8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 317 33 98 36 11 10 6 5 7 6 7 1 4 8 10 8 9 17 23 16 0 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 166 12 18 13 7 14 3 3 6 8 6 9 3 3 10 8 7 9 18 5 2 2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 234 6 2 4 0 2 1 1 1 2 2 3 5 6 33 37 29 31 27 29 8 5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 684 28 40 30 26 37 21 18 30 20 27 33 33 26 41 61 62 64 52 26 8 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 259 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 9 31 28 49 49 32 31 18 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 265 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8 26 54 63 49 39 13 4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 146 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 1 2 5 16 22 26 21 25 12 8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 246 0 0 0 0 0 0 2 2 9 11 22 23 14 37 48 40 25 9 4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 113 0 0 0 0 0 0 2 5 4 3 6 5 7 23 16 19 16 4 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 4 9 4 3 10 0 3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 20 31 55 25 17 5 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 248 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 8 13 36 41 59 41 22 17 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 126 2 3 14 10 18 9 11 9 30 32 45 84 88 181 205 180 125 50 24 6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 45 0 0 0 0 0 0 2 5 7 3 2 2 3 4 8 5 2 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 11 9 8 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 301 0 0 0 0 0 2 0 9 20 86 85 60 6 12 11 5 5 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 845 6 5 13 16 14 17 25 19 32 40 62 56 61 97 120 99 87 41 28 7 0
Anémie (D50-D64) 259 0 0 4 2 2 0 2 2 3 7 12 11 11 11 29 37 46 41 27 12 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 131 1 15 15 6 3 3 4 1 4 1 8 0 2 6 11 12 19 11 5 4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 355 0 2 10 12 10 14 11 14 15 15 12 24 24 37 41 41 33 21 17 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 859 25 112 69 29 23 13 16 10 18 24 45 30 23 66 74 51 81 66 57 21 6
Demence (F00-F03) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 12 14 6 3 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 180 0 0 0 6 20 14 16 15 23 15 22 18 7 8 11 3 1 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 119 0 0 0 0 13 21 23 24 12 9 3 5 2 2 1 1 2 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 250 0 0 0 0 13 17 25 32 30 37 42 12 15 15 7 2 0 2 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 136 0 0 0 0 3 6 6 12 8 15 9 26 24 10 9 2 5 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 705 1 13 19 26 66 60 56 48 56 60 50 69 39 49 34 12 23 12 10 1 1
Alzheimerova nemoc (G30) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 8 7 1 1
Roztroušená skleróza (G35) 55 0 0 0 0 1 2 3 4 6 2 8 22 3 3 0 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 355 4 23 9 20 25 12 12 18 23 31 20 22 10 22 36 31 15 11 11 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 155 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 4 5 20 23 22 22 24 15 9 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 850 7 8 16 36 26 12 12 19 37 52 92 71 75 89 113 90 51 28 9 5 2
Katarakta (H25-H26, H28) 37 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 5 6 2 5 6 3 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 814 4 31 23 12 17 11 9 21 28 34 45 45 60 95 128 112 77 44 13 5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 694 14 28 42 20 12 10 13 20 21 31 39 55 49 67 77 78 62 39 13 4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 323 0 0 0 1 4 0 2 1 4 11 11 18 27 31 46 54 51 31 19 9 3
Angina pectoris (I20) 237 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 12 19 26 31 40 44 36 15 8 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 724 0 0 0 0 0 0 1 4 8 24 36 53 90 139 108 81 85 61 27 5 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 267 0 0 0 0 1 1 1 0 3 15 50 71 117 205 245 208 176 109 48 16 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 217 1 0 0 0 0 3 1 6 5 9 7 11 15 23 34 23 34 24 15 6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 465 0 1 1 4 1 7 17 12 24 34 37 56 95 153 249 267 238 151 88 24 6
Selhání srdce (I50) 1 240 1 0 0 0 0 7 1 2 7 12 26 27 54 103 190 183 217 198 139 57 16
