8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 803 49 152 58 11 19 20 22 10 16 16 8 15 16 29 52 50 72 70 87 27 4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 445 33 74 33 16 22 19 18 25 14 13 8 8 18 11 30 21 20 30 22 8 2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 80 0 9 0 0 1 3 4 1 10 8 9 7 4 6 6 1 3 3 5 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 455 75 86 33 18 18 6 14 18 19 20 34 35 76 112 204 162 133 182 136 65 9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 32 0 0 0 0 0 1 7 1 10 9 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 682 71 144 101 57 119 143 184 194 202 150 99 130 127 174 229 170 97 142 106 40 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 646 0 0 0 0 0 1 9 12 16 35 58 66 112 240 305 288 189 182 96 36 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 305 0 0 2 0 0 0 0 5 9 5 34 38 113 206 323 254 163 108 38 6 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 735 0 0 0 0 0 1 2 8 7 13 14 19 34 64 90 93 84 138 127 38 3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 362 0 0 0 0 0 0 13 22 53 85 96 104 144 214 267 171 91 69 21 12 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 521 0 0 0 0 0 1 6 15 27 22 33 37 61 68 112 59 34 30 13 3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 284 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 24 24 35 45 49 35 32 16 9 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 69 138 200 176 88 66 42 12 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 211 0 0 0 0 0 1 1 5 10 17 17 46 63 136 219 233 166 189 87 21 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 6 459 14 141 83 31 48 43 83 122 195 198 249 352 619 909 1 146 959 528 482 190 64 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 168 0 0 0 0 0 7 24 19 12 14 16 11 13 12 15 14 6 4 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 378 0 0 0 2 0 0 2 3 3 6 12 21 46 46 94 67 36 28 11 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 214 0 0 0 0 0 4 15 66 140 238 366 204 81 48 22 20 8 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 458 56 77 70 49 84 83 171 210 239 220 255 209 261 322 414 334 161 127 85 29 2
Anémie (D50-D64) 1 149 25 5 8 2 14 8 11 22 18 26 35 36 42 76 119 147 138 179 158 69 11
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 424 5 44 31 7 16 5 4 11 10 20 15 11 16 36 49 25 35 40 29 11 4
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 761 0 19 23 58 70 33 37 33 60 74 64 101 133 185 249 216 147 139 87 31 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 5 051 143 363 162 78 104 69 132 143 190 160 182 180 248 338 464 351 326 490 557 309 62
Demence (F00-F03) 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 15 14 22 32 45 33 3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 687 0 0 0 22 75 43 20 53 103 89 71 61 59 39 26 15 4 4 2 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 517 0 1 0 8 70 61 49 101 65 44 25 19 21 19 11 1 8 8 6 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 458 0 0 0 4 19 39 52 71 69 56 30 33 31 26 19 3 1 2 3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 419 0 2 2 4 14 9 29 27 44 36 28 57 50 39 40 12 10 3 10 3 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 894 14 139 175 215 155 114 90 120 114 97 93 70 82 73 52 64 54 59 69 40 5
Alzheimerova nemoc (G30) 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 9 17 16 32 27 12 0
Roztroušená skleróza (G35) 253 0 0 0 2 1 9 32 34 30 33 16 23 22 22 11 15 3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 219 39 109 87 58 47 38 70 64 67 63 62 66 71 87 69 72 50 51 41 7 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 535 0 0 0 0 0 0 2 2 6 10 12 19 24 79 68 83 56 94 54 25 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 435 43 100 110 85 79 79 147 166 241 221 247 202 251 318 358 308 200 170 83 26 1
Katarakta (H25-H26, H28) 597 0 2 1 2 0 2 3 5 2 12 13 19 28 33 86 116 79 98 70 26 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 709 20 83 72 30 22 21 33 53 53 51 56 77 151 190 240 219 151 114 57 15 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 581 39 170 159 58 42 25 50 90 85 71 81 85 116 118 154 104 65 43 20 5 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 703 0 2 1 6 11 5 10 17 30 44 65 90 134 158 247 214 171 211 173 98 16
Angina pectoris (I20) 643 0 0 0 0 0 0 0 4 6 11 20 35 59 90 108 104 84 70 37 15 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 793 0 0 0 0 0 0 2 6 25 43 103 127 166 234 290 224 150 203 141 72 7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 462 0 0 0 0 0 0 1 6 27 38 82 154 286 471 641 628 426 408 218 73 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 001 0 1 2 0 2 4 10 16 22 42 47 39 81 103 150 120 123 126 77 31 5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 188 6 3 8 13 18 36 52 43 90 76 99 174 271 524 808 814 672 751 532 173 25
