8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 374 21 62 24 16 13 8 9 7 11 5 8 10 8 19 23 29 43 30 17 10 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 312 18 23 26 30 16 20 9 6 7 9 8 7 5 12 23 20 26 27 12 7 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 412 2 6 20 3 6 2 2 5 5 3 13 11 24 33 42 71 53 47 50 13 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 189 46 85 68 45 80 44 49 53 51 48 45 56 45 84 100 101 74 50 52 11 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 438 0 0 0 0 0 2 2 2 5 9 6 15 21 59 88 72 65 54 31 6 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 318 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 5 13 36 51 70 68 38 23 9 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 229 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 7 5 6 22 30 42 29 35 30 7 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 432 0 0 0 0 0 0 2 6 16 32 46 38 36 62 71 50 44 24 4 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 127 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 2 13 10 22 13 18 14 15 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 98 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 5 16 27 17 12 6 6 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 51 83 90 97 52 17 4 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 410 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 6 19 11 47 68 92 65 66 23 6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 129 10 28 21 12 25 21 19 32 47 86 82 117 186 324 372 285 248 146 56 11 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 41 0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 2 1 5 3 7 6 1 1 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 108 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 10 13 11 28 18 8 8 2 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 329 0 0 0 0 0 1 4 7 35 91 90 58 29 5 6 0 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 332 14 12 18 19 28 26 40 44 56 84 66 91 99 171 185 166 107 63 32 5 6
Anémie (D50-D64) 536 3 3 19 4 4 1 5 2 4 6 5 16 31 24 73 66 68 101 67 29 5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 197 2 14 21 2 10 6 6 3 6 5 11 8 5 14 25 16 15 12 11 5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 899 1 8 8 9 13 32 15 20 13 30 30 49 64 97 121 116 101 91 60 18 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 661 36 173 127 65 65 28 42 40 59 59 52 71 92 127 131 121 120 112 96 40 5
Demence (F00-F03) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 6 9 13 8 10 8 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 488 0 0 0 5 26 26 23 32 59 64 61 60 57 28 28 11 4 2 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 120 0 0 0 0 8 31 20 18 8 7 6 2 4 4 5 5 1 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 314 0 0 0 1 7 22 39 41 62 23 22 29 28 18 6 8 7 0 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 191 0 2 0 0 4 5 8 8 12 18 7 37 23 19 24 11 7 6 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 815 2 19 28 56 66 57 44 62 66 56 54 48 51 39 38 28 38 34 26 3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 19 18 24 20 7 0
Roztroušená skleróza (G35) 132 0 0 0 1 11 8 12 8 10 9 15 11 15 11 14 7 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 753 13 56 46 37 43 22 30 47 44 58 36 32 43 55 50 45 41 25 25 5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 348 0 0 1 0 2 0 2 1 5 4 10 12 19 27 53 52 56 59 36 9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 571 14 19 24 66 65 55 57 68 89 131 98 112 121 168 169 137 82 64 24 8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 183 0 0 1 2 1 1 2 3 0 6 2 4 5 20 18 31 29 27 23 8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 861 2 26 15 17 11 17 19 12 26 33 36 44 53 104 141 121 78 68 33 4 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 007 19 53 55 22 13 22 29 28 39 45 62 67 86 96 111 116 64 50 27 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 489 0 0 1 4 25 1 0 5 6 14 18 13 24 38 55 80 69 69 46 21 0
Angina pectoris (I20) 591 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 5 42 56 82 126 101 95 54 15 3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 116 0 0 0 0 0 0 0 1 16 40 60 61 92 150 174 185 120 110 84 18 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 770 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 15 27 54 120 156 147 111 89 35 4 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 415 0 0 0 0 2 1 6 6 8 22 18 22 20 53 57 49 61 49 28 12 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 987 1 3 3 1 10 11 15 14 14 26 61 66 117 228 328 362 300 226 158 38 5
