8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 407 26 70 49 21 13 11 11 5 10 16 6 10 15 17 18 17 37 26 23 5 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 440 40 51 46 26 28 26 23 17 19 11 17 8 10 17 18 31 17 17 11 5 2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 21 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 4 2 2 1 4 0 1 1 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 468 3 3 0 2 5 7 2 5 6 9 11 12 28 56 55 77 75 55 44 13 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 154 39 63 49 23 47 55 48 52 34 34 35 78 70 102 104 101 85 59 53 19 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 561 0 0 0 0 1 0 1 5 4 10 13 24 36 78 133 92 83 52 25 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 418 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 15 40 61 109 104 42 22 12 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 339 0 0 0 0 0 0 2 1 6 5 14 9 12 42 48 55 50 54 29 12 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 476 0 0 0 0 0 4 4 12 16 32 35 40 43 55 82 83 44 13 8 3 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 209 0 0 0 0 0 0 1 4 2 14 17 20 15 30 46 26 24 7 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 76 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 4 6 10 14 12 9 5 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 20 47 78 69 29 7 4 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 7 27 47 84 85 66 51 24 5 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 213 9 13 17 29 55 10 21 33 42 89 75 147 189 288 384 384 223 129 61 14 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 154 0 0 0 0 1 9 23 15 13 16 13 7 10 8 12 12 9 4 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 122 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 7 10 15 23 19 18 13 3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 553 0 0 0 0 0 2 9 20 47 144 160 105 21 25 11 7 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 582 18 7 24 21 48 63 63 71 104 114 97 107 126 168 217 152 95 54 29 3 1
Anémie (D50-D64) 506 2 4 5 1 10 2 3 6 11 13 14 11 20 32 72 74 89 71 47 16 3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 240 4 14 24 7 13 15 7 1 10 8 9 7 8 19 22 24 16 11 16 5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 931 0 5 16 39 20 19 17 15 26 29 44 41 58 103 135 137 88 83 41 11 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 000 63 242 158 81 95 81 81 60 60 73 68 70 84 108 156 128 139 109 81 54 9
Demence (F00-F03) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 7 11 9 4 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 338 0 0 0 2 16 13 20 31 54 41 35 49 27 25 11 11 1 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 147 0 0 0 3 26 19 27 21 12 11 6 4 4 3 6 2 0 2 0 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 152 0 0 0 0 4 12 17 16 18 21 18 18 5 13 6 2 1 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 137 0 0 1 3 10 5 5 12 10 17 12 15 11 10 12 5 5 4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 845 4 19 44 79 99 72 36 55 55 58 39 35 32 34 34 29 30 40 34 15 2
Alzheimerova nemoc (G30) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 8 10 9 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 252 0 0 0 1 1 9 13 11 51 59 30 20 27 23 6 0 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 630 10 31 39 33 32 29 30 34 47 32 35 41 25 39 55 38 22 29 18 9 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 461 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 7 8 23 46 85 71 80 76 39 14 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 871 17 13 60 49 42 20 38 48 98 126 127 172 180 231 255 208 103 60 16 6 2
Katarakta (H25-H26, H28) 174 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 3 7 15 31 24 39 22 21 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 772 11 48 98 28 13 15 20 14 29 37 32 31 44 54 100 75 59 42 14 6 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 505 16 42 55 23 12 17 9 20 24 31 21 27 36 27 52 33 24 24 8 4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 699 0 2 3 5 9 5 2 2 10 21 17 44 40 61 103 89 105 92 63 24 2
Angina pectoris (I20) 448 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 32 47 59 90 89 60 44 9 6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 216 0 0 0 0 0 0 1 5 14 36 60 94 111 170 203 192 127 120 60 20 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 882 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 21 43 81 150 174 182 124 68 22 5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 551 0 0 1 0 5 4 9 2 15 16 23 34 33 49 79 79 67 67 47 19 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 608 3 0 7 8 18 9 10 23 30 42 54 82 150 265 420 479 440 330 187 48 3