Selhání srdce (I50) 3 869 0 1 0 0 0 2 7 9 14 19 51 64 153 279 471 498 474 688 747 350 42
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 342 5 1 1 0 3 7 29 23 40 76 84 126 227 404 587 641 537 695 555 273 28
Ateroskleróza (I70) 2 419 0 0 0 1 0 0 0 5 4 12 45 64 168 373 544 436 293 271 130 66 7
Varixy dolních končetin (I83) 1 217 0 0 0 0 1 21 35 100 121 141 122 121 116 160 127 74 28 25 17 5 3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 664 15 26 25 45 71 64 59 97 116 121 98 128 223 315 532 545 371 382 325 99 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 048 152 341 120 34 46 44 39 32 47 22 19 14 14 27 20 18 14 17 16 9 3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 933 108 209 100 24 28 34 40 54 74 65 47 66 93 201 275 267 275 349 379 216 29
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 058 312 292 39 8 7 7 4 5 8 9 5 7 16 24 34 32 46 74 73 47 9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 512 5 1 168 929 109 72 56 50 38 40 20 10 4 2 5 2 0 1 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 645 1 16 40 17 91 96 166 162 221 162 136 110 106 116 101 61 23 18 1 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 625 2 6 1 4 0 3 1 1 6 9 18 39 73 226 339 308 237 197 107 46 2
Astma (J45-J46) 373 4 22 26 28 12 12 10 9 28 21 19 21 13 21 27 16 37 31 10 6 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 805 46 30 25 9 44 22 38 40 53 51 40 60 114 220 295 195 179 164 132 38 10
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 530 0 4 21 40 112 72 43 42 38 29 19 17 10 19 17 18 11 12 4 2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 505 3 58 70 27 11 18 32 36 36 34 31 25 24 26 32 16 7 6 12 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 449 38 13 24 21 32 11 9 10 14 13 21 21 27 29 35 41 27 31 18 13 1
Peptický vřed (K25-K28) 483 0 0 0 0 0 3 9 10 12 8 21 19 31 52 68 53 47 64 70 15 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 048 31 41 24 24 22 37 54 42 40 41 32 39 52 58 115 101 82 99 79 32 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 414 0 14 111 181 157 153 145 127 122 86 59 40 43 45 53 29 20 19 10 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 031 80 108 85 14 17 27 41 53 93 115 85 128 162 213 263 229 142 115 46 14 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 752 1 38 182 10 5 12 41 74 123 110 111 98 134 219 243 159 92 60 31 9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 836 0 22 19 100 111 47 91 109 85 42 39 29 26 39 28 24 15 8 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 234 21 1 6 9 10 16 16 14 11 8 9 6 5 11 14 14 13 21 19 9 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 1 112 6 42 4 2 15 6 22 26 35 30 46 38 55 101 141 120 100 146 103 69 5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 587 0 0 0 1 0 2 6 9 17 27 27 27 57 69 87 89 52 67 38 10 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 099 19 12 8 3 14 21 58 81 121 101 101 83 85 100 114 62 41 35 27 13 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 744 11 39 17 10 11 7 8 8 10 9 18 25 42 85 124 93 63 84 53 26 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 345 0 0 0 0 0 2 11 10 9 27 25 48 51 73 54 24 10 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 528 11 6 3 7 10 9 5 18 35 24 53 44 47 61 80 43 29 29 8 6 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 924 0 0 0 8 26 56 98 172 201 200 182 180 253 333 379 280 190 210 107 42 7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 846 0 0 4 0 4 11 10 14 16 18 36 44 49 78 132 105 107 98 77 41 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 973 0 1 0 2 6 8 32 57 58 64 98 67 98 114 119 89 53 59 27 18 3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 115 15 29 35 25 16 26 19 24 39 39 40 41 41 87 131 118 109 144 101 33 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 931 22 46 33 19 57 56 48 61 80 33 38 45 56 83 87 56 33 42 20 14 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 660 14 7 6 11 13 36 34 15 42 25 38 38 46 64 54 50 52 52 36 24 3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 656 12 23 23 18 18 18 34 32 36 35 18 39 37 55 53 56 51 51 30 17 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2 080 0 1 0 0 2 7 5 19 23 47 62 104 190 329 467 362 230 166 54 12 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 033 0 0 0 0 0 0 1 3 10 17 49 94 149 309 435 430 283 183 60 9 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 867 0 0 1 24 112 183 216 242 353 368 274 280 284 233 174 93 23 6 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 192 1 21 40 78 92 70 114 100 123 131 149 181 176 232 275 160 103 77 49 18 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 176 0 7 7 8 9 5 5 7 8 7 7 11 11 16 26 21 11 5 5 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 771 1 15 5 31 20 6 5 13 23 50 51 51 79 82 100 103 68 43 20 4 1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 241 0 0 0 0 3 9 23 64 108 96 92 102 104 127 161 112 104 82 44 10 0
