8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 574 48 161 50 21 22 8 5 5 6 5 7 14 7 10 36 27 32 52 38 18 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 357 22 74 42 34 38 14 7 5 6 6 8 2 7 11 11 20 18 22 9 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 13 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 3 0 2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 477 16 15 2 8 16 6 1 3 4 16 17 14 30 43 45 62 56 74 32 16 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 226 36 76 64 49 92 62 41 37 50 51 31 61 72 91 83 98 91 59 49 28 5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 429 0 0 0 0 0 0 5 5 1 18 36 95 178 198 265 344 138 91 43 12 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 621 0 0 0 0 0 4 0 6 1 8 6 19 41 123 166 114 73 46 11 3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 336 0 0 0 0 0 0 1 1 7 12 11 7 11 34 42 60 55 52 32 11 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 623 0 0 0 0 0 0 3 6 31 28 49 57 65 79 122 86 54 34 7 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 278 0 0 0 0 0 6 8 16 12 10 11 34 26 32 44 36 19 11 12 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 245 0 0 0 1 0 0 0 4 4 19 13 29 22 33 25 63 13 19 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 22 33 74 134 78 55 37 15 4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 510 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 23 31 94 87 98 87 50 22 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 417 5 46 12 19 18 27 52 72 81 134 179 206 325 527 606 505 319 169 85 22 8
Carcinoma in situ (D00-D09) 34 0 0 0 0 0 0 3 0 3 7 4 1 4 3 2 5 0 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 179 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 6 13 20 37 29 39 13 10 4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 479 0 0 0 0 0 2 3 9 40 118 144 95 24 16 18 7 2 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 810 19 15 27 42 37 45 55 64 82 103 92 140 150 211 246 208 144 86 29 14 1
Anémie (D50-D64) 807 4 6 2 4 5 9 1 10 13 18 32 21 42 60 80 98 117 136 98 49 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 337 15 13 16 21 23 4 9 9 15 9 18 18 24 14 35 30 21 18 20 4 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 525 0 9 20 20 27 31 17 26 41 74 54 91 119 193 210 214 160 140 66 11 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 838 145 534 282 111 92 44 65 50 69 57 75 99 124 134 175 157 181 159 183 88 14
Demence (F00-F03) 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 11 14 18 13 8 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 593 1 0 1 8 45 22 31 63 82 61 82 65 57 31 27 11 2 4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 198 0 0 0 4 22 29 22 27 29 12 7 7 16 6 3 3 2 3 4 2 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 232 0 0 0 0 11 16 31 46 35 26 14 24 11 5 7 5 1 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 158 0 2 0 1 4 9 9 13 17 21 12 14 20 15 7 6 3 4 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 714 2 16 20 34 67 55 51 43 88 56 42 36 38 31 31 29 24 26 22 3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 10 10 16 7 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 373 0 0 0 1 4 25 22 15 45 38 43 56 55 29 27 11 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 799 16 39 40 40 48 37 37 51 55 45 54 52 56 61 59 32 28 24 25 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 372 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 8 12 27 44 54 49 61 56 41 6 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 043 15 21 34 44 38 41 38 73 116 159 148 181 219 266 252 192 97 82 22 4 1
Katarakta (H25-H26, H28) 57 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 1 5 2 6 6 13 8 6 2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 902 12 50 56 16 7 15 19 21 38 24 40 50 67 87 129 110 75 60 19 6 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 039 25 80 74 43 32 26 32 34 39 56 52 75 89 89 97 89 54 35 14 4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 892 0 0 0 2 9 4 3 3 14 32 51 49 60 91 115 114 119 108 89 25 4
Angina pectoris (I20) 367 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 10 17 41 54 67 68 37 48 13 2 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 319 0 0 0 0 0 0 0 0 19 42 66 75 87 170 215 187 140 176 109 31 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 929 0 0 0 0 0 0 1 1 12 15 63 85 184 308 357 359 245 178 90 26 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 680 0 0 2 0 1 6 12 9 18 26 33 38 39 60 92 86 96 87 59 14 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 546 2 0 3 17 14 10 15 12 37 64 63 102 139 282 376 399 367 350 215 69 10
