8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 139 106 243 132 64 55 29 18 10 11 20 10 20 18 29 56 70 89 72 54 31 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 580 26 69 56 27 43 27 25 10 17 19 21 11 15 33 35 25 47 28 32 13 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 40 0 1 0 2 1 0 0 0 3 5 6 2 9 1 2 3 2 1 2 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 220 20 29 18 20 22 13 10 13 17 33 28 49 82 114 151 168 179 129 89 34 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 10 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 147 175 371 298 196 279 142 123 101 97 86 97 91 113 179 175 187 165 156 88 27 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 655 0 0 1 0 0 2 0 8 9 15 35 74 171 240 347 341 202 130 68 7 5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 956 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 14 40 97 196 181 211 120 59 21 10 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 986 0 2 0 1 2 10 8 17 18 21 42 25 43 97 126 171 150 135 93 21 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 050 0 0 0 0 0 0 4 26 34 53 96 103 98 169 189 146 73 33 13 13 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 450 0 0 0 0 0 0 10 7 18 27 26 57 42 49 79 72 35 17 9 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 316 0 0 0 0 0 5 0 0 2 5 19 35 60 66 51 29 28 11 5 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 32 96 130 174 196 104 65 27 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 035 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 5 41 65 140 209 200 169 120 62 14 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 813 10 55 16 22 33 35 48 65 111 149 179 358 534 781 798 718 492 283 96 29 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 93 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 7 12 7 16 13 12 8 3 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 458 0 0 0 2 2 1 3 1 4 5 5 30 39 74 101 86 64 26 11 4 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 013 0 0 0 0 0 2 8 25 106 265 299 197 42 30 22 9 2 4 2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 498 25 59 41 81 105 89 90 121 180 194 202 258 287 390 411 396 283 165 91 27 3
Anémie (D50-D64) 1 336 14 9 4 6 23 9 17 13 22 37 47 45 61 93 158 190 191 191 153 48 5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 577 5 33 39 24 20 9 11 11 15 15 18 26 39 51 47 72 62 39 36 5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 314 0 8 34 51 35 43 29 52 64 67 96 151 193 246 272 317 265 215 124 48 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 6 364 256 900 473 212 237 191 172 177 167 210 186 224 289 331 437 399 445 490 387 159 22
Demence (F00-F03) 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 17 24 48 55 80 67 48 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 175 0 0 0 24 136 66 83 93 109 151 126 100 117 73 56 21 10 7 2 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 340 0 0 1 10 52 46 66 32 26 25 25 11 9 13 7 6 5 5 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 445 0 0 0 5 15 40 58 48 61 41 37 60 25 23 17 10 1 1 2 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 464 5 3 0 3 18 8 18 17 32 36 64 62 62 55 36 29 9 4 3 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 060 6 65 107 175 239 145 125 98 124 146 136 155 138 74 75 82 56 59 37 14 4
Alzheimerova nemoc (G30) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 14 31 39 26 9 1
Roztroušená skleróza (G35) 318 0 0 1 2 7 16 19 17 28 38 59 29 32 31 25 10 3 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 236 30 95 105 71 80 99 76 131 161 188 172 183 151 140 177 138 90 89 50 10 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 715 0 0 0 0 0 3 3 2 4 12 21 29 51 70 123 121 107 90 54 22 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 573 22 60 68 122 138 87 105 113 201 224 249 318 371 392 397 336 200 121 41 6 2
