8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 564 39 90 41 12 13 13 14 16 19 10 9 14 14 23 39 49 41 45 35 22 6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 512 45 91 44 18 29 25 23 29 14 15 13 12 11 19 22 29 23 26 16 3 5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 36 1 1 0 0 1 1 2 6 4 2 3 5 1 2 4 1 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 180 26 29 13 12 10 6 16 15 18 19 21 44 54 94 110 174 155 148 145 59 12
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 39 0 0 0 0 0 0 5 7 6 9 4 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 376 61 141 93 46 89 135 149 176 156 123 90 106 114 157 159 182 123 110 108 46 12
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 377 0 0 0 1 0 1 0 5 15 37 30 52 86 185 262 284 208 117 64 27 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 290 0 0 0 0 0 0 2 11 8 17 24 63 74 200 349 258 138 97 45 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 872 0 0 0 1 1 1 0 8 2 25 30 27 46 62 123 150 108 133 97 48 10
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 332 0 0 0 0 0 2 6 20 49 93 102 96 108 186 221 230 111 66 40 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 485 0 0 1 0 0 5 8 16 21 39 30 37 40 72 66 78 33 21 16 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 279 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 9 14 45 25 60 47 33 12 14 4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 21 51 124 156 150 98 43 30 14 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 187 1 0 0 0 0 0 1 6 10 9 30 31 55 99 214 293 190 137 91 20 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 996 25 107 82 26 25 34 53 86 137 184 190 261 357 720 876 771 471 342 199 44 6
Carcinoma in situ (D00-D09) 254 0 0 0 0 1 6 27 36 31 33 30 16 9 19 24 9 6 6 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 220 0 0 0 0 0 0 0 6 3 8 8 15 16 34 44 39 24 17 6 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 043 0 0 0 0 0 2 23 54 129 242 274 196 50 25 19 13 8 5 2 0 1
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 086 152 49 64 65 81 98 132 172 198 229 231 177 182 280 363 287 149 87 66 22 2
Anémie (D50-D64) 967 6 12 17 3 5 8 5 13 18 22 24 34 27 57 122 107 101 163 148 60 15
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 320 2 25 29 5 9 4 10 18 13 12 15 18 22 23 24 32 15 20 14 8 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 417 0 23 37 83 63 24 32 37 33 69 57 81 80 146 186 172 97 96 73 25 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 123 112 256 127 83 88 55 90 127 140 150 132 178 165 270 309 357 309 403 440 274 58
Demence (F00-F03) 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 11 21 19 25 35 15 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 593 0 0 0 14 59 22 50 42 83 66 54 62 43 40 29 15 8 3 2 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 439 2 4 0 4 58 32 38 76 80 43 24 19 13 21 13 4 4 2 1 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 475 0 0 0 1 21 27 63 68 74 77 31 41 28 20 17 6 0 0 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 369 0 3 0 5 20 8 13 24 44 50 43 32 37 32 25 12 10 4 6 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 783 14 126 206 208 150 86 94 105 118 107 79 88 53 73 55 48 37 48 63 24 1
Alzheimerova nemoc (G30) 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 13 23 38 4 1
Roztroušená skleróza (G35) 202 0 0 0 0 3 6 21 25 25 20 24 14 19 26 14 3 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 234 33 112 75 58 49 33 63 68 64 90 59 59 56 87 79 83 53 51 41 16 5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 396 0 0 0 0 0 1 2 2 6 6 6 18 16 44 68 65 60 50 38 14 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 403 54 70 105 85 80 66 92 141 229 267 234 266 279 323 325 352 214 150 53 15 3
Katarakta (H25-H26, H28) 551 0 3 2 0 2 0 1 4 5 7 6 15 22 33 69 106 106 87 64 18 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 692 17 83 93 55 38 20 25 45 56 62 46 77 106 178 220 217 140 117 71 23 3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 347 41 167 129 53 31 24 36 63 70 72 54 83 84 105 105 105 48 40 27 8 2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 262 2 2 2 3 16 2 6 12 13 40 61 65 80 125 151 192 158 150 124 50 8
Angina pectoris (I20) 441 0 0 0 0 0 0 0 1 3 17 15 22 39 56 78 81 57 40 28 4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 453 0 0 0 0 0 0 4 10 26 36 72 82 108 181 214 236 177 155 108 39 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 077 0 0 0 0 0 1 2 3 13 41 89 156 226 408 517 635 405 336 185 55 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 896 0 0 0 0 5 7 17 13 27 30 38 32 56 72 143 146 111 93 75 28 3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 494 3 1 6 5 14 12 19 35 61 73 106 144 262 424 711 816 643 555 435 153 16
