8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 012 73 216 72 47 31 20 14 17 20 19 14 16 39 29 68 66 85 87 63 12 4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 907 65 177 88 65 44 47 27 38 17 20 21 16 22 34 38 50 41 48 39 9 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 54 0 1 1 0 0 1 0 1 4 2 8 4 5 6 12 2 2 3 1 1 0
Septikémie (A40-A41) 1 864 50 49 42 14 20 13 9 19 33 28 38 37 85 161 260 249 213 278 192 67 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 276 112 306 196 101 198 195 146 137 171 126 106 129 151 240 277 205 182 165 92 40 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 2 175 0 0 0 0 0 0 4 8 16 57 34 109 157 363 394 436 253 209 111 24 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 601 0 0 0 2 0 3 2 0 5 16 40 53 148 280 367 336 212 104 25 8 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 697 0 0 0 0 0 0 4 5 17 13 19 24 42 70 72 113 94 110 85 27 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 203 0 0 0 0 0 0 5 24 61 72 118 106 124 189 189 160 68 57 26 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 663 0 0 0 0 0 1 3 15 44 28 59 40 76 101 111 83 44 42 11 5 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 295 0 0 0 0 0 0 3 1 14 17 21 23 37 34 64 34 33 8 6 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 964 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 13 28 97 178 260 204 90 59 22 4 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 192 0 0 0 8 4 0 2 4 13 8 9 44 89 183 293 207 148 131 38 11 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 6 986 27 175 137 80 81 52 76 81 177 233 256 414 726 1 071 1 247 886 638 406 175 37 11
Carcinoma in situ (D00-D09) 122 0 0 0 0 1 5 13 10 19 13 19 2 8 5 9 6 6 6 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 304 0 0 0 0 1 1 8 2 1 5 5 18 29 57 75 40 35 22 5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 504 0 0 0 0 0 3 14 32 164 380 437 263 76 65 39 25 5 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 4 123 51 78 82 64 95 111 147 200 291 277 251 284 306 426 508 361 248 205 96 38 4
Anémie (D50-D64) 1 337 17 11 12 6 8 8 10 11 31 28 39 65 70 103 136 167 168 232 160 52 3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 617 12 34 61 31 12 8 9 12 21 18 17 22 46 41 57 58 56 67 28 7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 776 0 24 44 102 94 67 43 45 68 82 136 149 201 314 393 353 237 259 140 22 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 584 148 481 307 198 129 70 58 117 171 180 192 194 204 297 395 345 293 370 276 139 20
Demence (F00-F03) 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 18 26 39 87 75 26 8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 773 2 0 0 27 109 53 57 57 103 83 58 66 67 43 30 9 4 4 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 288 0 2 0 11 46 46 27 34 30 28 10 15 9 8 9 6 1 3 3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 142 0 0 0 2 24 5 15 26 16 14 11 4 3 5 9 4 1 2 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 273 5 6 0 3 16 11 10 16 23 29 35 23 27 22 16 8 5 11 7 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 947 27 172 338 235 194 94 71 84 84 95 79 50 57 53 69 51 45 78 51 20 0
Alzheimerova nemoc (G30) 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 11 27 33 47 36 14 2
Roztroušená skleróza (G35) 288 0 0 0 0 6 11 18 23 43 28 30 24 37 32 19 10 3 4 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 785 41 158 133 89 93 88 74 108 101 98 102 117 94 106 106 86 78 74 33 6 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 223 0 0 0 0 0 1 7 4 19 24 30 40 85 132 166 207 169 183 120 35 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4 800 74 119 165 142 155 123 137 225 354 337 328 331 410 489 465 380 241 222 73 27 3
Katarakta (H25-H26, H28) 1 719 1 3 2 2 1 2 0 3 4 10 13 21 40 90 245 343 363 378 158 39 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 001 27 103 92 51 38 33 40 46 42 71 86 115 141 210 314 249 161 130 44 8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 068 70 224 242 80 48 42 47 102 112 124 115 109 141 162 165 110 79 58 30 5 3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 793 1 2 1 10 22 7 17 30 43 98 137 124 242 311 378 353 337 370 232 76 2
