8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 869 58 213 67 20 17 17 19 12 16 11 11 10 19 18 54 71 74 66 58 31 7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 608 50 166 58 36 16 31 25 17 19 11 10 10 7 20 21 25 18 30 29 8 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 72 1 6 2 0 1 2 1 8 2 8 8 4 2 7 8 2 4 0 4 2 0
Septikémie (A40-A41) 1 259 30 37 21 7 10 8 10 13 18 23 25 31 45 98 139 164 133 182 165 85 15
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 27 0 0 0 0 0 1 3 1 4 8 5 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 265 56 107 75 42 80 123 140 145 166 141 92 106 115 173 181 175 115 107 93 31 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 240 0 0 0 0 0 0 0 10 3 21 31 42 112 188 228 234 164 124 63 18 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 112 0 0 0 0 0 1 0 1 7 7 23 36 63 193 268 220 149 85 51 8 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 875 0 0 0 0 1 3 2 14 13 15 18 31 34 61 100 124 114 156 132 56 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 432 0 0 0 0 0 0 9 29 68 98 122 155 144 184 242 169 109 65 27 10 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 479 0 0 0 0 0 0 6 15 32 24 21 33 31 81 83 59 36 40 14 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 300 0 0 0 0 0 2 0 5 6 12 25 35 23 43 56 48 21 18 3 3 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 20 71 134 156 150 77 54 38 5 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 223 1 0 0 0 0 0 1 3 11 11 17 33 67 135 212 276 172 162 89 33 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 869 3 78 51 20 25 33 49 102 143 153 174 276 376 785 854 763 451 315 162 48 8
Carcinoma in situ (D00-D09) 242 0 0 0 0 0 6 22 25 38 22 21 11 8 27 25 15 9 8 4 0 1
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 312 0 0 0 2 3 1 1 3 5 12 5 18 25 58 61 61 31 16 7 3 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 076 0 0 0 0 0 4 16 55 131 227 287 218 43 35 29 20 4 7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 979 107 61 49 58 80 80 133 157 222 197 183 210 236 273 328 284 152 89 50 27 3
Anémie (D50-D64) 988 18 10 4 1 12 6 12 18 22 19 36 34 35 54 103 149 114 146 128 61 6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 328 13 31 43 11 7 6 5 11 17 10 13 15 11 24 27 23 14 26 14 7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 430 1 9 44 67 72 40 28 33 41 71 56 77 83 148 155 182 114 114 65 28 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 477 147 388 179 73 98 66 103 96 122 181 143 144 198 300 348 323 307 462 488 251 60
Demence (F00-F03) 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 16 16 34 35 17 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 608 2 0 0 19 76 34 36 38 61 85 60 47 51 44 15 20 10 4 6 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 496 0 2 0 7 85 46 58 66 74 41 35 18 17 12 11 13 5 1 4 0 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 424 0 1 0 1 10 26 54 64 55 59 43 31 19 25 24 4 6 0 1 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 353 0 1 0 3 15 11 18 34 32 47 31 33 40 28 28 18 7 3 3 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 695 15 128 202 168 163 76 79 107 100 99 56 69 77 75 61 56 39 46 46 26 7
Alzheimerova nemoc (G30) 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 27 20 22 34 10 0
Roztroušená skleróza (G35) 208 0 0 0 2 3 9 19 28 29 24 19 21 18 13 13 8 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 247 40 99 88 52 54 61 56 58 72 73 71 59 60 78 88 85 46 59 28 19 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 443 0 1 0 0 0 0 1 4 2 5 15 16 20 45 69 74 57 67 40 23 4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 265 46 91 107 87 81 42 111 126 221 173 213 257 259 324 346 359 198 133 79 11 1
Katarakta (H25-H26, H28) 466 0 1 4 2 1 3 4 6 3 5 2 7 7 23 62 98 79 87 67 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 601 16 64 61 35 33 12 35 50 61 59 48 69 125 148 245 208 152 118 49 12 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 380 34 147 153 38 30 40 44 55 78 81 65 74 85 101 118 94 56 53 22 11 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 399 0 1 0 2 9 0 6 13 26 40 67 76 81 150 186 196 158 151 146 80 11
Angina pectoris (I20) 502 0 0 0 0 0 0 0 1 11 8 11 23 50 73 92 89 58 50 28 8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 512 0 0 0 0 0 0 2 5 10 34 66 91 124 224 256 193 151 148 162 40 6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 210 0 1 0 2 0 1 1 5 10 37 95 156 238 427 619 637 396 347 181 50 7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 866 1 0 0 0 3 3 11 15 24 22 37 34 54 85 129 139 100 112 65 31 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 676 7 2 8 9 13 21 24 45 61 86 89 168 259 450 704 780 639 651 483 152 25
