8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 124 97 212 97 77 73 21 12 11 13 7 12 20 29 35 59 85 94 72 71 19 8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 575 30 49 44 32 41 26 11 13 19 14 4 19 18 25 48 48 59 35 26 12 2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 23 2 4 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 1 2 1 1 0 3 0 2 0
Septikémie (A40-A41) 1 111 14 17 14 10 11 6 14 10 21 36 25 34 58 115 163 160 162 126 79 32 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 176 222 301 220 173 244 134 114 101 95 112 104 124 140 168 222 231 187 159 84 34 7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 662 0 0 0 0 1 3 2 9 20 19 41 80 143 261 296 316 244 145 70 10 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 926 0 0 0 2 0 0 0 0 4 5 18 48 59 159 176 220 171 45 19 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1 028 0 0 0 0 1 2 8 13 24 29 30 32 44 75 144 173 152 133 115 47 6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 108 0 0 0 0 0 0 13 19 38 86 79 104 113 147 180 165 108 34 19 2 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 448 0 0 0 0 0 0 0 9 17 19 45 46 49 53 76 61 41 22 8 1 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 323 0 0 0 0 3 0 4 5 8 10 17 33 50 61 67 34 23 7 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 23 64 83 153 130 113 60 14 6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 041 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 14 36 72 98 211 245 194 113 37 10 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 812 2 27 51 17 14 24 50 53 100 143 219 284 498 725 924 754 488 265 130 41 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 127 0 0 0 0 0 2 5 2 2 6 8 10 17 16 29 15 13 1 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 357 0 0 0 1 1 0 1 1 2 5 6 25 35 52 67 80 45 29 5 1 1
Leiomyom dělohy (D25) 968 0 0 0 0 0 2 2 32 93 251 299 183 48 28 13 13 3 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 881 43 49 63 44 83 95 116 128 165 217 231 313 298 396 514 508 313 180 104 20 1
Anémie (D50-D64) 1 316 6 7 6 12 17 5 12 9 14 32 44 45 64 84 142 214 206 212 130 51 4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 521 9 34 38 24 20 14 17 8 11 14 20 20 25 47 48 57 49 27 29 10 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 036 3 17 27 44 44 23 45 52 52 64 96 143 154 195 225 281 239 163 125 43 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 5 589 218 690 298 191 193 169 195 136 169 162 202 245 227 310 378 426 424 425 351 158 22
Demence (F00-F03) 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 14 26 46 53 79 79 41 5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 197 0 0 1 54 142 51 65 95 118 135 140 123 94 91 52 15 17 4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 258 1 1 2 5 46 38 36 41 21 11 10 7 4 12 11 5 3 2 1 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 481 0 0 0 0 12 48 53 66 54 56 31 52 43 24 21 6 7 5 3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 493 1 2 0 7 23 10 19 27 29 45 63 77 58 43 31 29 17 10 2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 843 7 51 103 138 214 132 104 91 114 123 112 130 97 84 85 65 69 60 45 17 2
Alzheimerova nemoc (G30) 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 17 37 41 32 6 1
Roztroušená skleróza (G35) 318 0 0 1 0 13 16 20 23 23 40 37 49 23 39 22 5 5 2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 360 34 109 114 80 95 79 112 110 127 174 192 181 190 180 156 148 101 104 50 22 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 690 0 0 0 1 1 5 1 6 10 13 25 30 49 72 100 110 95 87 62 21 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 550 37 63 87 100 119 99 108 141 189 265 269 337 319 372 360 287 212 129 45 12 0
Katarakta (H25-H26, H28) 158 1 0 3 1 1 3 4 3 2 8 3 8 13 25 24 21 22 13 3 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 686 22 86 52 44 28 26 25 23 54 72 119 182 270 314 408 423 324 134 60 17 3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 575 29 87 106 39 30 27 36 31 57 95 86 121 123 148 170 151 122 71 37 8 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 499 0 1 1 5 10 7 6 9 14 50 63 78 90 111 214 213 202 228 139 52 6
Angina pectoris (I20) 698 0 0 0 0 0 0 1 1 7 13 21 45 62 93 129 121 116 60 24 4 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 806 0 0 0 0 0 0 1 7 31 59 146 210 260 382 422 338 404 286 208 47 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 665 0 0 0 0 0 0 2 2 17 48 87 174 340 508 699 717 619 301 119 25 7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 815 4 0 0 0 3 8 10 14 19 38 39 53 53 81 108 137 91 91 55 11 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 238 18 2 6 14 16 24 26 40 56 97 130 217 352 553 763 879 884 665 381 105 10