Selhání srdce (I50) 2 636 2 0 0 0 1 2 3 8 10 15 24 57 80 206 327 377 413 510 421 156 24
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 032 1 0 0 1 2 1 5 2 12 34 36 47 106 172 259 320 295 332 278 119 10
Ateroskleróza (I70) 1 335 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 20 45 99 214 333 249 161 107 81 10 4
Varixy dolních končetin (I83) 862 0 0 0 1 3 9 26 60 103 126 109 107 107 82 51 33 28 6 10 0 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 686 5 2 13 17 34 24 27 33 47 43 62 81 99 197 248 248 194 163 112 33 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 716 102 209 87 35 39 20 25 23 16 18 12 12 15 11 24 24 11 17 12 3 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 589 67 154 71 23 15 17 19 27 28 32 38 50 75 88 140 187 173 161 145 74 5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 910 225 155 36 8 7 9 4 2 6 13 10 9 13 20 51 70 55 87 89 36 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 368 1 604 442 61 43 36 34 31 45 16 12 13 9 12 5 1 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 757 1 3 15 35 50 48 38 57 74 83 70 61 60 57 46 33 10 10 4 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 675 1 6 0 0 1 1 3 1 1 5 7 11 32 91 155 139 81 83 44 13 0
Astma (J45-J46) 189 1 11 19 16 8 6 4 7 15 9 17 8 11 14 5 13 11 7 6 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 674 5 7 3 13 9 8 15 17 19 27 26 14 54 66 100 110 82 49 31 17 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 128 1 1 9 20 13 14 12 5 10 8 3 10 3 7 5 3 1 3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 107 3 12 3 3 1 4 12 8 8 7 8 7 4 3 4 9 2 2 5 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 203 34 9 5 3 3 2 6 5 4 9 7 8 12 16 20 19 11 13 13 3 1
Peptický vřed (K25-K28) 266 0 0 0 1 1 4 7 2 6 8 11 15 15 32 31 42 28 30 23 9 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 921 11 33 58 61 68 47 27 46 28 34 36 33 27 41 70 76 85 71 42 23 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 601 0 3 51 70 92 74 58 31 44 43 27 21 17 18 16 19 8 5 1 1 2
Tříselná kýla (K40) 1 159 35 27 36 9 7 19 42 38 60 76 80 94 97 115 137 126 84 55 16 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 230 0 17 152 19 6 14 22 58 105 107 93 94 85 141 128 85 56 28 14 6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 260 0 0 2 9 42 26 24 21 25 23 11 8 13 15 16 9 6 8 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 185 7 1 0 0 4 15 6 16 6 10 5 4 7 9 21 17 23 18 12 4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 369 3 10 5 2 3 9 7 7 18 10 22 17 19 39 45 34 44 45 24 6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 324 0 0 0 0 1 1 4 4 10 12 17 20 32 30 42 55 38 29 24 5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 800 10 3 4 2 14 28 40 54 87 100 72 82 68 80 62 44 27 14 7 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 677 11 33 78 106 29 18 15 8 16 15 12 21 21 39 45 53 47 52 36 16 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 122 0 0 0 0 0 0 2 3 2 11 25 11 19 20 20 3 5 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 156 0 1 2 2 1 1 4 4 3 9 12 7 15 28 29 12 18 5 3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 277 0 0 0 2 23 34 81 114 157 188 160 194 173 234 274 250 176 120 75 18 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 502 0 0 0 0 2 2 8 2 16 20 11 22 34 55 81 78 63 53 35 19 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 555 0 2 1 2 11 10 19 34 48 50 35 60 44 43 64 44 30 28 22 7 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 379 9 7 3 9 8 11 3 12 9 17 8 21 25 29 41 46 37 37 32 14 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 706 20 41 15 15 24 46 36 42 34 29 24 34 49 60 67 68 27 33 20 19 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 230 6 7 0 5 13 6 17 15 12 16 12 13 14 22 15 18 11 14 12 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 315 5 24 18 19 17 6 9 13 16 19 19 14 14 15 23 22 20 17 16 7 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 664 0 0 0 0 0 0 0 4 3 13 23 38 67 104 145 130 98 29 9 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 743 0 0 0 0 1 0 1 2 7 10 26 51 79 108 172 149 96 36 4 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 409 0 0 0 4 78 109 113 127 146 216 166 168 119 80 55 23 4 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 839 1 13 12 19 41 44 43 43 46 60 61 89 80 74 70 60 41 22 15 5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 163 0 2 9 4 1 0 5 2 17 9 4 18 18 28 16 22 6 1 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 307 0 1 4 15 5 1 1 1 6 12 17 29 38 37 54 41 24 16 5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 619 0 0 0 0 0 6 15 18 44 61 66 74 71 71 55 59 44 28 7 0 0