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 026 1 2 0 0 2 2 5 9 14 16 27 36 74 123 171 157 134 118 103 26 6
Ateroskleróza (I70) 710 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 7 30 66 127 165 126 100 49 19 11 4
Varixy dolních končetin (I83) 460 0 0 0 0 0 4 12 14 35 65 56 65 58 45 52 32 12 6 1 3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 755 0 6 17 16 13 8 18 7 13 17 27 41 60 91 106 98 113 55 42 6 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 530 71 163 68 29 26 17 24 21 14 9 4 8 8 8 9 12 12 17 9 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 841 39 53 14 7 3 9 7 13 6 18 23 35 34 66 99 82 120 98 75 31 9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 426 124 104 18 6 3 2 2 1 1 2 3 3 4 10 19 21 29 34 29 6 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 492 0 218 162 33 17 16 8 11 8 6 6 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 402 0 2 7 9 25 17 18 42 39 51 34 35 36 23 32 21 7 2 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 504 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 7 10 37 89 126 79 56 48 35 4 2
Astma (J45-J46) 80 1 3 8 8 1 2 2 2 2 3 2 3 7 4 8 7 11 6 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 625 2 6 3 2 7 8 7 6 13 7 23 9 41 80 124 82 70 79 35 17 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 102 1 7 15 12 11 5 8 8 5 3 3 5 2 5 4 4 0 2 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 88 1 4 4 2 2 5 7 6 9 6 6 3 5 5 11 4 4 1 3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 110 1 2 0 2 2 2 7 5 5 9 2 4 5 15 14 10 11 9 4 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 153 0 0 0 0 0 1 2 5 2 10 13 11 10 26 12 17 21 13 9 0 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 335 0 3 7 8 17 18 14 12 12 16 15 12 16 18 40 33 41 30 21 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 293 0 3 26 45 49 26 21 13 14 14 12 19 13 13 9 8 6 1 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 443 14 27 8 7 3 10 6 13 15 34 28 33 33 49 50 38 42 23 7 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 411 0 7 10 5 1 3 9 18 31 39 39 42 43 31 46 41 28 9 4 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 166 0 0 9 10 13 16 15 29 6 10 7 4 12 6 4 10 3 7 4 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 52 0 0 0 1 1 2 2 0 4 2 4 4 4 3 7 5 5 5 2 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 175 3 8 6 1 2 6 5 0 4 14 8 8 9 12 20 22 21 11 12 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 125 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 4 4 19 24 25 15 15 5 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 289 2 2 2 3 3 11 23 22 20 31 23 21 22 35 16 21 12 8 8 3 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 189 3 6 10 11 2 0 2 5 2 5 3 6 10 11 21 29 26 22 9 5 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 110 0 0 0 0 0 0 3 4 7 7 10 26 19 15 11 6 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 122 3 0 0 1 1 0 0 15 2 6 7 12 12 18 20 15 6 2 1 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 801 0 0 0 8 9 9 24 30 43 60 58 61 49 77 124 108 63 29 40 8 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 266 1 0 1 0 1 1 2 14 8 17 9 11 10 31 44 39 38 20 11 8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 283 0 0 4 2 1 7 1 10 12 28 20 31 28 31 42 24 20 12 10 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 233 3 2 3 3 1 4 7 9 5 15 6 9 15 25 32 28 24 25 12 5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 302 8 11 16 10 20 12 13 11 23 19 14 16 11 27 40 17 15 16 3 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 160 2 1 3 5 12 6 8 7 2 4 8 8 18 16 17 17 11 10 5 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 178 4 10 15 11 9 3 4 6 10 2 5 13 4 24 15 9 10 11 10 3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 261 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 7 18 22 37 50 53 36 23 2 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 277 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 10 18 26 34 57 66 45 10 4 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 418 0 0 0 4 25 25 15 30 28 58 45 51 39 36 29 16 13 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 452 1 4 10 12 21 22 19 21 20 25 33 49 45 59 48 27 21 13 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 67 0 0 1 8 5 2 0 3 2 6 8 0 0 20 1 8 1 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 171 0 1 2 3 2 0 0 2 4 8 8 18 24 20 20 31 21 6 0 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 188 0 0 0 1 0 3 3 7 18 22 29 24 15 17 22 10 9 4 3 1 0
