8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 427 41 69 27 33 16 11 5 8 10 12 5 5 18 14 19 26 26 42 28 11 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 283 8 11 23 22 19 13 11 12 6 15 7 9 9 11 19 20 14 31 17 5 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 398 7 21 2 1 1 2 3 6 6 2 6 10 19 39 60 58 53 54 35 10 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 187 34 81 61 55 62 46 41 51 47 75 46 53 51 76 85 101 79 78 48 13 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 529 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 18 27 53 84 84 101 66 49 29 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 279 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 13 55 80 55 34 18 8 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 184 0 0 0 0 2 1 1 3 5 5 7 8 9 11 33 27 19 19 26 6 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 485 0 0 0 0 0 0 5 12 12 28 58 38 52 75 71 64 44 20 5 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 154 0 0 0 0 0 0 2 3 0 9 9 8 23 29 26 16 17 6 6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 92 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 1 12 10 11 20 18 7 1 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 34 84 125 117 65 21 10 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 452 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 13 30 41 76 117 69 54 30 9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 202 6 34 17 7 13 26 24 29 56 61 82 124 205 332 380 367 215 153 53 17 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 37 0 0 0 0 0 1 1 5 8 3 5 3 2 3 2 2 0 2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 58 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 5 3 8 12 7 8 4 5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 321 0 0 0 0 0 3 5 11 26 85 96 54 19 10 5 5 1 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 319 11 16 19 24 24 26 34 38 71 78 86 100 85 158 174 197 80 61 30 7 0
Anémie (D50-D64) 596 11 9 15 2 4 3 2 7 4 12 13 14 29 30 76 78 91 96 56 35 9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 216 6 12 24 7 10 7 3 5 9 8 6 9 15 19 20 16 14 14 9 1 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 792 0 8 10 19 12 20 12 15 14 31 30 51 45 68 118 125 84 71 38 21 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 677 42 213 121 78 58 34 33 39 46 48 47 68 78 108 112 128 108 124 124 61 7
Demence (F00-F03) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 4 9 10 10 2 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 472 0 0 0 6 50 16 29 30 40 72 52 49 47 38 21 11 5 4 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 151 0 1 0 7 18 24 24 19 11 10 11 4 7 3 4 1 3 2 1 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 261 0 0 0 0 7 29 29 33 35 32 23 10 24 19 8 6 4 2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 202 1 3 0 1 6 9 11 17 12 13 16 27 18 23 20 15 5 4 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 765 1 25 34 53 63 54 44 51 62 64 42 46 40 37 25 30 35 31 19 8 1
Alzheimerova nemoc (G30) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 19 20 22 10 0
Roztroušená skleróza (G35) 104 0 0 0 1 2 5 10 7 8 8 14 9 15 5 10 7 3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 738 12 52 47 37 30 27 30 33 37 57 51 37 39 51 50 51 30 26 32 8 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 282 0 0 0 1 0 2 1 2 0 5 5 10 15 23 39 57 42 40 29 10 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 592 4 15 33 46 64 50 38 42 75 129 99 141 149 185 195 134 95 57 31 9 1
Katarakta (H25-H26, H28) 156 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 5 3 7 12 24 28 21 21 23 6 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 827 8 18 19 17 8 22 10 8 14 37 30 68 69 103 133 100 86 51 20 6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 034 18 58 57 20 19 25 23 27 55 67 47 73 78 101 107 101 62 63 25 8 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 469 0 0 1 4 17 2 2 4 8 17 25 9 22 38 56 70 64 65 43 19 3
Angina pectoris (I20) 606 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 16 31 45 76 116 121 109 59 24 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 185 0 0 0 0 0 0 0 8 8 21 45 72 95 139 173 211 173 137 73 27 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 853 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 16 38 75 123 172 173 128 77 33 6 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 413 0 0 0 1 5 4 3 7 8 12 12 13 31 45 64 61 45 57 29 15 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 102 1 1 5 0 4 13 10 15 19 21 62 91 127 231 351 404 286 257 164 33 7
