8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 544 46 111 34 27 26 8 15 7 8 11 11 14 14 11 23 37 31 48 43 17 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 406 30 75 53 41 32 14 16 6 8 12 9 9 6 12 17 14 16 15 12 8 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 554 11 10 7 14 7 2 4 5 9 11 17 23 25 42 62 75 73 70 59 19 9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 239 31 55 50 39 80 54 42 46 47 61 51 63 84 88 125 109 80 59 61 9 5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 304 0 0 0 0 0 0 1 4 11 16 40 63 128 160 284 244 236 75 34 6 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 705 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 4 19 65 99 191 157 91 42 19 6 3
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 398 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 10 15 19 27 70 70 68 51 34 15 3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 660 0 0 0 0 0 0 3 13 20 29 63 59 88 91 113 93 63 24 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 318 0 0 0 0 0 1 2 8 13 20 30 26 36 46 37 35 32 22 9 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 209 0 0 0 0 1 0 0 8 4 4 2 17 29 37 27 31 28 19 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 46 86 106 109 51 45 23 7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 544 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 10 3 34 73 111 124 70 69 34 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 468 4 30 61 18 8 28 35 42 51 103 172 225 344 506 658 488 370 195 101 28 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 27 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 2 5 2 2 4 1 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 184 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 2 17 22 29 34 26 28 8 3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 477 0 0 0 0 0 2 8 8 48 111 158 82 25 15 10 6 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 930 25 14 36 34 44 46 45 47 88 125 133 131 138 197 283 236 160 81 54 13 0
Anémie (D50-D64) 784 2 4 3 4 9 3 7 8 9 14 14 19 40 46 75 98 124 128 121 47 9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 286 2 17 20 14 11 6 9 11 18 4 8 15 18 23 28 28 20 17 14 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 440 0 14 5 25 40 24 26 12 46 55 58 98 115 152 233 181 156 114 62 19 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 685 100 370 198 101 76 40 43 38 48 97 81 120 122 143 170 161 202 236 198 117 24
Demence (F00-F03) 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 15 18 23 20 8 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 646 1 0 0 10 42 25 35 53 78 81 98 80 42 49 27 17 3 5 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 199 0 0 0 4 27 21 24 24 15 10 13 13 9 13 6 10 4 4 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 239 0 0 0 1 10 25 32 35 27 35 17 22 10 8 7 2 7 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 172 1 3 0 2 5 8 5 12 15 18 19 16 28 15 8 7 3 3 2 1 1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 744 2 5 14 32 85 63 46 52 57 65 51 59 32 31 29 38 29 22 24 6 2
Alzheimerova nemoc (G30) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 13 17 12 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 410 0 0 0 0 2 10 19 16 41 39 38 79 57 54 43 10 0 2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 919 18 42 56 39 38 20 40 47 54 96 67 60 56 88 60 48 42 25 22 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 459 0 0 0 0 1 0 0 1 1 15 10 19 23 43 66 85 70 63 45 15 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 114 10 28 29 63 62 32 41 83 97 159 146 174 201 256 270 211 142 73 31 6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 86 0 0 0 1 2 1 0 1 0 4 1 6 8 13 8 16 13 2 6 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 929 9 47 50 25 7 8 15 20 25 36 30 48 67 105 138 128 92 47 27 4 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 182 16 60 61 47 21 27 27 41 46 81 70 69 93 105 104 130 83 57 38 4 2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 971 0 0 0 4 11 5 5 11 20 34 38 66 65 107 117 140 110 118 79 35 6
