8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 300 50 73 33 19 15 7 5 4 4 8 1 4 5 6 14 18 15 13 3 3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 363 23 38 27 26 20 26 9 11 13 14 9 13 8 17 20 20 19 23 22 4 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 455 4 4 4 3 0 5 2 6 3 10 18 19 15 43 72 82 55 57 37 11 5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 966 52 62 70 31 40 46 62 59 53 37 47 62 41 53 55 58 48 38 31 20 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 463 0 0 0 0 0 2 0 3 8 4 10 15 24 68 101 95 56 47 26 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 350 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 13 31 64 82 84 39 23 5 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 173 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 7 7 9 26 32 26 22 14 18 2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 342 0 0 0 0 0 0 0 7 15 16 35 36 26 54 62 35 33 15 6 1 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 160 0 0 0 0 0 1 0 6 3 12 6 18 18 32 24 20 8 6 2 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 61 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 3 12 6 16 5 1 3 3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 212 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 17 40 52 37 23 22 8 2 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 382 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 20 17 47 85 88 58 33 14 8 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 702 2 22 30 29 10 19 22 12 36 60 81 112 132 196 354 283 153 79 52 17 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 41 0 0 0 0 0 2 6 4 3 2 2 3 3 4 4 4 1 2 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 86 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 5 6 14 18 18 11 6 2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 329 0 0 0 0 0 1 1 10 27 86 118 56 13 3 6 6 1 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 193 23 24 24 18 20 34 35 49 73 92 72 95 85 109 161 123 62 58 25 11 0
Anémie (D50-D64) 460 6 6 3 3 2 0 4 1 9 9 8 20 16 25 64 74 46 60 55 38 11
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 152 2 22 11 8 4 1 4 2 4 2 6 5 4 12 24 15 12 5 7 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 828 0 2 13 23 15 14 12 24 21 26 45 35 63 81 136 103 87 80 38 9 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 587 41 192 94 53 32 24 30 35 48 67 56 53 73 81 142 127 125 122 106 74 12
Demence (F00-F03) 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 12 16 29 26 11 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 301 0 0 0 9 29 27 20 16 42 40 39 16 17 22 15 6 0 1 1 0 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 104 0 0 0 3 11 24 11 10 10 7 13 1 0 2 3 2 2 1 3 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 150 0 0 0 5 11 11 17 19 18 20 9 16 8 6 3 3 3 0 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 81 0 0 0 0 4 5 3 4 4 9 11 6 9 8 1 5 7 4 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 712 1 7 69 123 87 37 36 35 43 49 42 24 31 16 24 26 21 21 11 8 1
Alzheimerova nemoc (G30) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 11 13 15 5 2 1
Roztroušená skleróza (G35) 112 0 0 0 0 2 9 10 11 8 17 19 17 7 4 5 3 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 699 11 44 39 29 37 27 30 30 37 49 54 50 43 38 65 38 31 23 17 7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 231 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 8 9 13 20 41 32 36 33 20 10 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 219 18 27 27 41 43 33 54 61 92 89 86 86 104 106 134 97 59 34 19 9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 77 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 2 1 3 7 15 11 17 3 7 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 509 0 23 28 12 13 18 12 8 19 16 21 15 37 67 71 69 39 29 9 2 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 608 15 35 47 11 17 15 13 22 25 38 40 38 46 54 55 56 48 16 12 5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 549 0 1 0 5 15 0 6 2 10 15 21 35 30 44 67 86 51 73 57 28 3