Dorzalgie (M54) 2 024 0 0 4 9 18 12 36 62 83 107 89 118 144 179 261 209 192 260 178 62 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 417 1 17 12 10 42 31 59 59 113 109 126 142 170 178 169 99 35 25 18 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 038 1 4 19 31 10 18 27 34 43 55 59 53 69 110 108 83 82 144 58 28 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 735 139 102 44 20 54 62 75 64 79 58 59 72 76 120 161 167 133 130 91 29 0
Selhání ledvin (N17-N19) 1 135 0 3 6 2 7 6 12 12 34 60 29 46 67 107 160 148 120 137 116 59 4
Urolitiáza (N20-N23) 1 568 3 6 4 0 11 39 27 82 124 107 118 143 130 221 201 171 85 51 35 10 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 636 15 15 24 14 32 33 44 32 59 92 105 113 164 225 296 250 271 320 312 197 23
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 732 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 20 46 118 182 186 92 57 20 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 265 13 114 147 117 77 49 62 39 71 47 59 43 56 90 96 93 50 31 8 2 1
Nemoci prsu (N60-N64) 287 1 0 0 1 9 16 23 24 38 29 37 31 17 25 16 13 4 2 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 426 0 0 0 2 14 45 78 60 61 55 31 27 20 6 4 11 4 6 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 378 0 0 0 3 17 59 67 136 219 307 469 478 212 105 123 69 52 31 26 5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 308 0 1 3 9 64 179 439 628 702 477 403 426 402 397 530 346 174 96 30 2 0
Lékařský potrat (O04) 766 0 0 0 5 29 73 120 157 144 224 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 319 0 0 0 0 34 121 430 754 703 256 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 619 0 0 0 0 61 244 611 959 619 114 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 932 0 0 0 0 23 79 221 377 189 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 694 0 0 0 0 98 566 2 079 3 731 1 949 266 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 999 0 0 0 0 17 192 803 1 642 1 093 236 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 145 0 0 0 0 0 10 42 52 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 135 0 0 0 0 2 19 28 48 31 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 720 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 215 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 518 384 391 290 107 72 35 26 44 20 16 16 16 25 31 25 13 4 3 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 649 0 1 2 8 13 2 2 7 18 32 31 50 67 85 91 83 55 49 36 12 5
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 463 10 60 145 227 199 81 102 85 91 58 46 28 31 41 63 49 47 50 35 15 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 340 0 0 0 2 1 4 6 21 21 31 23 23 30 45 51 42 21 11 8 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 607 428 543 202 162 191 61 64 103 134 95 115 140 190 264 366 353 316 376 345 142 17
Nitrolební poranění (S06) 2 433 27 99 109 117 142 145 132 110 124 114 134 89 116 141 163 137 106 175 167 76 10
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 138 83 175 76 80 91 67 66 64 67 54 35 42 31 41 38 36 27 27 27 10 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 081 1 52 163 146 39 14 32 42 53 40 31 40 60 84 71 74 55 40 36 8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2 760 3 10 10 15 13 5 6 15 17 22 27 35 82 115 207 214 313 601 662 332 56
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 100 0 6 14 43 23 42 71 76 92 78 66 73 92 100 106 80 45 42 32 18 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 618 15 91 207 230 243 241 349 337 410 343 338 305 270 308 431 325 277 408 327 136 27
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 218 17 89 15 1 1 5 7 7 13 9 8 8 6 8 9 5 1 4 4 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 751 14 113 13 26 74 51 57 50 53 56 32 39 31 36 21 17 19 20 19 9 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 528 1 12 8 9 15 25 24 29 52 76 56 61 89 165 244 223 164 157 80 33 5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 486 0 0 1 6 27 37 41 50 58 43 37 31 31 26 35 24 15 14 9 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 370 18 73 30 17 13 10 15 13 20 14 9 14 18 23 35 13 11 10 11 3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 244 25 21 10 5 3 3 8 7 15 12 9 18 14 27 22 23 10 8 3 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 123 0 0 0 0 1 0 10 20 39 31 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12 877 12 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 099 2 12 13 7 12 28 41 73 124 102 118 198 482 501 606 396 240 106 23 14 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 153 60 55 127 116 148 239 594 1 105 1 112 650 363 396 507 679 908 800 538 464 200 84 8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 217 550 17 641 6 451 4 953 3 335 4 291 5 183 10 060 15 103 13 966 9 478 8 479 9 139 11 733 16 357 21 275 17 986 13 143 13 976 10 130 4 352 519