Katarakta (H25-H26, H28) 194 0 3 1 0 1 4 1 3 5 6 7 16 12 32 20 33 27 14 8 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 626 31 76 82 40 44 26 25 43 60 79 115 177 252 299 421 392 254 143 52 15 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 934 31 100 122 50 46 34 50 72 93 107 132 164 148 166 194 176 114 73 40 20 2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 819 0 0 3 2 14 4 8 14 35 43 76 93 128 189 231 299 250 228 145 46 11
Angina pectoris (I20) 957 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 27 46 97 140 193 150 146 88 38 12 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 622 0 0 0 0 4 3 1 11 20 48 122 194 253 364 406 357 355 253 178 48 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 683 0 0 0 0 0 0 2 1 15 34 78 187 361 523 745 699 524 331 144 34 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 810 0 0 0 0 5 0 6 15 25 35 43 60 69 86 108 119 89 82 48 18 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 304 13 1 7 15 28 24 27 31 67 77 114 200 349 613 807 921 841 651 373 128 17
Selhání srdce (I50) 5 223 3 0 0 0 1 3 6 5 20 25 57 144 223 467 632 827 850 901 725 296 38
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 992 0 3 1 1 4 7 14 20 61 60 94 216 355 496 747 841 657 666 536 199 14
Ateroskleróza (I70) 3 037 0 0 0 0 0 0 1 1 4 21 62 134 270 515 570 519 343 278 190 106 23
Varixy dolních končetin (I83) 1 673 0 0 0 0 4 22 59 105 175 206 237 225 179 183 104 78 46 28 17 5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 4 156 8 26 91 94 100 47 85 56 101 118 132 206 259 422 520 646 568 374 206 90 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 162 297 781 277 114 139 62 45 46 56 36 27 30 37 39 29 34 41 45 18 8 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4 462 98 214 129 56 45 32 42 51 77 82 74 141 184 304 455 558 545 579 495 269 32
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 437 453 506 139 31 26 7 16 19 13 30 29 22 67 91 141 171 167 202 192 98 17
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 409 0 1 132 889 98 78 49 40 41 32 12 10 7 11 6 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 588 2 12 21 32 107 101 114 115 167 171 147 147 129 118 82 69 29 14 9 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 072 0 1 0 2 3 1 1 3 7 5 33 39 106 286 372 416 380 262 112 41 2
Astma (J45-J46) 548 3 16 34 33 38 11 15 17 32 25 26 35 24 46 53 51 34 37 13 4 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 547 29 21 6 12 29 17 11 16 20 42 42 75 105 209 244 232 197 135 69 33 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 864 3 43 60 43 100 128 106 61 58 46 28 33 39 30 27 23 17 13 2 3 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 322 11 32 21 7 14 19 14 15 21 21 23 17 26 23 18 13 13 9 4 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 666 82 18 22 31 30 9 12 12 15 33 37 36 51 54 42 67 46 26 33 8 2
Peptický vřed (K25-K28) 755 0 1 1 3 2 8 3 20 28 37 33 46 73 90 80 95 67 83 53 30 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 483 16 52 82 124 142 111 86 70 85 99 102 117 116 173 205 260 227 211 151 48 6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 572 0 6 138 240 257 179 117 89 103 81 62 76 49 49 50 36 28 6 6 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 125 34 84 61 15 19 55 64 63 102 118 142 176 217 244 258 227 134 77 29 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 874 3 49 86 19 10 23 60 83 151 147 138 151 182 197 211 171 101 51 25 15 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 526 0 0 11 41 51 53 72 36 38 51 34 27 31 15 20 16 17 4 8 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 434 14 7 7 11 13 28 33 16 10 17 13 28 19 28 30 29 49 41 27 14 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 714 14 26 13 3 4 11 10 7 14 29 22 32 48 65 84 99 81 68 62 20 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 760 0 0 0 0 1 2 2 7 15 26 33 50 70 75 114 100 96 87 69 11 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 568 12 16 16 24 23 34 69 79 147 139 120 146 158 150 143 115 58 76 29 13 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 015 12 62 70 48 34 8 7 7 10 10 21 45 54 67 109 118 116 108 80 26 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 719 0 0 0 0 0 1 5 18 28 67 66 97 126 172 76 36 17 