8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 622 81 166 74 33 21 11 13 8 5 12 10 15 11 24 31 29 32 25 15 5 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 118 111 252 130 62 68 40 37 20 26 27 26 15 27 40 65 54 38 36 29 9 6
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 28 0 2 0 0 2 0 0 2 2 4 2 0 3 2 3 0 2 3 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 469 7 12 8 5 6 3 3 3 14 6 10 25 29 53 79 61 54 49 25 15 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 216 105 206 201 112 145 176 121 97 109 86 64 98 86 129 144 120 74 65 62 14 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 126 0 0 0 0 3 0 5 4 6 29 23 57 92 190 248 218 148 71 23 6 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 946 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 22 28 87 196 273 165 95 54 14 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 501 0 0 0 0 2 1 6 6 18 20 21 21 39 60 64 77 48 51 49 16 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 783 0 0 0 0 5 0 3 7 25 52 61 81 77 136 150 87 55 27 16 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 404 0 0 0 0 0 2 3 14 27 32 24 26 40 64 64 62 29 10 4 3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 190 0 0 0 0 0 2 0 1 5 9 11 21 22 34 42 20 6 16 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 583 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 13 38 136 167 121 51 35 12 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 826 0 1 0 0 0 1 1 4 9 6 7 20 40 127 175 163 128 86 48 10 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 550 5 62 80 25 25 16 25 29 66 125 135 233 416 642 623 449 317 174 85 18 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 179 0 0 0 0 1 13 13 27 22 18 18 9 7 14 16 11 4 5 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 189 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 7 13 27 43 47 25 10 6 3 0
Leiomyom dělohy (D25) 906 0 0 0 0 1 2 4 13 84 234 276 153 48 43 28 11 7 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 910 16 44 39 58 48 65 73 82 119 180 173 199 267 401 446 319 174 127 54 22 4
Anémie (D50-D64) 815 9 5 4 13 15 10 7 8 19 29 48 24 35 59 105 119 103 102 75 24 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 395 8 29 36 17 7 7 10 10 3 12 11 12 17 30 44 44 42 34 11 11 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 538 3 15 25 54 34 41 26 38 55 56 68 90 116 165 231 166 162 106 60 27 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 866 89 458 294 128 96 29 48 49 84 107 107 108 108 217 264 203 158 148 105 57 9
Demence (F00-F03) 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 15 26 33 21 17 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 039 0 0 0 25 89 87 76 120 78 145 98 102 84 51 50 19 9 5 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 469 0 0 0 10 63 88 84 86 49 37 21 14 4 1 6 4 1 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 345 0 0 1 2 15 30 55 47 41 39 34 35 19 13 7 2 3 1 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 299 5 10 1 4 3 6 12 15 25 41 33 41 38 28 18 12 5 1 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 338 10 41 101 130 141 111 94 94 89 77 60 72 41 63 57 53 32 33 32 5 2
Alzheimerova nemoc (G30) 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 17 19 18 18 8 0
Roztroušená skleróza (G35) 147 0 0 0 3 2 11 7 11 17 29 21 22 11 10 2 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 204 28 74 85 71 63 41 46 66 56 54 72 75 88 97 80 76 50 53 25 3 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 829 0 0 0 2 1 2 5 6 11 13 28 32 55 82 147 151 120 96 57 17 4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 015 31 34 59 86 77 68 94 112 217 261 237 301 303 290 313 245 163 93 27 4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 416 0 0 2 1 0 0 4 3 5 12 13 22 27 46 70 60 73 41 30 7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 251 10 59 59 25 33 26 21 20 29 36 49 67 103 137 173 181 114 73 29 6 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 056 28 110 122 43 30 23 33 22 63 55 73 53 69 90 80 73 51 29 6 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 630 0 3 1 4 26 2 3 19 26 42 55 93 129 184 271 228 218 182 108 32 4
