8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 494 42 111 44 29 18 7 11 2 7 11 1 7 12 19 29 33 30 36 30 14 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 428 32 71 69 60 40 15 12 9 3 8 6 6 9 12 7 20 14 17 9 9 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 18 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 503 2 17 3 6 3 5 4 8 7 18 8 22 28 42 59 71 76 54 41 26 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 343 55 75 75 43 98 58 71 56 52 59 52 66 59 89 122 102 87 66 34 21 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 287 0 0 0 0 0 0 1 3 6 22 40 70 120 206 234 289 161 81 40 11 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 665 0 4 0 0 0 1 0 5 10 17 10 17 45 122 150 149 79 33 16 7 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 366 0 0 0 0 0 0 4 7 2 5 7 16 19 42 50 55 52 54 40 11 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 722 0 0 0 0 0 2 5 6 28 64 59 64 51 86 144 106 67 32 6 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 273 0 0 0 0 0 7 1 16 17 16 17 32 22 34 51 23 10 13 14 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 220 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 9 14 35 26 27 55 25 19 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 41 71 130 106 50 36 31 6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 11 27 73 107 119 60 67 35 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 627 3 42 36 24 29 27 43 65 79 138 184 205 339 560 577 579 380 210 76 28 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 31 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 4 3 2 4 3 4 2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 160 0 0 0 0 0 0 3 0 1 6 1 17 13 31 33 26 12 15 2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 507 0 0 0 0 1 0 6 17 45 114 150 100 30 22 7 7 4 3 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 883 12 23 36 27 35 43 47 65 73 101 126 149 160 214 246 244 137 79 55 10 1
Anémie (D50-D64) 777 3 2 9 4 2 6 3 4 12 16 25 22 34 49 65 103 119 125 121 46 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 356 3 23 19 22 21 0 9 12 10 14 15 18 21 28 35 26 35 25 12 8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 445 0 4 12 26 21 21 21 34 41 42 73 88 140 170 232 189 142 102 61 22 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 600 107 357 264 109 112 38 40 55 63 88 75 82 97 132 160 177 152 203 188 82 19
Demence (F00-F03) 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 5 11 19 28 14 10 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 647 0 0 0 9 44 24 31 55 93 63 106 60 63 45 39 12 3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 190 0 1 0 1 17 22 36 37 25 9 9 8 7 6 5 1 2 1 3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 220 0 0 0 3 8 20 25 41 27 30 17 18 9 7 10 3 0 1 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 163 0 1 0 3 6 2 3 13 12 13 16 20 21 22 8 13 5 3 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 712 1 9 13 31 50 49 48 51 81 76 56 42 36 24 40 32 33 17 18 4 1
Alzheimerova nemoc (G30) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 10 12 9 8 6 0
Roztroušená skleróza (G35) 353 0 0 0 0 3 18 20 10 29 35 35 62 66 38 27 9 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 934 22 56 49 35 48 37 42 45 61 73 70 61 70 70 55 39 49 30 18 4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 437 0 0 0 0 0 1 1 0 2 7 13 17 30 38 65 64 64 64 43 25 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 093 4 30 36 42 43 46 43 79 104 150 160 192 212 285 251 182 126 68 34 6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 79 3 5 4 0 1 0 2 0 3 3 3 3 5 8 6 7 3 12 8 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 920 14 53 41 17 11 17 17 14 29 30 32 34 67 103 123 120 112 41 35 8 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 054 25 48 83 38 27 35 26 36 54 70 48 55 69 93 102 84 66 65 25 5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 955 1 0 1 1 9 9 3 4 19 34 37 53 72 83 145 128 107 129 92 27 1