Angina pectoris (I20) 298 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 8 20 17 41 51 57 54 28 13 4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 245 0 0 0 0 0 0 0 10 9 17 51 80 89 142 204 195 164 131 109 39 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 113 0 0 0 0 0 0 1 3 8 23 46 99 150 260 432 437 306 209 110 21 8
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 540 0 0 0 0 0 6 4 7 19 23 22 23 37 62 67 90 70 61 33 14 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 587 5 0 1 12 4 6 13 14 39 63 66 116 133 246 319 489 432 328 223 69 9
Selhání srdce (I50) 2 301 0 0 0 0 1 7 0 1 11 15 21 46 77 121 245 322 386 455 372 183 38
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 284 5 0 0 0 1 1 4 13 23 37 70 85 115 194 253 360 366 336 271 131 19
Ateroskleróza (I70) 1 032 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 12 26 72 116 191 208 181 100 82 33 7
Varixy dolních končetin (I83) 894 0 0 0 0 1 12 32 52 89 123 97 121 96 70 77 51 35 17 10 8 3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 937 0 4 28 29 48 21 21 27 57 82 57 98 122 197 260 267 245 204 121 41 8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 330 216 416 137 76 81 35 34 26 41 19 28 14 29 19 31 28 36 29 25 8 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 790 106 150 36 12 20 3 9 15 14 21 36 40 67 107 150 180 212 225 228 128 31
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 194 229 174 24 10 5 2 5 9 9 6 15 21 26 34 65 90 114 131 131 75 19
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 129 0 564 364 57 36 24 27 8 20 9 7 3 3 5 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 945 0 1 11 17 47 57 64 74 98 106 94 87 59 70 73 44 23 11 8 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 912 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 5 20 58 95 173 189 146 117 71 24 4
Astma (J45-J46) 207 0 6 5 8 3 3 3 6 9 10 9 16 22 17 21 25 17 13 13 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 023 9 17 6 3 7 10 14 8 27 24 24 39 52 112 134 189 151 117 54 18 8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 221 3 2 2 10 12 8 12 4 14 9 12 11 22 23 24 22 16 10 4 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 236 1 19 11 3 4 11 16 13 15 19 13 17 17 12 21 17 14 5 6 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 215 12 2 10 13 14 2 2 3 8 6 9 13 16 20 21 26 12 11 11 3 1
Peptický vřed (K25-K28) 270 0 0 0 1 2 2 2 5 8 15 13 13 23 24 33 33 18 33 33 10 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 982 16 20 30 41 39 29 30 28 31 30 34 31 61 61 95 91 97 100 64 50 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 920 0 6 94 136 122 81 76 58 79 57 34 39 32 38 27 18 9 8 2 3 1
Tříselná kýla (K40) 1 156 26 55 32 5 11 9 29 24 55 97 76 98 94 141 137 114 89 48 11 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 976 1 20 23 3 9 7 21 39 74 93 93 77 84 120 96 108 64 25 17 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 293 0 0 1 20 41 25 27 26 19 32 38 14 10 9 15 7 6 1 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 132 4 4 5 7 9 6 6 7 6 5 3 6 7 11 9 12 6 9 3 6 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 333 1 14 10 2 2 4 9 4 4 8 6 14 22 18 46 48 42 35 30 10 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 343 0 0 0 0 0 2 5 0 6 12 17 30 22 40 49 53 43 35 20 8 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 747 7 7 5 7 20 18 31 33 60 93 64 74 62 65 62 56 32 26 13 11 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 411 1 39 39 24 4 1 3 3 3 2 9 13 23 33 51 44 40 38 28 11 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 386 0 0 0 0 0 0 5 0 11 42 44 36 76 72 58 29 10 2 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 357 1 4 4 6 8 7 5 10 7 23 29 23 30 53 59 27 33 15 11 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 933 1 0 2 12 30 26 60 71 109 140 130 146 156 219 273 202 168 91 66 29 