8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 433 55 88 38 18 23 20 18 13 6 8 9 6 10 9 25 18 15 35 16 3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 374 51 54 35 19 14 28 13 11 11 5 10 7 16 15 29 19 15 12 8 2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 1 2 0 0 2 3 2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 756 8 10 4 6 6 5 3 10 8 12 26 24 52 73 117 117 96 94 59 22 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 177 30 60 44 19 51 69 53 46 61 33 45 53 92 107 104 86 66 81 56 19 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 811 0 0 0 0 4 0 0 0 10 9 18 30 62 87 177 148 104 107 45 7 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 461 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 12 31 40 83 112 91 52 28 8 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 390 0 0 0 1 1 2 7 4 2 6 3 19 22 47 56 56 57 59 35 12 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 439 0 0 0 0 0 0 1 4 19 20 30 32 52 74 73 44 40 35 6 9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 241 0 0 0 0 0 0 6 8 10 11 13 19 27 37 45 27 14 16 8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 93 0 0 0 2 0 2 7 1 5 5 7 14 8 11 17 8 2 2 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 29 44 73 40 21 12 8 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 471 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 3 13 24 77 92 79 76 74 25 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 504 3 63 60 39 58 18 18 29 59 78 103 194 246 337 374 340 234 173 63 15 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 158 0 0 0 0 2 7 12 19 26 17 6 9 4 13 21 4 8 6 3 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 151 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 7 11 24 45 22 17 13 2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 501 0 0 0 0 0 1 2 15 50 117 148 88 39 20 13 7 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 652 11 28 18 31 43 71 61 66 116 130 94 109 134 171 181 164 91 84 36 11 2
Anémie (D50-D64) 543 5 7 5 3 8 5 14 11 10 9 12 25 29 37 76 58 51 91 57 28 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 213 8 10 23 11 9 5 5 3 9 4 10 5 8 16 24 21 21 9 11 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 081 0 5 7 23 28 21 11 17 28 26 38 47 106 167 144 131 119 104 42 15 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 213 68 285 182 71 76 79 70 81 68 76 65 92 122 130 171 143 140 145 100 48 1
Demence (F00-F03) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 13 19 12 7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 361 0 0 0 11 25 22 17 32 39 42 37 49 35 18 20 11 1 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 136 0 0 0 4 23 26 29 15 16 6 6 4 2 0 1 0 2 0 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 179 0 0 0 2 7 19 16 18 21 18 17 18 23 5 3 5 3 1 3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 154 0 2 1 3 6 5 10 13 13 10 12 19 17 14 9 15 1 2 2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 978 2 29 93 96 120 61 49 46 59 59 48 46 35 33 37 46 40 39 32 6 2
Alzheimerova nemoc (G30) 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 9 10 14 18 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 213 0 0 0 0 0 8 17 14 37 42 28 25 24 8 9 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 764 3 63 65 62 32 32 25 33 40 44 48 41 37 55 51 47 31 34 19 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 402 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 15 28 33 47 58 66 88 42 15 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 033 19 32 69 60 41 24 45 57 128 150 129 184 221 247 246 183 111 64 18 5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 208 1 2 0 1 0 1 2 0 1 7 3 5 6 15 36 29 40 35 22 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 829 11 42 87 27 5 9 9 15 34 29 33 36 58 81 142 83 71 37 13 7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 503 16 74 67 27 13 12 10 17 30 24 21 24 32 30 25 31 25 14 11 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 899 1 0 2 7 21 4 6 11 16 29 39 44 43 103 104 117 111 151 63 24 3
