8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 090 88 202 78 58 51 17 26 17 25 19 14 13 34 32 69 63 85 84 87 25 3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 704 40 84 70 49 50 27 17 13 15 15 22 7 34 36 35 42 49 53 28 17 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 42 1 0 0 0 0 2 3 0 4 3 2 5 4 6 9 1 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 509 14 43 21 15 28 10 23 8 23 39 47 65 89 143 191 251 179 169 102 42 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 11 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 273 176 383 280 191 269 165 139 106 119 112 98 96 141 193 193 187 157 130 81 55 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 2 643 0 0 4 0 0 0 2 1 18 37 101 173 245 404 570 469 298 193 110 17 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 131 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 26 60 116 208 251 235 130 57 22 9 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 872 0 0 1 2 7 4 7 20 15 23 31 45 41 75 100 135 124 121 75 41 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 124 0 0 0 0 0 0 7 20 27 53 99 77 142 187 166 186 94 37 25 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 540 0 0 0 0 0 0 4 8 15 49 29 48 55 88 84 75 42 28 14 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 418 0 0 0 0 0 1 0 2 6 9 32 43 50 88 75 57 29 19 7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 48 100 206 234 239 123 77 28 9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 286 0 1 0 0 0 1 0 8 1 3 21 52 92 147 260 253 213 160 50 24 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 6 653 27 65 45 15 58 43 85 110 118 217 295 512 737 1 132 1 059 1 003 564 391 136 37 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 80 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 5 9 10 9 11 17 3 2 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 577 1 2 0 1 2 1 1 3 3 6 11 27 48 108 148 92 80 32 7 4 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 233 0 0 0 0 0 1 7 43 111 312 365 239 66 41 21 24 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 849 25 41 70 53 86 112 119 155 197 193 240 249 366 426 513 427 280 191 84 18 4
Anémie (D50-D64) 1 272 14 12 10 10 19 13 13 12 23 33 37 42 50 104 149 169 210 175 125 45 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 629 11 42 47 28 21 4 11 15 20 26 25 24 41 49 59 79 57 42 24 4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 547 2 5 35 49 44 32 37 44 52 95 120 143 229 280 344 317 271 235 164 45 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 6 014 194 699 428 208 261 203 194 169 205 198 203 244 336 330 347 413 377 460 367 162 16
Demence (F00-F03) 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 8 16 51 52 72 90 31 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 282 1 0 0 20 134 90 87 94 147 167 133 109 127 80 51 24 12 5 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 296 0 0 1 3 34 66 51 30 30 19 13 11 13 11 4 5 3 1 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 414 0 0 1 1 12 44 54 48 73 38 37 38 26 15 13 10 3 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 462 2 9 1 5 14 15 12 18 31 29 56 64 87 51 32 15 7 10 3 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 129 4 63 137 158 213 136 133 111 128 133 155 139 136 91 93 103 71 70 41 13 1
Alzheimerova nemoc (G30) 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 13 32 30 37 38 8 0
Roztroušená skleróza (G35) 349 0 0 1 1 3 15 20 26 36 34 54 39 52 30 28 7 2 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 493 27 104 96 89 87 107 119 110 174 200 173 172 201 190 186 163 118 114 41 20 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 731 0 1 0 0 0 1 2 4 11 14 15 41 59 79 98 132 93 103 56 20 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 893 41 94 116 130 160 103 118 126 204 235 266 329 344 382 395 354 251 155 73 15 2
Katarakta (H25-H26, H28) 234 4 11 1 0 2 1 1 4 0 8 11 12 18 23 30 30 36 27 14 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 668 18 95 108 41 57 34 42 45 67 80 125 155 231 346 380 388 252 149 43 10 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 047 33 117 115 31 56 58 49 67 96 122 126 141 189 211 220 165 122 85 41 2 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 184 0 0 1 6 18 4 7 15 33 46 86 103 171 226 313 338 311 275 176 49 6
