,2 0,4 1 1,2 1,8 2,6 3,1 4,3 6,1 7,8 11,6 12,7 15,6 7
Angina pectoris (I20) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 1,4 1,9 2,8 2,6 3 3,3 2,1 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,6 0,9 2 3,3 4,7 5 6,6 7 8,6 9,4 11,2 11,5 9,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,6 2,8 5 7,4 10 11,7 15 11,9 9,3 6,8 4,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,1 1,4 2,5 3,1 3,6 2,8 2,4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,6 0,4 0,1 0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,8 1,6 2,7 4 8,1 12,5 16,8 24,4 28,8 27 23,4 35,1
Selhání srdce (I50) 4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,7 1,3 3,4 5,2 8,9 13,9 21 33,1 46,8 52,3 74,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,9 1,8 2,3 4 7 10,1 15,5 24,3 34 38 53,6 49,2
Ateroskleróza (I70) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 2,2 4,6 7 7,4 10,5 10,7 10,8 8,3 9,8 11,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,9 1,8 2,1 2,3 2,1 2,2 1,9 1,8 1 1,1 1,2 0,9 0,3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,2 0,2 0,2 0,5 1,2 1,6 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,9 2,4 3,1 5,2 7,1 9,4 11,5 13,8 16,1 16,3 11,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,4 42,1 23,6 6,3 2,7 2 0,9 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 0,8 1,2 2,3 1 9,4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,4 10,9 4,6 1,6 0,8 0,6 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 2,3 3 3,8 5,7 7,4 13 16,2 27,5 32,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,7 47,3 11,9 2 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1 1,6 2,9 3,6 7,3 10,2 9,4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 0 20,6 11,1 1,9 1,1 0,8 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 0,1 0,2 0,4 0,5 1,3 1,2 1,5 1,3 1,8 1,5 1,1 1,4 1,8 1,4 1,2 1,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,6 1,2 2,7 4,5 6,2 7,8 9,3 8,9 10,6 10,2 11,7
Astma (J45-J46) 0,5 1,1 1,4 1,1 0,8 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,7 0,8 0,3 0,5 0,7 2,3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2,1 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,6 2,7 3,9 5,8 6,7 8,6 8,5 8,7 5,8 21,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,1 0,6 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 1,2 1,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 1,7 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,7 0,4 0,6 0,8 0,9 1,7 1,9 2,4 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1 1,1 1,4 1,6 2,3 2,3 2,7 3,1 2,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,6 0,8 1 0,8 1,1 2,1 2 1,7 1,5 1,3 1,3 2,1 1,8 2,5 2,9 3,9 6,2 8,9 11,8 14,4 13,6 23,4
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 0 0,1 2 2,5 3,8 1,7 1,7 1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,5 4,6 1,4 0,9 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 1,1 1,4 1,3 1,7 2,1 2,6 2,9 3,2 3,3 3 2,4 0,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,1 0,8 1,2 0,3 0,1 0,2 0,8 1 1,3 1,8 2,3 2 2,7 2,8 3,1 2,9 2,9 1,4 2,7 1 2,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0,1 0,2 1,3 2,4 1,3 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 2,3
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 1,2 1,6 1 1,7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,3 2,1 2,4 2,7 3,7 9,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 1 1,3 1,4 1,9 3,2 1,6 1,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 1,3 1,6 1,6 1,7 1,4 1,9 1,7 2,2 2,2 3 4,4 2,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,7 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 2,1 3 4,2 4 3,7 2,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1 1 0,7 0,4 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,4 0 0 0,2 0,3 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 0,8 1,1 0,8 1 0,6 0,7 0,7 1,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0 0 0,3 0,4 1,4 1,6 1,9 2,5 3 3,7 3,5 4,6 5,1 6,6 7,1 7,2 7,2 8,3 5,8 9,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9 1,4 1,4 2,1 2,6 4,3 4,4 5,1 2,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,9 1,2 1,2 1 1,3 1,2 1,5 1,6 2,1 1,4 1,9 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 1,2 1,2 1,7 2,5 2,9 5,1 6,8 2,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 3,4 1,9 0,8 1 2,5 1,1 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 1 1,3 1 1,3 1,7 1,8 3 1,5 5,1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 4,9 0,7 0,4 0,3 0,9 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 1 1,1 1 1 1,1 1,8 1,7 1,7 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 1,3 1,2 0,6 0,9 0,9 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,8 1 1,5 1,7 2,3 2,9 5,8 2,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4 2,1 2,3 3,4 3,3 2,4 2,6 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,4 1 1,6 3,5 3,5 4,7 5,1 4,9 2,4 1,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 0,4 2,9 2,2 2,1 1,6 2,1 2,8 3,2 3 3,4 2,5 1,9 1,2 0,7 0,3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,1 0 0,8 0,7 1,7 3,1 1,5 1,3 1,1 1,6 1,8 2,3 3,3 3,8 3,2 3,2 2,9 2,9 2 1,3 0,3 2,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,2 0,2 0,2 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,9 1 1,2 1,1 1,6 1,3 0,7 1,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,9 2,2 2,7 3,6 4,4 4,2 4,2 3,6 4,8 4,5 4,3 3,3 1,4 2,3
