8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 456 32 107 50 17 14 12 19 7 10 11 12 11 19 19 16 20 10 48 14 6 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 330 32 45 33 22 14 23 15 9 12 5 7 6 14 10 19 13 10 21 16 4 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 17 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 1 0 3 4 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 505 4 6 6 2 6 4 2 5 5 4 11 16 29 52 76 78 55 80 47 15 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 934 28 43 44 29 45 39 30 43 43 28 30 33 63 84 94 76 68 66 36 12 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 546 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 10 17 41 86 106 113 75 54 25 10 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 311 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 7 15 24 42 77 73 33 20 12 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 331 0 0 0 0 0 1 6 4 6 9 8 12 18 52 40 37 52 38 33 13 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 416 0 0 0 0 0 0 1 3 24 18 35 41 38 68 65 58 41 19 4 0 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 197 0 0 0 0 0 0 1 5 14 18 7 15 22 33 33 24 10 12 2 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 82 0 0 0 0 0 1 2 1 6 1 6 3 10 9 25 5 10 2 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 27 49 58 28 23 15 5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 397 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 13 21 62 63 75 75 60 21 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 079 2 26 37 17 38 12 23 22 39 73 68 113 203 283 355 299 245 136 72 16 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 194 0 0 0 0 2 13 20 22 25 21 14 10 13 15 19 7 5 5 2 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 142 0 0 0 0 0 1 3 1 5 5 7 11 10 17 31 21 18 8 4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 490 0 0 0 0 0 2 6 12 66 124 142 81 23 10 11 7 1 3 1 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 572 12 15 13 31 38 50 49 67 96 116 107 109 129 182 193 169 91 70 23 12 0
Anémie (D50-D64) 500 1 6 0 4 11 8 7 7 14 16 15 16 22 29 60 69 64 75 56 16 4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 243 10 15 19 15 12 12 5 5 8 5 7 12 12 10 34 21 10 19 10 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 950 0 4 12 22 19 17 14 20 30 40 33 69 84 109 127 124 88 80 43 15 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 379 70 345 222 84 76 96 81 68 66 85 87 76 94 146 157 150 118 163 117 68 10
Demence (F00-F03) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12 15 14 4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 312 0 0 0 8 24 19 21 24 38 36 32 31 31 18 19 7 2 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 138 0 0 0 3 28 23 22 16 9 9 11 5 4 1 2 2 0 2 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 192 0 0 0 3 5 15 27 21 24 21 20 15 13 7 11 6 2 1 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 149 0 1 0 1 11 10 8 9 8 8 19 14 10 17 16 5 10 2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 854 4 21 58 78 96 58 45 55 61 53 42 42 36 39 34 19 35 37 31 8 2
Alzheimerova nemoc (G30) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 7 10 15 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 218 0 0 0 0 1 6 8 15 34 34 35 23 21 24 10 2 3 2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 696 12 45 61 47 40 32 27 39 46 36 45 41 41 42 43 35 30 17 14 2 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 411 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 6 14 11 50 46 71 59 87 42 16 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 776 10 31 64 44 43 31 32 49 96 145 120 131 184 245 195 187 95 47 20 7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 135 0 0 1 2 1 1 1 2 4 4 0 2 5 12 18 20 26 18 13 4 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 758 2 43 102 22 11 7 14 21 13 28 32 34 55 71 102 90 49 36 20 3 3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 577 23 66 56 25 13 12 16 15 24 31 32 36 40 37 51 42 20 18 14 6 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 630 0 0 3 7 18 1 4 6 5 15 19 37 29 56 72 90 89 98 49 29 3
Angina pectoris (I20) 494 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 24 35 68 75 83 81 57 37 19 12 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 196 0 0 0 0 0 0 1 2 16 23 62 89 140 167 194 166 120 128 60 28 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 826 0 0 0 0 0 1 0 5 4 7 28 53 72 141 161 159 104 65 20 6 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 499 0 0 0 0 1 4 4 7 17 23 20 24 50 58 58 68 56 54 39 13 3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 543 4 0 0 4 7 9 25 20 31 36 59 121 161 254 441 450 361 299 203 51 7
