8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 526 54 104 70 24 18 18 17 15 9 15 7 7 11 32 33 30 25 18 12 7 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 803 77 163 60 63 52 43 27 28 24 24 14 12 19 38 34 27 24 38 30 5 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 39 0 1 0 1 0 4 3 4 1 2 3 4 5 1 3 1 2 2 1 1 0
Septikémie (A40-A41) 635 9 22 20 14 13 3 10 20 14 8 18 25 31 62 75 85 80 58 48 19 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 10 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 476 116 212 211 115 168 183 123 134 136 111 96 87 102 144 138 117 105 94 58 22 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 329 0 0 0 0 0 0 4 1 9 24 40 72 118 241 271 224 147 114 62 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 34 56 149 289 336 243 122 54 13 6 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 424 0 0 0 1 3 1 5 3 15 11 16 14 27 44 61 61 58 63 34 6 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 787 0 0 0 0 0 0 6 7 30 41 64 63 112 118 137 108 65 23 8 5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 452 0 0 0 0 0 6 9 10 36 35 27 18 45 77 71 60 31 20 6 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 231 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 29 28 37 29 58 22 5 8 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 21 47 100 146 100 56 31 13 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 983 0 0 0 0 2 3 2 0 6 5 3 19 75 173 222 194 123 85 56 15 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 950 5 121 92 35 39 33 68 35 100 140 193 269 565 829 961 699 370 261 97 37 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 193 0 0 0 0 1 5 15 27 32 21 15 16 9 9 21 16 4 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 286 0 0 0 0 1 1 1 1 5 4 5 19 27 50 76 46 24 22 4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 998 0 0 0 0 0 0 6 22 103 254 316 153 62 38 23 17 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 841 20 45 67 70 84 88 82 110 176 242 217 247 391 498 590 431 221 173 70 17 2
Anémie (D50-D64) 923 17 9 8 10 4 8 7 12 18 34 36 27 38 88 130 106 120 137 81 29 4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 429 8 26 47 15 21 4 13 8 12 9 12 16 26 35 52 46 28 33 14 4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 673 0 10 21 39 29 27 33 64 57 49 75 85 146 189 237 223 154 115 83 35 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 710 60 258 180 126 104 59 61 64 78 112 136 128 185 201 259 206 156 155 117 52 13
Demence (F00-F03) 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 14 27 38 29 7 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 250 0 0 0 28 114 96 92 129 106 130 144 140 114 70 47 30 10 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 545 0 1 1 10 87 110 102 103 65 19 19 9 7 2 2 1 0 2 5 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 348 0 1 0 8 15 27 61 61 37 28 22 24 25 20 12 4 1 2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 330 5 9 0 2 8 8 9 17 33 32 37 53 48 28 18 11 6 4 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 523 14 35 124 128 182 119 86 105 121 93 73 89 70 71 54 35 42 33 36 11 2
Alzheimerova nemoc (G30) 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 11 12 24 25 18 8 0
Roztroušená skleróza (G35) 183 0 0 2 2 3 9 14 14 25 13 31 17 18 12 11 6 4 2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 292 18 89 72 70 63 71 67 57 73 87 92 83 109 77 78 74 54 36 20 1 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 922 0 0 0 1 1 1 1 7 11 20 33 49 71 98 161 145 133 103 65 20 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 452 18 45 82 114 95 89 106 131 253 265 254 281 384 331 378 274 201 98 41 11 1
Katarakta (H25-H26, H28) 678 1 3 1 1 0 4 3 2 5 12 13 20 42 59 116 107 109 114 53 12 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 404 15 56 66 35 26 27 25 41 38 48 54 78 91 184 210 170 122 79 28 11 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 209 27 153 130 62 33 26 32 39 57 51 76 76 91 102 109 48 48 37 8 4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 889 0 0 1 9 14 3 14 20 39 51 90 113 162 270 269 242 224 185 127 52 4