Angina pectoris (I20) 628 0 0 0 0 0 0 0 1 8 5 17 40 53 98 123 134 60 50 33 5 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 434 0 0 0 0 0 1 0 3 24 25 65 95 154 199 253 180 180 152 84 17 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 822 0 0 0 0 0 0 0 3 5 10 29 39 87 141 171 129 114 63 26 4 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 528 0 0 0 0 1 2 5 19 7 23 23 24 39 37 85 77 64 56 43 22 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 646 1 3 6 8 24 12 21 20 36 40 47 107 165 276 434 456 363 360 208 55 4
Selhání srdce (I50) 2 899 0 0 0 0 0 2 1 11 6 21 31 53 142 215 355 470 421 581 417 159 14
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 584 0 3 0 1 2 2 9 8 18 30 37 67 159 236 427 357 435 389 289 107 8
Ateroskleróza (I70) 1 641 0 0 0 0 0 1 0 4 4 12 19 41 173 275 334 274 231 143 95 32 3
Varixy dolních končetin (I83) 887 0 0 0 0 2 7 24 66 105 101 104 86 92 114 72 49 28 21 13 3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 141 2 11 28 33 38 33 26 37 75 68 78 92 144 209 306 302 254 233 139 32 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 767 116 240 89 40 53 29 14 12 16 15 7 17 13 10 21 13 21 22 14 5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 744 76 216 102 32 24 20 11 37 34 27 34 41 82 128 158 148 158 176 158 77 5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 944 214 247 54 16 7 7 6 5 8 9 5 12 11 41 38 34 60 82 52 34 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 615 2 771 557 60 34 45 28 25 33 18 17 6 7 5 4 1 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 856 1 10 14 38 44 63 78 73 96 67 67 72 62 62 52 39 8 8 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 771 1 2 2 1 0 1 0 0 3 3 13 27 53 139 129 110 88 104 77 17 1
Astma (J45-J46) 298 2 42 42 29 6 8 5 5 18 7 6 19 23 16 19 12 15 14 9 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 824 7 8 11 2 2 14 8 11 15 26 18 42 86 89 150 102 89 92 35 14 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 105 2 1 5 12 13 19 6 9 11 2 3 3 4 4 5 1 4 0 0 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 107 4 10 3 4 1 4 11 8 14 11 8 4 3 5 6 5 2 2 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 220 26 5 2 8 5 10 6 6 12 8 8 5 17 13 27 13 18 14 13 4 0
Peptický vřed (K25-K28) 301 0 0 0 1 4 2 4 5 9 11 8 19 23 21 59 39 28 33 26 9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 169 19 49 75 90 63 49 48 33 28 49 51 45 53 75 87 67 104 93 68 20 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 653 0 10 59 81 109 69 46 49 54 33 15 24 26 26 21 11 13 6 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 175 32 46 31 8 16 31 27 47 65 70 69 86 113 119 153 113 71 52 10 15 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 178 0 24 163 16 6 17 29 43 92 74 87 94 88 143 103 95 51 32 16 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 257 0 0 1 16 41 26 25 17 26 23 5 12 9 10 13 11 13 6 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 159 3 1 3 1 3 7 8 4 9 5 8 6 5 14 17 12 21 18 11 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 605 5 12 15 0 2 6 8 15 23 20 24 17 27 45 75 75 73 79 65 16 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 326 0 0 0 0 0 0 0 9 6 13 12 10 34 45 47 40 42 42 18 6 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 751 3 4 2 2 6 19 42 45 80 88 83 72 70 61 59 45 29 24 14 2 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 599 9 35 74 81 12 9 2 11 6 10 5 7 24 45 49 55 58 61 35 9 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 120 0 0 0 0 0 0 2 5 2 12 7 18 26 25 17 4 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 222 5 1 1 4 2 3 7 4 9 12 8 17 36 33 33 21 16 7 3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 212 0 0 1 5 8 42 72 95 173 116 154 127 209 241 327 232 142 156 76 35 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 528 0 0 0 2 4 3 6 5 19 16 26 31 37 54 78 66 70 58 36 16 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 