8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 532 51 89 28 19 12 15 10 9 6 9 8 8 9 16 56 30 38 60 43 16 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 301 18 29 17 22 18 12 9 17 7 3 8 7 13 11 26 16 14 21 24 8 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 474 4 10 2 3 4 7 1 3 6 5 4 11 24 45 84 57 56 79 42 23 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 157 53 80 70 56 68 48 49 42 52 45 38 53 72 93 87 64 57 68 49 11 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 558 0 0 0 0 0 1 0 2 5 7 11 22 47 101 108 92 63 59 29 10 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 257 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 1 15 15 44 70 54 30 12 7 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 226 0 0 1 0 0 0 2 4 8 3 11 11 9 13 21 28 34 38 34 7 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 407 0 0 0 0 0 0 2 11 15 33 42 44 24 53 70 51 39 18 5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 188 0 0 0 0 0 0 8 4 4 5 11 12 16 27 34 31 23 6 5 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 102 0 0 1 0 2 0 2 1 3 1 9 8 21 17 20 4 7 4 1 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 38 54 99 84 41 13 11 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 424 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 8 25 58 74 87 70 51 31 6 3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 988 1 12 6 19 12 18 29 19 53 69 111 130 164 315 352 270 212 136 50 10 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 40 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 4 4 5 4 5 2 3 2 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 94 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 6 3 13 11 18 14 12 9 2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 343 0 0 0 0 0 1 4 10 40 75 104 62 8 18 8 9 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 486 7 7 21 20 38 31 58 54 69 79 84 97 121 160 203 169 117 86 38 25 2
Anémie (D50-D64) 500 3 4 17 6 3 0 4 3 3 8 9 10 26 36 56 66 80 90 50 17 9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 179 2 19 13 5 4 2 5 2 5 7 5 8 15 12 16 9 23 16 10 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 022 0 4 9 12 14 27 16 24 13 35 40 59 60 112 175 126 104 94 67 26 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 022 51 361 199 66 64 34 36 44 63 63 58 79 97 108 130 135 100 147 134 49 4
Demence (F00-F03) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 9 14 16 8 5 3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 493 0 0 0 7 28 28 21 43 55 62 51 51 68 37 25 11 3 2 0 0 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 158 1 0 0 1 18 36 25 30 12 14 5 3 5 6 1 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 285 0 0 0 0 6 30 27 44 50 18 17 23 30 19 11 5 2 2 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 170 0 2 0 2 4 8 8 8 15 10 11 20 22 19 23 6 6 6 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 770 3 20 23 37 56 58 66 50 60 49 53 48 46 37 38 31 43 26 17 8 1
Alzheimerova nemoc (G30) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 14 12 29 19 7 0
Roztroušená skleróza (G35) 142 0 0 0 3 14 4 9 7 21 14 16 15 14 9 9 7 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 795 13 70 41 26 54 35 37 37 55 65 39 37 45 46 48 46 46 32 19 3 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 340 0 0 0 1 1 0 0 0 3 9 9 15 17 43 56 52 43 49 33 9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 713 19 32 34 60 49 56 43 68 97 118 102 145 165 173 179 155 85 86 37 10 0
Katarakta (H25-H26, H28) 185 0 2 1 0 1 0 2 1 1 4 1 3 10 9 15 38 35 36 21 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 889 2 29 23 16 15 13 14 19 25 44 26 42 62 123 130 128 89 60 23 6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 070 20 67 64 28 17 23 24 29 42 63 51 71 67 109 127 99 88 58 23 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 583 0 0 2 2 14 3 2 2 4 15 19 16 24 65 73 87 88 85 54 27 1
Angina pectoris (I20) 795 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 14 35 63 118 159 163 119 85 22 5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 097 0 0 0 0 0 2 2 2 8 28 40 68 104 157 173 165 118 128 86 15 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 910 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 22 43 75 145 180 172 121 92 41 6 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 521 0 0 0 0 2 4 4 7 18 20 21 23 34 53 69 81 79 66 27 13 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 994 1 2 2 4 8 11 6 15 29 36 40 85 126 211 351 349 292 248 137 36 5
