8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 548 50 117 39 19 18 12 13 10 10 6 6 10 6 14 33 46 27 51 43 11 7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 445 29 103 35 17 16 8 17 25 16 16 8 10 7 12 21 29 18 21 20 15 2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 31 0 1 0 0 1 0 3 4 4 5 1 1 3 2 1 1 0 3 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 1 219 18 19 18 6 13 6 7 13 25 44 28 40 53 92 139 172 153 150 152 57 14
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 37 0 0 0 1 0 1 3 4 3 6 9 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 278 57 112 74 66 104 119 160 115 160 137 94 127 106 136 172 175 93 104 110 52 5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 306 0 0 0 0 0 0 1 5 13 34 37 60 74 172 222 270 197 84 89 47 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 218 0 0 3 0 0 1 2 6 6 23 10 37 59 132 309 313 166 95 43 10 3
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 760 0 0 0 0 0 3 3 7 10 7 16 24 31 44 89 132 119 117 106 48 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 151 0 0 0 0 0 0 6 21 45 72 107 107 90 146 172 198 101 54 25 6 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 450 0 0 0 0 0 2 1 15 19 37 18 28 59 59 54 71 44 23 16 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 271 0 0 0 0 2 0 2 5 4 9 25 19 25 55 40 47 29 5 3 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 25 51 124 149 162 81 49 21 14 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 094 0 1 0 1 0 2 0 1 6 7 17 36 53 115 216 261 188 107 64 16 3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 372 8 89 72 40 32 27 42 61 136 183 155 236 307 547 734 811 442 234 167 45 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 217 0 0 0 0 0 3 10 35 25 29 21 17 8 11 18 21 9 6 4 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 218 0 0 0 5 0 0 1 7 5 6 6 10 16 30 47 45 17 14 7 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 003 0 0 0 0 0 3 21 54 92 218 304 170 50 34 29 18 7 1 1 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 175 109 48 40 63 72 71 136 177 256 276 247 219 202 258 314 329 165 101 70 20 2
Anémie (D50-D64) 962 13 10 9 3 11 8 15 12 25 33 28 30 13 52 94 138 128 121 141 65 13
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 301 9 24 31 15 9 3 5 12 8 13 7 9 12 34 27 27 13 16 18 8 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 176 0 12 26 51 74 32 19 38 32 41 48 88 69 108 125 137 124 65 65 18 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 865 143 361 112 69 59 31 61 99 118 134 117 151 138 224 297 348 304 368 414 268 49
Demence (F00-F03) 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 17 15 18 15 29 13 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 450 2 0 0 15 63 23 27 36 48 57 40 41 32 27 16 14 5 2 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 328 0 2 0 8 58 27 29 48 35 22 18 18 7 14 14 8 8 8 3 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 481 0 0 0 1 15 32 72 72 61 61 37 43 32 29 12 10 1 3 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 383 0 1 2 1 15 17 19 23 32 65 25 45 33 33 28 22 9 4 7 2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 802 8 113 201 174 131 114 121 109 113 112 83 82 68 66 60 58 43 59 49 31 7
Alzheimerova nemoc (G30) 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 20 27 34 9 0
Roztroušená skleróza (G35) 203 0 0 0 1 5 10 17 18 23 21 21 28 14 18 14 10 2 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 216 50 102 110 47 52 40 51 54 73 70 71 55 52 60 85 76 54 59 33 19 3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 357 0 0 0 0 0 3 1 3 5 6 8 13 14 41 48 71 47 42 40 11 4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 718 41 113 121 92 79 57 132 184 256 285 268 300 262 339 336 376 233 134 87 22 1
Katarakta (H25-H26, H28) 490 2 6 0 0 2 2 3 1 3 2 8 6 19 40 43 109 91 79 48 26 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 572 26 89 71 34 20 29 29 26 38 55 51 66 88 146 189 226 177 126 69 15 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 411 33 219 169 31 26 20 36 53 84 95 66 73 77 87 110 88 60 44 27 9 4
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 076 0 1 1 4 17 3 9 4 10 25 40 65 68 98 154 184 118 105 109 54 7
Angina pectoris (I20) 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 18 33 47 67 69 52 38 16 4 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 265 0 0 0 0 0 0 1 3 16 37 47 76 109 162 224 203 129 103 106 44 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 662 0 1 0 0 0 0 1 2 21 36 62 123 166 335 472 540 404 282 157 51 9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 841 0 0 0 0 0 7 6 20 32 29 36 42 45 96 109 130 125 82 54 24 4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 068 1 3 2 4 13 20 30 41 65 93 82 138 221 384 598 775 545 501 373 156 23
