8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 720 65 102 52 40 32 21 18 13 20 14 14 22 22 23 48 43 47 57 54 12 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 044 51 118 105 70 73 61 70 46 33 35 27 32 23 40 44 50 57 60 34 14 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 39 0 5 0 0 0 0 4 2 1 3 3 9 2 5 0 3 0 0 2 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 641 28 29 16 7 18 4 15 19 23 28 32 38 76 145 217 260 207 211 174 83 11
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 14 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 990 88 209 191 77 159 146 128 129 143 141 94 113 136 216 256 248 174 177 117 36 12
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 693 0 0 0 0 1 1 3 4 24 27 48 120 115 239 324 336 222 120 82 26 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 346 0 0 0 0 2 2 1 0 7 18 14 37 117 240 325 313 144 82 39 3 2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 775 0 0 0 1 0 1 3 7 15 17 24 27 43 101 104 130 119 81 76 19 7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 108 0 0 0 0 0 0 5 20 43 72 121 97 126 129 178 157 93 39 23 3 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 539 0 0 0 0 1 2 4 16 30 43 37 46 60 69 94 65 43 14 14 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 331 0 0 0 0 3 0 1 3 11 10 17 37 32 81 49 48 26 5 4 1 3
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 763 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13 27 50 137 202 198 65 42 14 8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 110 0 0 2 2 1 0 3 1 8 13 14 44 89 124 246 238 159 116 36 14 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5 700 12 73 114 71 102 67 75 56 113 251 212 340 522 764 1 098 832 481 308 164 41 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 178 0 0 0 0 0 6 20 26 29 22 16 13 11 5 14 6 4 3 1 2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 254 0 0 2 0 0 0 0 4 3 8 8 21 22 44 60 40 31 9 1 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 193 0 0 0 0 0 3 10 28 136 328 353 221 47 25 26 9 5 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 906 68 69 72 93 102 99 147 155 233 335 250 264 271 396 473 370 222 179 75 32 1
Anémie (D50-D64) 1 433 14 16 6 10 9 8 11 20 17 53 54 45 50 91 158 206 179 210 191 77 8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 518 18 34 37 23 7 11 9 15 16 7 17 26 19 33 55 52 48 52 30 9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 275 1 17 44 81 72 42 36 49 50 76 103 126 193 249 280 298 207 211 100 35 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 230 136 394 278 163 141 52 68 87 144 164 150 182 210 294 351 313 280 335 323 144 21
Demence (F00-F03) 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 19 43 54 78 88 32 5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 634 0 1 1 11 64 56 43 46 64 81 60 57 50 42 36 14 7 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 290 0 1 0 10 47 33 39 31 31 21 14 18 7 11 7 4 6 8 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 171 0 0 1 0 5 17 17 15 22 23 16 11 6 14 5 6 2 6 4 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 258 2 6 1 7 15 12 13 12 20 22 31 15 27 20 23 5 9 11 3 3 1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 845 16 120 251 257 217 75 80 96 82 91 73 66 57 45 52 65 60 62 53 25 2
Alzheimerova nemoc (G30) 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 18 39 37 26 15 3
Roztroušená skleróza (G35) 310 0 0 0 0 5 10 25 32 28 42 27 35 26 50 19 8 1 0 2 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 503 18 114 146 85 80 64 69 61 90 106 92 96 76 77 91 84 62 54 31 7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 867 0 0 0 3 1 1 5 2 16 19 24 30 53 76 159 170 101 109 72 22 4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4 473 44 91 145 141 145 108 126 172 288 403 337 325 374 465 477 363 215 153 82 17 2