Selhání srdce (I50) 2 015 0 0 0 0 0 3 0 1 2 10 20 33 71 135 254 304 301 399 342 120 20
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 942 0 0 1 1 3 12 7 12 15 30 28 66 102 176 273 307 265 286 242 97 19
Ateroskleróza (I70) 1 025 0 0 0 0 0 1 0 3 4 8 20 38 88 145 235 215 102 109 39 15 3
Varixy dolních končetin (I83) 583 0 0 0 0 3 14 16 27 80 83 57 56 66 69 47 24 13 15 11 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 601 1 25 63 61 53 28 21 26 33 27 42 75 105 167 187 237 186 147 82 32 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 835 114 213 114 39 48 23 19 26 24 16 12 15 23 29 26 15 27 29 14 8 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 558 50 122 41 13 11 12 8 11 25 18 22 34 50 100 157 155 203 216 169 121 20
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 723 116 125 23 4 7 5 2 4 4 6 9 14 13 22 36 54 64 100 81 31 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 026 0 501 365 42 28 19 14 15 15 9 5 5 3 2 2 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 569 1 5 12 13 44 40 49 47 56 49 40 31 46 65 32 19 9 8 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 670 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 14 20 39 92 153 109 91 77 44 24 2
Astma (J45-J46) 172 5 14 13 4 6 9 6 6 6 3 10 13 8 12 11 19 8 7 5 7 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 586 9 5 6 0 8 10 9 8 11 16 11 28 38 64 90 83 63 78 37 12 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 134 1 6 3 7 18 12 12 7 12 17 8 7 6 7 5 3 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 108 1 8 0 0 5 9 9 4 6 5 8 8 6 14 8 6 6 2 2 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 242 18 5 3 2 3 7 2 6 8 11 11 13 19 24 31 14 21 19 15 10 0
Peptický vřed (K25-K28) 266 0 0 0 1 1 4 3 2 3 5 12 12 20 40 28 25 34 38 17 16 5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 822 10 29 36 62 50 52 35 22 38 30 30 22 33 51 73 53 67 74 38 14 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 611 0 5 57 80 76 79 55 39 24 35 34 28 21 26 20 12 11 5 3 1 0
Tříselná kýla (K40) 982 57 53 28 5 9 23 14 23 48 60 45 63 93 124 118 91 58 50 17 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 860 0 16 59 7 4 16 27 47 65 69 49 63 73 104 97 75 33 32 17 7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 224 0 1 3 14 22 19 23 16 25 27 8 5 9 22 13 7 6 1 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 183 12 13 4 7 11 7 8 6 6 2 6 5 6 14 15 21 16 9 13 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 355 7 18 14 4 1 3 4 5 8 9 11 22 27 25 40 40 22 41 40 9 5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 303 0 1 0 0 0 1 0 7 12 11 13 10 29 32 44 36 34 42 23 8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 708 5 3 6 0 10 22 26 50 54 86 59 63 74 71 65 49 21 21 16 7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 400 3 10 7 6 5 0 3 1 2 8 11 12 34 41 61 57 51 55 27 5 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 154 0 0 0 0 0 0 6 2 8 4 13 20 23 44 23 6 2 2 0 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 156 1 1 3 0 5 4 0 9 5 6 8 9 11 20 29 21 11 10 0 3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 572 0 0 0 9 12 22 31 65 131 116 104 116 119 193 198 158 129 92 48 29 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 416 0 0 0 1 8 3 3 5 10 17 11 19 25 57 66 79 32 37 33 10 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 491 0 2 9 1 8 10 12 35 40 40 30 41 40 40 52 38 30 32 25 6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 274 4 6 9 5 2 4 7 6 9 7 21 13 11 24 28 28 30 32 17 11 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 417 11 20 17 15 38 33 41 23 24 20 15 14 28 30 24 20 14 12 16 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 286 11 16 11 8 4 17 11 3 11 16 16 18 22 19 38 16 16 24 7 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 374 5 10 17 15 12 9 10 19 25 15 17 19 14 35 33 31 19 39 23 7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 580 0 0 0 0 1 0 1 4 5 14 22 40 61 75 121 122 68 35 9 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 718 0 0 0 1 0 1 0 4 3 9 25 45 93 102 150 154 80 34 15 1 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 581 0 0 0 2 42 50 33 37 61 63 64 55 55 50 37 24 7 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 050 0 6 13 32 60 46 50 51 61 82 73 95 97 113 96 81 49 27 13 4 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 81 0 3 0 1 3 0 1 1 7 9 3 6 9 8 6 4 18 1 0 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 234 1 2 5 12 19 3 4 6 5 9 10 10 27 22 31 31 20 13 4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 197 0 0 0 0 4 17 18 47 109 119 129 119 134 152 119 108 66 46 9 1 0