9 0 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 580 8 12 13 9 7 3 8 6 29 24 28 73 76 69 61 66 55 26 4 2 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 477 0 1 1 13 30 62 118 152 203 239 261 302 305 384 426 379 251 194 102 52 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 665 0 0 1 6 7 4 18 5 18 28 37 44 41 89 91 87 69 53 44 19 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 407 1 1 8 10 28 17 54 75 100 107 167 159 146 130 142 95 69 56 30 11 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 850 16 15 25 24 17 15 32 39 35 39 36 50 57 71 105 76 54 65 57 19 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 360 32 61 47 46 89 90 78 50 51 58 66 97 93 118 126 103 56 51 34 10 4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 651 25 32 19 27 36 27 27 26 32 31 40 53 53 50 43 50 34 27 16 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 884 15 43 52 47 55 30 37 32 46 47 45 38 59 73 73 63 40 42 35 11 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 483 0 0 0 0 1 3 9 8 15 41 59 114 172 227 295 263 171 71 30 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 543 0 0 0 0 3 3 3 11 27 66 118 242 321 395 522 455 251 96 24 5 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 862 0 0 0 8 104 99 110 113 175 227 205 241 211 169 110 65 18 6 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 972 0 20 62 81 104 83 66 53 80 131 155 178 254 203 171 156 79 61 25 10 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 174 0 3 1 4 3 2 2 5 17 8 10 11 15 14 39 24 8 7 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 804 1 1 17 26 26 5 5 7 17 38 53 72 84 106 109 128 66 34 7 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 783 0 0 0 2 7 8 27 81 152 188 194 239 175 191 171 153 124 56 12 3 0
Dorzalgie (M54) 4 396 0 3 8 52 90 32 65 86 188 194 272 324 318 418 513 548 538 448 237 57 5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 818 4 41 41 21 43 34 50 62 111 176 186 236 251 208 182 110 39 12 4 6 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 296 1 6 14 50 70 35 25 43 55 77 78 87 114 116 139 149 104 71 54 7 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 920 112 98 75 52 128 96 69 69 63 61 89 110 100 158 185 166 123 93 57 13 3
Selhání ledvin (N17-N19) 1 444 1 0 7 4 5 5 11 19 29 50 46 80 107 158 213 254 178 137 102 31 7
Urolitiáza (N20-N23) 2 370 0 1 7 6 29 76 115 148 162 179 226 241 232 289 258 212 101 49 33 6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 275 34 33 41 41 57 38 36 37 83 122 152 160 228 291 334 452 376 349 281 119 11
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 915 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 25 61 169 246 207 117 57 20 1 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 566 13 91 200 98 99 80 80 59 70 74 66 89 110 129 103 93 51 38 22 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 258 0 0 0 3 16 28 21 22 38 36 37 17 17 11 3 4 3 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 397 0 2 2 2 25 40 61 59 61 54 31 25 9 6 6 5 5 4 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 054 0 0 0 12 34 51 68 96 194 363 454 384 126 76 84 38 42 13 16 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 569 1 2 1 22 96 170 305 367 408 401 381 446 404 443 469 384 174 72 19 4 0
Lékařský potrat (O04) 999 0 0 0 2 81 191 190 189 163 171 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 729 0 0 0 0 56 233 458 486 339 149 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 299 0 0 0 3 218 714 993 865 398 106 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 534 0 0 0 1 35 100 172 142 76 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 316 0 0 0 2 259 1 158 2 490 2 194 1 021 188 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 101 0 0 0 0 87 429 994 990 490 105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 86 0 0 0 0 1 15 27 28 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 104 0 0 0 0 5 17 21 26 12 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 801 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 389 1 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 160 249 215 338 77 38 23 17 27 20 34 16 23 29 27 12 8 5 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 590 0 0 6 20 39 5 8 12 16 21 45 41 45 64 81 69 52 43 15 8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 151 12 24 84 142 147 118 87 86 75 72 38 24 31 30 45 44 30 27 25 7 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 61 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 8 3 3 9 8 14 7 2 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 009 262 409 189 293 466 116 91 94 136 159 191 249 364 492 600 634 505 411 272 67 9
