8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 273 55 67 37 20 8 7 5 4 2 0 2 1 0 5 13 14 14 11 4 4 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 318 16 24 22 25 18 12 8 10 11 13 11 10 7 19 22 22 22 25 11 6 4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 11 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 437 7 4 6 0 7 1 6 4 5 12 17 16 11 42 56 91 59 38 34 19 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 807 37 70 49 30 38 29 25 34 34 33 29 34 36 55 49 59 65 45 34 19 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 475 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 18 29 32 49 102 104 57 38 21 9 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 301 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 4 10 16 42 71 79 38 18 9 7 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 149 0 0 0 0 0 1 2 0 2 4 7 8 7 17 19 28 18 13 18 5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 395 0 0 0 0 0 1 3 5 14 18 31 29 32 55 67 68 35 25 8 3 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 128 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 13 10 11 23 22 16 12 9 2 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 68 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 7 4 10 8 14 14 6 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 216 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 20 27 66 43 19 12 14 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 11 23 63 94 122 73 15 29 5 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 640 8 27 34 21 24 10 13 12 33 46 65 91 128 216 291 265 190 116 30 15 5
Carcinoma in situ (D00-D09) 34 0 0 0 0 0 1 4 2 5 0 4 2 1 3 1 8 2 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 77 0 0 2 0 5 0 2 1 3 3 2 2 7 8 13 16 9 1 1 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 297 0 0 0 0 0 0 4 8 29 77 106 48 12 5 5 2 0 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 046 11 23 16 16 23 19 39 46 54 89 71 70 87 93 130 115 76 37 21 9 1
Anémie (D50-D64) 459 6 6 2 3 8 2 3 7 4 13 18 19 14 32 43 66 63 61 56 29 4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 162 3 17 20 4 5 0 1 3 2 5 3 7 13 19 15 17 12 11 4 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 733 1 5 12 19 13 21 15 20 12 18 55 48 43 75 104 106 69 58 31 8 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 538 44 251 113 37 38 25 41 31 41 65 52 52 42 88 101 125 112 94 120 58 8
Demence (F00-F03) 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 13 22 27 25 14 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 269 0 0 0 9 22 18 13 32 22 24 37 21 30 22 11 6 2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 114 1 0 0 5 25 11 12 17 12 9 4 4 5 0 3 2 4 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 126 0 0 0 4 6 12 16 9 9 22 11 11 7 4 5 5 2 2 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 108 0 1 0 1 4 0 4 7 13 10 16 4 11 10 13 6 4 2 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 747 2 14 50 121 87 44 39 38 42 43 45 42 33 27 30 30 26 17 14 3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 12 8 17 4 0
Roztroušená skleróza (G35) 128 0 0 0 2 3 7 9 17 11 8 28 14 6 10 6 5 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 673 6 50 51 32 23 24 23 31 45 51 37 26 33 53 47 47 43 23 18 10 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 213 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 10 13 14 17 35 28 26 27 27 11 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 418 15 19 37 37 66 37 35 53 78 125 110 116 127 132 151 119 97 42 16 6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 75 0 4 0 1 1 1 1 1 2 4 8 3 2 5 13 10 10 4 3 1 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 483 4 26 25 10 7 15 13 10 14 20 17 24 21 46 81 68 43 21 16 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 588 15 34 35 12 12 18 16 19 27 30 28 50 44 48 73 45 32 33 12 5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 480 2 1 6 8 20 0 1 2 5 22 20 25 30 42 55 65 52 45 55 21 3
Angina pectoris (I20) 298 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 16 29 51 56 42 41 26 19 3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 114 0 0 0 0 0 0 0 3 7 34 55 74 110 156 190 183 107 90 70 32 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 859 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 19 39 66 104 181 163 115 82 54 20 4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 384 3 1 0 0 0 3 4 11 13 16 20 26 38 43 62 45 33 30 26 10 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 721 3 0 5 6 9 3 5 22 25 53 40 55 95 213 258 336 247 188 106 47 5