607 0 0 3 5 14 8 15 26 31 45 37 57 59 68 83 42 55 35 19 2 3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 513 17 5 11 4 10 10 9 13 14 17 8 28 28 31 60 61 54 68 45 17 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 869 30 43 35 12 35 50 42 34 39 37 30 34 71 81 95 56 53 49 29 13 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 391 6 12 4 3 16 29 20 16 29 15 27 34 41 39 29 18 20 20 10 2 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 489 3 35 24 21 20 14 18 21 38 17 29 24 27 30 36 32 32 35 26 6 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 120 0 0 0 0 2 3 0 5 16 13 26 48 109 172 224 196 198 93 12 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 089 0 0 0 0 0 0 0 2 4 28 21 43 97 172 250 277 136 50 8 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 467 0 1 0 5 99 114 126 145 227 154 154 135 140 84 55 18 9 0 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 797 0 4 12 15 36 34 20 38 41 58 75 75 93 75 79 46 33 35 20 6 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 103 0 1 0 1 4 7 4 5 13 1 3 7 6 17 7 8 12 7 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 317 0 2 2 14 15 3 0 4 14 16 14 24 40 26 49 43 30 11 8 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 696 0 0 0 0 4 5 20 29 80 65 62 59 87 76 85 54 36 24 9 1 0
Dorzalgie (M54) 1 066 0 0 0 4 15 7 19 35 47 50 58 93 95 115 109 123 116 99 59 19 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 941 1 21 11 10 28 32 34 31 55 94 124 115 116 100 93 42 22 9 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 733 0 4 10 33 39 16 11 26 42 39 49 60 62 77 64 61 41 50 43 4 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 899 66 81 37 25 51 38 26 22 28 33 42 33 49 70 74 87 58 43 32 4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 454 1 0 0 1 4 0 8 19 19 7 15 18 37 52 58 51 56 66 33 8 1
Urolitiáza (N20-N23) 972 0 0 0 11 18 21 36 70 74 107 70 59 114 118 101 71 56 28 12 6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 885 21 30 21 16 65 65 37 43 39 72 83 59 100 152 186 183 185 249 187 82 10
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 29 66 63 41 17 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 619 2 46 66 38 43 28 18 18 32 34 28 25 38 56 59 38 24 20 4 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 98 1 0 0 1 11 9 6 8 19 10 9 8 7 6 2 0 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 261 0 2 0 1 14 32 36 30 50 38 23 10 12 0 6 4 1 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 987 1 0 0 1 12 19 23 46 94 144 201 213 95 38 32 30 14 11 10 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 908 1 2 1 5 31 147 235 267 308 239 267 271 227 283 299 184 90 47 4 0 0
Lékařský potrat (O04) 812 0 0 0 5 82 160 165 156 147 93 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 094 0 0 0 0 31 119 266 328 270 72 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 131 0 0 0 0 83 221 320 313 166 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 166 0 0 0 0 11 30 62 41 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 725 0 0 0 0 84 501 1 180 1 325 560 71 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 445 0 0 0 0 39 170 434 494 259 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 66 0 0 0 0 3 7 23 18 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 23 0 0 0 0 2 6 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 366 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 375 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 642 123 118 119 36 33 25 19 21 22 18 20 15 20 18 14 9 4 4 4 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 814 0 0 0 2 6 7 8 9 33 37 39 51 106 99 130 94 77 72 36 8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 039 8 23 75 110 119 89 76 55 76 43 35 37 35 45 46 41 50 40 28 7 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 222 0 1 0 0 2 0 0 8 10 15 22 22 38 20 31 26 17 6 2 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 923 132 192 99 91 121 48 68 63 94 89 100 138 168 219 301 266 235 258 188 45 8