Selhání srdce (I50) 3 259 1 0 0 0 0 2 4 10 17 23 22 62 108 204 406 442 451 590 605 268 44
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 675 6 4 3 3 3 3 17 25 33 59 99 123 179 326 475 512 480 550 522 224 29
Ateroskleróza (I70) 2 023 0 0 0 0 0 0 1 3 10 13 31 61 131 296 435 412 257 195 126 43 9
Varixy dolních končetin (I83) 1 231 0 0 0 0 0 7 49 81 142 157 125 133 101 133 123 76 45 35 19 3 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 177 5 17 35 44 72 43 68 78 110 99 113 130 154 301 455 442 341 351 235 76 8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 009 148 293 115 46 41 30 32 27 39 46 18 17 17 22 21 27 19 18 15 16 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 461 52 133 63 20 16 13 29 34 40 52 46 51 86 141 231 277 244 347 336 212 38
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 852 155 221 24 4 5 3 6 4 5 8 3 5 18 26 32 62 47 69 81 67 7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 276 3 1 070 833 110 56 52 50 31 42 19 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 518 7 10 31 27 65 88 137 166 176 146 101 111 115 120 99 66 26 13 11 3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 537 1 0 2 0 2 1 0 0 7 8 19 34 98 178 309 305 240 179 114 36 4
Astma (J45-J46) 287 6 13 19 16 8 5 4 13 12 15 9 13 12 30 34 24 17 19 13 4 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 466 36 33 15 12 23 15 40 36 27 43 24 56 92 138 202 212 151 152 107 46 6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 449 3 8 14 25 103 40 36 27 34 36 16 16 10 26 21 12 8 9 4 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 433 4 29 48 15 19 13 26 29 24 31 28 38 27 27 28 18 9 12 6 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 380 31 10 18 15 19 2 7 11 9 14 23 22 28 37 36 34 14 26 20 1 3
Peptický vřed (K25-K28) 385 0 0 0 0 4 3 6 14 8 15 18 18 33 44 41 48 29 45 40 18 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 924 15 34 20 12 21 21 31 35 35 29 40 39 35 78 97 95 70 101 75 35 6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 263 0 12 82 129 132 118 128 130 123 63 57 65 48 55 56 33 9 10 11 1 1
Tříselná kýla (K40) 1 875 79 117 81 21 13 22 38 74 92 84 108 107 134 198 217 220 146 81 34 9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 674 8 37 215 25 4 19 25 53 112 107 115 139 109 183 203 144 90 47 28 10 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 707 0 3 24 91 143 47 51 73 77 43 30 16 21 23 28 18 7 6 4 1 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 235 21 15 2 4 8 16 14 8 12 6 6 8 12 13 22 14 15 17 15 7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 898 12 27 9 1 3 4 16 15 24 25 32 45 59 82 112 127 90 80 97 32 6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 548 0 0 0 0 0 0 2 8 18 20 28 25 43 71 85 58 69 55 48 16 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 170 23 14 7 9 16 29 71 77 118 127 100 97 91 97 111 80 45 30 15 12 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 813 7 21 16 13 6 7 13 15 17 32 20 41 52 79 127 115 77 79 55 19 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 338 0 0 0 0 0 0 3 14 24 27 36 35 46 62 46 29 10 5 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 452 6 4 2 4 9 5 9 18 21 24 34 38 42 50 61 67 19 23 10 5 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 523 1 1 2 7 17 44 80 123 168 195 176 190 213 286 296 291 148 141 97 37 10
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 756 1 1 2 2 0 3 12 14 18 18 21 31 34 67 123 123 76 103 68 34 5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 823 0 6 0 3 9 24 28 47 54 68 48 60 48 104 87 82 43 53 41 18 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 897 12 12 33 13 12 19 26 28 40 31 33 28 54 67 97 100 72 105 69 40 6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 862 17 48 34 18 42 41 55 57 72 49 46 42 39 59 74 68 34 35 28 3 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 546 22 6 10 5 16 23 30 16 29 30 23 32 33 57 53 47 26 42 28 18 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 526 10 34 25 21 29 18 17 18 23 26 33 28 20 31 40 43 28 39 25 14 4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 361 0 0 0 0 0 3 3 5 17 22 30 65 112 213 297 275 162 115 36 6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 374 0 0 0 0 0 0 2 5 10 24 42 67 109 203 294 272 200 109 34 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 643 0 0 1 12 114 147 191 236 304 333 249 293 230 241 158 92 31 9 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 987 0 34 22 53 89 83 101 112 120 127 122 193 183 196 212 151 93 57 29 10 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 154 6 6 6 2 12 6 5 10 12 8 5 7 10 10 15 18 11 3 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 571 2 6 2 11 7 4 4 12 16 30 26 43 54 58 86 90 61 35 18 6 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 055 0 0 0 0 5 6 16 43 81 118 81 95 94 116 134 119 64 55 25 3 0