Selhání srdce (I50) 2 933 0 0 0 0 1 2 2 8 12 31 36 40 101 182 326 458 441 460 516 250 67
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 116 5 6 6 1 1 6 14 17 33 59 68 114 135 271 364 556 434 409 379 198 40
Ateroskleróza (I70) 1 889 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 37 70 78 275 386 423 249 198 103 42 6
Varixy dolních končetin (I83) 1 143 0 0 0 0 2 18 43 62 129 136 150 121 91 115 125 82 37 17 13 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 741 1 12 24 30 56 31 46 39 86 103 97 95 145 236 366 463 343 273 219 69 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 951 162 287 81 33 37 33 26 33 33 27 18 14 12 16 29 29 16 21 27 13 4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 451 52 120 49 13 14 15 19 35 44 73 30 62 76 141 216 288 271 274 371 236 52
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 796 209 174 24 3 2 5 1 4 2 2 6 5 7 18 31 40 43 55 90 57 18
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 588 0 727 566 77 47 40 42 28 21 17 5 4 3 4 2 4 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 409 4 15 20 15 48 70 119 128 184 167 127 112 93 92 97 81 21 9 5 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 309 1 2 2 0 1 1 0 2 1 5 10 42 46 136 301 322 178 138 86 30 5
Astma (J45-J46) 220 3 10 9 4 7 3 10 7 8 9 10 9 7 22 22 17 19 21 13 9 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 417 12 37 14 6 19 15 28 24 32 41 36 65 67 129 192 233 159 121 123 58 6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 516 4 11 30 36 89 65 52 37 34 36 15 26 16 8 18 18 10 5 6 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 440 10 38 42 13 10 14 28 25 20 29 31 22 33 34 31 25 16 4 9 6 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 357 38 13 19 15 6 2 5 15 17 10 18 13 8 32 39 36 21 29 14 7 0
Peptický vřed (K25-K28) 389 0 0 0 0 2 1 8 11 12 17 18 17 38 28 45 42 42 42 45 18 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 762 8 27 20 18 13 14 20 31 38 42 23 35 33 49 50 88 59 80 78 29 7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 321 0 17 79 159 138 133 132 113 110 90 67 52 52 57 44 38 22 14 2 1 1
Tříselná kýla (K40) 1 629 57 85 64 11 16 17 37 53 62 100 88 94 107 166 201 215 135 79 30 12 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 463 2 27 112 14 9 15 24 49 102 138 106 110 101 138 181 187 87 32 21 7 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 659 0 1 33 48 188 34 59 88 66 38 12 22 10 9 21 15 8 3 2 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 170 8 6 1 3 5 10 9 6 9 10 4 6 10 13 23 11 11 10 8 5 2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 870 12 37 9 6 3 6 12 15 20 33 36 37 48 71 113 127 90 71 75 39 10
Divertikulární nemoc střeva (K57) 448 0 0 0 0 1 0 0 3 8 22 16 31 42 50 61 72 40 53 33 13 3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 109 24 8 5 13 15 14 34 88 101 123 105 94 86 106 100 90 46 26 24 5 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 642 6 28 15 11 3 3 7 3 7 17 20 33 37 71 91 115 61 63 34 15 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 291 0 0 0 0 0 0 2 9 24 21 27 41 32 47 41 34 11 1 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 373 4 4 3 3 7 1 4 15 14 23 16 34 32 40 63 59 24 13 9 5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 296 0 0 7 7 16 34 64 95 171 175 169 196 192 234 245 284 163 113 88 39 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 852 0 6 1 1 1 5 8 9 22 33 39 52 60 89 88 144 85 85 81 37 6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 758 0 4 0 3 4 10 20 37 61 78 69 65 43 86 74 77 53 37 25 9 3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 841 7 14 21 12 13 10 17 18 27 31 32 37 43 70 84 94 84 83 84 55 5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 751 31 41 38 23 40 30 52 45 57 37 38 48 28 50 57 47 31 25 21 10 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 462 15 13 2 4 9 15 26 27 31 22 23 26 29 44 36 51 27 24 26 7 5
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 499 7 16 16 19 19 16 17 16 18 28 21 25 36 30 50 45 37 32 27 21 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 511 0 0 0 0 0 5 4 8 11 20 35 76 107 219 328 362 183 109 40 3 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 445 0 0 0 0 0 2 2 8 8 17 40 68 120 193 280 358 225 84 35 5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 916 0 2 1 20 93 125 199 220 296 425 335 403 233 238 177 111 28 8 1 0 1