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 3,4 2,7 0,9 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 2,1 2,3 4,7 4 4,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 2,3 1,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 1 1,2 1,2 2,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,2 5,3 1,5 0,5 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 1 1,4 2,5 2,9 3,8 6 7,4 9,6 11
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,1 5 2,5 1,6 1,3 2,7 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,2 1,7 1,7 2,1 2,9 3 2,8 4,7 5,8 5,9 3,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 0,9 1,5 2,9 3,8 5,1 5,4 6 5,2 5,3 1,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 1,5 2,5 4 4,5 4,7 3,6 2,1 0,9 1,2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,7 2,4 4,6 6,9 5,6 3,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,2 1,4 1,9 2,6 3,3 3,1 2,6 2,3 1,1 1,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8 1,4 1,1 1 1 0,7 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,5 0,5 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,7 2,5 3,1 2,5 2,2 2,3 1,8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 0,8 1,7 2,7 4,2 4,8 6,3 4,7 3,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,2 1 2,5 1,3 0,7 1,1 0,6 0,9 1,1 1,6 2 3,1 4,7 8,2 11,1 14,3 17,1 15,2 16 10,3 9,4 3,7
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 1,2 1,2 1 0,9 0,6 0,1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 2,4 4,5 2,7 1,1 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,8 3,9 1,3 1,1 1,1 1,9 1,2 1,9 1,9 1,9 2,2 3,1 2,8 3,4 3,9 5,2 6 4,6 4,2 4,6 4,3 2,4
Anémie (D50-D64) 0,9 1,8 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,5 2,6 4 5,9 8,6 10,2 13,4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,4 0,8 0,5 0,2 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,4 1 1,3 1,6 1,6 4,9
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,4 0 0,3 0,4 1,3 1,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,8 0,8 1,4 1,8 2,2 3,1 3,9 4,2 4,6 4,7 4,6 2,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 10 6,3 2,6 1,7 2,3 1 1,5 1,3 1,5 1,6 2,2 2,4 3,3 4,1 5,8 6,3 9,4 16,2 30,2 45,6 75,8
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,6 1,1 2,4 4,9 3,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,5 1,7 0,6 0,2 0,5 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0 0 0 0,2 1,6 0,9 0,5 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,8 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,5 0,4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 1 2,4 2,8 4,8 3,5 1,7 1 1,1 0,9 1 1,1 0,9 1,1 0,9 0,6 1,1 1,6 2 3,7 5,9 6,1
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,5 1,1 1,5 1,8 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 2,7 1,9 1,4 1,3 1,1 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9 1,3 1,4 1,7 2,2 1 1,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1 0,8 1,5 1,6 3,1 2,9 3,7 1,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,7 3 1,7 1,8 1,9 1,8 1,2 1,6 1,5 1,9 2,3 3 2,7 3,3 3,9 4,5 5,5 5,7 5,6 4,5 3,8 1,2
Katarakta (H25-H26, H28) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 1,1 2,1 2,3 3,2 3,8 3,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 1,4 1,4 1,1 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 1 2 2,3 3 3,9 4,3 3,8 3,1 2,2 1,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 2,7 3 2,5 1,3 0,9 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7 1 1,1 1,5 1,4 1,9 1,9 1,9 1,4 1,1 0,7 1,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,2 1,8 1,9 3,1 3,8 4,9 7 9,4 14,5 19,6
Angina pectoris (I20) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3 1,9 2,4 2,3 2 2,2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,3 1,7 2,2 2,8 3,6 4 4,3 6,7 7,7 10,6 8,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 2,1 3,8 5,7 8 11,2 12,2 13,5 11,8 10,8 3,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 1,1 1,3 1,9 2,1 3,5 4,2 4,2 4,6 6,1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 0,8 1,2 2,3 3,6 6,4 10,1 14,5 19,3 24,9 28,9 25,5 30,6