Angina pectoris (I20) 842 0 0 0 0 0 0 1 3 13 12 44 69 105 140 143 130 73 75 30 4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 085 0 0 0 0 1 0 0 4 32 71 105 188 245 323 364 263 201 167 87 29 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 362 0 0 0 0 0 0 1 5 21 34 79 128 220 355 484 401 281 226 103 23 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 549 0 0 0 0 0 5 9 6 8 24 28 26 53 65 70 71 70 64 41 9 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 084 4 4 3 11 11 24 23 34 39 79 100 161 253 510 769 704 576 452 236 85 6
Selhání srdce (I50) 3 787 0 0 0 0 0 6 5 8 8 20 56 88 194 339 548 602 625 608 475 182 23
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 904 3 3 8 1 8 10 11 19 41 75 94 204 386 572 804 730 651 659 435 170 20
Ateroskleróza (I70) 2 439 0 0 0 0 2 1 0 4 7 23 62 129 248 478 481 410 268 179 108 36 3
Varixy dolních končetin (I83) 1 004 0 0 0 0 4 9 37 78 123 100 118 109 120 115 89 46 22 20 8 6 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 185 4 11 33 68 71 51 59 58 83 110 137 144 233 398 452 456 348 288 135 40 6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 166 396 907 294 131 107 43 42 24 38 27 15 16 14 24 17 26 16 21 6 1 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 354 111 194 114 55 44 30 34 40 49 52 50 71 152 170 233 251 221 228 151 96 8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 622 434 493 113 37 22 6 11 10 12 11 15 22 42 34 53 73 59 74 75 24 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 036 0 967 773 110 59 33 16 13 21 14 14 7 4 3 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 158 0 6 20 30 80 82 69 88 127 128 87 81 102 99 77 51 21 5 5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 924 4 7 2 2 1 0 0 5 6 13 41 48 180 367 339 339 253 187 102 24 4
Astma (J45-J46) 470 5 56 53 48 38 16 13 19 24 30 17 22 28 23 33 25 11 7 2 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2 082 8 17 5 7 19 40 24 33 37 40 97 108 169 298 396 305 203 151 90 32 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 320 2 20 48 29 31 33 32 27 28 13 6 12 10 9 9 3 6 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 361 12 49 27 22 10 17 20 17 28 19 20 17 18 27 21 16 12 2 7 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 363 15 8 17 11 20 13 7 9 17 15 22 17 22 33 41 34 15 24 17 6 0
Peptický vřed (K25-K28) 613 0 0 1 3 4 12 13 16 21 22 27 36 52 54 91 49 82 60 49 21 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 147 21 35 48 73 111 143 88 101 113 88 71 113 129 185 191 183 183 134 94 42 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 917 0 6 74 156 149 109 91 49 55 47 36 17 33 28 26 22 9 7 3 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 389 63 99 51 6 10 26 24 44 87 95 79 96 108 151 165 140 84 44 16 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 368 7 56 55 16 9 15 37 46 123 111 95 107 137 185 168 111 51 21 12 5 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 647 0 1 11 75 90 63 47 56 53 57 39 31 24 35 26 18 10 3 7 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 377 18 24 19 14 21 27 19 16 22 14 9 7 26 17 32 30 25 20 14 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 624 18 19 18 6 5 8 15 7 9 33 20 28 40 77 90 74 56 37 42 22 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 452 0 0 0 0 0 0 4 8 10 16 20 26 38 49 77 58 37 63 33 12 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 009 14 10 7 16 18 30 45 54 69 118 97 90 81 101 96 51 37 43 23 9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 796 4 47 33 25 24 15 22 9 12 21 21 33 58 96 100 80 58 79 48 9 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 281 0 0 0 0 0 3 1 6 11 37 37 34 45 50 43 7 5 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 450 3 1 6 10 12 7 8 7 24 18 26 44 58 65 61 47 23 23 6 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 880 0 0 0 9 21 60 109 148 190 201 186 208 294 367 348 294 208 133 75 28 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 608 0 3 4 0 1 6 7 10 22 28 33 45 42 80 71 105 55 56 28 11 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 793 0 0 5 9 2 14 23 28 48 66 73 77 80 108 80 70 