Angina pectoris (I20) 1 583 0 0 0 0 0 0 1 3 6 19 49 110 191 213 295 293 204 140 50 8 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 991 0 0 0 0 0 0 1 8 36 41 127 207 300 428 458 435 356 325 204 57 8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 281 0 0 0 0 0 1 0 0 12 33 87 162 315 466 608 682 469 285 123 35 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 869 0 0 0 0 4 8 10 8 26 36 42 44 68 128 122 118 99 83 49 23 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 256 3 6 4 16 18 35 25 38 55 82 98 224 363 593 799 939 819 684 349 93 13
Selhání srdce (I50) 6 263 2 2 0 0 0 5 1 6 24 37 57 133 275 512 779 973 1 034 1 168 877 343 35
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5 983 0 1 4 3 7 6 13 28 40 103 158 265 402 630 880 1 042 779 789 566 246 21
Ateroskleróza (I70) 2 942 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 67 86 304 444 573 475 335 293 228 104 15
Varixy dolních končetin (I83) 1 681 0 0 0 0 4 23 57 108 175 198 219 204 215 169 127 78 39 28 23 12 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 4 435 4 30 75 100 81 78 68 56 112 131 180 278 359 462 597 676 484 399 200 56 9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 083 330 745 307 105 166 53 34 57 43 30 24 25 26 27 33 19 19 25 9 3 3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4 799 69 308 130 74 66 46 51 68 95 84 116 145 222 370 457 557 525 614 522 239 41
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 235 457 595 140 45 35 16 16 15 25 19 22 31 44 76 95 136 132 153 115 65 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 776 0 1 299 1 084 96 71 60 44 35 32 24 8 4 8 5 3 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 544 0 8 13 23 119 121 121 134 150 144 132 112 136 130 108 40 35 16 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 937 1 0 2 0 5 2 2 1 5 11 38 48 129 268 324 366 349 228 125 33 0
Astma (J45-J46) 626 1 13 28 36 37 18 22 18 35 34 39 48 26 46 66 49 49 38 20 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 883 6 10 6 15 31 30 28 30 37 69 84 99 172 239 281 286 184 153 83 37 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 887 1 30 51 63 93 143 85 93 49 49 42 35 37 34 29 17 17 13 5 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 378 13 37 14 13 14 14 21 21 23 29 25 27 28 40 20 12 11 10 4 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 629 55 20 25 28 19 19 12 17 16 16 34 28 58 52 41 62 48 35 30 13 1
Peptický vřed (K25-K28) 977 0 0 0 1 5 13 18 14 30 46 40 61 101 89 108 131 93 117 80 27 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 690 16 62 79 133 155 97 95 97 90 118 91 136 158 180 211 265 242 259 150 53 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 655 0 10 111 218 275 184 132 119 135 82 76 66 50 61 56 31 27 13 8 1 0
Tříselná kýla (K40) 2 262 65 110 64 14 29 50 54 74 128 128 137 164 228 259 253 209 147 97 40 12 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 020 4 50 94 10 14 26 61 86 152 143 129 206 200 234 225 189 88 51 45 12 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 725 0 4 6 52 83 92 64 79 68 48 35 38 38 22 33 21 20 13 6 3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 393 5 18 12 10 22 26 21 12 12 18 10 12 22 24 22 43 36 37 19 11 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 1 057 17 10 7 2 9 9 8 15 14 44 42 60 98 131 135 125 97 132 62 34 6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 796 0 0 0 0 0 0 4 6 14 25 49 30 70 88 110 115 104 113 48 19 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 432 21 11 10 9 27 21 42 65 140 123 90 140 137 152 114 103 87 79 37 24 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 139 8 65 67 49 29 5 13 8 9 17 19 42 61 89 133 153 139 121 82 23 7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 814 0 0 0 0 1 1 1 9 39 65 84 124 167 156 97 45 7 16 2 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 649 3 12 8 7 10 10 10 23 47 25 36 42 77 91 73 74 47 30 18 5 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 