Angina pectoris (I20) 367 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 9 21 30 61 70 59 52 33 18 7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 208 0 0 0 0 1 0 0 3 14 20 44 89 91 140 201 186 153 140 78 44 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 961 0 0 0 0 1 0 1 5 6 20 45 113 153 266 409 351 288 195 85 21 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 658 2 0 0 0 1 3 3 7 15 29 27 31 53 62 74 86 90 93 61 18 3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 485 10 3 3 6 6 12 12 19 43 60 79 127 130 241 362 396 363 299 216 85 13
Selhání srdce (I50) 2 175 0 0 0 0 1 2 1 7 3 12 29 42 89 132 208 289 335 462 355 179 29
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 372 0 0 2 1 2 5 6 12 14 40 53 84 107 208 287 332 375 375 306 143 20
Ateroskleróza (I70) 1 045 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 33 84 173 201 210 134 107 56 26 3
Varixy dolních končetin (I83) 891 0 0 0 0 2 9 12 55 98 144 88 116 97 90 66 42 32 21 15 4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 029 3 6 14 28 38 30 29 45 48 68 91 116 150 217 262 292 215 196 135 43 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 234 155 356 166 68 77 35 40 35 37 24 15 27 23 23 32 38 29 27 22 3 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 650 65 120 43 13 11 3 15 12 18 24 29 45 80 99 163 186 171 216 206 120 11
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 005 192 184 36 9 14 2 9 6 6 5 11 21 20 36 50 73 73 106 97 49 6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 253 0 544 475 62 37 22 23 17 21 19 7 9 2 7 5 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 972 1 7 10 20 42 61 62 77 102 111 67 77 71 79 80 59 25 15 6 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 896 0 2 0 0 0 0 1 1 4 7 11 16 38 117 165 183 145 116 64 22 4
Astma (J45-J46) 264 0 10 9 11 8 6 5 5 7 17 18 11 26 18 23 37 20 21 10 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 003 14 7 4 2 13 8 8 15 28 24 27 56 52 104 137 169 150 87 70 24 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 226 3 4 6 7 9 16 11 11 8 22 17 14 18 19 23 23 9 4 1 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 255 5 26 10 6 2 12 21 13 12 16 17 20 15 18 27 17 7 2 6 3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 225 9 3 12 10 18 4 6 5 2 7 13 11 12 19 28 9 20 18 14 4 1
Peptický vřed (K25-K28) 310 0 0 0 0 1 4 3 6 8 12 10 22 20 38 46 31 45 32 16 11 5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 118 12 23 42 57 65 65 42 28 30 51 27 44 56 63 104 109 111 98 61 28 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 861 0 2 75 143 131 85 73 52 60 51 46 20 39 23 22 14 10 8 3 4 0
Tříselná kýla (K40) 1 254 23 54 49 9 12 24 29 43 70 84 67 95 123 132 145 119 98 53 21 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 991 6 34 19 0 7 14 32 40 72 78 81 77 102 124 121 83 59 25 13 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 292 0 1 6 19 34 25 26 21 32 33 24 15 7 7 14 6 13 1 8 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 136 8 5 4 4 8 7 10 11 4 7 1 5 8 6 8 11 14 10 2 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 306 4 15 3 4 1 7 7 7 5 3 6 11 34 30 31 32 37 28 31 9 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 343 0 0 0 0 0 0 2 7 14 11 25 18 31 36 41 47 30 46 32 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 755 4 7 4 3 11 12 36 34 68 74 79 51 81 71 67 58 30 33 24 8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 409 6 39 25 14 7 3 6 3 4 7 16 20 20 30 46 59 33 43 23 4 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 339 0 0 0 0 0 1 0 2 20 32 43 46 52 66 47 21 6 3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 344 3 1 2 10 6 8 5 7 7 15 17 24 27 53 61 39 33 19 6 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 874 0 0 0 6 21 34 52 72 113 124 127 141 152 229 261 182 164 120 53 22 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 460 0 0 1 4 5 9 6 3 10 16 14 30 23 61 58 58 55 61 25 21 