61 28 16 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 880 5 6 16 24 23 20 15 33 31 29 55 41 60 79 111 68 78 93 63 27 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 928 24 48 40 34 59 51 51 46 56 42 32 56 69 74 80 53 59 24 28 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 808 33 30 20 24 41 43 47 25 44 51 66 72 47 63 70 47 35 21 20 9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 861 12 39 42 69 52 22 30 34 37 31 52 42 45 57 80 62 53 50 34 17 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 752 0 0 0 0 1 3 3 13 7 36 60 99 147 296 399 355 196 106 20 10 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 263 0 0 0 1 1 1 2 8 13 42 77 154 219 391 573 415 254 86 23 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 586 0 0 1 7 101 114 94 122 169 196 177 148 154 137 93 51 17 4 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 892 0 34 30 106 129 79 73 66 104 117 161 132 212 219 177 133 58 39 17 6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 120 5 4 1 4 4 2 7 5 10 6 7 9 4 18 6 7 14 6 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 552 1 9 7 28 47 5 5 7 17 32 28 34 66 50 72 66 40 25 13 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2 223 0 0 0 0 4 22 29 72 153 256 230 265 291 266 249 187 102 75 19 3 0
Dorzalgie (M54) 3 574 0 2 8 76 144 43 34 98 151 224 246 240 300 371 444 430 331 259 136 35 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 708 1 43 33 28 40 47 25 51 115 164 168 188 233 203 171 117 53 20 5 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 311 1 3 18 85 59 29 26 40 56 88 83 84 116 138 144 131 88 76 35 11 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 202 108 93 47 27 97 72 63 45 55 68 43 44 63 79 108 81 46 41 17 5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 827 8 3 4 0 3 8 19 19 7 26 26 26 69 100 116 122 96 112 47 16 0
Urolitiáza (N20-N23) 2 528 1 0 1 10 33 85 119 174 184 254 201 200 281 358 288 187 82 46 20 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 777 30 31 48 44 111 76 58 61 74 96 147 130 177 260 307 323 246 259 200 89 10
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 387 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 20 54 153 280 397 284 119 62 9 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 258 13 100 120 71 87 79 56 53 69 65 60 53 76 103 108 62 46 25 9 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 241 0 1 1 2 22 31 19 24 35 27 20 17 14 15 7 0 3 2 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 475 0 0 2 2 25 78 58 78 69 53 39 26 13 11 12 3 2 3 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 162 0 0 0 17 63 93 104 136 249 312 452 346 140 92 60 49 30 13 1 5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 865 3 3 1 10 85 217 404 437 567 472 389 339 376 490 487 354 137 67 22 5 0
Lékařský potrat (O04) 1 637 0 0 0 4 108 314 340 354 342 168 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 745 0 0 0 0 100 232 447 443 376 139 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 446 0 0 0 1 312 959 1 256 1 115 691 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 736 0 0 0 0 78 169 208 191 76 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 562 0 0 0 0 263 969 1 332 1 295 605 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 361 0 0 0 0 72 209 424 389 218 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 69 0 0 0 0 5 9 26 20 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 128 0 0 0 0 10 26 35 32 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 030 200 216 285 97 57 24 22 13 18 21 23 10 9 7 15 8 2 2 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 191 0 0 7 16 42 13 16 20 27 63 55 93 128 154 156 146 103 86 50 14 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 468 12 62 203 338 361 182 139 139 143 121 90 73 80 115 127 110 68 68 32 5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 412 0 2 1 0 1 5 8 8 31 49 38 43 60 46 57 37 13 8 5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 097 365 444 242 374 478 98 108 121 185 170 198 219 315 479 553 509 424 445 253 106 11
