8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 898 86 155 80 31 25 28 14 18 18 16 13 19 22 41 67 52 66 66 65 14 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 946 52 111 77 54 50 38 29 29 35 26 20 20 31 36 56 73 59 76 58 15 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 41 0 2 0 0 0 2 2 6 1 2 6 2 1 3 5 1 2 4 2 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 522 37 36 29 15 19 10 12 11 14 27 22 39 65 140 205 209 181 217 157 66 11
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 803 92 187 153 90 117 137 130 115 151 148 105 131 140 181 235 207 166 154 121 40 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 518 0 0 0 0 0 1 0 3 17 31 29 93 106 242 316 265 170 147 79 19 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 336 0 0 0 0 0 5 3 1 8 9 28 45 103 227 338 280 136 106 36 10 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 830 0 0 0 0 0 1 4 6 10 22 31 26 48 100 119 114 109 116 86 33 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 131 0 0 0 0 0 1 2 17 53 63 98 100 97 171 189 178 82 57 18 5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 558 0 0 0 0 0 1 7 14 32 38 35 50 48 76 78 83 43 31 19 3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 295 0 0 0 0 0 0 0 7 15 16 25 14 28 50 72 29 15 20 4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 787 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 35 83 130 217 148 82 58 20 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 099 0 0 0 2 6 0 4 1 5 17 10 42 73 141 258 232 142 107 40 19 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5 525 7 98 88 73 53 35 49 89 136 165 243 334 584 773 1 015 818 480 290 150 44 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 163 0 0 0 0 1 7 15 21 23 20 14 12 12 12 12 8 2 3 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 311 0 0 0 0 2 1 1 4 4 4 6 25 48 39 59 71 29 12 6 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 296 0 0 0 0 0 4 9 42 139 329 391 207 77 39 33 18 7 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 861 62 60 74 73 101 108 137 148 278 267 229 258 286 433 470 357 232 174 79 31 4
Anémie (D50-D64) 1 363 17 7 8 5 9 12 8 15 32 40 59 51 57 88 171 184 174 229 144 50 3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 549 8 49 49 26 19 12 13 8 9 15 15 13 22 40 51 52 59 57 24 8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 422 0 22 44 65 68 67 44 37 52 111 105 127 169 284 320 309 251 215 98 30 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 840 187 710 400 140 116 72 87 90 167 149 195 187 216 270 371 291 296 390 336 140 30
Demence (F00-F03) 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 15 38 52 74 84 31 8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 632 0 0 0 21 65 48 43 60 68 93 53 46 48 38 27 11 5 4 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 259 0 0 0 5 57 37 30 31 31 14 5 8 9 7 7 5 3 7 3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 168 0 0 0 1 7 28 26 11 23 15 19 6 7 6 11 3 0 3 1 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 202 2 3 0 4 10 9 6 13 16 19 28 16 16 14 18 5 10 8 5 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 743 15 121 241 224 214 94 80 82 96 87 79 43 52 54 49 53 53 64 30 11 1
Alzheimerova nemoc (G30) 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 20 26 52 43 7 1
Roztroušená skleróza (G35) 318 0 0 0 1 6 9 28 28 57 29 27 22 43 32 21 11 4 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 559 24 125 121 80 92 74 75 74 112 107 95 98 84 96 87 62 60 44 37 11 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 879 0 0 0 1 1 1 7 8 12 21 18 28 55 97 122 142 134 120 79 30 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4 191 46 95 130 151 130 99 124 183 270 345 321 337 359 422 393 353 204 146 69 12 2
Katarakta (H25-H26, H28) 1 381 0 7 0 5 2 4 2 3 2 12 10 22 40 83 171 284 316 259 125 33 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 905 23 108 123 46 34 23 36 41 56 65 67 105 147 211 296 236 148 92 38 10 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 787 41 211 233 75 48 36 45 58 100 90 96 88 119 138 135 127 64 58 21 4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 221 0 1 1 5 14 3 12 14 53 79 99 134 197 214 317 303 257 268 184 61 5
Angina pectoris (I20) 763 0 0 0 0 0 1 0 5 5 12 30 58 76 103 154 115 82 78 37 7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 445 0 0 0 0 0 0 3 8 43 65 127 201 238 313 426 341 281 204 134 56 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 377 0 0 0 0 1 1 1 4 26 51 103 162 319 479 672 633 464 287 133 36 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 060 0 1 0 0 0 15 10 21 35 48 48 47 72 133 134 153 113 139 71 18 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6 057 6 2 6 15 24 37 45 61 72 126 179 229 370 684 1 089 994 846 712 431 114 15