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 637 0 1 0 4 13 12 23 23 44 47 52 50 72 57 76 46 47 39 26 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 378 6 6 3 9 11 5 4 10 15 12 10 19 30 22 36 44 44 43 24 24 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 551 13 27 21 12 42 39 32 27 34 22 34 28 24 43 49 34 27 18 15 8 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 656 8 10 4 12 25 23 24 21 53 45 47 48 69 69 70 35 36 38 15 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 629 10 20 25 35 84 30 17 21 25 27 25 37 28 41 55 36 38 41 21 9 4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 894 0 0 0 0 1 1 3 11 15 24 31 58 80 138 206 167 102 46 9 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 412 0 0 0 0 1 2 3 4 17 33 71 95 181 229 269 285 158 56 7 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 032 0 0 0 3 39 48 60 59 86 123 108 136 140 95 78 39 16 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 417 2 13 24 51 97 47 71 61 70 93 103 156 179 145 121 84 64 19 10 6 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 114 0 3 3 0 4 7 3 13 5 9 1 6 10 13 3 13 12 6 3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 193 1 2 8 12 19 4 1 1 7 6 6 16 14 11 22 22 17 18 5 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 025 0 0 0 1 5 10 14 30 73 107 97 102 139 139 135 97 53 15 5 2 1
Dorzalgie (M54) 2 964 0 2 7 20 30 20 30 50 108 161 181 209 265 310 372 384 350 287 139 39 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 273 0 20 27 16 24 18 18 38 92 124 140 161 182 161 138 76 23 8 6 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 691 0 2 8 18 28 14 14 11 30 54 54 63 55 57 68 82 56 39 28 8 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 885 77 57 31 19 44 29 33 24 19 30 32 26 46 60 68 72 71 74 53 12 8
Selhání ledvin (N17-N19) 773 0 4 0 1 10 6 0 5 16 11 25 38 40 87 112 117 94 109 75 19 4
Urolitiáza (N20-N23) 1 168 1 0 2 1 12 37 32 61 96 108 89 89 123 142 152 106 57 47 12 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 749 22 14 23 11 39 29 27 23 43 76 86 81 106 119 169 191 209 201 186 82 12
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 501 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 19 46 81 121 104 76 36 9 4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 826 6 54 107 47 61 36 26 23 44 38 29 33 50 74 68 50 38 24 16 1 1
Nemoci prsu (N60-N64) 150 0 0 0 2 9 6 11 7 16 36 15 17 9 6 6 7 1 1 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 199 0 0 0 3 16 21 19 22 23 42 22 11 6 8 3 2 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 154 0 0 0 5 17 26 42 63 99 197 227 211 75 47 41 36 22 29 16 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 670 5 2 0 14 35 91 214 230 220 245 220 209 212 252 309 222 125 40 19 6 0
Lékařský potrat (O04) 507 0 0 0 0 26 67 96 119 96 99 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 957 0 0 0 2 26 123 227 269 202 101 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 403 0 0 0 3 74 422 755 673 396 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 276 0 0 0 0 19 42 79 79 44 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 815 0 0 0 2 108 537 1 214 1 286 566 99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 374 0 0 0 0 27 166 395 467 263 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 64 0 0 0 0 1 6 21 23 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 44 0 0 0 0 1 9 15 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 794 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 592 97 103 214 43 28 15 13 14 12 9 12 9 2 10 4 4 2 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 438 0 0 3 11 22 4 4 5 6 23 24 28 53 54 52 48 41 35 18 7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 969 2 35 111 195 139 63 59 51 61 32 39 20 22 22 21 28 25 22 17 5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 16 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 2 0 1 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 176 167 209 122 185 277 51 59 76 82 101 102 104 154 181 239 251 259 247 216 87 7