Selhání srdce (I50) 1 953 0 0 0 0 0 1 5 3 4 7 19 37 72 115 235 307 281 387 315 136 29
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 726 1 0 1 1 1 4 10 10 20 28 46 72 88 178 220 268 242 231 201 87 17
Ateroskleróza (I70) 1 016 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 44 85 138 227 226 119 102 40 16 0
Varixy dolních končetin (I83) 628 0 0 0 0 1 7 13 45 58 78 75 77 54 93 60 32 14 15 6 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 544 0 8 31 51 56 24 18 33 30 37 32 73 80 134 253 230 221 132 65 28 8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 880 122 279 101 33 50 19 16 13 20 14 12 16 18 20 25 25 30 25 28 11 3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 468 53 106 48 22 16 7 7 12 23 21 30 20 42 117 146 149 160 193 188 88 20
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 850 169 162 19 4 6 6 5 1 5 4 5 10 18 23 51 69 63 93 88 43 6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 830 0 376 304 33 27 19 21 14 16 5 5 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 583 0 1 11 7 26 42 47 36 55 74 49 57 47 42 40 27 15 6 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 588 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 10 9 27 91 104 132 88 59 46 15 2
Astma (J45-J46) 151 0 10 8 5 4 1 0 3 1 6 6 7 14 19 16 18 8 17 8 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 604 0 9 1 2 8 6 18 10 15 18 10 21 36 84 84 106 79 53 27 12 5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 134 1 4 8 3 16 17 18 11 9 10 10 6 4 9 1 4 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 122 0 4 6 1 5 6 11 6 8 7 9 10 10 8 7 8 9 6 0 0 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 251 13 2 1 4 3 4 1 7 7 14 11 17 20 20 17 29 28 21 20 11 1
Peptický vřed (K25-K28) 262 0 0 0 0 1 2 4 2 9 10 16 24 12 17 46 25 31 37 16 10 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 663 7 16 24 39 51 37 29 29 30 26 19 30 33 48 52 47 45 51 35 13 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 573 0 7 50 101 59 47 42 45 45 25 31 29 10 28 25 12 10 4 2 0 1
Tříselná kýla (K40) 968 37 36 30 6 6 11 17 25 40 62 63 68 77 107 112 128 70 48 20 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 842 0 13 63 8 4 8 15 34 61 82 68 66 59 85 98 84 55 21 13 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 185 0 1 6 21 17 13 8 10 17 19 13 14 5 5 18 9 6 1 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 180 21 24 15 10 10 2 6 4 4 6 3 8 3 14 8 9 11 11 7 4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 345 2 30 7 4 2 3 2 5 7 11 14 12 18 33 42 44 25 32 39 10 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 250 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 22 10 25 27 26 40 29 29 17 8 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 654 10 5 5 2 14 17 33 36 54 72 75 55 59 58 50 44 26 19 14 5 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 390 3 9 13 14 3 4 2 2 6 3 2 15 14 22 56 68 60 42 37 13 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 165 0 0 0 0 0 0 5 3 10 11 12 19 38 32 15 8 10 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 188 3 3 5 5 8 3 1 4 3 11 13 11 17 28 30 17 18 4 3 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 567 0 0 4 8 10 19 66 64 94 155 85 106 145 170 178 169 131 73 60 26 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 449 0 1 1 2 2 1 7 12 10 18 18 19 29 46 64 84 49 40 30 12 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 554 0 1 2 6 10 10 22 45 23 50 38 48 51 50 56 52 36 26 23 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 277 4 4 3 10 3 5 7 7 10 9 13 12 21 16 30 22 30 33 25 12 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 391 14 25 27 9 26 13 28 24 23 18 16 19 22 23 27 29 20 17 4 5 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 277 8 13 7 11 5 8 7 13 15 15 23 16 21 18 24 18 18 16 16 5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 319 5 15 11 12 6 7 9 7 14 25 19 15 17 30 30 39 21 15 15 6 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 574 0 0 0 0 0 0 0 1 4 20 19 39 56 80 124 105 67 46 13 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 719 0 0 0 0 0 0 2 5 6 15 39 51 85 104 129 153 94 29 7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 579 0 0 1 3 27 39 38 26 60 71 47 70 66 58 41 24 8 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 155 0 6 18 26 71 45 59 48 50 120 92 101 107 120 99 105 52 26 7 3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 82 0 0 0 0 9 1 1 5 3 7 3 9 10 8 7 15 1 1 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 240 0 3 5 13 7 3 2 5 3 15 6 17 15 28 36 39 29 12 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 110 0 0 0 0 3 5 15 53 87 130 117 126 119 104 118 107 78 35 10 3 0