Angina pectoris (I20) 1 087 0 0 0 1 0 0 0 4 7 17 32 64 98 173 217 184 140 99 38 12 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3 101 0 0 0 0 0 2 6 20 38 97 172 186 256 412 535 395 328 333 227 87 7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 878 0 0 0 0 0 0 1 1 12 48 94 190 367 555 781 635 556 403 173 57 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 279 1 0 0 0 5 6 14 23 39 66 48 44 79 155 203 158 150 151 100 33 4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6 393 5 4 11 18 30 41 27 57 107 150 146 192 406 737 1 103 1 019 918 882 410 118 12
Selhání srdce (I50) 6 309 0 0 1 0 4 8 6 5 20 41 79 106 214 493 787 883 1 021 1 295 941 358 47
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6 658 1 3 2 1 7 10 14 27 69 87 162 218 383 578 976 989 912 1 118 789 278 34
Ateroskleróza (I70) 3 571 0 0 0 0 0 0 1 2 6 19 48 108 307 596 713 555 393 402 287 118 16
Varixy dolních končetin (I83) 1 923 0 0 0 0 5 24 46 146 211 227 196 224 222 205 185 85 35 53 45 13 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 4 876 3 55 129 213 165 80 66 86 129 132 176 210 321 470 615 647 540 508 252 72 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 186 262 756 284 102 125 80 65 73 73 42 26 32 31 41 41 40 35 42 26 10 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 948 144 319 171 71 63 34 47 82 87 96 82 78 183 258 386 393 375 497 377 178 27
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 924 386 384 77 23 21 20 18 13 27 21 26 28 44 71 110 140 130 169 140 67 9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 4 005 2 1 782 1 476 173 124 111 82 82 83 31 25 12 11 6 2 1 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 898 8 16 45 38 137 143 128 178 225 175 134 132 157 127 132 68 31 19 3 1 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 640 48 68 12 1 1 4 4 6 4 13 36 77 176 371 529 447 304 305 182 48 4
Astma (J45-J46) 831 35 88 78 49 32 25 23 30 34 41 33 25 54 56 61 53 43 37 22 12 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2 636 43 62 34 20 34 50 28 43 54 57 71 112 202 312 393 367 310 260 125 52 7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 483 4 14 37 44 104 66 41 23 38 18 11 15 16 16 11 7 9 7 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 526 7 73 100 41 18 22 17 21 27 30 21 28 32 28 24 12 11 8 3 3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 504 31 11 14 12 10 17 11 17 33 15 26 30 38 50 45 29 41 32 31 9 2
Peptický vřed (K25-K28) 740 0 0 5 0 0 6 8 18 26 23 21 45 63 61 98 89 74 121 61 20 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 636 36 46 81 142 172 183 100 117 121 106 113 112 146 164 224 215 192 195 113 56 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 770 0 21 142 261 269 211 156 121 138 86 63 46 49 73 49 26 36 11 7 5 0
Tříselná kýla (K40) 2 433 91 173 99 13 17 36 49 93 141 143 124 161 190 260 286 237 148 113 50 9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 241 8 91 162 21 16 19 36 112 176 180 160 153 191 259 249 196 89 73 39 11 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 902 0 3 5 108 180 74 77 105 79 48 39 29 31 30 47 18 13 11 3 1 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 929 25 55 44 61 62 86 54 59 33 41 44 46 29 31 55 38 58 61 32 13 2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 1 088 17 32 18 10 12 15 6 22 35 34 48 48 77 84 148 109 110 127 100 32 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 865 0 0 1 1 0 1 6 9 25 39 46 47 72 119 128 115 98 77 56 22 3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 725 14 11 8 10 30 56 73 97 177 159 150 147 173 150 154 116 77 56 43 20 4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 102 12 31 40 31 20 16 9 19 21 32 27 40 65 137 148 151 101 101 75 21 5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 365 0 0 0 0 0 0 3 2 28 24 30 54 59 55 57 19 24 8 2 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 650 3 5 13 13 14 13 20 15 32 31 56 51 64 89 85 66 34 33 13 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 4 489 0 2 1 7 39 80 149 243 339 363 316 320 368 539 570 399 303 250 142 57 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 060 0 0 1 3 9 7 18 23 29 43 24 44 46 128 158 144 138 121 80 33 11