Dorzalgie (M54) 342 0 1 3 2 12 6 7 9 22 13 24 32 38 38 32 36 32 20 10 5 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 468 1 11 6 8 4 5 13 9 29 47 49 66 65 48 39 43 19 5 0 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 185 0 2 1 2 3 4 4 7 7 9 10 15 15 24 9 25 14 20 9 5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 519 26 40 16 8 26 10 11 12 9 15 25 27 26 47 77 50 53 25 12 4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 283 2 0 0 0 1 0 1 5 2 4 6 13 17 31 50 43 43 32 29 2 2
Urolitiáza (N20-N23) 601 0 1 0 4 3 15 26 25 32 39 70 63 60 76 78 53 24 19 11 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 881 6 3 15 6 25 9 15 13 18 34 43 35 37 71 117 107 95 110 87 31 4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 11 23 44 35 31 8 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 317 1 20 43 23 18 15 9 12 17 17 15 13 19 21 29 18 14 7 5 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 64 0 0 0 0 6 4 4 6 6 11 6 6 3 8 2 0 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 119 0 0 0 1 12 20 22 12 16 13 9 6 1 3 1 1 1 0 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 605 0 0 1 1 11 18 16 22 52 123 121 126 32 25 18 13 16 5 4 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 488 0 0 0 4 28 44 103 101 137 171 164 134 110 148 140 121 57 20 3 3 0
Lékařský potrat (O04) 230 0 0 0 0 21 42 34 33 23 70 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 543 0 0 0 0 18 66 127 153 115 57 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 608 0 0 0 0 67 157 146 140 85 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 206 0 0 0 0 22 44 59 46 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1 934 0 0 0 0 92 367 606 536 280 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 635 0 0 0 0 24 91 176 197 103 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 21 0 0 0 0 0 4 10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 15 0 0 0 0 0 3 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 300 41 75 62 22 7 7 13 5 9 7 12 8 4 12 10 2 4 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 254 0 0 0 4 5 1 1 0 6 13 26 20 30 23 41 35 20 8 14 7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 629 1 16 71 83 77 40 42 35 35 36 19 22 14 23 43 20 24 17 10 0 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 97 1 2 1 0 1 0 1 3 3 6 0 4 6 12 13 16 15 10 2 0 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 654 70 108 60 96 90 33 16 25 34 44 50 61 71 114 172 165 163 142 101 34 5
Nitrolební poranění (S06) 832 3 11 22 28 56 52 47 35 43 50 78 32 32 78 56 47 48 45 46 20 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 432 23 44 39 37 41 31 24 20 19 21 16 18 6 22 20 15 6 7 15 4 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 283 0 12 66 60 8 5 4 6 7 7 6 13 18 17 19 18 9 4 3 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 425 0 0 1 1 2 2 1 5 3 4 10 7 18 16 36 37 59 86 81 42 14
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 305 0 5 6 7 12 8 11 16 22 27 27 19 23 34 39 20 15 7 3 3 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 440 0 21 42 59 87 81 88 83 99 112 109 109 80 92 101 73 66 61 62 13 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 70 3 30 2 0 1 2 2 2 4 3 4 4 2 3 2 1 3 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 211 1 23 6 13 30 9 19 15 13 16 9 17 7 5 10 4 2 6 4 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 326 0 2 1 2 2 3 1 5 7 6 13 27 23 39 68 42 33 24 19 7 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 36 0 0 1 0 2 2 4 1 3 6 4 2 1 7 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 76 5 11 6 7 4 5 1 0 8 3 3 4 2 6 5 2 1 1 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 121 20 16 6 10 19 2 2 4 2 4 5 4 4 5 4 5 2 5 2 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 59 0 0 0 0 0 1 6 7 15 24 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 527 2 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 639 7 11 15 0 9 18 13 15 30 55 52 125 178 238 337 333 136 53 13 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 5 277 14 41 75 59 106 323 559 738 642 425 224 220 237 309 403 387 261 155 73 24 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 58 298 3 422 1 562 1 334 1 077 1 599 2 107 2 878 3 163 2 936 2 977 2 779 3 068 3 240 4 842 6 064 5 273 4 349 3 002 1 897 603 126