Selhání srdce (I50) 1 658 0 0 0 0 0 2 0 1 1 14 17 38 60 99 215 306 239 280 266 109 11
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 704 0 1 0 1 0 2 6 8 20 40 42 63 79 134 234 316 256 213 188 88 13
Ateroskleróza (I70) 1 094 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 18 51 87 142 262 214 121 92 62 28 8
Varixy dolních končetin (I83) 898 0 0 0 0 2 7 10 55 85 114 107 80 93 112 106 55 38 14 16 2 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 431 4 11 36 40 41 26 32 24 37 58 53 59 69 119 235 212 169 109 73 22 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 659 109 217 72 35 36 15 12 7 5 11 7 8 9 17 23 23 18 10 11 8 6
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 258 36 50 27 18 17 9 7 12 11 26 26 24 56 103 125 143 138 158 151 101 20
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 504 107 88 15 3 3 3 0 3 2 3 7 3 10 18 27 35 40 51 59 20 7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 595 0 258 213 30 31 18 10 15 4 2 3 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 491 0 6 10 13 27 26 40 42 42 62 54 28 38 41 32 15 11 2 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 583 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 16 36 82 133 117 86 51 44 9 2
Astma (J45-J46) 200 37 40 15 11 11 8 3 4 1 3 7 4 4 11 7 12 8 8 6 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 748 6 5 8 4 8 13 18 23 16 19 36 47 55 80 118 108 69 59 42 14 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 218 0 22 23 25 38 29 11 9 12 7 7 5 1 7 5 7 6 3 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 127 4 13 10 2 3 2 8 8 3 5 6 9 7 19 14 7 1 5 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 137 11 6 3 1 5 1 3 4 4 13 9 9 7 11 11 21 7 6 4 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 232 0 0 1 0 4 1 6 6 6 12 10 15 20 21 27 28 22 26 16 11 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 711 5 8 12 14 38 41 38 42 41 52 37 32 42 49 56 60 57 45 26 14 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 569 0 3 46 89 76 49 47 44 49 33 27 22 12 23 19 15 6 4 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 857 19 40 14 4 7 19 18 28 40 71 53 75 53 91 114 93 70 27 12 9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 779 0 12 11 3 2 6 17 41 63 89 71 70 75 78 112 65 34 12 12 5 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 249 0 1 4 18 31 31 24 21 29 25 12 8 12 10 15 2 3 3 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 157 4 1 0 5 8 10 14 8 3 8 5 10 15 11 13 15 6 9 9 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 314 2 21 7 4 0 5 8 8 7 11 16 7 19 30 45 36 20 29 22 16 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 189 0 0 0 0 0 0 2 5 4 12 9 14 11 25 30 28 20 12 16 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 556 6 11 5 4 10 11 24 45 32 59 59 35 38 47 58 44 25 25 14 4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 355 4 20 28 16 10 4 4 4 4 5 10 13 17 30 60 47 18 30 20 9 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 155 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9 14 23 6 34 27 21 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 130 1 4 4 2 1 3 0 2 3 7 3 8 12 10 23 19 13 7 6 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 480 0 0 0 6 17 25 53 70 100 118 103 107 112 173 180 171 105 76 37 26 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 291 0 0 0 1 3 1 8 3 7 11 9 18 16 43 46 37 28 31 19 9 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 494 0 0 0 1 11 3 8 15 58 37 45 49 49 62 51 38 30 22 6 7 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 261 3 3 3 5 8 9 10 5 8 10 14 12 10 9 37 31 31 20 18 14 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 507 8 24 24 12 27 31 31 30 27 30 23 30 23 36 48 45 24 15 13 5 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 190 5 2 5 1 5 8 12 13 6 11 6 16 16 17 19 17 10 9 7 3 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 225 3 11 15 9 4 8 4 7 14 12 5 11 11 24 13 22 21 7 10 11 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 396 0 0 0 0 0 2 0 3 4 9 11 24 38 56 96 70 41 29 12 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 593 0 0 0 1 0 2 1 1 2 12 30 33 60 100 132 99 69 28 19 3 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 125 0 0 1 7 56 54 41 80 98 160 116 121 106 118 93 48 17 7 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 949 0 15 27 39 48 26 25 42 36 71 66 107 103 87 90 72 46 28 18 2 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 92 1 2 1 16 0 1 2 2 0 12 0 7 4 6 4 17 6 11 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 186 0 2 5 12 11 2 3 4 1 12 15 14 15 17 13 28 18 9 5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 555 0 0 0 0 0 6 8 31 45 68 75 60 48 64 56 43 39 8 3 1 0