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 320 0 8 12 12 14 15 31 64 107 92 102 99 118 163 150 113 103 68 36 12 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 269 22 29 49 18 19 27 23 30 44 41 49 68 82 93 153 134 123 128 99 35 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 696 23 73 64 41 93 112 103 72 98 83 84 81 89 162 120 152 91 80 47 23 5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 739 23 27 6 14 33 40 35 26 42 39 41 39 55 59 80 56 42 53 19 10 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 002 15 56 43 45 44 26 36 27 57 53 45 35 63 65 94 87 63 74 52 19 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2 407 0 0 0 0 5 5 16 9 28 60 80 116 248 407 485 456 276 165 47 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 502 0 0 0 0 0 0 0 2 12 33 59 132 255 383 565 560 345 117 37 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 822 0 0 1 24 161 194 200 215 344 381 314 268 269 220 147 60 20 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 623 2 59 68 84 144 110 98 95 162 182 195 220 250 241 277 145 121 93 59 17 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 225 3 0 1 1 0 8 24 10 10 13 20 11 27 15 47 17 7 8 3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 924 0 7 18 36 41 13 8 20 47 56 51 63 108 96 141 77 66 40 30 6 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 901 0 0 0 0 1 15 22 77 179 174 166 184 262 218 225 150 137 68 18 5 0
Dorzalgie (M54) 4 163 0 2 10 36 74 35 58 119 253 218 212 316 356 407 509 427 436 430 218 43 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 000 0 25 23 30 58 46 49 86 160 175 203 249 253 256 182 94 60 34 12 4 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 969 0 9 19 40 62 37 62 54 100 120 105 138 171 201 224 181 185 157 88 15 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 348 181 146 54 45 122 120 86 78 113 84 94 91 122 181 242 185 148 155 74 23 4
Selhání ledvin (N17-N19) 1 340 6 5 6 18 8 12 15 12 21 35 36 61 72 120 206 191 160 188 117 48 3
Urolitiáza (N20-N23) 2 899 1 1 6 16 47 78 126 148 245 257 234 248 311 351 339 227 139 87 26 12 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 915 11 42 40 34 120 110 81 81 118 187 169 170 249 335 409 393 393 455 363 145 10
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 105 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 41 88 172 301 240 135 90 18 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 749 17 163 205 154 117 95 66 66 76 79 71 83 78 139 128 96 50 40 19 6 1
Nemoci prsu (N60-N64) 397 1 0 0 4 25 32 19 42 70 49 31 31 27 22 25 10 6 3 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 715 0 0 1 2 65 96 111 101 97 99 59 29 19 12 10 6 6 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 3 207 0 0 0 18 49 98 102 168 316 495 604 577 229 166 159 100 64 41 18 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 6 274 0 3 2 15 88 272 511 697 761 663 507 454 502 543 610 368 184 72 22 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 430 0 0 0 1 91 203 243 294 308 275 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 493 0 0 0 0 59 255 576 721 652 205 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 313 0 0 0 0 208 708 1 225 1 323 703 137 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 927 0 0 0 0 41 139 287 290 152 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 9 174 0 0 0 0 228 1 092 2 732 3 292 1 606 219 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 4 190 0 0 0 1 69 389 1 172 1 531 889 135 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 157 0 0 0 0 5 22 51 39 37 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 152 0 0 0 0 6 30 36 40 30 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 906 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 777 1 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 759 376 433 410 125 60 36 37 40 43 39 33 34 21 25 29 11 4 3 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 879 0 0 7 13 27 6 8 21 36 63 71 60 87 108 116 100 65 60 24 5 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 251 16 55 172 242 284 228 165 146 154 120 87 61 77 76 88 74 62 75 49 19 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 456 0 3 1 0 2 6 6 17 28 44 48 33 51 60 61 50 29 12 4 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 553 412 578 268 335 401 144 133 163 217 226 230 238 309 389 541 519 467 517 358 98 10