Selhání srdce (I50) 3 197 0 0 0 0 4 0 1 9 5 28 39 63 95 242 326 461 446 538 575 312 53
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 448 7 3 3 0 2 2 14 25 34 53 82 120 158 296 444 560 461 505 434 214 31
Ateroskleróza (I70) 2 004 0 0 0 0 0 0 1 2 4 12 27 64 131 282 439 439 262 189 102 44 6
Varixy dolních končetin (I83) 1 149 0 0 0 0 2 15 28 73 125 151 120 114 106 119 119 82 41 26 18 8 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 114 6 6 17 41 66 53 49 64 98 94 102 110 164 258 414 511 386 338 238 92 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 020 162 297 117 45 47 35 29 31 36 33 21 14 21 27 18 21 16 26 19 3 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 352 45 120 39 13 14 18 21 27 53 52 49 61 83 147 220 275 239 301 328 207 40
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 769 202 217 28 6 0 2 0 5 5 4 7 12 13 23 21 22 31 64 67 31 9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 950 1 911 701 82 39 44 43 45 36 18 10 3 3 6 2 5 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 480 3 10 20 8 45 104 138 166 188 177 106 121 80 119 81 70 28 8 6 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 336 0 8 6 2 0 0 2 0 0 9 15 37 70 164 281 283 214 130 86 25 4
Astma (J45-J46) 256 2 28 18 8 10 3 8 4 7 8 12 11 5 25 26 19 15 27 17 2 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 554 15 29 16 11 24 21 33 32 33 41 41 51 76 149 218 265 189 124 126 55 5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 530 3 7 21 28 113 62 54 32 35 30 21 13 20 21 26 19 14 8 3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 449 3 50 43 20 14 13 27 23 36 21 31 34 25 34 16 25 15 5 12 1 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 395 30 15 20 21 15 5 11 5 13 21 20 30 16 30 34 26 25 28 22 7 1
Peptický vřed (K25-K28) 414 0 0 0 0 2 2 10 7 9 10 15 28 25 35 38 51 52 48 60 18 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 859 11 26 18 24 28 22 28 33 34 43 24 40 45 59 64 81 72 85 83 32 7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 324 0 16 81 145 129 138 146 115 122 93 49 67 50 50 38 40 20 17 6 1 1
Tříselná kýla (K40) 1 705 66 79 83 10 16 13 35 53 74 109 81 99 122 185 212 183 133 92 48 8 4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 626 3 31 151 16 4 9 31 51 117 128 89 125 118 159 203 198 95 61 30 4 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 681 1 0 30 71 169 40 54 80 50 45 21 29 17 15 25 17 8 2 5 1 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 223 17 8 3 5 13 12 10 12 11 6 10 9 5 16 16 25 13 11 12 8 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 910 9 29 8 4 2 3 18 18 30 27 30 48 62 77 99 122 95 93 78 44 14
Divertikulární nemoc střeva (K57) 499 0 0 0 0 0 0 2 8 11 27 33 35 40 58 80 49 59 46 27 21 3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 104 14 13 10 9 9 18 53 69 121 123 101 98 79 94 100 74 44 40 24 10 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 749 10 29 19 9 6 4 9 14 15 17 28 34 48 91 101 125 68 61 41 17 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 358 1 0 0 0 0 0 4 7 9 28 37 45 49 75 45 39 10 8 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 456 5 5 5 6 2 5 8 15 17 21 24 37 60 52 73 57 30 20 9 4 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 506 1 2 7 10 15 34 68 112 160 193 167 208 209 274 270 304 178 142 100 46 6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 808 0 0 1 3 1 3 4 13 35 28 33 39 46 63 100 147 97 90 70 31 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 855 0 3 2 4 5 16 35 41 51 47 73 75 71 95 107 84 59 45 33 8 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 850 12 12 18 9 8 10 16 21 21 30 29 46 43 63 89 124 76 103 77 35 8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 831 19 45 18 22 44 37 63 64 53 36 45 40 44 60 71 65 29 25 34 14 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 514 19 11 5 6 12 19 25 14 29 22 20 27 39 50 47 47 38 40 30 12 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 598 13 21 16 18 29 16 15 28 41 33 27 21 33 42 76 59 27 26 38 16 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 306 0 0 0 0 0 2 4 8 18 26 28 57 100 172 314 292 173 79 28 4 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 359 0 0 0 0 0 0 3 6 9 31 35 64 123 197 278 289 191 99 26 8 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 950 0 0 1 7 100 132 231 206 350 413 318 341 274 259 167 102 37 11 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 011 1 28 26 51 121 79 107 98 123 136 124 159 174 191 220 177 98 56 34 8 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 154 5 9 0 18 5 4 3 3 5 6 7 12 8 11 25 13 10 8 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 554 0 7 6 17 11 4 6 11 12 23 35 42 41 66 94 83 50 32 10 4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 055 0 1 0 1 1 5 28 29 92 109 91 107 89 97 118 113 63 68 35 8 0