Selhání srdce (I50) 3,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,9 2 3,4 5,9 8,9 13,6 22,8 40,6 51,7 51,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,5 0,4 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,8 1 1,7 3 4,9 7,3 11,4 15,4 23 30,1 40,3 34,2
Ateroskleróza (I70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,9 2,2 4,5 6,8 7,8 8,4 9 7,1 9,7 8,6
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,9 1 1,4 1,5 1,6 1,5 1,9 1,6 1,3 0,8 0,8 0,9 0,7 3,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,9 1,1 0,5 0,4 1 1,6 1 0,7 0,9 0,9 1,2 1,2 1,7 2,9 3,8 6,6 9,7 10,7 12,6 17,6 14,6 8,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,8 10,6 6 1,9 0,8 1 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 3,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,3 7,6 3,6 1,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 1,2 2,4 3,4 4,8 7,9 11,6 20,6 31,9 35,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,8 21,8 5,1 0,6 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,3 2,5 4 6,9 11
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0,4 20,4 14,8 2,4 1,6 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 1,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,1 0,3 0,6 0,4 2 1,4 1,9 1,5 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1 0,7 0,6 0,1 0,1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 2,7 4,2 5,5 6,8 6,5 5,8 6,8 2,4
Astma (J45-J46) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 1,1 1 0,5 0,9 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,4 3,2 0,5 0,4 0,2 1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,5 2,7 3,7 3,5 5,1 5,4 7,2 5,6 12,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0 0,1 0,3 0,9 2,5 1,1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,2 1 1,1 0,6 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,7 0,1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,7 0,2 0,4 0,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 1 1 1,9 1,2
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,4 2,1 3,8 2,2 1,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,8 2,2 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 1,4 1,8 2,4 3,3 4,3 4,7 3,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,2 1,8 4,1 3,5 2,3 1,6 1,2 1 0,9 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,6 5,6 1,9 1,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,2 1 1,7 2,1 2,6 3,3 4,1 4,1 3,8 2,5 2,1 1,2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 0,1 0,7 2,9 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 1 1,1 1,4 1,3 1,8 2,7 3 2,8 2,6 2 1,7 1,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,7 0 0,4 0,3 2,2 2,5 0,7 1 1 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 1,5 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1 1,3 1,2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,9 0,4 0,7 0,1 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,7 1,2 1,8 2,1 2,9 4,8 5,6 10,2 6,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 1,1 1,6 1,5 2,2 2,1 1,5 2,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 1,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8 1 1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 1,1 1,2 1,2 1,5 1,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,8 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,5 1,7 1,8 2,8 2,9 3,8 1,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,8 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,7 0,6 0,6 0,7 1 0,8 0,8 1 0,4 0,9 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,3 0 0 0 0,2 0,6 0,8 1,1 1,6 1,6 2 2,2 2,4 3,3 4 4,7 5 5,5 7 5,8 6,2 8,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,9 1,6 1,9 3,1 3,2 4,2 6,1 2,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,7 1,2 0,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 2 1,5 2,7 3,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,9 1,1 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 1,1 1,6 2,1 3,1 4,8 5,5 4,9 3,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,7 1,5 0,8 0,5 0,4 1,3 0,8 0,5 0,6 0,6 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,1 1 0,9 1,4 1,1 2,1 2,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 1,5 1,7 2 3,5 3,7
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 1 1,5 1,7 1,6 2,5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1,4 2,5 4 5,8 6,5 6,6 5,5 2,9 1,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,3 2 3,8 5,4 7,7 8,1 6,1 3,3 1,3 1,2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,3 0 0 0 0,5 2,5 2,7 2,4 2,2 2,8 3,8 3,4 3,7 3,7 2,8 2,2 1,7 0,7 0,2 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,8 0,1 0,4 0,6 1,7 2,1 1,1 1,3 0,9 1 1,3 1,8 2,4 2,3 2,8 3,4 2,9 3 2,5 2,7 2,7 2,4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0,1 0,3 0,1 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 1 1 1,2 1,8 2 1,4 1,1 0,6 1,2
