8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 579 44 69 43 20 24 11 10 10 6 3 7 9 12 33 36 37 53 81 53 18 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 294 18 37 31 25 21 15 13 8 12 7 9 4 8 14 14 7 13 20 10 8 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 622 5 19 5 6 3 1 7 7 7 7 10 14 59 55 66 100 88 86 56 20 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 342 50 109 81 61 91 57 44 41 76 41 56 49 74 94 79 79 87 99 56 16 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 845 0 0 0 0 0 0 0 4 8 9 15 24 93 118 189 165 103 77 36 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 20 28 46 78 63 40 24 2 5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 294 0 0 0 0 2 2 2 3 3 5 1 5 20 28 44 44 52 49 22 11 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 447 0 0 0 0 1 0 6 6 11 21 38 36 73 68 67 62 31 18 9 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 186 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 13 14 19 35 29 15 14 14 9 1 3
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 131 0 0 2 0 0 0 2 0 2 3 5 9 16 43 22 7 6 7 7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 37 74 77 106 39 27 13 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 533 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 27 73 106 104 84 82 29 8 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 353 1 51 38 18 25 35 18 37 71 66 93 145 228 335 370 318 265 173 57 7 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 49 0 0 0 0 0 1 4 1 7 0 5 3 3 5 4 7 3 6 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 119 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 2 7 14 20 24 18 12 9 4 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 381 0 0 0 0 0 1 7 12 33 100 114 65 23 9 7 5 4 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 660 9 25 22 36 33 35 50 55 62 83 73 95 152 190 236 194 128 118 46 18 0
Anémie (D50-D64) 535 3 4 19 2 9 7 4 1 10 11 12 17 12 52 69 65 74 87 49 25 3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 184 2 13 15 10 2 6 3 2 6 7 8 11 10 16 22 7 16 15 12 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 123 0 2 10 11 23 23 13 14 20 23 33 46 115 130 178 136 122 123 80 19 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 920 46 230 147 67 58 44 50 49 66 82 70 64 109 118 160 117 132 161 92 52 6
Demence (F00-F03) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 8 16 17 3 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 541 1 0 0 9 50 33 33 35 65 70 73 52 52 43 12 9 2 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 140 0 0 0 0 22 21 30 14 14 12 11 1 2 4 2 1 5 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 239 0 0 2 3 3 31 28 32 40 23 18 16 16 9 10 6 1 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 185 0 1 0 1 5 5 11 8 15 9 14 32 17 27 19 8 5 6 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 757 6 16 33 55 72 61 43 67 54 46 43 44 38 30 23 36 36 32 15 7 0
Alzheimerova nemoc (G30) 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 10 14 27 18 5 1
Roztroušená skleróza (G35) 161 0 0 0 0 17 6 15 15 13 19 17 16 17 6 13 7 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 846 24 59 39 33 62 40 46 34 44 55 49 40 54 65 66 40 41 37 17 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 390 0 0 0 0 1 1 1 5 3 8 8 16 22 38 64 55 76 48 28 14 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 751 11 22 37 59 64 60 37 71 99 102 119 139 168 163 200 157 106 90 42 4 1
Katarakta (H25-H26, H28) 249 0 6 1 0 0 0 2 0 7 3 5 6 10 17 35 42 36 42 31 6 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 928 9 19 24 16 15 15 21 23 28 39 41 56 87 105 131 135 69 57 32 5 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 071 18 98 70 21 14 20 24 39 34 43 55 59 77 112 119 94 92 50 30 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 684 0 0 3 1 12 0 6 4 12 16 25 25 44 57 86 88 102 107 62 30 4