Dorzalgie (M54) 1 284 0 2 2 8 18 11 19 38 60 72 62 90 106 134 144 151 153 132 65 16 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 632 0 17 18 11 13 13 24 24 44 67 70 80 72 71 49 33 14 7 3 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 559 1 1 9 23 35 10 8 13 18 40 37 55 47 42 62 62 39 37 17 3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 861 89 58 25 20 50 26 29 28 49 31 30 35 43 70 69 72 53 45 32 7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 465 2 3 2 1 1 1 4 5 5 14 13 14 8 44 64 85 72 67 40 18 2
Urolitiáza (N20-N23) 883 0 4 7 8 15 31 51 51 36 80 69 70 92 99 114 65 44 31 12 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 343 7 11 5 16 30 18 13 19 34 39 65 66 71 95 134 145 166 178 156 63 12
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 50 123 122 116 59 28 8 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 567 5 47 60 41 30 42 17 20 32 21 14 35 32 63 34 32 17 20 5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 142 1 0 0 0 7 11 15 10 27 23 19 9 8 4 2 3 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 152 1 0 1 3 6 17 21 21 24 19 9 10 3 6 3 1 3 2 2 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 608 0 0 0 2 15 16 26 30 50 102 117 99 30 41 26 26 10 10 6 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 775 0 0 2 19 30 70 138 130 164 159 108 141 145 213 195 160 66 30 5 0 0
Lékařský potrat (O04) 246 0 0 0 2 17 36 38 43 51 55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 565 0 0 0 0 20 76 146 164 110 42 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 510 0 0 0 0 54 275 492 410 229 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 289 0 0 0 0 10 61 82 86 42 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 324 0 0 0 1 81 450 1 085 1 101 526 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 185 0 0 0 0 19 118 354 424 219 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 31 0 0 0 0 1 4 14 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 43 0 0 0 0 2 9 16 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 363 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 538 117 121 132 38 20 15 8 10 13 12 6 8 7 12 10 7 1 0 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 128 0 0 2 1 8 2 5 0 5 5 6 9 9 14 23 10 12 9 6 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 701 1 16 54 99 110 65 43 44 28 34 20 20 20 19 25 16 31 29 13 13 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 226 0 1 1 3 1 1 2 5 6 2 8 9 12 26 25 42 32 29 17 3 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 820 107 164 64 80 109 41 38 36 53 46 45 58 69 118 151 149 147 171 130 44 0
Nitrolební poranění (S06) 1 447 4 48 48 71 97 127 78 77 70 95 70 62 67 75 84 96 82 106 65 24 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 670 51 69 41 41 51 56 43 31 34 48 30 23 27 26 17 22 19 22 12 7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 595 0 25 77 91 19 21 20 8 19 36 29 24 42 50 56 31 24 9 9 4 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 792 2 5 4 3 2 3 2 3 7 6 5 14 17 32 59 78 105 183 158 89 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 633 0 11 25 29 32 26 23 40 54 62 40 43 49 62 45 29 18 27 17 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 181 3 68 115 145 310 310 272 261 315 338 229 226 217 243 289 225 204 211 138 57 5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 159 7 50 4 5 1 6 4 5 9 13 6 13 4 10 8 4 4 3 3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 356 7 36 7 22 34 20 22 19 25 22 27 18 24 19 17 6 4 14 11 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 654 2 9 5 7 6 4 7 12 19 24 22 24 47 77 120 108 63 64 26 7 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 36 0 1 3 2 0 1 4 2 4 6 6 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 226 2 40 16 5 11 11 4 6 17 15 8 8 16 17 11 14 6 11 5 2 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 730 31 31 10 18 16 9 12 11 30 35 42 58 72 72 97 85 49 38 10 3 1
Řízení antikoncepce (Z30) 116 0 0 0 0 0 1 1 15 45 42 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 673 4 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 073 0 12 9 9 7 19 30 30 41 49 89 140 244 381 432 291 179 77 29 5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 769 76 84 89 92 147 426 992 1 561 1 457 568 227 206 256 320 399 345 249 182 75 17 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 100 050 6 599 3 018 2 353 1 807 2 608 3 616 5 330 6 168 5 941 4 651 3 824 4 501 5 583 7 928 9 446 8 476 6 641 6 189 3 794 1 399 178