Angina pectoris (I20) 316 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 15 24 27 41 66 52 27 27 20 6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 165 0 0 0 0 0 1 0 3 17 38 63 64 92 190 194 172 124 114 64 24 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 898 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 22 42 90 108 203 167 112 78 42 14 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 374 0 0 0 0 0 1 2 8 8 13 22 23 19 45 45 58 60 37 23 9 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 939 4 0 3 6 7 7 13 17 24 37 56 85 133 189 313 331 286 206 163 51 8
Selhání srdce (I50) 1 639 0 0 1 0 0 1 2 0 4 16 33 27 59 131 218 290 226 254 247 110 20
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 877 4 1 1 1 3 4 3 4 24 41 44 69 106 179 293 272 243 248 215 109 13
Ateroskleróza (I70) 974 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 24 41 63 140 253 181 115 77 51 14 4
Varixy dolních končetin (I83) 834 0 0 0 0 1 1 29 51 85 120 82 91 75 95 102 50 16 13 16 5 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 361 2 19 33 39 36 21 20 25 32 53 52 58 66 129 204 195 160 95 91 29 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 690 113 234 114 33 32 19 14 11 13 12 12 9 9 8 11 14 10 7 11 4 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 164 39 83 33 9 7 15 17 11 19 13 21 36 45 60 130 134 140 132 136 61 23
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 475 105 85 21 6 4 3 3 1 5 10 3 6 4 21 23 38 39 41 27 27 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 636 2 298 227 20 17 16 15 13 13 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 481 3 1 11 11 33 35 30 40 40 55 34 42 27 43 39 23 8 6 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 545 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 19 41 81 114 113 83 54 23 5 1
Astma (J45-J46) 297 63 96 29 15 9 3 2 0 6 1 6 5 6 8 12 10 9 11 4 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 750 7 6 0 13 10 11 17 16 17 30 30 34 69 102 131 92 71 51 29 13 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 223 0 4 9 29 44 30 19 13 14 9 10 8 8 10 8 4 2 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 126 3 11 4 7 9 4 14 8 10 7 1 5 10 8 13 5 3 2 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 182 18 2 4 0 5 2 3 9 2 16 9 2 11 15 24 20 15 12 9 2 2
Peptický vřed (K25-K28) 233 0 0 0 0 0 8 2 14 7 9 12 11 13 18 28 27 34 26 15 8 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 788 5 8 11 17 28 50 41 46 45 51 31 38 45 54 71 72 62 53 43 15 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 591 0 1 45 79 81 61 59 53 41 44 21 25 24 18 20 8 5 3 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 903 18 36 35 5 11 15 24 25 55 66 76 70 68 103 112 87 48 38 8 1 2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 859 1 8 11 2 4 19 24 30 81 79 77 85 74 92 115 75 41 29 9 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 252 0 1 2 22 38 11 43 22 21 18 12 12 11 12 10 9 3 2 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 150 2 2 1 8 11 14 5 7 11 9 8 3 7 15 10 11 8 7 6 5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 279 4 19 10 0 1 8 9 9 4 10 12 12 23 19 34 31 24 20 23 6 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 216 0 0 0 0 0 0 2 1 5 13 12 17 21 24 39 25 20 20 11 5 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 517 7 11 6 5 7 9 17 22 65 58 46 43 47 45 56 21 20 16 13 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 345 3 14 12 14 3 2 3 5 5 7 9 10 24 32 61 36 35 29 32 8 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 167 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 27 26 15 30 35 12 4 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 151 2 3 1 4 2 1 1 4 5 11 11 6 21 15 19 14 16 3 11 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 445 0 0 2 1 14 22 51 54 105 109 114 131 117 171 187 139 97 71 42 15 3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 