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 332 0 19 26 53 120 78 106 132 127 166 155 217 210 251 253 200 117 57 35 8 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 157 2 7 6 7 3 3 11 2 1 8 6 9 17 8 22 24 6 10 4 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 588 2 3 14 18 12 6 7 9 25 37 39 29 39 69 84 99 52 29 14 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 968 0 0 0 1 4 4 10 36 69 117 89 86 76 80 118 128 74 45 24 7 0
Dorzalgie (M54) 1 219 2 0 2 11 25 5 22 25 42 67 64 56 77 106 124 182 138 121 102 41 7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 448 1 13 25 11 34 29 37 55 93 137 137 165 159 156 156 131 73 21 13 1 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 855 0 6 13 30 21 23 19 17 40 44 44 49 41 78 76 116 84 79 55 17 3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 491 118 82 28 15 36 32 45 40 73 72 45 69 66 90 134 164 162 100 79 36 5
Selhání ledvin (N17-N19) 975 6 0 4 8 2 3 9 22 17 36 41 44 36 74 131 163 105 83 116 61 14
Urolitiáza (N20-N23) 1 416 0 0 3 3 21 27 60 58 90 127 99 102 129 141 189 187 73 47 51 8 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 359 9 7 21 12 21 21 27 21 63 89 93 115 121 186 230 324 231 265 298 172 33
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 748 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 17 45 114 163 186 135 55 20 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 223 14 100 138 111 93 44 54 56 45 60 51 58 61 84 81 78 54 26 12 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 192 0 1 0 0 9 4 14 23 19 43 26 15 8 12 10 6 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 428 0 0 1 2 12 32 74 84 72 61 39 17 8 7 8 7 2 1 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 669 0 0 0 2 17 35 60 81 150 264 365 305 121 70 72 62 34 19 10 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 691 1 0 1 9 26 92 334 509 597 549 395 371 283 372 448 404 183 86 27 2 2
Lékařský potrat (O04) 594 0 0 0 3 23 60 79 97 137 176 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 008 0 0 0 0 21 97 350 631 600 290 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 348 0 0 0 0 60 233 520 817 590 117 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 636 0 0 0 0 11 66 132 239 157 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 661 0 0 0 1 91 505 2 136 3 637 1 940 340 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 813 0 0 0 0 22 152 794 1 466 1 057 309 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 99 0 0 0 0 1 6 21 43 22 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 171 0 0 0 0 2 18 44 65 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 014 1 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 177 2 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 356 358 342 269 90 54 27 26 15 25 26 13 21 16 25 15 13 3 3 2 1 12
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 560 0 0 0 6 13 2 4 4 22 22 32 39 27 58 84 90 56 42 46 11 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 160 6 28 121 185 155 59 73 76 71 69 46 18 19 34 40 52 41 30 23 13 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 599 2 5 13 8 11 7 8 12 31 44 32 23 45 57 81 97 51 29 32 9 2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 107 432 517 174 151 161 45 73 99 96 123 119 123 127 190 265 395 309 279 263 137 29
Nitrolební poranění (S06) 1 797 18 88 107 108 96 60 91 87 70 72 70 78 64 104 121 169 98 103 115 68 10
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 952 107 151 81 85 72 54 53 43 51 42 25 23 19 18 20 26 25 14 26 10 7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 208 1 46 208 210 27 17 38 35 48 46 52 53 57 87 96 89 48 26 16 7 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 910 2 10 10 12 5 2 3 5 12 13 17 15 52 81 125 228 250 346 423 244 55
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 241 0 13 29 52 27 42 66 99 99 117 87 121 82 94 103 90 58 23 21 14 4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 942 8 99 242 271 225 174 279 318 345 422 260 251 235 282 270 356 250 248 249 133 25