Nitrolební poranění (S06) 2 819 15 89 99 115 161 222 177 137 150 185 176 165 174 176 170 179 150 149 95 27 8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 611 127 236 149 148 123 105 98 89 66 50 65 70 58 61 42 31 24 34 19 15 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 183 0 56 267 218 44 28 32 32 31 38 42 59 56 59 62 58 34 43 16 7 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 753 1 11 9 11 7 5 10 12 10 19 30 37 70 111 146 191 232 301 342 175 23
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 280 0 18 38 46 24 53 56 75 99 126 112 97 127 117 110 74 44 38 17 8 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 067 8 68 180 222 374 444 470 410 559 565 480 538 446 438 410 412 345 331 238 113 16
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 311 18 89 10 4 8 18 21 19 16 13 14 22 14 12 10 7 5 7 1 2 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 911 15 120 43 66 111 63 54 47 47 59 46 48 35 33 30 38 15 16 21 4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 231 1 1 10 9 17 10 14 21 39 34 64 103 92 138 237 217 141 57 25 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 179 0 0 2 6 1 12 17 13 21 12 11 14 12 19 7 16 6 4 4 1 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 464 28 74 43 25 29 13 18 14 13 21 27 18 18 24 26 31 16 11 9 5 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 426 72 56 35 17 25 14 13 25 29 52 51 117 134 179 192 159 110 93 39 12 2
Řízení antikoncepce (Z30) 113 0 0 0 0 3 4 6 15 34 41 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 881 9 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 529 11 89 63 56 56 31 27 42 81 106 101 194 256 348 426 340 176 92 26 5 3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18 687 130 254 341 261 337 1 008 2 247 3 095 2 409 1 236 652 620 801 945 1 147 1 239 863 694 317 83 8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 244 889 15 153 7 565 6 332 4 719 6 920 8 528 12 669 13 399 12 396 10 955 10 594 13 051 15 140 19 410 22 502 22 368 17 229 13 671 8 684 3 216 388
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 9 5,1 2 1,1 1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 1,2 2,4 2,9 3,9 6,3 3,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 2,2 1,5 0,9 0,5 0,8 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 1,3 1,1 2,3 2,7 1,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 1,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 1 1,4 2 2,9 4,8 5,1 6,4 6,9 3,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,6 14,8 7,8 4,6 3,5 5 1,9 1,5 1,3 1 0,9 1,2 1,1 1,4 2,1 2,3 3,2 4,4 6,2 6,3 5,5 1,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 2,1 2,9 4,6 5,9 5,4 5,2 4,9 1,4 9,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 2,3 2,4 3,6 3,2 2,4 1,5 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 1,2 1,7 2,9 4 5,4 6,7 4,3 7,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,6 1,1 1,2 1,2 2 2,5 2,5 1,9 1,3 0,9 2,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,6 1 1,2 0,9 0,7 0,6 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 1,5 2,3 3,4 2,8 2,6 1,9 0,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,8 1,7 2,7 3,4 4,5 4,8 4,4 2,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 0,8 1,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 1,2 1,5 2,1 4,3 6,6 9,3 10,5 12,3 13,1 11,3 6,9 5,9 1,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,9 1,3 1,5 1,7 1 0,8 0,8 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,1 2,8 3,6 2,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 2,1 1,2 0,6 1,5 1,9 1,2 1,1 1,5 1,9 2 2,4 3,1 3,6 4,6 5,4 6,8 7,6 6,6 6,5 5,5 5,7