Selhání srdce (I50) 1 857 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7 21 33 58 135 279 256 271 337 319 118 18
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 832 0 1 1 0 2 17 6 10 22 45 39 46 98 178 241 281 272 296 197 69 11
Ateroskleróza (I70) 963 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 42 96 133 235 171 93 94 54 20 5
Varixy dolních končetin (I83) 657 0 0 0 0 5 5 36 29 82 90 69 75 78 82 49 16 19 15 6 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 574 2 8 40 52 46 23 25 36 23 58 60 71 81 153 211 195 212 147 98 29 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 706 96 208 101 31 48 32 18 24 19 10 16 5 13 16 19 15 17 8 6 4 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 367 46 99 30 9 20 9 6 7 13 12 27 28 60 93 146 147 156 193 172 81 13
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 762 154 172 27 6 5 1 3 7 6 5 5 11 9 22 50 41 55 100 50 25 8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 849 0 374 328 38 26 20 6 20 7 10 4 6 3 3 3 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 648 3 4 14 16 36 48 54 53 64 47 60 52 51 57 39 28 8 9 5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 592 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6 16 14 36 84 144 99 89 60 25 14 0
Astma (J45-J46) 143 1 6 9 11 5 3 3 2 3 8 9 11 14 10 17 9 9 9 3 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 668 0 3 5 4 13 14 6 7 11 26 16 18 43 81 105 126 78 53 42 15 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 121 0 5 1 4 19 23 16 5 8 11 6 5 6 6 2 1 1 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 145 2 4 3 4 7 12 11 7 11 13 11 15 5 8 9 6 5 7 5 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 264 7 5 3 2 6 6 2 6 5 16 11 13 18 25 25 31 27 28 21 2 5
Peptický vřed (K25-K28) 259 0 0 0 0 0 6 1 4 7 12 10 12 17 28 26 34 36 25 30 11 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 753 10 19 46 39 64 25 37 23 31 31 22 23 29 51 56 78 56 50 48 13 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 536 0 4 60 79 73 48 54 35 39 22 22 14 20 21 16 15 6 5 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 951 40 33 22 6 8 10 20 27 47 56 74 63 93 109 120 100 68 34 16 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 899 4 13 61 5 2 7 21 49 58 72 71 81 68 116 96 83 53 26 10 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 196 0 1 3 7 13 18 26 20 12 17 12 7 13 12 14 5 9 4 0 3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 193 21 15 8 9 10 12 5 7 8 4 3 8 5 10 15 14 15 16 5 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 314 7 18 7 1 3 2 3 5 5 7 5 15 23 18 33 45 38 35 31 11 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 237 0 0 0 0 1 1 4 2 8 10 13 15 12 22 31 31 22 33 22 8 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 671 5 2 3 4 12 20 23 44 70 64 62 58 58 74 61 42 28 25 15 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 370 0 11 10 7 9 1 2 1 1 7 5 10 16 27 57 67 39 47 37 12 4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 136 0 0 0 0 0 0 0 3 9 4 11 18 22 34 25 3 6 0 0 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 185 3 1 0 1 1 2 6 7 9 11 12 10 15 21 25 29 17 9 4 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 649 0 0 1 4 14 20 57 58 106 134 116 113 130 178 241 160 138 99 59 19 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 404 0 0 0 2 3 6 6 2 9 13 15 17 25 44 71 62 53 34 29 13 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 501 0 0 3 3 7 13 17 36 31 48 46 43 52 42 36 49 32 22 15 5 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 203 3 3 7 3 2 3 3 7 5 7 7 5 18 14 21 22 22 27 19 5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 401 7 27 20 13 29 40 30 26 21 16 8 25 17 21 29 21 27 12 8 4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 291 10 13 5 13 13 12 19 12 11 21 16 9 23 17 30 19 17 17 10 2 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 332 2 6 14 14 17 4 9 12 20 12 17 20 9 23 29 36 20 31 27 10 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 588 0 0 0 0 0 0 1 1 3 11 23 33 75 88 117 116 83 31 5 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 711 0 0 0 0 0 2 1 0 1 15 37 41 87 91 159 131 97 35 11 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 614 0 0 1 2 31 39 32 32 58 79 60 70 62 61 50 28 7 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 085 0 14 11 21 75 54 40 49 78 101 77 83 120 118 108 69 34 20 8 4 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 85 0 1 1 0 3 0 1 6 6 11 15 2 3 9 11 9 5 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 195 0 2 2 14 10 3 2 3 3 12 9 12 21 24 23 16 19 18 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 078 0 0 0 0 2 7 19 45 81 124 97 111 105 137 118 100 75 37 19 1 0