Selhání srdce (I50) 2 218 1 0 1 0 0 0 1 9 5 18 27 35 87 134 244 288 375 436 382 155 20
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 517 0 2 0 1 2 4 10 8 19 39 72 90 156 231 331 342 402 400 275 114 19
Ateroskleróza (I70) 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 12 38 90 168 241 209 139 106 60 21 0
Varixy dolních končetin (I83) 834 0 0 0 0 1 10 27 39 105 117 91 82 94 74 60 34 40 32 19 9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 971 1 8 14 34 39 31 29 50 49 63 78 116 144 188 278 284 210 195 121 36 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 247 157 386 174 72 94 37 35 23 34 29 9 27 21 22 23 17 27 27 19 11 3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 828 105 135 56 23 26 11 14 15 24 32 26 49 85 112 161 188 207 214 238 90 17
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 086 159 163 35 12 6 5 7 2 8 6 16 21 33 53 63 91 95 132 113 61 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 406 0 645 556 60 41 20 23 12 13 7 4 9 5 4 4 1 1 0 0 1 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 943 0 3 15 21 48 56 54 85 95 100 79 69 79 84 83 33 20 12 6 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 889 1 4 0 0 1 0 0 2 4 4 12 26 57 97 187 142 152 102 81 16 1
Astma (J45-J46) 275 0 12 23 12 6 8 3 7 12 10 22 12 23 22 29 23 21 20 4 6 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 988 21 6 12 5 7 13 16 24 17 24 43 43 74 89 165 148 114 89 52 24 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 194 1 6 4 3 12 15 12 11 8 8 11 16 16 16 25 14 9 4 3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 245 4 14 8 0 8 16 20 17 17 16 18 17 18 18 17 17 13 6 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 234 22 3 11 14 18 4 6 6 6 6 5 7 14 13 28 18 17 18 12 6 0
Peptický vřed (K25-K28) 310 0 0 0 0 3 1 7 6 6 12 18 19 29 31 38 36 34 28 27 14 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 052 10 18 33 50 58 30 39 33 26 34 40 33 56 68 79 114 102 122 79 27 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 842 0 10 59 139 124 71 60 51 68 50 33 43 32 38 22 16 12 6 6 2 0
Tříselná kýla (K40) 1 283 41 84 48 16 11 19 27 36 59 77 76 92 129 130 155 112 98 49 20 2 2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 957 2 40 30 6 4 17 24 47 74 83 65 76 97 104 109 93 46 21 13 6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 325 0 0 6 21 41 32 48 19 33 22 20 14 13 17 14 12 3 7 3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 128 5 5 1 2 9 12 5 4 4 4 9 5 2 12 13 8 11 9 4 3 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 344 7 17 5 6 2 6 3 4 8 10 16 16 21 30 38 47 35 36 28 7 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 324 0 0 0 1 0 0 0 5 1 12 9 15 30 45 53 36 43 44 27 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 675 4 12 8 4 8 26 24 28 56 71 54 58 66 65 68 45 27 27 18 5 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 418 7 28 32 18 14 4 4 0 8 11 10 20 14 38 53 39 38 38 31 11 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 285 0 0 0 0 0 0 1 3 19 25 33 42 46 55 40 13 7 0 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 271 3 3 3 3 7 4 5 4 13 19 19 13 30 39 40 32 17 11 5 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 859 0 0 0 4 18 30 61 85 126 126 123 112 178 219 253 195 129 105 77 18 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 513 0 2 1 3 0 4 6 19 16 11 17 21 25 45 73 66 83 65 37 14 5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 633 0 0 4 1 13 7 18 19 29 53 54 43 62 81 68 63 42 44 23 9 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 389 4 4 7 4 7 8 12 5 14 14 17 14 23 29 45 40 35 49 41 17 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 565 16 28 21 19 53 45 24 18 33 30 28 39 30 43 48 27 26 19 14 4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 615 5 8 4 12 16 35 34 29 39 30 31 43 79 59 63 34 47 28 17 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 595 8 32 27 46 62 34 28 18 17 27 26 21 45 39 42 20 33 33 26 11 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 828 0 0 0 0 0 1 2 5 6 29 35 67 82 125 172 146 102 46 10 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 271 0 0 0 0 0 0 1 8 10 32 59 76 162 208 249 266 140 51 9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 077 0 0 0 11 61 62 69 66 103 106 107 108 128 122 80 37 13 3 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 417 1 9 42 54 86 75 58 52 91 97 100 146 174 154 113 88 38 25 13 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 109 6 6 1 0 5 1 5 1 3 7 3 10 11 8 16 17 9 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 149 0 2 7 19 15 1 3 2 2 6 10 7 10 15 24 13 9 3 0 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 910 0 0 0 3 3 10 21 33 81 95 93 94 118 112 107 78 33 22 7 0 0