315 0 0 0 1 2 1 6 4 12 18 16 21 12 40 37 48 31 31 24 11 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 435 0 3 1 0 1 8 7 21 29 51 46 45 32 46 55 38 21 16 6 8 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 287 4 1 5 2 4 11 10 5 9 7 8 18 17 15 41 31 26 29 26 17 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 507 6 21 23 10 27 36 28 30 23 22 26 30 33 37 55 34 25 22 15 4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 210 6 8 4 2 5 7 14 6 10 9 9 21 14 19 21 23 7 10 9 6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 265 8 12 9 12 17 4 8 7 15 11 13 11 18 21 24 14 18 16 13 13 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 431 0 0 0 0 0 1 1 1 5 11 17 22 40 67 105 70 60 22 7 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 544 0 0 0 0 0 0 0 4 1 13 24 56 51 68 133 89 80 20 3 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 074 0 0 2 1 46 44 59 68 107 131 116 113 99 119 96 56 14 2 0 1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 928 1 9 17 27 60 31 34 28 43 77 59 100 109 95 106 51 37 19 19 6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 96 1 3 0 7 0 1 3 2 1 15 3 0 5 15 12 17 3 7 0 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 177 1 0 1 7 12 3 0 5 7 8 14 15 10 33 23 18 15 5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 468 0 0 0 0 1 2 6 28 46 64 55 53 52 49 38 35 24 12 3 0 0
Dorzalgie (M54) 1 382 0 0 6 13 22 12 15 35 73 97 84 102 104 136 174 170 111 124 83 21 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 594 0 6 14 7 15 14 7 21 29 65 59 78 82 85 53 33 19 2 3 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 447 0 1 5 14 8 11 6 12 15 29 39 29 28 47 64 49 32 31 21 6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 951 60 62 23 16 30 45 45 35 54 42 49 53 50 70 93 61 66 54 28 13 2
Selhání ledvin (N17-N19) 448 0 1 0 0 1 7 3 5 19 13 16 25 27 46 60 80 51 43 37 13 1
Urolitiáza (N20-N23) 806 0 0 2 2 10 24 31 56 72 79 62 72 61 84 110 63 48 19 9 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 333 6 8 14 16 35 27 23 20 42 67 64 65 76 102 152 139 147 137 118 68 7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 15 37 101 157 110 42 22 5 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 681 5 67 104 33 46 35 23 27 27 30 26 27 29 50 59 43 21 19 10 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 153 0 0 0 2 5 10 13 13 20 27 13 15 9 9 10 2 2 3 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 256 0 1 0 0 17 38 19 34 47 45 29 14 3 4 3 0 1 0 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 800 0 0 1 4 10 16 26 44 73 194 138 128 51 35 32 19 13 13 3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 083 0 2 0 4 28 119 228 247 279 247 151 143 129 143 174 96 64 23 5 1 0
Lékařský potrat (O04) 656 0 0 0 0 41 103 140 111 125 125 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 622 0 0 0 0 21 71 145 159 150 72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 794 0 0 0 0 41 113 264 212 141 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 318 0 0 0 0 17 51 97 89 55 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 397 0 0 0 0 99 539 1 038 1 088 537 92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 083 0 0 0 0 40 136 294 352 206 52 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 16 0 0 0 0 2 2 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 38 0 0 0 0 4 6 11 10 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 437 89 72 106 50 28 8 11 6 5 13 14 3 5 9 13 1 3 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 361 0 0 2 17 16 3 1 6 6 16 17 25 38 52 47 40 29 25 13 8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 716 5 12 63 92 90 44 43 35 31 56 22 20 30 25 42 34 20 22 22 8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 104 1 0 0 1 0 2 3 3 2 6 6 7 9 16 9 18 9 6 5 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 914 151 177 72 99 117 25 30 38 36 61 50 63 61 116 162 184 150 138 117 57 10