Selhání srdce (I50) 2 641 2 0 0 0 0 1 2 2 7 14 23 49 98 192 338 387 397 583 355 176 15
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 920 0 0 1 1 4 5 5 6 10 22 36 63 91 174 268 292 287 316 232 92 15
Ateroskleróza (I70) 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 13 48 108 234 286 246 142 131 64 19 2
Varixy dolních končetin (I83) 803 0 0 0 0 1 15 30 59 113 96 97 94 84 92 44 33 20 12 8 5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 555 0 5 20 24 40 25 29 36 47 47 73 63 113 143 223 244 155 155 84 24 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 800 110 221 110 46 47 21 28 20 25 7 6 8 20 11 18 18 25 28 23 8 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 599 70 171 72 24 10 17 11 18 31 28 26 44 59 116 144 151 154 186 164 89 14
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 030 223 184 48 8 6 4 6 9 9 6 8 12 25 38 59 83 85 94 75 44 4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 458 1 638 511 75 47 35 31 24 25 14 15 8 17 7 8 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 772 1 2 15 28 38 52 50 51 96 80 67 76 69 63 39 29 8 6 1 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 626 0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 13 28 46 81 107 121 91 67 48 13 1
Astma (J45-J46) 205 2 29 15 11 2 9 1 12 10 18 10 6 14 11 12 16 11 11 4 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 571 4 4 6 2 15 6 7 8 7 15 27 22 47 80 82 75 44 61 37 15 7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 121 0 1 11 14 16 12 14 5 14 9 5 2 6 5 3 3 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 110 3 10 8 3 9 7 6 4 5 8 6 9 9 7 7 4 1 1 2 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 202 27 4 2 2 6 3 5 12 2 5 9 15 6 15 26 21 14 18 8 1 1
Peptický vřed (K25-K28) 259 0 0 1 0 2 2 6 3 11 9 10 13 23 23 35 27 29 30 26 8 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 069 12 37 60 63 72 62 44 44 38 32 30 44 36 64 97 76 98 91 45 21 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 637 0 3 42 81 85 77 52 46 54 30 36 30 23 15 28 16 12 6 0 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 056 32 34 41 8 10 18 24 37 55 68 68 88 106 119 104 106 73 34 27 3 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 109 3 15 143 24 7 16 25 49 90 99 62 88 77 117 106 72 47 46 15 5 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 235 0 0 2 10 34 25 28 7 32 25 7 11 12 8 15 5 5 6 3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 170 1 2 5 0 8 20 6 6 9 5 7 6 12 12 11 8 15 14 17 6 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 388 6 15 5 0 4 13 10 3 9 11 8 13 28 40 41 46 47 46 27 13 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 293 0 0 0 0 0 0 1 3 4 16 13 22 25 35 41 38 40 34 18 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 690 12 6 4 2 16 21 28 49 64 73 74 63 60 68 57 26 27 19 19 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 637 5 34 71 88 32 8 9 12 10 17 5 23 22 39 52 47 62 49 42 10 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 122 0 0 0 0 0 0 1 7 4 9 11 17 18 23 21 9 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 190 1 1 5 0 1 6 3 2 8 14 9 15 31 17 28 19 13 10 5 1 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 032 0 0 0 8 20 51 60 111 149 158 150 148 169 228 236 187 147 126 60 23 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 484 0 0 0 1 1 7 10 5 18 17 16 21 37 36 76 66 69 61 31 10 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 524 0 1 1 4 7 9 14 22 25 46 36 52 51 54 79 45 39 25 11 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 378 20 15 15 4 6 10 7 10 11 15 6 18 20 21 35 35 47 34 36 9 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 750 17 39 32 28 36 40 33 46 42 31 18 47 49 68 70 70 23 32 17 11 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 235 4 0 1 3 7 15 10 15 10 19 19 19 25 19 19 18 16 13 2 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 352 6 23 19 12 15 13 10 27 19 21 13 18 22 24 21 22 18 26 13 9 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 637 0 0 0 0 0 2 0 4 3 15 18 47 65 112 136 115 74 37 8 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 708 0 0 0 0 0 1 0 1 4 11 24 31 77 117 156 151 95 31 8 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 449 0 0 0 7 110 117 121 147 169 216 145 144 103 82 58 22 7 0 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 825 0 4 6 31 41 38 41 48 46 66 68 76 85 71 86 43 34 24 11 6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 131 0 4 2 8 2 1 5 6 12 8 6 16 5 17 19 8 6 5 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 315 1 4 3 9 8 3 0 7 11 15 14 15 47 44 48 46 32 5 2 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 617 0 0 0 3 2 2 10 28 62 61 70 61 71 73 46 62 41 20 4 1 0