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 4 4,1 1,7 0,7 0,8 0,5 0,4 0,3 0 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 1,2 1,3 1,6 3 1,2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 7,8 1,7 0,9 0,8 0,9 0,6 0,5 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,2 1,6 2 1,2 2,7
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,8 1,2 2 2,8 3,7 6,5 7,8 9,3 5,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,9 6 2,6 1,2 0,9 1,3 1,4 1,2 1 0,8 1 0,9 1,3 1,7 2,2 2,9 3,7 4,3 5,7 9,5 8,5 13,3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,2 1,9 2,6 3,9 3,9 4 3,7 1,6 2,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 1,1 1,9 2 3,1 2,5 2,3 1,4 2 2,7
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 1,1 1,2 1,8 2,2 4,9 4,6 2,4 2,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 1,1 1 1,5 2 2,6 2,5 1,6 1,4 1,2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 1,1 0,7 0,8 0,8 1 0,4 0,5 1,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1 1,3 2,2 2,3 1,3 0,7 0,9 1,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,5 2,5 2,9 4,9 4,6 4,6 2,8 2,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,8 1 1,9 0,5 0,8 0,7 0,4 0,5 0,6 0,8 1,5 1,9 3,3 5,6 8,2 9,8 11,6 11,7 11,1 8,5 6,8 16
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,8 1 1,2 0,7 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 1,1 3 4,1 2,5 1,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,6 3,5 0,9 0,6 0,8 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 2,1 2,7 3,3 3,1 4,3 4,3 5 5,4 5,1 3,8 5,6 8
Anémie (D50-D64) 0,9 1,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 1,4 1,3 2,8 4,1 5 6,7 4 2,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 1 0,7 0,3 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,8 1,6 1,8 0,8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,5 0 0,2 0,4 1 0,6 0,7 0,5 0,6 0,2 0,6 1,1 1,3 1,6 1,9 3,6 3,9 4,9 5,4 5,3 7,2 2,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,4 9,6 11,5 3,8 2,7 2,5 1,5 1,3 1,4 1,2 1,1 1,5 2 2,2 2,6 3,5 5,1 6,5 11,7 19,7 24,6 26,7
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 1,3 2,2 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,2 0,6 0,4 0,2 0,7 0,8 0,9 1 0,6 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0,1 0 1,1 0,9 0,8 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0,6 0,3 0,6 0,6 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,3 0 0 0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0,3 0,5 1,5 2,9 4,6 2,1 1,4 1 1,3 1,1 1 0,9 0,9 0,5 0,9 1,2 2,3 4,4 5 6,4 8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 0,9 2 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,7 0,9 0,8 0,4 0,8 0,8 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 2,2 1,5 1,6 1,8 1,8 1 1 1 0,8 0,9 1,2 0,8 0,6 1 0,9 1,2 2,3 1,7 1,8 2,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,7 1,2 3 3,9 5,4 6,9 5,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,4 2 0,9 1,7 1,6 1,5 0,7 0,7 0,7 1,5 2,6 3,6 3,8 6,3 6,9 7,5 8,2 5,5 3,7 2,7 2,4 2,7
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 1 1,3 1,8 1,6 1,2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 1,7 2,2 3,1 0,8 0,7 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1,6 2,7 2,6 3,5 3,4 3,5 2,4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,8 3 1,8 1,8 1 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 0,9 1,4 1,2 0,7 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0,1 0,1 0,6 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,8 2,5 3,9 6 7,8 10,1 13,3
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,7 1,5 1,6 2,1 3,5 2,9 1,3 0,4 2,7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,7 1,2 1,9 3,3 4,5 5,4 5,5 6,1 7,9 8,5 6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,1 2,2 3,8 4,4 6,5 6,4 5,5 1,6 4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 1,1 1,5 2,2 3 4,2 5,5 6,8 6,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,5 0,7 0,2 0,1 0,3 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,7 2,7 4,7 7 10,6 16,8 19,1 21,1 23,6 16,1 16
Selhání srdce (I50) 4,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,4 2,3 4 9,4 12,5 23 40,3 55,4 68,1 69,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,4 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,7 2,6 3,9 5,8 10,3 17,7 25,4 29,1 36,6 50,7