Nitrolební poranění (S06) 1 670 13 70 89 84 121 137 94 91 117 82 66 81 91 88 69 74 79 92 87 37 8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 975 167 164 81 70 56 42 39 24 35 24 32 29 28 23 33 24 26 30 33 11 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 429 0 13 66 49 15 13 13 20 21 14 21 18 23 38 24 28 20 20 11 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 188 1 5 7 2 12 4 5 7 7 11 7 22 32 37 92 108 148 257 276 127 21
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 587 0 4 14 20 21 27 38 37 35 43 37 48 55 64 43 23 35 21 13 7 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 408 2 39 98 136 195 244 212 203 240 225 184 170 213 200 174 183 188 247 173 76 6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 172 13 62 6 3 4 9 10 7 8 4 7 7 7 5 2 4 5 3 1 5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 471 7 57 16 27 38 23 36 25 30 27 33 24 30 20 15 10 17 18 13 5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 848 2 6 9 3 11 14 18 23 35 30 27 35 68 113 131 140 95 54 32 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 46 0 1 0 2 2 3 2 5 4 7 4 0 4 2 3 4 2 0 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 231 10 35 15 5 14 10 21 6 12 13 12 16 10 11 9 9 9 6 4 3 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 336 12 16 3 4 6 9 6 10 19 18 14 21 21 22 29 26 33 37 20 10 0
Řízení antikoncepce (Z30) 29 0 0 0 0 0 1 1 2 11 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 812 4 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 950 5 19 23 4 11 10 30 28 91 64 124 171 243 496 698 627 217 73 14 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 959 90 55 67 44 118 383 679 935 782 429 231 301 379 489 561 499 388 320 167 39 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 117 899 7 110 3 774 3 164 2 057 2 975 4 122 5 721 6 576 6 559 4 974 4 775 5 559 7 390 9 469 11 620 10 041 8 133 7 537 4 618 1 562 163
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 9,8 3,7 1,3 0,7 0,9 0,6 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7 0,7 0,9 2,6 2,3 1,4 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 9,1 2,3 1,2 0,8 0,6 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 0,7 0,9 0,9 1,2 0,9 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,3 1,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 1,3 1,8 3,1 4,5 5,5 7 8,6 10,2 15,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,1 5,4 2,5 1,5 0,8 2,1 2,1 1,4 1,1 1,2 0,7 1,2 1,5 2,4 2,6 2,8 3,3 3,8 6 8,2 8,8 7,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,4 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,8 1,6 2,1 4,7 5,6 5,9 7,9 6,5 3,2 11,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,9 1 2 3 3,5 3 2,1 1,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1,2 1,5 2,1 3,3 4,4 5,1 5,6 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,8 0,9 1,3 1,8 2 1,7 2,3 2,6 0,9 4,2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1 0,8 1,2 1,2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,1 2 1,5 1,2 0,9 1,2 0,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,9 2,5 3 4,3 5,5 3,6 0,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,4 0,5 2,6 2 1,6 2,3 0,5 0,5 0,7 1,2 1,8 2,7 5,4 6,3 8,3 10 12,9 13,4 12,8 9,2 6,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,6 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 0,8 1 1 0,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 2,7 3,9 2,5 1 0,5 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 2 1,2 0,6 1,2 1,7 2,1 1,6 1,6 2,3 2,9 2,5 3 3,4 4,2 4,8 6,2 5,2 6,2 5,2 5,1 7,9
Anémie (D50-D64) 0,9 0,9 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 0,9 2 2,2 2,9 6,8 8,3 13 7,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 1,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 0,7 1,6 0,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,9 0 0,2 0,2 0,9 1,1 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 1 1,3 2,7 4,1 3,9 5 6,8 7,7 6,1 6,9 7,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,9 12,1 11,9 6 2,8 3,1 2,4 1,8 1,9 1,4 1,7 1,7 2,6 3,1 3,2 4,6 5,4 8 10,8 14,6 22,2 4