Selhání srdce (I50) 5 411 0 0 0 0 8 5 7 11 6 25 59 118 181 407 793 836 822 1 019 796 288 30
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5 061 8 5 2 3 3 6 20 34 61 96 97 175 236 478 684 782 695 801 612 223 40
Ateroskleróza (I70) 3 067 0 0 0 0 0 0 11 3 5 20 48 104 256 483 616 494 385 293 251 84 14
Varixy dolních končetin (I83) 1 938 0 0 0 0 7 25 49 132 240 251 219 189 225 201 171 83 45 59 26 15 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 4 257 12 46 149 171 138 48 64 70 127 132 145 179 219 409 618 590 466 372 224 72 6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 988 241 624 237 99 111 71 40 65 73 38 40 28 25 63 56 41 34 59 30 11 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 423 82 174 105 38 27 32 31 46 76 63 54 90 152 240 374 414 366 492 361 174 32
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 970 283 351 72 12 9 10 14 10 25 24 17 38 49 101 131 164 166 226 187 71 10
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 222 3 1 456 1 159 148 95 80 60 55 69 39 17 18 8 8 5 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 753 4 11 33 45 105 113 124 156 207 204 136 136 118 143 110 59 30 9 9 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 192 1 4 6 5 1 3 0 4 4 10 23 80 153 261 455 410 288 289 149 42 4
Astma (J45-J46) 657 41 95 53 33 26 23 17 22 35 26 20 20 32 36 38 38 33 46 13 10 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2 206 37 41 52 10 31 35 24 26 64 44 63 69 140 236 360 333 250 215 128 43 5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 458 3 4 27 27 100 61 46 34 26 29 14 14 14 23 11 10 9 4 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 513 3 71 88 30 16 20 27 26 30 32 20 32 22 25 28 19 9 10 4 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 569 35 13 9 16 17 16 9 13 24 12 21 35 47 52 68 51 46 46 27 9 3
Peptický vřed (K25-K28) 613 0 0 1 1 2 10 11 17 17 23 18 34 34 69 81 78 56 77 61 20 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 392 12 33 71 124 131 139 97 125 120 119 104 94 103 161 202 213 165 170 152 51 6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 596 0 19 133 221 212 152 132 122 138 99 65 65 54 63 58 34 14 12 3 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 327 81 139 113 20 24 42 63 68 129 159 133 169 164 254 283 203 136 84 54 9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 126 9 99 162 24 11 15 53 90 159 166 150 164 178 241 230 186 95 61 22 11 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 817 0 3 5 84 167 73 86 78 79 69 30 31 26 20 22 21 11 6 4 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 825 44 99 60 52 46 44 38 38 42 19 30 26 34 30 45 50 41 45 31 11 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 798 11 16 14 10 7 5 14 16 30 25 33 39 57 93 91 94 74 89 57 21 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 694 0 0 0 0 0 3 1 4 25 30 31 49 68 101 117 73 76 65 39 12 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 771 19 15 6 9 41 45 91 98 204 171 148 164 164 164 147 130 67 46 35 7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 998 7 42 38 25 15 16 14 18 24 30 25 43 60 113 151 131 102 57 59 27 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 356 0 0 0 0 0 0 3 8 23 21 31 66 50 58 65 19 4 7 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 540 3 4 5 3 16 6 13 18 14 27 30 46 56 68 66 64 55 30 13 3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 4 063 0 0 1 12 34 93 148 199 313 338 295 331 317 435 488 411 266 182 136 55 9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 955 0 0 0 2 6 5 13 33 22 25 35 37 64 106 158 135 107 106 69 26 6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 028 0 0 8 9 14 20 20 51 83 102 92 79 109 111 108 71 48 51 38 13 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 947 8 18 32 15 12 27 24 27 44 31 30 51 61 92 108 108 75 76 79 25 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 375 26 69 45 33 82 78 80 69 78 75 66 72 78 129 123 84 60 69 45 11 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 623 15 9 13 2 23 34 21 30 42 34 25 40 64 62 72 40 33 39 15 9 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 878 15 47 48 57 40 23 22 30 43 42 25 36 44 69 77 80 56 66 44 9 5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 315 0 0 0 0 0 5 3 5 13 34 40 94 138 205 289 224 162 75 24 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 616 0 0 1 0 0 1 1 2 16 33 62 92 201 236 357 358 164 66 25 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 997 0 0 0 12 167 199 193 215 368 411 337 309 298 247 155 59 25 1 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 311 1 39 51 69 145 95 82 94 147 161 180 163 226 281 210 161 92 59 41 13 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 243 3 6 10 2 6 3 11 12 17 14 9 28 26 28 31 24 7 3 3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 776 1 3 11 25 29 3 7 7 50 29 47 55 58 98 120 95 72 41 23 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 920 0 0 0 0 6 11 37 54 193 211 177 201 205 235 235 137 115 76 23 4 0