Dorzalgie (M54) 1 213 0 0 3 8 20 9 29 32 48 59 64 70 85 101 140 166 149 143 65 20 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 742 0 14 34 18 21 10 15 28 49 78 82 98 92 91 61 29 11 7 1 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 509 0 0 8 33 18 14 14 11 23 33 33 46 32 41 55 63 34 36 12 2 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 889 79 41 24 21 32 32 26 31 43 49 33 45 56 83 77 78 60 39 33 6 1
Selhání ledvin (N17-N19) 426 0 4 0 2 1 1 2 2 7 15 11 14 14 50 56 62 49 66 51 15 4
Urolitiáza (N20-N23) 791 0 1 4 1 16 21 36 62 44 85 55 63 95 95 82 58 37 25 8 2 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 257 11 10 5 12 29 20 12 14 22 45 37 56 74 114 130 150 137 169 144 55 11
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 608 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 27 62 132 168 123 68 15 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 628 13 55 66 44 46 25 13 23 26 21 28 23 38 43 58 53 25 12 11 3 2
Nemoci prsu (N60-N64) 135 0 0 0 0 5 8 20 17 26 18 15 13 5 5 2 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 157 0 0 1 2 10 18 26 18 20 18 16 7 6 4 4 3 2 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 570 0 0 0 8 16 12 24 30 53 89 112 99 32 24 23 16 11 19 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 635 0 0 0 5 25 88 126 149 123 145 124 137 123 179 175 124 68 34 10 0 0
Lékařský potrat (O04) 206 0 0 0 1 19 26 34 42 34 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 492 0 0 0 0 13 56 120 153 106 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 415 0 0 0 0 66 223 464 390 202 67 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 315 0 0 0 0 25 63 89 81 45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 509 0 0 0 1 86 468 1 116 1 189 548 95 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 077 0 0 0 0 16 124 315 363 216 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 24 0 0 0 0 0 6 4 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 53 0 0 0 0 6 9 9 9 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 372 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 568 126 134 122 47 18 6 10 9 15 16 12 10 13 11 9 4 5 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 174 0 0 1 6 11 0 1 2 10 5 12 9 12 28 23 9 18 19 6 1 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 585 0 16 32 91 63 75 47 32 38 26 18 18 19 28 24 15 15 17 7 4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 399 0 0 5 5 0 1 2 7 1 7 9 22 25 68 55 67 53 46 14 7 5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 737 113 155 48 63 113 27 24 33 47 30 55 64 72 104 145 167 154 147 117 52 7
Nitrolební poranění (S06) 1 265 8 61 52 85 89 90 66 57 58 55 42 52 62 104 78 70 65 76 63 30 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 648 36 69 34 37 51 56 48 29 38 36 29 21 24 28 19 26 12 29 15 10 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 594 0 23 115 72 15 8 17 28 22 26 25 28 30 48 42 33 32 18 10 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 826 1 6 3 8 2 5 4 5 5 7 9 12 21 36 74 75 117 181 160 80 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 594 0 8 21 30 19 26 38 35 52 45 44 41 46 49 53 42 25 10 8 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 990 3 41 117 143 247 285 257 222 298 337 251 223 194 233 256 218 228 214 161 52 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 164 8 57 9 7 10 11 4 5 4 6 9 6 8 4 2 7 4 1 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 355 4 47 13 16 42 23 20 20 30 23 17 18 17 20 8 9 12 7 4 5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 724 1 4 10 11 12 12 10 14 22 32 32 28 62 67 121 117 72 60 27 9 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 26 0 2 1 0 2 3 2 3 1 2 2 1 0 3 1 3 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 210 12 28 6 8 8 1 13 9 8 9 5 13 8 13 9 20 17 11 6 5 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 610 32 26 5 10 20 13 11 20 27 29 30 45 39 68 80 50 48 42 12 3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 109 0 0 0 0 0 1 3 11 39 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 762 4 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 803 0 21 28 7 7 23 20 34 48 63 86 182 172 243 334 267 176 72 18 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 998 78 67 86 92 130 397 933 1 304 1 194 615 218 232 205 323 362 317 225 142 52 20 6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 95 783 6 623 2 554 2 227 1 736 2 525 3 340 5 177 5 858 5 428 4 729 3 885 4 398 5 213 7 495 9 073 8 239 6 638 5 608 3 608 1 235 194