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 165 16 53 8 7 3 3 6 8 11 10 8 4 5 5 4 3 1 4 2 3 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 530 11 81 14 31 54 39 26 29 29 43 20 26 14 21 25 26 8 14 15 4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 120 1 11 9 9 12 14 19 26 48 45 41 58 59 104 158 194 134 83 75 20 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 397 0 0 2 4 8 18 24 26 27 32 29 41 25 40 43 25 19 19 10 5 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 311 20 83 27 20 8 6 10 12 18 16 11 8 6 11 23 5 5 9 7 5 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 218 44 32 9 8 9 1 4 6 12 10 9 6 12 9 12 20 4 7 3 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 91 0 0 0 0 2 4 7 12 30 22 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 484 11 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 295 0 23 30 36 29 23 24 35 58 145 99 89 196 350 444 418 200 54 36 5 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 675 59 59 140 139 147 188 518 1 038 1 144 765 435 433 452 677 910 1 046 709 465 272 68 11
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 185 816 17 196 5 214 4 224 3 118 3 647 3 916 8 621 13 004 12 180 9 950 7 503 8 270 8 222 12 382 16 038 18 291 12 169 9 467 8 082 3 636 686
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 3,3 2 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 1,9 2,2 1,5 5,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 1,9 1,8 0,5 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1 2 1,5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 1,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,8 1,2 1,8 2,5 3,9 5,5 7,9 7,6 10,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,8 3,8 1,9 1 1,2 2,3 2,1 1,8 1,1 1,3 1,2 1,1 1,6 1,6 1,8 2,2 2,5 2,4 3,8 5,7 6,9 3,6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7 1,1 2,2 2,9 3,9 5 3,1 4,6 6,3 0,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,9 1,7 4 4,5 4,2 3,5 2,2 1,3 2,2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,2 1,9 3 4,3 5,5 6,4 2,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 1,3 1,3 1,9 2,2 2,8 2,6 2 1,3 0,8 0,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,9 0,8 0,7 1 1,1 0,8 0,8 0,5 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,7 0,5 0,7 0,7 0,2 0,2 0,1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,6 1,9 2,3 2,1 1,8 1,1 1,9 0,7
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,5 2,8 3,7 4,8 3,9 3,3 2,1 2,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,4 0,5 1,5 1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 1,1 1,6 1,8 2,9 4,5 7,1 9,6 11,7 11,2 8,6 8,7 6 2,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,9 3,5 2,1 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,5 7,2 0,8 0,6 1,2 1,6 1,2 1,6 1,7 2,1 2,3 2,9 2,7 3 3,3 4,1 4,7 4,2 3,7 3,7 2,7 1,5
Anémie (D50-D64) 0,7 0,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,7 1,2 2 3,2 4,4 7,4 8,6 9,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,9 1,1 0,7
Diabetes mellitus (E10-E14) 0,9 0 0,2 0,4 1 1,6 0,6 0,2 0,4 0,3 0,3 0,6 1,1 1 1,4 1,6 2 3,1 2,4 3,4 2,4 2,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 9,5 6,2 1,6 1,3 1,3 0,5 0,7 0,9 1 1,1 1,4 1,9 2 2,9 3,9 5 7,7 13,5 21,6 35,6 35,8
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,6 1,5 1,7 2,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0,1 0 0 0,3 1,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 1,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,3 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0,5 1,9 2,8 3,2 2,9 2 1,4 1 0,9 1 1 1 1 0,9 0,8 0,8 1,1 2,2 2,6 4,1 5,1
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 1,8 1,2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 3,3 1,7 1,6 0,9 1,1 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 2,2 1,7 2,5 2,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 1 1,2 1,5 2,1 1,5 2,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,9 2,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1 1,5 1,7 2,1 2,4 3,1 3,7 3,8 4,4 4,4 5,4 5,9 4,9 4,5 2,9 0,7
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 1,6 2,3 2,9 2,5 3,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 1,7 1,5 1 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,9 2,5 3,2 4,5 4,6 3,6 2 1,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,1 2,2 3,7 2,4 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,4 1,3 1,5 1,6 1,4 1,2 2,9
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1 1,3 2 2,6 3 3,9 5,7 7,2 5,1
Angina pectoris (I20) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,9 1 1,3 1,4 0,8 0,5 0,7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,6 2,1 2,9 2,9 3,3 3,8 5,5 5,9 3,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,5 2,4 4,3 6,2 7,8 10,3 10,4 8,2 6,8 6,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 1,2 1,4 1,9 3,2 3 2,8 3,2 2,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,2 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 1,7 3,2 5 7,8 11,1 13,8 18,4 19,5 20,8 16,8