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 9,5 4,1 1 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 1,7 1,3 2,4 4,8 6,3 7,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 3,4 1,4 0,6 0,9 0,7 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8 0,7 0,9 1,7 3,5 3,7 3,7
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 0,7 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 2,5 2,4 3,5 6,3 6,2 10,6 14,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,2 9,9 3,7 2,5 2,3 2,8 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,6 2,2 2,6 2,6 2,7 3,6 5,4 7,2 5 7,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,4 2,8 3,3 3,9 4 4,7 4,3 4,6 3,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,5 0,5 1,2 2,1 2,3 1,9 1 1 0,5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 1,2 2,1 3 5 3,2 7,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,8 1,3 1,4 0,7 1,5 2,1 2,2 2,4 1,4 0,7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,3 1,4 0,5 0,7 0,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0,2 0,6 0,5 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 0,5 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,2 1,5 3 3,6 2,6 1 1,6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,6 2,2 3,7 4,4 4,1 4,6 2,8 11,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,9 0,2 0,6 0,2 0,8 0,5 0,6 0,9 0,5 1,2 1,7 3,4 4 5 8,7 10,6 11,5 13,3 10,9 7,4 4,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 0,7 0,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,8 3,1 1,9 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 1,3 0,3 0,7 0,8 1,6 1 1,7 1,6 1,6 1,9 2,5 3 3,7 4,4 6,1 7,2 7,3 6,9 5,6 11,5 7,4
Anémie (D50-D64) 1 0,6 0,2 0,6 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1 1,7 2,8 5 7,2 7,4 7,8 33,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,4 0,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,4 1,4 1,3 1,5 0,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 0,5 0,7 0,3 0,8 1,2 1,8 1,8 3,1 5,3 5,4 6,5 7,5 9,9 11,9 18,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,9 9,5 16,8 7 2,8 2,6 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 1,8 2,4 2,9 3 3,9 5,8 6,3 11,8 19,7 22,5 14,9
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,9 1,3 1,2 2,3 11,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0,3 1,2 0,9 0,6 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 2,1 1 0,8 0,5 0,2 0,2 0 0 3,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,2 0 0 0 0,7 1,2 0,7 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0 0 0 0 0,2 1 0,8 1,3 1,2 0,4 0,5 0,7 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 0,5 0,7 0,3 0,4 0,5 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0,6 0,9 0,8 1,5 2,3 1,9 1,9 1,4 1,4 1,2 1,6 1,5 1,4 1 1,1 1,3 2,7 2,1 2,5 3,7 3,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,8 2,3 2,8 3,2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0,1 0,6 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 2,4 3,3 1,4 1,1 2,2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,2 1,1 1,4 1,3 1,4 2 2,9 2,6 2,8 1,4 3,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 1,2 1,7 2,2 2,7 3,9 4,9 4,1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,3 3,6 1,5 1,2 2,5 2 1,8 1,3 2 2,3 2,8 3,1 4,5 5 4,8 5,4 6,6 5,3 6,9 5,5 4,6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,5 1,6 2,2 2,9 3,1 2,3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,7 0,4 1,4 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 0,8 1,3 1,9 3,4 3,9 5,5 5,6 4,8 3,4 2,8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,1 3,7 3,1 2,3 1,2 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,5 1,5 2,2 2 3 3,8 4,2 5,5 4,6 3,4 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0 0 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,5 0,7 1,8 2,2 3,7 5,5 6,8 8 12,4 3,7
Angina pectoris (I20) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,1 1,9 3,3 4,8 6,9 7,5 6,8 3,2 2,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 1,2 2,1 3,2 4,3 5,2 7 7,4 10,2 12,7 6,9 3,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,7 1,3 2,3 4 5,4 7,3 7,6 7,4 6 2,8 7,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 1 1,5 2,1 3,5 5 5,3 4 6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2 2,6 3,8 5,8 10,6 14,9 18,3 19,8 20,2 16,5 18,6
Selhání srdce (I50) 3,9 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,6 1 2,2 3,7 7,7 13 18,9 31,9 50,4 55,1 74,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,8 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,7 0,8 2 3,1 4,9 8,2 13,1 16,6 22,9 35,7 44,5 70,6