Dorzalgie (M54) 1 332 0 5 4 21 23 6 18 32 60 94 88 102 104 115 142 188 136 101 69 20 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 718 0 13 13 12 12 12 24 18 55 78 81 90 78 88 63 53 21 2 4 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 441 0 3 9 11 9 15 11 16 13 21 36 24 32 55 49 62 25 31 14 5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 890 70 66 29 10 42 36 30 33 39 37 50 37 43 53 97 76 62 44 26 9 1
Selhání ledvin (N17-N19) 428 0 4 0 2 2 5 5 7 9 20 28 24 20 42 64 57 38 52 35 12 2
Urolitiáza (N20-N23) 787 0 0 0 2 17 30 38 58 63 95 56 72 74 73 79 72 35 16 4 2 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 346 15 9 16 12 24 27 19 27 38 42 70 67 75 88 161 181 154 137 122 55 7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 11 37 71 119 128 60 23 10 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 656 2 78 94 40 33 25 34 27 24 38 22 23 32 44 70 31 20 10 8 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 135 0 0 0 1 7 5 9 12 16 21 23 13 10 11 3 0 1 1 2 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 248 0 0 0 0 10 24 24 30 43 51 22 12 10 5 7 6 2 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 792 0 0 0 6 16 17 25 47 83 151 183 142 36 20 23 15 15 10 2 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 100 0 0 0 12 37 126 256 278 219 244 189 140 107 138 169 110 50 19 6 0 0
Lékařský potrat (O04) 525 0 0 0 3 30 90 103 98 99 94 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 654 0 0 0 0 19 73 138 190 148 77 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 772 0 0 0 0 44 136 238 207 112 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 316 0 0 0 0 16 43 95 106 44 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 263 0 0 0 0 108 494 1 060 997 501 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 993 0 0 0 0 21 111 289 348 181 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 28 0 0 0 0 0 5 7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 27 0 0 0 0 2 5 5 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 464 95 91 128 51 24 11 6 9 9 5 7 3 11 5 2 5 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 344 0 1 3 9 17 3 2 4 3 22 16 20 29 48 53 48 38 19 7 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 657 5 10 57 103 94 41 35 30 39 46 21 20 19 28 37 23 14 14 11 9 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 117 0 2 0 0 0 1 1 5 6 4 7 6 2 9 19 16 22 7 8 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 933 129 166 78 111 152 25 30 40 57 68 54 67 58 142 154 165 143 117 115 52 10
Nitrolební poranění (S06) 1 380 25 66 67 83 93 71 88 70 65 73 82 72 49 92 75 90 71 79 46 21 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 565 51 95 48 33 38 34 27 35 24 24 16 19 15 16 21 12 15 14 15 12 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 592 0 16 104 105 24 13 17 21 16 24 19 20 33 49 60 31 18 7 12 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 771 1 3 7 5 8 4 3 4 3 11 7 10 20 29 58 77 99 131 164 114 13
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 628 0 7 23 21 19 19 27 41 43 64 49 66 51 57 58 43 22 9 7 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 545 6 64 108 109 170 205 201 207 219 329 223 260 190 216 232 215 165 162 158 96 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 112 12 35 5 4 6 10 0 2 3 8 3 4 6 3 3 3 0 3 1 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 348 6 39 14 23 50 29 25 18 20 23 15 13 11 14 13 11 10 5 7 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 551 0 0 3 4 6 9 10 14 26 34 29 29 35 47 107 72 56 42 25 1 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 134 0 2 0 3 8 9 11 11 14 9 16 13 10 10 8 7 1 1 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 200 8 45 8 10 10 6 4 7 13 10 11 9 11 11 9 17 2 3 4 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 755 47 18 4 5 12 9 12 10 22 45 28 42 58 75 99 102 77 50 29 11 0
Řízení antikoncepce (Z30) 55 0 0 0 0 2 6 5 8 11 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 556 4 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 139 11 18 18 1 23 9 8 19 7 33 51 66 106 187 239 199 82 40 18 2 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 274 37 86 107 91 128 395 863 1 137 1 048 642 287 254 265 365 483 495 290 171 97 30 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 88 211 5 981 2 484 2 117 1 780 2 430 3 035 4 741 5 496 4 935 4 996 4 108 4 210 4 446 6 405 8 381 8 022 5 606 4 211 3 206 1 424 197