Nitrolební poranění (S06) 1 696 9 51 70 95 116 104 75 70 80 102 75 82 117 135 97 92 98 112 69 40 7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 244 117 219 115 93 75 66 58 44 46 44 37 48 28 50 33 31 29 44 43 17 7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 678 0 23 113 76 19 16 23 14 26 35 28 27 50 47 55 57 31 26 6 4 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 016 1 9 7 5 4 5 3 5 1 9 8 19 23 60 81 99 148 205 198 103 23
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 764 1 8 17 29 20 41 40 39 51 80 58 64 74 73 75 34 32 15 9 3 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 546 7 49 122 146 277 306 297 311 350 408 312 292 300 273 273 199 197 178 175 64 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 140 9 48 7 4 1 4 6 9 12 5 6 4 4 12 2 3 2 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 370 5 50 12 19 43 15 25 18 22 22 19 16 20 15 21 14 11 11 10 0 2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 572 4 1 3 1 2 6 8 16 23 21 30 32 43 68 75 92 77 36 32 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 127 0 0 2 4 15 3 8 7 21 11 10 9 11 16 3 4 3 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 206 9 49 12 7 13 4 6 7 14 6 9 9 12 13 10 5 12 3 6 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 361 36 34 18 12 16 3 5 8 9 21 12 17 20 27 32 33 30 13 11 4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 124 1 0 0 0 2 7 7 18 34 38 14 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 675 5 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 683 2 46 20 14 16 2 17 20 15 53 56 54 71 89 72 65 57 9 4 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8 922 82 102 128 115 189 510 1 174 1 856 1 604 810 353 264 314 368 371 329 207 102 35 9 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 128 473 8 423 3 659 3 203 2 403 3 461 4 197 6 586 7 798 7 311 6 560 5 710 6 370 7 649 9 876 11 568 10 847 8 721 7 152 4 805 1 909 265
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 6,4 4,4 1,3 1 0,6 0,2 0,3 0 0,1 0,2 0 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,4 2,5 3,5 4,6 2,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 4,9 2,8 2 2 1,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,7 1,2 1,1 2,9 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 0,3 0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 1 1,4 2,3 3,6 3,7 4,8 8,5 6,4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,1 8,4 3 2,2 1,5 3,5 1,6 1,7 1,3 1 1,1 1,2 1,6 1,5 2 2,9 3,3 4,1 4,5 4 6,8 6,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1 1,7 3 4,7 5,6 9,4 7,7 5,6 4,7 3,6 6,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 1,1 2,8 3,6 4,8 3,8 2,3 1,9 2,3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,4 0,5 1 1,2 1,8 2,5 3,7 4,7 3,6 4,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 1,2 1,4 1,6 1,3 1,9 3,4 3,4 3,2 2,2 0,7 0,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 0,5 0,8 1,2 0,7 0,5 0,9 1,6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 0,6 0,6 1,8 1,2 1,3 0,2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,6 3,1 3,4 2,4 2,5 3,7 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,7 1,7 2,5 3,9 2,9 4,6 4,1 1,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,7 0,5 1,7 1 0,8 1 0,8 1 1,6 1,6 2,6 4,4 5 8,5 12,7 13,7 18,8 18,1 14,5 9 9,1 6,4
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,4 0,3 0,7 0,8 0,8 0,6 1 0,2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 2,1 3,6 2,4 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 1,8 0,9 1 0,9 1,2 1,2 1,1 1,6 1,4 1,9 3 3,6 4 4,9 5,8 7,9 6,5 5,4 6,5 3,3 2,1
Anémie (D50-D64) 1,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5 0,8 1,1 1,5 3,3 5,7 8,6 14,3 15 14,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,6 0,5 0,9 0,5 0,7 0,7 0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1,7 1,7 1,4 2,6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,3 0 0,2 0,3 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 1,8 2,1 3,5 3,9 5,5 6,1 6,8 7 7,2 7,2 8,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4,1 16,3 14,1 7,6 3,7 4 1,1 1 1,3 1,2 1,7 1,8 2 2,4 3 3,8 5,7 7,2 14 22,1 26,7 40,3