Ateroskleróza (I70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,2 2,7 4 7,1 9,2 6,4 8,7 5,7 6,9 11,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,1 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,8 1,9 2 1,7 1,7 2 1,9 1,4 1 0,8 1,2 1,6 0,9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,2 1,2 2,2 2,6 2,2 0,9 0,6 0,7 0,8 0,7 1,3 2,3 3,2 4,6 5,6 10,1 11,7 11,8 12,1 14,7 11,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 21,3 9,9 4 1,6 2 0,7 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 1,7 2,3 2,1 3,7 3,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 9,4 5,7 1,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,7 1 1,5 2,8 4,7 6,6 12,7 17,3 24,9 55,5 74,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,4 21,7 5,8 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 1,1 2,3 4 8 11,9 14,2 11,2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0 23,3 12,9 1,8 1,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,2 0,2 0,4 0,5 1,8 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1 1,4 1,8 1 0,8 0,6 0,6 0,3 0,5 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1,2 2,5 4,6 4,6 5,7 6,2 6,5 11 7,4
Astma (J45-J46) 0,3 0,9 0,7 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,8 0,5 0,6 0,7 3,2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,1 1,7 0,2 0,2 0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,9 1,2 1,8 2,7 3,5 4 6,2 5,5 5,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,4 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 3,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 0,6 1,3 1,5 2,2 4,6 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,6 1,1 0,8 1,1 2,1 3 2,5 7,3 18,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 1,9 1,4 1,3 2,6 2,1 1,7 1 0,6 0,9 0,7 0,9 0,7 1 1,4 2,2 2,3 4,2 5,9 5,6 6,4 11,2
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 0 0,2 2 3,3 3,1 2,5 1,6 1,1 0,6 0,8 1 0,9 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 10,7 2,5 1 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 1,1 1,4 1,4 1,9 2,8 3,4 3,6 3,9 3,6 4 2,5 1,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0 0,7 2,1 0,3 0,2 0,5 0,8 1,4 1,5 1,7 1,5 1,9 2,2 2,9 2,9 3,2 2,1 2,6 2,5 3,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0,1 0,6 0,9 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 2,2 0,6 0,1 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 1 0,7 1,9 0,9 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 1,3 0,8 0,5 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,8 0,7 1,2 1,7 1,4 3,3 5,9 4,1 18,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,9 0,9 1,3 1,5 2,1 3,4 3,4 3,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,4 0,9 0,1 0,2 0 0,4 0,7 0,8 1,4 1,3 2,1 1,8 1,9 2,2 2 2 2,1 1,3 1,7 2,4 3,2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0 0 0,2 0,3 0,4 1 1,1 1,8 2,4 3,2 4,4 4 2,3 3,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,7 1,2 0,7 0,3 0,1 0,2 0 0,5 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 0,7 0,8 0 1,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 0 0 0 0,4 0,5 0,7 0,9 1,9 3 2,8 3,1 3,6 3,6 5,3 6 6,7 8,1 7,4 7,1 13,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8 1,6 2 3,4 2 3 4,9 4,6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0,1 0,3 0 0,3 0,3 0,4 1 0,9 1 0,9 1,3 1,2 1,1 1,6 1,6 1,9 2,6 3,7 2,8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,7 0,8 1,2 1,9 2,6 2,5 5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 2,1 0,9 0,6 0,6 1,6 1,1 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1 2,4 0,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 2,1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 1,1 0,7 1 1,9 1 0,9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 1 1 1,3 1,2 3,1 3,4 3,2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 1,9 2,1 3,6 5,2 4,3 2,8 1,3 0,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,4 2,8 2,8 4,5 6,6 5 2,7 2,2 0,5 3,7
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 0 0 0 0,1 1,7 1,6 1 1,1 1,4 1,5 1,9 1,7 1,7 1,4 1,1 1 0,4 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 0 0,3 0,5 1,3 2,5 1,5 1,5 1,5 1,4 2 2,2 2,9 2,9 3,1 2,9 3,5 3,1 2,2 1,9 1,8 3,7