Katarakta (H25-H26, H28) 1 086 0 5 0 1 0 3 5 0 4 4 7 9 26 64 158 220 239 212 99 30 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 910 24 116 134 56 28 24 42 46 45 76 52 95 100 186 295 279 154 100 52 6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 890 45 227 199 57 48 33 33 58 117 135 105 96 118 141 177 123 74 58 33 13 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 962 0 0 3 2 17 11 10 13 40 70 85 106 114 192 309 297 231 212 185 60 5
Angina pectoris (I20) 641 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 25 44 54 95 123 92 99 64 26 7 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 385 0 1 0 0 0 1 1 11 27 73 126 157 224 361 400 306 260 231 154 43 9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 173 0 0 0 0 0 0 3 6 9 64 93 210 313 486 668 566 393 227 100 34 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 111 0 0 0 1 4 11 14 26 30 49 60 51 61 122 163 177 125 119 74 21 3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 740 7 11 5 15 21 32 33 52 73 130 167 210 370 652 1 018 1 067 752 619 387 108 11
Selhání srdce (I50) 5 531 0 0 1 0 8 3 8 4 26 30 60 129 227 458 715 830 828 991 836 326 51
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 767 11 7 4 2 3 6 13 19 54 84 97 181 256 450 693 687 667 710 595 204 24
Ateroskleróza (I70) 3 166 0 0 0 0 0 0 3 1 6 21 52 149 243 448 675 576 378 295 211 91 17
Varixy dolních končetin (I83) 1 854 0 0 0 1 5 22 56 112 219 260 219 197 191 216 165 94 48 24 14 10 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 4 074 8 27 108 121 87 60 53 78 85 153 148 191 256 398 591 607 495 362 190 49 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 884 235 587 246 84 111 58 52 61 55 47 31 24 39 40 49 41 34 50 27 12 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 182 91 209 105 27 26 20 25 49 58 86 70 88 127 254 339 365 338 370 347 155 33
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 770 335 295 51 9 10 8 13 15 18 25 26 30 51 79 123 135 146 166 154 66 15
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 950 4 1 272 1 089 153 88 67 54 62 55 42 20 15 16 7 4 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 754 3 17 39 27 83 88 119 158 210 189 149 136 135 155 125 63 35 12 8 2 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 978 3 11 1 0 4 1 1 3 7 9 16 49 119 290 451 381 276 201 120 32 3
Astma (J45-J46) 695 58 98 74 39 19 20 20 15 34 24 22 23 32 35 39 43 29 41 21 8 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2 094 41 44 31 14 22 30 29 27 40 52 51 74 127 232 381 338 216 181 133 27 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 526 7 7 41 29 119 67 47 32 34 34 28 21 16 11 17 5 6 2 3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 487 5 66 85 33 21 25 26 22 22 24 33 22 20 16 25 19 14 4 1 4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 582 25 14 19 15 12 15 15 15 26 29 23 25 49 51 65 54 46 44 32 6 2
Peptický vřed (K25-K28) 557 0 0 0 2 4 5 13 5 22 26 18 17 36 55 81 75 65 63 56 14 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 165 5 31 57 93 108 109 100 107 110 102 90 93 104 134 232 172 162 185 120 45 6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 626 0 16 151 247 233 171 124 133 136 87 81 58 41 52 36 24 16 8 8 3 1
Tříselná kýla (K40) 2 178 70 106 105 20 15 42 49 74 140 122 155 166 195 180 242 215 151 79 42 8 2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 188 8 71 178 23 11 23 39 79 159 185 147 177 169 250 260 204 101 56 37 9 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 886 0 1 19 81 186 67 85 67 63 71 45 37 27 32 33 35 19 7 7 4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 625 18 34 24 26 40 52 51 43 40 33 19 30 19 31 36 41 24 29 23 10 2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 827 7 21 12 5 6 10 9 15 36 30 34 41 43 89 108 119 75 80 53 26 8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 759 0 0 0 0 0 1 4 7 16 39 55 47 69 82 124 114 76 65 43 16 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 694 14 11 10 14 38 44 74 122 151 196 157 170 142 154 139 104 70 45 29 6 4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 897 5 38 45 23 18 12 21 11 14 29 27 33 37 78 113 118 98 81 66 29 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 