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 454 0 0 0 0 2 4 5 13 12 21 23 16 23 33 70 46 64 64 38 19 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 654 0 1 3 5 14 15 16 22 38 62 53 64 59 72 79 47 43 27 20 13 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 361 6 4 0 6 14 6 5 10 13 7 17 12 21 23 40 39 39 34 38 22 5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 567 13 36 23 13 38 23 48 23 26 35 19 32 29 43 51 42 32 16 18 5 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 643 6 3 5 8 22 24 38 25 56 34 38 58 48 84 59 45 41 23 21 5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 630 5 22 16 36 50 25 29 16 27 24 32 36 36 65 48 52 34 37 31 8 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 864 0 0 0 0 0 0 2 5 14 11 28 54 79 110 204 183 116 44 14 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 300 0 0 0 0 0 0 2 6 12 32 48 119 165 220 242 250 143 49 11 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 048 0 0 0 3 52 44 57 48 88 123 117 126 120 132 90 31 14 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 477 0 17 14 30 86 52 70 60 79 96 119 176 153 175 152 96 53 24 19 5 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 124 3 2 0 1 4 6 4 5 6 7 6 4 13 15 11 19 11 6 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 151 0 3 9 15 13 0 0 1 5 11 6 4 11 11 22 20 10 3 4 2 1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 194 0 0 0 0 7 6 17 26 69 124 107 131 120 171 134 109 112 38 20 3 0
Dorzalgie (M54) 2 761 0 0 2 21 29 20 34 56 87 162 145 193 253 232 362 352 340 268 159 39 7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 360 0 20 18 17 22 25 35 45 68 143 160 189 199 165 117 91 30 9 4 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 749 0 1 6 22 23 11 12 14 30 46 60 70 73 66 81 67 72 55 34 5 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 915 94 60 25 16 41 20 38 23 23 35 25 46 45 52 85 89 91 53 32 13 9
Selhání ledvin (N17-N19) 691 2 0 2 2 5 6 2 4 9 17 21 32 36 67 97 120 102 87 53 22 5
Urolitiáza (N20-N23) 1 151 0 2 4 10 6 27 35 53 69 105 110 116 143 142 131 94 55 31 18 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 722 30 25 22 18 32 20 24 16 32 65 66 86 94 105 150 238 202 225 179 78 15
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 36 71 138 119 97 43 19 6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 779 6 40 94 57 38 33 31 20 30 44 35 35 54 62 77 44 43 19 11 6 0
Nemoci prsu (N60-N64) 169 0 0 0 1 14 9 14 8 8 26 28 24 10 12 7 7 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 239 0 0 3 1 12 19 30 38 29 53 12 11 7 9 3 4 3 4 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 110 0 0 0 12 31 32 43 45 102 188 202 176 85 50 50 36 27 21 9 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 551 0 0 1 8 43 96 183 231 208 253 197 210 217 281 253 189 118 41 18 4 0
Lékařský potrat (O04) 440 0 0 0 0 29 75 100 88 81 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 952 0 0 0 0 18 111 243 273 210 88 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 068 0 0 0 0 90 334 636 621 323 58 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 333 0 0 0 0 16 70 96 95 45 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 031 0 0 0 0 108 478 1 353 1 330 647 111 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 404 0 0 0 0 30 156 413 484 256 61 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 56 0 0 0 0 1 5 23 18 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 56 0 0 0 0 3 7 17 12 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 371 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 668 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 604 126 120 181 37 29 6 6 10 8 8 12 16 9 11 11 7 1 4 1 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 373 0 0 2 8 18 2 3 8 10 9 18 27 30 44 49 48 35 30 28 4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 857 2 30 90 144 103 47 57 46 33 47 25 27 23 31 29 42 31 30 12 7 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 22 0 1 0 0 0 0 2 1 1 6 0 2 2 2 1 0 2 2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 936 160 174 103 164 222 57 44 65 71 111 96 106 135 175 233 243 255 237 186 90 9