Dorzalgie (M54) 3 758 0 2 4 36 73 42 57 108 185 254 220 275 303 345 464 434 397 334 183 40 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 910 0 30 23 24 50 39 75 78 166 193 197 216 214 229 177 115 50 27 5 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 826 1 11 24 44 51 37 48 63 85 114 116 151 152 181 206 183 145 134 59 20 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 013 143 139 51 27 108 75 78 66 93 86 66 81 110 176 201 165 125 121 68 33 1
Selhání ledvin (N17-N19) 1 227 4 4 5 13 2 7 5 13 17 44 24 40 81 112 193 175 162 176 103 33 14
Urolitiáza (N20-N23) 2 726 2 1 4 11 33 59 107 159 216 190 226 243 327 326 325 224 114 97 52 9 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 771 13 25 40 34 99 86 79 75 87 188 178 169 212 315 415 474 351 423 326 168 14
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 039 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 41 87 185 262 226 139 66 18 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 640 7 125 189 152 103 75 70 64 85 64 76 90 75 125 125 111 52 39 10 2 1
Nemoci prsu (N60-N64) 347 0 0 0 0 23 24 21 32 46 38 38 36 25 27 20 11 4 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 644 0 1 3 7 53 75 80 92 102 74 56 37 18 16 9 10 3 6 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 924 0 0 0 11 64 81 97 141 283 424 571 545 228 153 128 88 67 32 9 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 810 3 0 2 17 80 236 456 595 755 641 516 476 414 495 568 317 149 65 20 5 0
Lékařský potrat (O04) 1 150 0 0 0 3 56 180 181 226 238 247 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 363 0 0 0 0 75 260 518 670 592 234 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 908 0 0 0 3 179 656 1 108 1 133 702 118 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 960 0 0 0 0 48 162 285 277 150 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 683 0 0 0 0 193 1 044 2 570 3 046 1 603 223 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 802 0 0 0 0 58 355 986 1 350 859 182 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 92 0 0 0 0 3 9 23 38 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 163 0 0 0 0 9 27 52 42 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 997 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 090 2 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 618 343 381 418 116 68 29 28 30 25 32 25 29 21 25 29 7 10 0 1 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 743 0 2 10 16 22 9 11 13 35 48 42 51 66 83 116 78 68 40 24 8 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 176 8 53 211 298 238 176 157 135 146 123 92 59 66 82 85 77 67 58 33 10 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 489 3 3 5 3 2 6 12 22 32 37 39 32 43 68 81 48 32 16 5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 814 346 522 251 270 334 119 140 135 219 190 194 224 239 337 513 511 394 444 304 116 12
Nitrolební poranění (S06) 3 054 30 165 157 198 215 215 187 157 141 179 148 146 148 160 151 161 129 161 152 48 6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 621 108 184 100 120 112 127 108 64 84 96 78 54 60 56 55 43 51 50 43 24 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 218 1 67 208 174 35 32 30 28 40 63 41 61 66 73 79 83 55 45 23 13 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2 004 4 11 9 10 6 12 10 7 15 17 15 35 60 94 171 191 275 417 411 202 32
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 254 0 12 39 53 42 48 67 90 100 107 102 95 120 120 111 52 35 34 19 6 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 808 6 112 267 319 403 407 404 411 516 507 383 374 344 437 470 398 288 337 291 114 20
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 320 27 86 26 17 16 13 14 15 15 12 7 14 7 14 9 5 9 2 12 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 698 23 129 44 48 60 48 36 34 46 47 35 29 19 14 24 16 14 14 14 4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 274 2 10 15 8 20 11 31 38 35 48 45 62 85 165 187 221 150 88 38 14 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 231 0 3 3 5 8 13 9 22 32 27 25 10 18 18 13 12 7 4 0 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 584 27 107 45 29 33 23 21 21 41 33 26 26 22 32 28 31 15 7 15 1 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 302 29 45 19 14 23 16 25 30 56 55 60 73 95 119 174 152 110 106 82 18 1
