8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 705 52 122 65 27 30 22 14 9 14 11 13 9 14 32 49 58 58 39 43 23 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 050 56 142 97 83 59 47 40 42 34 29 22 20 25 45 58 74 65 51 48 12 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 35 0 0 0 0 0 2 3 1 3 2 2 4 8 3 2 2 2 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 744 16 30 11 12 17 11 11 13 21 34 37 53 74 150 238 280 237 238 178 71 12
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 090 102 199 166 105 156 132 135 128 124 125 121 140 153 217 241 269 190 197 128 51 11
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 368 0 0 0 0 0 2 2 6 7 34 52 76 87 163 287 257 167 145 70 12 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 264 0 0 0 0 0 0 1 8 5 13 30 52 87 172 321 304 160 83 23 5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 739 0 0 0 0 6 1 5 6 6 17 24 28 41 83 96 111 121 89 72 31 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 112 0 0 0 0 0 2 3 16 32 87 119 117 90 172 182 160 68 34 24 6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 505 0 0 0 0 0 3 6 12 19 26 36 37 57 65 80 82 40 23 14 5 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 287 0 0 0 1 1 3 5 5 8 10 5 35 36 67 45 26 23 10 3 4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 720 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 47 64 119 222 154 45 36 20 6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 193 0 1 1 0 3 1 2 2 7 5 22 47 68 138 248 273 206 111 41 17 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5 382 10 122 85 50 86 38 51 87 144 197 229 369 405 773 947 781 515 297 155 37 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 161 0 0 0 0 0 4 23 23 22 16 14 8 8 10 14 4 9 1 4 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 230 0 0 1 0 0 0 1 1 1 7 8 19 20 22 51 48 25 19 6 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 194 0 0 0 0 0 5 8 40 98 327 369 234 48 29 23 7 6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 832 75 62 54 70 112 107 125 166 232 283 259 276 259 369 470 421 250 153 71 16 2
Anémie (D50-D64) 1 468 9 6 7 5 13 9 14 11 33 55 56 28 45 109 149 208 194 218 203 83 13
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 478 11 24 44 23 13 4 6 10 11 17 20 14 24 28 55 57 34 37 41 5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 108 0 15 38 65 65 35 41 33 67 74 100 117 159 220 309 287 199 144 109 27 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 826 117 397 246 122 108 43 54 73 111 166 147 141 141 254 319 345 285 301 304 124 28
Demence (F00-F03) 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 12 20 43 61 80 76 29 3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 588 1 0 1 21 82 44 45 45 74 69 43 58 33 29 26 10 6 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 252 0 2 0 10 68 27 28 22 28 12 7 7 11 7 2 6 4 6 5 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 128 0 0 0 4 7 15 22 11 13 10 12 7 6 7 5 4 3 1 0 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 207 1 3 0 3 10 7 8 10 20 22 32 17 16 14 23 10 2 2 4 3 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 598 17 97 200 209 199 82 72 71 66 102 80 46 47 51 46 57 58 45 32 17 4
Alzheimerova nemoc (G30) 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 18 26 25 30 11 0
Roztroušená skleróza (G35) 235 0 0 0 0 6 9 11 16 27 29 27 28 23 26 19 10 3 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 598 63 145 138 95 63 54 65 83 94 104 91 86 93 71 114 80 72 38 41 5 3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 712 0 0 0 1 0 2 2 6 8 19 14 35 41 74 108 126 91 110 57 15 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4 694 47 88 118 146 133 89 147 151 300 412 416 408 400 479 470 407 214 178 62 26 3
Katarakta (H25-H26, H28) 984 0 3 6 0 1 3 2 0 3 11 12 8 8 47 117 204 211 194 132 21 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 844 26 91 118 49 37 27 27 37 37 62 63 102 124 182 278 246 196 83 51 8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 837 52 224 223 60 46 26 43 45 103 111 88 103 118 125 154 128 90 56 30 10 2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 721 0 0 2 6 21 7 6 16 33 38 68 95 87 175 230 282 237 206 156 51 5
Angina pectoris (I20) 564 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 23 43 39 72 107 115 60 61 23 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 341 0 0 0 0 0 2 3 8 39 82 123 165 201 280 332 386 298 226 146 47 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 942 0 0 0 0 1 1 2 2 14 62 101 133 229 400 576 635 411 246 97 29 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 111 0 1 0 1 4 14 14 17 26 54 71 52 58 124 150 189 143 111 50 26 6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 799 9 6 11 17 20 31 40 30 74 141 161 206 354 581 998 1 114 837 625 372 156 16