Angina pectoris (I20) 727 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 15 28 65 101 128 124 117 94 39 1 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 216 0 0 0 0 0 0 2 5 16 24 48 73 117 174 218 177 140 136 69 14 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 149 0 0 0 0 0 1 1 1 6 13 29 43 110 193 216 202 148 135 43 7 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 429 4 1 2 0 1 3 5 8 9 22 24 28 28 40 64 56 52 45 30 7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 099 4 1 4 4 11 8 9 14 19 25 50 67 133 232 373 336 300 289 171 44 5
Selhání srdce (I50) 2 220 1 0 0 0 0 1 8 4 1 20 19 43 99 157 273 279 342 474 363 122 14
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 261 0 0 0 0 2 6 9 8 20 27 59 81 120 240 341 337 349 332 217 103 10
Ateroskleróza (I70) 1 211 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 17 27 113 200 277 225 129 112 70 33 0
Varixy dolních končetin (I83) 656 0 0 0 0 3 7 17 43 81 71 70 53 78 80 67 30 25 13 17 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 871 7 16 57 64 66 42 26 29 41 63 56 75 113 201 239 250 224 186 84 28 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 940 155 268 116 47 48 40 24 31 36 21 21 19 20 13 21 10 16 22 8 3 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 585 59 147 63 24 32 21 22 19 29 27 18 41 57 97 136 142 167 213 174 88 9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 757 162 184 41 7 6 5 5 4 4 3 4 12 15 30 30 33 47 71 63 26 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 178 0 580 403 52 41 26 20 22 17 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 569 2 6 11 17 43 41 47 43 66 36 55 53 37 38 35 22 11 2 4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 663 1 2 0 0 0 0 2 1 3 7 17 14 42 85 125 117 103 79 44 20 1
Astma (J45-J46) 173 2 9 8 12 7 8 5 7 13 9 14 13 13 7 10 13 9 8 4 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 792 6 11 5 1 11 12 7 15 16 19 28 38 49 84 129 109 104 79 51 16 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 138 1 3 6 9 12 19 14 13 11 7 6 7 6 9 4 3 6 2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 161 14 9 2 3 5 15 13 7 9 12 7 6 10 13 9 7 9 9 1 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 301 11 0 2 5 7 8 4 8 14 13 19 16 15 36 26 32 45 11 22 6 1
Peptický vřed (K25-K28) 323 0 0 0 2 2 4 5 4 5 6 14 12 19 25 39 48 51 51 19 11 6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 783 20 15 45 58 61 49 26 34 34 26 18 21 25 53 66 53 62 58 43 15 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 575 0 9 48 93 83 76 49 39 31 35 19 18 18 23 13 8 10 3 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 930 54 43 28 6 10 17 14 21 49 26 45 63 100 113 109 85 71 53 18 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 860 0 22 64 8 5 11 18 31 60 65 53 70 75 105 103 87 40 20 16 4 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 278 0 0 2 17 16 31 31 19 35 18 17 14 12 22 13 9 12 5 4 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 175 9 13 8 4 8 9 8 5 8 6 5 2 8 11 12 12 14 13 17 2 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 479 7 19 5 8 1 6 5 15 14 11 21 11 42 35 61 56 56 45 43 15 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 354 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8 11 20 18 35 60 38 51 64 37 5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 664 2 2 4 10 8 36 37 28 58 71 43 60 62 67 73 36 24 26 14 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 533 4 17 16 14 11 6 8 6 8 6 10 14 21 53 75 80 65 75 28 16 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 186 0 0 0 0 0 0 1 5 12 14 24 24 29 38 27 6 4 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 239 1 1 4 0 3 2 11 16 14 10 13 13 31 38 23 27 11 15 6 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 801 0 0 1 5 11 32 66 93 130 128 97 88 159 252 214 211 130 98 68 16 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 437 1 0 0 7 3 3 2 6 14 17 17 16 34 37 81 52 46 41 44 14 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 603 0 12 9 5 14 8 22 23 36 55 44 49 49 74 67 