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,9 1,6 3,3 2,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0,3 1,6 0,7 0,7 1,3 1,8 1,2 2,5 1,5 1,6 1 0,9 0,4 0,1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,6 1 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,1 0,2 0,4 0,4 1 1,8 1,4 1,2 1,2 1,6 1,4 1,3 1 0,9 0,5 0,9 1 1,6 1,2 2,1 1,3 2,1
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,9 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,6 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,2 0,6 0,7 0,8 1,5 1,6 0,9 0,6 0,3 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 3,4 2,2 1,4 1,2 1,7 1,1 1 1,1 1,2 1,4 1,7 1,5 1,7 1,6 1,3 1,3 2,3 2,1 2,1 1,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,9 1,5 2,1 3 4,4 5,1 8,1 6,4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,3 0,6 1,2 1 1,4 1,5 1,3 1 1,9 2,1 2,8 3,8 4,7 5,3 6,5 6 5,9 6 4,7 4 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 0,9 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 2,1 2,1 1,2 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,8 0,8 1,7 2,3 2,9 3,9 5,3 2,8 4,1 2,6 4,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,7 3,8 1,9 2,4 1,3 1 1 0,6 0,9 1,1 1,3 1,2 1,3 1,7 2,1 2,4 2,7 3,1 4,5 2,9 1,6 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,5 0,2 0 0 0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 1,3 1,8 1,9 3,4 4,2 5,1 8,9 10,8 8,8 2,1
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,7 1,4 1,7 1,9 2,5 2,3 2,1 2,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,1 2,2 2,3 3,2 4,8 6 7,3 9,6 9,2 14,3 8,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,1 2,7 3,8 6 9,7 11,4 13,7 13,4 10 6,8 4,2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,4 1,8 2,8 4,3 6,4 7,2 5,9 6,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,9 1,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,1 1,9 3,1 3,2 5,5 8,6 12,8 17,3 20,6 25,4 27,6 27,6
Selhání srdce (I50) 3,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,7 1 2,2 3 4,9 9,4 15,9 31,8 41,8 58,2 61,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,7 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 1,3 2 2,7 4,7 6,8 10,8 17,9 25,8 36 46,5 42,5
Ateroskleróza (I70) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2,1 3,9 4,8 6,8 6,4 7,4 6,6 8,5 6,4
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 1,3 1,9 2,7 2,1 2,8 2,4 2 1,6 1,4 1,5 1,4 1,8 1,3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,2 0,5 0,2 0,4 0,9 1,4 0,9 0,7 1,1 1 1,3 2,2 2,8 3,7 4,9 6,2 9,5 10,2 13,5 15,9 14 6,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 23,6 14 4,8 2,3 2,7 1 1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,8 1,2 1,4 1,9 2,6 1 4,2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,6 9,9 4,7 1,2 0,4 0,4 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1,1 2 2,2 3,9 6 8,1 14,9 24,3 39 23,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 29,3 7,3 1 0,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,8 1,2 2,4 3,5 7,3 11,4 15,9 12,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0 21,5 13,7 2,1 1,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,5 0,2 0,3 0,3 0,7 1,5 1,7 1,5 1,8 2 2,1 1,6 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,2 1 0,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 2,7 3,9 5,9 6,9 8 7,5 7,2 8,5
Astma (J45-J46) 0,4 0 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,5 1,2 1 1,4 1,2 0,7 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,6 2,1 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 1,4 1,3 2,4 3,3 5,5 7,1 6 8,2 7,8 8,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,8 1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,1 0,7 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 1,4 0,1 0,3 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3 1 1,2 1,6 1,3 2,1