Selhání srdce (I50) 5 299 0 3 0 0 5 3 5 11 13 28 59 103 195 380 696 866 818 948 787 335 44
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 484 2 8 1 2 0 4 17 26 53 80 116 135 222 351 639 731 705 611 534 224 23
Ateroskleróza (I70) 3 030 0 0 0 0 0 0 3 4 8 13 61 129 238 422 677 570 361 264 195 76 9
Varixy dolních končetin (I83) 1 824 0 0 0 0 3 15 60 112 202 289 198 210 198 165 159 103 39 31 28 10 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 800 2 25 113 134 104 55 65 60 93 109 131 143 220 336 541 592 462 355 196 59 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 887 242 592 236 79 119 57 50 54 62 39 27 24 26 30 42 56 46 55 34 16 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 300 85 230 83 46 40 15 27 43 54 74 84 79 128 263 340 430 341 377 358 173 30
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 016 369 303 53 12 16 8 11 12 15 19 16 33 43 94 144 158 182 196 192 123 17
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 616 2 1 171 912 114 86 66 65 57 61 37 11 11 11 7 1 2 1 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 685 8 14 35 16 87 86 136 169 181 189 135 149 125 123 113 73 25 10 8 3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 144 5 9 6 3 2 1 0 1 5 6 24 46 94 316 491 444 315 206 118 48 4
Astma (J45-J46) 519 5 30 36 36 16 11 18 18 11 18 23 22 29 32 41 63 32 45 21 10 2
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2 260 47 57 23 21 23 32 35 22 39 56 50 56 125 260 339 381 281 195 147 63 8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 479 3 5 29 29 124 54 56 30 26 41 17 12 13 12 7 13 3 5 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 489 9 67 62 32 22 28 21 25 30 24 22 29 19 30 28 20 9 2 9 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 510 33 7 15 18 13 11 18 16 17 25 30 23 29 55 55 51 32 29 24 9 0
Peptický vřed (K25-K28) 542 0 0 1 0 3 4 10 12 18 17 26 34 45 47 59 73 59 57 52 20 5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 982 7 28 86 90 135 93 83 106 94 95 83 91 87 130 155 160 170 127 106 45 11
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 646 0 14 151 230 205 174 140 111 118 139 86 69 50 50 47 26 22 10 3 1 0
Tříselná kýla (K40) 2 233 59 98 95 14 20 44 54 80 106 146 139 185 168 248 250 247 152 78 36 12 2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 172 2 57 152 19 14 24 56 103 196 216 160 178 149 214 235 204 114 50 20 7 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 883 0 12 18 54 209 44 84 79 61 78 59 37 27 28 29 33 12 9 6 3 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 501 9 13 25 24 31 43 20 30 26 27 19 20 22 42 44 29 31 18 16 8 4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 807 12 29 11 5 11 9 10 13 24 34 36 50 36 75 110 105 66 83 64 21 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 768 0 0 0 0 0 0 3 10 21 32 56 56 60 110 116 122 68 55 46 9 4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2 047 20 6 2 11 17 43 90 155 192 241 208 186 169 171 179 168 73 53 45 16 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 068 10 34 51 25 27 13 15 15 24 39 33 39 55 98 150 185 106 81 48 17 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 289 0 0 0 0 0 0 2 4 14 18 38 57 29 52 44 22 7 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 514 8 6 5 19 10 7 6 16 20 24 27 52 45 54 73 61 46 19 11 4 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 4 364 0 0 7 13 58 88 154 231 258 382 350 339 330 423 526 473 299 212 146 66 9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 115 0 0 0 2 10 10 14 24 28 48 52 55 101 108 144 165 128 116 71 38 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 143 0 2 5 9 8 23 28 47 96 104 104 110 79 112 123 102 88 50 38 14 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 856 13 11 26 19 15 16 22 32 33 43 27 40 44 59 89 114 85 70 74 23 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 355 30 80 48 35 86 74 61 74 70 78 63 78 71 113 110 85 81 55 43 18 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 670 14 16 13 10 21 34 33 33 34 35 37 41 48 65 65 61 36 43 23 6 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 797 16 42 40 55 33 26 32 27 30 56 26 33 34 65 54 70 52 48 44 7 7
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 624 0 0 0 0 1 1 3 7 10 48 43 109 129 251 378 327 198 93 25 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 848 0 0 0 0 0 1 4 2 9 37 71 111 153 301 391 417 252 78 19 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 3 055 0 0 0 24 126 194 200 213 297 457 393 365 272 256 152 81 23 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 650 2 47 53 83 149 114 115 118 165 220 167 236 285 258 241 201 91 69 22 12 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 210 2 5 3 7 5 6 5 6 9 8 14 11 37 23 34 21 13 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 750 1 4 15 32 29 2 6 9 21 41 32 64 62 84 125 106 59 41 14 3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 927 0 0 0 0 0 11 34 62 130 194 173 202 196 236 223 206 134 92 25 9 0