Anémie (D50-D64) 1,1 1,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,8 1,1 2,1 3,3 5,1 7,6 11 9,8 9,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 1,2 1,7 1,6 2,6 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,9 0 0,2 0,5 0,9 0,6 0,6 0,3 0,6 0,7 0,7 1,1 1,8 2,4 2,9 3,6 5,5 7,1 8,6 8,9 9,8 7,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 5,2 21,6 19 7,3 3,8 4,2 2,6 2,1 2,2 1,7 2,2 2,2 2,7 3,6 3,9 5,7 6,9 11,9 19,6 27,7 32,5 42,1
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 1,5 3,2 4,8 9,8 7,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0,4 2,4 0,9 1 1,2 1,1 1,6 1,5 1,2 1,5 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,2 0,9 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0 0,1 0,2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,4 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0,5 1,4 1,6 3,1 4,3 1,9 1,5 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 0,9 1 1,4 1,5 2,4 2,7 2,9 7,6
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,6 1,9 1,8 1,9
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,8 2,5 2 1,6 1,3 1,4 1,3 0,9 1,6 1,7 2 2,1 2,2 1,9 1,7 2,3 2,4 2,4 3,6 3,6 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8 1,6 2,1 2,9 3,6 3,9 4,5 5,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,9 1,9 1,3 1 2,2 2,5 1,2 1,3 1,4 2,1 2,3 3 3,8 4,6 4,7 5,2 5,8 5,3 4,8 2,9 1,2 3,8
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,6 0,7 0,6 0,6 0,2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,2 2,6 1,6 1,3 0,7 0,8 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1,4 2,1 3,1 3,6 5,5 6,7 6,8 5,7 3,7 3,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 2,6 2,1 1,9 0,9 0,8 0,5 0,6 0,9 1 1,1 1,6 2 1,8 2 2,5 3 3 2,9 2,9 4,1 3,8
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,5 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9 1,1 1,6 2,2 3 5,1 6,7 9,1 10,4 9,4 21
Angina pectoris (I20) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 1,7 2,5 2,6 3,9 3,5 2,7 2,5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,5 1,5 2,3 3,1 4,3 5,3 6,1 9,5 10,1 12,8 9,8 9,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,9 2,2 4,5 6,2 9,8 12 14 13,2 10,3 6,9 9,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,4 2 2,4 3,3 3,4 3,7 3,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,4 1,1 0 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1,4 2,4 4,3 7,3 10,6 15,8 22,5 26 26,7 26,2 32,5
Selhání srdce (I50) 4,3 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,7 2,8 5,6 8,3 14,2 22,7 36 51,9 60,5 72,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 1,1 2,6 4,4 5,9 9,8 14,5 17,5 26,6 38,4 40,7 26,8
Ateroskleróza (I70) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,6 3,4 6,1 7,5 8,9 9,2 11,1 13,6 21,7 44
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,3 1,8 2,1 2,8 2,7 2,2 2,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,4 0,7 0,5 1,4 1,7 1,8 0,6 1 0,7 1,1 1,2 1,6 2,5 3,2 5 6,8 11,1 15,2 14,9 14,8 18,4 13,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,8 25,1 16,5 4,3 2 2,5 0,8 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 1,1 1,8 1,3 1,6 1,9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,7 8,3 4,5 2 1 0,8 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 1,7 2,3 3,6 6 9,6 14,5 23,1 35,5 55 61,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 38,3 10,7 2,1 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,8 1,1 1,9 2,9 4,5 8,1 13,8 20 32,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0 23,9 13,7 1,8 1,4 0,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,3 0,3 0,6 1,9 1,4 1,4 1,4 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,4 1,1 1,2 0,8 0,6 0,6 0,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 1,3 3,4 4,9 7,2 10,1 10,5 8 8,4 3,8
Astma (J45-J46) 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 1,5 0,9 0,8 1,9