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1 1,1 1,4 1,4 1,5 2 2 3 2,7 2,4 1,5 0
Dorzalgie (M54) 1,6 0 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,6 0,7 1,1 1,1 1,6 1,9 2,2 3,2 3,7 5,5 8,6 9,7 9,2 1,2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,9 0,5 0,7 0,5 0,9 1,1 1,5 1,9 2,2 2,2 2,1 1,8 1 0,8 1 0,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,8 0,1 0,1 0,3 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,9 1,3 1,3 1,5 2,4 4,8 3,1 4,1 2,4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,4 9,7 1,8 0,7 0,4 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 1 1 1,5 2 3 3,8 4,3 4,9 4,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,6 0,9 1,3 2 2,6 3,4 4,5 6,3 8,7 4,9
Urolitiáza (N20-N23) 1,3 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,6 0,3 0,8 1 1,1 1,4 1,9 1,7 2,7 2,5 3,1 2,4 1,7 1,9 1,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,1 1,1 0,3 0,4 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3 0,5 0,9 1,3 1,5 2,2 2,7 3,7 4,5 7,8 10,6 16,9 29,1 28,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,4 2,3 3,3 2,6 1,9 1,1 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 0,9 2 2,3 2,6 1,7 0,7 0,7 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 1,1 1,2 1,7 1,4 1 0,4 0,3 1,2
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0,3 0,7 0,9 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,9 0 0 0 0,1 0,4 0,9 0,8 1,3 1,8 3,1 5,8 6,4 2,8 1,3 1,5 1,2 1,5 1 1,4 0,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,2 0 0 0 0,2 1,4 2,7 4,9 5,8 5,7 4,9 4,9 5,7 5,3 4,8 6,6 6,2 5 3,2 1,6 0,3 0
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 0 0 0,1 0,6 1,1 1,3 1,5 1,2 2,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,9 0 0 0 0 0,8 1,8 4,8 7 5,7 2,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,1 0 0 0 0 1,4 3,7 6,8 8,9 5 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,5 1,2 2,5 3,5 1,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,9 0 0 0 0 2,2 8,5 23,3 34,6 15,7 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3,2 0 0 0 0 0,4 2,9 9 15,2 8,8 2,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 50,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 85,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 26,9 6,8 4,6 2,4 1,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,9 1 1,1 1,5 1,6 1,6 2 1,8 6,1
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,2 0,7 1 2,3 5,1 4,5 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 1,4 1,7 1,9 2,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,7 30 9,5 3,2 3,6 4,3 0,9 0,7 1 1,1 1 1,4 1,9 2,5 3,2 4,6 6,3 9,1 12,5 18,7 21 20,8
Nitrolební poranění (S06) 1,9 1,9 1,7 1,7 2,6 3,2 2,2 1,5 1 1 1,2 1,6 1,2 1,5 1,7 2 2,4 3 5,8 9,1 11,2 12,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0,9 5,8 3,1 1,2 1,8 2 1 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,5 1,5 1,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,1 0,9 2,6 3,3 0,9 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 1 0,9 1,3 1,6 1,3 2 1,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1 1,4 2,6 3,8 9 19,9 36 49 68,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0 0,1 0,2 1 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,7 2,7 1,2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4,5 1,1 1,6 3,3 5,1 5,4 3,6 3,9 3,1 3,3 3,5 4,1 4,1 3,6 3,7 5,4 5,8 8 13,5 17,8 20,1 33
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,2 1,6 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 1 2 0,2 0,6 1,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 1 1,3 1,2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 0,7 0,8 1,2 2 3 4 4,7 5,2 4,3 4,9 6,1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,4 0 0 0 0,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 1,3 1,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,2 1,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,3 901,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1 1,4 2,6 6,4 6,1 7,5 7,1 6,9 3,5 1,2 2,1 1,2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7,3 4,2 1 2 2,6 3,3 3,6 6,6 10,2 9 6,6 4,5 5,3 6,7 8,3 11,3 14,3 15,5 15,4 10,9 12,4 9,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 173,9 1 234,9 112,6 79,1 74,6 96,2 77,9 112,6 140 112,7 96,6 104 122,2 154,6 198,9 264,9 321,1 377,7 462,8 550,1 642,6 634,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)