Dorzalgie (M54) 1 024 0 1 0 13 16 10 12 24 42 57 73 89 80 113 98 114 114 89 65 10 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 875 0 17 24 14 20 17 31 30 45 86 103 122 110 99 76 47 19 9 5 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 570 0 0 11 34 37 7 12 22 23 28 32 46 54 55 50 56 38 42 14 9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 729 76 84 24 17 41 22 21 20 29 34 21 27 38 45 47 55 56 42 18 11 1
Selhání ledvin (N17-N19) 383 2 1 1 0 1 1 1 5 11 9 18 26 29 24 55 56 44 52 26 20 1
Urolitiáza (N20-N23) 1 027 0 0 2 1 5 37 37 45 80 98 89 93 105 122 117 89 51 33 20 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 111 24 23 20 14 57 44 29 24 46 68 91 101 110 145 198 245 252 274 239 95 12
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 247 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 21 38 58 65 36 15 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 623 2 34 70 32 33 35 32 30 34 28 39 41 30 49 45 42 24 14 7 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 91 0 0 0 1 9 9 4 8 12 14 12 4 5 7 5 0 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 233 2 1 2 0 14 26 38 28 34 33 11 16 13 7 3 3 1 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 878 0 0 0 7 12 15 25 42 81 141 154 197 74 34 39 36 9 8 2 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 990 0 2 2 5 37 123 251 237 283 311 235 281 275 290 282 233 100 34 6 3 0
Lékařský potrat (O04) 591 0 0 0 2 36 89 125 108 116 106 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 084 0 0 0 0 33 140 245 310 243 107 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 110 0 0 0 1 44 228 340 304 162 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 286 0 0 0 0 14 59 71 84 43 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 835 0 0 0 1 95 528 1 244 1 326 556 84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 468 0 0 0 0 23 162 430 481 307 64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 35 0 0 0 0 0 4 14 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 20 0 0 0 0 0 2 4 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 564 108 110 137 41 23 16 18 15 13 8 8 16 15 11 9 5 6 0 2 1 2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 711 0 0 0 6 7 9 9 9 28 22 39 44 56 85 104 105 91 61 23 13 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 930 6 18 62 101 103 69 83 62 73 59 27 31 35 37 38 38 27 30 19 7 5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 283 0 1 0 1 1 1 1 4 10 13 13 22 24 31 34 39 39 36 9 3 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 633 139 173 98 127 121 38 45 53 61 89 85 125 139 183 238 260 229 207 165 53 5
Nitrolební poranění (S06) 1 540 10 85 88 77 110 134 108 69 95 73 82 80 61 72 71 79 60 96 57 25 8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 952 163 151 79 79 57 40 40 35 26 43 21 25 22 30 29 23 21 26 33 8 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 444 0 18 78 67 8 11 10 12 15 18 17 15 15 33 42 28 20 16 15 6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 836 2 6 1 2 2 5 3 4 9 9 9 13 17 49 67 92 115 162 176 82 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 558 0 5 18 24 22 19 24 30 53 45 48 37 38 53 45 51 17 12 12 5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 016 5 32 100 108 148 193 213 194 215 233 175 162 173 179 186 152 154 181 148 53 12
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 152 10 51 9 4 6 5 7 4 11 5 9 6 8 5 4 5 1 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 392 11 46 11 24 44 29 28 16 20 27 24 24 13 5 18 12 11 15 7 6 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 670 3 4 10 1 6 12 17 16 22 30 21 42 47 73 114 97 85 37 25 7 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 40 0 0 0 2 0 2 4 2 5 7 2 3 3 5 1 0 2 1 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 204 5 37 8 4 13 10 9 7 13 16 10 7 6 8 17 13 6 5 8 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 336 15 7 2 1 3 6 9 13 7 14 15 38 22 25 29 37 28 24 30 9 2
Řízení antikoncepce (Z30) 28 0 0 0 0 0 0 2 5 8 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 354 5 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 320 0 25 18 19 28 17 27 38 50 103 94 181 382 525 721 667 312 97 14 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 841 52 93 77 53 130 338 715 840 766 486 299 278 373 474 533 539 401 256 97 36 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 109 538 7 384 3 050 2 801 1 978 2 703 3 778 5 739 6 205 5 927 5 463 4 616 5 489 6 171 8 342 10 488 10 011 7 587 6 106 4 027 1 470 203