Nitrolební poranění (S06) 2 473 19 85 106 149 194 213 193 149 185 118 117 118 115 148 133 116 98 99 85 29 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 737 126 269 117 158 135 108 105 69 82 68 70 54 54 62 57 48 33 49 43 28 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 987 0 39 142 169 26 23 17 26 28 40 43 30 76 91 69 64 38 35 23 8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 770 1 8 10 8 8 8 6 9 7 25 8 32 57 97 167 207 213 337 375 168 19
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 928 0 7 19 36 34 38 37 49 87 72 68 72 95 78 84 62 32 30 17 11 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 890 9 70 190 254 355 387 346 342 439 433 363 291 382 386 388 338 289 277 236 105 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 275 15 101 19 10 6 5 20 19 11 10 18 5 7 7 6 5 5 3 3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 837 19 115 27 40 107 55 32 44 51 60 54 45 42 45 31 23 19 18 7 2 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 595 10 20 13 13 27 38 41 40 55 64 66 93 131 213 310 170 154 79 47 11 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 110 0 0 2 3 5 8 9 16 8 13 9 3 4 11 4 4 2 4 2 3 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 323 16 69 21 24 16 10 8 6 19 14 11 17 21 17 15 15 11 5 7 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 825 67 63 36 32 29 7 8 9 15 20 30 35 63 88 109 90 55 45 19 4 1
Řízení antikoncepce (Z30) 282 0 0 0 0 3 14 18 27 90 98 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 186 7 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 409 3 42 27 13 15 11 34 41 121 123 142 238 387 734 788 418 174 68 25 5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15 545 108 268 366 287 355 830 1 518 1 839 1 827 887 611 658 906 1 133 1 341 1 108 700 479 247 72 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 206 509 11 030 6 735 5 370 4 658 6 618 8 217 10 166 10 878 11 396 9 646 9 279 10 014 13 765 18 706 21 477 17 575 12 463 10 105 6 038 2 168 205
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 6,6 3 1,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,9 1,2 1,2 1,5 2,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 9,5 4,6 1,3 1,6 1,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 1,1 2,5 3,7 1,8 3,5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 1,1 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 1 1,4 2,4 3,7 3,8 6 6,8 3,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 14,3 6 4,6 2,9 4,3 3,6 2,3 2,3 1,9 1,7 1,7 1,7 1,9 2,4 2,5 3,3 4,8 6,2 7,2 7,8 13,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,7 1,4 2,2 4 5 6,4 6,8 7,5 7,7 0,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,1 2,8 4,8 6,1 6,9 5,6 3,5 1,6 2,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,1 1,7 2,7 4,1 4,2 2,1 3,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,2 1,2 2,1 2 2,5 3,1 3 1,5 1 1,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 1,3 1,3 1,7 1,4 1,3 0,7 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,7 0,5 1,1 0,6 0,2 0,5 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,7 2,7 2,8 2,6 2 1,6 0,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 1,4 2,9 4,1 5,5 5,7 5,6 7 5,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 6 0,6 3,4 2 0,9 1 0,6 1,2 0,6 1,4 2,1 3,5 5,3 10,5 13,9 17,6 19,9 17 17,1 12,1 13,2 3,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 1,4 1,3 1,1 1,4 0,5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,5 3,9 5,7 3 1,1 0,6 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 4,7 2,5 1,3 1,4 1,8 2,1 1,7 1,5 1,9 2,5 3,7 3,9 4,9 7,2 8,3 10,8 12,3 10,2 11,3 8,7 6,1 7
Anémie (D50-D64) 1,1 2,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 1,5 2,4 3 5,5 9 10,1 10,3 13,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 1 0,7 1 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,3 1,3 2,2 1,7 1,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 0 0,3 0,5 1 0,7 0,5 0,6 1,1 0,8 0,7 1,4 1,7 2,7 3,2 4,3 6,3 7,1 7,5 10,4 12,5 7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,3 7,4 7,4 3,9 3,2 2,6 1,2 1,1 1,1 1,1 1,7 2,5 2,5 3,4 3,4 4,7 5,9 7,2 10,1 14,6 18,5 45,3