Nitrolební poranění (S06) 3 659 34 186 182 231 299 302 210 180 249 200 150 170 165 190 183 166 146 193 155 65 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 802 114 233 106 104 150 132 125 104 116 71 60 62 81 76 51 51 44 51 43 27 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 239 0 44 242 196 45 23 32 24 65 60 41 47 78 92 75 64 37 43 23 8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 3 058 8 14 13 18 9 12 12 8 10 27 24 49 90 161 229 296 447 683 650 266 32
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 396 0 18 29 80 43 51 77 85 129 93 102 99 128 116 132 77 55 49 22 11 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 557 7 119 284 317 422 459 450 468 587 480 451 419 460 473 455 439 363 434 333 122 15
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 335 17 102 20 11 10 14 9 20 23 14 16 18 15 5 11 10 5 10 5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 827 23 167 37 55 79 41 43 63 48 53 52 20 31 24 31 18 12 20 7 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 661 5 11 6 13 21 24 32 27 76 51 62 72 112 197 280 232 197 152 72 18 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 354 0 2 4 6 17 29 22 29 44 46 31 24 25 30 16 8 8 11 1 0 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 512 25 104 40 21 27 23 12 16 36 25 20 22 24 26 31 17 10 17 9 7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 315 28 31 7 14 14 25 21 36 58 63 51 104 101 141 168 145 102 128 60 17 1
Řízení antikoncepce (Z30) 206 1 0 0 0 1 9 17 21 74 59 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12 285 12 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4 135 10 18 20 14 15 26 46 90 134 199 242 256 474 643 857 601 332 102 45 11 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15 832 102 91 211 162 252 728 1 592 2 644 2 490 1 071 616 540 709 951 1 145 965 695 573 219 70 6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 287 585 18 440 9 313 7 793 5 504 7 470 9 419 13 779 17 564 17 510 13 115 11 804 12 677 16 658 22 620 27 917 23 668 18 928 18 284 10 945 3 771 406
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 5 3,4 0,9 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,8 1,2 2,4 3,2 4,3 2,6 7,6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 4,4 2,8 1,1 1,1 0,8 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1,2 1,8 2,7 2 1,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0
Septikémie (A40-A41) 1,4 3,4 0,8 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 1 1,8 3,2 4,7 6,1 10,2 13,1 14,6 13,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,5 7,6 4,8 2,5 1,7 3,4 2,6 1,8 1,4 1,4 1,2 1,2 1,7 1,8 2,7 3,4 3,8 5,2 6,1 6,3 8,7 1,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,4 1,4 1,9 4,1 4,9 8,2 7,3 7,7 7,6 5,2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1,8 3,2 4,5 6,3 6,1 3,8 1,7 1,7 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9 2,1 2,7 4 5,8 5,9 3,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,7 1,4 1,4 1,5 2,1 2,3 3 2 2,1 1,8 0,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6 1,3 1,5 0,8 1,1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,6 0,9 0,3 0,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,2 2 3,2 3,8 2,6 2,2 1,5 0,9 1,9
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1 2,1 3,6 3,9 4,2 4,8 2,6 2,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,3 1,8 2,7 1,7 1,3 1,4 0,7 0,9 0,8 1,4 2,2 3 5,3 8,8 12,2 15,4 16,6 18,3 14,9 12 8,1 21
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 0,7 1 0,8 0,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,3 3,6 5,1 3,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,1 3,5 1,2 1 1,1 1,6 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,7 3,7 4,8 6,3 6,8 7,1 7,5 6,6 8,3 7,6