Ateroskleróza (I70) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,1 2,1 4,9 7,8 7,5 7,4 10,4 9,3 7,2 10,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,6 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,5 2,2 2,9 2,9 3,1 2,7 2,5 1,8 1,3 1,1 1,2 0,8 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,8 0,7 0,1 0,4 0,8 1,6 0,8 0,9 0,8 0,9 1,2 1,8 2,5 2,7 3,2 6,2 8,1 9,9 12,1 9,4 13,7 10,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 21 9,6 2,6 1,4 1,1 0,8 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 1 1,5 1,6 2,7 3,3 4 8
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 10,8 6,5 1,6 0,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 0,9 2 3,2 4 6,5 9,6 17,8 24,7 42,3 53,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,9 40,8 8,4 1,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 1 1,4 2,7 4,1 8,6 14,7 21,7 34,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0,2 21 12 2,4 1,4 1,1 1 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0 0,4 0,4 0,4 1,4 1,7 1,3 1,5 1,8 1,6 1,3 2 1,2 1,4 1,2 1,3 0,8 0,2 0,8 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,8 1,7 3,9 5 5,2 8 9,4 7,7 5,3
Astma (J45-J46) 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,3 0,8 0,2 0,1 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8 1,5 1,9 2,8 4,2 4,7 5,2 5,6 6,8 5,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0 0,1 0,4 0,7 0,8 0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,7 1,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 3,3 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 0,4 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 2,3 1,6 2,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 1,3 1 1,5 2 1,8 1,2 0,8 0,7 0,7 0,6 1 1 1,1 1,1 1,8 2,2 3,8 5,1 5,5 8,1 10,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 0 0,2 0,9 2,7 2,9 2,4 1,1 1 1,2 0,7 0,9 1 0,6 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,5 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 7 1,8 1,1 0,2 0,3 0,5 1,1 0,9 1,6 1,2 1,9 2,3 2,8 3,1 3,3 3,8 5,1 3,4 3,1 1,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2,1 0,2 0,6 5,2 0,7 0,3 0,5 0,9 1,5 1,7 1,9 2,6 2,1 2,9 3 3,1 2,8 2,5 2,1 1,4 2,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,1 0,6 1,3 1,1 1 0,8 0,6 0,6 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7 1,3 2,1 1,2 5,3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 1,5 0,5 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 1,1 0,8 1,1 1,4 2,2 2,4 4 6,4 2,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9 1,3 1,4 1,8 2,3 2,7 1,6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,6 1,1 1,3 1,9 1,5 2,1 2 1,5 1,8 1,7 1,4 1 2,1 0,7 2,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,2 2,7 1,9 2,8 3,8 2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 1,2 1,8 1,6 4,4 5 6 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0 0 0 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 2,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,7 0 0 0 0,1 0,7 1,3 1,7 1,9 2,9 3,3 4,5 3,8 4,6 6,3 6,6 7,5 9,6 10,1 8,6 8,1 16
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,9 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1 1,6 2,3 2,4 3,6 3,5 4,3 4 5,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 1 1 1,2 1,4 1,2 1,3 1,6 1,6 2,1 1,6 2 1,2 2,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 3 0,1 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 1 1,9 2,9 2,3 4,4 6 13,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,3 4,2 1,6 0,9 0,7 1,6 1 1,1 1 1 0,7 0,7 1,1 0,8 1,4 2,1 2,3 1,9 2,4 3,1 3,6 8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 1,7 0,1 0 0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 1,6 2,7
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1,3 0,9 0,5 0,8 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,8 0,7 0,9 0,9 1,7 2,4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,7 1,2 2 3,1 4,2 5,2 4,9 2,6 2 0,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 1,2 2,2 2,7 4 5,4 4,8 2,5 1,4 1,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 0 0 0 0,1 3,5 2,8 3,1 2,2 2,9 3 4,2 3,5 2,6 1,9 1,3 0,4 0,3 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 0,3 0,3 0,4 0,8 1,6 1,1 1,1 0,7 0,9 1,3 1,7 2,3 3 2,2 2,3 1,9 2,6 1,9 3,7 2,8 5,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,2 0,3 0,4 0,1 0,4 0,8 0,9 0,5 0,3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 0,8 1,2 1,3 1,9 1,4 1,6 0,4 0,8 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,6 1,5 1,7 1,4 0,9 0,4 0