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,2 2,5 3,6 2,5 13,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,5 0 0 0 0,7 2,9 1,9 1,7 2,3 1,5 2 2,6 2,8 2,1 1,2 0,9 0,9 0,5 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,7 0 0 0 0,3 2,2 2,2 1,9 1,8 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,6 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1,1 1,1 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,6 0,3 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 1 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 1,7 1 2,7 3,2 4,6 2,3 1,6 1,8 1,7 1,4 1,3 1,8 1,3 1,2 1 1 1,9 2,2 4,5 3,9 7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 1,1 1,6 2,2 2,9 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 2,2 2,5 1,6 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1 1,3 1,7 1,6 2 1,3 1,4 2,1 2,5 2,4 2,5 0,4 3,5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,3 1,6 2,9 4,1 6,1 6,7 8,1 7,1 7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4,2 2,2 1,3 1,8 2,9 2,4 1,7 1,9 2,3 3,6 4,1 4,6 5,6 7,1 5,5 6,9 7,8 9,3 6,4 5,1 3,9 3,5
Katarakta (H25-H26, H28) 0,8 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1 2,1 3 5 7,5 6,6 4,3 3,5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,7 1,8 1,6 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 1 1,5 1,7 3,1 3,8 4,8 5,6 5,2 3,5 3,9 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,5 3,3 4,4 2,8 1,6 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,4 1,5 1,7 1,7 2 1,4 2,2 2,4 1 1,4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,3 0 0 0 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,5 0,8 1,6 2,2 3 4,5 4,9 6,9 10,3 12,1 15,9 18,5 13,9
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,4 1,9 2,3 2,6 3,7 3,4 4,9 3,7 1,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 1,9 3,7 4,5 5,4 6,7 7,5 9,3 10,9 10,9 10,3 17,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,4 2,5 4,1 6 8,8 11,4 12,9 14,8 12,9 8,2 3,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 1 1,1 1,3 2 3,2 4,2 5,1 3,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 1,2 1,8 3,2 4,7 8,5 14,1 20 26,5 29,6 29,5 30,3 20,9
Selhání srdce (I50) 4,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 1 1,7 3,6 5,7 10 17,1 28,8 39,8 59,3 64,9 80,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5,9 0,4 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 1,7 4 7,1 9,6 14,7 20,8 30 43,2 54,3 60,6 69,7
Ateroskleróza (I70) 3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,4 1,1 2,6 4,6 8 8,8 11,7 12,3 11,7 13,5 12,8 10,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,4 1,7 1,5 2,1 2,2 2,2 1,9 1,6 1,3 1 1,3 1 2,1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,9 0,5 0,3 0,7 1,7 1,8 1 1,1 1 1,2 1,7 2,5 2,9 4,3 6,7 8,3 13 16 18,9 16,9 14,3 20,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,6 48,7 25,9 6,3 3,3 2,7 0,8 0,8 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 0,7 1,4 0,7 0,4 3,5
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,9 13,7 5,5 2,5 1,4 1,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,4 2,8 2,8 4,3 7,1 10,2 14,9 18,9 34,2 27,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 53,4 14,1 2,4 0,9 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 0,6 1 2,1 2,7 4,8 9,4 8,6 7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,5 0 27,6 16,7 2,8 1,5 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,4 0 0,2 0,4 0,8 2 1,6 1,3 1,5 1,8 2 1,6 1,6 1,9 1,7 1,4 1,5 1 0,3 0,6 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,3 0,5 0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,7 1 3,3 6,2 6,2 9,6 11,6 12,2 12,7 8,6 13,9