Dorzalgie (M54) 1 176 0 0 2 26 28 9 15 26 54 57 82 60 51 101 135 132 129 128 94 43 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 395 2 42 32 16 26 22 44 57 97 136 107 171 143 172 148 105 43 22 6 4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 776 4 5 13 26 20 12 19 15 42 42 36 44 51 74 83 109 57 59 40 23 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 621 113 65 34 20 45 40 46 41 53 69 48 69 94 112 159 194 172 127 81 36 3
Selhání ledvin (N17-N19) 1 031 0 2 3 4 5 2 13 10 30 31 13 48 59 96 143 169 116 126 98 48 15
Urolitiáza (N20-N23) 1 544 0 1 3 4 10 31 54 84 119 123 98 99 124 213 189 194 101 65 26 6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 495 8 9 24 21 22 24 24 41 67 88 126 135 113 183 258 296 248 269 322 179 38
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 722 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 16 53 113 174 167 104 60 23 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 262 14 98 171 95 79 52 61 55 58 58 59 53 58 92 90 87 45 21 10 4 2
Nemoci prsu (N60-N64) 239 2 0 0 1 14 14 15 20 29 45 28 23 16 13 9 8 2 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 411 0 0 2 0 19 35 66 75 61 63 35 29 4 11 2 5 2 1 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 843 0 0 0 5 16 34 77 96 147 285 363 329 145 110 88 84 32 17 10 4 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 036 4 0 4 3 32 133 347 531 678 605 469 406 323 409 455 356 167 87 23 3 1
Lékařský potrat (O04) 637 0 0 0 6 17 55 91 109 142 204 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 072 0 0 0 0 23 99 396 657 610 266 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 671 0 0 0 0 38 257 600 940 696 133 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 701 0 0 0 0 9 61 175 255 159 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 644 0 0 0 0 93 521 2 087 3 588 2 013 332 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 792 0 0 0 0 25 165 705 1 465 1 134 279 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 111 0 0 0 0 1 4 24 48 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 171 0 0 0 0 4 15 51 48 45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 054 1 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 702 2 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 420 373 323 305 94 63 29 22 26 29 24 23 19 17 19 15 7 3 8 1 0 20
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 617 0 0 5 7 15 6 3 8 17 19 33 47 54 92 62 86 56 58 34 15 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 122 12 25 120 186 164 69 65 74 60 58 43 17 18 32 37 42 26 30 26 16 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 539 1 7 12 3 2 5 12 19 19 33 25 25 42 69 76 76 51 27 25 9 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 224 439 567 183 173 194 60 59 79 112 87 105 99 146 222 329 363 257 308 284 136 22
Nitrolební poranění (S06) 2 065 21 100 114 127 97 70 77 94 113 116 65 100 76 138 136 149 127 132 146 62 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 027 111 153 86 63 74 52 66 71 55 53 29 38 25 25 30 19 19 24 19 12 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 150 0 56 179 184 33 17 30 38 62 56 48 54 63 77 79 64 44 30 23 10 3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2 012 2 10 7 13 8 3 6 10 11 22 20 17 41 103 140 207 229 356 466 279 62
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 140 0 8 32 54 34 38 56 67 104 108 84 95 80 108 95 75 37 27 24 12 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 058 9 120 274 270 247 203 320 306 343 380 298 286 224 281 308 305 251 253 248 111 21
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 228 14 79 11 5 7 6 4 5 15 15 10 3 9 10 14 9 5 2 3 1 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 501 14 72 16 15 52 37 31 23 38 41 25 23 19 21 22 11 14 14 8 5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 194 1 9 11 1 14 18 32 24 47 49 48 52 76 110 180 191 149 104 56 19 3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 353 0 1 3 4 11 10 17 22 38 46 29 35 34 32 31 18 10 7 3 1 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 325 29 70 26 23 14 12 16 13 20 16 6 9 11 15 13 9 10 4 4 3 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 246 32 33 16 7 10 2 7 3 6 11 11 10 10 12 19 18 18 11 5 5 0