Dorzalgie (M54) 3 245 1 4 9 41 79 28 56 99 160 215 186 216 230 272 372 417 333 296 173 50 8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 922 2 20 18 34 56 26 48 62 163 208 210 229 249 212 179 117 48 30 11 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 782 1 13 28 58 65 29 43 62 93 135 114 139 160 150 196 181 127 108 67 12 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 110 168 135 59 25 95 67 73 66 71 93 86 93 124 148 237 217 144 119 73 12 5
Selhání ledvin (N17-N19) 1 149 4 7 10 17 8 7 8 24 8 43 36 44 57 86 164 183 154 137 111 39 2
Urolitiáza (N20-N23) 2 606 0 0 4 12 35 54 107 168 193 265 239 252 229 283 304 207 124 79 33 18 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 660 17 29 38 49 87 70 61 55 92 171 149 188 162 270 401 466 410 399 373 148 25
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 883 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 32 63 158 212 229 122 42 10 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 548 15 122 194 138 108 52 67 54 60 76 56 73 85 122 114 91 61 31 25 4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 394 1 0 0 2 36 24 25 31 55 70 53 33 24 14 11 12 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 621 0 1 1 1 42 81 81 81 102 87 57 36 17 11 2 8 7 3 1 1 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 998 0 0 1 14 58 78 91 150 277 477 623 550 205 147 139 97 47 23 14 3 4
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 869 1 2 1 23 89 200 431 564 689 672 594 496 382 518 537 399 171 78 18 1 3
Lékařský potrat (O04) 1 103 0 0 0 2 42 151 183 205 226 264 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 301 0 0 0 2 55 232 476 660 585 266 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 401 0 0 0 0 137 583 987 927 621 135 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 030 0 0 0 0 71 149 314 292 164 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 9 259 0 0 0 2 200 1 092 2 783 3 264 1 626 284 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 800 0 0 0 0 47 375 1 012 1 267 873 214 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 91 0 0 0 0 1 10 26 26 23 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 165 0 0 0 0 2 23 66 38 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 880 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 301 1 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 599 296 413 436 119 77 21 33 30 36 36 24 15 14 9 14 14 5 5 0 0 2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 668 0 0 4 9 23 5 8 6 12 36 39 50 68 88 95 91 63 37 27 7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 883 10 51 184 300 269 127 124 113 110 108 84 53 44 44 59 72 52 37 34 6 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 649 2 5 12 11 4 12 8 23 35 47 40 50 58 77 77 71 57 35 15 10 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 833 366 468 245 298 355 102 99 118 162 189 162 203 227 335 523 596 455 460 325 126 19
Nitrolební poranění (S06) 2 996 39 130 160 203 225 187 155 114 172 160 124 140 138 159 148 176 154 175 173 56 8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 608 126 204 118 114 89 95 96 95 76 82 66 43 35 56 66 42 51 61 60 24 9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 336 0 54 241 209 40 26 32 32 47 62 62 60 75 86 89 88 59 35 30 9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2 088 2 15 9 20 7 6 5 7 7 6 24 23 53 105 175 261 259 397 437 231 39
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 427 0 16 38 76 62 60 44 119 107 113 105 117 98 127 127 83 47 44 33 11 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 594 8 118 299 324 388 356 388 379 473 577 391 386 321 352 396 386 318 290 307 110 27
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 213 18 77 17 10 2 5 8 5 11 7 4 10 12 12 5 5 3 2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 659 19 131 28 59 76 44 30 32 36 37 28 26 17 17 19 25 15 9 8 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 385 5 16 17 10 23 18 24 30 46 70 66 74 85 131 238 225 148 88 59 11 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 333 0 0 2 7 15 20 35 25 30 39 30 32 28 24 18 7 10 7 4 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 471 17 84 35 38 22 15 19 24 13 35 19 30 30 19 12 23 10 15 10 0 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 293 57 44 8 15 33 18 31 21 61 64 77 94 82 120 134 135 108 87 83 18 3