Anémie (D50-D64) 1 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 1,2 1,7 3,1 4,8 8,5 10,9 11,3 5,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,7 1,1 1,6 2,5 1,9 1,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,1 0 0,4 0,6 1,7 1,6 0,9 0,5 0,5 0,5 0,8 1,6 1,9 2,4 3,6 4,9 6,6 6,8 9,5 9,6 4,8 5,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,5 10,1 7,5 3,9 3,3 2,2 0,9 0,7 1,2 1,4 1,7 2,2 2,5 2,5 3,4 4,9 6,5 8,4 13,6 18,9 30,3 38,1
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 3,2 5,1 5,7 15,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0,1 0 0 0,4 1,9 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,2 0,8 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,3 0,1 0 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,5 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 1,8 2,7 4,3 3,9 3,4 1,3 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,6 0,7 0,6 0,9 1 1,3 2,9 3,5 4,4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,9 1,7 2,5 3 3,8
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 2,8 2,5 1,7 1,5 1,6 1,2 0,9 1,1 0,8 0,9 1,2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,6 2,2 2,7 2,3 1,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2,1 3,9 4,9 6,7 8,2 7,6 1,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,7 5 1,9 2,1 2,3 2,7 1,7 1,7 2,3 2,8 3,2 3,8 4,3 5 5,6 5,8 7,1 6,9 8,2 5 5,9 5,7
Katarakta (H25-H26, H28) 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1 3 6,4 10,4 13,9 10,8 8,5 1,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 1,8 1,6 1,2 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 1 1,5 1,7 2,4 3,9 4,7 4,6 4,8 3 1,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 4,8 3,5 3,1 1,3 0,8 0,6 0,6 1,1 0,9 1,2 1,3 1,4 1,7 1,8 2 2,1 2,3 2,1 2 1,1 5,7
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,1 0,1 0 0 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,9 1,6 1,6 2,9 3,5 4,7 6,6 9,7 13,6 15,8 16,6 3,8
Angina pectoris (I20) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2 2,7 3,4 4 3,6 2,6 2,6 1,9
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 2 2,4 3,1 4,7 6,6 7,4 9,4 12,3 15,5 19 13,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 2,5 4,5 6,3 9,7 11,9 16 14,8 11,8 12,4 9,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 1 1,8 2,5 3 4,3 5,6 6,8 7,2 7,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,9 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,3 0,6 0,9 1,4 1,7 2,5 4,9 8,4 13,7 19,1 26,4 32,5 28 25,7 22,9
Selhání srdce (I50) 4,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,4 2,6 5,6 9,7 16,5 29,3 47,7 64,3 78 89,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,9 2,8 4,7 6,6 12,1 18,5 26,2 41,1 53,9 60,6 64,8
Ateroskleróza (I70) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,4 3,7 6,8 8,8 10,4 11,3 14,8 19,6 25,7 30,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,5 1,7 2,1 2,3 2,9 2,7 2,3 2,3 1,6 1 2 3,1 2,8 1,9
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,7 0,2 0,9 1,6 3,5 2,9 1,1 0,8 0,9 1 1,2 2 2,7 3,9 5,3 7,6 12,1 15,5 18,7 17,2 15,7 13,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 17,8 11,8 3,6 1,7 2,2 1,1 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1 1,5 1,8 2,2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 9,8 5 2,2 1,2 1,1 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 1 1 2,2 2,9 4,8 7,4 10,8 18,3 25,8 38,8 51,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 26,3 6 1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,4 2,6 3,7 6,2 9,6 14,6 17,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3,1 0,1 27,8 18,9 2,9 2,1 1,5 1 0,8 0,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,4 0,5 0,2 0,6 0,6 2,4 1,9 1,6 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,9 1,4 1,6 1,3 0,9 0,7 0,2 0,2 1,9
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 3,3 1,1 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,4 1 2,1 4,2 6,6 8,4 8,7 11,2 12,4 10,5 7,6