Angina pectoris (I20) 786 0 0 0 0 0 0 0 3 9 22 36 62 83 128 147 107 89 63 35 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 007 0 0 0 0 0 0 4 8 29 54 126 159 233 352 315 226 196 160 111 31 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 392 0 0 0 0 2 1 0 6 14 37 67 126 238 390 527 368 296 202 95 18 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 534 1 0 1 0 3 3 7 6 19 23 30 28 34 77 68 78 61 54 25 15 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 935 2 3 3 8 18 20 19 35 44 65 84 160 249 477 786 694 522 439 229 71 7
Selhání srdce (I50) 3 487 2 1 0 0 0 8 7 1 15 24 35 85 167 372 531 535 532 557 402 189 24
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 656 1 1 1 0 3 2 5 17 40 74 97 134 226 403 635 569 478 482 332 132 24
Ateroskleróza (I70) 2 049 0 0 0 0 0 2 2 6 4 15 42 102 227 389 481 346 190 126 85 26 6
Varixy dolních končetin (I83) 978 0 0 0 0 3 5 25 44 98 134 129 116 115 109 106 49 21 13 8 3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 690 3 7 43 59 53 61 44 51 95 118 144 127 197 286 348 351 274 242 143 37 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 889 307 724 276 129 104 35 23 27 27 29 17 22 34 19 25 28 30 22 8 3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 018 97 140 61 27 29 20 18 26 37 52 34 60 100 178 199 211 239 238 176 61 15
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 527 379 448 86 26 14 8 12 8 6 16 11 19 30 43 53 56 76 115 84 31 6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 585 0 744 606 82 34 33 22 11 21 10 7 9 1 3 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 998 4 11 19 29 51 61 69 68 108 121 91 101 67 79 65 36 8 9 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 886 1 1 3 1 0 0 2 3 7 23 25 72 144 316 384 323 240 210 104 25 2
Astma (J45-J46) 414 6 41 41 46 29 11 12 5 19 16 24 22 35 20 30 25 11 16 3 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 794 9 11 7 2 17 34 33 24 29 39 68 76 166 254 312 251 189 168 77 26 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 296 2 22 36 30 35 35 24 22 14 16 8 4 9 11 16 6 4 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 312 4 44 27 16 9 8 19 20 21 21 22 13 18 16 16 13 11 6 7 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 354 21 2 5 9 12 4 9 7 9 14 18 12 15 27 53 36 44 26 20 7 4
Peptický vřed (K25-K28) 542 0 1 0 0 1 11 18 19 12 35 16 34 55 56 72 53 63 47 42 7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 207 16 41 40 61 83 123 78 73 79 109 103 112 131 178 210 230 184 175 137 39 5
Nemoci appendixu (K35-K38) 826 0 12 86 116 138 100 68 42 46 54 28 23 34 22 23 20 7 5 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 303 50 65 52 13 21 35 39 36 66 88 76 82 102 138 170 117 99 33 19 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 187 4 34 47 8 8 18 37 39 108 91 100 75 114 154 154 83 58 34 12 9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 490 0 1 8 41 84 46 39 40 29 40 35 31 14 17 27 18 8 9 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 395 9 14 16 17 12 16 18 13 14 16 13 27 20 26 36 32 45 32 10 8 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 387 3 22 4 3 3 2 8 7 14 17 14 14 35 44 48 42 43 41 15 8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 408 0 0 0 1 1 0 1 3 8 16 20 21 30 55 57 56 54 50 29 6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 904 16 12 9 28 28 26 38 51 74 88 72 95 73 72 72 55 42 21 26 6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 667 6 46 45 23 16 13 7 12 8 20 14 25 43 56 76 83 67 58 31 16 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 274 0 0 0 0 0 0 1 6 14 31 35 32 53 48 28 17 3 3 3 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 340 0 2 4 3 10 6 9 12 17 24 22 18 40 55 48 34 17 15 4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 598 0 2 0 13 24 79 115 133 191 202 195 189 219 292 318 224 173 146 59 23 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 553 0 0 2 3 3 5 