4 044 0 1 0 4 33 76 99 156 212 248 291 316 377 462 542 457 364 228 131 45 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 923 2 1 1 1 7 5 26 9 23 33 36 47 70 107 141 113 126 89 65 20 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 753 0 14 7 16 17 25 52 68 139 202 151 191 173 149 172 131 101 76 48 19 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 203 15 21 30 34 29 28 44 52 48 52 52 52 93 105 97 119 102 116 78 35 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 360 16 61 49 30 84 98 68 47 69 60 71 79 85 128 127 98 63 63 42 17 5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 729 25 46 28 27 37 32 24 31 28 36 40 56 62 64 49 56 33 31 19 5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 058 18 54 70 59 58 49 30 37 46 49 59 58 54 75 77 72 57 57 53 25 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2 517 0 0 0 1 1 3 4 13 34 74 86 148 246 409 500 499 309 148 34 7 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 3 616 0 0 0 0 4 3 4 9 36 63 145 237 402 576 758 761 403 169 40 6 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 932 0 0 1 20 86 117 88 122 174 218 255 241 199 180 133 63 30 4 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 986 0 25 61 59 96 85 76 67 86 117 126 195 228 180 197 167 104 73 32 11 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 210 0 3 1 5 4 14 16 5 8 15 16 9 21 15 28 30 10 9 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 725 1 8 8 21 23 2 4 4 20 24 52 66 85 127 107 78 61 21 10 3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 862 0 0 0 0 8 10 31 112 165 216 198 202 205 206 181 144 94 58 26 6 0
Dorzalgie (M54) 4 653 0 3 9 56 101 37 59 100 211 210 269 310 395 462 518 586 535 490 254 45 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 691 3 22 30 31 38 24 39 61 116 144 187 212 240 199 165 117 30 21 10 1 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 364 1 5 17 44 50 28 42 39 57 70 91 102 111 134 125 144 113 109 62 19 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 071 105 96 97 43 149 135 84 61 85 76 81 100 121 154 205 172 111 123 59 12 2
Selhání ledvin (N17-N19) 1 514 0 2 4 2 7 10 13 10 35 40 72 78 112 214 203 232 192 175 82 28 3
Urolitiáza (N20-N23) 2 582 0 0 12 9 43 85 103 148 195 208 238 279 286 257 291 241 93 68 19 4 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 316 27 40 56 38 94 49 49 59 80 112 140 175 224 278 382 405 341 382 263 114 8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 33 110 215 269 303 172 74 17 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 581 7 108 209 100 123 85 60 68 61 67 70 79 81 127 101 106 64 44 17 4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 377 0 0 0 8 13 41 25 51 49 46 45 20 28 10 18 10 5 6 2 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 400 0 1 0 5 17 63 63 46 57 43 44 25 7 9 8 6 2 2 1 0 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 319 0 0 1 17 29 69 66 111 233 352 562 406 155 104 75 59 31 27 14 7 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 902 1 5 0 18 79 197 359 389 390 381 386 438 435 548 528 442 198 86 16 6 0
Lékařský potrat (O04) 986 0 0 0 4 73 194 190 186 153 171 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 741 0 0 0 0 68 267 432 475 357 134 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 970 0 0 0 1 241 846 1 253 1 014 519 89 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 630 0 0 0 0 61 123 203 167 67 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 173 0 0 0 1 275 1 206 2 450 2 167 918 147 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 328 0 0 0 0 110 474 1 017 1 099 522 101 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 118 0 0 0 1 4 13 43 34 18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 93 0 0 0 0 5 16 27 18 8 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 839 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 320 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 201 217 225 337 93 64 25 26 17 25 31 25 22 18 40 21 7 6 1 0 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 697 0 1 6 13 36 11 9 14 19 23 54 54 51 87 79 93 57 66 17 7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 691 9 29 98 193 236 147 158 117 128 77 75 53 52 65 56 71 50 36 22 18 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 771 3 21 21 38 33 37 47 31 38 65 75 99 165 246 270 225 146 122 60 24 5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 992 322 502 265 341 560 142 130 121 166 201 225 299 439 539 623 670 523 533 279 105 7