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,3 2,5 0,4 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 1,3 2,5 3,2 4 5,3 5,4 4,9 6,7 5,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,7 0,3 0,9 0,9 0,8 1,8 1,7 1,3 0,8 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 0,6 1,9
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,9 0,7 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 6,9 0,4 0,3 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1 2,4 1,6 3,8
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,1 1,1 1,6 1,8 3,3 3,8 6,1 3,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 1,4 1,1 1,3 2,2 2,5 1,5 1 0,9 0,9 1 1,2 1,4 1,4 2,1 2,7 4,5 6,1 8,4 10,8 9,8 11,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,1 2,1 4,3 4,6 2,4 1,4 1,1 1,1 0,8 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,2 0,4 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 2,9 1,8 0,9 0,3 0,3 0,7 0,8 0,8 1,1 1,2 1,7 2,1 2,7 2,9 3,4 3,9 3,6 3,1 2,1 1,2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 0,3 1 1,3 0,3 0,2 0,3 0,7 1 1,6 1,5 1,7 1,8 2,3 2,3 2,8 2,9 2,7 2 1,8 3,1 1,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0,2 0,7 0,9 0,7 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,6 0,2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 1,3 1,6 1,9 2,9 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 1,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,7 2,2 2,7 4,4 4,1 3,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 1,5 1,7 2,6 3,5 4,9 2,2 3,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8 1 1,5 1,4 1,4 1,7 2 1,8 1,9 2 1,5 3 2,1 2,7 1,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 1 1,3 1,1 0,9 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 1,4 2 3,1 4,3 5,7 5,3 5,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,8 1,2 1,6 2 1 0,6 0,5 0,4 0 0,2 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 1,5 1 0,3 0,4 1,9
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,9 0 0 0 0,2 0,5 0,8 1,4 1,9 2,1 2,5 3,1 3,6 3,8 4,6 5,6 6,5 6,7 7,7 7,3 10,6 3,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,5 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 3,2 3,9 7,6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1,2 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,2 0,7 0,9 1 1,1 2 1,9 1,8 1,5 1,9 1,6 1,8 2,2 2,1 2,2 1,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 1,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 1,4 1,3 1,4 2,6 4,1 3,9 5,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 2,7 1,3 0,7 0,8 1,6 1,2 0,9 0,6 0,5 0,6 0,8 1,2 1,2 1,4 1,7 1,8 1,5 2 2,4 2 7,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 2,1 0,7 0,3 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 1,1 1,1 0,6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 1,3 0,9 0,8 0,8 1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1 1,1 1,1 1,7 2,5 2,2 1,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,4 2,1 2,7 3,9 4,5 4,6 2,8 2,1 0,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,7 1,4 2,9 4 4,7 6,9 7,8 6,7 3,8 1,7 1 1,9
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,5 0 0 0 0,1 1,8 1,3 1,3 1,4 1,8 2,4 2,5 2,9 2,6 2 1,4 1,1 0,5 0,2 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 0 0,4 1 1,5 1,8 1,1 0,8 0,7 0,8 1,4 1,9 2,1 3,2 2,4 2,2 2,7 2,1 2,4 1,8 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,7 0,1 0 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1 1,3 1,4 2,2 1,8 1,4 0,5 0,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1 1,6 2 2,3 2,8 2,2 2,3 2,2 2,6 3,3 2,2 0,9 0,6 0
Dorzalgie (M54) 3,6 0 0,1 0,1 0,9 1,6 0,4 0,8 1,1 2 2 3,3 3,9 3,9 5 6,7 9,4 14,4 17,9 17 11,6 9,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,3 0,9 0,6 0,4 0,8 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8 2,2 2,8 3,1 2,5 2,4 1,9 1 0,5 0,3 1,2 1,9
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0,1 0,1 0,2 0,9 1,2 0,5 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,4 1,4 1,8 2,6 2,8 2,8 3,9 1,4 1,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 9,5 2,1 1,2 0,9 2,3 1,3 0,8 0,9 0,7 0,6 1,1 1,3 1,2 1,9 2,4 2,9 3,3 3,7 4,1 2,7 5,7