6 14 14 15 25 42 46 64 80 85 50 54 31 12 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 766 0 1 3 4 9 14 20 32 47 76 58 66 93 82 98 68 41 34 15 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 570 5 17 15 24 17 14 14 18 19 20 24 25 36 53 67 54 53 50 29 13 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 959 22 53 39 37 56 61 50 46 44 62 35 65 70 77 95 51 44 28 11 10 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 634 21 30 20 14 29 29 34 25 35 32 35 52 56 47 72 47 20 19 13 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 722 5 32 35 46 43 23 21 21 33 28 35 40 45 58 63 58 56 35 28 15 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 712 0 0 0 0 0 3 1 5 3 11 32 40 76 113 148 127 94 48 9 1 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 161 0 0 0 0 2 0 4 5 12 31 47 90 143 206 254 209 87 56 11 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 519 0 1 1 11 94 91 95 90 163 200 168 165 144 138 103 39 10 6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 818 1 32 45 95 121 66 59 67 94 118 130 160 208 188 193 118 69 37 14 2 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 141 2 0 9 1 3 8 8 5 6 1 12 8 5 20 23 16 10 4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 437 0 3 13 33 34 5 4 5 15 21 20 25 34 43 59 55 39 19 8 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 907 0 0 0 1 9 3 33 65 134 207 199 202 224 231 219 192 111 58 18 1 0
Dorzalgie (M54) 3 177 0 5 6 60 95 28 38 75 152 195 230 239 291 304 373 366 306 257 119 33 5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 542 0 24 34 30 39 39 36 49 85 161 176 170 172 195 191 75 40 14 7 4 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 101 0 3 16 64 65 26 28 29 42 75 70 89 76 100 138 109 66 60 33 12 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 095 83 97 44 24 105 84 49 32 45 41 41 49 51 77 105 52 58 41 15 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 691 2 0 0 1 6 4 7 14 7 17 31 30 43 94 114 99 74 80 48 20 0
Urolitiáza (N20-N23) 2 683 0 0 0 7 53 90 130 152 204 294 181 230 232 351 325 222 131 59 17 5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 620 16 34 39 27 118 48 42 63 74 106 123 118 174 268 296 299 268 228 191 72 16
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 359 0 0 0 0 0 2 1 0 4 12 20 63 117 256 392 264 155 54 18 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 322 7 68 109 88 80 82 48 54 59 69 58 90 74 99 132 98 60 37 9 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 178 0 0 0 1 20 12 7 14 22 31 19 8 9 17 9 6 1 1 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 366 0 1 0 3 28 53 45 53 60 39 27 21 8 9 7 4 3 3 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 010 0 0 1 11 61 90 97 119 243 335 335 344 94 92 76 54 33 19 4 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 299 0 3 2 9 63 193 352 379 419 444 338 345 347 417 519 270 132 52 13 2 0
Lékařský potrat (O04) 1 569 0 0 0 2 133 277 299 315 318 215 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 653 0 0 0 2 77 255 379 419 353 156 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 144 0 0 0 7 306 897 1 220 1 020 579 113 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 629 0 0 0 0 69 148 170 149 78 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 487 0 0 0 2 267 905 1 341 1 236 625 105 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 432 0 0 0 0 56 226 404 437 250 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 62 0 0 0 0 3 12 19 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 165 0 0 0 0 8 37 50 40 25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 461 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 584 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 949 158 189 305 89 48 32 18 22 6 12 18 6 16 7 15 5 2 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 907 0 0 6 11 27 5 11 18 30 48 64 68 84 94 133 111 74 69 42 8 4