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 4,4 3 1,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 2 2 3,1 2,1 3,2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 6,8 2,2 1,4 1 1,1 0,9 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 1,1 0,9 1,3 1,5 2,1 6,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,4 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 0,5 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1,4 1,4 2,6 4 4,2 5,9 5,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 6,6 2,7 1,5 0,9 1,9 1,8 1,3 1,3 0,7 0,7 0,9 2,1 2 2,5 2,7 3,5 4,5 4,5 7,1 7,9 12,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,9 3,5 3,2 4,4 4 3,4 1,2 3,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 1,1 1,5 2,8 3,6 2,2 1,7 1,6 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 1 1,2 1,9 2,7 4,1 3,9 5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,9 1,1 1,2 1,3 2,1 2,8 2,3 1 1,1 1,2 6,3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 1,2 0,9 1,3 0,5 0,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,2 2 2,4 1,5 0,5 0,5 0,8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,8 1,2 2,2 2,9 3,5 3,9 3,2 2,1 3,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,8 1,5 0,6 0,5 1,1 2,3 0,3 0,6 0,8 0,9 1,8 2 3,9 5,3 7,1 10 13,2 11,8 9,9 8,2 5,8 3,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1 1 0,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 2,9 4,2 2,8 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,7 3,1 0,3 0,8 0,8 2 2,1 1,7 1,8 2,2 2,3 2,5 2,8 3,5 4,1 5,6 5,2 5 4,1 3,9 1,2 3,2
Anémie (D50-D64) 0,9 0,3 0,2 0,2 0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,8 1,9 2,5 4,7 5,4 6,3 6,7 9,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,7 0,6 0,8 0,3 0,5 0,5 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 2,1 2,1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,6 0 0,2 0,5 1,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 1,1 1,1 1,6 2,5 3,5 4,7 4,7 6,3 5,5 4,6 12,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,5 10,7 10,5 5 3,1 3,9 2,7 2,2 1,5 1,3 1,5 1,8 1,9 2,3 2,6 4,1 4,4 7,4 8,3 10,9 22,5 28,6
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,7 3,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0 0 0 0,1 0,7 0,4 0,5 0,8 1,2 0,8 0,9 1,3 0,8 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 1,1 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0 0,4 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0,7 0,8 1,4 3 4,1 2,4 1 1,4 1,2 1,2 1 0,9 0,9 0,8 0,9 1 1,6 3,1 4,6 6,2 6,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,8 1,2 0,8 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 1,1 1,2 0,8 0,5 0,8 0,6 0,2 0 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,1 1,7 1,3 1,2 1,3 1,3 1 0,8 0,8 1 0,6 0,9 1,1 0,7 1 1,4 1,3 1,2 2,2 2,4 3,7 6,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1,1 2,2 2,4 4,3 5,8 5,2 5,8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,2 2,9 0,6 1,9 1,9 1,7 0,7 1 1,2 2,1 2,6 3,3 4,6 5 5,7 6,6 7,1 5,5 4,6 2,1 2,5 6,3
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 2,1 1,7 2,8 0,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 1,9 2,1 3,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,8 0,8 0,8 1,2 1,3 2,6 2,6 3,1 3,2 1,9 2,5 6,3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,9 2,7 1,8 1,7 0,9 0,5 0,6 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1 0,7 1,4 1,1 1,3 1,8 1,1 1,7 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,4 1,2 1,1 1,5 2,7 3,1 5,6 7 8,5 10 6,3
Angina pectoris (I20) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,8 1,3 1,4 2,3 3,1 3,2 3,4 1,2 2,5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2,5 3,1 4,2 5,3 6,6 6,7 9,2 8,1 8,3 9,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 2,3 3,7 4,5 6,2 6,6 5,2 3 2,1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 1,2 2,1 2,7 3,6 5,1 6,3 7,9 6,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,5 0,5 0 0,2 0,3 0,7 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 1,4 2,2 4,2 6,5 10,9 16,4 23,4 25,2 25,1 20 9,5
Selhání srdce (I50) 4,6 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1,5 2,2 5 8,5 12,9 21,9 39 56,6 65 76,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,5 0,2 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0,7 0,9 1,2 3 4,2 6,7 11 15,7 25,4 37,4 49,6 31,7