Selhání srdce (I50) 5 216 3 1 1 0 0 1 6 21 20 42 63 162 193 443 600 811 952 892 670 278 57
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5 015 4 4 4 2 4 11 9 20 24 86 103 225 307 542 726 826 756 599 509 225 29
Ateroskleróza (I70) 3 021 0 0 0 0 0 0 0 1 6 15 53 115 205 480 578 551 434 308 197 67 11
Varixy dolních končetin (I83) 1 782 0 0 0 0 4 20 43 102 156 250 218 237 208 206 149 68 63 30 20 8 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 738 5 28 78 104 80 40 54 51 55 88 131 179 215 385 515 553 570 337 177 76 17
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 238 332 818 236 108 121 58 53 38 37 38 21 27 35 36 54 59 54 50 47 14 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4 185 117 217 80 32 36 28 29 33 55 68 65 101 141 265 394 528 601 554 525 260 56
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 366 530 492 105 30 19 9 8 11 20 16 13 24 43 73 127 151 191 204 191 97 12
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 075 0 989 724 81 74 53 41 28 32 19 8 10 4 7 4 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 480 1 5 21 18 89 85 103 135 137 157 156 151 109 129 80 53 39 7 5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 927 1 0 0 5 1 2 0 3 2 9 20 51 106 231 364 386 323 204 170 44 5
Astma (J45-J46) 462 2 12 21 15 11 7 14 13 9 35 20 24 30 32 45 53 50 40 22 7 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 296 10 19 5 19 26 21 16 16 30 38 60 52 73 145 213 197 151 108 62 26 9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 768 5 35 66 56 79 77 87 50 48 37 38 38 36 38 21 23 11 10 11 2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 389 9 35 12 12 18 20 31 23 26 34 20 34 22 23 19 19 11 16 3 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 555 57 16 11 21 16 5 12 7 24 26 22 39 33 38 43 60 63 36 25 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 657 0 0 0 1 6 1 9 10 13 23 27 48 57 50 77 96 80 73 61 20 5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 321 21 44 97 156 168 99 95 88 80 79 87 99 109 140 163 210 237 174 124 46 5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 566 0 16 124 222 248 162 127 98 83 92 76 71 51 66 41 46 27 8 5 3 0
Tříselná kýla (K40) 2 130 42 76 63 16 19 36 61 75 106 155 132 193 176 249 250 207 162 78 31 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 856 1 58 77 15 8 29 57 95 125 164 160 181 174 184 197 171 89 46 18 6 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 493 0 0 5 35 72 36 65 52 38 38 22 29 27 15 17 18 9 10 4 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 338 9 8 7 14 18 19 22 12 8 7 10 18 13 25 33 36 28 32 14 5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 714 8 21 13 9 5 4 13 10 21 33 24 38 49 63 84 94 77 71 55 18 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 663 0 0 0 0 0 0 1 12 11 25 31 45 56 79 87 105 66 70 55 19 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 362 13 6 10 12 34 29 57 67 107 130 132 118 129 133 117 97 72 43 42 12 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 864 7 69 54 42 33 9 19 7 15 16 23 32 51 52 94 94 94 80 56 14 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 764 0 0 0 0 0 0 5 23 26 55 94 117 121 155 99 44 20 4 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 655 5 4 17 6 7 8 11 12 14 33 42 53 71 77 107 81 54 31 17 5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 432 0 0 0 12 34 58 90 141 202 238 225 306 316 356 438 351 289 202 114 53 7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 683 1 2 0 2 4 1 9 12 22 17 20 55 57 79 93 91 106 49 38 25 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 414 0 1 6 13 11 23 32 75 81 142 111 155 135 158 140 102 110 60 35 19 5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 770 13 22 26 21 27 15 19 14 19 28 41 32 49 60 82 70 93 64 54 18 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 251 19 52 31 36 88 99 101 51 59 73 51 75 79 87 110 94 74 36 24 9 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 638 33 33 17 14 28 19 36 21 40 32 38 38 52 41 56 42 35 23 29 11 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 903 17 49 49 36 31 25 34 35 50 56 44 48 43 57 73 68 64 50 51 22 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 494 0 0 0 0 3 3 1 8 10 33 61 123 149 228 294 298 173 80 24 5 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 623 0 0 0 0 1 1 4 9 21 79 112 242 334 410 511 466 318 79 32 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 877 0 0 1 19 89 85 112 106 164 210 229 254 231 190 106 56 23 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 022 3 28 48 43 108 66 71 71 66 127 165 196 254 204 198 157 118 57 29 11 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 177 0 6 7 0 3 2 3 5 9 9 5 27 6 26 22 27 14 6 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 912 2 8 10 25 27 1 5 5 15 31 52 74 81 116 160 130 97 43 24 6 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 862 0 0 0 2 7 13 17 61 118 206 191 226 228 197 196 166 132 71 27 4 0