Dorzalgie (M54) 959 0 0 2 10 16 13 13 28 29 52 56 63 67 67 98 127 126 102 74 13 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 736 1 15 15 14 22 9 14 24 56 83 85 87 97 89 63 40 11 8 2 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 533 0 2 11 35 25 14 14 17 23 42 30 54 37 38 48 52 39 24 24 3 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 872 71 40 22 17 48 34 34 20 27 34 30 43 40 59 88 121 55 44 38 6 1
Selhání ledvin (N17-N19) 424 1 1 0 4 2 4 11 8 9 9 11 20 21 37 59 63 48 37 58 20 1
Urolitiáza (N20-N23) 789 1 2 3 1 11 26 46 50 45 66 76 68 76 94 82 57 51 22 11 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 362 6 12 13 13 20 18 20 17 18 51 60 60 63 108 126 163 165 195 158 62 14
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 726 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 8 20 55 141 186 170 108 21 8 1 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 610 7 36 50 40 40 25 20 29 28 40 20 32 39 58 52 52 22 10 7 2 1
Nemoci prsu (N60-N64) 126 0 0 0 0 4 9 17 13 18 23 16 13 7 2 1 2 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 156 0 1 1 3 7 19 25 18 26 11 16 16 1 4 3 3 1 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 546 0 0 0 3 15 20 27 39 47 96 96 86 25 27 14 21 14 11 2 2 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 607 1 0 1 12 46 63 123 142 126 139 117 118 128 166 176 146 72 24 7 0 0
Lékařský potrat (O04) 241 0 0 0 1 14 48 46 45 36 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 497 0 0 0 0 7 52 148 150 84 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 249 0 0 0 0 61 224 393 355 176 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 297 0 0 0 1 18 63 86 76 44 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 404 0 0 0 0 85 452 1 103 1 181 507 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 231 0 0 0 0 24 139 359 424 230 48 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 29 0 0 0 0 1 2 15 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 37 0 0 0 0 0 6 13 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 286 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 585 110 135 141 45 23 13 9 12 10 18 6 15 16 9 12 6 4 0 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 89 0 0 0 6 8 0 1 2 0 4 10 3 7 13 13 8 6 4 4 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 616 3 12 47 93 78 48 38 36 34 31 22 23 21 27 19 29 17 17 17 3 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 351 0 1 3 2 1 3 4 4 6 11 7 13 20 40 51 63 49 37 15 20 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 623 87 133 39 83 91 35 42 35 44 50 43 57 62 100 136 161 127 137 117 40 4
Nitrolební poranění (S06) 1 188 10 45 70 71 78 67 75 41 55 51 62 63 54 69 80 69 70 62 67 28 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 606 33 74 34 32 41 46 32 22 33 45 26 30 19 30 22 22 14 22 21 7 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 680 0 28 96 99 14 17 28 6 18 39 26 33 56 52 60 47 29 13 13 3 3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 836 0 9 5 4 6 2 1 4 6 11 13 13 18 32 67 101 97 183 161 82 21
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 646 0 6 17 36 13 33 32 37 63 53 51 59 37 64 59 35 25 14 8 4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 951 1 54 119 139 241 253 275 224 279 341 219 208 227 239 231 257 201 218 159 49 17
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 119 9 28 4 6 5 5 10 3 7 12 2 7 7 7 3 2 2 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 337 2 37 4 12 36 19 21 27 25 32 26 24 17 16 14 7 6 4 8 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 726 0 7 6 9 14 5 6 18 26 27 37 39 51 64 113 113 85 65 30 8 3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 80 0 1 2 2 4 5 5 8 9 11 4 2 9 5 6 4 2 0 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 182 14 28 14 11 15 5 4 4 4 7 12 3 8 14 8 12 11 3 3 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 592 28 31 9 8 14 2 12 9 42 46 24 46 38 54 71 64 48 28 16 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 97 0 0 0 0 0 2 5 19 30 35 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 764 4 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 774 1 31 18 18 10 14 31 30 66 56 59 99 193 322 333 267 148 53 20 4 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 076 57 66 87 105 114 382 944 1 328 1 212 635 247 207 227 308 341 372 234 136 57 15 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 95 760 6 498 2 656 2 185 1 855 2 360 3 139 5 170 5 803 5 202 4 847 3 876 4 473 5 203 7 331 8 838 9 023 6 596 5 409 3 696 1 356 244