Astma (J45-J46) 0,6 2,4 1,4 1 0,8 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,5 2,6 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2 2,9 1 0,4 0,3 0,6 0,7 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 1,4 2,5 3,5 4,9 6,9 8,9 9,6 8,5 11,3 13,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,3 0,2 0,5 0,7 1,8 0,9 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,5 1,1 1,3 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,7 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 1,2 1,2 2,1 2 3,8
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,8 0,7 1,2 1,7 2,1 4,5 4,2 4,4 1,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 2,5 0,7 1 2,3 3 2,5 1,2 1,2 1 1 1,3 1,4 1,8 1,9 2,8 4 5,5 7,2 7,7 12,2 3,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,4 0 0,3 1,8 4,3 4,7 2,8 1,9 1,3 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 1 0,4 0,5 1,1 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 6,2 2,7 1,3 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,1 1,3 1,4 2,1 2,3 3 3,5 4,4 4,2 4,2 3,4 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0,5 1,4 2,1 0,3 0,3 0,3 0,4 1,2 1,4 1,7 1,9 2 2,3 2,9 3,1 3,7 2,6 2,7 2,7 2,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,7 0 0 0,1 1,8 3,1 1 0,9 1,1 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 1,9
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 1,7 0,9 0,6 1 1,1 1,2 0,7 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 1,7 2,2 2,2 2,8 3,8
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,8 1,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 1 1,8 2 3,2 4,7 6,8 7 7,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 1,6 2,2 2,8 2,8 3,8 4,8 5,7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 1 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 1,7 1,9 2,2 2,2 2,1 2,9 4,4 7,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,6 1,8 2,8 2,9 3,7 5,1 4,6 9,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 0,6 0,7 0,4 0,7 0,3 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7 0,8 1 1,1 1,2 1 1,2 0,9 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,4 0 0 0 0,1 0,7 1,1 1,8 2,5 2,7 3,4 3,7 4,1 4,5 6,1 7,1 7,5 8,7 9,2 9,7 12,4 3,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 0,6 1,5 2 2,7 4 4,5 5,5 7,2 21
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 0,9 1,2 1,3 1,4 1,9 1,9 2,1 3 2,5 2,5 2,6 1,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 1,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1 1,1 1,9 2,5 3,5 4,7 6,8 7,6 5,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,3 1,6 1,1 0,8 0,7 1,6 1,5 1,3 0,7 0,8 0,8 1 1 1,1 1,8 1,5 2,8 2,6 2,9 3,2 5 9,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 1,6 0,4 0,1 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1 1 1,2 2 1,3 2,2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 1 0,9 0,5 0,7 0,8 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 1,2 1,6 1,8 2,7 3,6 4,1 5,7
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,9 1,5 3 4,6 6 8,5 7,9 6,1 3,2 0,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,7 3,1 4,4 7 10,5 9,9 4,3 2,5 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,2 0 0 0 0,4 2,8 2,6 2,4 2,2 2,8 3,6 3,6 3,5 3,3 2,5 1,8 1,1 0,6 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 0,1 0,9 0,9 1,4 2,5 1,5 1,2 1 1,3 1,7 2,3 2,8 3 2,7 3,4 2,7 3,5 3,4 4 3,7 1,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,7 0 0,1 0,2 0,6 0,7 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,3 1,1 1,7 1,4 1,9 1,5 2 1,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 1,4 1,6 1,9 2,4 3,2 2,5 2,8 2,8 3,9 2,5 1,2 1,1 0
Dorzalgie (M54) 3,2 0 0 0,1 0,6 1,3 0,5 0,7 1,2 2 2 2,5 4,1 4,3 4,6 6,3 8 12,5 15,8 14,9 9,4 7,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,4 0,3 0,5 1 0,6 0,6 0,9 1,3 1,6 2,4 3,2 3,1 2,9 2,3 1,8 1,7 1,3 0,8 0,9 1,9
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,5 0 0,1 0,2 0,7 1,1 0,5 0,8 0,6 0,8 1,1 1,2 1,8 2,1 2,3 2,8 3,4 5,3 5,8 6 3,3 1,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 12,3 2,3 0,7 0,7 2,1 1,6 1,1 0,8 0,9 0,8 1,1 1,2 1,5 2,1 3 3,5 4,2 5,7 5,1 5 7,6