Dorzalgie (M54) 2 999 0 2 1 20 27 26 28 60 141 155 153 215 284 281 361 365 353 338 143 45 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 210 0 14 16 7 24 22 19 41 87 110 146 175 174 157 112 73 23 7 2 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 638 1 3 6 17 20 19 12 11 25 39 47 54 67 68 66 62 58 42 13 6 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 827 62 72 27 14 49 31 18 31 25 20 23 37 50 53 79 57 56 68 43 12 0
Selhání ledvin (N17-N19) 760 0 2 0 1 14 7 1 7 14 20 24 39 61 80 101 119 119 83 47 20 1
Urolitiáza (N20-N23) 1 127 0 0 1 1 15 21 31 44 99 95 97 98 141 140 134 68 62 59 15 6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 810 10 10 27 13 38 32 31 28 42 88 86 100 133 145 196 204 171 222 154 70 10
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 528 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 14 46 74 124 110 81 47 23 2 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 830 6 58 105 64 34 50 37 26 30 41 27 52 40 64 67 51 44 21 10 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 155 0 0 1 1 6 17 15 17 16 18 19 13 6 11 7 6 2 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 213 0 1 0 1 11 22 25 33 34 27 23 19 10 5 1 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 151 0 0 0 7 18 49 47 60 102 159 226 208 75 65 50 42 17 16 7 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 627 0 2 0 3 43 108 182 260 253 241 235 201 200 249 286 185 115 51 13 0 0
Lékařský potrat (O04) 524 0 0 0 0 35 83 98 97 118 88 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 905 0 0 0 0 26 101 222 272 207 70 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 591 0 0 0 0 121 421 786 796 395 69 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 262 0 0 0 0 27 45 70 82 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 556 0 0 0 0 96 508 1 167 1 188 504 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 417 0 0 0 0 27 155 462 472 242 56 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 68 0 0 0 0 0 4 31 23 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 55 0 0 0 0 1 11 12 16 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 462 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 847 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 582 109 96 190 41 22 26 20 6 16 13 2 6 9 8 9 7 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 426 0 0 5 10 33 5 5 3 15 28 21 31 37 54 59 49 23 31 13 4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 995 3 28 100 152 170 58 45 49 75 40 29 22 27 29 32 29 38 40 22 7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 4 1 1 0 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 214 157 222 119 180 257 50 50 71 99 99 97 113 156 195 262 272 273 287 188 63 4
Nitrolební poranění (S06) 1 679 15 54 61 92 133 121 92 77 88 87 96 91 97 108 108 94 83 92 70 17 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 163 135 230 102 86 81 51 37 56 35 41 38 31 35 36 33 28 32 30 30 11 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 630 0 17 83 83 12 14 14 15 28 35 43 42 42 48 36 53 33 14 10 8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 045 2 6 4 3 5 15 6 4 4 4 12 17 32 55 96 118 139 201 203 108 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 744 0 8 18 31 16 31 43 47 61 72 54 64 80 64 60 37 28 20 9 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 565 9 53 137 147 261 311 293 308 364 354 329 309 287 305 275 218 177 213 146 66 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 157 15 55 8 3 4 4 4 4 5 9 4 12 10 9 4 3 2 0 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 427 11 74 13 22 58 30 28 23 34 23 17 15 16 14 6 14 8 9 9 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 455 0 3 2 1 7 6 7 9 13 18 20 21 30 45 89 68 59 40 15 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 119 0 1 3 2 14 6 5 10 15 17 5 9 11 6 3 6 2 3 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 262 3 57 27 18 17 10 5 15 9 12 12 13 22 12 6 10 4 7 3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 429 39 22 13 11 5 7 3 5 11 15 20 21 19 33 40 56 39 41 22 7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 109 0 0 0 0 4 2 5 16 33 42 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 311 5 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 746 5 56 10 28 33 8 25 22 23 22 17 93 69 124 87 67 44 5 6 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 220 88 78 109 96 183 474 1 194 2 060 1 757 820 333 284 305 388 393 307 189 114 39 8 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 127 881 8 264 4 077 3 185 2 394 3 549 4 285 6 623 8 019 7 551 6 136 5 508 6 332 7 824 9 841 11 591 10 458 8 365 7 334 4 682 1 673 190