Nitrolební poranění (S06) 1 393 17 89 76 70 96 81 77 65 78 88 62 63 56 98 92 69 55 78 49 32 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 559 52 88 35 29 41 38 25 14 30 24 25 18 18 12 22 14 18 25 20 10 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 514 1 21 79 61 12 9 16 17 28 18 26 23 30 42 51 32 24 11 9 4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 767 1 2 6 1 4 3 1 4 9 4 11 17 21 45 68 78 87 126 171 95 13
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 619 0 11 17 21 16 27 31 39 52 60 54 44 49 55 51 42 18 21 6 5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 542 4 49 103 110 180 219 224 213 245 269 231 222 189 255 247 205 160 183 152 73 9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 134 8 51 5 4 6 3 4 7 9 6 5 6 6 5 1 2 0 4 1 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 384 4 32 8 18 34 38 29 31 35 25 24 15 20 12 15 12 11 13 6 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 429 0 2 4 11 3 1 10 9 21 14 27 30 29 46 75 60 41 36 8 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 55 0 0 1 1 2 1 2 2 9 4 9 2 2 12 2 0 2 1 3 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 179 11 36 18 8 14 1 9 7 12 10 9 10 5 10 4 6 5 2 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 772 39 35 14 14 25 10 7 18 25 39 30 39 53 87 92 90 57 53 28 15 2
Řízení antikoncepce (Z30) 85 0 0 0 0 0 4 5 9 24 33 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 617 4 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 117 0 15 16 6 10 8 19 16 31 45 39 55 107 204 236 152 104 37 15 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 723 30 63 84 64 109 349 863 1 127 1 063 549 254 205 238 326 458 387 278 156 92 25 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 88 834 6 125 2 485 2 086 1 654 2 315 3 190 4 915 5 441 5 461 4 899 4 013 4 239 4 585 6 594 8 803 7 383 5 435 4 411 3 206 1 399 195
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 10,4 4 1,3 0,9 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 1,2 1,5 0,6 1,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 4,8 2,1 1,1 1,2 1 1,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,6 0,9 1,5 2,6 4,2 2 3,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,5 0
Septikémie (A40-A41) 1 0,8 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 0,6 1,4 2,3 3,9 4,3 6,5 7 5,5 18,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,2 10,8 3,4 2,7 1,5 2 1,9 2,2 2 1,5 1 1,6 2,2 1,6 1,8 1,7 2,8 3,7 4,3 5,9 9,9 3,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,9 2,3 3,2 4,5 4,3 5,4 4,9 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,2 2,1 2,6 4 3 2,6 0,9 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1 1,2 1,7 1,6 3,4 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 1,2 1,3 1 1,8 2 1,7 2,6 1,7 1,1 0,5 3,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6 0,7 1,1 0,8 0,9 0,6 0,7 0,4 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,3 0,6 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,3 1,6 1,8 1,8 2,5 1,5 1 3,8
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,7 1,6 2,7 4,2 4,5 3,8 2,7 4 3,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,9 0,4 1,2 1,2 1,4 0,5 0,8 0,8 0,4 1 1,6 2,8 4 5,2 6,5 11,2 13,4 11,8 9 9,9 8,4 3,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0,6 0,9 0,9 0,7 0,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 2,3 4,1 2 0,5 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,7 4,8 1,3 0,9 0,9 1 1,4 1,2 1,7 2,1 2,4 2,5 3,4 3,3 3,6 5,1 5,8 4,8 6,6 4,7 5,5 0
Anémie (D50-D64) 1 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,3 0,2 0,3 0,7 0,6 0,8 2 3,5 3,6 6,9 10,4 18,9 41,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,4 1,2 0,4 0,4 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,7 0,9 0,6 1,3 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,9 0 0,1 0,5 1,1 0,7 0,6 0,4 0,8 0,6 0,7 1,5 1,3 2,5 2,7 4,3 4,9 6,7 9,1 7,2 4,5 3,8
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,6 8,6 10,5 3,7 2,5 1,6 1 1,1 1,2 1,4 1,8 1,9 1,9 2,9 2,7 4,5 6 9,7 13,9 20,1 36,8 45,5