Nitrolební poranění (S06) 1 459 7 39 58 84 98 99 74 63 73 75 76 83 80 83 86 95 85 91 74 29 7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 194 123 213 92 102 75 47 51 39 45 53 30 26 40 51 58 34 34 29 33 18 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 673 0 17 93 85 21 9 19 20 29 31 28 39 40 60 60 55 30 17 12 8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 052 1 4 3 6 3 3 6 4 10 8 12 17 17 55 85 115 153 186 205 128 31
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 822 0 8 19 46 18 28 44 52 58 77 66 58 72 85 72 56 35 15 7 6 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 484 7 41 111 156 265 258 302 268 361 420 315 322 280 277 271 228 197 192 143 54 16
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 151 9 48 9 3 6 3 4 5 8 18 11 3 4 10 6 1 2 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 306 7 45 13 25 45 13 16 17 15 24 12 13 12 5 10 4 11 10 5 2 2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 462 0 3 6 4 7 7 6 7 9 18 18 29 25 58 78 66 64 38 14 5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 117 0 0 1 1 9 5 11 8 15 5 14 12 13 10 4 5 1 2 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 236 9 54 16 12 11 8 10 7 13 12 5 11 12 12 17 10 7 4 4 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 314 44 34 17 20 14 6 4 6 3 9 7 12 14 22 27 34 21 12 6 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 58 0 0 0 0 1 2 6 6 21 16 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 819 5 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 628 2 8 19 22 10 11 20 18 15 35 22 44 66 113 102 65 42 12 2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8 825 96 72 130 118 187 476 1 227 1 695 1 525 882 353 310 334 394 340 311 232 85 49 8 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 127 537 8 568 3 557 2 767 2 398 3 266 3 744 6 691 7 347 6 953 6 634 5 597 6 545 7 416 9 612 11 662 11 172 9 301 7 006 4 940 1 982 379
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 6,9 4,3 1 0,9 0,9 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 1,1 1,4 3,3 4,9 5,4 3,7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 4,5 2,9 1,5 1,3 1,1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1 1,4 2,6 1,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 1,7 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 1 1,5 2,3 3,3 4,9 6,7 6,1 16,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 4,7 2,1 1,5 1,3 2,9 1,6 1 1,1 1 1,1 1,2 1,5 2,2 2 3 3,3 3,6 4,1 7 2,9 9,2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 1,5 3,3 3,7 6,8 7,4 10,7 5,2 3,9 1,9 3,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 1,7 2,3 4,6 4,8 4,1 2,9 2,2 1,9 5,5
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 1,7 2,1 3,1 3,6 3,9 4,8 5,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,5 1,5 1,4 2,3 2,1 2,7 2,8 2,9 1,7 0,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 0,9 1,1 0,9 1,1 1,5 1,5 1 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0,4 0,7 0,9 0,6 0,9 1,3 1,3 0,2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,2 2 2,5 3,3 2,3 3,1 2,6 2,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9 1,7 2,6 3,8 3,2 4,8 3,9 1,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,5 0,6 1,2 1,8 0,6 0,3 0,9 0,9 1 1,1 1,9 4 5,4 8,9 11,6 15,7 14,8 16,8 13,6 11,5 8,9 1,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1,3 0,6 0,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 1 2 3,7 2 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 3,8 0,5 1,1 1,1 1,6 1,4 1,1 1,1 1,8 2,3 3,1 3,2 3,6 4,5 6,7 7,2 7,3 5,6 6,2 4,1 0
Anémie (D50-D64) 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 1 1,1 1,8 3 5,6 8,9 13,8 15 16,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 0,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1,2 1,6 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,3 0 0,5 0,1 0,8 1,4 0,7 0,6 0,3 1 1 1,4 2,4 3 3,5 5,6 5,5 7,1 7,9 7,1 6,1 9,2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4,2 15 14,4 5,8 3,3 2,7 1,2 1 0,9 1 1,8 1,9 2,9 3,1 3,3 4,1 4,9 9,2 16,4 22,6 37,3 44