Astma (J45-J46) 0,6 0,6 1,6 1,1 1,2 1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2,5 1 0,5 0,1 0,2 0,5 0,8 0,4 0,6 0,5 0,6 1,8 2,1 3,1 5 7,2 8,7 9,3 9,9 11,2 11,4 10,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,6 1 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 1,5 1,4 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,1 0,9 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 1,8 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 1 0,7 1,6 2,1 2,1 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,7 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 1 0,9 1,7 1,4 3,8 3,9 6,1 7,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,6 2,6 1 1 1,8 2,8 2,8 1,6 1,8 1,6 1,3 1,3 2,2 2,4 3,1 3,5 5,2 8,4 8,8 11,7 15 3,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,2 1,6 3,9 3,8 2,1 1,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 7,8 2,8 1,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,8 1,2 1,5 1,4 1,9 2 2,5 3 4 3,9 2,9 2 0,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0,9 1,6 1,2 0,4 0,2 0,3 0,7 0,8 1,7 1,7 1,7 2,1 2,5 3,1 3,1 3,2 2,3 1,4 1,5 1,8 3,5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,8 0 0 0,2 1,9 2,3 1,2 0,9 1 0,7 0,9 0,7 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,9 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 2,2 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,6 0,9 1,2 1,3 1,7 1,1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,8 2,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,4 0,6 0,7 1,3 1,6 2,1 2,6 2,4 5,2 7,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,4 1,6 1,7 4,1 4,1 4,3 3,5
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,7 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,8 1,8 1,8 1,5 1,7 1,8 1,5 1,7 2,8 2,9 3,2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 0,5 1,3 0,7 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,6 1,8 2,3 2,7 5,2 6 3,2 7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,4 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,5 0,7 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,5 0 0 0 0,2 0,5 1,2 2 2,6 2,7 3,1 3,4 4,1 5,4 6,2 6,4 8,4 9,6 8,7 9,4 10 3,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 0,8 1,3 1,3 3 2,5 3,7 3,5 3,9 3,5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,3 1,5 1,5 1,8 1,5 2 2,8 1,8 2 1,8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1,1 0,6 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 1 0,8 1,1 1,3 2 1,9 3,6 6,1 7,9 9,6 10,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 3 1,4 0,9 0,9 1,5 1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 1,1 1,3 1,2 1,5 1,5 2,7 1,6 3,5 0,7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 4,1 0,9 0,4 0,6 1 0,8 0,9 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 0,9 1,1 1,3 1,3 1,6 1,4 2,5 3,2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 1,5 1,1 0,9 1,7 1,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 1 1,5 1,8 2,4 3,3 4,2 6,1 3,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 1,1 2 2,7 5 7,3 10,1 9 6,9 2,5 3,6 3,5
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,4 3 4,1 6,6 10,5 11,8 11,7 5,6 2,9 1,1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 0,2 2,6 2,2 1,7 2,1 2,4 3 3,2 2,9 2,8 2,3 1,7 1,5 0,8 0,3 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,3 0 1 0,6 2,7 3,3 1,5 1,3 1,2 1,5 1,8 2,9 2,6 3,9 3,7 3,2 3,8 2,7 2,6 2,1 2,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,6 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,4 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,7 0,1 0,3 0,2 0,7 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 1,2 0,8 1,3 1,9 1,8 1,6 1,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,7 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 1,3 2,2 3,9 4,2 5,2 5,4 4,5 4,6 5,3 4,7 4,9 2,4 1,1 0
Dorzalgie (M54) 4,3 0 0,1 0,2 1,9 3,7 0,8 0,6 1,7 2,1 3,4 4,5 4,8 5,5 6,2 8,1 12,2 15,2 17 17 12,5 7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,1 0,1 1,2 0,7 0,7 1 0,9 0,5 0,9 1,6 2,5 3,1 3,7 4,3 3,4 3,1 3,3 2,4 1,3 0,6 1,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,6 0,1 0,1 0,4 2,1 1,5 0,6 0,5 0,7 0,8 1,3 1,5 1,7 2,1 2,3 2,6 3,7 4,1 5 4,4 3,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,5 13,3 2,7 1 0,7 2,5 1,4 1,2 0,8 0,8 1 0,8 0,9 1,2 1,3 2 2,3 2,1 2,7 2,1 1,8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 1 1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0,5 1,3 1,7 2,1 3,5 4,4 7,3 5,9 5,7 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,1 0,1 0 0 0,3 0,8 1,7 2,2 3 2,6 3,9 3,7 4 5,2 6 5,3 5,3 