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 7,5 6,3 1,4 0,7 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,9 0,9 1,6 3,5 4,6 6,1 6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 3,4 2,9 1,2 1,2 1,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 1,5 1,1 0,3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 2,5 0,6 0,1 0,3 0,6 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,7 1 1,1 2,1 2,8 5 3,9 5,5 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,9 5,6 3 1,9 1,7 3,3 1,6 1 0,9 0,9 1 0,8 1,5 1,7 2 2 3,3 4,5 4 5,9 9,5 15,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 2,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0,9 2,3 4,3 4,5 6,4 11,6 6,9 6,2 5,2 4,1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,5 1 2,8 4 3,8 3,6 3,1 1,3 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,8 1 2 2,7 3,5 3,9 3,8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,6 1,2 1,4 1,6 1,8 3 2,9 2,7 2,3 0,8 0,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,8 0,6 0,7 1,1 1,2 0,9 0,7 1,4 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,7 0,5 0,7 0,6 2,1 0,6 1,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,8 1,7 3,2 2,6 2,7 2,5 1,8 1,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,7 2,1 2,1 3,3 4,3 3,4 2,7 0,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,4 0,8 1,8 0,3 0,7 0,6 0,7 1,2 1,7 1,5 2,6 4,3 5 7,8 11,9 14,7 17 15,9 11,5 10,2 7,5 24,1
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,7 1,3 0,6 0,7 0,5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 2,3 3,5 2,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 3 0,6 0,8 1,5 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 2 2,2 3,4 3,6 4,8 6 7 7,2 5,8 3,5 4,8 3
Anémie (D50-D64) 1,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,8 0,5 1 1,4 1,9 3,3 5,8 9,2 11,8 16,7 6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 2,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,3 0,8 1 1 1,2 2,4 1,4 3
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,4 0 0,4 0,6 0,7 1 0,8 0,4 0,6 0,8 1,5 1,3 2,2 2,9 4,3 5,1 7,2 8 9,5 8 3,8 6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4,5 22,6 20,9 8,2 3,8 3,3 1,2 1,6 1,2 1,3 1,1 1,8 2,4 3 3 4,2 5,3 9 10,8 22,1 30 42,2
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,2 1,6 2,7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 0,2 0 0 0,3 1,6 0,6 0,7 1,5 1,6 1,2 2 1,6 1,4 0,7 0,7 0,4 0,1 0,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 0,8 0,8 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,4 0,4 0,7 1,1 0,7 0,5 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,1 0,3 0,6 0,6 1,2 2,4 1,5 1,2 1 1,7 1,1 1 0,9 0,9 0,7 0,8 1 1,2 1,8 2,7 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,1 0,8 0,3 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,6 0 0 0 0 0,1 0,7 0,5 0,4 0,9 0,7 1 1,4 1,3 0,7 0,7 0,4 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 2,5 1,5 1,2 1,4 1,7 1 0,9 1,2 1 0,9 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1,4 1,6 3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,3 1,7 3 3,8 4,9 2 9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,2 2,3 0,8 1 1,5 1,3 1,1 0,9 1,7 2,2 3,1 3,6 4,4 5,3 6 6,1 6,5 4,8 5,6 2,7 1,4 3
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 1,9 2 1,6 0,6 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 1 1,2 1,6 2 3,1 3,7 3,7 4,1 2,3 2 3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 3,9 3,1 2,1 1,5 1,1 0,7 0,8 0,8 0,7 1,1 1,3 1,8 2,1 2 2,4 3 2,7 2,4 1,7 1,4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 1,2 1,4 2 2,8 3,8 5,9 7,3 10,7 8,5 12
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 1,2 1,6 2,3 1,8 3,3 1,6 0,7 3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 1,6 1,8 2,1 3,8 5,2 6,3 7 11,9 13,1 10,6 6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,5 2,1 4,4 6,9 8,7 12,1 12,2 12,1 10,8 8,9 15,1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,1 0 0 0,1 0 0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9 0,9 1,4 2,2 2,9 4,8 5,9 7,1 4,8 6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 0,3 0 0,1 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,7 1,3 1,5 2,5 3,3 6,4 9,1 13,5 18,3 23,8 25,9 23,5 30,1
Selhání srdce (I50) 3,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,7 0,9 2,1 3 5,9 9,7 18,7 29,6 46 52,9 60,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,7 2,2 3,8 5,2 8 11,5 20,1 27,2 33,1 38,9 57,2
Ateroskleróza (I70) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,9 2,2 3,8 5,8 7,1 6,9 7,2 7,2 7,2 0