Dorzalgie (M54) 4 416 0 2 4 47 85 35 44 76 139 222 237 294 336 419 488 564 642 430 280 66 6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 888 1 26 44 36 32 43 43 51 99 205 195 278 281 187 170 109 52 24 9 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 088 3 7 17 30 40 27 18 32 37 58 71 91 89 81 105 130 110 77 48 15 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 816 107 95 49 54 119 72 58 48 53 63 83 82 102 127 197 186 148 99 49 21 4
Selhání ledvin (N17-N19) 1 486 0 0 1 13 7 6 23 23 20 46 55 69 116 150 192 223 224 150 127 35 6
Urolitiáza (N20-N23) 2 278 0 3 2 6 42 64 87 124 173 207 210 225 226 241 290 167 135 44 27 2 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 562 33 36 48 33 77 23 33 38 48 124 148 170 184 290 367 491 487 403 341 155 33
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 20 68 117 180 174 127 53 12 4 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 401 5 74 165 89 79 66 72 63 65 72 65 75 94 104 111 89 63 32 15 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 233 0 0 0 1 18 19 26 20 28 32 26 20 15 14 7 5 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 383 0 0 1 7 32 41 49 45 50 46 40 24 13 11 10 6 4 3 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 881 0 0 1 20 29 55 81 76 153 332 395 382 106 60 70 52 30 24 13 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 220 0 2 5 24 79 146 329 373 327 341 336 387 352 380 487 341 220 60 29 2 0
Lékařský potrat (O04) 869 0 0 0 9 55 170 185 188 101 142 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 790 0 0 0 0 56 238 481 489 334 172 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 929 0 0 0 2 169 570 965 744 379 98 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 525 0 0 0 0 35 126 163 135 58 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 138 0 0 0 2 287 1 196 2 786 2 584 1 067 211 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní porody (O81-O84) 2 821 0 0 0 0 74 371 877 899 478 115 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 91 0 0 0 0 2 11 27 32 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 94 0 0 0 0 7 16 26 23 13 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 776 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 674 1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 141 222 198 344 86 53 24 18 23 21 36 29 24 23 17 8 9 4 1 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 435 0 2 4 9 24 2 6 7 10 18 26 32 40 53 65 44 30 32 23 4 4
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 156 10 25 72 147 195 80 85 92 51 84 41 41 23 32 51 28 38 30 19 10 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 144 2 2 3 0 0 0 3 0 3 4 0 5 3 7 37 33 18 12 6 4 2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 006 272 390 148 317 467 109 87 114 142 187 190 273 344 449 591 617 544 407 245 96 17
Nitrolební poranění (S06) 2 670 26 111 112 156 168 162 149 128 117 184 119 134 161 191 165 165 162 121 88 47 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 438 138 210 99 129 108 72 72 54 79 61 63 46 39 49 58 36 32 36 43 11 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 347 1 46 258 288 39 21 18 25 43 56 48 66 65 88 98 87 48 32 12 6 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 883 3 14 15 5 7 4 7 2 10 16 21 32 72 107 176 197 283 335 380 167 30
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 428 0 15 37 77 34 43 76 83 113 124 117 121 97 152 118 94 53 36 31 6 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 273 6 84 223 271 376 402 443 445 494 622 494 529 461 457 449 416 404 322 259 92 24
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 318 22 84 13 16 10 10 12 14 19 27 10 16 13 17 10 8 6 3 8 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 865 18 93 37 47 100 56 53 40 58 45 43 48 34 30 46 31 32 26 21 6 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 500 1 4 12 6 10 15 20 32 34 44 68 109 161 176 218 243 209 81 45 12 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 217 0 7 1 5 4 10 13 23 22 25 19 14 20 14 6 8 7 6 9 3 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 457 17 92 40 26 21 12 9 14 16 18 28 22 28 22 29 24 13 15 8 2 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 793 82 82 51 58 49 17 23 32 35 82 81 137 145 203 211 220 154 80 35 11 5