Řízení antikoncepce (Z30) 158 0 0 0 0 4 4 12 20 48 51 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 13 078 13 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 680 11 33 13 16 32 30 37 38 62 151 105 192 258 413 530 398 228 104 28 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13 549 93 140 184 211 267 535 1 186 1 756 1 811 1 088 517 641 640 887 1 079 1 080 679 435 241 71 8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 248 883 18 219 7 137 6 456 4 976 6 577 7 472 12 272 14 627 14 407 13 475 11 128 12 154 12 573 18 001 23 320 23 097 16 510 13 132 9 352 3 489 509
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 3,4 1,9 0,8 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 1,5 2,7 4,2 1,2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 3,7 2,3 1,1 1,2 1 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,7 1,9 3 2,2 1,2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,3 1 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,8 2,8 4,2 6 9,1 11,1 13 13,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,3 6,7 3,2 1,9 1,5 2,7 2 1,7 1,4 1,1 1 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 4 4,8 7,5 8 9,4 12,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,2 1,9 3,4 3,8 4,3 5,5 4,4 2,2 1,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 1,2 2 3,8 4,5 4,1 3,2 1,4 0,9 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1 1,1 1,7 3,1 3,4 4,5 5,7 2,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,3 1,4 1,2 2 2,2 2,4 1,7 1,3 1,5 1,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 1,2 1 0,9 0,9 0,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,7 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,9 1,4 2,6 2,3 1,1 1,4 1,3 1,1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,9 1,6 2,9 4,1 5,3 4,2 2,6 3,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 0,7 1,9 1 0,7 1,5 0,6 0,6 1 1,3 1,6 2,4 4,3 5,5 9 11,2 11,7 13,1 11,3 9,7 6,8 4,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,3 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,9 2,6 3,9 2,7 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,8 4,9 1 0,6 1 1,9 1,6 1,6 1,8 2,1 2,2 2,7 3,2 3,5 4,3 5,6 6,3 6,4 5,8 4,4 2,9 2,3
Anémie (D50-D64) 1,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,3 0,6 1,3 1,8 3,1 4,9 8,3 12,7 15,3 15
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,7 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,9 0,9 1,4 2,6 0,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,6 0 0,2 0,4 0,9 1,1 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 1,1 1,4 2,1 2,6 3,7 4,3 5,1 5,5 6,8 5 4,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,8 7,7 6,3 2,9 1,7 1,8 0,7 0,7 0,8 1 1,3 1,6 1,6 1,9 3 3,8 5,2 7,3 11,5 19 22,8 32,2
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,6 3,1 4,8 5,3 3,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0,1 0 0 0,3 1,4 0,7 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 1,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,2 1,1 1,5 2,3 3 3,4 1,3 0,9 0,8 0,6 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 0,9 1,5 1,7 2 3,1 4,6
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1 1,9 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 4,1 2,3 1,6 1,3 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1 1 1,3 0,8 1,4 1,2 1,8 1,5 2,6 0,9 3,5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,9 1,3 1,9 2,3 4,2 3,6 2,8 3,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,5 3,1 1,4 1,4 2,1 2,3 1,4 1,8 1,7 2,7 3,3 4,4 4,8 5,4 5,6 5,6 6,1 5,5 6,8 3,9 4,8 3,5
Katarakta (H25-H26, H28) 0,7 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,4 3,1 5,4 7,4 8,3 3,9 1,2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 1,7 1,4 1,4 0,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 1,2 1,7 2,1 3,3 3,7 5 3,2 3,2 1,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,4 3,4 3,6 2,6 0,9 0,8 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 1,2 1,6 1,5 1,8 1,9 2,3 2,1 1,9 1,8 2,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,3 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1,1 1,2 2 2,7 4,2 6 7,9 9,8 9,4 5,8
Angina pectoris (I20) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 1,3 1,7 1,5 2,3 1,4 0,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,3 1,9 2,7 3,3 3,9 5,8 7,6 8,6 9,1 8,6 3,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 1,6 3,1 4,7 6,8 9,5 10,5 9,4 6,1 5,3 3,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,8 1,4 1,8 2,8 3,6 4,2 3,1 4,8 6,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,3 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,7 1,1 1,7 2,4 4,8 6,8 11,9 16,7 21,3 23,9 23,3 28,7 18,4