Selhání ledvin (N17-N19) 1,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,3 1,9 2,8 4,4 4,8 5,5 7,3 6,3 13,4
Urolitiáza (N20-N23) 2 0 0 0,1 0,1 0,5 1 1,4 1,8 1,7 1,9 2,7 2,9 2,9 3,4 3,4 3,6 2,7 2 2,4 1,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,7 2,9 0,7 0,6 0,7 1 0,5 0,4 0,5 0,9 1,3 1,8 1,9 2,8 3,5 4,4 7,8 10 13,9 20,1 24,3 21
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2 3,2 3,6 3,1 2,3 1,4 0,2 1,9
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 1,1 1,9 3,1 1,8 1,8 1,1 1 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,4 1,5 1,4 1,6 1,4 1,5 1,6 0,2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,7 0 0 0 0,2 0,6 0,7 0,8 1,2 2 3,8 5,4 4,6 1,6 0,9 1,1 0,7 1,1 0,5 1,1 0,6 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,8 0,1 0 0 0,4 1,7 2,3 3,7 4,5 4,2 4,2 4,6 5,3 5 5,3 6,2 6,6 4,6 2,9 1,4 0,8 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 1,4 2,6 2,3 2,3 1,7 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 1 3,1 5,5 6 3,5 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0,1 3,9 9,6 12 10,7 4,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0,6 1,3 2,1 1,8 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6 0 0 0 0 4,6 15,5 30 27,2 10,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,6 0 0 0 0 1,5 5,7 12 12,3 5,1 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 67,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 117,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 21 4,5 5,2 1,4 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0 0 0,1 0,4 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,7 1,1 1,6 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,9 1 0,5 1,3 2,5 2,6 1,6 1 1,1 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 1,1 1,8 1,4 5,7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,9 22,1 8,6 2,9 5,3 8,3 1,6 1,1 1,2 1,4 1,7 2,3 3 4,5 5,9 7,9 10,9 13,5 16,4 19,5 13,7 17,2
Nitrolební poranění (S06) 2,3 1,3 1,9 1,5 2,1 2,9 3 2,1 1,7 1,6 1,9 2,1 2 2,2 2,1 2,2 3,1 4 5,9 6,8 5,5 15,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 10,7 5 2,3 2,7 2,2 1,4 1,2 1,1 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 1,4 1,4 3,1 1,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 1,2 4,1 3,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1 0,9 1,7 1,1 1,4 1,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9 1,3 1,9 3,3 6,2 12 24,5 35,8 44
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,4 0,6 0,8 0,4 0,7 0,7 0,9 1 1,3 1,3 1,2 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,5 1,2 1,6 1,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,8 0,7 1,4 2,8 4 6,7 5,9 5,7 5,1 5,8 5,9 5,7 6,4 5,5 5,2 5,4 7,1 9,2 13,2 17,1 23,1 30,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,5 1,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 1,9
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,3 2,5 0,7 1,2 2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,6 1,5 0,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 1,2 1,1 1,6 3,1 3,7 3,8 2,3 1,8 0,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 1,9
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 2,4 1,6 0,7 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 1 1,9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,2 6,1 1,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 1,4 1,7 2,1 2,5 2,7 2,9 3,7 2,8 2,5 3,8
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,1 834,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,1 0,9 1,9 1 1 1 0,4 0,3 0,5 0,8 1,1 1,2 2,3 3,2 4,1 5,6 5,8 4,7 3,7 1,9 1 5,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15,4 11 5,4 5,2 4,7 6 13,5 27,1 38,3 25,1 12,8 7,8 7,4 9,9 11,2 15,1 21,3 23 27,7 22,7 17 15,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 201,5 1 280,4 159,9 97,4 84,7 123,1 114,1 152,7 165,9 129,1 113,8 126,7 155,4 188,1 230,8 295,7 384,6 459,9 545,7 622,2 657,1 741,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)