Řízení antikoncepce (Z30) 203 1 0 0 0 0 7 13 34 59 69 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 534 11 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 231 3 39 51 45 41 44 47 55 118 96 177 195 321 427 709 493 254 77 34 5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14 466 92 104 187 138 264 639 1 429 2 271 2 365 1 078 530 534 673 911 1 046 934 599 427 182 61 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 255 591 17 560 8 039 7 087 4 919 6 523 8 279 12 639 15 503 16 214 12 563 10 762 11 893 14 104 19 503 24 564 21 522 16 048 14 597 9 523 3 326 423
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 5,8 2,5 1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9 1,8 2,5 4,3 2,9 3,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 3,5 1,8 0,9 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,3 1,7 2,8 3,8 3,1 1,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,2 2,5 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,6 2,5 3,7 5,1 8,1 10,4 13,5 21
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,1 6,2 3 1,9 1,4 2,1 1,9 1,6 1,2 1,2 1,3 1,2 1,6 1,8 2,1 2,8 3,6 4,6 5,7 8 8,2 5,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 1,1 1,3 2,8 3,8 4,7 4,8 5,5 5,2 3,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,3 2,6 4,1 4,9 3,8 3,9 2,4 2 1,9
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 1,1 1,4 2 3 4,3 5,7 6,8 9,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 1,1 1,2 1,2 1,9 2,3 3,1 2,3 2,1 1,2 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 1,5 1,2 1,2 1,3 0,6 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,9 0,5 0,4 0,7 0,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 1,5 2,6 2,6 2,3 2,2 1,3 0,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,9 1,6 3,1 4,1 4 4 2,6 3,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,2 0,5 1,6 1,1 1,1 0,9 0,5 0,6 1 1,1 1,4 2,8 4,1 7,4 8,8 12,2 14,4 13,4 10,8 9,9 9 1,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,4 0,7 1,2 0,8 0,4 0,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,1 2,9 4,5 2,6 1 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 4,2 0,9 0,9 1,1 1,8 1,5 1,7 1,6 2,3 2,3 2,6 3,2 3,6 4,9 5,6 6,3 6,5 6,5 5,2 6,3 7,6
Anémie (D50-D64) 1 1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 0,7 1 2,1 3,2 4,9 8,5 9,5 10,2 5,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,5 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,7 2,1 1,6 1,6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,8 0 0,3 0,5 1 1,2 0,9 0,5 0,4 0,4 1 1,2 1,6 2,1 3,2 3,8 5,4 7 8 6,5 6,1 7,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,7 12,6 11,2 4,9 2,2 2 1 1,1 1 1,4 1,3 2,2 2,3 2,7 3,1 4,5 5,1 8,3 14,5 22,2 28,7 57,3
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,5 2,7 5,6 6,3 15,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,3 1,1 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 1 1,9 2,9 3,5 3,8 1,3 1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,5 0,7 0,6 0,6 0,9 1,5 2,4 2 2,3 1,9
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,9 2,8 1,4 1,9
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 1,6 2 1,5 1,3 1,6 1 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1 1,1 1,7 1,6 2,4 2,3 1,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 1,1 1,5 2,5 3,7 4,5 5,2 6,1 5,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,2 3,1 1,5 1,6 2,4 2,3 1,4 1,5 2 2,2 3 3,7 4,2 4,6 4,8 4,7 6,2 5,7 5,4 4,6 2,5 3,8
Katarakta (H25-H26, H28) 1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 2,1 5 8,8 9,6 8,3 6,8 1,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 1,5 1,7 1,5 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,3 1,9 2,4 3,6 4,1 4,1 3,4 2,5 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,4 2,8 3,3 2,8 1,2 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,1 1,5 1,6 1,6 2,2 1,8 2,2 1,4 0,8 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,7 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,1 1,7 2,5 2,4 3,8 5,3 7,2 10 12,2 12,5 9,5
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,7 1 1,2 1,8 2 2,3 2,9 2,4 1,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1,5 2,5 3 3,6 5,1 6 7,9 7,6 8,9 11,5 9,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,2 2 4 5,5 8,1 11,1 13 10,7 8,8 7,4 9,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,5 1,6 2,7 3,2 5,2 4,7 3,7 3,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,6 0,4 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 1,1 2,1 2,8 4,7 7,8 13,1 17,5 23,7 26,4 28,5 23,3 28,6