Selhání srdce (I50) 3,9 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1,2 2,6 4,4 8,3 13 20,8 36,2 49,2 61,6 50,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,3 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,2 1,6 3 4,1 7,6 10,9 18 23,3 33,4 41,2 26,5
Ateroskleróza (I70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,5 3,2 4,9 8 8,5 9,2 10,1 12,2 14 10,4
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,2 1,8 2,3 2,1 2,5 2,7 1,9 1,9 1,5 1 1,2 1,8 1,8 2,3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,8 0,1 0,4 1,3 1,9 1,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 1,4 1,7 3 3,9 6,4 8,9 11,8 13,5 12,3 10,8 5,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 15,8 9,4 2,8 1,1 2 0,9 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 1,2 2,1 2,1 2,9 1,2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,5 5,6 3,7 1 0,7 0,7 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 1,7 3,1 4 6,4 8,7 14,4 22,4 31,8 34,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 24,2 4,8 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,1 1,7 2,4 4,6 7,5 12 22,6 19,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,9 0,1 18,6 10,7 1,6 1,5 1 0,8 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 1,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,5 0,2 0,4 0,2 1,5 1,3 1,7 1,9 1,6 1,5 1,4 1,7 1,7 1,4 1,3 1,1 0,6 0,4 0,5 0,6 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,3 3,7 5,8 6,6 8 7,9 7,4 8,8 4,6
Astma (J45-J46) 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 0,8 1,7 1,3 1,8 2,3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,7 3,1 0,9 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,7 3 4 5,7 7,2 7,4 9,2 11,6 9,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 2,1 0,8 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,6 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,6 0,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 1,5 1,7 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 1,1 1,5 2,2 3,3 3,7 5,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,5 0,5 0,4 1 1,3 2,3 1,4 1 1,2 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,4 4,3 4,8 6,6 8,3 12,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 0 0,2 1,8 3,3 3,5 2,7 1,7 1,2 1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 3,9 1,6 1,1 0,2 0,3 0,7 0,7 0,9 0,9 1,2 1,5 2,2 2,3 2,9 3 3,7 3,9 3 2,3 2,2 2,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,1 0,9 1,8 0,3 0,2 0,4 0,7 1,1 1,7 1,7 1,7 2,1 2 2,5 2,8 3,1 2,9 1,9 1,3 1,3 2,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,7 0 0,2 0,2 0,8 3,6 0,7 1 0,9 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 1,2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,6 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,8 0,7 1 1,5 4,6
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,8 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,9 1,3 1,6 1,7 3,2 4 3,9 3,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,8 1,3 1,4 1,8 1,7 2,1 2,9 1,7 4,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,5 1,3 0,1 0 0,2 0,3 0,7 1,1 1,7 1,7 1,9 2,2 2,2 2,3 2 2,1 2,5 1,9 2 2,8 2,9 2,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,1 1,8 2,8 2,7 3,1 3 3,1 3,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 0,7 0,7 0,7 1,2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0 0,1 0,2 1 1,4 1,9 2,6 2,3 3 3,7 4 4,5 4,9 6,2 7,1 7,6 8,1 9,1 12,1 10,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 1,4 1,3 1,7 2,5 3,3 4,4 4,4 7 1,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,8 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,9 0,8 1,1 1,3 1,1 1,3 1,5 1,5 2,2 1,9 2,4 2,6 1,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1,1 1,7 2,2 2,7 4,6 4,2 1,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 2 1,3 0,6 0,5 1,5 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 1 1,3 1,3 1,3 2,1 2,1 2,7 3,3 2,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0,9 0,3 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1,6 1,4 1,1 2,3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1 0,7 0,5 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 0,6 1 1,3 1,8 2,8 1,3 8,1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 1,3 1,7 2,9 4,5 4,9 5 3,5 1,6 0,2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,3 2,1 3,5 4,6 6,2 6,4 3 1,2 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,3 0 0 0 0,3 2,1 3 2,5 2,4 2,6 3,6 4,2 4,3 3,7 3 1,8 1,2 0,6 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 0,1 0,7 0,6 1,2 2,5 1,8 1,4 1,3 1,5 1,7 1,8 2,8 3,8 3 2,9 3 2,3 2,6 1,4 2,2 2,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,8 1 1,5 1,6 1,5 1,6 0,9 0,6 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,4 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 1,2 1,5 1,8 2,4 2,6 2,8 2,6 3,1 3,4 3,5 1,6 1,7 0