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 1,1 1 2,1 2,2 1,9 3,6 10,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,8 1,8 0,9 1,2 1,9 2,3 1,8 1 0,7 0,6 1 0,6 1,1 1,4 1,4 2,5 3,5 5,3 6,8 7,2 9,1 4,2
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,4 0 0,1 2,2 4,8 4,7 2,4 1,8 1,2 1,2 1 1,1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 1,3 0
Tříselná kýla (K40) 2 3,5 2,1 1,4 0,3 0,4 0,7 0,7 1 1,4 1,6 1,6 2,3 3,1 3 3,4 3,9 4,7 3,7 2,5 1,3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,9 1,3 0,5 0 0,2 0,4 0,8 1 1,4 1,5 1,9 1,9 2,5 2,8 2,9 2,7 2,8 1,7 1,5 1 2,1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,2 0,6 1,2 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,1 0,9 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 1,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 0,2 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 0,6 0,6 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 0,7 0,7 1 1,8 1,9 3,7 2,9 2,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,6 0,4 0,8 0,8 1 1,5 1,4 3,2 3,8 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 0,6 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,9 0,8 1,3 1,4 1,9 1,2 2 1,6 1,6 1,9 1,4 2,3 2,8 2,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,9 1,5 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1 1,9 1,6 3 2,7 1,3 2,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 1 1,1 1,3 1,5 1,1 0,7 0,3 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,5 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 1,2 1,4 1,3 1,6 1,3 0,7 0,3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 0 0 0 0,2 0,7 1 1,3 1,7 2,2 2,3 3,1 3,4 3,8 5,2 6,2 5,9 7,8 8,3 6,2 7,2 2,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 1,4 1,4 1,9 2,6 4,2 2,9 6,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0 0,1 0,5 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 1,8 1,3 1,8 1,5 2,2 2,7 3,1 1,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,9 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,7 0,5 0,9 1,4 2,1 3 2,8 7,8 2,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,9 2 1,1 0,6 0,4 1,5 1,1 0,8 0,6 0,7 0,4 0,8 0,7 0,6 1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,8 2,6 4,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 1,2 0,4 0,1 0,4 0,9 0,7 0,6 0,5 1,1 0,8 1,1 1,2 1,7 1,6 1,7 1,1 1,7 2,6 1,8 1,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 1,5 0,8 0,7 1,2 3 0,9 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,7 0,9 1,3 1,2 1,8 2,8 2,5 2,9 8,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 1,4 2 3,1 4,9 5,4 4,9 3,2 1,1 0,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,7 2,3 4,5 5,2 6,4 9,2 7,5 3,9 0,8 0,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,6 0 0 0 0,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 2,3 2,6 3,3 3,5 2,2 1,9 1,3 0,8 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0,3 0,5 0,7 1,7 3,5 1,3 1,7 1,5 1,4 1,7 2,5 3,8 4,5 3,3 2,9 2,7 3 1,3 1,2 2 2,1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,6 0,4 0,4 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,5 0,7 0,8 1,2 0,6 0,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,6 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,7 1,4 2 2,3 2,5 3,5 3,2 3,2 3,1 2,5 1 0,6 0,7 2,1
Dorzalgie (M54) 4,7 0 0,1 0,2 0,7 1,1 0,6 0,7 1,2 2,1 3 4,3 5,1 6,6 7 8,8 12,5 16,7 19,8 16,4 12,7 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 0 0,8 0,8 0,5 0,9 0,5 0,4 0,9 1,8 2,3 3,4 3,9 4,5 3,7 3,3 2,5 1,1 0,6 0,7 0,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0 0,1 0,2 0,6 1 0,4 0,3 0,3 0,6 1 1,3 1,5 1,4 1,3 1,6 2,7 2,7 2,7 3,3 2,6 4,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,4 11,7 2,2 0,9 0,6 1,6 0,8 0,8 0,6 0,4 0,6 0,8 0,6 1,1 1,4 1,6 2,3 3,4 5,1 6,2 3,9 17