Selhání ledvin (N17-N19) 1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0,9 1,4 2,6 3,6 4,6 6,9 8 10,5 5,7
Urolitiáza (N20-N23) 2,2 0,1 0 0,1 0,3 0,8 1,1 1,5 1,5 2 2,4 2,7 3,2 3,8 4 4,2 4,2 4 3,2 1,8 2,6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 0,7 0,7 0,5 0,6 2,1 1,5 1 0,8 0,9 1,8 2 2,2 3 3,8 5,1 7,4 11,3 16,7 24,8 31,6 19
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,1 2 3,7 4,5 3,9 3,3 1,2 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 1,2 2,5 2,6 2,5 2 1,3 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 0,9 1,6 1,6 1,8 1,4 1,5 1,3 1,3 1,9
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0,1 0 0 0,1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 1,1 1,3 1,4 1 0,8 0,9 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,4 0 0 0 0,3 0,8 1,3 1,2 1,7 2,5 4,6 7 7,5 2,8 1,9 2 1,9 1,8 1,5 1,2 0,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,8 0 0 0 0,2 1,5 3,7 6,2 7,2 6,1 6,2 5,9 5,9 6,1 6,2 7,6 6,9 5,3 2,6 1,5 0 0
Lékařský potrat (O04) 1,1 0 0 0 0 1,6 2,7 3 3 2,5 2,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,9 0 0 0 0 1 3,4 7 7,5 5,2 1,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,3 0 0 0 0 3,6 9,6 15 13,7 5,6 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,7 1,9 3,5 3 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 0 0 0 0 3,9 14,7 33,4 34 12,9 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3,2 0 0 0 0 1,2 5,3 14,3 15,8 7,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 61,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,4 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,3 25,6 6,8 5,2 2,1 1 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 0,8 1,1 1,2 1,4 1,9 1,9 2,2 1,6 1,1 3,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,7 1,1 0,9 2,2 4 4,9 3,1 2 1,5 1,2 1,1 1 0,8 0,9 0,9 1,1 1,4 1,8 2,8 3,3 4,1 1,9
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,4 0,3 0,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 28,1 9 3,4 5,5 6,9 1,9 1,6 1,7 1,7 2,1 2,7 3,1 3,8 4,4 6,7 9,7 13,4 19 24,5 21,3 19
Nitrolební poranění (S06) 2,8 2,3 2,9 2,3 3,8 5,2 4,1 2,6 1,9 2 1,9 1,7 2,2 2 2,2 2,3 3,1 4,2 7,1 10,6 14,2 5,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,4 7,8 3,6 1,4 1,7 2,6 1,8 1,5 1,1 0,9 0,7 0,7 0,8 1 0,9 0,6 1 1,3 1,9 2,9 5,9 1,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 0,7 3,1 3,2 0,8 0,3 0,4 0,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,9 1 0,9 1,2 1,1 1,6 1,6 1,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,1 1,8 2,8 5,5 12,8 25,1 44,4 57,9 61
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,3 0,4 1,3 0,7 0,7 0,9 0,9 1 0,9 1,2 1,3 1,6 1,3 1,6 1,4 1,6 1,8 1,5 2,4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,8 0,5 1,9 3,6 5,2 7,3 6,2 5,5 4,8 4,7 4,5 5,2 5,4 5,6 5,4 5,6 8,2 10,4 16 22,7 26,6 28,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,2 1,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 1,6 2,6 0,5 0,9 1,4 0,6 0,5 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,5 0,7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,7 0,9 1,4 2,2 3,5 4,3 5,7 5,6 4,9 3,9 1,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0 1,9
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,7 1,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 1,5 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 1,9 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 1,3 1,2 1,6 2,1 2,7 2,9 4,7 4,1 3,7 1,9
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,4 836,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,2 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,9 2,8 3,3 5,8 7,3 10,6 11,2 9,5 3,8 3,1 2,4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 12,1 6,9 1,4 2,7 2,7 4,4 9,8 19,5 27,3 20 10,1 7,2 7 8,6 10,8 14,2 18,1 19,9 21,1 15 15,2 11,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 219,7 1 255,5 145,3 99,5 90,7 129,3 127,1 168,3 181,5 140,6 123,2 137,1 163,7 202,3 256,9 345,8 442,9 543,3 672,9 747,7 821,4 773,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)