Ateroskleróza (I70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 2,8 5,2 8,7 8,5 8,6 8,2 10,9 4,2 12,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,5 2,2 2,6 2,8 2,8 3 2 1,3 1,1 1,5 0,5 1,3 0 3,2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,9 0,8 0,1 0,4 0,6 1,4 0,8 0,7 0,8 1 0,9 1,6 2,1 2,8 4,8 6,4 8,5 10,3 12,5 15 13,7 12,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,2 17,3 9,1 2,7 1,3 1,6 0,7 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,8 0,6 1,3 1,6 1,2 3,2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 11,4 6,7 2,2 0,9 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 1 1,3 2,1 2,2 3,6 6,4 9,2 12,3 19,5 30,8 15,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 38,1 6,7 1,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 1,3 2,4 2,9 6,7 12 15 15,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,4 0,2 26,2 13,9 2,3 1,8 1,2 0,9 0,8 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,1 0,5 1,3 2,1 1,6 1 1,4 1,6 1,7 1,8 1,6 1,7 1,4 1,2 1,1 0,5 0,8 0,5 0,8 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 2,2 4 4,8 4,3 6,3 5,9 5,4 0
Astma (J45-J46) 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,5 0,8 0,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,2 0,8 0,3 0,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 1,5 1,6 2,6 3,8 4,4 3,7 4,2 7,1 6,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,2 0 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,7 0,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 5,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 1 1,7 1,2 3,2
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 1,4 1,5 2,3 3,1 3,7 3,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 1,9 1,4 1,8 2,3 2,8 1,5 0,7 1,1 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 1 1,8 2,6 4,5 5,4 5,6 9,6 12,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 0 0,1 1,6 2,7 3,8 2,4 1,6 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,1 0,4 6,3
Tříselná kýla (K40) 2 5,9 1,2 1,1 0,3 0,3 0,6 1,1 0,9 1,3 1,5 2,1 2,5 2,7 2,8 3,6 4,3 4,5 4,2 2,1 2,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2,1 0 0,7 4,8 0,7 0,2 0,5 0,6 1,4 2,2 2,2 2,4 2,5 2,4 3,5 3,3 2,9 3 2,1 1,9 2,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,1 0,3 1,7 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 1,2 0 0 0 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 1,2 1,4 1,6 1,7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,5 1 1,2 1,2 2,3 3,4 3,2 2,5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 0,7 1,1 1,9 2 2,2 3,2 2,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,4 1,7 0,1 0,1 0,1 0,6 0,9 1,1 1,3 1,9 2 1,9 2,2 1,9 2 1,6 1,5 1,4 1,1 0,9 0,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,2 1,9 1,4 2,5 4 1,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 1 1,2 1,8 2,5 4 4,8 6,7 19
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 0,8 0,4 1 0,4 0,4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,9 0 0 0 0,1 0,9 1,1 2,2 2,8 3,4 3,8 4,2 5,1 4,8 5,7 7,1 8,6 9,4 9,2 10,1 7,5 12,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,3 0,4 0,3 0,6 1 1,3 2,1 2,7 3,3 4,1 4,7 7,9 3,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0,1 0 0,1 0,5 0,3 0,5 0,8 1 1 0,9 1,6 1,2 1,1 1,7 1,5 1,6 2,1 3 2,9 3,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 1,5 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 0,7 0,7 1,1 1,6 2 2,8 4,3 5,8 3,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 3,4 1,8 0,5 0,6 1 1,5 1 1 0,7 0,6 0,6 0,9 1,4 1,5 1,7 2,3 1,4 2,5 2,7 7,9 9,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 1 0,3 0 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 1,1 1,6 0,8 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,8 1 0,6 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 2,1 2,9 6,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1,9 2,5 3,8 4,5 5,2 2,2 1,2 0,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,3 2,2 2,6 4,5 5,1 5,1 2,8 0,5 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,4 0 0 0 0,2 3,2 3,6 3 3,2 3,1 4,4 4,3 4,4 3,3 2 1,4 0,8 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,5 0,2 0,6 0,4 0,7 1,7 1,5 1,2 1,1 1 1,2 1,6 2,4 2,2 1,8 1,8 2,1 2,2 1,7 2 2,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0,1 0,3 0,2 0 0 0,1 0 0,4 0,2 0,1 0,5 0,5 0,7 0,4 0,8 0,3 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0 0 0,1 0,6 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 0,9 1,4 1,4 1,3 1,2 0,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,9 1,2 1,7 2 2 1,7 1,4 2 2,3 2,1 0,9 0 0