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 3,9 2,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,2 2,6 2,4 2,4 4,4 2,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 3,3 1,1 0,9 1,2 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,8 1,6 2,2 1,7 3,1 2,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 0,4 0,3 0,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,8 0,9 1,2 2,9 3,2 3,8 7,1 5,7 2,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,3 8,5 4 2,4 1,8 3,3 1,5 1,5 1,5 1,2 1,1 1,3 1,7 1,4 2,3 3 4,1 4,5 4,1 7,4 4,8 5,6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 1,6 2,6 2,9 3,9 4,4 4,4 2,6 2,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 1,1 1,4 2,1 2,7 2,3 1,9 1,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,9 1,7 1,8 2,8 4,3 3,1 2,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,4 1,2 1,1 1,7 2,1 2 2,7 2 0,6 0,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 0,4 0,7 0,8 1,2 0,1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,6 2,3 2,7 3,9 3,1 1,4 0,6 0,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,6 0,3 1,3 2 3,7 3,9 5,4 3,3 2,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,1 1,8 1,3 0,7 0,5 1 0,7 0,6 0,9 1,1 2 2,4 3,6 5,9 9 11 11,5 15 11,9 8 4,8 2,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,8 0,7 0,5 0,7 0,3 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 2,1 2,7 1,8 0,9 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,6 2,6 0,6 0,6 0,8 1,2 0,9 1,2 1,3 1,4 1,9 2 2,8 3,1 4,7 5,5 6,7 6,5 5,1 4,6 2,2 16,7
Anémie (D50-D64) 1 0,6 0,1 0,7 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1 0,7 2,2 2,7 4,1 8,2 9,5 12,7 13,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,4 0,7 0,7 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,7 0,6 0,9 1 1,6 2,2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,7 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 1,1 0,4 0,6 0,3 0,7 0,9 1,5 2 2,7 3,6 4,7 6,1 7,4 8,5 7,9 8,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,2 6,6 8,1 4,4 2,7 2,7 1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 2,2 2,9 3,5 3,9 4,9 7,3 9,1 13,7 17,5 13,9
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,8 0,7 1,4 3,5 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 0 0 0 0,2 1,1 0,9 0,7 0,9 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8 0,8 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0,3 1,1 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0 0 0 0 0,3 0,7 1,2 1,2 1,5 0,5 0,7 0,9 0,9 0,5 0,2 0,3 0,4 0 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 1,1 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 0,4 0,9 1 2,3 2,8 1,9 1,3 1,8 1,6 1,3 1,6 1,5 1,6 1,1 1,1 1,1 2,3 2,8 3,7 1,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 1,1 2 2,8 3,1 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 2,4 2,6 1,6 1,5 1,8 0,7 0,9 1,4 1,1 1,3 1,1 1 1,4 1,5 1,5 1,8 2,5 2 3,6 2,2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 1,6 2,1 3,4 4,8 5,1 3,9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 2,6 0,9 0,8 2,7 2,7 1,9 1,7 2 2,2 3 2,9 3,4 3,8 4,7 5 5,5 5 5,2 3,4 3,5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5 1,2 1,8 2,2 3,3 3,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,7 0,4 1,2 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,7 2,9 4,2 4,9 4,7 5,5 4,7 1,7 2,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,9 3,5 2,5 1,9 0,9 0,5 0,7 0,9 0,8 1 1 1,8 2 2,7 2,7 3,3 4,7 3,9 4,1 3,8 1,3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0 0 0,2 1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,4 0,8 1,1 1,6 3,2 4,2 5,6 6,5 9,2 0
Angina pectoris (I20) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 1,3 1,8 2,3 3,7 4,1 5,8 4,4 2,1 1,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 1,8 1,9 2,9 4,2 5,2 7,5 7,3 9 12 7,9 13,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,8 1,7 3,3 4,6 5,9 6,7 7,2 5 1,7 5,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 1,5 1,7 2 3,7 4 4 5,2 2,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,8 0,2 0,1 0,1 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 1,8 2 3,7 6,3 9,7 14,6 18,2 18,4 22,5 16,6 13,9