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,5 0,8 1,6 2,3 2,6 3,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0,2 0 0 0,3 1,5 0,8 0,9 1,3 1,6 1,5 2,3 1,9 1,1 1,1 0,6 0,5 0,1 0,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 1 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,4 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 1,8
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,2 0,3 0,2 0,4 1 3 1,9 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 0,8 0,7 0,7 1,2 1,3 1,5 2,7 1,9 3,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,2 1,4 0,6 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,6 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,4 0,9 0,7 0,9 1,9 1,5 1,2 1 0,3 0 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 2,7 1,6 1,6 1,3 1,4 0,6 1 1,1 1,1 1,8 1,6 1,4 1,4 2 1,4 1,5 1,9 1,7 2,5 0,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,5 0,6 1 1,6 2,6 3,2 4,4 5,1 4,8 3,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,3 1,5 1,1 0,8 2,1 2,2 1 1 2 2 2,9 3,4 4,2 5,2 5,9 6,4 6,4 6,4 5,1 3,5 1,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,6 0,1 0,7 1,3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 1,4 1,8 1,5 0,8 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,2 1,7 2,4 3,3 3,9 4,2 3,3 3,1 1,3 1,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,9 2,4 2,3 1,8 1,5 0,7 0,8 0,7 1 1 1,5 1,6 1,7 2,4 2,4 2,5 4 3,8 4 4,3 1,3 3,7
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,5 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1,6 1,7 2,5 2,8 4,3 5 8,2 9 11,2 11
Angina pectoris (I20) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,4 0,9 1,2 1,7 2,5 1,9 1,5 1,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 1,2 1,9 2,3 3,3 4,9 5,9 7,4 9,1 12,4 12,4 9,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,1 2,4 3,9 6 10,3 13,3 13,9 14,6 12,6 6,7 14,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 1 1,4 1,6 2,7 3,2 4,2 3,8 4,5 3,7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,1 0,8 0 0 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1,2 1,5 2,8 3,4 5,7 7,6 14,9 19,6 22,8 25,5 22 16,5
Selhání srdce (I50) 3,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,3 0,5 1,1 2 2,8 5,8 9,8 17,5 31,7 42,5 58,3 69,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,6 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,6 2 3 4,5 6 10,9 16,6 23,4 30,9 41,8 34,9
Ateroskleróza (I70) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,9 2,7 4,6 6,3 8,2 7 9,4 10,5 12,8
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0 0,4 0,8 1,3 1,9 2,3 2,3 2,9 2,5 1,6 1,8 1,6 1,6 1,2 1,1 2,6 5,5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0 0,2 0,8 0,9 1,7 0,6 0,5 0,7 1,2 1,5 1,3 2,4 3,1 4,5 6,2 8,1 11,1 14,2 13,8 13,1 14,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,1 32,5 16,2 4 2,5 2,9 1,1 0,8 0,6 0,9 0,3 0,7 0,3 0,7 0,4 0,7 0,9 1,6 2 2,9 2,6 3,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 15,9 5,9 1,1 0,4 0,7 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,8 1 1,7 2,5 3,6 5,5 9,6 15,7 26 40,8 56,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,9 34,4 6,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,7 0,8 1,5 2,7 5,2 9,1 15 23,9 34,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 0 22 10,6 1,9 1,3 0,7 0,7 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,5 0 0 0,3 0,6 1,7 1,7 1,6 1,8 2 1,9 2,2 2,1 1,5 1,6 1,7 1,3 1 0,8 0,9 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,5 2,2 4,1 5,7 6,6 8,1 8,1 7,7 7,3