Řízení antikoncepce (Z30) 140 1 0 0 0 0 5 12 24 37 46 9 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 776 9 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 336 14 47 79 46 27 33 54 37 70 130 112 163 232 359 393 279 170 64 22 4 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18 908 119 203 297 312 341 990 2 242 2 941 2 353 1 295 700 693 743 1 028 1 192 1 173 1 124 725 338 92 7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 240 945 15 399 6 937 5 543 4 743 6 515 7 741 12 607 13 262 11 388 11 285 10 438 12 937 14 202 18 486 22 313 21 956 19 232 13 330 8 904 3 215 512
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 8,1 4,5 1,5 1,3 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 1,4 2,2 2,9 4,8 3,7 9,2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 2,5 1 0,7 0,5 0,7 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,8 1,4 1,4 1,8 2,4 2,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 1,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,8 1,4 2,1 2,6 3,8 5,1 5,4 6,3 4,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,6 18,5 6,4 3,5 2,9 4,5 2,1 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 1,4 1,8 2,1 2,8 3,8 4,4 6,4 5,7 6,7 8,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 1,9 3,2 3,7 5,2 5,7 5,9 4,7 2 2,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,8 1,9 2,2 3,6 4 1,8 1,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,8 2,8 3,5 5,4 7,8 9,2 6,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2,3 2,7 2,5 1,4 1,3 0,4 1,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 1 1 1 0,9 0,5 0,2 1,2
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,3 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1 1,9 2,1 2,6 2,4 0,9 1,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,9 1,2 2,7 4 4,5 4,6 2,5 2 1,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 0,2 0,6 0,8 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 1,4 2,6 3,3 6,5 8,9 11,7 12,4 11,4 10,7 8,8 8 3,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0 0 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1 1,2 0,3 0,2 1,2
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,1 2,5 3,5 2,1 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,2 3,6 1 1 0,7 1,5 1,5 1,4 1,6 1,9 2,2 2,7 3,6 3,9 4,8 6,5 8,3 7,3 7,3 7 3,9 1,2
Anémie (D50-D64) 1,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 1 1,8 3,5 4,8 8,6 8,8 10 4,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,9 1,1 1,1 2 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,7 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 1,7 2 2,4 2,8 4,6 5,6 6,6 8,5 8,4 1,2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4,6 18,2 14,6 4,7 3,3 3,5 2,6 2,4 1,7 1,9 1,6 2,4 2,9 3 3,8 4,8 7 9,9 17,2 23,8 31 25,4
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 1,2 3,2 5,4 8 5,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0,9 2,6 0,8 0,8 1,2 1,3 1,4 1,7 1,4 1,2 1,1 0,7 0,2 0,4 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0,1 0 0 0,1 0,8 0,6 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,2 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,1 0 0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0,6 1,1 1,6 2,3 3,9 2 1,3 1,1 1,3 1,2 1,3 1,5 1,3 1 1,1 1,1 1,6 2,4 3 3,3 2,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,7 2,2 1,2 1,2
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 2,8 2,3 1,8 1,4 1,7 1,2 1,4 1,4 1,5 1,7 2,3 2,1 2,5 2,2 2 2,4 2,4 4,2 3,4 4,3 2,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,9 1,3 1,8 2,2 3,5 4,2 4,1 2,3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,9 3,1 1,3 1,4 1,7 2,2 1,5 1,3 1,8 2,2 2,7 3,2 3,9 4,2 4,5 4,6 4,7 4,9 5,2 3 2,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,2 1,8 1,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 1,4 2,1 3,5 3,8 5,2 7 7,5 5,4 4,1 3,3 3,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 2,4 1,8 1,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 1 1 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5 2,8 2,9 2,5 1,6 1,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 2,7 3,5 4,7 9,2 9,4 10,2 6,9
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,1 1,6 2 2,7 2,4 1,6 0,8 1,2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1,7 2,4 3,4 4,7 5,3 5,6 9,4 11,6 14,1 9,2 5,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1 2 4,4 6,2 8,8 11,8 14,4 12,2 8,1 4,9 8,1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 1 1,4 2,3 2,1 3,7 3,7 2,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,3 1,5 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 1 1,5 2,5 4,6 6,8 9,7 14,4 20,6 26,9 25,8 20,6 11,5
Selhání srdce (I50) 4,3 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,7 1,9 2,5 5,4 7,6 13,3 22,2 36 45,4 54,6 65,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,2 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,9 1,2 2,6 4 6,6 9,2 13,6 17,6 24,2 34,5 44,2 33,4