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 252 5 46 228 322 312 167 128 128 141 118 78 72 71 95 100 70 66 56 28 19 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 471 0 1 5 2 4 3 10 19 27 20 26 37 42 55 67 58 41 30 19 3 2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 462 417 409 257 378 409 112 81 126 154 190 193 196 236 374 489 442 349 335 219 87 9
Nitrolební poranění (S06) 2 103 10 78 83 143 181 190 130 109 152 129 119 106 122 97 113 83 90 79 62 23 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 510 141 217 120 120 118 88 78 62 69 69 42 52 66 47 59 41 37 32 25 24 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 885 1 36 129 159 25 16 25 14 38 35 22 35 61 58 72 53 50 30 14 12 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 107 1 8 9 7 4 3 9 7 10 11 13 18 42 49 100 109 149 205 206 130 17
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 806 0 9 16 31 34 27 50 32 73 76 66 62 69 72 74 49 26 20 13 6 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 250 5 69 139 256 301 327 299 319 367 402 350 339 298 331 353 290 236 262 196 101 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 237 11 82 12 7 6 2 5 10 14 9 18 19 10 6 15 5 2 2 1 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 722 13 84 29 39 85 56 51 42 53 42 32 37 21 33 30 19 19 21 11 4 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 203 3 11 12 12 21 15 20 37 51 58 65 70 108 145 180 158 134 63 27 13 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 71 0 0 1 4 5 4 5 3 10 4 8 2 5 4 4 4 2 4 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 338 14 47 25 22 27 11 14 18 16 14 16 25 21 23 16 13 8 3 4 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 820 65 66 34 40 35 10 9 19 22 23 36 29 44 81 115 67 55 44 20 6 0
Řízení antikoncepce (Z30) 211 1 0 0 0 9 6 13 23 50 74 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 259 7 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 924 4 57 46 27 20 24 22 26 78 113 178 202 301 460 698 420 147 82 12 5 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13 982 121 231 260 253 295 796 1 466 1 831 1 665 930 552 564 717 953 1 198 985 592 371 146 52 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 183 542 10 927 6 080 4 997 4 233 5 905 7 465 9 321 9 854 10 054 9 334 8 202 9 200 11 145 15 634 19 021 15 074 11 100 8 775 5 099 1 871 251
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 9,8 4,9 1,6 0,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,8 1,4 1,6 1,9 1,7 3,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,4 13,5 7,5 2,7 1,5 1,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 1,7 2,4 3,6 3,1 20,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 0,9 1,4 1,7 2,4 3,2 3,1 5,2 6,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,7 12,7 6,1 4,2 2,8 3,8 3,6 2,3 1,7 1,6 1,2 1,2 1,9 1,7 2,2 2,5 3,3 3,2 4,2 7,7 4,8 6,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 1,1 1,8 3,3 4,3 6 6,5 4,6 2,9 2,1 10,1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 1,7 3,4 4,8 4,5 4,2 3,5 1,7 1,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 1 1,1 2,1 2,1 3,3 6,1 5,5 6,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,1 1,5 1,5 2,3 2,6 2,4 2,4 1,8 2 0,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,8 1,1 1,1 1,7 1,3 0,7 0,5 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,3 1 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 2,3 2,9 3,3 2,2 2,3 1,5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 2,2 3,1 4,5 5,6 5,6 6 3,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,3 0,6 1,8 1,7 0,6 0,7 0,3 0,5 0,5 1 1,8 2,5 4,4 8,1 11 10,9 12,3 13,9 11,4 10,6 6,2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 1,1 0,7 0,7 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,2 3,4 5 2,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,5 1,9 1,3 0,8 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 2,6 3,2 3,8 5,2 6,9 7,8 8,8 7,6 8,3 6,7 7,6 13,5