Nitrolební poranění (S06) 3 121 24 109 110 171 199 223 195 144 177 150 159 217 200 209 230 211 139 136 84 30 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 857 141 269 137 145 163 135 109 71 111 85 67 69 74 54 42 53 45 35 27 21 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 263 1 64 248 211 42 29 32 30 33 47 42 72 76 76 70 69 41 43 26 9 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 3 071 1 9 6 21 7 6 7 13 26 17 47 53 102 173 249 298 425 725 549 308 29
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 356 0 15 37 40 30 58 73 83 94 92 93 107 135 122 118 91 67 55 39 7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 716 11 72 206 226 442 547 511 488 540 606 540 490 449 518 476 445 384 369 299 87 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 334 18 90 16 8 12 11 15 19 20 12 29 15 14 17 6 15 6 6 4 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 978 18 147 34 43 122 70 66 46 60 68 61 49 54 39 30 19 14 21 12 4 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 470 2 4 9 7 20 13 18 33 57 44 62 88 115 210 225 235 160 112 40 16 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 208 1 1 3 1 10 16 16 14 17 23 22 20 11 9 16 8 9 5 3 3 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 479 20 98 40 23 19 13 16 20 17 23 16 32 35 26 23 23 16 9 9 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 353 47 62 27 32 37 12 11 16 33 47 56 84 129 164 189 163 112 83 40 9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 157 0 0 0 0 1 8 11 29 38 53 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 906 9 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 221 14 63 41 45 66 27 42 40 54 81 83 156 245 333 380 277 144 94 29 7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 20 707 163 279 346 302 388 1 152 2 377 3 343 2 671 1 118 707 747 936 1 179 1 292 1 345 1 030 826 371 131 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 270 567 15 102 8 105 6 686 4 894 7 669 9 715 13 542 14 532 13 454 11 368 11 834 13 903 17 685 22 547 25 417 25 242 18 970 16 346 9 640 3 558 358
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 7,5 4,1 1,2 1,1 0,9 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,9 1,1 2,4 3,3 6,4 5,4 5,7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 3,4 1,7 1,1 0,9 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,5 0,7 1,4 2,1 2,1 3,6 1,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,2 1,2 0,9 0,3 0,3 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,7 2,6 4,4 5,1 6,7 7,5 9 13,4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,7 15 7,8 4,4 3,5 4,6 2,1 1,7 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,7 2,3 2,6 3,3 4,5 5,1 6 11,8 3,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 2,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,2 2,1 2,9 4,8 7,7 8,2 8,5 7,6 8,1 3,6 1,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,4 2,5 3,4 4,1 3,7 2,3 1,6 1,9 1,9
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,9 1,4 2,3 3,5 4,8 5,5 8,8 9,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 0,9 1,7 2,2 2,3 3,2 2,7 1,5 1,8 0,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,6 0,7 1 1,1 1,3 1,2 1,1 1 0,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 1 1 1 0,8 0,8 0,5 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,2 2,4 3,2 4,2 3,5 3 2,1 1,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,6 1,1 1,7 3,5 4,4 6 6,3 3,7 5,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,5 2,3 1,3 0,7 0,3 1 0,5 1 1,3 1,2 2,3 3,5 6,3 8,9 13,3 14,4 17,5 16 15,5 10 7,9 7,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,3 2 1,6 2,3 1,3 0,5 0,9 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 3,4 4,3 2,9 0,8 0,5 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,2 2,1 0,8 1,1 1 1,5 1,4 1,4 1,9 2 2,1 2,8 3,1 4,4 5 7 7,4 7,9 7,6 6,2 3,9 7,6