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 11,4 3,6 1,5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,4 0,6 1 1,3 0,7 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 3,3 1,3 0,9 1,1 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 0,9 1,6 2,9 2,1 2,9 12
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 1,5 0,2 0,2 0 0,3 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,4 1,4 1,8 3,9 4,3 4,4 6,4 9,3 6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,8 7,7 3,8 1,9 1,4 1,9 1,3 0,9 1,2 1 0,8 1 1,2 1,5 1,9 1,6 2,5 4,7 5,2 6,4 9,3 9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1 1,3 1,7 3,3 4,5 4,2 4,4 3,9 4,4 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,6 1,4 2,3 3,4 2,8 2,1 1,7 3,4 3
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1,2 1,3 1,5 3,4 2,4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 1 1 1,3 1,9 2,1 2,9 2,5 2,9 1,5 1,5 3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 0,9 1 0,4 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,8 0,9 2,1 1,8 1,4 1,4 2,6 1,5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,9 2,2 3 5,2 5,3 1,7 5,4 2,4 3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,7 1,7 1,5 1,3 1 1,2 0,4 0,5 0,4 1 1,2 2,1 3,2 5,2 7,4 9,3 11,4 13,8 13,4 5,6 7,3 15,1
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,1 0,2 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 2 3,5 1,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,4 2,3 1,2 0,6 0,7 1,1 0,8 1,4 1,6 1,6 2,3 2,3 2,5 3,5 3,2 4,2 4,9 5,5 4,3 3,9 4,4 3
Anémie (D50-D64) 1 1,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 0,6 1,1 1,4 2,8 4,6 7,1 10,5 14,2 12
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,6 0,9 0,8 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,5 0,7 0,9 1,3 0,7 0,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,7 0,2 0,3 0,5 0,9 0,6 0,9 0,5 0,7 0,4 0,5 1,8 1,7 1,7 2,6 3,3 4,6 5 6,7 5,8 3,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,5 9,1 13,5 4,4 1,7 1,9 1,1 1,5 1,1 1,2 1,7 1,7 1,8 1,7 3 3,2 5,4 8,2 10,9 22,4 28,4 24,1
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,6 3,1 4,7 6,9 3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0 0 0 0,4 1,1 0,8 0,5 1,1 0,7 0,6 1,2 0,7 1,2 0,8 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,2 0 0 0,2 1,2 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0,4 0,8 2 5,5 4,3 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,5 1,5 1,3 0,9 1 1,3 1,9 2 2,6 1,5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 0,9 3,2 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 0,9 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 1,2 2,7 2 1,5 1,1 1 0,8 1,1 1,3 1,3 1,2 0,9 1,3 1,8 1,5 2 3,1 2,7 3,4 4,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,5 0,6 0,6 1,1 1,2 1,9 3,1 5 5,4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,2 3,1 1 1,5 1,7 3,2 1,6 1,2 1,8 2,3 3,2 3,6 4,1 5,1 4,5 4,8 5,1 7,1 4,9 3 2,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 0,5 3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 0,8 1,4 1 0,5 0,3 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8 1,6 2,6 2,9 3,1 2,4 3 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 3,1 1,8 1,4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,8 1,8 1,7 2,3 1,9 2,3 3,8 2,2 2,4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0,4 0,1 0,2 0,4 1 0 0 0,1 0,1 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4 1,8 2,8 3,8 5,2 10,3 10,3 9
Angina pectoris (I20) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 1,8 1,8 1,8 3 3 3,6 1,5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 1,8 2,6 4,4 5,4 6,1 7,9 7,8 10,4 13,1 15,7 9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,4 2,7 3,6 5,8 7 8,4 9,5 10,1 9,8 12
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0,6 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,5 1,5 2 1,9 2,4 3,5 4,9 4,9 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,9 0,6 0 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,8 0,7 1,4 1,3 2 3,8 7,3 8,3 14,5 18 21,8 19,8 23 15,1
Selhání srdce (I50) 3,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0,6 1,3 2,4 3,4 6,9 13,2 17,4 32,4 49,7 53,4 33,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,9 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,4 2,2 3,2 4,6 7,5 13,6 18,6 24,7 35,2 43,1 39,2
Ateroskleróza (I70) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,8 3,5 4,9 8,4 9,2 8,8 10,7 11,6 13,7 24,1
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,9 2,5 2,9 3,5 2,8 3,8 3,9 3,4 2,4 2,8 1,6 3 1 6