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 1,1 0,1 0 0,5 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,2 0,1 0,2 0,5 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 0,6 0,9 1,3 1,3 1 0,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,3 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 1,4 2,5 2,9 3,9 3,7 4,1 4,2 3,6 4,6 4,1 3,7 1,3 0,5 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,4 0,6 1,1 1,4 1,7 1,9 2,8 3,2 3,7 4,3 6,4 9,6 10,6 9,6 7,3 3,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,2 0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 1 1,6 2,1 2,5 2,2 2 1,5 1,4 0,9 0,6 0,4 0,9 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0,2 0 0,3 1 1,4 0,3 0,2 0,4 0,4 1 1,1 1,7 1,4 1,2 1,9 2,6 2,4 3 2,5 1,4 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 16,7 2,7 0,9 0,8 2,1 0,8 0,9 0,8 1,1 0,7 0,9 1,1 1,3 1,9 2,1 3,1 3,3 3,6 4,7 3,2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 1,2 1,9 3,6 4,5 5,4 5,9 8,3 7,4
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0,2 0,2 0,3 0,6 1 1,5 1,5 0,8 1,9 2,1 2,2 2,8 2,7 3,4 2,8 2,8 2,5 1,8 1,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,6 1,3 0,5 0,2 0,7 1,2 0,6 0,4 0,5 0,8 0,9 2 2 2,2 2,6 4 6,2 10,4 14,2 23 28,9 44,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,5 3,4 3,7 4,9 3,7 2,2 1,2 0,9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 0,9 2,2 2,1 1,7 1,2 1,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4 1,1 1 1,7 1 1,4 1,1 1,6 0,7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0,2 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0,2 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,2 0 0 0 0,1 0,6 0,5 0,8 0,9 1,2 2,5 3,5 3,1 0,9 1,1 0,8 1,1 0,6 0,8 0,9 0,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,4 0 0 0,1 0,8 1,2 2,3 4,1 3,7 3,8 3,8 3,3 4,4 4,4 5,9 5,9 6,8 4,1 2,4 0,7 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0 0 0,1 0,7 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,1 0 0 0 0 0,8 2,5 4,3 4,7 2,6 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,9 0 0 0 0 2,2 8,9 14,5 11,8 5,3 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 0 0 0 0 0,4 2 2,4 2,5 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,4 0 0 0 0 3,4 14,5 32 31,7 12,2 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,3 0 0 0 0 0,8 3,8 10,5 12,2 5,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 67,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 66,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 21,9 5,6 4,7 1,6 0,8 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,2 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,4 0,8 0,7 0,9 0,9 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,4 0,2 0,7 1,9 4,1 4,6 2,1 1,3 1,3 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 1,9 2,3 1,9 6 3,7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,8 2 2,3 2,5 1,4 3,7
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,5 20 7,6 2,3 3,3 4,5 1,3 1,1 1 1,2 1,1 1,4 1,8 2,1 3,3 4,6 6,4 9,2 13,7 19,2 20,2 0
Nitrolební poranění (S06) 2,8 0,7 2,2 1,7 3 4 4,1 2,3 2,2 1,6 2,3 2,1 1,9 2 2,1 2,5 4,1 5,1 8,5 9,6 11 3,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 9,5 3,2 1,4 1,7 2,1 1,8 1,3 0,9 0,8 1,2 0,9 0,7 0,8 0,7 0,5 0,9 1,2 1,8 1,8 3,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,2 0 1,2 2,7 3,8 0,8 0,7 0,6 0,2 0,4 0,9 0,9 0,7 1,3 1,4 1,7 1,3 1,5 0,7 1,3 1,8 3,7
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,8 3,3 6,6 14,6 23,3 40,8 55,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,5 0,9 1,2 1,3 0,8 0,7 1,2 1,3 1,5 1,2 1,3 1,5 1,7 1,4 1,2 1,1 2,2 2,5 0,5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8,1 0,6 3,2 4,1 6,1 12,8 10 8 7,5 7,3 8,2 6,9 7 6,6 6,7 8,7 9,6 12,8 16,9 20,3 26,2 18,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,3 2,3 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,3 1,7 0,2 0,9 1,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 1,1 1,6 0,9 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 1,4 2,1 3,6 4,6 4 5,1 3,8 3,2 3,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,4 1,9 0,6 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,6 0,4 0,9 0,7 0,9 3,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,4 5,8 1,4 0,4 0,8 0,7 0,3 0,4 0,3 0,7 0,8 1,3 1,8 2,2 2 2,9 3,6 3,1 3 1,5 1,4 3,7
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,1 874,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4 0 0,6 0,3 0,4 0,3 0,6 0,9 0,9 1 1,2 2,7 4,3 7,4 10,5 13 12,4 11,2 6,2 4,3 2,3 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15,1 14,2 3,9 3,1 3,9 6,1 13,7 29,3 44,9 33,9 13,7 6,9 6,4 7,8 8,8 12 14,7 15,6 14,6 11,1 7,8 3,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 193,8 1 235,1 140,6 83,2 75,6 108 116,6 157,4 177,4 138,2 112,3 115,6 139 169,4 218,7 284,7 361,3 416,4 495,1 559,1 642 661,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)