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 7,5 3,2 0,9 1,3 0,7 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,6 0,4 0,6 1 1,5 3,5 3,8 4,6 2,5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 1,5 0,5 0,8 0,9 0,8 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 2,6 2,3 2,1 2,5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 1,3 1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,6 1,1 1,8 2,2 3,1 4,5 4,8 4,2 7,4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,3 6,2 3,8 2,1 2,2 2,6 1,7 1,2 1,5 1,2 1,7 1,3 1,6 1,7 2,1 2,5 3,8 4,6 6,5 6,6 5,4 9,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,8 1,7 2,4 2,5 3,8 3,8 4,1 4 1,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,6 2,4 2,1 2 1,5 1,1 1,7 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 1 1 1,1 1,6 3,6 2,5 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,6 1,7 1,1 1,7 2,1 2,1 2,4 2,6 1,7 0,7 0,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,8 0,8 0,8 0,6 1 0,5 0,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 0,4 0,1 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,1 2,4 3,7 4,4 3,8 1,7 1,4 1,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1 1,2 2,3 4,4 4 4,5 4,1 3,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,3 1,1 1,6 0,6 0,3 0,5 0,9 0,7 0,9 1,4 1,4 2,3 3,8 6,7 9,4 11,3 13,7 12,5 12,7 7,2 7,1 2,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,7 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,9 2,8 1,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,6 2 0,7 0,7 0,9 1 0,9 1 1,1 1,8 1,7 2,5 3 2,8 4,5 5,2 7,4 4,6 5 4,1 2,9 0
Anémie (D50-D64) 1,2 2 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,9 0,8 2,3 2,9 5,3 7,9 7,7 14,7 22,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 1,1 0,6 0,8 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 1,2 1,2 0,4 5
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,5 0 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,5 1,5 1,9 3,5 4,7 4,9 5,9 5,2 8,8 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,2 7,7 10 4,2 3,1 2,4 1,2 1 1,1 1,2 1,1 1,3 2,1 2,6 3 3,3 4,8 6,3 10,3 17 25,5 17,3
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 1,4 0,8 2,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 0 0 0 0,2 2,1 0,6 0,9 0,9 1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,3 0,8 0,9 0,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0 0 0,3 1 0,9 1 0,9 0,7 0,7 0,3 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,2 0,1 0 0 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0,2 1,2 1,2 2,1 2,7 1,9 1,3 1,5 1,6 1,4 1,2 1,4 1,3 1 0,7 1,1 2 2,6 2,6 3,3 2,5
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,1 1,7 3 4,2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,1 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 2,2 2,4 1,6 1,5 1,3 1 0,9 1 0,9 1,3 1,5 1,1 1,3 1,4 1,5 1,9 1,7 2,2 4,4 3,3 2,5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 1,2 2,1 2,4 3,3 4 4,2 2,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 0,7 0,7 1,2 1,8 2,7 1,8 1,1 1,2 1,9 2,9 2,8 4,3 4,9 5,2 5,8 5 5,5 4,7 4,2 3,8 2,5
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1 1,2 1,7 3,1 2,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,6 1,5 0,8 0,7 0,7 0,3 0,8 0,3 0,2 0,4 0,8 0,9 2,1 2,3 2,9 3,9 3,7 5 4,2 2,7 2,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 3,3 2,7 2 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 1,4 1,5 1,3 2,2 2,6 2,8 3,2 3,8 3,6 5,2 3,4 3,3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0 0 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3 0,7 1,1 1,7 2,6 3,7 5,4 5,9 8 7,4
Angina pectoris (I20) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,9 1,5 2,1 3,4 4,5 6,3 4,9 3,3 0,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 1,3 2,2 3,1 3,9 5,1 7,9 10 11,3 10 11,3 7,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,1 2,5 3,5 5,1 6,5 7,4 6,4 4,5 2,5 2,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 1 1,3 1,9 2,3 2,6 4,7 4 6,3 2,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,1 0,2 0 0,2 0 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 1,8 2,8 4,2 6,5 10,4 15,1 16,6 21,3 22,4 13,8 17,3
Selhání srdce (I50) 3,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 2,4 3,2 7 11,5 16,3 32 43,1 56,9 71,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,3 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 1,3 2,2 2,9 5 6,5 10 14,1 19,1 27,5 36,4 42,1