Anémie (D50-D64) 1 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 1,2 2 2,9 6 6,9 9,2 9,7 13,4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 0,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1,4 1,6 1,7 1,8 0,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,1 0,2 0,1 0,6 0,9 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 1 1,4 1,8 2,8 3,3 4,7 5,5 7,7 9,3 12,1 9,7 7,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4,9 16,6 14,3 6,7 3,8 4,5 2,6 2,3 2 2,1 2,1 2,4 3 4 3,9 4,7 7,2 10,7 18,2 27 34,8 30,6
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 1,5 2,8 6,6 6,7 1,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,1 0,1 0 0 0,4 2,3 1,1 1 1,1 1,5 1,8 1,6 1,3 1,5 0,9 0,7 0,4 0,3 0,2 0 0,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 0,6 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,8 1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0,3 1,3 2,2 2,9 3,7 1,7 1,6 1,3 1,3 1,4 1,8 1,7 1,6 1,1 1,3 1,8 2 2,8 3 2,8 1,9
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,6 0,9 1,5 2,8 1,7 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 2,3 2,1 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,7 2,2 2 2,1 2,4 2,2 2,5 2,8 3,3 4,5 3 4,3 3,8
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 1,3 2,3 2,6 4,1 4,1 4,3 3,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,2 3,5 1,9 1,8 2,4 2,8 1,3 1,4 1,5 2,1 2,5 3,1 4 4,1 4,5 5,4 6,2 7,1 6,1 5,4 3,2 3,8
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,1 1 0,2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,2 1,5 1,9 1,7 0,7 1 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,5 1,9 2,8 4,1 5,2 6,8 7,2 5,9 3,2 2,1 3,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,7 2,8 2,4 1,8 0,6 1 0,7 0,6 0,8 1 1,3 1,5 1,7 2,3 2,5 3 2,9 3,5 3,4 3 0,4 1,9
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,8 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,3 2,1 2,7 4,2 5,9 8,8 10,9 12,9 10,5 11,5
Angina pectoris (I20) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,4 2,3 2,5 4 5,1 5,8 5,5 3,7 1,7 1,9
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 1,5 2,5 3,6 5 6,2 7,6 10,1 12,9 15 12,2 15,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 2 3,8 5,5 8,3 11,9 13,3 11,3 9 7,5 5,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,5 1,7 2,1 2,8 3,3 3,6 4,9 1,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,9 1,2 2,8 4,4 7 10,8 16,3 23,2 27,1 25,7 20 24,9
Selhání srdce (I50) 5,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,6 3,3 6 10,6 16,9 29,3 46,2 64,5 73,6 66,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,9 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 1,1 1,9 3,3 4,8 7,4 11,9 18,1 22,1 31,2 41,6 52,8 40,2
Ateroskleróza (I70) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1,1 3,7 5,2 7,8 8,3 9,5 11,6 16,8 22,3 28,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,3 1,8 2,1 2,6 2,5 2,6 2 1,7 1,4 1,1 1,1 1,7 2,6 3,8
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,6 0,3 0,6 1,2 1,8 1,4 1 0,8 0,7 1,1 1,4 2,1 3,4 4,3 5,4 8,1 11,8 13,7 15,8 14,7 12 17,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 28,2 15,3 4,8 1,9 2,9 0,7 0,4 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 1 0,7 0,6 5,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,9 5,9 6,3 2 1,3 1,1 0,6 0,6 0,8 1 0,9 1,4 1,8 2,7 4,4 6,2 9,7 14,9 24,3 38,4 51,3 78,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,8 39 12,2 2,2 0,8 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1,3 2,4 3,7 6,1 8,5 13,9 5,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,3 0 26,6 17,1 1,7 1,2 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0 0,2 0,2 0,4 2 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 0,7 1 0,6 0,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,6 3,2 4,4 6,4 9,9 9 9,2 7,1 0