Astma (J45-J46) 0,3 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 1,5 0,3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,6 1,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,4 0,6 0,9 1,3 2,6 3,2 5,7 6,9 8,1 6,2 5,7 14,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,2 0,7 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,3 0,7 0,6 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 1,8 0,1 0,3 0,4 0,5 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 1,3 1 1,8
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1 0,8 2,3 3,8 3,2 3,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 2,4 0,8 0,9 1,3 1,4 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,8 0,7 1,6 1,4 2,3 2,8 4,4 7 7,3 15,9 7,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,5 0 0,2 2,7 4,4 4,3 2,5 1,8 1,4 1,6 1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,6 0,5 0,4 0,6 0,2 1 1,8
Tříselná kýla (K40) 1,8 3,9 2,1 0,9 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 1,1 1,8 1,8 2,4 2,4 3,2 3,3 3,5 4 3,3 1,3 1,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 0,2 0,8 0,7 0,1 0,3 0,2 0,5 1 1,5 1,7 2,2 1,9 2,2 2,8 2,3 3,3 2,9 1,7 1,9 0,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0 0,7 1,5 0,8 0,7 0,6 0,4 0,6 0,9 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,3 1,9 1,8
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 1,1 1,5 1,9 2,4 3,4 3,2 7,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,6 0,9 1,2 1,6 2 2,4 2,3 2,6 1,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,1 0,3 0,1 0,2 0,7 0,5 0,8 0,8 1,2 1,7 1,5 1,8 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,8 1,5 3,5 1,8
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,2 1,5 1,1 0,8 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,6 0,8 1,2 1,3 1,8 2,6 3,2 3,5 3,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,8 1 0,9 2 1,7 1,4 0,9 0,5 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,7 0,6 0,8 1,2 1,4 0,8 1,5 1 1,3 0,6 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,1 0,2 0 0,1 0,4 1,1 0,8 1,5 1,7 2,3 2,6 3 3,5 4 5 6,5 6,1 7,6 6,3 7,5 9,2 3,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 1,7 1,4 2,9 4,5 4,3 6,1 1,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8 1,1 1,2 1,5 1,5 1,7 1,9 1,4 2 1,9 2,3 4,1 1,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,9 0,2 0 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 1 1,2 1,8 2,4 4,3 7 9,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,9 2 1,4 0,7 0,4 1,4 0,7 1,2 0,6 0,5 0,6 0,4 0,8 0,7 1 1,2 1,3 1,5 1,1 2,1 1,6 3,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0,9 0,1 0,1 0,3 0,8 0,7 0,9 0,6 1,2 0,6 0,9 1,4 1,2 1,9 1,4 1,4 1,9 1,6 2,4 1,6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 0,8 0,9 0,5 1,2 1,8 0,8 0,7 0,4 0,6 0,4 0,7 0,9 0,9 1,5 1,1 1,6 1,5 2,6 3,5 2,6 1,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,7 1,3 2 2,5 4,9 5,6 5,3 3,1 1,6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 2,9 4,2 5,1 5,8 7,6 6,5 3,4 1,3 0,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,7 0 0 0 0,1 1,9 1,3 1,4 1,2 1,8 2,3 2,7 3 3,1 3 2,1 0,9 0,6 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,3 0 0,7 0,4 1 3,1 1,6 1,7 1,5 1,6 1,8 2,8 4,2 3,9 4 3,6 2,9 2,4 1,7 2,2 1,6 1,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,5 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,2 0 0,1 0,3 0,5 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,2 0,5 0,6 1,8
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,9 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,6 1,4 2,3 2,5 3,2 3,1 3,9 3,2 3,3 5,1 2,6 2,3 1 0
Dorzalgie (M54) 4,4 0 0 0,1 0,7 1 0,6 0,8 1,4 1,8 3 3,4 4,7 6,5 5,3 8,6 10,7 15,4 18,7 18,2 12,4 12,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,1 0 0,8 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 2,6 3,7 4,6 5,1 3,8 2,8 2,8 1,4 0,6 0,5 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,2 0 0 0,2 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 1,4 1,7 1,9 1,5 1,9 2 3,3 3,8 3,9 1,6 1,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,4 14,1 2,3 0,7 0,5 1,5 0,6 0,9 0,6 0,5 0,6 0,6 1,1 1,2 1,2 2 2,7 4,1 3,7 3,7 4,1 16,5