307 0 0 0 0 0 0 5 8 13 23 39 42 51 50 40 26 6 3 0 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 508 2 10 5 10 11 7 8 19 23 26 45 35 54 50 86 54 35 16 9 3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 4 208 0 0 0 21 41 89 151 186 282 345 271 323 333 461 527 456 293 223 145 55 6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 048 0 0 1 2 5 8 13 19 44 52 36 50 92 98 156 154 119 110 61 25 3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 145 0 0 3 6 11 18 30 34 112 90 85 124 92 138 126 106 64 50 37 18 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 891 14 8 19 17 21 18 23 29 29 35 30 55 43 64 102 92 98 97 68 24 5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 371 18 56 55 48 93 98 58 60 64 87 77 74 91 109 125 88 75 55 30 7 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 687 16 20 9 12 28 31 36 32 44 33 37 35 58 67 70 64 34 36 18 7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 859 15 43 47 46 39 23 29 30 44 46 34 32 42 48 66 76 71 63 46 18 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 471 0 0 1 0 2 2 4 7 5 29 54 104 156 210 312 269 191 104 16 5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 659 0 1 0 0 0 1 1 4 18 33 75 107 163 265 350 367 166 86 20 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 887 0 1 0 17 147 161 196 192 303 450 353 357 271 211 144 66 13 5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 498 1 53 66 87 135 105 96 96 157 187 176 203 246 270 221 175 92 90 29 13 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 213 2 10 3 3 2 6 12 8 9 15 22 25 9 27 28 15 11 2 4 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 796 1 9 11 51 32 9 5 18 21 24 45 46 70 109 130 95 72 30 14 4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2 201 0 1 0 0 10 15 45 75 166 236 218 234 238 234 279 214 132 78 25 1 0
Dorzalgie (M54) 3 657 0 2 7 33 69 39 64 101 189 238 222 252 277 333 453 438 394 316 174 51 5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 938 0 30 70 26 44 41 52 81 126 213 209 258 217 200 164 129 47 19 12 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2 037 2 6 24 42 59 46 45 61 98 125 159 156 178 196 215 197 183 131 84 28 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 086 147 134 53 26 94 83 80 78 82 95 73 92 122 172 217 204 115 124 61 30 4
Selhání ledvin (N17-N19) 1 235 0 5 0 8 5 10 17 11 20 36 25 59 73 105 182 181 176 155 106 52 9
Urolitiáza (N20-N23) 2 655 0 0 3 11 27 69 107 157 205 283 241 248 261 275 287 200 141 89 36 13 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 691 24 21 27 40 91 68 72 65 97 171 178 201 188 251 406 427 362 439 361 165 37
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 919 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8 35 66 145 220 217 150 51 20 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 626 23 148 197 136 107 75 59 48 63 91 68 79 84 118 120 110 43 36 20 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 401 0 1 0 6 18 28 21 34 55 63 51 31 31 18 25 15 1 1 1 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 623 0 1 0 2 60 81 78 82 102 73 51 44 15 9 8 5 5 3 4 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 991 0 0 0 15 46 72 95 143 294 496 582 591 196 136 140 91 43 31 16 4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 6 177 4 1 5 13 82 257 480 602 712 702 590 499 436 560 564 380 184 83 19 2 2
Lékařský potrat (O04) 1 153 0 0 0 2 45 146 235 213 243 248 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 333 0 0 0 2 56 246 509 635 634 225 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 544 0 0 0 0 161 596 1 008 1 049 602 124 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 064 0 0 0 0 39 204 320 321 155 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 948 0 0 0 2 176 1 087 2 597 3 158 1 630 294 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 685 0 0 0 0 54 365 992 1 334 769 162 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 83 0 0 0 0 0 8 33 25 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 