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,2 0,8 0,6 1,4 1,8 2 1,1 1,1 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,8 4,1 7,5 9,1 12,3 12,6 13,7 10,8 6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 22,6 11,7 2,8 1,6 1,8 0,7 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1 1,3 1,2 2,1 3,9 18,1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,9 7,5 2,7 1,1 0,8 0,8 0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 0,9 0,9 2,3 3,5 4 6,2 10 18,3 28,2 49,4 60,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,1 22,2 4,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,9 1,5 2,9 5,9 11 9,8 21,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,3 0 13,9 8,4 1,4 1,5 0,8 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0 0,3 0,4 0,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,2 1,6 1,8 1 1,5 1,4 1 0,6 0,8 0,2 0,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,5 2,8 4,3 5 6,3 5,9 8,2 4,4 6
Astma (J45-J46) 0,5 7,7 2,2 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,6 0,9 1,1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,7 1,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 1,2 1,7 2,2 2,8 3,8 4,6 5 6,8 7,9 6,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,5 0 1,2 0,9 1,1 1,9 1,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,8 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 0,1 0,6 0,2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 2,3 0,3 0,1 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,9 0,5 0,7 0,7 0,5 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7 0,9 1,2 1,6 3 3 5,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 1 0,4 0,5 0,6 1,9 1,8 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1 1,7 1,7 1,8 2,6 4,2 5,2 4,9 6,9 6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,2 1,8 4,1 3,7 2,1 1,7 1,5 1,5 0,8 0,9 0,8 0,5 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 3,9 2,2 0,6 0,2 0,3 0,8 0,6 1 1,2 1,8 1,8 2,7 2,1 3,1 3,6 4 5,1 3,1 2,2 4,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,8 0 0,6 0,4 0,1 0,1 0,3 0,6 1,4 1,9 2,3 2,3 2,5 3 2,7 3,6 2,8 2,5 1,4 2,2 2,4 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0,1 0,2 0,8 1,5 1,3 0,9 0,7 0,9 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,8 0,1 0 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 1 1,7 1,5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,4 1,1 0,3 0,2 0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,8 1 1,4 1,5 1,5 3,4 4,1 7,8 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,9 1 1,2 1,5 1,4 3 0,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 1,2 0,6 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 1,5 0,9 1,5 2 1,2 1,5 1,6 1,9 1,9 1,8 2,9 2,6 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,8 1,1 1,1 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,9 2 1,3 3,5 3,7 4,4 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,2 1,2 0,9 0,9 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,7 0,8 0,9 0,8 1,1 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,4 0 0 0 0,3 0,8 1,1 1,9 2,4 3 3 3,4 3,8 4,5 6 5,8 7,4 7,6 8,8 6,9 12,7 3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1,5 1,5 1,6 2 3,6 3,6 4,4 3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1,1 0 0 0 0 0,5 0,1 0,3 0,5 1,7 0,9 1,5 1,7 2 2,1 1,6 1,6 2,2 2,5 1,1 3,4 6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,6 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 1,2 1,3 2,3 2,3 3,4 6,9 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 1,7 1,3 0,9 0,5 1,3 1,3 1,1 1 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 1,2 1,5 1,9 1,7 1,7 2,4 2,4 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 1 0,1 0,2 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1 1,3 1,5 6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 0,4 0,9 1,5 0,8 1,9 5,4 9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,5 1,9 3,1 3 3 3,4 2,2 0,5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 1 1,2 2,4 3,4 4,2 4,3 5 3,2 3,6 1,5 3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,6 0 0 0 0,3 2,8 2,3 1,5 2,7 2,9 4,1 3,8 4,3 4,3 4,1 3 2,1 1,2 0,8 0,4 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0 0,8 1,1 1,8 2,4 1,1 0,9 1,4 1,1 1,8 2,2 3,8 4,2 3 2,9 3,1 3,3 3,2 3,4 1 3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0,1 0 0,7 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,4 1,3 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 1,2 1,3 1 0,9 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,3 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,1 1,3 1,7 2,5 2,1 1,9 2,2 1,8 1,8 2,8 0,9 0,6 0,5 0