Ateroskleróza (I70) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,3 2,7 5,9 7,3 9,1 10,1 12,4 13,3 13,1 12,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,3 1,8 2,5 2,6 2,8 2,7 2,5 1,9 1,1 1,5 1,2 1,4 1,6 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,4 0,6 1,2 1,8 1,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 1,5 2,1 2,8 4,7 6,5 9,1 13,3 13,6 12 14,9 19,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 27,7 17,3 3,7 1,8 2,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,7 1 1,3 2 3,2 2,7 2,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,5 9,8 4,6 1,3 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 1,2 1,8 3,2 5 8,7 14 22,4 35,6 51 64,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 44,3 10,4 1,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 1,6 2,5 4,4 8,2 12,9 19 13,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,7 0 21 11,4 1,4 1,4 0,8 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 0,1 0,1 0,3 0,3 1,6 1,3 1,3 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 1,4 1,6 1 0,9 0,9 0,3 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,4 2,8 4,6 6,3 7,5 8,2 11,5 8,6 5,8
Astma (J45-J46) 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 1,5 1,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,1 0,8 0,4 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 1 1,8 2,7 3,2 3,5 4,4 4,2 5,1 10,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,6 0,4 0,7 1 1 1,4 1,2 1,1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,4 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,8 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 4,8 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,7 0,2 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,6 1 1,6 1,9 2,9 4,1 3,9 5,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,9 1,8 0,9 1,5 2,7 3,1 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 1 1,2 1,4 1,7 2,1 3,5 5,5 7 8,4 9 5,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,3 1,9 3,8 4,5 2,5 1,6 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,5 0,8 0,6 0,3 0,3 0,6 0
Tříselná kýla (K40) 1,8 3,5 1,6 1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6 1,6 2,2 2,3 3 3,2 3,4 3,8 3,2 2,1 0,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 0,1 1,2 1,2 0,3 0,1 0,4 0,7 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,2 2,5 2,8 2,1 1,9 1,2 1,2 1,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0,1 0,6 1,3 0,6 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,8 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,3 0,9 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 1,8 2,9 3,7 3,5 4,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,1 1,7 1,5 2,8 3,7 3,7 1,2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 1,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,7 0,8 1,2 1,3 1,6 1,4 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 2,8 2,4 2,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 0,6 1,5 0,8 0,7 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 1,2 1,5 2,2 3,2 3,8 2,7 3,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,6 1,1 1,4 1,6 1,9 1,3 0,7 0,5 0,2 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 0,9 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,8 0 0 0 0,2 0,6 0,9 1,1 1,8 2,3 2,4 2,7 3,6 4,1 4,3 5,5 5,8 6,7 8,2 7,7 10,4 8,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,6 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,6 0,7 1 1,2 1,5 2,5 2 2,6 4,9 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1,2 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,9 0,9 1,4 1,3 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 2,6 2,4 2,4 3,7 5,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 1,1 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 0,7 1 1,2 2,2 2,6 3,7 3,5 3,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,6 1,1 0,5 0,6 1,6 1,5 1,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,9 1 1,1 1,4 1,5 1,7 1,5 1,6 1,8 3,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 2,8 0,7 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 2 2,2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 1,4 1 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,5 2 3,5 4,3 1,2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,4 1,9 2,8 3,7 4,9 4 3,2 1,6 1 1,2
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,3 2,8 4,4 5 6,5 7,7 7,4 3,2 2,2 0,8 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,6 0 0 0 0,3 1,6 1,3 1,4 1,3 1,9 2,1 2,7 3 3 2,3 1,3 0,9 0,5 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0,3 0,6 0,8 0,7 2 1 0,9 0,9 0,8 1,3 2 2,3 3,3 2,5 2,5 2,6 2,7 2,3 2 2,2 2,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,1 1,4 2 2,1 2,3 1,7 1,6 1,2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,3 2,1 2,3 2,6 3 2,4 2,5 2,7 3,1 2,9 1,8 0,8 0