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,7 1,4 1,7 3,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0 0 0 0,4 1 0,7 0,4 0,8 0,8 1 1 1,4 0,9 0,4 0,5 0,4 0,1 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,2 0,9 0,8 0,8 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0,4 1,2 3,1 3,8 4,8 1,8 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,8 1 1,7 2,3 2,9 4,7 2,8 7,9
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,6 1 2,6 0,9 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,7 1 0,7 0,7 0,6 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 0,5 2,6 2,2 2,5 1,3 1 0,7 0,8 0,8 1 1,3 1,1 1 1,4 1,4 1,8 1,8 2,5 2,8 0,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 0,8 1,3 2,2 3,8 6,5 6,1 6,9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,5 3,4 1,3 2,3 2,4 1,7 0,7 1,2 1,4 2,6 3,4 3,4 5,1 5,7 6,1 6,6 7 6,3 4,8 2,6 2,3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 1 1,1 2,3 2,6 3,2 0,9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 2 1,8 2,9 1,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 0,7 0,9 1 1,5 2 3,8 3,2 4,1 2,7 1,9 3,2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,9 2,9 3,1 2,2 1,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 1,2 1,4 1 1,6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,6 0,2 0 0,1 0,3 0,8 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1 1,2 1,1 2,5 2,8 4,5 6,3 11,2 9,2 11,1 11,9
Angina pectoris (I20) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 1,1 1,4 2,4 3,3 5,1 3,4 3,7 4,8 2,3 4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,6 1,7 2,6 4 4,9 6,8 6,8 10,3 11,3 12,2 7,9 7,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,1 2,2 3,5 4,6 4,9 6,5 4,7 3,8 1,9 4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,6 0,7 1 0,9 2,3 2,9 3,7 4,2 6,3 10,2 4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,6 0,2 0,1 0,2 0,3 1 0,4 0,6 0,5 0,7 0,9 1,2 3 4,2 6,8 11,6 17,3 20,7 26,7 30,3 25,4 15,9
Selhání srdce (I50) 5,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,5 0,8 1,5 3,6 5,3 9,5 17,9 24 43,1 60,7 73,5 55,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,5 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1 1,9 4,1 5,8 11,4 13,6 24,8 28,9 42,1 49,5 31,7
Ateroskleróza (I70) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 4,4 6,8 8,9 10,4 13,2 10,6 13,8 14,8 11,9
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,6 2,1 2,3 2,7 2,4 2,4 2,8 1,9 1,9 1,6 1,6 1,9 1,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,7 0,4 0,5 0,9 1,3 1,5 1 0,7 0,9 1,5 1,5 2,1 2,6 3,7 5,1 8,2 11,5 14,5 17,3 20,2 14,8 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 20,7 10 2,9 1,6 2,1 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 1,2 1,6 2 2,3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 13,6 9 3,4 1,3 1 0,6 0,3 0,9 0,7 0,6 0,9 1,1 2,1 3,2 4,2 5,6 9 13,1 23 35,6 19,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 38,2 10,3 1,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 1 1 1,3 3,4 6,1 7,6 15,7 7,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,8 0,4 32,2 18,4 2,4 1,4 1,3 0,7 0,6 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,5 0,2 0,4 0,5 1,5 1,8 1,9 2 1,8 1,9 1,5 1,8 2 1,6 1,5 1,4 1,5 0,5 0,6 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,4 3,4 3,4 4,2 5 7,7 11,2 7,9 4
Astma (J45-J46) 0,5 0,4 1,8 1,4 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,9 1 1,3 0,5 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,4 1,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 1,2 2,2 2,2 4 3,9 5,1 6,8 5,1 6,5 11,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,4 0 0,2 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0,5 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,7 0,4 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 4,6 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,7 0,5 1 1 1,9 1,9 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 1,6 1,5 1,6 2,4 3,8 4,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 3,4 2 2,5 3,6 2,5 1,5 1,3 0,8 0,6 1,1 1,3 1,3 1,4 1,8 2,3 2,5 5,9 6,9 9,9 9,3 11,9