Dorzalgie (M54) 3 0 0,3 0,2 1 1,1 0,3 0,6 1,1 1,8 2,4 2,9 3,6 4,2 4 4,5 8,1 9,9 11,7 12,9 9,8 12
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,6 0 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,9 0,6 1,6 2 2,7 3,2 3,2 3 2 2,3 1,5 0,2 0,7 0,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 1,2 0,9 1,3 1,9 1,6 2,7 1,8 3,6 2,6 2,4 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 14,5 3,6 1,1 0,5 2,1 1,6 1,1 1,1 1,2 0,9 1,7 1,3 1,7 1,8 3,1 3,3 4,5 5,1 4,9 4,4 3
Selhání ledvin (N17-N19) 1 0 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 0,9 0,8 1,4 2 2,5 2,8 6 6,5 5,9 6
Urolitiáza (N20-N23) 1,8 0 0 0 0,1 0,8 1,3 1,3 2 1,9 2,4 1,9 2,6 3 2,5 2,5 3,1 2,5 1,9 0,7 1 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,1 3,1 0,5 0,6 0,5 1,2 1,2 0,7 0,9 1,1 1,1 2,3 2,4 3 3 5,1 7,8 11,2 15,9 22,8 26,9 21,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,5 2,4 3,8 5,5 4,4 2,7 1,9 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,5 0,4 4,2 3,7 1,8 1,6 1,1 1,2 0,9 0,7 1 0,7 0,8 1,3 1,5 2,2 1,3 1,5 1,2 1,5 0,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,6 0 0 0 0 0,5 1 0,9 1 1,3 1,3 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,3 0,8 0,7 0,9 1,6 2,5 3,9 6,1 5 1,5 0,7 0,7 0,6 1,1 1,2 0,4 0,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,8 0 0 0 0,5 1,8 5,5 9,1 9,6 6,5 6,3 6,3 5 4,3 4,7 5,4 4,7 3,6 2,2 1,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 1,2 0 0 0 0,1 1,5 3,9 3,7 3,4 2,9 2,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 0 0 0 0,9 3,2 4,9 6,5 4,4 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,8 0 0 0 0 2,2 5,9 8,5 7,1 3,3 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,8 1,9 3,4 3,6 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,4 0 0 0 0 5,3 21,5 37,6 34,3 14,8 2,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,3 0 0 0 0 1 4,8 10,3 12 5,4 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 31,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 19,7 4,9 5 2,3 1,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0 0,1 0,1 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 0,7 1,2 1,7 1,7 2,1 2,8 2,2 1,3 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,5 1 0,5 2,2 4,7 4,6 1,8 1,2 1 1,2 1,2 0,7 0,7 0,8 1 1,2 1 1 1,6 2,1 4,4 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 1,6 0,8 1,5 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,4 26,8 9 3,1 5,1 7,5 1,1 1,1 1,4 1,7 1,7 1,8 2,4 2,3 4,9 4,9 7,1 10,4 13,6 21,5 25,5 30,1
Nitrolební poranění (S06) 3,1 5,2 3,6 2,6 3,8 4,6 3,1 3,1 2,4 1,9 1,9 2,7 2,6 2 3,2 2,4 3,9 5,2 9,2 8,6 10,3 6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 10,6 5,1 1,9 1,5 1,9 1,5 1 1,2 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 1,1 1,6 2,8 5,9 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,3 0 0,9 4,1 4,8 1,2 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 1,3 1,7 1,9 1,3 1,3 0,8 2,2 1,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,8 1 1,9 3,3 7,2 15,2 30,7 55,8 39,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,4 0 0,4 0,9 1 0,9 0,8 1 1,4 1,3 1,6 1,6 2,3 2,1 2 1,9 1,8 1,6 1 1,3 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 1,2 3,5 4,2 5 8,4 8,9 7,1 7,1 6,5 8,4 7,4 9,2 7,7 7,4 7,4 9,2 12 18,8 29,5 47 30,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 2,5 1,9 0,2 0,2 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 1,2 2,1 0,6 1 2,5 1,3 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 1,3 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 1 1 1,4 1,6 3,4 3,1 4,1 4,9 4,7 0,5 6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0,1 0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0,5 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 1,7 2,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 0,1 0,3 0,7 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,7 9,8 1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,7 1,2 0,9 1,5 2,3 2,6 3,2 4,4 5,6 5,8 5,4 5,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,3 945,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,6 2,3 1 0,7 0 1,1 0,4 0,3 0,7 0,2 0,8 1,7 2,3 4,3 6,4 7,6 8,6 6 4,6 3,4 1 6
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 16,5 7,7 4,6 4,2 4,1 6,3 17,2 30,6 39,1 31 16,4 9,5 9 10,7 12,6 15,4 21,3 21,1 19,8 18,1 14,7 9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 200,1 1 241,6 134 83,3 81 119,7 131,9 168,3 188,9 146,2 128 135,9 149,3 179,8 220,3 268 345 408,2 487,9 599,6 697 593,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)