Ateroskleróza (I70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 1,3 2,8 3,9 6,7 8,4 6,9 8,4 5,5 6,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,3 1,5 1,7 2,1 2,3 1,8 2,6 1,8 1,2 0,8 1,2 0,8 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 0 0,4 1,1 2 2,4 0,9 0,5 1 0,8 0,8 0,9 2,2 2,6 3,8 7,5 8,6 12,8 10,9 8,9 11,7 19,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 22,4 13,1 3,5 1,3 2,1 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,7 2,1 3,8 4,6 7,4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 9,7 5 1,7 0,9 0,7 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 0,9 0,6 1,4 3,3 4,3 5,6 9,3 16 25,7 36,8 49,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 31 7,6 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 1,5 2,6 3,7 7,7 12 18 14,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,6 0 17,6 10,7 1,3 1,1 0,7 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0 0 0,4 0,3 1,1 1,5 1,4 1,1 1,4 1,7 1,4 1,7 1,5 1,2 1,2 1 0,9 0,5 0,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,9 2,6 3,1 4,9 5,1 4,9 6,3 6,3 5
Astma (J45-J46) 0,3 0 0,5 0,3 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 1,4 1,1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,2 0 0,4 0 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 1,2 2,4 2,5 4 4,6 4,4 3,7 5 12,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0 0 2,5
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 2,4 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6 0,5 1,1 1,6 1,7 2,7 4,6 2,5
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,4 0,5 1,4 0,9 1,8 3,1 2,2 4,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 1,3 0,7 0,8 1,5 2,1 1,3 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,9 1,1 1,4 1,5 1,8 2,6 4,2 4,8 5,4 5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,3 1,8 4 2,5 1,7 1,3 1,3 1,2 0,6 0,9 0,9 0,3 0,8 0,7 0,4 0,6 0,3 0,3 0 2,5
Tříselná kýla (K40) 1,9 6,8 1,7 1,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,4 1,8 2,1 2,5 3 3,3 4,8 4,1 4 2,7 2,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0 0,6 2,2 0,3 0,2 0,3 0,4 1 1,6 1,8 1,9 2 1,9 2,4 2,9 3,1 3,2 1,7 1,8 2,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0,2 0,8 0,7 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 3,8 1,1 0,5 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0,9 1 1,7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,4 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 1,5 2,6 5,3 4,2 7,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,3 0,8 0,8 0,8 1,5 1,7 2,4 2,3 3,3 5
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 1,8 0,2 0,2 0,1 0,6 0,6 1 1,1 1,4 1,6 2,1 1,7 1,9 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,9 2,1 2,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,5 0,4 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 1,7 2,5 3,5 3,5 5,1 5,4 5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 1,2 0,9 0,4 0,3 0,6 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8 0,9 0,6 1 0,3 0,4 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7 2 1,9 2,4 3,5 2,4 3,2 4,7 4,8 5,3 6,3 7,6 6 8,2 10,9 9,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,9 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 1,9 3,1 2,8 3,3 4,1 5 9,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1,1 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 1,3 0,6 1,1 1,1 1,5 1,7 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 3,1 2,1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,5 0,7 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 0,5 0,9 0,8 1,7 2,7 3,4 5 2,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 2,6 1,2 0,9 0,4 1,1 0,5 0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 0,5 2,1 5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 1,5 0,6 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 1 1,3 2,2 2,1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,9 0,7 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,5 1,2 1,2 2,1 2,5 2,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 1,2 1,8 2,3 3,7 3,9 3,9 3,8 1,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 1,1 1,5 2,8 2,9 3,8 5,7 5,5 2,4 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 0 0 0 0,1 1,1 1,4 1,1 0,8 1,5 1,6 1,3 2,1 2,2 1,6 1,2 0,9 0,5 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0 0,3 0,6 1 3 1,6 1,8 1,4 1,3 2,7 2,6 3,1 3,5 3,4 2,9 3,9 3 2,2 1 1,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,8 1,1 1,5 1,7 1 0,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,6 2,2 2,9 3,4 3,8 3,9 2,9 3,5 4 4,5 2,9 1,4 1,3 0