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,2 3,3 4,9 5,5 3,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0 0 0 0,4 1,4 1,1 0,7 0,5 1,2 1,1 1,3 0,6 0,7 0,7 0,5 0,3 0 0,1 0,2 0 3,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 0,5 1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,5 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0 0,2 0,5 0,5 0,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 0,2 0,4 2,7 5,8 4,3 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 1,2 0,5 0,8 1,2 1,6 2,4 2,1 4 3,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1 1,7 0,9 1 3,8
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,7 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 2,3 2,4 1,5 1,4 1,8 1,1 1,1 1 1 1,3 1,9 1,8 1,7 1,3 2,1 1,8 2,4 2,6 3,2 3,5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 1,3 1,5 2,8 3,8 3,8 5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,8 3,8 1,5 1,1 1,9 2,1 1,4 1,9 2,1 2,6 2,3 3 3,1 4,1 3,5 4,2 4,6 4,6 3,9 3,6 4,5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,5 1,3 0,3 1,3 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 0 1,3 1,1 0,6 0,6 0,7 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,5 1,4 2,2 2,3 3,3 3 3,3 1,7 1 3,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,4 3,1 1,9 1,8 0,5 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,4 1,8 1,8 1,7 2,7 3,7 1,8 2,3 2,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0,1 0 0,2 0,7 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 1,3 1,2 1,5 2,1 4,1 3,9 8,3 10,8 13,9 11,4
Angina pectoris (I20) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 2,1 2,5 2,1 3,1 3,8 3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1 2,2 2,3 3,6 6,3 6,2 8,2 9,6 13 12,1 11,9 18,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 1,5 3,5 3,6 6,4 7,9 8,7 8,9 8 7 11,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,8 0,8 0,7 1,5 1,4 2,8 4,6 4,2 4,4 4,5 3,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,4 0,8 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,9 3,1 5,2 6,3 9,9 15,7 22,1 23,5 30,9 25,3 30,3
Selhání srdce (I50) 3,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 1,1 1 2,3 4,3 6,9 13,8 17,5 29 46,9 54,7 75,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,3 0,8 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 1,1 1,5 2,5 4,2 5,9 9,3 12,9 18,8 28,3 40,8 54,2 49,2
Ateroskleróza (I70) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,5 2,5 4,6 8 8,6 8,9 8,8 9,7 7 15,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,9 0 0 0 0 0 0 1 1,7 2,4 3,2 2,8 3,3 2,9 3,2 3,2 2,4 1,2 1,5 3 2,5 7,6
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,4 1 1,3 1,8 1,8 0,9 0,7 0,9 0,9 1,4 1,8 2,1 2,6 4,3 6,5 9,3 12,4 10,8 17,3 14,4 7,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 23,6 12,8 4,4 1,6 1,6 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,8 0,8 2,1 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,6 8,1 4,5 1,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,4 0,5 0,3 0,7 1,3 1,8 2 4,1 6,4 10,8 15,1 25,8 30,3 87,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,1 21,9 4,6 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,7 0,7 1,8 3 4,7 5,1 13,4 11,4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,4 0,4 16,3 8,8 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,6 0,1 0,4 0,5 1,6 1,4 1,1 1,4 1,1 1,4 1,2 1,5 1,1 1,4 1,2 1,1 0,6 0,7 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,6 2,7 3,6 5,4 6,4 6,2 4,4 2,5 3,8
Astma (J45-J46) 0,7 13,1 5,2 1,1 0,7 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,3 0,8 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,7 1,5 0,3 0 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 1 1,2 2,7 3,4 4,2 4,4 5,5 5,8 5,5 6,5 3,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,5 0 0,2 0,4 1,4 2,2 1,2 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 3,8 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,5 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 1 7,6