Dorzalgie (M54) 1,8 0 0 0 0,5 0,7 0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,9 2,4 2,2 2,8 2,5 3,9 6,1 6,8 8,7 4,2 12,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,7 0,8 0,5 0,8 0,6 0,8 0,7 1 1,7 2,7 3,2 3,1 2,4 2 1,6 1 0,7 0,7 0,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0 0,3 1,3 1,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,5 1,3 1,3 1,9 2 3,2 1,9 3,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 12,9 3,7 0,8 0,6 1,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 1,1 1,1 1,2 1,9 3 3,2 2,4 4,6 3,2
Selhání ledvin (N17-N19) 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,8 0,6 1,4 1,9 2,3 4 3,5 8,3 3,2
Urolitiáza (N20-N23) 1,8 0 0 0,1 0 0,2 1,2 1 1,1 1,7 2 2,3 2,5 2,9 3 3 3,1 2,7 2,5 2,7 1,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,7 4,1 1 0,6 0,5 2,3 1,5 0,8 0,6 1 1,4 2,4 2,7 3,1 3,6 5,1 8,4 13,4 20,9 32,1 39,6 38,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,9 1,5 2,2 1,9 1,1 0,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 0,3 1,5 2,2 1,2 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 0,6 1 1,1 0,8 1,2 1,2 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0,3 0 0,1 0 0,6 0,9 1 0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,5 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,7 1 1,7 2,9 4 5,2 2,1 0,8 1 1,2 0,5 0,6 0,3 0,4 3,2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5,2 0 0,1 0,1 0,2 1,5 4,1 6,7 5,9 6,1 6,3 6,1 7,4 7,7 7,1 7,3 8 5,3 2,6 0,8 1,2 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0,1 1,5 2,9 3,4 2,7 2,5 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,9 0 0 0 0 1,4 4,6 6,6 7,7 5,2 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,9 0 0 0 0 1,8 7,5 9,1 7,6 3,5 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0 0 0 0,6 1,9 1,9 2,1 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,6 0 0 0 0 3,9 17,4 33,4 33 11,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 0,9 5,3 11,5 12 6,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 73,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 18,3 4,8 4,3 1,6 0,9 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0,3 0,4 6,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,2 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4 1 1,2 1,6 2,1 2,7 3,6 4,8 4,7 3,1 5,4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,6 1 0,8 2 3,8 4,2 2,3 2,2 1,5 1,6 1,2 0,7 0,8 1 0,9 1 1,3 1,4 2,3 2,6 2,9 15,9
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 2,1 2,8 1,2 1,2 3,2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 23,6 7,5 3,1 4,8 5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,8 2,2 3,3 3,9 4,5 6,2 8,9 12,2 15,8 22,2 22,1 15,9
Nitrolební poranění (S06) 2,7 1,7 3,7 2,8 2,9 4,5 4,4 2,9 1,7 2 1,5 2,1 2,1 1,7 1,8 1,8 2,7 3,2 7,3 7,7 10,4 25,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,6 27,6 6,6 2,5 3 2,3 1,3 1,1 0,9 0,6 0,9 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 2 4,4 3,3 3,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0 0,8 2,5 2,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1 1,1 1,2 2 2,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,4 0,3 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 1,2 1,7 3,2 6,1 12,4 23,6 34,2 34,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0,2 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 1,1 0,9 1,3 1 1,1 1,3 1,2 1,7 0,9 0,9 1,6 2,1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,2 0,8 1,4 3,1 4,1 6,1 6,4 5,7 4,8 4,6 4,7 4,6 4,3 4,8 4,4 4,8 5,2 8,2 13,8 19,9 22,1 38,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,7 2,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,9 2 0,3 0,9 1,8 1 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,1 0,5 0,4 0,6 1,1 0,9 2,5 3,2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0,5 0,2 0,3 0 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 1,1 1,3 1,8 3 3,3 4,5 2,8 3,4 2,9 3,2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,8 1,6 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 1,1 0,8 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 2,5 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 1 0,6 0,6 0,8 1,3 1,5 1,8 4 3,7 6,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,3 907,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,7 0 1,1 0,6 0,7 1,1 0,6 0,7 0,9 1,1 2,1 2,5 4,8 10,7 12,9 18,7 22,9 16,6 7,4 1,9 0,8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11,8 8,8 4 2,4 2 5,3 11,1 19,2 20,9 16,4 9,9 7,8 7,4 10,4 11,6 13,9 18,5 21,3 19,6 13 15 15,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 189,6 1 251,7 132,6 88,1 75,1 111 124,6 153,9 154,2 126,8 110,9 120,4 145,2 172,5 204,5 272,7 343,5 403,1 466,8 541 612,2 644,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)