Řízení antikoncepce (Z30) 112 0 0 0 0 1 4 7 11 38 35 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10 918 10 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 314 8 18 23 6 12 17 44 57 90 95 103 147 219 369 386 402 182 104 27 5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 285 63 71 160 125 127 195 552 1 054 1 218 714 385 416 434 713 869 892 572 411 215 89 10
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 193 200 17 272 5 415 4 594 3 183 3 793 4 209 8 955 13 446 13 054 9 874 7 617 8 547 9 052 13 771 17 131 17 754 12 193 10 641 8 389 3 662 648
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 2,6 1,6 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,6 1,8 3 5,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 3 1,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 0,8 0,4 4,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 1,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 1,4 2,7 4,2 5,3 7,6 8 10,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,9 4,1 2,4 1,3 0,9 2 2,2 1,7 1,7 1,3 1,1 1,1 1,3 1,6 2 2 2,8 3,3 3,9 5,7 6,2 10,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,6 1,2 2,3 3,3 4,4 5,6 4,2 3,4 3,7 2,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,1 2,5 4,4 4 3,7 3,5 2,4 0,5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,3 0,7 0,8 1,6 2,3 2,9 4,8 5,1 6,5 8,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,2 1,6 2,3 2,8 3,5 3 2,4 2,1 0,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8 1,2 0,9 0,8 0,8 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,3 0,8 0,7 0,9 0,4 0,7 0,5 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,6 2 2,3 2,6 1,5 1,6 1,9 0,9
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,8 1,2 2,7 4,5 5,1 4,9 4,8 2,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,9 1,7 1,9 1,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 3,3 5,1 9 11,2 11,9 12,7 12,2 10,5 6 5,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,1 2,2 3,3 2,4 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,9
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,4 10,2 0,8 0,9 1,3 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 2 2,8 2,2 2,6 3,5 4,6 4,4 4 3,1 3,5 3 1,8
Anémie (D50-D64) 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1,6 1,6 2,7 5,8 7,8 8,1 13,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 0,7 1,1 1,8
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,1 0 0,4 0,5 1,7 1,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 1 1,2 1,8 2,4 2,6 2,6 3,4 3,8 3,4 2,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,2 7,5 4,4 1,8 1,7 2 0,9 1 1,2 1,1 1,3 1,6 2,2 2,4 3,4 3,9 5,5 8,3 14,4 23,2 37,1 50,8
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,8 2 1,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,3 1,3 0,4 0,6 0,4 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,1 0,1 0 0,1 1,3 0,5 0,4 0,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0,9 2,2 3 4,2 3,4 1,4 1,1 1 1 1 0,9 1,1 0,8 0,9 0,7 0,7 1 1,7 3,3 3,3 0,9
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 2 0,5 0,9
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 2,2 1,9 1,1 1,2 1,1 0,5 0,7 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 1 1,3 1,4 1,8 2,2 2,2 4,4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,9 1 1,6 1,8 2 1,9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,7 3,6 1,2 1,5 1,7 1,8 1,1 1,1 1,3 1,9 2,4 2,8 3,3 4 4 4,1 5,4 5,8 5,4 2,8 2 2,6
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,6 2,9 3,1 3,4 2,4 0,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 1,1 1,4 1,3 1,1 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 1 1,5 2,2 2,8 3,3 3,8 4,2 3,7 3,1 2,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,1 2,8 2,9 1,9 1,1 0,7 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,3 1,4 1,4 1,1 1,8
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0,1 0 0 0,1 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 0,8 1,2 1,6 1,9 3 4,3 5,4 6,5 6,8 7
Angina pectoris (I20) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 1 1,2 1,5 1,4 1,5 0,5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 1 1,6 2,3 2,7 3,6 4,8 5,5 5,7 5,3 4,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 1,9 3,3 5,1 6,6 9,8 10,9 12 9,7 7,5 4,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,8 0,9 1,8 2,2 3 3,3 4 3,8 2,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,5 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3 1,8 3,8 5,3 9,1 12,6 17,4 19,8 22,9 20,7 14
Selhání srdce (I50) 2,5 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,5 0,8 1,4 3 4,2 7,1 12 19,2 30,3 42,3 46,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,7 0,5 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2,3 3,7 5,7 8,6 12,4 18 22,9 29 27,1