Selhání ledvin (N17-N19) 1,1 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9 1,5 2,3 3,6 4,6 6,1 6,1 7 9,2
Urolitiáza (N20-N23) 1,8 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,8 0,9 1,3 1,4 1,9 2,6 2,8 3,7 3,3 3,1 2,9 2,5 2,2 2,1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,7 4,5 1 0,6 0,6 1,1 0,6 0,6 0,4 0,7 1,2 1,5 2,1 2,4 2,4 3,6 7,2 9,2 15,7 20,4 24,9 27,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 1,6 3,3 3,6 4,4 3 2,2 1,9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,9 1,6 2,7 1,9 1,4 1 0,8 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 1,4 1,4 1,8 1,3 2 1,3 1,3 1,9 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0,1 0 0,4 0,6 0,7 0,9 0,6 1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0,3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,4 1,1 1 1 1,1 2,1 3,4 4,7 4,2 2,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,5 1 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0 0 0 0,3 1,5 2,9 4,4 5,6 4,3 4,6 4,6 5,1 5,6 6,5 6 5,7 5,4 2,9 2,1 1,3 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 0 0 0 1 2,3 2,4 2,1 1,7 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 0 0 0 0,6 3,4 5,9 6,7 4,4 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,3 0 0 0 0 3,2 10,2 15,5 15,2 6,7 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0 0 0 0,6 2,1 2,3 2,3 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,4 0 0 0 0 3,8 14,6 32,9 32,4 13,5 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,2 0 0 0 0 1,1 4,7 10 11,8 5,3 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 100,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 18,9 4,7 5,3 1,2 1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0,3 0,1 0,3 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0,1 0,3 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,6 2,1 3,2 1,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,4 0,3 1,2 2,6 4,7 3,7 1,4 1,4 1,1 0,7 0,9 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 1,3 1,4 2,1 1,4 2,2 1,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 24 6,8 3 5,3 7,9 1,7 1,1 1,6 1,5 2 2,2 2,6 3,5 4 5,6 7,4 11,6 16,5 21,2 28,7 16,5
Nitrolební poranění (S06) 2,3 1,1 1,5 1,7 2,7 3,5 3 1,8 1,5 1,5 1,4 1,8 2 2,1 1,9 2 2,9 3,9 6,3 8,4 9,2 12,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,9 18,5 8,3 2,7 3,3 2,7 1,4 1,2 1 0,9 1 0,7 0,6 1 1,2 1,4 1 1,5 2 3,8 5,7 1,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0 0,7 2,7 2,8 0,7 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1 1,4 1,4 1,7 1,4 1,2 1,4 2,6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 1,3 2 3,5 6,9 13 23,4 40,8 56,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,3 0 0,3 0,6 1,5 0,6 0,9 1,1 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 1,9 2 1,7 1,7 1,6 1 0,8 1,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,1 1,1 1,6 3,2 5,1 9,4 7,9 7,3 6,5 7,5 7,7 7,4 7,8 7,2 6,4 6,5 6,9 8,9 13,4 16,3 17,2 29,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,4 1,9 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 1,1 1,8 0,4 0,8 1,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5 0,7 0,6 0,6 3,7
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,7 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 1,3 1,9 2 2,9 2,6 1,6 1,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,4 2,1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 6,6 1,3 0,5 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1 1 0,8 0,7 0,6 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,2 874,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 1,1 1,7 2,6 2,4 2 1,9 0,8 0,2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,9 14,4 2,8 3,8 3,8 6,7 14,5 29,8 41,4 31,7 16,1 8,3 7,5 8,6 9,1 8,1 9,5 10,5 5,9 5,6 2,6 1,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 201,4 1 287,8 138,8 80,8 78,1 116,4 114 162,5 179,2 144,7 121,5 131 157,8 191 220,8 277,9 339,8 422,4 487,9 564,1 631,8 695,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)