Dorzalgie (M54) 3,7 0 0 0,1 0,8 1,6 0,5 0,5 0,9 1,6 2,2 2,8 3,4 4,4 5,1 6,2 9,3 15 17,4 19 13 6,9
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,6 0,1 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 1,1 2,1 2,3 3,2 3,7 2,3 2,2 1,8 1,2 1 0,6 0,6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,2 1 1,3 2,1 2,6 3,1 3,3 2,9 2,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,5 8,9 2 0,8 0,9 2,2 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6 1 1 1,3 1,6 2,5 3,1 3,4 4 3,3 4,1 4,6
Selhání ledvin (N17-N19) 1,2 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,7 0,8 1,5 1,8 2,4 3,7 5,2 6,1 8,6 6,9 6,9
Urolitiáza (N20-N23) 1,9 0 0,1 0 0,1 0,8 1 1,1 1,5 2 2,1 2,5 2,6 3 2,9 3,7 2,7 3,1 1,8 1,8 0,4 3,5
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 2,8 0,8 0,8 0,6 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 1,2 1,7 2 2,4 3,5 4,6 8,1 11,3 16,3 23,1 30,4 38,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 1,4 2,3 2,9 3 2,1 0,8 0,8 1,2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,4 1,6 2,6 1,5 1,4 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,3 1 0,6 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0,3 0,5 0,8 1 0,9 1,8 3,3 4,7 4,5 1,4 0,7 0,9 0,9 0,7 1 0,9 0,2 1,2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,5 0 0 0,1 0,4 1,4 2,2 4 4,7 3,7 3,4 4 4,5 4,6 4,6 6,2 5,6 5,1 2,4 2 0,4 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 0 0 0,2 1 2,6 2,3 2,3 1,2 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 0 0 0 1 3,7 5,9 6,1 3,8 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,4 0 0 0 0 3,1 8,8 11,9 9,3 4,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0,6 1,9 2 1,7 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,7 0 0 0 0 5,2 18,4 34,2 32,2 12,2 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
Ostatní porody (O81-O84) 2,3 0 0 0 0 1,4 5,7 10,8 11,2 5,5 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 64,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,4 139,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 18,5 4,2 5,4 1,5 1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0,1 0,2 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 1,3 1,6 0,8 4,6
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 0,8 0,5 1,1 2,5 3,6 1,2 1 1,1 0,6 0,8 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,5 0,9 1,2 1,3 2 2,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,8 2,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 22,7 8,3 2,3 5,4 8,5 1,7 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 3,2 4,5 5,5 7,5 10,1 12,7 16,4 16,6 18,8 19,6
Nitrolební poranění (S06) 2,2 2,2 2,4 1,8 2,7 3,1 2,5 1,8 1,6 1,3 1,8 1,4 1,6 2,1 2,3 2,1 2,7 3,8 4,9 6 9,2 4,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 11,5 4,5 1,6 2,2 2 1,1 0,9 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 1,5 2,9 2,2 3,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0,1 1 4 4,9 0,7 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,2 1,4 1,1 1,3 0,8 1,2 2,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 1,3 2,2 3,2 6,6 13,5 25,7 32,8 34,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,3 0,6 1,3 0,6 0,7 0,9 1 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,9 1,5 1,5 1,2 1,5 2,1 1,2 1,2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 0,5 1,8 3,5 4,6 6,9 6,2 5,4 5,6 5,7 6,2 5,8 6,2 6 5,6 5,7 6,8 9,4 13 17,5 18,1 27,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,8 1,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,5 2 0,6 0,8 1,8 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 1,1 1,4 1,2 1,2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 1,3 2,1 2,1 2,8 4 4,9 3,3 3 2,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 1,2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,4 2 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 1,2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,5 6,8 1,7 0,8 1 0,9 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 1 1,6 1,9 2,5 2,7 3,6 3,6 3,2 2,4 2,2 5,8
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,1 816,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,9 1,2 1 1,2 0,8 0,5 0,5 0,7 0,5 0,8 1,3 1,3 1,9 3 4,4 5 4,6 4 2,6 1,5 0,8 1,2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15,7 9,9 4,3 4,7 5,3 6,2 15,2 27,5 36,7 26,9 13 8,3 8,1 9,7 12,6 15,1 19,3 26,2 29,3 22,9 18,1 8,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 199,6 1 285,9 147,1 87 80,7 119,1 118,9 154,9 165,5 130,3 113 123,4 150,8 185,7 225,7 282,4 360,8 447,9 538,4 603 630,9 590,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)