Ateroskleróza (I70) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,9 3,5 5,6 6,8 7,1 6,8 5,4 6 5,3
Varixy dolních končetin (I83) 0,9 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 1,1 1,8
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,4 0,4 0,1 0,2 0,8 1,5 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 1,2 1,4 2,4 3,2 5,3 7,9 10,4 12,1 12,5 12,5 6,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,8 10,9 5,1 1,7 0,9 1,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,9 1 0,4 1,8
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 3 2,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8 2,8 4,2 6,5 10,8 17,3 28 35
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,6 13,6 3,8 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 2,3 3,5 4,2 7,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,5 0,1 15,8 10,1 1,6 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 1 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,3 1,5 1,2 1,5 1 1,1 0,8 0,3 0,3 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 2,1 3,6 4,4 5,8 4,6 4,5 3,4 3,5
Astma (J45-J46) 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 1 0,9 0,3 0,9
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,2 1 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 1,1 1,9 2,8 4,1 5,1 4,4 6,6 7,5 4,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,1 0,3 0,6 2,5 1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,2 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,6 0,1 0,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 1 1,2 0,9 0,9
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 1,4 1,7 3,2 2,4 3,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,7 0,7 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 1,9 3 4,4 4,3 6,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 0 0,3 1,2 2,9 2,9 2,3 1,7 1,1 1 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,1 0,9
Tříselná kýla (K40) 1,3 4,4 1,4 1,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 1 1 1,2 1,8 2,3 2,7 2,8 3,6 3,3 2,5 1,1 3,5
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,3 0,2 0,5 2,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,5 1 1,1 1,1 1,6 1,7 2 2,6 3 2,6 2,2 1,6 0,5 2,6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0,1 0 0,4 1,4 3,8 0,7 0,6 0,8 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,9
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 1,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 1,1 0,9
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,6 0,5 0,1 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1 1,3 1,9 2,6 3,3 4,1 6 12,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 1 0,8 1,6 1,6 1,4 2,8 2,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 0,9 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 1,3 1,4 0,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,3 1,9 1,8 2,2 2,2 2,3 2,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,9
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,1 1,3 1,7 2 2,6 3 3,4 3,4 4,7 4,8 5,1 5,3 6,2 5,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,6 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,3 2,3 2,6 3,2 3,7 4,2 3,5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 1 1,2 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,1 0,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1,1 1,9 2,1 3,7 4,1 4,7 7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,7 1,3 0,8 0,3 0,4 1 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1,8 1,9 2,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 1,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 1 1,4 1,6 1,6 1,8
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,9 0,4 0,2 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 1 0,9 0,7 0,9 2 2,2 2,6
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,4 2,2 4 4,5 4,7 2,8 1,5 0,5 0,9
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,8 2,5 3,5 4,4 5,2 3,5 1,4 1,1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,3 0 0 0 0,1 2,2 2,2 2,6 1,9 2,9 3,7 3,8 4,3 3,9 3,2 2,1 1,6 1 0,4 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 0,1 0,5 0,4 1 2,7 1,3 1,2 0,9 1 1,2 1,5 2 2,5 2,4 2,8 2,7 2,6 2 1,8 1,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,3 0,2 0 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 0,5 0,5 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,8 1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 1,7 1,7 2,4 1,8 1,1 0