Dorzalgie (M54) 962 0 1 4 14 21 7 8 24 44 63 60 68 87 80 103 112 90 82 75 17 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 877 1 21 20 13 23 17 20 40 63 83 101 113 115 102 72 44 17 8 4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 516 0 1 7 19 40 5 9 19 36 31 32 40 55 48 39 46 45 23 17 4 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 736 72 78 25 14 46 20 20 17 27 38 19 30 38 55 60 55 49 38 25 10 0
Selhání ledvin (N17-N19) 355 0 1 0 0 3 2 2 6 7 3 11 12 16 27 54 66 50 48 36 9 2
Urolitiáza (N20-N23) 901 0 2 0 1 14 16 42 46 82 90 80 76 92 115 93 64 45 25 14 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 028 14 18 20 19 61 43 28 31 51 66 60 103 119 149 203 216 234 282 213 87 11
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 17 32 48 50 28 16 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 533 1 32 45 27 32 24 31 28 21 32 27 31 41 46 41 33 22 17 2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 105 0 1 0 0 7 10 7 12 13 12 15 12 5 4 2 2 1 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 306 0 0 0 0 13 47 53 39 46 44 26 10 10 6 4 3 1 4 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 910 0 0 0 3 11 17 25 52 75 136 200 188 72 42 38 21 13 11 6 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 051 1 0 1 5 36 150 203 261 301 304 270 311 283 271 280 208 111 50 5 0 0
Lékařský potrat (O04) 649 0 0 0 2 39 100 122 127 125 129 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 148 0 0 0 0 39 131 272 347 271 85 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 163 0 0 0 0 63 226 346 304 179 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 197 0 0 0 0 11 37 45 68 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 777 0 0 0 1 108 542 1 220 1 250 556 96 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 425 0 0 0 0 20 160 410 511 262 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 31 0 0 0 0 0 2 11 12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 23 0 0 0 0 2 6 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 431 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 451 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 550 95 104 108 33 23 15 16 16 27 14 16 8 23 18 19 9 3 0 2 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 609 0 0 0 3 7 7 6 7 17 21 27 64 57 69 108 74 67 40 24 11 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 870 6 10 76 71 98 74 77 44 60 39 30 30 44 30 39 33 37 33 25 14 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 225 0 0 0 0 0 1 3 4 17 11 15 14 24 22 20 36 29 19 9 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 642 174 165 78 84 104 44 50 52 82 88 103 113 153 194 248 260 232 213 144 47 14
Nitrolební poranění (S06) 1 556 9 72 62 67 113 141 98 89 82 89 64 90 67 88 73 81 82 87 69 30 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 937 162 156 72 66 54 48 38 26 36 41 29 33 30 19 33 10 23 25 21 13 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 396 0 9 58 50 9 8 13 18 16 11 15 7 39 25 41 27 15 22 9 4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 846 0 4 5 9 2 6 7 6 7 7 8 16 27 35 63 82 117 184 162 89 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 570 0 1 13 21 20 13 34 27 38 50 50 36 61 61 56 29 32 15 8 4 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 013 3 47 80 108 162 200 214 196 195 217 169 167 181 208 182 151 165 176 138 42 12
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 158 14 44 10 6 4 6 9 8 7 6 6 6 7 5 0 8 6 3 1 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 394 5 50 14 22 58 22 25 12 19 19 17 17 11 16 17 13 15 20 15 7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 709 1 6 10 4 6 5 14 21 25 23 35 42 62 113 116 88 71 41 18 6 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 34 0 0 0 4 2 4 1 4 3 3 4 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 230 9 37 17 14 10 15 14 5 14 13 8 12 12 9 8 16 6 4 3 3 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 459 16 8 3 0 6 8 11 18 22 17 22 40 38 42 53 38 44 36 26 8 3