161 0 0 0 0 11 38 39 43 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 028 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 027 2 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 544 316 372 425 112 71 34 23 21 23 36 27 18 20 16 9 14 5 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 661 0 2 5 15 23 4 6 9 26 33 42 56 56 78 114 87 53 30 18 4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 094 5 56 221 357 270 158 126 125 113 112 58 51 51 82 72 78 60 49 36 12 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 636 2 4 17 7 4 6 12 16 28 47 39 52 59 76 99 84 45 21 15 3 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 838 306 528 267 337 365 99 138 142 190 208 171 188 233 323 452 567 426 439 324 123 12
Nitrolební poranění (S06) 3 094 34 180 184 209 199 201 155 156 184 160 148 155 119 167 184 174 115 175 120 63 12
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 557 87 208 113 108 88 107 89 78 91 102 59 68 58 41 44 38 42 59 41 28 8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 274 0 54 244 199 29 23 37 27 42 44 46 58 77 77 112 89 50 33 24 7 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 971 4 15 11 10 8 10 4 10 13 24 16 23 54 105 158 230 261 368 433 187 27
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 348 2 24 36 74 37 55 63 73 117 110 109 121 96 137 105 81 46 36 16 8 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 753 10 123 303 289 390 412 380 405 501 574 400 365 369 407 423 369 331 322 249 117 14
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 295 25 109 11 4 9 16 17 10 12 15 11 9 7 8 14 4 5 2 3 3 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 618 14 114 35 29 53 37 27 40 39 41 38 18 26 28 18 20 17 11 8 4 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 270 5 9 17 6 16 16 21 31 47 63 69 58 92 145 215 188 137 93 35 6 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 233 0 0 0 5 9 11 14 22 19 38 18 21 22 14 20 10 6 3 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 488 14 98 48 27 28 20 17 21 14 29 18 23 17 27 25 18 15 17 11 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 518 36 56 22 19 33 31 36 39 69 58 65 91 103 131 191 175 135 129 75 22 2
Řízení antikoncepce (Z30) 164 0 0 0 0 1 4 9 26 49 59 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 814 11 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 801 2 24 22 17 36 22 39 38 69 105 186 203 217 419 569 494 222 80 35 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14 193 105 129 211 197 251 582 1 352 2 082 2 081 1 072 557 568 658 919 1 133 910 669 428 232 51 6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 253 201 17 695 7 408 7 098 5 077 6 438 8 043 12 475 15 148 15 104 13 430 11 097 12 282 13 569 18 965 24 393 22 126 16 066 13 648 9 315 3 341 483
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 4,4 1,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 1,3 2,1 3,5 2,3 1,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 3,4 1,9 1,2 1 1,3 0,9 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 1,5 2,3 2,2 2,7 1,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,2 1,9 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 1 1,7 2,6 4,2 5,5 7,9 11,2 16 15,4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,2 5,9 3,3 2,3 1,2 2,8 2,1 1,6 1,4 1,2 1,2 1 1,4 1,8 2,5 3 4 4,7 6,7 7,5 7 16,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 1,4 1,5 2,7 3,8 5,5 5,9 4,5 5,3 5 1,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,5 2,8 3,8 5,1 3,9 3,1 2,5 0,6 2,8
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,2 1,2 2,1 3,2 3,1 4,9 3,7 9,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,3 1,2 1,7 1,5 2,1 2,6 2,5 1,5 1,5 0,6 2,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 1,2 0,5 0,9 0,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9 0,6 0,8 0,7 0,2 0,3 0,2 4,2