38 50 31 12 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 298 6 7 9 2 3 4 5 5 18 5 11 7 18 23 30 27 29 44 23 20 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 457 10 26 20 11 37 41 27 20 26 25 20 18 32 23 36 29 15 15 23 3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 333 15 15 5 16 12 16 16 11 21 16 17 12 21 17 37 24 23 27 11 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 466 4 18 16 21 17 11 13 14 25 16 13 24 30 40 45 27 42 48 35 7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 249 0 0 0 0 1 0 3 7 13 14 35 89 146 159 293 206 168 86 25 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 393 0 0 0 0 0 0 3 2 4 10 43 92 140 186 335 298 190 77 12 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 667 0 0 1 1 37 47 51 41 91 76 63 60 78 54 39 22 4 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 110 0 10 12 34 78 55 44 46 58 73 58 102 137 119 120 74 43 25 18 4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 88 0 4 2 2 1 2 4 1 5 9 5 2 6 15 10 11 6 3 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 279 1 2 5 18 22 3 1 11 4 13 13 19 20 23 36 31 30 19 7 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 262 0 0 0 2 6 6 26 61 108 117 131 141 151 136 131 129 63 45 9 0 0
Dorzalgie (M54) 1 530 0 0 2 14 29 15 13 39 56 82 83 98 140 125 181 192 188 169 76 23 5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 706 1 15 14 17 20 24 18 28 55 63 77 80 84 85 60 28 19 13 5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 687 0 3 5 26 34 11 22 16 34 45 39 37 69 57 87 74 49 42 28 8 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 955 77 83 20 10 50 54 34 30 47 27 25 29 47 86 88 83 54 55 41 13 2
Selhání ledvin (N17-N19) 427 2 3 2 0 3 5 5 10 4 8 13 16 24 37 65 57 47 71 36 17 2
Urolitiáza (N20-N23) 854 0 0 3 1 10 37 40 52 66 82 47 72 70 127 105 59 43 22 14 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 302 10 12 14 9 55 24 20 14 37 32 49 45 69 105 139 154 152 175 111 67 9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 52 94 122 122 85 37 12 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 638 2 46 65 51 33 27 36 20 29 22 15 34 38 56 69 42 23 23 7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 134 1 0 0 1 6 8 10 16 23 23 13 11 9 5 3 3 1 0 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 164 0 0 1 3 20 16 15 19 28 24 12 7 8 3 2 2 1 2 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 770 0 0 0 3 24 23 32 54 76 117 138 113 50 35 35 30 15 16 4 5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 984 1 0 0 8 32 80 164 151 199 172 131 143 147 253 201 174 77 43 6 2 0
Lékařský potrat (O04) 227 0 0 0 0 17 35 51 37 28 54 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 571 0 0 0 1 23 61 147 171 121 42 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 655 0 0 0 0 75 274 524 497 248 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 347 0 0 0 0 13 65 119 101 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 409 0 0 0 0 78 422 1 151 1 146 534 75 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 220 0 0 0 1 26 132 377 421 235 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 25 0 0 0 0 0 2 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 42 0 0 0 1 3 6 12 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 416 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 597 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 698 179 142 154 56 39 23 9 16 15 8 4 10 11 8 10 6 6 1 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 179 0 1 1 3 4 1 1 3 12 13 10 17 14 23 15 22 17 12 6 3 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 971 4 16 60 100 146 87 62 44 62 49 30 31 37 43 36 50 45 32 22 15 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 3 1 8 11 2 3 3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 247 131 160 66 77 123 51 41 50 69 62 49 82 106 127 208 166 202 226 171 65 15