Dorzalgie (M54) 1 637 0 1 3 16 16 13 21 54 76 74 95 91 102 157 206 199 148 172 129 58 6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 321 0 18 19 11 31 31 41 57 90 108 117 161 128 146 161 121 49 20 8 4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 818 0 4 15 24 24 13 18 31 28 38 34 44 59 77 110 74 61 72 79 12 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 618 120 97 40 18 49 48 58 54 57 66 44 55 85 114 156 160 129 134 97 34 3
Selhání ledvin (N17-N19) 1 045 0 3 1 2 3 6 15 13 22 24 24 41 48 100 134 163 124 153 109 55 5
Urolitiáza (N20-N23) 1 517 0 3 1 1 4 29 52 57 134 134 74 129 150 198 204 168 70 69 31 9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 493 17 19 29 16 25 23 28 35 55 71 113 101 129 196 267 256 264 332 326 161 30
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 20 61 124 165 157 73 60 20 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 261 17 131 153 98 86 54 52 56 70 51 40 58 60 83 93 66 41 39 8 5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 235 1 0 0 1 8 13 19 22 32 32 22 27 16 20 9 8 5 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 420 0 0 1 2 18 36 75 57 67 49 43 30 16 12 4 6 1 2 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 992 0 0 0 6 19 27 74 89 185 312 389 388 158 83 104 78 41 24 10 5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 101 4 3 1 11 43 137 365 549 688 523 479 442 374 408 482 328 137 96 29 1 1
Lékařský potrat (O04) 662 0 0 0 0 27 62 105 117 147 193 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 150 0 0 0 0 23 116 405 672 641 272 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 576 0 0 0 0 46 208 576 968 647 120 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 702 0 0 0 0 25 63 165 251 161 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 402 0 0 0 0 86 533 2 032 3 523 1 935 286 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 979 0 0 0 0 28 207 764 1 522 1 173 264 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 90 0 0 0 0 0 5 13 41 28 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 131 0 0 0 0 1 13 20 65 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 971 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 439 2 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 369 385 309 271 84 68 21 36 40 19 29 14 15 16 20 20 13 3 0 1 0 5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 627 0 2 3 6 17 5 2 8 14 27 25 44 61 77 97 83 46 55 48 7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 195 12 50 112 193 148 72 75 79 72 51 44 24 23 36 45 47 34 40 31 7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 412 1 4 5 3 4 5 10 19 28 25 20 25 28 50 57 50 38 27 6 7 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 463 412 563 204 141 186 55 75 88 129 146 112 127 146 243 344 360 313 352 308 136 23
Nitrolební poranění (S06) 2 005 18 106 106 90 118 120 72 83 93 116 98 92 70 120 122 143 119 137 135 38 9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 993 78 144 79 81 72 51 65 59 61 40 39 33 24 31 32 27 18 24 20 12 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 058 0 52 192 140 25 20 32 32 43 42 34 37 50 87 95 65 42 34 25 11 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 959 1 19 6 5 3 5 7 14 14 17 14 20 42 84 147 192 197 410 447 276 39
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 995 1 12 25 36 36 46 46 53 87 80 70 71 71 98 86 69 43 38 15 10 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 672 11 86 200 219 227 226 271 291 344 324 263 266 257 282 301 262 193 271 247 116 15