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,4 2 3,2 4,4 2,1 1,2 1,2 1,1 0,7 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,7 0,4 0,1 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 5,7 1,9 1 0,3 0,6 0,9 0,7 1,1 1,3 1,6 1,8 2,4 2,9 2,9 4,1 4,3 4,1 3,9 1,5 6,9 4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2,1 0 1 5,4 0,6 0,2 0,5 0,8 1 1,8 1,7 2,3 2,6 2,3 3,5 2,8 3,6 2,9 2,4 2,3 2,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0 0,6 1,7 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,4 0,3 0,5 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,5 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 1,2 1,3 1,6 1,4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 1,1 0,9 0,5 0,5 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1,1 2 2,9 4,2 5,9 9,5 7,4 11,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,9 1,1 1,3 1,5 2,4 3,1 2,6 2,8 7,9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 1,1 1,1 1,6 2 2,2 2 1,8 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 2 0,9 4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 1,6 1,5 2,4 3,2 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 1,1 1,3 2,1 3,3 4,5 5,1 4,2 7,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,9 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,5 0,4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,9 0 0 0 0,2 0,3 1,3 1,9 2,3 3,5 2,6 4,1 3,5 5,4 5,9 8,7 8,8 8,1 11,6 11,1 16,2 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,9 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,7 0,9 1 1,3 2,1 2,5 4 4,3 5,2 7,4 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1,1 0 0 0,1 0,2 0,6 0,2 0,4 0,6 0,6 1 1 1,6 1,5 1,7 2,2 1,6 3,1 2,6 2,8 0,9 11,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,9 3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,8 0,7 0,8 1,6 2,3 3,1 5 6,5 7,9 11,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,5 5,4 1,8 1,2 0,5 1,4 1,5 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,8 2 2,5 2,1 3 3,6 4,2 6 4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 1,1 0,5 0,1 0,1 0,6 0,9 0,5 0,4 0,6 0,3 0,7 0,9 1,1 1 0,8 0,7 1,1 1,5 1,5 0,9 4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,9 0,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,4 0,5 0,5 0,8 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7 1 1,2 1,8 2,6 3,8 2,8 4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,7 1,3 2,8 4,2 6 7,5 11,3 6,9 1,7 1,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,6 1,2 2,5 4,2 6,7 10,5 7,8 3,7 1,2 0,5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,6 0 0 0 0,2 4 3,4 3,3 3,5 4,5 3,5 4,1 3,8 3,6 2,1 1,5 0,7 0,5 0 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,4 0 0,2 0,4 0,6 1,5 1 0,5 0,9 0,8 1,3 2 2,1 2,4 1,8 2,1 1,7 1,9 2,6 2,9 2,8 7,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,7 0,5 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,7 1 0,6 1,3 1,6 1,7 0,8 1,2 0,9 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0,7 1,6 1,5 1,6 1,6 2,2 1,9 2,3 2,1 2,1 1,8 1,3 0,5 0
Dorzalgie (M54) 1,9 0 0 0 0,2 0,6 0,2 0,5 0,8 0,9 1,1 1,5 2,6 2,4 2,8 2,9 4,7 6,6 7,3 8,6 8,8 11,9
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,6 0,2 0,9 0,4 0,4 1,1 1 0,9 0,7 1,1 2,1 3,3 3,2 3 2,5 2,5 1,6 1,3 0,7 0,4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,3 0 0,2 0,3 1,3 1,6 0,5 0,3 0,6 0,8 0,9 1,3 1,7 1,6 1,9 1,7 2,3 2,3 3,7 6,3 1,9 7,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 11,8 3,4 1,2 1 2,1 1,1 0,7 0,5 0,6 0,7 1,1 0,9 1,3 1,7 2 3,3 3,3 3,2 4,7 1,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0,2 0 0 0 0,2 0 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 1 1,3 1,6 1,9 3,2 4,9 4,8 3,7 4