Nitrolební poranění (S06) 1 670 8 75 84 87 106 132 79 61 88 95 91 65 92 116 87 72 85 121 89 34 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 820 46 96 48 44 55 82 40 48 38 45 32 33 40 34 31 30 22 29 17 9 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 604 0 32 106 80 25 19 16 15 24 18 26 31 45 42 53 33 17 15 3 4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 230 0 6 6 4 9 2 2 4 6 6 8 29 33 52 91 114 192 240 290 111 25
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 590 0 9 15 23 17 24 38 37 44 39 34 40 61 52 59 33 30 16 10 9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 400 2 53 120 145 292 360 264 264 338 321 225 265 255 248 265 225 227 265 187 71 8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 169 14 52 13 5 7 4 7 5 6 7 12 6 6 6 7 5 1 1 5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 446 6 59 10 25 42 39 39 34 29 23 28 14 26 18 11 11 9 13 8 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 797 2 15 6 12 11 10 14 10 24 22 20 53 59 97 115 110 86 81 37 12 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 39 0 0 2 2 2 2 2 6 5 4 0 3 2 3 2 1 1 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 236 10 44 11 8 8 12 6 12 12 9 2 13 12 16 22 6 15 10 5 3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 770 22 17 6 16 15 9 12 17 34 45 45 43 81 87 97 87 51 52 28 4 2
Řízení antikoncepce (Z30) 160 0 0 0 0 0 0 9 20 63 50 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 430 4 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 992 0 13 19 12 10 28 26 30 46 49 80 95 254 346 354 314 195 102 16 3 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8 392 66 84 88 76 146 423 1 129 1 636 1 572 576 199 220 276 377 415 363 318 229 152 43 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 110 402 6 837 3 288 2 588 1 965 2 984 3 899 5 862 6 615 6 504 4 627 4 066 4 719 6 682 8 816 10 581 9 250 7 889 7 214 4 329 1 500 187
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 8,4 3,1 1,6 0,8 1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,9 1,1 1,6 3,4 6,4 8,1 8,7 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 3,4 1,7 1,1 1,1 0,9 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,8 1,6 1,5 3,9 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,5 0
Septikémie (A40-A41) 1,2 1 0,9 0,2 0,3 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 1,7 1,5 2,1 4,4 5,6 6,8 8,6 9,7 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,6 9,6 5 3 2,6 3,7 1,8 1,3 1,1 1,7 1 1,7 1,6 2,1 2,6 2,5 3,5 5,6 7,9 8,6 7,7 7,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 2,7 3,3 5,9 7,3 6,6 6,1 5,5 1,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,8 1,3 2,4 2,8 2,6 1,9 0,3 2,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,6 0,8 1,4 2 3,3 3,9 3,4 5,3 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,5 1,2 1,1 2,1 1,9 2,1 2,8 2 1,4 1,4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 1 0,9 0,7 0,9 1,1 1,4 0,5 11,9
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,2 0,7 0,3 0,4 0,6 1,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 2 2,4 4,7 2,5 2,1 2 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 2 3,3 4,6 5,4 6,5 4,4 3,9 4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,6 0,2 2,3 1,4 0,8 1 1,1 0,5 1 1,6 1,7 2,8 4,6 6,6 9,3 11,5 14,1 16,9 13,7 8,7 3,4 7,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 2,6 3,5 2,1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,2 1,7 1,1 0,8 1,5 1,3 1,1 1,5 1,5 1,4 2,1 2,2 3 4,4 5,3 7,3 8,6 8,2 9,4 7 8,7 0
Anémie (D50-D64) 1 0,6 0,2 0,7 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 1,4 2,1 2,9 4,7 6,9 7,5 12,1 11,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3 1 1,2 1,8 0,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,2 0 0,1 0,4 0,5 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 1 1,5 3,3 3,6 5,5 6 7,8 9,8 12,2 9,2 7,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,7 8,8 10,5 5,4 2,8 2,3 1,4 1,5 1,4 1,5 2,1 2,1 2 3,2 3,3 5 5,2 8,4 12,8 14,1 25,1 23,7