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 232 18 70 13 5 8 12 11 15 7 14 7 6 4 11 10 8 2 9 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 543 15 79 25 25 42 20 37 31 35 38 21 28 26 15 24 21 16 21 16 6 2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 224 5 4 10 6 14 18 19 46 47 55 49 56 85 128 184 208 126 94 54 14 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 383 0 4 0 6 15 19 25 41 37 52 31 23 31 32 28 13 11 7 7 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 398 29 78 29 18 14 8 14 13 24 30 13 15 19 27 19 15 13 7 10 3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 182 25 22 8 3 9 5 7 1 3 10 5 11 9 12 11 16 13 6 4 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 94 0 0 0 0 1 1 5 12 25 28 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 026 11 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 497 3 29 27 11 19 31 39 47 108 73 109 128 237 397 534 393 193 86 25 7 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8 893 72 55 109 116 105 226 481 1 019 1 218 693 382 403 437 630 923 807 522 419 203 69 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 194 645 17 027 5 891 4 718 2 951 3 834 4 447 8 854 13 552 13 078 9 264 7 504 8 542 9 495 14 217 18 014 16 969 11 736 11 613 8 762 3 644 533
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 3,9 3,7 1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,7 1,2 2,1 2,3 3,1 4,3 8,5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 3,4 2,9 0,9 0,8 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,6 1,1 1,2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0
Septikémie (A40-A41) 1 2 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,2 1,7 2,7 3,8 6,3 8,9 11,9 18,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,8 3,8 1,9 1,1 0,9 1,8 1,9 1,6 1,4 1,3 1,3 1,1 1,4 1,6 2,1 2,3 2,9 3,2 3,7 5 4,3 2,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,5 1,6 2,3 2,9 3,9 4,6 4,3 3,4 2,5 2,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 2,4 3,4 3,6 4,2 2,9 2,7 1,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 1,3 2 3,2 5,4 7,1 7,8 1,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,5 2 2 2,3 3 2,8 3,1 2,2 1,4 1,4 1,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 1 1 1 1 1,4 0,8 0,6 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,8 0,6 0,6 0,2 0,4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1 1,6 2 2,5 2,2 1,9 2 0,7 1,2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,7 2,7 4,6 4,9 5,6 4,8 4,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,9 0,2 1,4 0,8 0,4 0,6 0,5 0,6 1 1,2 1,5 2,1 3,5 5,2 9,6 10,7 12,6 12,7 10,8 8,7 6,7 9,7
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0 1,2
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,8 1 0,9 0,6 0,4 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 2,2 3,5 2,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,4 7,3 1,1 0,7 1,2 1,8 1,3 1,5 1,5 1,8 1,9 2,2 2,7 3,3 3,4 4,1 4,7 4,3 3,1 2,7 3,8 3,7
Anémie (D50-D64) 0,8 1,2 0,2 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 1,3 2,5 3,2 5 6,9 8,5 7,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,9 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,9 0,8 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,1 0,1 0,2 0,7 1,4 1,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 1 1,2 1,8 1,9 3 3,2 3,9 3,5 3,9 2,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,5 10 6,8 2,7 1,6 2,2 1 1,2 0,9 1 1,7 1,8 1,8 2,7 3,7 4,4 5,3 8,7 15,9 26,2 35 73,1
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,2 1,9 2,4 4,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0,1 0 0 0,4 1,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0 0 0 0,1 1,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0 1,2
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 1 2,2 3 3,6 3,7 1,2 0,9 1 0,8 0,9 0,7 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 1,1 1,6 2,5 3,6 8,5
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,8 1,8 1,4 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 2,7 1,7 1,3 1,1 1,2 1 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 1 1,1 1,4 1,3 2 1,5 2,7 1,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 2,3 2,1 3,2 4,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,6 3,1 1,6 1,6 1,9 1,8 0,7 1,3 1,2 1,8 1,6 2,6 3,3 3,6 4 4,3 5,9 5,6 4,6 4,2 1,5 1,2
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,6 2,2 3 3,6 0,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 1,1 1,1 0,9 0,7 0,7 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 1,7 1,8 3,1 3,4 4,3 4,1 2,6 1,7 1,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,1 2,3 2,6 2,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,5 1,6 1,6 1,8 1,2 1,5 1,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1 1,1 1,8 2,3 3,2 4,5 5,2 7,8 11,2 13,4