Varixy dolních končetin (I83) 1,3 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,9 2 2,3 2,2 2 2,3 1,7 1,5 1,1 2 2,2 2,3 3,1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,2 0,3 0,4 1,2 1,4 0,8 0,7 1,2 0,9 1,2 1,9 2,8 3,5 4,2 6,7 9,6 10,5 13,2 14,6 12,3 9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 24,5 15,1 5 2,5 3,3 1 0,8 0,5 0,6 0,6 0,2 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 1,3 1,8 2,3 3,8 9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,9 16,4 5,3 1,6 0,8 0,9 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 1,2 2 2,5 3,9 6,3 10,3 14,5 28,7 30,7 51,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,7 24,8 6,4 1 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,4 0,5 0,8 1,2 1,5 3,1 4,7 9 13,6 20,8 15,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0 25,3 16,1 2,1 1,5 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,3 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,5 0 0,1 0,4 0,7 1,7 1,5 1,3 2 1,8 2 1,9 1,7 1,9 1,9 2 1,1 1 0,8 0,7 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,4 2,2 4,5 4,8 7,6 6,9 9,8 5,5 3
Astma (J45-J46) 0,4 0 0,5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,7 0,8 1 1,4 0,5 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,6 3,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 1 1,1 1,8 2 4 5 5,7 6 6,3 8,2 6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,6 0,5 0,2 0 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0 0,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 3,4 0,1 0,3 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,8 1,2 1,4 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 1,2 1,7 1,9 3,3 4,8 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,7 1,6 0,7 1 1,7 2,1 0,8 0,9 0,8 0,5 0,7 1 0,8 1,3 1,5 1,9 3,8 5,1 8,3 9,5 9,2 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,4 1,7 4,8 4,4 1,9 1,4 1,2 1,3 1 0,8 1,1 0,8 0,9 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 0,7 0
Tříselná kýla (K40) 2 6,4 3,3 1,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,8 2,3 3,1 2,9 3,8 3,8 4,9 3,3 2,4 0,7 6
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 0,3 1,6 0,9 0,2 0,1 0,4 0,6 1,1 1,4 1,6 1,6 1,9 2,3 2,3 2,6 3,1 2,3 1,4 1,6 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,2 0,7 1,5 0,8 1,1 0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,5 0,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,8 0,2 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 1 3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 1,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,6 1,7 2,4 3,4 2,4 6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,7 1 1,3 1,2 2,1 3 3,3 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 0,6 0,5 0,2 0,1 0,3 0,7 0,6 0,7 1,1 1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 1,8 2,2 1,7 3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 1,1 1,1 0,9 0,6 0,5 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,9 1,3 1,3 1,9 2,6 3,7 3,8 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,8 1 1,1 1,2 1 0,4 0,3 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,3 0,7 0,9 1 1,1 0,8 0,7 0,6 0,3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,9 0 0 0 0,1 0,6 0,8 1,5 2 2,4 2,5 3 2,7 4,3 4,9 6,1 6,6 6,4 7,1 9,3 6,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 1 1,8 2,2 4,1 4,4 4,5 4,8 15,1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0,1 0 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 1 1,3 1,1 1,5 1,8 1,6 2,1 2,1 3 2,8 3,1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 1,1 1,3 1,7 3,3 4,9 5,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,9 2,5 1,1 0,6 0,7 1,9 1,2 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 1 0,7 1 1,2 0,9 1,3 1,3 1,7 1,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0,8 0,3 0,1 0,4 0,6 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 1,1 1,9 1,3 1,5 1,1 2,3 1,9 2 0,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,9 1,2 1,3 0,8 1,6 2,2 0,9 0,7 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 1,1 0,9 1 0,7 1,6 2,2 3,1 3,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,8 1,6 2 2,8 4,2 4,9 5,1 3,1 1,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 1,4 1,9 3,9 4,7 6 9 7 3,5 1,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,7 0 0 0 0,4 2,2 1,6 1,7 1,5 1,9 2,1 2,6 2,6 3,1 2,7 1,9 1,2 0,6 0,2 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0,2 0,4 1,2 1,9 3 2 1,4 1,2 1,7 1,9 2,4 3,6 4,2 3,5 2,7 3 1,9 1,7 1,6 0,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,9 0,2 0 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,2 0 0,1 0,2 0,7 0,5 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0 0,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,4 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,5 1,9 2,3 2,3 2,8 2,5 2,6 2,6 1,6 1,5 0,8 0 0