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2,6 3 2,8 4 3,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,8 1 0,4 0,4 0,8 1,4 2,1 1,4 1,6 1,3 1,3 1,1 1,4 1,8 1,8 2,3 3,4 4,8 6,1 8,2 7,5 7,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,1 1,8 3,7 4 2,5 2,1 1,8 1,2 1,2 0,7 0,9 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0
Tříselná kýla (K40) 2,1 3,8 2 1,4 0,2 0,5 0,6 0,8 0,9 1,6 1,7 2,6 2,5 2,7 3,4 3,6 4,1 3,7 4,3 1,5 0,5 7,6
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,8 0,8 1 2,3 2,1 2,6 3,1 2,9 3,1 3,6 3,6 3,2 3,3 1,7 1,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0,1 0,1 1 1,9 0,5 1,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,4 0,1 0 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 2,5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,8 1 0,4 0 0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,9 0,6 1,1 1,5 1,9 2,3 4,4 3 3,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 1,2 1,2 1,5 2,3 2,1 2,5 3,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,8 1,5 1,6 1,5 1,8 1,5 1,8 1 1,5 1,8 2,5 1,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,6 0,8 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,1 1,9 1,7 2,7 3,3 6,1 4 3,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,9 0,9 0,6 1 1,1 0,6 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0,4 0,2 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,8 0,5 0,6 0,7 1,2 0,3 2,1 0,5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,3 0 0 0,1 0 0,7 0,9 1,8 1,8 3 2,9 3,9 4,7 4,6 5,7 5,9 6,6 7,5 8,1 8 7,5 11,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 0,5 1,3 1,2 2,3 2,4 3,5 4,6 5,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0,2 0 0 0 0,3 0,2 0,7 0,8 1,3 1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 1,8 1,6 1,8 1,1 4 3,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,8 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 0,5 1,3 1,5 2 3,3 4,9 8,4 3,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 1,3 1,1 0,9 0,5 1,3 1,5 1 1 0,6 0,6 0,9 1,1 1,3 1,2 1,7 1,6 1,9 2,5 2,8 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 1,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,8 0,5 0,6 0,7 1,1 0,5 1,1 1,7 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1,7 0,7 0,4 0,6 0,8 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 0,8 0,7 1,4 1,8 2,5 6,5 3,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,8 1,6 2,2 3,3 3,3 4,6 2,5 1,3 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,8 2 2 2,3 4,2 4,2 6,2 2,3 0,6 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,4 0 0 0,1 0 2,3 1,8 2,1 2,3 3 3,4 4 4,1 3,9 3,9 3 2,7 1,1 0,2 0 0,5 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,1 0,2 0,5 0,7 1,3 3 1,3 1,2 1 1,2 2 2 3,6 4,3 3,2 3,4 2,4 2,9 2,2 3,6 3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0,2 0 0,3 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0,1 0 0,2 0,5 0,4 0,8 0,2 0,8 0 0,5 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,2 0 0 0,3 0,6 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 1,1 0,7 0,9 1,2 0,6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 1,3 1,7 1,9 1,9 2 1,6 1,2 1,7 1,9 1,4 0,6 0 0
Dorzalgie (M54) 3,1 0 0 0,2 0,6 1,1 0,5 0,5 1,2 2,1 2,6 2,9 3,7 4,1 4,5 5,5 8,1 8,6 14,2 15,7 10,4 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,3 0 0,3 0,5 0,3 0,7 0,6 0,2 0,7 0,8 1,7 2 2,8 3,2 2,8 1,7 1,6 1,5 0,2 0,6 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0,1 0,2 0,7 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 0,8 1,3 1 1,1 1,6 2 2,3 2,5 3,5 4 3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2,2 12,5 3,4 0,9 0,8 1,5 1,8 1,6 1,2 1,5 1,1 1,7 1,9 2 2,3 2,9 2,9 5,1 6,2 5,3 6,5 7,6
Selhání ledvin (N17-N19) 1 0 0,1 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 3,8 3,9 4,9 7 6,5 3,8