Angina pectoris (I20) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 1,7 1,5 1,1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,2 1,7 2,7 3,2 3,2 4,3 5,1 8,7 5,6 7,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,2 2 3,3 5,2 7,8 10,5 11,2 12 9,7 7 8,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,7 1 1,6 2,3 2,8 3,9 3,5 4,3 1,2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,7 0,5 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 2,1 3,6 5,5 8,8 12,9 18 22,4 25,9 21,2 30,5
Selhání srdce (I50) 2,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,5 2,5 5,1 7,3 12,7 20,3 32,5 37,4 53,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,9 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,6 1,2 1,6 2,5 4 6 8,5 13,5 18,9 28 31,3 35,3
Ateroskleróza (I70) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,8 3,6 5,5 6,8 7,3 6,7 6,8 6 11
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,8 1,1 1,5 1,5 1,7 1,4 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1 0,4 2,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,5 0,3 0,3 0,5 0,9 1,6 0,7 0,8 0,7 0,9 0,9 1,4 1,7 2,1 3,7 5,7 7,3 9,6 12,1 12,6 10,6 9,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,8 10 5,1 1,7 1 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 2,2 2,4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 3,5 2,3 0,9 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1,2 1,7 2,9 4,6 6,9 12 18 29,6 46,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,7 10,5 3,9 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1 1,3 2,4 4,3 9,4 8,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 0,2 18,7 12,5 2,3 1,3 0,8 0,6 0,3 0,3 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 0,5 0,2 0,5 0,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,2 1,4 1,6 1,5 1,2 1,1 0,7 0,4 0,6 0,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,4 2,2 3,9 5 6,8 6,2 6,1 5 4,9
Astma (J45-J46) 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 1,2
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,2 2,4 0,6 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,7 1,3 1,7 2,5 3,5 4,3 5,2 5,7 6,4 7,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,1 0,2 0,5 2,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 2,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,9 1,1 0,1 3,7
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,5 2,1 2,5 1,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,7 1 0,6 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 1 1,2 1,6 2 3,5 4 4,9 7,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 0 0,2 1,2 2,7 3 1,8 1,4 1,2 1 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,6 0,1 1,2
Tříselná kýla (K40) 1,5 5,4 2 1,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 1,3 1,4 1,9 2,4 2,7 3,6 4,1 2,8 1,8 1,3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,3 0,5 0,6 3,2 0,5 0,1 0,3 0,3 0,5 0,9 1 1,4 1,8 1,5 2,2 2,5 2,4 2,5 1,6 1,5 1,4 1,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0,1 0,4 1,9 3,2 0,7 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 1,2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 1,4 0,3 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,8 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,4 2,1 2,5 2,8 5,2 4,5 7,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9 1,1 1 1,9 1,9 2,6 2,2 2,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 1,6 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 0,7 1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,3 1 0,8 1,7 1,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 1 1,6 1,9 2,2 2,7 3 2,7 2,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1,1 0,5 0,8 0,5 0,7 1,2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 0,1 0 0 0,1 0,4 0,7 0,9 1,2 1,4 1,9 2,2 2,4 3 3,5 3,7 4,8 4,2 4,9 5,2 5,2 12,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,5 2 2,1 3,5 3,6 4,7 6,1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 1,3 1,1 1,4 1,2 1,8 2,2 2,5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,8 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8 1,2 1,7 2 3,6 3,7 5,6 7,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,7 1,2 0,8 0,5 0,4 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1 1,2 1,5 0,4 1,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 1,5 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 1,4 1,5 2,5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,4 0,7 0,6 0,4 0,4 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,3 1,3 2 4,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 2,6 3,7 4,5 4,6 4 1,9 0,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,5 2,5 3,7 4,5 5,6 3,8 1,8 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 0 0 0 0,3 2,6 2,3 2,2 2,2 2,5 3,2 3,1 3,7 3,2 3 2 1,5 0,9 0,3 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 0 0,6 0,3 1,1 2 1,3 1,1 1,1 1 1,2 1,5 2,5 2,5 2,4 2,7 2,5 2,6 2 1,6 1,4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,4 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 1,1 1,5 1,7 1,2 1 0,8 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 1 1,2 1,3 1,4 1,7 2 1,8 1,9 1,3 0,4 0