Dorzalgie (M54) 4,7 0 0,1 0 0,7 1 0,7 0,7 1,4 2,7 3,1 3,7 5,3 6,8 6,3 8,8 12,3 17,6 22,9 17,2 15,3 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,9 0 0,5 0,5 0,2 0,9 0,6 0,5 1 1,6 2,2 3,5 4,3 4,2 3,5 2,7 2,5 1,1 0,5 0,2 0,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,5 1,6 2,1 2,9 2,9 1,6 2 6
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 9,7 2,8 0,8 0,5 1,7 0,8 0,4 0,7 0,5 0,4 0,6 0,9 1,2 1,2 1,9 1,9 2,8 4,6 5,2 4,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 1,2 0 0,1 0 0 0,5 0,2 0 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,5 1,8 2,4 4 5,9 5,6 5,7 6,8 3
Urolitiáza (N20-N23) 1,8 0 0 0 0 0,5 0,6 0,7 1 1,9 1,9 2,3 2,4 3,4 3,2 3,2 2,3 3,1 4 1,8 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,9 1,6 0,4 0,8 0,4 1,3 0,8 0,7 0,7 0,8 1,7 2,1 2,4 3,2 3,3 4,8 6,9 8,5 15,1 18,6 23,9 30,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,1 1,7 3 3,7 4 3,2 2,8 0,7 3
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 0,9 2,3 3 2,2 1,2 1,3 0,9 0,6 0,6 0,8 0,7 1,3 1 1,4 1,6 1,7 2,2 1,4 1,2 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,2 0,6 1,3 1,1 1,4 1,9 3,1 5,5 5,1 1,8 1,5 1,2 1,4 0,8 1,1 0,8 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,1 0 0,1 0 0,1 1,5 2,9 4,4 6,1 4,8 4,7 5,7 4,9 4,8 5,6 6,9 6,2 5,7 3,5 1,6 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 1,2 2,2 2,3 2,3 2,2 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 0,9 2,7 5,3 6,3 3,9 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,1 0 0 0 0 4,3 11,1 18,8 18,6 7,5 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 1 1,2 1,7 1,9 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,6 0 0 0 0 3,4 13,4 27,9 27,7 9,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,2 0 0 0 0 1 4,1 11,1 11 4,6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,5 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,3 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 17 3,8 5,5 1,4 0,8 0,7 0,5 0,1 0,3 0,3 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0,1 0,3 1,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 1,1 2,1 1,6 1,4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,6 0,5 1,1 2,9 5,3 6 1,5 1,1 1,1 1,4 0,8 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,9 2,7 2,7 2,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,1 24,5 8,7 3,4 6,2 9,1 1,3 1,2 1,7 1,9 1,9 2,3 2,8 3,8 4,4 6,4 9,2 13,6 19,5 22,7 21,5 12
Nitrolební poranění (S06) 2,6 2,3 2,1 1,8 3,2 4,7 3,2 2,2 1,8 1,7 1,7 2,3 2,2 2,3 2,4 2,6 3,2 4,1 6,2 8,4 5,8 9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,8 21 9 3 3 2,9 1,3 0,9 1,3 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,6 2 3,6 3,8 15,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,7 2,4 2,9 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1 1 1,1 0,9 1,8 1,6 1 1,2 2,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,2 2,3 4 6,9 13,6 24,5 36,8 33,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,3 0,5 1,1 0,6 0,8 1 1,1 1,2 1,4 1,3 1,6 1,9 1,4 1,5 1,2 1,4 1,4 1,1 0,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,2 1,4 2,1 4 5,1 9,2 8,2 7 7,2 6,9 7 8 7,6 6,9 6,9 6,7 7,4 8,8 14,5 17,6 22,5 9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 2,3 2,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,7 2,9 0,4 0,8 2,1 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,5 0,4 0,6 1,1 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,7 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 1 2,2 2,3 2,9 2,7 1,8 0,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,3 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,5 2,2 0,8 0,6 0,6 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 6,1 0,9 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,9 1,9 2,8 2,7 2,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,4 827,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,2 0,8 2,2 0,3 1 1,2 0,2 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 2,3 1,7 2,8 2,1 2,3 2,2 0,3 0,7 0,7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14,5 13,7 3,1 3,2 3,3 6,5 12,5 28,6 48,1 33,2 16,1 8,1 7 7,3 8,7 9,5 10,4 9,4 7,7 4,7 2,7 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 201,4 1 287,6 159,8 92,2 82,8 125,7 113,3 158,6 187,1 142,8 120,7 133,3 155,1 188,2 221,7 281 352,8 417,7 497,9 564,2 570,6 572,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)