Selhání srdce (I50) 4,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,7 1,5 2,3 4,6 9,5 14,7 23 37,8 52,6 59 57,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,8 0,5 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 1,1 2,2 3 5,4 8,2 13,7 19,4 29,7 40,5 45,6 76,3
Ateroskleróza (I70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,6 1,3 3,2 5,5 7,4 8,7 10,8 10,9 16,6 17,2 26,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,4 2 2,2 2,5 2,3 2,9 2,3 2,1 1,5 1,3 2,2 1,7 3,1 1,9
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,2 0,8 0,7 1,8 2,7 2,4 0,7 0,8 0,7 1 1,2 1,7 2,2 2,8 4,7 7,4 10,4 13 13,8 14,8 14,7 11,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 16,2 9,9 2,9 1,6 1,9 1 0,5 0,7 0,6 0,3 0,5 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 1 2,2 2 2,3 3,8
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,6 5,5 2,8 1,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 1,1 1,9 2,7 4,5 7,3 10,2 18,3 23,9 35,6 61,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 19 5,6 0,9 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 1,2 1,6 2,9 4,6 8,4 12,4 14,5 19,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,4 0,2 23 14,1 2,3 1,7 1,1 0,7 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,3 0,2 0,4 0,7 1,8 1,6 1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,7 1,5 1,6 1,3 1 0,8 0,3 0,6 0,2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1 1,9 3 5,5 7,2 8,1 10,7 9,8 8,6 7,6
Astma (J45-J46) 0,5 2,8 1,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,7 0,9 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,7 2,5 0,6 0,6 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 0,9 1,8 2,7 4,3 5,8 7 8 8,5 8,8 9,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 1,8 0,9 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,2 1,1 1,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1,3 1,7 1,8 1,8 5,7
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 1 1,4 1,6 2,9 4 4,1 5,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,8 0,8 0,5 0,9 2 2,3 1,9 1,2 1,3 1 1 1,2 1,2 1,3 1,8 2,4 3,7 4,6 6,3 10 10,4 11,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 0 0,3 1,6 3,5 3,7 2,1 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,8 5,4 2,2 1,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,7 1,1 1,4 1,5 2,1 2,1 2,9 3,4 3,6 3,8 3,1 3,6 1,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,6 1,6 2 0,4 0,2 0,2 0,7 1 1,3 1,5 1,7 2 2,3 2,7 2,8 3,3 2,7 2,3 1,5 2,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0 0,1 1,3 2,9 1 1,1 0,8 0,6 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 3 1,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,9 1,1 1,7 2 2,3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,1 1,1 1,7 2,1 3,3 3,8 4,3 3,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,3 2,1 2,4 2,6 2,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 1,3 0,2 0,1 0,1 0,7 0,6 1,1 1 1,7 1,5 1,7 2 2,1 1,9 1,8 2,3 1,9 1,7 2,3 1,4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,5 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,3 1,8 2,3 2,9 2,1 3,9 5,5 1,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,7 0,8 0,3 0,1 0,3 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 1,5 1,1 0,9 0,6 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,1 0 0 0 0,2 0,6 1,3 1,8 2,1 2,6 3 3,4 4,1 4 5 5,9 7,2 7,4 6,8 9 11,3 17,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 1,9 2,4 3 3,9 4,6 5,3 11,5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,8 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,9 2,5 2,7 1,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,8 1 1,3 1,9 2,1 2,8 5,2 5,1 7,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,7 1,1 0,5 0,5 1,4 1,1 1 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 1,5 1,5 1,7 2,6 3 2,3 5,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 1 0,1 0,2 0 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 1,4 1 1,8 1,9
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 1 0,7 0,6 0,9 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,4 1,6 2,5 2,9 1,8 9,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 1,7 2,3 3,5 3,9 4,5 2,8 1,6 0,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,1 2,5 2,7 4,3 6,3 4,6 2,5 1,7 0,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,3 0 0 0 0,2 2,9 2,8 2,4 2,3 3 3,6 3,9 3,8 3,8 2,8 1,9 1 0,7 0 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0,1 0,6 0,6 1,1 2,5 1,3 1 1 1,2 1,4 2,1 2 2,9 3,2 2,5 2,8 2,6 2,2 2,7 2,7 1,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0,1 0 0,1 0,4 0,5 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 1,1 1,4 1,7 2 1,5 1,5 0,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 1,6 1,8 2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,4 3,2 2,8 1,5 0,8 0