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2,4 3,2 1,7 1,6 0,9 1,5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,2 1,4 2,9 3,9 4,3 4,4 2,3 2,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,3 0,8 1,2 1,3 1,1 1,8 1 0,9 0,6 1 2,1 2,3 4,1 6,9 8,8 13 13,6 12,9 11,6 10,5 7,9 5,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 0,8 0,3 0,1 0,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,2 2,7 3,9 2,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 4,6 1,1 0,9 1,4 1,8 1,5 1,8 1,7 2 2,8 2,8 3,2 3,6 4,6 5,6 6 5,9 6,7 4,8 6,2 1,4
Anémie (D50-D64) 1,1 0,9 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,5 0,7 1 1,9 3,4 4,8 7,9 12,3 14,9 11,2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 1,2 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 0,8 1,3 2 1,9 1,7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,7 0,1 0,3 0,5 1,2 1,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 1,1 1,5 2,5 2,9 3,3 4,9 5,5 7,9 6,4 6,8 7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,2 9,1 6,3 3,3 2,4 2,4 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 2,2 2,8 3,4 4,2 5,1 7,5 12,6 20,7 27,8 29,5
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,4 2,9 5,7 6,2 7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,2 1,1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,6 1,4
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 1,1 1,9 3 3,9 3,8 1,1 1 1 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 2,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1 1,4 1,7 2,9 4,2
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,1 1,2 1,8 1,7 1,3 1,4 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1 0,9 1,1 1,4 1,7 2 2 1,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 1,9 2,8 2,7 4,1 4,6 4,3 5,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,4 2,9 1,4 1,7 2,1 2,5 1,6 1,6 1,9 2,5 3,3 3,7 3,9 4,9 5,3 5,6 5,9 5,8 5,8 5,3 3,3 2,8
Katarakta (H25-H26, H28) 0,8 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,9 3,6 6,4 8 6,4 5,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 1,6 1,8 1,6 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 1,1 1,3 2,1 3,5 4,6 4,1 3,8 3,3 1,2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,4 3 3,6 2,4 0,9 0,8 0,5 0,4 0,6 1 1,1 1,2 1,1 1,6 1,6 2,1 2 2 2,2 2,1 2,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,5 0 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,3 1,5 2,2 3,7 4,8 6,2 8 11,9 11,6 7
Angina pectoris (I20) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 1,5 2,7 2,4 1,7 1,4 1,4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,4 1,9 2,9 4,1 4,7 5 7 8,7 9,9 8,3 12,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1 2,5 4,1 5,6 7,9 9,2 10,5 8,6 6,4 6,6 1,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,6 0,8 1,4 1,9 2,9 3,3 4,5 4,8 4,1 4,2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 1,1 1,9 2,5 4,9 7,5 12 17,4 20,1 23,3 24,9 20,9 15,4
Selhání srdce (I50) 4,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,7 1,5 3 5,3 8,5 13,5 22,2 37,3 53,7 63 71,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,6 0,7 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 1,1 2,2 3,4 5,2 8,2 11,2 17,9 26,7 38,2 39,4 33,7
Ateroskleróza (I70) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,8 3,2 5,1 8 9,4 10,1 11,1 13,6 17,6 23,8
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,2 1,9 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2 1,5 1,3 0,9 0,9 1,9 1,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,5 0,4 1,3 1,8 1,5 0,9 0,7 0,9 0,7 1,3 1,6 2,3 3,4 4,6 7 9,9 13,3 13,6 12,2 9,5 9,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 15,7 9,3 2,9 1,3 1,9 0,9 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,9 1,7 2,3 1,4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,4 6,1 3,3 1,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 1,1 1,7 2,9 4 6 9,1 13,9 22,3 29,9 46,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,3 22,4 4,7 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 1,5 2,2 3,9 6,3 9,9 12,8 21