Urolitiáza (N20-N23) 1,8 0 0 0,1 0,1 0,5 1 1,1 1,9 2 2,1 2,1 2,6 2,4 2,8 3,5 3 3,7 2,2 1,7 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 1,3 0,4 0,5 0,8 1,7 1,1 0,8 0,7 1,2 1,8 2,2 2,3 3 3,4 4,8 6,6 11,4 15,6 22,4 33,8 26,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,4 3,4 5 5,2 3,3 2,5 0,9 1,5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,5 1 3,7 4,1 1,6 2,3 1,4 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,7 1,9 2 1,6 2,2 1,9 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,6 0 0,1 0 0 0,8 1,6 0,7 1,2 1,3 1,2 1 0,5 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,5 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,2 0,5 0,7 0,9 1,5 2,1 5,1 4,7 4,6 2 1,2 1 0,9 1 1,5 0,6 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,7 0 0,1 0 0,2 1,4 4,9 8 8,4 7,9 6,5 5,2 5,1 5,1 4,7 5,5 4,6 5 2,6 0,9 0,5 0
Lékařský potrat (O04) 1,5 0 0 0 0 2 4,2 4,9 3,8 3,5 3,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 1 2,9 5,1 5,4 4,2 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,8 0 0 0 0 2 4,6 9,3 7,2 4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,8 2,1 3,4 3 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,7 0 0 0 0 4,9 22,1 36,4 37 15,2 2,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 2 5,6 10,3 12 5,8 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,4 39,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 18,6 3,9 4,1 2,4 1,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0,2 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0 0 0,1 0,8 0,8 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 1,7 1,5 1,9 2,2 2,9 2,5 4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,6 1 0,7 2,5 4,4 4,4 1,8 1,5 1,2 0,9 1,5 0,8 0,7 1,2 0,8 1,3 1,6 1,5 2,5 4,2 4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 0,7 0,7 0,9 0,5 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,3 31,5 9,7 2,8 4,7 5,8 1 1,1 1,3 1 1,6 1,7 2,3 2,4 3,8 5,1 8,7 11,6 15,8 22,2 28,3 37,9
Nitrolební poranění (S06) 3,2 3,5 4,9 3 3,3 4,7 3,3 2,7 2,2 2,2 2,3 2,1 2,3 2,2 3,3 2,9 3,3 4,3 8,9 9,3 15,9 7,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 10,8 4,8 1,4 1,4 2 1,6 0,9 0,5 0,8 0,6 0,9 0,6 0,7 0,4 0,7 0,7 1,4 2,9 3,8 5 3,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,2 0,2 1,1 3,1 2,9 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 0,5 0,9 0,8 1,2 1,4 1,6 1,5 1,9 1,3 1,7 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,7 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,4 0,6 0,8 1,5 2,2 3,7 6,7 14,4 32,4 47,2 49,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,4 0 0,6 0,7 1 0,8 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 1,6 1,9 1,8 1,6 2 1,4 2,4 1,1 2,5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 0,8 2,7 4 5,2 8,9 9 7,9 7,2 6,9 7,1 7,9 8 7,4 8,5 7,8 9,7 12,4 20,9 28,8 36,3 34,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,7 2,8 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 0,5 0,2 0,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 0,8 1,7 0,3 0,9 1,7 1,6 1 1,1 1 0,7 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,6 0,9 1,5 1,1 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0 0,1 0,2 0,5 0,1 0 0,4 0,3 0,6 0,4 0,9 1,1 1,1 1,5 2,4 2,8 3,2 4,1 1,5 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0 0,2 0,1 0,6 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 2,3 2 0,7 0,4 0,7 0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,8 8,1 1,9 0,5 0,7 1,2 0,4 0,2 0,6 0,7 1 1 1,4 2,1 2,9 2,9 4,3 4,4 6,1 5,3 7,5 7,6
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,5 963,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,5 0 0,8 0,6 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5 0,9 1,2 1,3 2 4,2 6,8 7,5 7,2 8 4,2 2,8 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15,3 6,3 3,4 3,3 3 5,4 14,3 30,3 38,4 30 14,4 8,7 7,4 9,3 10,8 14,5 18,4 21,5 17,8 17,5 12,4 11,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 201,8 1 277,9 135,8 81,3 78,2 114,3 131,1 172,6 185,2 154,3 128,8 138 152,3 179,6 218,8 279,2 350,5 420,6 503,7 608,1 695,3 738,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)