Dorzalgie (M54) 1,9 0 0 0,1 0,4 0,7 0,5 0,4 0,8 0,7 1,2 1,6 1,9 2,2 1,9 2,9 4,7 7,3 8,4 10,1 5,4 7,4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0,2 0,7 0,5 0,6 0,9 0,3 0,4 0,7 1,4 1,9 2,4 2,6 3,2 2,5 1,9 1,5 0,6 0,7 0,3 0,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0,1 0,4 1,4 1,1 0,5 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 1,6 1,2 1,1 1,4 1,9 2,3 2 3,3 1,3 2,5
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 13 1,9 0,8 0,7 2 1,2 1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 1,3 1,7 2,6 4,5 3,2 3,6 5,2 2,5 2,5
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0,2 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 1 1,8 2,4 2,8 3,1 7,9 8,4 2,5
Urolitiáza (N20-N23) 1,5 0,2 0,1 0,1 0 0,5 0,9 1,4 1,5 1,2 1,5 2,2 2,1 2,5 2,7 2,4 2,1 3 1,8 1,5 0,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,6 1,1 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 1,1 1,7 1,8 2,1 3 3,7 6,1 9,6 16,1 21,6 26 34,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,6 1,8 4 5,5 6,4 6,3 1,7 1,1 0,4 2,5
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 1,3 1,7 1,8 1,6 1,7 0,9 0,6 0,9 0,7 0,9 0,6 1 1,3 1,6 1,5 1,9 1,3 0,8 1 0,8 2,5
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,7 0,7 0,5 0,7 0,2 0,5 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,1 0 0 0 0,1 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2 2,2 2,8 2,6 0,8 0,8 0,4 0,8 0,8 0,9 0,3 0,8 2,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,1 0,2 0 0 0,5 1,9 2,3 3,7 4,2 3,2 3,1 3,4 3,6 4,2 4,7 5,2 5,5 4,2 2 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0 0 0 0,6 1,7 1,4 1,3 0,9 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 0 0 0 0 0,3 1,9 4,4 4,4 2,1 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,4 0 0 0 0 2,6 8,1 11,7 10,4 4,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 0 0 0 0 0,8 2,3 2,6 2,2 1,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,6 0 0 0 0 3,6 16,3 32,9 34,7 13 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,4 0 0 0 0 1 5 10,7 12,5 5,9 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 58,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 52,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 20,2 6,3 4,9 1,8 1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0 0 2,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,2 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,2 0,5 0,6 1,6 3,7 3,3 1,7 1,1 1,1 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 1,1 1 1,4 2,3 1,3 2,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 1,1 1,5 2,4 2,8 3,1 2,1 8,4 2,5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,1 15,9 6,2 1,4 3,3 3,8 1,3 1,3 1 1,1 1,1 1,2 1,7 2 2,8 4 6 7,4 11,3 16 16,7 9,9
Nitrolební poranění (S06) 2,3 1,8 2,1 2,5 2,8 3,3 2,4 2,2 1,2 1,4 1,1 1,8 1,9 1,8 1,9 2,4 2,6 4,1 5,1 9,2 11,7 2,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 6 3,5 1,2 1,3 1,7 1,7 1 0,6 0,8 1 0,7 0,9 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 1,8 2,9 2,9 2,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,3 0 1,3 3,4 3,9 0,6 0,6 0,8 0,2 0,5 0,9 0,7 1 1,8 1,5 1,8 1,8 1,7 1,1 1,8 1,3 7,4
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 2 3,8 5,6 15,1 22 34,3 52
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,3 0,6 1,4 0,5 1,2 1 1,1 1,6 1,2 1,5 1,8 1,2 1,8 1,8 1,3 1,5 1,2 1,1 1,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,6 0,2 2,5 4,2 5,5 10,1 9,1 8,2 6,6 7,1 7,7 6,3 6,3 7,4 6,7 6,9 9,6 11,7 18 21,7 20,5 42,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,6 1,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,4 1,7 0,1 0,5 1,5 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 1,1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,4 0 0,3 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,5 0,7 0,6 1,1 1,2 1,7 1,8 3,4 4,2 4,9 5,4 4,1 3,3 7,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 2,6 1,3 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,8 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,1 5,1 1,5 0,3 0,3 0,6 0,1 0,4 0,3 1,1 1 0,7 1,4 1,2 1,5 2,1 2,4 2,8 2,3 2,2 0,8 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,8 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,2 873,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,4 0,2 1,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,9 0,9 1,7 1,3 1,7 3 6,3 9,1 9,9 10 8,6 4,4 2,7 1,7 2,5
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,7 10,4 3,1 3,1 4,1 4,8 13,8 28,2 39,1 31 14,2 7,1 6,3 7,4 8,7 10,1 13,9 13,6 11,3 7,8 6,3 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 185,1 1 191,2 124,4 76,6 73 99,3 113,3 154,3 170,7 133 108,7 111,1 135,3 170,2 206,7 262,3 337,2 383,1 447,5 505,3 567,6 604

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)