Anémie (D50-D64) 1 1,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 0,5 0,7 1 1,8 3,3 4,5 6,7 9,3 8,3 6,8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 1 0,9 0,8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 1,8 2,2 1,4 3,8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,9 0,4 0,4 0,5 1,3 0,9 0,8 0,5 0,7 0,8 0,8 1,2 1,7 2,3 2,8 4 4,6 7,1 6,9 7,5 9,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,5 10,8 13,6 6,2 3,2 2,5 0,6 0,9 0,9 1,2 1,6 1,9 2,1 2,1 3,7 4,6 5,6 6,9 9,7 13,1 19,6 30,4
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,1 2,2 2,6 5,8 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,3 0 0 0 0,6 2,3 1,8 1,4 2,2 1,1 2,1 1,8 1,9 1,6 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,6 0 0 0 0,2 1,6 1,8 1,6 1,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,4 0,6 1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,6 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 1,2 1,2 2,1 3,2 3,7 2,3 1,8 1,7 1,3 1,1 1,1 1,4 0,8 1,1 1 1,5 1,4 2,2 4 1,7 6,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,2 2,2 2,8 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 3,4 2,2 1,8 1,8 1,6 0,8 0,9 1,2 0,8 0,8 1,3 1,4 1,7 1,7 1,4 2,1 2,2 3,5 3,1 1 3,4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 1,1 1,4 2,6 4,2 5,3 6,3 7,1 5,8 13,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,7 3,8 1 1,2 2,1 2 1,4 1,8 2 3,2 3,8 4,3 5,7 5,9 5 5,5 6,7 7,2 6,1 3,4 1,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 1,6 3,2 2,7 3,7 2,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 1,2 1,7 1,2 0,6 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 1,3 2 2,3 3 5 5 4,8 3,6 2,1 3,4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 3,4 3,3 2,6 1,1 0,8 0,5 0,6 0,4 0,9 0,8 1,3 1 1,3 1,5 1,4 2 2,2 1,9 0,7 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 0 0,1 0 0,1 0,7 0 0,1 0,3 0,4 0,6 1 1,8 2,5 3,2 4,7 6,3 9,6 11,9 13,4 11 13,5
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 1,6 2,2 2,6 2,9 3,9 4,1 4,4 0,7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 2,3 3 4,5 6 5,5 6,2 8,6 10,5 13,8 10,7 10,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,9 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 2,4 4,6 6,7 9,2 10,1 13 13,2 11,8 6,2 16,9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,3 1,2 2,1 2,7 3,5 3,1 5,2 3,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,8 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,5 3 4,8 8,2 13,7 19,1 22,9 28,7 28,5 24,4 23,6
Selhání srdce (I50) 4,2 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,6 1,6 3,2 6,4 9,3 14,7 23,4 36,4 50 65 81,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,4 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 1,1 1,8 2,5 4,4 6,9 11,1 15,6 21 31,5 41,3 45,4 81,1
Ateroskleróza (I70) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,9 4,4 6,7 8,4 9,5 8,3 8,2 10,6 8,9 20,3
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,8 1,4 1,9 2,4 2,2 2,2 1,9 1,9 1,3 0,9 0,8 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,3 0,4 0,2 0,9 1,5 1,4 1,2 0,8 0,9 1,4 1,7 2,6 2,4 3,8 4,9 6,1 9,6 12 15,8 17,8 12,7 23,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,3 37,2 21,5 5,8 3,2 2,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7 0,3 0,4 0,8 1,3 1,4 1 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,5 11,8 4,1 1,3 0,7 0,8 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 0,6 1,1 1,9 3,1 3,5 5,8 10,5 15,5 21,9 21 50,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,9 45,9 13,3 1,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,5 3,3 7,5 10,5 10,7 20,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,9 0 22 12,8 2 0,9 0,7 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 0,5 0,3 0,4 0,7 1,3 1,2 1,3 1,2 1,6 1,8 1,7 1,9 1,3 1,4 1,1 1 0,4 0,6 0,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,3 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,4 2,8 5,4 6,7 8,9 10,5 13,7 12,9 8,6 6,8
Astma (J45-J46) 0,5 0,7 1,2 0,9 1,1 0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 1 0,4 0,7 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2,2 1,1 0,3 0,1 0 0,4 0,7 0,6 0,4 0,4 0,6 1,2 1,4 3,2 4,4 5,4 6,9 8,3 11 9,6 8,9 6,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,5 1,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,9 0,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 1 1,9 1,7 2,5 2,4 13,5