Dorzalgie (M54) 2,4 0,1 0,1 0,1 0,6 1,3 0,4 0,7 1,1 1,4 1,7 2 2,5 3,1 3,2 4,4 6,2 8,5 11,3 10,8 9,2 9,2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0,1 0,3 0,2 0,5 1 0,4 0,6 0,7 1,4 1,7 2,2 2,7 3,4 2,5 2,1 1,8 1,2 1,1 0,7 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,3 0,1 0,2 0,3 0,8 1,1 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,2 1,6 2,2 1,8 2,3 2,7 3,2 4,1 4,2 2,2 1,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 11 2,1 0,7 0,4 1,6 1 0,9 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 1,7 1,7 2,8 3,2 3,7 4,5 4,6 2,2 5,8
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1 1,9 2,7 3,9 5,2 6,9 7,2 2,3
Urolitiáza (N20-N23) 1,9 0 0 0 0,2 0,6 0,8 1,3 1,9 1,7 2,1 2,5 2,9 3,1 3,3 3,6 3,1 3,2 3 2,1 3,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,7 1,1 0,5 0,4 0,7 1,5 1,1 0,8 0,6 0,8 1,4 1,6 2,2 2,2 3,2 4,8 7 10,5 15,2 23,3 27,2 28,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1,8 2,5 3,4 3,1 1,6 0,6 0,2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 1 1,9 2,3 2 1,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 1,1 1,4 1,4 1,4 1,6 1,2 1,6 0,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0,1 0 0 0 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 0,7 1,2 1 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 1,2
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,2 0 0 0 0,2 1 1,2 1,1 1,7 2,5 3,8 6,6 6,4 2,8 1,7 1,7 1,5 1,2 0,9 0,9 0,6 4,6
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,4 0,1 0 0 0,3 1,5 3,1 5,4 6,2 6,1 5,3 6,3 5,8 5,2 6 6,4 6 4,4 3 1,1 0,2 3,5
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 0,7 2,3 2,3 2,3 2 2,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,7 0 0 0 0 0,9 3,6 5,9 7,3 5,2 2,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,5 0 0 0 0 2,3 9 12,3 10,2 5,5 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,8 0 0 0 0 1,2 2,3 3,9 3,2 1,5 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,9 0 0 0 0 3,4 16,8 34,7 36,1 14,4 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,8 0 0 0 0 0,8 5,8 12,6 14 7,7 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 57,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 85,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 19,4 6,6 5,1 1,7 1,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 2,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1 1,1 1,4 1,6 1,4 1,7 1,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,4 0,7 0,8 2,2 4,3 4,6 2 1,5 1,2 1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,7 1,1 1,3 1,4 2,1 1,1 2,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,5 1,3 0,9 1,8 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,3 24 7,4 2,9 4,2 6 1,6 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2,4 3,1 3,9 6,2 8,9 11,6 17,6 20,3 23,2 21,9
Nitrolební poranění (S06) 2,2 2,6 2,1 1,9 2,9 3,8 2,9 1,9 1,3 1,5 1,3 1,3 1,6 1,9 1,9 1,8 2,6 3,9 6,7 10,8 10,3 9,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 8,2 3,2 1,4 1,6 1,5 1,5 1,2 1,1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,8 0,6 1,3 2,3 3,8 4,4 10,4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,9 2,8 3 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 1 1 1,1 1,3 1,5 1,3 1,9 1,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,7 1,2 2,1 3,9 6,6 15,2 27,3 42,4 44,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,3 0,4 1,1 1,1 0,9 0,5 1,3 0,9 0,9 1,1 1,4 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2 1,7 2,1 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4,9 0,5 1,9 3,5 4,6 6,6 5,5 4,8 4,2 4,2 4,6 4,1 4,5 4,3 4,1 4,7 5,8 8,1 11,1 19,2 20,2 31,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,2 1,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 1,2 2,1 0,3 0,8 1,3 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,5 2,8 3,4 3,8 3,4 3,7 2 1,2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 1,1 1,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0 1,2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 3,7 0,7 0,1 0,2 0,6 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,8 1,1 1,1 1,4 1,6 2 2,8 3,3 5,2 3,3 3,5
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,7 856,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 0,7 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 1,2 1,1 2,2 3,5 4,8 6,3 6 5,8 4 1,8 0,2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10,1 6,1 2,2 2,2 3 4,5 8,2 14,8 19,4 16,1 8,6 5,5 7,5 8,6 10,4 12,8 16,2 17,3 16,6 15,1 13 9,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 184,9 1 192,7 113,3 75,6 70,6 111,9 115,1 153 161,7 127,8 107,1 117,7 142 169,6 210,2 276,9 345,6 420,8 501,2 584,8 641,1 585,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)