Astma (J45-J46) 0,5 0,1 0,3 0,4 0,7 0,6 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,5 0,9 0,9 1,4 1,5 1,5 0,6 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,5 0,5 0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 1 1,2 2,1 2,8 3,8 5 5,2 6,1 6,1 7,9 5,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,7 0,1 0,6 0,8 1,1 1,6 1,8 1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 1,1 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 4,7 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 1,1 1,4 1,4 2,2 2,8 1,9
Peptický vřed (K25-K28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 1,2 1 1,5 2,3 2,6 4,6 5,9 5,8 5,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,2 1,4 1,3 1,2 2,4 2,7 1,2 1,1 1,2 0,9 1,3 1,1 1,7 1,9 2,1 2,9 4,6 6,9 10,2 11 11,4 5,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,4 0 0,2 1,7 4 4,7 2,3 1,6 1,4 1,4 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 0,5 0,8 0,5 0,6 0,2 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 5,5 2,3 1 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9 1,3 1,4 1,6 2 2,7 3,1 3,4 3,6 4,2 3,8 2,9 2,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0,3 1 1,5 0,2 0,2 0,3 0,7 1 1,5 1,5 1,5 2,5 2,4 2,8 3,1 3,3 2,5 2 3,3 2,6 1,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0,1 0,1 0,9 1,4 1,2 0,8 1 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,7 1 1,5 1,4 2,4 1,9
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,9 1,5 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,7 1,2 1,5 1,8 2,2 2,8 5,2 4,6 7,3 11,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,8 1 1,5 2 3 4,5 3,5 4,1 1,9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,8 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,8 1,4 1,3 1,1 1,7 1,6 1,8 1,5 1,8 2,5 3,1 2,7 5,1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,9 0,7 1,3 1,1 0,9 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 1 1,8 2,7 3,9 4,8 6 4,9 13,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1 1,5 2 1,8 1,3 0,8 0,2 0,6 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,9 1,1 1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,9
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,3 0 0 0 0,1 0,6 1 1,2 1,9 2,1 2,7 3,4 3,9 4,5 5,4 7,4 8 10,3 9 9,6 9,7 3,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 1,3 1,9 2 3,6 3,5 4,8 4,3 1,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1,4 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 1,4 2,2 1,8 2,3 2,1 1,8 2,3 2,3 2,9 3 3,5 4,1 3,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 1,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 1,1 1,2 1,3 2,1 2,9 4,6 5,7 7,5 1,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 1,4 1,2 0,8 0,5 1,4 1,2 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 1 1 1,5 1,7 1,7 1,8 2,5 3,1 3,6 9,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 2,1 0,9 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 1 0,9 1,2 1,4 1,1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,9 1,5 1,1 1,1 1,1 1 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,9 1 1,3 1,6 2,3 3,9 5,4 1,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 1 1,8 3 4,8 6,8 8,7 8,8 5,9 2,5 1,5 1,9
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,7 1,7 2,9 4,8 6,8 10,3 13,2 11,4 6,7 2,9 1,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,6 0 0 0 0,4 1,5 1,5 1,1 1,5 1,7 2,3 3 3 2,4 2,1 1,8 1,1 0,9 0,2 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 0 0,5 1 1,1 1,7 1,1 0,9 0,8 0,9 1,3 1,5 2,4 2,7 2,1 2,7 2,9 3 2,9 2,4 2,4 1,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,8 1 1,5 1,5 1,4 1,7 0,8 0,7 0,6 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,4 1,7 2,3 2,3 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,7 2,3 1,9 1,3 0
Dorzalgie (M54) 3,8 0 0,1 0,1 1 1,7 0,5 0,7 1,2 2,1 2,3 3,2 3,8 4,8 5,4 7 10,2 15,2 19,4 18,7 9,7 5,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,3 0,5 0,7 1,2 1,6 2,2 2,6 2,9 2,3 2,2 2 0,9 0,8 0,7 0,2 1,9
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0,1 0,1 0,3 0,8 0,9 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,3 1,6 1,7 2,5 3,2 4,3 4,6 4,1 1,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 9 2 1,5 0,8 2,6 1,7 1 0,7 0,9 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2,8 3 3,1 4,9 4,3 2,6 3,8
Selhání ledvin (N17-N19) 1,2 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,8 1 1,3 2,5 2,8 4 5,4 6,9 6 6 5,7