Peptický vřed (K25-K28) 0,7 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 1,1 1 1,3 1,5 2,8 3,1 5,2 2,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,7 1,9 1,2 0,8 1,5 2,2 2,5 1,5 1,3 1,2 1,6 1,9 2,1 2,5 3,1 3,7 6,3 8,1 11,4 17,1 13,4 16,9
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 0 0,4 1,8 2,9 3,6 2 1,3 0,8 0,7 0,8 0,5 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,6 6,1 1,9 1,1 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 1 1,3 1,4 1,6 2 2,4 3 3,2 4,3 2,2 2,4 0,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 0,5 1 1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 1,6 1,3 1,8 1,4 2,2 2,6 2,7 2,3 2,5 2,2 1,5 3,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0 0,2 1 2,2 0,9 0,7 0,7 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,2 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 1,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,9 2 2,1 1,2 2,8 3,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 0,4 0,7 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,8 0,8 1,2 1,9 2,7 1,9 2,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1 1,5 2,4 3,3 3,6 2,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 1,9 0,4 0,2 0,7 0,7 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,3 1,8 1,4 1,2 1,3 1,5 1,8 1,4 3,2 2,1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,7 1,4 0,9 0,6 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,8 1 1,3 2,3 2,9 3,8 3,9 5,5 6,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,6 1 0,8 0,5 0,5 0,1 0,2 0,4 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 1 0,5 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0,1 0 0,3 0,6 1,6 2,1 2,4 2,8 2,9 3,6 3,6 4,3 5 5,6 6,2 7,6 9,5 7,3 7,9 3,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9 1,1 1,4 2,3 2,2 3,5 3,9 4,1 6,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 1,1 1,3 1,8 1,4 1,7 1,9 1,8 2,2 1,9 1,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 2,3 3,3 3,6 4,5 10,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 2,7 1,6 0,8 0,9 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6 0,9 0,6 1,2 1,4 1,3 1,7 1,4 1,9 1,8 1,4 3,4 10,1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 2,5 0,9 0,4 0,3 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 1 1,1 0,8 1,3 1,3 0,9 1,2 1,6 1,4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,9 0,6 0,9 0,7 1,1 1,1 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,6 2,5 2,3 3,5 5,2 6,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,6 0,8 1,5 1,9 2,6 3,5 4,1 3,1 1,1 0,3 3,4
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,7 2,8 3,5 4,4 5,7 3,8 3,7 1,4 1,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 0 0 0 0,3 2,5 1,9 1,8 1,6 2,4 2,9 3,1 3,1 2,8 2,4 1,8 1,1 0,4 0,4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0,1 0,9 0,9 2,4 3,2 1,3 1,1 1,2 1,4 1,7 2,4 3 4 3,2 3,4 3,2 3 2,4 1,7 0,7 3,4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0 0,1 0,3 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1 1,5 1,7 1,2 1 0,7 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,3 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 1,2 2 3 3,6 3,8 4,4 4 3,8 5,3 4,9 3,8 2,2 0,3 0
Dorzalgie (M54) 3,9 0 0,1 0,1 1,5 2,5 0,6 0,7 1,4 2,2 2,8 4,2 4,5 5,7 5,2 6,5 10,1 13,4 16,8 14,8 11,3 16,9
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,9 0 0,7 0,7 0,7 1 0,8 0,7 0,9 1,3 2,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 2,1 1,8 0,9 0,9 1,4 3,4