Dorzalgie (M54) 1,6 0 0,1 0 0,3 0,4 0,1 0,4 0,5 0,6 1,1 1,7 2 2,5 2,1 2,8 3,7 5,7 6,5 6,3 5,2 5,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,6 0,4 0,4 1,1 0,8 0,9 0,6 1,2 1,8 2,4 2,6 3 2,4 2,5 1,9 1,3 1,2 0,5 0,8 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0,1 0,5 0,8 1,1 0,3 0,5 0,4 0,7 0,5 1,2 1,3 1,1 1,7 1,1 1,5 2,1 2,7 2 1,6 2,7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,2 8,8 3,5 1 0,9 1,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6 1 0,8 1,4 1,8 1,3 1,9 2,8 2,7 4,4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,4 1,4 1,5 2,3 2,3 4,3 2,4 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0,1 0,1 0 0,5 1,1 1,3 1,2 1,6 1,6 1,9 3 2,5 2,9 3,1 2,4 2,6 0,7 1,8 1,6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,6 5,3 0,7 0,5 0,6 2,4 0,8 0,6 0,8 1 1,1 2,5 1,9 2,1 4,2 6,4 8,7 12,1 20,6 28 42,7 48
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,1 1,8 1,7 1,8 1 0,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,9 0 1 1,5 1,2 1,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 0,7 1,1 1 1,1 1,2 0,8 0,9 0,3 0,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0,2 0 0 0,1 0,6 1,1 1 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 3,2 4,7 5,5 2 0,7 0,5 1 0,7 0,6 0,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,7 0 0 0 0,2 1,4 3,3 5,5 5,8 5,5 5,8 6,4 6,1 7 6,3 7,4 6,9 4,7 2,6 1,3 0,4 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 1,9 3,7 3,1 2,9 2,3 1,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2,1 0 0 0 0 1,1 4,3 7,9 8,3 5,8 2,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,9 0 0 0 0 2,4 6,9 8,9 7,6 3,6 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0 0 0 0,4 1,7 2,9 2,4 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,7 0 0 0 0 4,3 17,2 34,6 33,4 12,6 2,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 0,9 5,4 12 12,1 6,3 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 57,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 15,5 4,6 3,9 1,5 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0 0,4 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,9 1,3 1,6 1,8 1,8 3,4 2,9 3 3 2,8 2,7
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,5 0,5 0,9 2,1 3,3 4,3 2,6 1,6 1,3 1,3 1,1 1 0,8 1 0,8 1 1,3 1,4 1,7 2,5 2,8 2,7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1 1,1 1,6 1,7 2,1 3,4 1,3 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,5 26,6 7,2 2,5 3,8 4,2 2,4 1,7 1,1 1,3 1,7 2 2,6 3,4 4 6,9 7,5 11,2 17 23,2 29,8 26,7
Nitrolební poranění (S06) 2,8 2,2 3,3 2,8 3,4 4,7 4,6 2,6 2,1 2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 2,4 2,8 4,2 6,6 10,3 12,5 10,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,5 25,6 5,5 2,6 2,6 2,4 1 1 0,7 0,9 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 0,4 0,5 1,2 1,8 2,5 5,2 10,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 0,7 2,4 2,6 0,3 0,3 0,5 0,6 0,3 0,5 0,2 0,7 1 1 1 1,1 1,3 1,2 2 1,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 1,8 4 5,8 14,5 24,5 40,7 24
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0,2 0,3 0,5 1,5 0,7 1,2 1 0,8 0,9 1,3 1,4 1,2 1,4 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4 1,7 1,6 2,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,3 0,7 1,2 3,4 4,2 6 5,5 5,5 4,6 4,4 4,9 4,8 4,1 4,4 4,7 4,9 6,7 8,7 13 21,1 25,8 29,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,8 2,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 2,7
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,3 2,6 0,2 1,1 2,1 1,1 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,7 0,2 0,5 1,3 1,6 2,7
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,8 0,8 1,2 2,1 2,4 3,6 3,2 2,8 2,3 0,4 5,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,7 1,8 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,1 2,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 1,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 0,9 1,2 1,9 2,2 1,6 4 5,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,4 907,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,7 0,3 0,9 0,3 1,3 1,3 0,6 0,6 0,7 1,7 2,8 3,6 4,9 8,2 16,1 15,8 20 16,4 8,2 2 0,8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11,8 11,1 3,4 1,7 2,8 4,6 11,9 18 22,3 17,2 9,8 7,5 7,2 9,7 11,1 14,3 19,4 19 16,5 16,6 12,9 5,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 188,1 1 245,5 130,2 81,5 74,5 105,6 119,4 153,5 153,4 123,8 109,6 121,5 137,4 166,7 210,6 267 334,5 392,8 478,2 553,7 633,5 637,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)