Dorzalgie (M54) 1,3 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 1,2 1,2 1,4 1,9 2,6 3,3 4,2 5,9 6,9 8,1 7,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 0 0,3 0,3 0,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,4 2,1 1,8 1,8 2 2 1,4 0,7 0,4 0,6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,6 0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,4 1,2 1,7 2,5 4,2 1,7 1,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 8,1 1,7 0,6 0,4 1,1 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1,2 1,4 2 2,6 3,6 4,6 5,2 4,7 3,7
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 1,7 2,7 3,5 5,3 5,8 7,7 6,1
Urolitiáza (N20-N23) 1,2 0 0,1 0 0 0,1 0,5 0,6 0,5 1,1 1,3 0,9 1,7 2,1 2,4 2,6 2,8 2 2,4 1,7 1,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 1,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 1,4 1,3 1,8 2,4 3,4 4,2 7,5 11,4 17,5 22,5 36,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,5 2,1 2,6 2,1 2,1 1,1 0,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 1,2 2,3 2,3 2,1 1,9 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,1 1,2 1,3 0,4 0,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,8 0,8 1,5 3 4,8 5 2,2 1 1,3 1,3 1,2 0,8 0,5 0,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0,3 0,1 0 0,2 1 2,1 4,1 5,2 5,6 5 5,9 5,7 5,2 5 6,1 5,4 3,9 3,3 1,6 0,1 1,2
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0 0 0 0,6 1 1,2 1,1 1,2 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,7 0 0 0 0 0,5 1,8 4,6 6,3 5,2 2,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 0 0 0 0 1 3,3 6,5 9,1 5,2 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 0 0 0 0 0,6 1 1,9 2,4 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,7 0 0 0 0 1,9 8,3 23 33,2 15,6 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3,2 0 0 0 0 0,6 3,2 8,6 14,3 9,5 2,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 65,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,9 165,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 26,1 5,4 4,1 1,8 1,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0 6,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4 1,3 1,9 2,6 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,9 0,8 0,9 1,7 4,1 3,3 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,4 1,7 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 0,9 0,3 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,5 27,9 9,8 3,1 3 4,2 0,9 0,8 0,8 1 1,4 1,4 1,6 2 3 4,3 5,9 8,8 12,1 16,5 19 28
Nitrolební poranění (S06) 1,6 1,2 1,9 1,6 1,9 2,7 1,9 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 1,2 1 1,5 1,5 2,4 3,4 4,7 7,2 5,3 11
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0,8 5,3 2,5 1,2 1,7 1,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7 3,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0 0,9 2,9 3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1 1,8 3,2 5,6 14,1 24 38,5 47,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,8 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 0,8 1,4 2,4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3,7 0,7 1,5 3 4,7 5,1 3,5 3,1 2,7 2,8 3,1 3,2 3,4 3,6 3,5 3,8 4,3 5,4 9,3 13,3 16,2 18,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,2 1,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 1 1,4 0,4 0,5 0,9 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 0,8 2,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 1,6 2,3 3,4 3,6 3,2 2,9 2 2,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 2 1,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,1 1,7 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,7 747,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,9 0,7 1,3 1,6 3,3 4,9 6,7 6,5 5,4 3 1,3 1 1,2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 4,9 1 1,6 2,5 2,4 3,5 5,4 9,6 9,8 6,6 4,7 5,2 6,1 7,7 11,6 13,3 14,7 14,4 10,9 9,6 4,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 154,2 1 154,8 103 70,7 62,9 86,3 69,6 100,1 127,7 105,6 87,9 92,1 109,3 131,6 174,5 226,2 280,1 331,3 399,9 470,2 508,7 649,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)