Dorzalgie (M54) 0,9 0 0 0 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 1 0,7 0,7 1,3 1,7 2 3,5 4,6 5 5,8 3,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,1 0,1 0,7 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 1,2 1,3 2,1 2,1 2,2 1,9 1,6 1,2 0,8 0,3 0,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,6 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,7 1,5 2,1 2,1 3,1 1,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 7,6 1,1 0,5 0,4 1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,4 1,4 2 3 4,6 4,5 4,3 4,9 2,6
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,8 1,2 1,8 2,6 3,1 4,5 5,2 6,5 13,1
Urolitiáza (N20-N23) 1,2 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,8 1 1,1 1,2 1,2 1,8 2,7 2,4 3 2,7 2,3 1,4 0,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 1,5 1,7 1,6 2,3 3,3 4,6 6,7 9,6 17 24,3 33,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,4 2,2 2,6 2,8 2,1 1,2 0,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 0,9 1,7 2,5 1,9 1,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 1,1 1,3 1,2 0,8 0,5 0,5 1,8
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,1 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,6 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,4 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,9 0,9 1,2 2,5 4,4 4,1 2,1 1,4 1,1 1,3 0,9 0,6 0,5 0,5 0,9
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0,3 0 0,1 0,1 0,7 2,2 4 5 5,6 5,4 5,6 5,1 4,6 5,1 5,8 5,5 4,5 3,1 1,2 0,4 0,9
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1 1 1,2 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 0,5 1,6 4,5 6,2 5 2,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,1 0 0 0 0 0,8 4,3 6,9 8,9 5,7 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 0 0 0 0 0,2 1 2 2,4 1,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,8 0 0 0 0 2,1 8,6 23,8 33,8 16,5 3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 0 0 0 0 0,6 2,7 8,1 13,8 9,3 2,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,5 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 70,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2,1 181,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 25,1 5,6 4,4 1,9 1,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0 17,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 0,8 1,3 1,5 2,1 1,8 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,9 0,8 0,4 1,7 3,7 3,7 1,1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,1 1,4 2,2 1,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 1 1,2 1,4 1 1,3 1,2 0,9
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,3 29,5 9,8 2,6 3,5 4,3 1 0,7 0,7 0,9 0,8 1,3 1,2 2,1 2,8 4,2 5,6 6,9 11 15 18,4 19,3
Nitrolební poranění (S06) 1,6 1,4 1,7 1,6 2,6 2,2 1,2 0,9 0,9 0,9 1 0,8 1,2 1,1 1,7 1,7 2,3 3,4 4,7 7,7 8,4 4,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0,8 7,5 2,6 1,2 1,3 1,7 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,9 1 1,6 2,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 1 2,6 3,7 0,7 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1 1 1 1,2 1,1 1,2 1,4 2,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 1,3 1,8 3,2 6,2 12,7 24,6 37,8 54,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0 0,1 0,5 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,9 1 1 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1 1 1,3 1,6 1,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 0,6 2,1 4 5,4 5,5 3,4 3,7 2,9 2,8 3,4 3,6 3,6 3,2 3,5 3,9 4,7 6,8 9 13,1 15 18,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,9 1,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0,9 1,2 0,2 0,3 1,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,9 0,1 0,2 0,2 0 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 1,1 1,4 2,3 2,9 4 3,7 3 2,6 2,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,9
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 1,9 1,2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 1,8
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,2 2,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,6 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,8 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2 1,8 3,2 4,6 4,9 6,2 4,9 3,7 1,4 0,7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7,3 4,2 1,2 2,3 2,5 2,8 3,2 6,3 9,9 10 6,4 4,6 5,2 6,2 8,9 11,1 13,7 15,4 14,7 11,3 12,1 8,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 151,8 1 161,2 93,8 66,4 63,9 84,8 69,7 102,3 126,8 107 88,3 91,6 106,7 130,3 172,4 218,4 273,2 329,1 380,3 442,1 496,2 567,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)