3,8 3 2,5 1,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,4 3,7 0,9 1 1,1 2,8 1,5 1,1 1,1 1 1,5 2,7 2,6 3,3 4,4 5,6 9,2 11,3 17 25 31,7 34,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 2,8 4,7 7,3 8,1 5,5 4,1 1,1 0,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,5 1,6 2,9 2,6 1,8 2,2 1,5 1 0,9 1 1 1,1 1 1,4 1,7 2 1,8 2,1 1,6 1,1 1,1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0,1 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0,4 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,6 0 0 0 0,1 0,6 1,5 1,1 1,4 1 0,8 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,6 0 0 0 0,4 1,6 1,8 1,9 2,4 3,5 4,8 8,2 6,8 2,6 1,5 1,1 1,4 1,4 0,9 0,1 1,8 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5,9 0,4 0,1 0 0,3 2,2 4,3 7,4 7,6 8 7,2 7,1 6,7 7 8,2 8,9 10,1 6,3 4,4 2,7 1,8 0
Lékařský potrat (O04) 2 0 0 0 0,1 2,7 6,2 6,2 6,2 4,8 2,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2,1 0 0 0 0 2,5 4,5 8,2 7,7 5,3 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5,4 0 0 0 0 7,9 18,8 23,1 19,5 9,7 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,9 0 0 0 0 2 3,3 3,8 3,3 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,5 0 0 0 0 6,7 19 24,5 22,6 8,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,7 0 0 0 0 1,8 4,1 7,8 6,8 3,1 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 48,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 76,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 24,6 6,2 6,1 2,4 1,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0 0,2 0,4 1,1 0,3 0,3 0,3 0,4 1 1 1,8 2,4 2,6 2,9 4,2 4,7 5,6 6,2 5 7
Břišní a pánevní bolest (R10) 3 1,5 1,8 4,4 8,5 9,2 3,6 2,6 2,4 2 1,9 1,6 1,4 1,5 1,9 2,3 3,1 3,1 4,5 4 1,8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 0,7 0,9 1,1 0,8 1 1,1 0,6 0,5 0,6 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,4 44,9 12,7 5,2 9,4 12,2 1,9 2 2,1 2,6 2,6 3,6 4,3 5,8 8 10,1 14,5 19,5 29,1 31,6 37,8 38,3
Nitrolební poranění (S06) 3 2,3 2,4 2,3 3,8 4,9 4,2 3,5 2,6 2,6 1,8 2,1 2,3 2,1 2,5 2,4 3,3 4,5 6,5 10,6 10,3 13,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2,1 15,5 7,7 2,5 4 3,4 2,1 1,9 1,2 1,2 1 1,3 1,1 1 1 1 1,4 1,5 3,2 5,4 10 7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,2 0 1,1 3,1 4,3 0,7 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,8 0,6 1,4 1,5 1,3 1,8 1,7 2,3 2,9 2,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,6 1,1 1,6 3,1 5,9 9,8 22,1 46,8 59,9 66,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,2 0,4 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 1,2 1,1 1,2 1,4 1,8 1,3 1,5 1,8 1,5 2 2,1 3,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,1 1,1 2 4,1 6,4 9 7,6 6,4 6 6,2 6,6 6,6 5,8 7,1 6,5 7,1 9,6 13,3 18,1 29,5 37,4 34,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,8 2,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 2,3 3,3 0,6 1 2,7 1,1 0,6 0,8 0,7 0,9 1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,9 1,2 0,9 0,7 3,5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,9 1,2 0,6 0,3 0,3 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 1 1,2 1,8 2,4 3,6 5,7 4,8 7,1 5,2 5,9 3,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 1,1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 2 2 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 0,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 8,2 1,8 0,8 0,8 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 1,5 2 2,6 2,5 2,9 2,4 1,4 3,5
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 1,3 1,5 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,7 884,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,1 0,4 1,2 0,6 0,3 0,4 0,2 0,6 0,7 1,7 1,9 2,6 4,7 7,2 12,3 14,4 11,9 8 4,5 3,1 1,8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,8 13,3 7,6 7,9 7,2 9 16,3 27,9 32,1 25,8 13,6 11,1 13 16,8 19 24,5 31,5 32,2 31,4 30,8 25,7 17,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 250,4 1 357,4 192 115,8 117,6 168,5 161,1 186,6 190 160,7 147,5 168,5 198,2 254,6 313,5 392,6 499,8 573,7 661,7 753,9 773,2 714,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)