Selhání srdce (I50) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1 1,8 3,7 8,3 10,3 16,4 27,4 45,4 51,6 50,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,5 0 0 0 0 0,1 0,6 0,2 0,3 0,5 1 1,2 1,4 3,1 4,9 7,1 11,3 16,5 24,1 28,1 30,2 30,6
Ateroskleróza (I70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,3 3 3,7 7 6,9 5,6 7,7 7,7 8,7 13,9
Varixy dolních končetin (I83) 1,3 0 0 0 0 0,2 0,2 1,1 0,8 2 2,1 2 2,3 2,5 2,3 1,5 0,6 1,2 1,2 0,9 0,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 0,4 0,4 1,4 2,1 1,9 0,8 0,7 1,1 0,6 1,3 1,8 2,2 2,6 4,2 6,3 7,9 12,8 12 14 12,7 11,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 17,7 9,8 3,5 1,3 2 1,1 0,5 0,7 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 1 0,7 0,9 1,7 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,6 8,5 4,7 1 0,4 0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 0,9 1,9 2,6 4,3 5,9 9,4 15,7 24,5 35,4 36,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 28,4 8,1 0,9 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,5 1,7 3,3 8,1 7,1 10,9 22,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,6 0 17,6 11,4 1,6 1,1 0,7 0,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,6 0,2 0,5 0,7 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,1 1,8 1,6 1,6 1,6 1,2 1,1 0,5 0,7 0,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,4 1,1 2,3 4,3 4 5,4 4,9 3,6 6,1 0
Astma (J45-J46) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,3 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,5 1,4 2,2 3,1 5,1 4,7 4,3 6 6,6 5,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0 0,2 0 0,2 0,8 0,8 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 1,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 1,2 1,6 2,3 3 0,9 13,9
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,8 1,4 2,2 2 4,3 4,8 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,5 1,8 0,9 1,6 1,6 2,7 0,9 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 1,4 1,7 3,1 3,4 4,1 6,8 5,7 5,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 0 0,2 2,1 3,2 3,1 1,6 1,6 1 1 0,5 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 1,8 7,4 1,6 0,8 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1,1 1,3 2,2 1,9 2,9 3 3,6 4 4,1 2,8 2,3 2,2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0,7 0,6 2,1 0,2 0,1 0,2 0,6 1,4 1,4 1,7 2,1 2,5 2,2 3,2 2,8 3,3 3,2 2,1 1,4 1,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0 1,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 3,9 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 0,7 1,3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 1,3 0,8 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,7 0,5 1 1,8 2,3 2,8 4,4 4,8 5,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0,9 1,2 1,3 2,7 3,1 3,5 5,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 0,9 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 1,3 1,7 1,5 1,8 1,8 1,8 2,1 1,8 1,7 1,7 2 2,1 0,4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 0 0,5 0,3 0,3 0,4 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,3 0,5 0,7 1,7 2,7 2,4 3,8 5,3 5,2 11,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,7 0,1 0,4 0 0 0,4 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,6 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 1,2 1 0,7 0,6 0,9 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0 0 0,2 0,6 0,7 1,7 1,7 2,6 3,1 3,4 3,4 4,1 4,9 7,1 6,4 8,4 8,1 8,4 8,3 5,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,2 2,1 2,5 3,2 2,8 4,1 5,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 1,1 0,8 1,1 1,4 1,3 1,6 1,2 1,1 2 1,9 1,8 2,1 2,2 2,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,9 1,3 2,2 2,7 2,2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 1,3 1,3 0,7 0,5 1,2 1,4 0,9 0,8 0,5 0,4 0,2 0,8 0,5 0,6 0,9 0,8 1,6 1 1,1 1,7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 1,8 0,6 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,7 0,5 0,9 0,8 1 1,4 1,4 0,9 5,6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,6 0,3 0,6 0,9 1,5 1,2 2,5 3,8 4,4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1 2,4 2,4 3,5 4,7 5 2,5 0,7 0,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 1,1 1,2 2,8 2,5 4,7 5,3 5,9 2,8 1,6 1,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,2 0 0 0 0,1 1,3 1,3 1 0,9 1,4 1,8 1,8 2,1 2 1,7 1,5 1,1 0,4 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,1 0 0,7 0,4 0,9 3,1 1,8 1,2 1,4 1,9 2,3 2,3 2,5 3,8 3,3 3,2 2,8 2,1 1,6 1,1 1,7 2,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6 1,2 1,5 0,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,3 2 2,9 2,9 3,4 3,3 3,8 3,5 4 4,5 3 2,7 0,4 0