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,5 1,3 2,6 1,4 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0,2 0 0 0,4 2 1 1 1 1,5 1,8 2,2 1,6 1,5 1,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0 0,9 0,7 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0,1 0,1 0,1 1 0,8 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 1 0,5 0,7 0,6 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 1,1 0,7 1,2 2,3 2,9 1,9 1,3 1,9 1,2 1,2 1,3 1,4 1,1 0,8 0,7 1,6 2,3 2,5 2,3 3,4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 2,1 2,8 2,4 4
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,7 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 4,6 2,7 1,4 1,4 2,5 1,2 1,3 0,9 1 1,4 1,5 1,3 1,6 1,8 2,1 1,8 2,6 2,9 2,6 0,5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 1,1 2 2,4 4,9 3,8 4,3 6,8 7,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,4 2,1 1 1,3 2,5 2,6 1,9 1,1 2 2,2 2,6 3,6 4,4 4,9 4,5 6,2 7 6,8 7,1 6,4 1,9 4
Katarakta (H25-H26, H28) 0,5 0 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 1,1 1,9 2,3 3,3 4,7 2,9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,8 1,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 1 1,2 1,8 2,5 2,9 4,1 6 4,4 4,5 4,9 2,4 4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,1 3,4 4,5 2,6 0,9 0,6 0,6 0,7 1,1 0,8 1,1 1,7 1,9 2,2 3,1 3,7 4,2 5,9 4 4,6 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,3 0 0 0,1 0 0,5 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,8 0,8 1,3 1,6 2,7 3,9 6,5 8,5 9,5 14,5 15,8
Angina pectoris (I20) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,9 1,9 2,8 4 5,5 7,5 7,5 6 0,5 4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,5 2,3 3,4 4,8 6,8 7,9 9 10,8 10,6 6,8 11,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,4 3,2 5,3 6,7 9 9,5 10,7 6,6 3,4 4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0,8 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,7 0,9 0,8 1,1 2 2,5 3,3 3,6 4,6 3,4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,1 0,8 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1,5 2,1 3,9 6,4 11,6 14,9 19,2 22,9 26,2 21,2 19,8
Selhání srdce (I50) 4,3 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,5 0,6 1,4 2,9 4,3 8,5 12,4 21,9 37,6 55,5 58,9 55,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 1,8 2,6 3,5 6,6 10,6 15 22,3 26,3 33,2 49,7 39,5
Ateroskleróza (I70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 3,3 5,5 8,6 10 8,2 8,9 10,7 15,9 0
Varixy dolních končetin (I83) 1,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 1,8 1,8 2,1 1,7 2,3 2,2 2,1 1,3 1,6 1 2,6 0,5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,6 1,3 0,7 2,1 2,7 2,7 1,3 0,8 0,8 0,9 1,6 1,7 2,4 3,3 5,6 7,4 11,1 14,3 14,8 12,9 13,5 15,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,8 29,6 12,2 4,2 2 1,9 1,2 0,7 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,7 0,4 1 1,7 1,2 1,4 4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,1 11,3 6,7 2,3 1 1,3 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,5 1,3 1,7 2,7 4,2 6,3 10,7 16,9 26,6 42,5 35,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 30,9 8,4 1,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,8 0,9 1,5 3 5,6 9,6 12,6 19,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,3 0 26,4 14,7 2,2 1,7 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,4 0,3 0,4 0,7 1,7 1,3 1,4 1,2 1,5 0,9 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1 0,7 0,2 0,6 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,4 1,2 2,3 3,9 5,2 6,6 6,3 6,7 9,7 4
Astma (J45-J46) 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,5 1,1 0,5 0,2 0 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8 1,2 1,4 2,3 4 4,8 6,6 6,3 7,8 7,7 7,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 2,7 0,4 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 0,2 0,5 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,6 2,1 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 1 0,8 1,4 2,9 0,9 3,4 2,9 4