Řízení antikoncepce (Z30) 33 0 0 0 0 0 1 3 5 9 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 756 4 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 967 0 28 20 8 27 20 9 27 63 104 88 189 321 544 675 519 233 74 16 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 741 70 65 69 43 133 344 697 901 744 442 272 295 378 505 519 472 383 262 122 25 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 107 267 7 100 3 287 2 876 1 850 2 771 3 853 5 549 6 306 5 963 5 132 4 501 5 308 6 485 8 481 9 920 8 964 7 059 6 322 3 886 1 464 190
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 5,5 4,6 1,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 3,6 2 2,6 8,7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 5,5 1,9 1,1 0,9 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,6 1,6 2,2 1,7 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 0,7 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,3 2 2,8 3 6 6,6 6,5 8,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,6 4,9 1,9 1,4 1,1 1,9 1,2 0,8 1,1 0,9 0,6 0,8 0,9 1,7 2,1 2,5 2,8 3,8 4,9 5 5,2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 2,1 2,8 4,1 4,2 4 3,5 4,3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1 2 2,6 1,8 1,5 1,7 0,9 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 1,3 1 1,3 2,9 2,8 4,6 5,6 8,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,4 0,9 1,1 1 1,7 1,7 2,1 2,3 1,4 0,6 0 4,3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 0,6 0,9 0,3 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,7 0,2 0,6 0,1 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 1,2 1,5 1 1,3 1,1 0,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1,5 1,7 2,7 4,2 4,5 2,9 1,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,6 0,3 1,1 1,2 0,7 1,6 0,4 0,6 0,5 0,8 1,6 1,8 3,1 5,5 6,9 9,3 10,8 13,6 10,2 10,1 6,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 1 0,6 0,6 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 1,4 2,6 3,8 2,2 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,7 2,1 0,6 0,4 1,2 1,6 1,6 1,3 1,6 2 2,5 2,8 2,9 3,5 4,5 5,1 6,1 5 5,2 3,2 5,2 0
Anémie (D50-D64) 0,9 0,2 0,3 0 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,6 2,5 3,5 5,6 7,8 6,9 17,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 1,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,9 0,8 0,6 1,4 1,4 0,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,7 0 0,2 0,4 0,9 0,8 0,5 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 1,9 2,3 2,7 3,3 4,5 4,9 6 6 6,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4,1 12,1 14,9 7,1 3,3 3,1 3 2,1 1,7 1,4 1,8 2,3 2,1 2,5 3,6 4,1 5,4 6,5 12,2 16,4 29,3 43,3
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,1 2 1,7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,3 1 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 1,2 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,6 0,1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0,7 0,9 1,8 3,1 4 1,8 1,2 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1 1 0,9 0,7 1,9 2,8 4,3 3,5 8,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,7 2,1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,6 1 0,7 1 0,9 0,8 1,2 1,1 1,1 1 1,1 1,3 1,7 1,3 2 0,9 4,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,3 1,2 1,2 2,6 3,3 6,5 5,9 6,9 4,3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 1,7 1,3 2 1,7 1,8 1 0,8 1,2 2 3,1 3,2 3,5 4,9 6 5,1 6,8 5,3 3,5 2,8 3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1,4 1,3 1,8 1,7 4,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 0,3 1,9 3,2 0,9 0,5 0,2 0,4 0,5 0,3 0,6 0,8 0,9 1,5 1,7 2,7 3,3 2,7 2,7 2,8 1,3 13
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 4 2,8 1,8 1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,1 0,9 1,3 1,5 1,1 1,3 2 2,6 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0 0 0,1 0,3 0,7 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 1 0,8 1,4 1,9 3,3 4,9 7,3 6,9 12,5 13
Angina pectoris (I20) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 1,8 1,8 2,2 2,9 3,2 2,8 2,7 5,2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,6 2,4 3,8 4,1 5,1 6 6,6 9,6 8,4 12,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,7 1,4 1,9 3,5 4,2 5,8 5,8 4,9 2,8 2,6 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 1,3 1,4 1,5 2,5 3,1 4 5,5 5,6 13
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,4 0,7 0 0 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,6 0,8 1,6 3,3 4,3 6,2 11,6 16,3 20 22,4 28,4 22 30,3
Selhání srdce (I50) 4,6 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 1,3 2,6 4,7 8,9 14 22 43,6 49,7 76 64,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,7 2,4 4,3 7 10,6 15,9 23,7 32,5 39,7 64,9