Dorzalgie (M54) 2,3 0 0 0,1 0,3 0,8 0,3 0,9 0,9 1,2 1,4 1,9 2,1 2,7 2,8 4,1 6,7 9 11,6 9,3 8,7 5,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0 0,7 1,2 0,7 0,9 0,3 0,4 0,8 1,2 1,8 2,4 3 2,9 2,5 1,8 1,2 0,7 0,6 0,1 1,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0 0,3 1,3 0,8 0,5 0,4 0,3 0,6 0,8 1 1,4 1 1,1 1,6 2,5 2,1 2,9 1,7 0,9 2,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 14,6 1,9 0,8 0,9 1,3 1,1 0,8 0,9 1 1,1 1 1,4 1,8 2,3 2,3 3,1 3,6 3,2 4,7 2,6 2,8
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 1,4 1,7 2,5 3 5,4 7,3 6,6 11,1
Urolitiáza (N20-N23) 1,5 0 0 0,1 0 0,7 0,7 1,1 1,8 1,1 2 1,6 1,9 3 2,6 2,4 2,3 2,2 2 1,1 0,9 2,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,4 2 0,5 0,2 0,5 1,2 0,7 0,4 0,4 0,5 1 1,1 1,7 2,3 3,2 3,9 6 8,3 13,8 20,5 24 30,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 2 3,7 5 5 4,1 1,2 0,6 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 2,4 2,6 2,3 1,8 1,9 0,9 0,4 0,7 0,6 0,5 0,8 0,7 1,2 1,2 1,7 2,1 1,5 1 1,6 1,3 5,6
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,1 0 0 0 0,3 0,7 0,4 0,7 0,9 1,3 2,1 3,3 3 1 0,7 0,7 0,6 0,7 1,5 0,3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,2 0 0 0 0,2 1 3 3,7 4,3 3 3,4 3,7 4,2 3,9 5 5,2 5 4,1 2,8 1,4 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0 0 0 0,8 0,9 1 1,2 0,8 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 0 0 0 0 0,5 1,9 3,6 4,5 2,6 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 2,8 7,6 13,8 11,4 4,9 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 0 0 0 0 1 2,1 2,6 2,4 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,8 0 0 0 0 3,6 15,9 33,2 34,7 13,4 2,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,1 0 0 0 0 0,7 4,2 9,4 10,6 5,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 68,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 23,3 6,3 4,3 1,9 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0,2 0,5 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,8 0,7 0,4 1,1 1,5 0,9 0,4 2,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,1 0 0,8 1,1 3,7 2,6 2,6 1,4 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 0,9 1,4 1 1,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,8 0 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0,3 0,7 0,8 1,9 1,6 2,7 3,2 3,7 2 3,1 13,9
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,4 20,9 7,3 1,7 2,6 4,7 0,9 0,7 1 1,1 0,7 1,6 1,9 2,3 2,9 4,3 6,7 9,3 12 16,7 22,7 19,5
Nitrolební poranění (S06) 2,4 1,5 2,9 1,8 3,5 3,7 3,1 2 1,7 1,4 1,3 1,2 1,6 2 2,9 2,3 2,8 3,9 6,2 9 13,1 5,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 6,6 3,2 1,2 1,5 2,1 1,9 1,4 0,8 0,9 0,8 0,9 0,6 0,8 0,8 0,6 1 0,7 2,4 2,1 4,4 2,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0 1,1 4 2,9 0,6 0,3 0,5 0,8 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,9 1,5 1,4 0,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1 2,2 3 7,1 14,7 22,8 35 41,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,4 0,7 1,2 0,8 0,9 1,1 1 1,3 1 1,3 1,2 1,5 1,4 1,6 1,7 1,5 0,8 1,1 0,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,7 0,6 1,9 4,1 5,8 10,3 9,7 7,6 6,5 7,3 7,8 7,4 6,8 6,1 6,5 7,6 8,8 13,8 17,4 22,9 22,7 27,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,5 2,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,7 2,2 0,5 0,7 1,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,4 0,7 0,6 0,6 2,2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 0,9 2 1,9 3,6 4,7 4,4 4,9 3,8 3,9 2,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 2,2 1,3 0,2 0,3 0,3 0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,8 1 0,9 0,9 2,2 2,8
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,2 5,9 1,2 0,2 0,4 0,8 0,4 0,3 0,6 0,7 0,7 0,9 1,4 1,2 1,9 2,4 2 2,9 3,4 1,7 1,3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,2 878,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,5 0 1 1 0,3 0,3 0,8 0,6 1 1,2 1,5 2,6 5,5 5,4 6,7 9,9 10,8 10,7 5,9 2,6 0,9 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,5 14,4 3,2 3 3,8 5,4 13,5 27,8 38 29,1 14,2 6,5 7,1 6,5 9 10,7 12,8 13,6 11,6 7,4 8,7 16,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 185,4 1 222,2 120,1 77,6 71 105,6 113,8 154,1 170,9 132,2 109,3 115,3 133,8 164,9 208 268,8 332,1 401,8 456,5 513,7 539,8 540,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)