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 1,2 2,1 3,3 4 2,9 5,3 23,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,5 3,8 0,7 1,6 2,5 2,5 1,5 0,8 0,9 0,8 0,7 0,5 0,7 0,7 1,5 2,1 2,4 4 4,6 6,6 7,2 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,4 1,7 3,9 3,4 2,4 1,4 1,1 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,2 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,8 10,3 2 1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 1,1 0,7 1,4 2 2,9 3,1 3,4 3,8 4,5 4,2 2,8 2,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0 1 2,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 1,7 1,6 2,2 2,2 2,9 3,2 3,9 2,6 1,6 2,4 1,9 11,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,1 0,7 0,6 1 0,9 0,5 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,8 0,4 0,6 0,5 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 1,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1 2,6 1 4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,9 1,3 0,9 0,2 0,3 0 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 1,2 1 1,9 2,5 3,6 3,6 6,6 7,2 11,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5 1 1,9 1,7 3,3 5,1 5,7 2,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 1,1 1,1 0,8 1,3 1,8 1,3 1,9 1,8 1,9 2,3 1,6 1,5 2,1 2,1 1,4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1,5 2,3 3,6 4,2 6 4,3 7,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 1,1 0,8 0,3 0,3 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,9 1,1 0,7 1,2 0,7 1,2 0,9 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,5 0 0 0 0,2 0,4 1 1,9 2,6 2,9 3,3 2,9 2,8 4,6 7 6,7 9,4 8,3 7,8 10,4 7,7 7,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0,2 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1 1 2,5 2,3 2,9 3,3 6,7 6,8 7,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1,2 0 0,5 0,3 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0,8 1,4 1,3 1,6 1,4 2 2,1 1,7 3,2 2,5 1,8 2,4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 1,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,5 0,6 0,9 1,2 1,9 3,5 3,5 9,7 7,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,9 1,9 1,2 0,7 0,5 1,5 1,3 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,6 1,1 1,3 1 1,2 3,5 1,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 2,9 0,7 0,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 1,2 1,1 1,5 2,1 1,7 0,5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,9 0,8 0,8 0,6 0,9 0,7 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,8 0,9 1,1 1,4 1,2 2,7 3,8 5,4 3,4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1,1 2,8 4,2 4,4 9,1 9,2 10,7 6,8 3,8 1,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 1,3 2,9 4,1 5,1 10,4 13,2 12,1 6,1 1,8 0,5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,3 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,1 2 1,9 1,9 1,9 2,3 1,5 1,2 1 0,3 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0 0,5 0,4 1,4 3,2 1,7 1,3 1,3 1,3 1,9 1,8 3,2 4 3,3 3,7 3,3 2,7 2 2,8 1,9 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,2 0,1 0,2 0,8 0,9 0,1 0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 1,1 1,4 1,9 1,5 1,1 0,5 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,4 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,7 2,4 3 4 4,5 4,4 3,8 4,1 5,7 4 3,6 1,4 0 0
Dorzalgie (M54) 3 0 0 0,1 0,6 1,2 0,5 0,4 1,1 1,3 2,1 2,5 3,1 4,1 3,5 5,6 8,5 12 13,4 11,6 11,1 19,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0,2 0,7 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,8 1,2 1,6 2,3 2,5 2,4 2,3 1,9 1,2 1,2 1 0,8 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,3 0 0,1 0,2 1,1 1,4 0,3 0,6 0,4 0,8 1,1 1,2 1,2 2 1,6 2,7 3,3 3,1 3,3 4,3 3,9 4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,9 14,7 3,8 0,7 0,4 2 1,7 1 0,8 1,1 0,7 0,8 0,9 1,4 2,4 2,7 3,7 3,5 4,4 6,3 6,3 7,9
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 1 2 2,5 3 5,6 5,5 8,2 7,9