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,3 0 0,1 0,3 1,6 1,7 0,5 0,5 0,5 0,6 1,1 1,3 1,7 1,5 1,7 2,4 3 2,9 3,9 4,1 4,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 10,1 2,9 0,9 0,6 2,7 1,7 0,9 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 1 1,3 1,8 1,4 2,5 2,7 1,9 0,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,6 0,8 1,6 2 2,7 3,2 5,2 6 6,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,3 0 0 0 0,2 1,4 1,8 2,4 2,7 3 4,3 3,3 4,4 4,5 6 5,7 6,1 5,8 3,9 2,1 1,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,2 1,9 1 0,8 0,7 3,1 1 0,8 1,1 1,1 1,5 2,2 2,2 3,4 4,6 5,2 8,2 11,8 14,9 23,8 24,8 54,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,2 2,3 4,4 6,8 7,3 6,8 3,5 2,2 0,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,6 0,8 2 2,3 2,2 2,1 1,7 0,9 1 0,9 1 1,1 1,7 1,4 1,7 2,3 2,7 2,6 2,4 1,1 0,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0,1 0,7 1,1 0,8 1 0,9 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,4 0 0 0 0,3 1,6 1,8 1,8 2,1 3,6 4,9 6,1 6,5 1,8 1,6 1,3 1,5 1,4 1,2 0,5 0,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5,2 0 0,1 0 0,2 1,6 3,9 6,6 6,8 6,2 6,5 6,2 6,6 6,7 7,2 9,1 7,4 5,8 3,4 1,6 0,7 0
Lékařský potrat (O04) 1,9 0 0 0 0 3,5 5,7 5,6 5,7 4,7 3,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 2 5,2 7,1 7,6 5,2 2,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5 0 0 0 0,2 8 18,3 22,7 18,4 8,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,8 0 0 0 0 1,8 3 3,2 2,7 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,4 0 0 0 0 7 18,5 25 22,3 9,2 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,7 0 0 0 0 1,5 4,6 7,5 7,9 3,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,8 0,9 0,7 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 55,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 70,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 19,2 5,6 6,4 2,2 1,3 0,7 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,1 0 0 0,1 0,3 0,7 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 1,3 1,6 1,6 2,3 3,1 3,2 4,5 5,2 2,8 13,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,7 0,6 1,4 4,8 8 8,2 3,4 2,4 2,3 2,1 1,7 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 2,9 3,7 3,5 6,5 6,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,6 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,6 1,8 2 2,4 1 6,8
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,6 50,6 12,1 5,4 9,4 10,7 2,3 1,5 2,3 2,3 2,8 3,5 3,7 4,6 6,4 8,5 12,2 15,3 21,9 27,3 29,9 30,4
Nitrolební poranění (S06) 2,6 1,2 2,3 1,7 3,5 4,7 3,9 2,4 2 2,2 1,9 2,2 2 2,4 1,7 2 2,3 4 5,2 7,7 7,9 13,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,8 17,1 6,4 2,5 3 3,1 1,8 1,5 1,1 1 1 0,8 1 1,3 0,8 1 1,1 1,6 2,1 3,1 8,3 10,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0,1 1,1 2,7 3,9 0,7 0,3 0,5 0,3 0,6 0,5 0,4 0,7 1,2 1 1,3 1,5 2,2 2 1,7 4,1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 0,8 1,7 3 6,5 13,4 25,6 44,7 57,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0,3 0,3 0,8 0,9 0,6 0,9 0,6 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 1,6 2,1 3,4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,4 0,6 2 2,9 6,3 7,9 6,7 5,6 5,8 5,4 5,8 6,4 6,4 5,8 5,7 6,2 8 10,4 17,1 24,4 34,7 33,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,3 2,4 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 1,6 2,5 0,6 1 2,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 1,4 1,4 1,4 3,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 1,2 1,3 2,1 2,5 3,1 4,3 5,9 4,1 3,4 4,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,7 1,4 0,5 0,5 0,7 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5 0,3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 7,9 2 0,7 1 0,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,9 1,4 2 1,8 2,4 2,9 2,5 2,1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,8 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,6 0,5 1,7 1 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 1,1 1,6 3,2 3,8 5,8 7,9 12,2 11,5 6,5 5,4 1,5 1,7 6,8
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 17 14,7 6,8 5,5 6,3 7,7 16,2 27,3 33 24,5 13,5 10,1 10,7 13,9 16,3 20,9 27,1 26 24,2 18,2 17,9 13,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 222,9 1 324,6 180,2 105,2 104,9 154,3 152,4 173,6 177,6 147,9 135,6 149,5 174,8 216,6 268,1 332,3 414,4 487,3 573,2 634,6 643,2 848

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)