Selhání ledvin (N17-N19) 1,2 0 0,2 0 0 0,4 0,2 0 0,1 0,3 0,2 0,6 0,9 1 2 2,7 3,8 4,5 7,5 8,8 6,2 8,5
Urolitiáza (N20-N23) 1,8 0,2 0 0,1 0 0,4 1,1 0,8 1,5 1,9 2 2,1 2,2 3,1 3,2 3,6 3,4 2,7 3,2 1,4 0,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,8 3,4 0,6 0,7 0,4 1,4 0,8 0,6 0,6 0,9 1,4 2,1 2 2,6 2,7 4 6,2 9,9 13,8 21,9 26,7 25,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 1,8 2,9 3,4 3,6 2,5 1,1 1,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 0,9 2,1 3,1 1,6 2,2 1 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 0,8 1,2 1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 1,9 0,3 2,1
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0,3 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,2 0,6 0,7 1 1,5 2 3,7 5,5 5,1 1,9 1,1 1 1,2 1 2 1,9 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,2 0,8 0,1 0 0,5 1,2 2,6 5,1 5,5 4,4 4,6 5,3 5,1 5,3 5,7 7,3 7,2 6 2,8 2,2 2 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 0,9 1,9 2,3 2,8 1,9 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 0 0 0,1 0,9 3,5 5,5 6,4 4 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,8 0 0 0 0,1 2,6 12 18,2 16,1 7,8 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0,7 1,2 1,9 1,9 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6 0 0 0 0,1 3,9 15,3 29,2 30,8 11,2 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,2 0 0 0 0 1 4,7 9,5 11,2 5,2 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 60,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,3 121,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 14,8 4,1 6,2 1,5 1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0,1 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 1,3 1,2 1,2 1,6 2 2,4 2,1 2,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,5 0,3 1,4 3,2 6,6 5 1,8 1,4 1,2 1,2 0,6 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 1,2 1,5 2 1,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 25,5 8,2 3,5 6,2 9,9 1,4 1,4 1,8 1,6 1,9 2,5 2,5 3,8 4,1 5,7 8,1 12,3 17 25,4 28,3 14,9
Nitrolební poranění (S06) 2,7 1,4 2 2 3,2 4,1 3 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 2 2,9 3,1 2,3 3 4,7 7,7 8,1 13 14,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2 17,8 8,6 3,3 3,1 2,7 1,9 1,4 1,1 0,9 0,8 0,9 1,2 0,7 1,1 0,8 1 1,4 3 5,1 5,5 14,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0 0,9 3,2 2,6 0,7 0,5 0,6 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 1,2 1,1 1,3 1,8 1,5 1,8 0,7 1,3 4,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0,6 1,4 1,9 3,2 7 14,1 23,3 33,5 48,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0,2 0,3 0,5 1 0,7 1,2 1 0,9 1 1,5 1,4 1,6 1,8 1,7 1,8 1,1 1,5 1 1,1 1 2,1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,2 1,1 1,9 3,5 4,9 9,9 8,7 7,1 7,4 6,9 7,7 7,5 7,1 7,5 6,2 6,5 6,5 9,4 12,3 20,6 20,8 21,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,4 1,9 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,8 2 0,3 0,6 1,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1,2 0 4,2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,9 0,6 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 1,1 1,5 1,8 3 3,7 2,5 3,8 0,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 1,4 1,9 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 0,2 0,7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 5,5 1,3 0,5 0,4 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 0,9 1,3 1,3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 865,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,1 0,3 1,8 0,6 0,5 0,6 0,1 0,4 0,5 0,3 1 1,3 1,3 1,8 2 1,7 2,1 2,7 0,6 0,5 0,3 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14,1 12,5 4 3,7 3,9 6,7 14,5 28,2 44,4 31,8 15,2 8,5 6,4 7,8 8,3 8,8 10,7 9,9 7 4,1 2,9 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 202,6 1 284,2 144,4 92,1 81,1 123,4 119,2 158,4 186,6 144,9 123,4 137,2 154,5 190,8 223,9 274,7 351,8 415,1 492,7 566 620,8 562,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)