Dorzalgie (M54) 3,9 0 0,1 0,1 1,7 3,1 0,5 0,7 1,2 2,3 2,7 3,5 4,2 5,6 5,2 7 9,6 13,4 16 15 12,6 9,4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,9 0,1 0,8 0,9 0,6 1,4 0,7 0,8 0,7 1,8 2 3 3,9 4,2 3 2,5 2,6 1,8 0,9 0,2 0 2,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,2 0 0,2 0,2 1,5 2,1 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9 1,3 1,6 2,3 3,5 3,7 3,2 3,4 4,7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 10,1 2,5 0,9 0,6 2,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,9 1 0,9 1,3 1,5 1,7 2,4 3 1,8 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,3 0 0,3 0,4 0,8 0,9 1,8 2,3 2,8 4,1 5,1 3,8 6,4 7
Urolitiáza (N20-N23) 3,2 0 0,1 0 0,3 1 1,6 2,4 2,5 3,2 3 3,6 5 5,8 5,7 5,5 6 4 3,6 2,4 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,9 2,2 0,7 0,6 0,6 2 1 0,7 1 0,9 1,5 2 2,5 2,7 3,7 4,9 8,1 11 14,3 20,2 28,5 28,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 2,8 4,3 6,5 7,6 5 4,3 1,9 1,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,5 0,6 2,4 2,5 1,8 2,1 1,2 1,1 0,8 0,9 0,8 1 1,3 1,3 2 2,7 2,2 2,1 1,2 1,5 0,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,9 0,8 1 0,9 0,8 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,4 0 0 0 0,5 1,4 2,1 1,7 2 2,9 4,6 6,9 6,1 2,4 1,3 1,2 1 1 1,1 0,5 0,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5,1 0 0,1 0,1 0,4 1,9 4,2 6,2 6,7 6,9 6,5 6,5 6,4 6,1 6,9 7,3 7,3 6,9 3,4 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 1,8 0 0 0 0,2 2,6 6 5,7 5,7 3,6 2,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 2,2 5,2 7,5 7,6 5,1 2,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,7 0 0 0 0 8,3 18,9 21,2 17,4 7,4 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,8 0 0 0 0 2,1 3,4 3,7 2,9 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,6 0 0 0 0 7,7 20,6 26 23,1 8,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,7 0 0 0 0 1,4 4,6 7,6 7,4 3,8 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0,4 1,1 1,2 0,9 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 47,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 17,6 5,2 5,5 1,9 1,1 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 2,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,2 0,1 0 0,2 0,5 0,9 0,2 0,2 0,2 0,6 0,8 0,9 1,3 2 1,9 3,1 2,2 2,5 4,8 4,8 5,1 7
Břišní a pánevní bolest (R10) 3,1 0,8 1,3 4,3 7,5 8,4 4,2 3,2 2,8 2,1 1,8 2 1,6 1,8 2 2,2 2,7 3,5 4,3 5 8,5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 1 1 1 1,1 1,4 1,9 2,1 2,3 2,3 0,7 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,9 48,2 12,3 6 8,8 11,1 2,2 2,1 2 2,1 2,7 3 3,9 5,2 6,3 9 12 17,8 23,9 31,4 37,3 60,9
Nitrolební poranění (S06) 2,5 1,6 2,5 2 2,8 4,3 3,9 2,3 2,1 1,8 1,9 1,8 2 1,8 1,9 2,1 2,7 3,5 6,6 7,4 10,2 11,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,7 14,1 5,7 2,4 2,8 2,3 1,9 1,3 1,3 0,9 0,7 1,2 1,3 0,9 0,7 0,9 1 1,7 2,2 4,1 7,5 4,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0 1 3,3 3,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1,2 1,2 1,3 1,5 2,2 2,6 1,8 0,3 2,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,9 0,9 1,9 2,6 6,8 12,2 23,5 37 30,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0,1 0,2 0,4 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,2 0,9 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,2 1,5 1,3 1 2,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,2 0,4 1,9 3,5 5,5 6,9 6,8 5,4 5,2 5,5 5,3 5,9 5,8 5,4 5,9 6,7 8,1 10,6 16,4 23,8 28,2 28,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,2 2,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 0,4 2,2 0,4 1,2 2,2 1 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 1 0,6 1 2,3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 0,9 1,4 1,9 2,7 3,3 3,1 2,7 2,3 3,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,1 1,5 0,4 0,4 0,7 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 11,3 1,9 0,7 1,1 1,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 0,9 1,1 1,6 2,1 2,4 3,1 2,8 1,7 7
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 0,7 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 890,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,6 0,6 0,9 1,1 1,6 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 1,7 2,6 5 5,8 8,9 10,1 10,5 8,3 3,7 1,7 0,7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19,3 13,1 5,3 4,6 6,4 10,7 23,2 36,4 39,9 31,3 17,1 12,3 11,6 13,4 15,3 19,5 25,3 29,4 24,9 19,1 12,9 11,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 222,1 1 309,1 162,9 100 101 157,1 163,9 185,6 183,4 153,8 136,2 148,6 173,3 216,6 257,9 327,1 396,6 483,1 546,8 590,4 646,1 688,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)