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0,1 0 0,4 1,1 1,2 1,5 1,5 2,1 1,4 2,3 2 3,5 3,3 2,6 2,7 1,7 2,1 1,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,5 1,9 0,5 0,5 0,4 2,2 0,7 0,6 0,4 0,8 0,8 1,5 1,4 2 2,9 4,3 6,8 9,7 13,9 17 32,4 35,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,5 2,6 3,8 5,4 5,4 2,9 1,8 0,5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,4 2,1 2,4 2,2 1,3 0,8 1 0,6 0,7 0,6 0,5 1,1 1,1 1,5 2,1 1,9 1,5 1,8 1,1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,5 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0,1 0,8 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,5 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,5 0 0 0 0,1 1 0,7 0,9 1,5 1,7 3 4,2 3,6 1,4 1 1,1 1,3 1 1,3 0,6 2,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,8 0,2 0 0 0,3 1,3 2,5 4,8 4,2 4,5 4,4 4 4,5 4,3 7 6,2 7,7 4,9 3,4 0,9 1 0
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0 0 0 0,7 1,1 1,5 1 0,6 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,1 0 0 0 0 0,9 1,9 4,3 4,8 2,7 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,2 0 0 0 0 3 8,5 15,3 13,9 5,6 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,5 2 3,5 2,8 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,6 0 0 0 0 3,2 13,1 33,5 32 12 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,4 0 0 0 0 1,1 4,1 11 11,7 5,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 79,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,4 34,2 6,5 5,6 2,4 1,6 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 1 1,1 1 0,9 1,4 4
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,9 0,8 0,7 2,2 4,2 5,9 2,7 1,8 1,2 1,4 1,2 0,9 1 1,1 1,2 1,1 2,2 2,9 2,5 3,4 7,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,4 25 7,3 2,4 3,3 5 1,6 1,2 1,4 1,6 1,6 1,5 2,6 3,1 3,5 6,5 7,4 12,9 17,9 26,2 31,4 59,3
Nitrolební poranění (S06) 3,2 1,5 3,4 3,1 3,7 4,3 4,1 2,3 1,7 2 2,4 2,8 2,1 2,7 3,2 2,7 3,2 5,4 9,6 13,6 16,4 11,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,6 8,8 4,4 1,7 1,9 2,2 2,5 1,2 1,3 0,9 1,1 1 1 1,2 0,9 1 1,3 1,4 2,3 2,6 4,3 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,2 0 1,5 3,9 3,4 1 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 1 1,3 1,2 1,6 1,5 1,1 1,2 0,5 1,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,4 0 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,9 1 1,4 2,8 5,1 12,3 19 44,4 53,6 98,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,4 0,5 1 0,7 0,7 1,1 1 1 1 1 1,3 1,8 1,4 1,8 1,5 1,9 1,3 1,5 4,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8,5 0,4 2,4 4,4 6,1 11,8 11,2 7,7 7,4 7,6 8,2 6,8 8,4 7,4 6,9 8,2 10 14,5 21 28,6 34,3 31,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 2,7 2,4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,8 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 1,1 2,7 0,4 1,1 1,7 1,2 1,1 0,9 0,7 0,6 0,8 0,4 0,8 0,5 0,3 0,5 0,6 1 1,2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,5 0,4 0,7 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 1,7 1,7 2,7 3,6 4,9 5,5 6,4 5,7 5,8 4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 1,9 2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,7 0,3 1 0,8 0,8 1,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,5 4,2 0,8 0,2 0,7 0,6 0,3 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,4 2,3 2,4 3 3,9 3,3 4,1 4,3 1,9 7,9
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,4 1,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,6 846,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,9 0 0,6 0,7 0,5 0,4 0,9 0,8 0,8 1 1,2 2,4 3 7,4 9,6 11 14 12,5 8,1 2,4 1,4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 16,3 12,6 3,8 3,2 3,2 5,9 13,1 32,9 45,6 35,4 14,7 6 7 8 10,4 12,9 16,1 20,3 18,2 23,3 20,8 15,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 213,9 1 306,0 149,7 94,3 83 120,8 120,8 170,7 184,5 146,5 118 123,2 149,5 193,6 243,7 328,9 411,2 504,3 572,4 662,4 724,3 739,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)