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0 0,4 0,7 0,6 0,9 1,7 1,5 2,4 1,9 1,6 2,9 2,9 2,7 2,7 3,2 2,1 1,7 2,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,3 3,8 1,3 0,7 0,6 2,6 1,9 1 1 0,8 1,6 2,2 1,6 2,6 3,7 5 7 10,6 18,5 27,2 37,9 39,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1,8 2,4 2,3 1,3 0,6 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 0,4 1,9 2,2 1,5 1,7 0,8 0,5 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7 1 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 0,6 0,9 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,2 0 0 0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0,1 0 0 0,6 1 0,9 0,7 1 0,9 0,6 0,3 0,3 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,7 0,2 0 0 0 0,5 0,6 0,6 1,1 1,9 3,3 5,3 5,9 2,4 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 1,5 1,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5,1 0,2 0,1 0 0,2 1,3 4,4 6,2 6,4 6,2 5,4 7,1 7,5 5,8 7 8 7 5,1 3,5 0,6 0 0
Lékařský potrat (O04) 1,4 0 0 0 0,2 3,3 4,8 4,3 3,7 2,9 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,9 0 0 0 0 1,3 3,6 7 7,9 5,4 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 0 0 0 0 3,3 6,6 8,4 7,5 3,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,9 1,6 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,5 0 0 0 0 3,4 15 30,9 31,8 11,2 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 1,6 5,1 11,4 11,9 5,2 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 65,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 22 4,9 3,9 1,4 1,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,8 1 1,4 2,7 2,4 3,5 3,6 4,4 5,3 5,2 3,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,8 1,4 1 2,5 4,4 4,8 2,7 2 1,3 1,5 1 0,9 1 0,9 1,1 1,2 1,6 2,9 3 4,1 3,2 4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 1 0,5 0,8 1 1 0,4 0,3 0,9 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,1 23,6 8 3,3 3,6 4,9 1,4 1,8 1,5 1,9 2 2,6 3,8 4,3 5,4 8 10,1 13,4 19,1 27,4 20,8 31,7
Nitrolební poranění (S06) 2,9 2,3 2,9 2,9 3,4 4,9 4,1 2,5 2,2 2,3 1,9 1,7 2,3 2,3 2,2 1,8 2,8 4,5 6,8 12,7 17,1 31,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,7 29,8 6,9 2,7 2,8 2,3 1,3 1 0,6 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,6 0,9 0,9 1,5 2,2 4,8 5,1 15,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,7 0 0,5 2,2 2 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,6 0,9 0,6 1,1 1,1 1,5 1,6 0,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,8 0,9 2,5 4,1 8,4 19,1 40,2 58,7 83,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 1 0,9 0,7 1 1 1,3 1,4 1,6 1,1 0,9 2 1,6 1,9 3,2 7,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,9 0,4 1,6 3,2 5,5 7,9 7,3 5,6 4,9 4,8 5,1 4,9 4,7 5,5 4,9 4,7 7 10,7 18,3 25,2 35,2 23,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 2,3 2,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 2,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 1,3 2,4 0,5 1,1 1,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4 1 1,3 1,9 2,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 1 1,7 2,8 3,5 5,3 5,4 4 4,7 0,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0,5 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,8 1,5 0,5 0,2 0,6 0,3 0,6 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 1,4 4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 2,1 0,7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 1 1,9 2,7 2,9 4,6 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,4 859,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,1 0,9 0,8 0,8 0,2 0,4 0,3 0,8 0,7 1,8 1,4 3,3 4,8 6,2 12,2 18,7 23,9 12,4 5,4 2 0,9 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 12,1 16,1 2,3 2,2 1,8 4,8 11,4 17,8 22,5 15,7 9,7 6,1 8,4 9,7 12 15 19 22,1 23,8 24,3 18 11,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 205,4 1 270,3 157,8 104,7 82,5 120 123,1 150 158 131,3 112,7 126,2 154,8 189,9 233,3 310,7 382 464,1 559,4 672,1 722,5 646,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)