Dorzalgie (M54) 2,8 0 0 0 0,6 1,3 0,6 0,7 1,2 1,5 2,2 2,5 3,4 3,8 3,9 5,6 7,6 11,1 12,4 12,1 8,2 3,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0 0,5 0,3 0,4 0,9 0,5 0,9 0,8 1,4 1,7 2,3 2,7 2,7 2,6 2,1 2 1,4 1 0,3 0,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,4 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7 0,7 1 1,3 1,9 1,9 2,1 2,5 3,2 4,1 5 3,9 4,1 1,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,5 9,6 2,2 0,6 0,4 1,9 1 1 0,7 0,8 0,8 0,8 1 1,4 2 2,4 2,9 3,5 4,5 4,5 6,8 1,9
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 1 1,3 2,3 3,1 4,5 6,5 6,8 6,8 26,7
Urolitiáza (N20-N23) 2,1 0,1 0 0 0,2 0,6 0,8 1,3 1,7 1,8 1,7 2,6 3 4,1 3,7 3,9 3,9 3,2 3,6 3,4 1,8 1,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,9 0,9 0,4 0,5 0,5 1,7 1,2 1 0,8 0,7 1,6 2 2,1 2,7 3,6 5 8,3 9,8 15,7 21,5 34,4 26,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 2,1 3,1 4 3,9 2,5 1,2 0,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,5 2 2,3 2,4 1,8 1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,9 1,1 1 1,4 1,5 1,9 1,5 1,4 0,7 0,4 1,9
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0,1 0,9 1 1 1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,2 0 0 0 0,2 1,1 1,1 1,2 1,5 2,3 3,7 6,5 6,7 2,9 1,7 1,5 1,5 1,9 1,2 0,6 0,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,4 0,2 0 0 0,3 1,4 3,3 5,6 6,4 6,2 5,6 5,9 5,9 5,2 5,6 6,8 5,6 4,2 2,4 1,3 1 0
Lékařský potrat (O04) 0,9 0 0 0 0 1 2,5 2,2 2,4 2 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,8 0 0 0 0 1,3 3,6 6,4 7,2 4,9 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 0 0 0 0 3,1 9,2 13,7 12,1 5,8 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,8 2,3 3,5 3 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,6 0 0 0 0 3,4 14,6 31,8 32,6 13,2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,9 0 0 0 0 1 5 12,2 14,4 7,1 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 67,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,6 140,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 23,1 6 5,1 1,8 1,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0 0,1 0 1,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,4 1,4 1,9 1,5 1,6 1,6 1,9
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,6 0,5 0,8 2,6 4,7 4,2 2,5 1,9 1,4 1,2 1,1 1,1 0,7 0,8 0,9 1 1,4 1,9 2,2 2,2 2 3,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 1 0,8 0,9 0,6 0,3 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,4 23,3 8,3 3,1 4,3 5,9 1,7 1,7 1,4 1,8 1,7 2,2 2,8 3 3,8 6,2 9 11 16,5 20,1 23,7 22,9
Nitrolební poranění (S06) 2,3 2 2,6 1,9 3,1 3,8 3 2,3 1,7 1,2 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 2,8 3,6 6 10 9,8 11,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 7,3 2,9 1,2 1,9 2 1,8 1,3 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 1,4 1,9 2,8 4,9 7,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,1 1,1 2,5 2,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 1,5 1,5 1,7 1,5 2,7 1,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 2,1 3,4 7,7 15,5 27,2 41,4 61,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0 0,2 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 1 0,8 0,9 1,2 1,2 1,5 1,4 1,3 0,9 1 1,3 1,3 1,2 3,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,2 0,4 1,8 3,3 5 7,1 5,7 5 4,4 4,2 4,4 4,4 4,6 4,4 5 5,6 7 8,1 12,5 19,2 23,3 38,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,8 1,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,8 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 1,5 2 0,5 0,8 1,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,9 2,2 3,9 4,2 3,3 2,5 2,9 1,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,4 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,8 1,7 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 1 0,2 1,9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 2 0,7 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 2,1 2,7 3,1 3,9 5,4 3,7 1,9
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,7 775,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,4 0,2 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 1 0,8 2 2,4 4,1 4,9 8,5 8,7 7,1 2,9 2,2 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11 6,2 1,6 2,3 2,2 4,6 8,9 17,7 24,3 19,4 9,4 6,1 6,6 8,5 10,4 12,6 16,4 16,8 15,9 12 12,5 3,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 193,5 1 181,0 127,2 86,5 77,5 114,3 115,7 156,2 165,8 133,2 110 123,4 146,9 178,8 222,4 295 377,9 449 542,1 629,5 680,9 807,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)