Selhání srdce (I50) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 1,5 2,3 4,3 6,6 11,2 16,9 26,9 33,3 48,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,4 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4 2 3,5 4,8 8 11 15 19,8 26,3 29,2
Ateroskleróza (I70) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,9 1,1 3,5 5 6,1 6,3 7,3 5,4 5,6 4,4
Varixy dolních končetin (I83) 0,9 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,6 1,1 1,2 1,7 1,5 1,3 1,5 1,6 1,2 0,9 0,6 0,7 0,3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 0,5 0,5 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2 2,1 3 4,8 6,7 8,7 10 11,4 9,2 5,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,7 10,7 4,9 1,1 0,6 0,8 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 1,4 1,7 2,9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 3,4 2 0,7 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,3 0,8 1,1 1,8 2,8 4,1 6,9 10,1 19,4 31,4 38
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,6 13,8 3 0,3 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 2 4,7 7,6 13,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,2 0 12,4 8 1,4 1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,7
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 1,1 1,2 1,4 1,2 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1,8 3,9 4,6 4,5 5,1 4,5 4 3,6
Astma (J45-J46) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,8 0,7 1,2 0,7
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,1 0,8 0,6 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 1 1,7 2,5 3,3 4 4,4 6,4 7,7 4,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 2 1,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,7 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,5 0,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 2,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 1,1 0,7 0,9 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,6 1,1 1,5 2,3 2,4 2,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,3 1,5 2,9 4,1 3,9 5,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 0 0,3 1,1 3 3 2,3 1,5 1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,1 0,1 0,7
Tříselná kýla (K40) 1,3 3,8 1,4 0,9 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1 1,2 1,6 2,1 2,6 3,1 3,4 2,9 1,6 1,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,1 0,1 0,5 1,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,2 1,2 1,4 1,5 1,8 2,4 2,7 2,2 1,2 1,1 0,9 0,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,5 0,9 4,1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,1 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,5 1,8 2,3 2,6 3,9 5,2 7,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 1 1 1,9 1,7 1,7 2,2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 1,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,8 0,8 1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1 1,3 0,7 1,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,2 1,7 1,5 2,3 1,8 2 1,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1,8 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 0,9 1,4 1,5 2 2,4 2,8 3 3,2 4,1 4,1 4,2 4,6 5,2 2,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 1,2 2,1 2,2 3,1 4,2 4,9 4,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 1,1 1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,2 2,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,4 2,1 3 4,4 7,3 3,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,6 2 0,7 0,5 0,4 0,9 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 1 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 0,9 1,4 0,9 3,6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,7 0,6 0,9 1,2 1,4 2,8 2,2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,6 2,8 4,3 5,2 4,6 4 2,1 0,4 0,7
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 1,8 2,5 3,7 5,1 5,7 3,1 1,8 0,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,3 0 0 0 0,4 2 2,2 2,3 2,1 2,5 3,6 3,9 5 3,4 3,1 2,3 1,6 0,7 0,3 0,1 0 0,7
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,8 0 0,3 0,4 1 2,6 1,4 1,2 1,2 1,1 1,4 1,8 2,7 3,1 3,2 3,3 2,9 3 2,1 1,8 1,1 1,5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,3 1,1 0,7 0,1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1 1,1 1,1 1 1,5 1,8 1,9 1,7 1,3 0,9 0