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0,3 20,3 12,9 2,3 1,5 1 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,3 0,5 0,4 1,4 1,3 1,5 1,7 1,8 1,6 1,7 1,6 1,8 1,8 1,5 1 0,9 0,5 0,5 0,4 1,4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,6 3,3 5,3 6,2 7,4 7,6 7,7 6,2 4,2
Astma (J45-J46) 0,5 3,9 1,6 0,9 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1,5 1,3 1,5 1,4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,6 2,7 0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,7 2,7 4,5 5,5 5,8 6,8 8,5 5,2 5,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,5 0,1 0,5 0,4 2,1 1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,3 1,1 1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 1,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9 1,2 1,7 2,1 1,2 2,8
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 1 1,2 1,7 2,4 3,6 2,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 0,3 0,5 0,7 1,4 1,9 1,6 1,2 1,2 0,9 0,8 1 1,1 1,4 1,5 2,7 2,8 4,3 7 7,7 8,7 8,4
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 0 0,3 1,8 3,7 4 2,5 1,5 1,5 1,2 0,7 0,9 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 1,4
Tříselná kýla (K40) 1,6 4,7 1,7 1,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1,2 1 1,7 2 2,6 2,1 2,9 3,5 4 3 2,7 1,5 2,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,5 1,1 2,1 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,9 3,1 3,3 2,7 2,1 2,4 1,7 2,8
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,7 0 0 0,2 1,2 3,2 1 1,1 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 0,8 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 1,2 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 0,6 1,1 1,5 1,9 2,8
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 1 1,3 1,9 2 3 3,4 5 11,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 1,5 1,9 2 2,4 2,8 3,1 1,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 0,9 0,2 0,1 0,2 0,7 0,6 0,9 1,3 1,3 1,6 1,7 2 1,9 1,8 1,6 1,7 1,9 1,7 1,9 1,2 5,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 0,3 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1,3 1,9 2,6 3,1 4,2 5,6 1,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0 0,2 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,7 0,6 1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0 0 0,3 0,7 1,3 1,9 2 2,4 2,9 3 3,9 4,4 5,3 6,2 7,4 7,8 8,4 9,3 10,6 8,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 1,2 1,1 1,8 2,5 3,2 4,1 3,9 4,8 4,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 1 0,7 0,9 1,5 1,2 1,6 1,5 1,7 1,7 1,9 2,4 3,5 1,4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,7 1,2 1,5 2,6 3,7 4,4 4,6 7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,2 0,9 0,7 0,7 1,6 1,4 0,7 0,7 0,5 0,7 0,9 0,9 1,2 1,3 1,5 1,4 2 2,1 1,9 1,4 4,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 1,1 0,3 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1 0,9 1,4 1,2 1,4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 1,2 1,9 2,4 3 3,5 1,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,6 1,2 2,1 2,4 3,7 4,4 5,1 3,9 1 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 1,3 2,1 3 4,1 6 4,4 3,2 1,3 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,2 0 0 0 0,3 2,6 2,4 2,4 2,1 2,6 3,7 3,9 4,3 3,6 2,4 1,7 1,1 0,3 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 0,1 0,8 0,8 1,3 2,3 1,5 1,2 1 1,3 1,5 2 2,4 3,2 3,1 2,6 2,9 2,5 3,4 1,9 2,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0,1 0,1 0,1 0,8 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 1,3 1,5 1,6 1,9 1,1 0,9 0,8 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,7 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,8 1,4 2 2,4 2,8 3,1 2,7 3,3 3,5 3,5 2,9 1,6 0,2 0
Dorzalgie (M54) 2,7 0 0 0,1 0,5 1,2 0,6 0,8 1,1 1,6 2 2,5 3 3,6 3,8 5,4 7,1 10,6 11,9 11,2 9,9 7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,5 0,8 0,4 0,8 0,6 0,6 0,9 1,1 1,8 2,3 3,1 2,9 2,3 1,9 2,1 1,3 0,7 0,8 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,5 0,1 0,1 0,3 0,6 1 0,7 0,6 0,7 0,8 1 1,8 1,9 2,3 2,3 2,5 3,2 4,9 4,9 5,4 5,4 2,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 9,8 2,1 0,6 0,4 1,6 1,2 1 0,9 0,7 0,8 0,8 1,1 1,6 2 2,6 3,3 3,1 4,7 3,9 5,8 5,6