Ateroskleróza (I70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,3 2,9 5,7 7,5 8,9 7,9 9,8 9 8,2 8,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0 0,5 0,8 1,5 2,3 2 2,6 2,5 2,3 2,3 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 2,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,7 0 0,2 0,6 0,9 1,6 0,8 0,8 0,9 1 1 1,9 1,7 3 3,5 5,8 8,8 8,6 11,6 11,8 10,4 21,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 19,1 9,5 3,5 1,8 1,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,7 1,4 2,1 3,2 3,5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 12,1 7,4 2,3 0,9 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 1,2 1,6 2,8 3,8 5,5 8,5 13,9 23 38,4 60,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,8 38,6 7,9 1,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 1,5 3 4,7 7 10,5 19 17,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,5 0,2 27,5 16,3 2,9 1,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,1 0,5 1,1 1,6 1,6 1,3 1,3 2 1,7 1,8 2,1 1,9 1,5 1 1,1 0,4 0,4 0,1 0,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,2 2 2,8 4,4 5 5 6,7 5,6 4,3
Astma (J45-J46) 0,4 0,3 1,3 0,5 0,4 0,1 0,3 0 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 0,7 0,2 0,2 0,1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 0,6 1,3 2 2,1 2,7 2,4 4,6 5,2 6,5 30,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0 0 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,5 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 4,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 1,3 1,1 0,4 4,3
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1 1,6 2,2 3,6 3,5 4,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,9 2,1 1,6 1,9 2,5 3 1,9 1,2 1,1 0,8 0,7 0,8 1,2 1 1,6 2,5 2,8 5,4 6,8 6,3 9,1 13
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,1 1,3 3,2 3,5 2,4 1,4 1,1 1,1 0,6 1 0,8 0,6 0,4 0,7 0,6 0,7 0,4 0 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 1,8 5,5 1,5 1,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,4 1,8 2,4 2,8 2,9 2,7 3,8 4 2,5 3,8 1,3 4,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,9 0,5 0,6 4,6 0,9 0,3 0,5 0,7 1,2 1,9 2,1 1,6 2,4 2,1 2,9 2,8 2,6 2,6 3,4 2,1 2,2 13
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0,1 0,4 1,4 0,8 0,7 0,2 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,3 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1 2,4 2,6 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 1 0,6 0,2 0 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1 1,1 1,7 2,6 3,4 3,8 5,6 13
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 2,2 2,5 2,5 1,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 2,1 0,3 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 1,2 1,3 1,6 2 1,7 1,6 1,7 1,5 0,9 1,5 1,4 2,7 0,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,1 0,9 1,5 2,3 3,5 1,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,6 0,6 1 1,4 1,7 3,4 3,7 5,9 4,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,8 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 4,3
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,5 0 0 0 0,3 0,8 1,6 1,6 2,7 3,1 3,4 4 4 4,5 5,6 6,2 6,8 8,1 9,4 8,4 9,9 4,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 1 0,9 2 2,4 3,8 4,6 4,3 4,3 8,7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 1 1 1,4 1,4 1,3 2,1 1,6 2,2 1,9 1,5 1,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 3,5 0,6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,9 1,3 2,6 2,5 5 3,9 17,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,3 2,9 1,7 1 1,1 1,5 1,2 0,9 1,1 0,9 0,7 0,5 1,3 1,3 1,7 1,8 2,5 1,3 2,4 2,4 4,7 4,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,7 0 0 0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,9 1 0,3 0,4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1 1 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,7 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1 1,9 1,8 3,9 4,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,3 1,7 2,7 3,6 4,2 4,1 2,8 1,1 0,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,8 2,1 2,9 4,1 5,5 5,3 2,3 1,1 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,5 0 0 0 0,3 4,5 3,7 3,2 3,6 3,5 4,6 3,8 3,9 2,8 2 1,5 0,8 0,4 0 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,4 0 0,2 0,2 1,2 1,7 1,2 1,1 1,2 0,9 1,4 1,8 2,1 2,3 1,7 2,3 1,6 1,9 1,8 1,5 2,6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 1,3 1,1 1,3 1,7 1,8 0,4 0,3 0,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,3 1,3 1,8 1,6 1,9 1,8 1,2 2,2 2,3 1,5 0,6 0,4 0