Dorzalgie (M54) 0,9 0,1 0 0 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 1,1 1,4 1,6 2,6 3,5 4,4 5,3 5,5 5,1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,7 0,5 0,4 0,5 0,8 1,2 1,6 2 2,3 2 2 1,9 1,9 0,8 0,7 0,1 0,7
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,7 0 0,1 0,2 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 1 1 1,7 2,1 2,9 2,9 2,3 2,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,2 7,8 1,4 0,4 0,3 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,8 1 1,2 1,8 2,4 4,1 3,7 4,1 4,8 3,6
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0,4 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 1 1,7 2,3 2,7 3 6,1 8,1 10,2
Urolitiáza (N20-N23) 1,1 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,7 0,5 0,8 1,1 1,1 1,3 1,9 1,8 2,5 2,7 1,9 1,7 2,7 1,1 0,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,8 0,6 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,4 3 4,7 5,9 9,7 15,5 22,9 24,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,5 2,1 2,7 3,4 2 1 0,1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 0,9 1,7 2 2,1 2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1 1,4 1 0,6 0,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0,3 0,6 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,3 0 0 0 0 0,4 0,6 0,7 0,8 1,3 2,2 4,2 3,7 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,6 0,1 0 0 0,2 0,6 1,6 3,9 4,8 5 4,7 4,6 4,6 4,1 4,8 5,9 5,8 4,6 3,2 1,4 0,3 1,5
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0 0 0,1 0,5 1 0,9 0,9 1,1 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 0,5 1,7 4 5,9 5 2,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,8 0 0 0 0 1,3 4 6 7,7 4,9 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0 0 0 0,2 1,1 1,5 2,2 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,7 0 0 0 0 2 8,7 24,6 34,1 16,2 2,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 0 0 0 0 0,5 2,6 9,2 13,7 8,8 2,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,6 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 67,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,7 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 23,7 5,8 3,8 1,7 1,2 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 8,8
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 1,1 1,3 1,4 1,5 2,4 1,5 1,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,9 0,4 0,5 1,7 3,4 3,4 1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,1 1,2 1,7 0,7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 1,1 1,4 1,3 1,1 1,7 1,2 1,5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,2 28,6 8,8 2,5 2,8 3,5 0,8 0,8 0,9 0,8 1 1,4 1,5 1,9 2,5 3,5 5,7 7,8 10,3 13,7 18,2 21,2
Nitrolební poranění (S06) 1,4 1,2 1,5 1,5 2 2,1 1 1 0,8 0,6 0,6 0,8 1 0,9 1,3 1,6 2,4 2,5 3,8 6 9 7,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0,7 7,1 2,6 1,1 1,6 1,6 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 1,4 1,3 5,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,1 0,8 2,9 3,9 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,3 1,2 1 0,8 0,9 0,7
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,8 1 1,6 3,3 6,3 12,7 22,1 32,5 40,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0,2 0,4 1 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 1 1 1,5 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 0,8 1,1 1,9 2,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3,8 0,5 1,7 3,4 5,1 4,9 3 3,2 3 2,9 3,6 3 3,1 3,4 3,6 3,5 5,1 6,3 9,1 13 17,7 18,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,1 1,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0,7 1,4 0,2 0,6 1,2 0,7 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,8 0,5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,9 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2,1 2,8 3,4 3 3,9 2,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 0,7 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,2 1,3 1,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,2 2,9 0,5 0,1 0,1 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 759,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,8 0 0,4 0,4 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 1,2 1,1 1,1 2,9 4,5 5,8 6 5,1 2 1,9 0,7 0,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7,5 3,9 1 2 2,6 3,2 3,3 6 9,7 9,5 6,5 5 5,3 6,6 8,7 11,9 15 18 17,1 14,2 9 8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 144,4 1 137,1 88,9 59,9 58,1 80,2 67,8 99,4 121,8 101,6 84,5 86,9 101,6 120,5 159,8 209,7 262,8 308,9 347,8 421,6 483,6 500,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)