Urolitiáza (N20-N23) 2,1 0 0 0,2 0,2 0,7 1,1 1,2 1,8 2 2,2 2,8 3,4 3,4 3 4 4,2 2,6 2,7 1,4 0,9 5,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,7 2,3 0,8 0,9 0,7 1,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,2 1,6 2,1 2,7 3,3 5,2 7 9,7 15,1 19,3 24,5 15,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,3 2,5 3,7 5,3 4,9 2,9 1,3 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 0,6 2,2 3,3 1,8 2,1 1,1 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 1 1 1,5 1,4 1,8 1,8 1,7 1,3 0,9 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 1,9
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,9 0 0 0 0,3 0,5 0,9 0,8 1,3 2,3 3,8 6,6 5 1,9 1,2 1 1 0,9 1,1 1 1,5 1,9
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0,1 0,1 0 0,3 1,4 2,5 4,3 4,7 3,9 4,1 4,5 5,4 5,2 6,5 7,2 7,7 5,6 3,4 1,2 1,3 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0,1 1,3 2,5 2,3 2,2 1,5 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 1,2 3,4 5,2 5,7 3,6 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,3 0 0 0 0 4,1 10,7 15 12,2 5,2 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0 0 0 1 1,6 2,4 2 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,9 0 0 0 0 4,7 15,3 29,4 26,1 9,2 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,7 0 0 0 0 1,9 6 12,2 13,3 5,2 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 71,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 112,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 18,5 4,6 5,3 1,7 1,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0,2 0 0 0,2 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 0,6 1 1,1 1,6 1,6 2,6 1,3 1,5 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,4 0,8 0,6 1,5 3,5 4,1 1,9 1,9 1,4 1,3 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 1,2 1,4 1,4 1,6 3,9 1,9
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,5 0,3 0,4 0,3 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7 0,9 1,2 2 2,9 3,7 3,9 4,1 4,8 4,4 5,1 9,6
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,7 27,5 10,3 4,2 6,2 9,6 1,8 1,6 1,5 1,7 2,2 2,6 3,7 5,3 6,4 8,5 11,7 14,8 21,1 20,5 22,5 13,4
Nitrolební poranění (S06) 2,6 2 2,2 1,7 3,1 3,4 2,8 2,3 1,7 1,8 1,6 1,9 2,7 2,4 2,5 3,1 3,7 3,9 5,4 6,2 6,4 7,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,5 12 5,5 2,2 2,6 2,8 1,7 1,3 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,9 1,3 1,4 2 4,5 7,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0,1 1,3 3,9 3,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 1 1,2 1,2 1,7 1,9 1,9 3,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,7 1,2 2 3,4 5,2 12,1 28,7 40,4 66,1 55,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,3 0,6 0,7 0,5 0,7 0,9 1 0,9 1 1,1 1,3 1,6 1,4 1,6 1,6 1,9 2,2 2,9 1,5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,3 0,9 1,5 3,2 4,1 7,6 6,9 6,1 5,9 5,4 6,5 6,3 6 5,4 6,1 6,5 7,7 10,9 14,6 22 18,7 19,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,5 1,8 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 1,5 3 0,5 0,8 2,1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,8 0,9 0,9 1,9
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7 1,1 1,4 2,5 3,1 4,1 4,5 4,4 2,9 3,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,6 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,7 2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,1 4 1,3 0,4 0,6 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,6 1,9 2,6 2,8 3,2 3,3 2,9 1,9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,1 845,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,8 1,2 1,3 0,6 0,8 1,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,9 1 1,9 2,9 3,9 5,2 4,8 4,1 3,7 2,1 1,5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 17 13,9 5,7 5,4 5,5 6,7 14,6 28,5 40,3 26,9 12 8,3 9,2 11,3 13,9 17,5 23,4 29,2 32,7 27,3 28,1 7,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 221,8 1 288,8 166 105,2 88,8 131,8 123,1 162,5 175,3 135,3 122,4 139,1 170,7 212,7 265,6 345,1 439,2 538,3 646,5 709,2 763,4 684,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)