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1 1,2 2,2 3 4,7 5,8 6,8 10 12,6
Urolitiáza (N20-N23) 2 0 0 0 0,2 0,5 1 1,3 1,7 1,7 2,3 2,7 3 3,4 3,2 3,4 3,3 3,8 3,4 2,3 2,5 2,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,8 1,6 0,3 0,3 0,6 1,6 1 0,9 0,7 0,8 1,4 2 2,4 2,5 2,9 4,8 7 9,7 16,5 23,2 31,9 51,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,7 2,6 3,5 4 1,9 1,3 0,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 1,5 2,4 2,3 2 1,9 1,1 0,7 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 1,4 1,8 1,2 1,4 1,3 0,2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0 0 0,1 0,2 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 1 1,2 1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,2 0 0 0 0,2 0,8 1,1 1,2 1,6 2,5 4,1 6,4 7,1 2,6 1,6 1,7 1,5 1,2 1,2 1 0,8 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,6 0,3 0 0,1 0,2 1,4 3,8 6 6,6 6,1 5,8 6,5 6 5,7 6,4 6,7 6,2 4,9 3,1 1,2 0,4 2,8
Lékařský potrat (O04) 0,9 0 0 0 0 0,8 2,1 2,9 2,3 2,1 2,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,7 0 0 0 0 1 3,6 6,3 6,9 5,4 1,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 2,8 8,7 12,5 11,4 5,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,8 0 0 0 0 0,7 3 4 3,5 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,7 0 0 0 0 3,1 15,9 32,3 34,4 13,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,8 0 0 0 0 0,9 5,3 12,3 14,6 6,5 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,6 0,5 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 68,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,5 135,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 21,2 5,9 5 1,7 1,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,9 1,3 1,4 1,4 1,1 1,2 0,8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,6 0,3 0,9 2,6 5,4 4,7 2,3 1,6 1,4 1 0,9 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,3 1,6 1,8 2,3 2,3 2,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4 1,2 0,8 1 0,6 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,4 20,5 8,4 3,2 5,1 6,3 1,5 1,7 1,5 1,6 1,7 1,9 2,2 3,1 3,7 5,3 9,3 11,4 16,5 20,8 23,8 16,8
Nitrolební poranění (S06) 2,3 2,3 2,9 2,2 3,1 3,5 2,9 1,9 1,7 1,6 1,3 1,6 1,9 1,6 1,9 2,2 2,8 3,1 6,6 7,7 12,2 16,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 5,8 3,3 1,3 1,6 1,5 1,6 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 1,1 2,2 2,6 5,4 11,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,9 2,9 3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 1 0,9 1,3 1,5 1,3 1,2 1,5 1,4 2,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 1,2 1,9 3,8 7 13,9 27,8 36,1 37,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0,1 0,4 0,4 1,1 0,6 0,8 0,8 0,8 1 0,9 1,2 1,4 1,3 1,6 1,2 1,3 1,2 1,4 1 1,5 2,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,1 0,7 2 3,6 4,3 6,8 6 4,7 4,4 4,3 4,8 4,4 4,4 4,9 4,7 5 6 8,9 12,1 16 22,6 19,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,7 1,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,9 1,8 0,4 0,4 0,9 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 1,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,7 1,2 1,7 2,5 3,1 3,7 3,5 2,2 1,2 1,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,9 1,6 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,1 2,4 0,9 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 1,1 1,4 1,5 2,3 2,9 3,6 4,9 4,8 4,3 2,8
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 791,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,6 0,9 2,1 2,4 2,9 4,8 6,7 8,1 5,9 3 2,2 0,4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10,6 7 2,1 2,5 3 4,4 8,5 16,8 22,7 17,7 8,9 6,2 6,8 8,7 10,6 13,4 14,8 17,9 16,1 14,9 9,9 8,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 189,9 1 185,5 118 84 76,1 111,8 117,9 154,9 165,2 128,5 111,2 123 146,8 178,5 218 288,6 361 430,4 514,2 598,3 645,5 677,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)