Dorzalgie (M54) 1,7 0 0 0,1 0,5 0,9 0,2 0,2 0,6 0,9 1,3 1,6 1,8 2,3 2 2,7 4,1 5 6,1 10,5 7,3 8,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,2 0,9 0,6 0,5 0,9 0,5 0,5 1 1,3 1,8 2,7 3,1 3,1 2,5 1,9 1,6 0,9 0,6 0,6 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0 0 0,2 0,7 1,6 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1 1,5 1,2 1 1,7 2,5 1,7 2,4 1,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 12,5 3,4 0,8 0,5 1,9 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 0,5 0,8 1 1,4 1,6 2 2,7 2,8 3,5 4,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,6 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 1,4 2,4 2,8 3,6 5 3,9 8,7
Urolitiáza (N20-N23) 1,6 0 0,1 0 0 0,6 0,5 1,1 1,1 1,7 1,9 2,1 2,1 2,5 2,8 2,4 2,3 2,5 1,9 2 1,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,5 2,4 0,8 0,6 0,7 2,5 1,3 0,7 0,8 1,1 1,4 1,6 2,8 3,2 3,7 5,3 7,8 13 21,1 29,8 37,5 47,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,8 1,3 1,8 1,6 1,2 0,6 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,9 0,2 1,4 1,4 1,1 1,3 0,7 0,8 0,7 0,4 0,7 0,7 0,8 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 0,3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 0,5 1,5 1,4 1 0,9 0,9 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,7 1,3 1,5 2,9 5,3 5,1 1,9 1 1 0,8 0,7 0,8 0,8 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5,3 0,2 0 0 0,2 1,5 4,7 5,4 6,4 6,2 6,5 7,1 8,4 7,6 6,7 7,3 7,5 6,1 3,7 0,7 0 0
Lékařský potrat (O04) 1,1 0 0 0 0,1 1,6 3,1 3,2 3,1 2,6 2,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 1,6 4,1 7,2 8,5 5,6 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 0 0 0 0 2,6 7,1 9,2 7,5 3,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,3 0 0 0 0 0,5 1,2 1,2 1,7 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,6 0 0 0 0 4,5 16,9 32,3 30,7 11,5 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 0,8 5 10,9 12,6 5,4 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 74,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 78,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 16,5 4,5 3,4 1,3 0,9 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0 0,3 0,4 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,1 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,7 1,5 1,7 2,8 2,7 3,7 3 3,4 4,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,5 1 0,4 2,4 2,8 4 2,3 2 1,1 1,2 0,8 0,8 0,8 1,2 0,7 1 1,2 2 2,5 3,5 6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 1,3 1,6 1,4 1,3 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 30,2 7,1 2,5 3,3 4,3 1,4 1,3 1,3 1,7 1,9 2,7 3,1 4,1 4,8 6,5 9,4 12,8 15,9 20,2 20,3 60,6
Nitrolební poranění (S06) 2,7 1,6 3,1 2 2,6 4,7 4,4 2,6 2,2 1,7 1,9 1,7 2,4 1,8 2,2 1,9 2,9 4,5 6,5 9,7 12,9 13
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,6 28,1 6,7 2,3 2,6 2,2 1,5 1 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,5 0,9 0,4 1,3 1,9 2,9 5,6 8,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,7 0 0,4 1,8 2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 1 0,6 1,1 1 0,8 1,6 1,3 1,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 1,7 3 6,5 13,8 22,7 38,4 43,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0 0,4 0,8 0,8 0,4 0,9 0,7 0,8 1,1 1,3 1 1,6 1,5 1,5 1,1 1,8 1,1 1,1 1,7 4,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,2 0,5 2 2,5 4,2 6,7 6,2 5,7 4,8 4 4,6 4,5 4,5 4,9 5,1 4,8 5,5 9,1 13,2 19,3 18,1 51,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 2,4 1,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,9 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,9 2,2 0,4 0,9 2,4 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 1,5 2,1 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9 1,1 1,7 2,8 3 3,2 3,9 3,1 2,5 2,6 8,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,6 1,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,3 0,3 0,4 1,3 4,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 2,8 0,3 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 1,1 1 1 1,4 1,4 2,4 2,7 3,6 3,5 13
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,3 824,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,2 0 1,2 0,6 0,3 1,1 0,6 0,2 0,7 1,3 2,2 2,3 5,1 8,6 13,4 17,7 18,8 12,9 5,5 2,2 0,9 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11,7 12,1 2,8 2,2 1,7 5,5 10,7 18,5 22,2 15,3 9,4 7,2 8 10,2 12,4 13,6 17,1 21,2 19,6 17,1 10,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 186,3 1 230,3 141,9 91,5 72,6 114,3 120,3 147,1 155,1 122,9 109,4 118,9 143,4 174,2 208,2 260 324,7 390,9 473,3 544,5 631,9 822,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)