8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 365 64 121 49 22 14 7 8 3 2 3 3 4 1 8 11 18 8 11 5 3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 361 23 31 32 17 22 20 11 9 7 13 12 14 15 18 26 18 23 22 20 8 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 331 5 7 7 2 3 3 2 4 7 2 9 13 12 34 58 49 41 40 24 7 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 892 34 60 61 32 49 58 49 27 48 35 41 44 41 62 56 62 37 38 38 18 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 473 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 11 23 41 70 114 83 61 29 26 8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 367 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 15 34 73 91 78 29 24 13 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 200 0 0 0 0 0 1 2 4 3 2 12 3 15 25 34 29 17 18 25 10 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 377 0 0 0 0 0 0 3 5 12 19 29 30 41 57 66 51 27 20 14 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 130 0 0 0 0 0 0 2 1 8 11 9 8 23 16 19 9 10 9 5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 91 0 0 0 0 0 2 3 1 1 5 7 9 11 17 12 9 6 8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 14 19 51 82 56 17 21 8 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 457 0 0 0 0 0 3 1 0 2 5 3 7 19 58 105 109 59 54 22 10 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 785 0 15 20 24 14 10 17 20 41 59 81 124 165 236 348 248 159 130 54 19 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 35 0 0 0 0 0 1 2 6 2 3 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 106 0 2 0 1 1 0 1 1 2 3 1 16 7 19 29 14 9 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 332 0 0 0 0 0 0 6 10 51 77 104 44 13 13 9 3 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 146 5 15 14 14 26 32 48 38 69 72 104 80 95 127 144 90 83 52 33 5 0
Anémie (D50-D64) 399 1 7 2 7 1 2 0 7 8 7 13 20 20 32 40 43 44 67 49 26 3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 140 3 13 18 6 4 2 0 2 2 6 6 2 7 13 14 14 11 5 8 4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 877 2 9 15 14 13 22 15 30 26 36 30 44 73 91 139 94 97 71 38 16 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 588 45 203 99 30 21 20 30 34 53 63 42 55 64 90 123 150 129 130 125 74 8
Demence (F00-F03) 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 8 8 11 22 29 12 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 316 0 0 0 1 27 26 22 28 25 41 44 19 28 24 17 7 6 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 134 0 0 0 4 30 31 23 18 7 2 4 1 5 1 3 0 2 2 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 160 0 0 1 3 11 14 19 20 29 15 9 9 9 7 9 2 0 3 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 106 0 1 0 2 1 3 4 6 9 10 9 10 10 10 9 8 3 7 4 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 751 2 9 54 102 93 46 46 40 61 48 31 50 19 22 27 20 24 27 19 10 1
Alzheimerova nemoc (G30) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6 7 16 14 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 187 0 0 0 0 8 8 17 19 18 30 22 22 11 10 15 7 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 710 13 24 43 28 29 28 46 33 48 52 56 37 52 52 46 42 37 27 10 5 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 252 0 0 0 0 0 0 1 2 0 8 5 14 12 25 42 41 29 42 14 15 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 311 11 19 31 47 41 39 51 51 86 90 105 111 111 135 141 114 58 48 18 3 1
Katarakta (H25-H26, H28) 111 0 0 2 1 0 1 2 1 5 2 5 6 5 7 22 18 12 11 8 2 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 610 10 28 28 19 10 10 15 10 13 15 19 30 46 77 98 69 53 41 15 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 680 13 42 49 16 17 18 13 28 33 26 39 50 43 75 73 53 43 26 17 6 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 537 0 0 1 4 13 3 1 4 5 14 22 11 32 62 72 80 61 73 51 26 2
Angina pectoris (I20) 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 19 24 34 47 37 30 35 17 2 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 056 0 0 0 0 0 0 1 5 16 24 48 64 114 136 199 151 116 94 63 20 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 862 0 0 0 0 0 0 2 1 5 8 29 31 70 127 192 155 101 79 46 14 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 353 0 0 0 0 2 7 4 4 11 12 27 28 23 23 56 64 34 27 21 10 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 940 2 0 8 8 3 13 12 26 23 43 50 60 135 236 365 295 259 204 136 58 4
Selhání srdce (I50) 1 652 0 0 0 0 0 0 2 3 7 14 25 26 57 161 222 259 201 287 251 122 15
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 086 2 1 0 0 0 1 4 11 29 40 47 86 129 199 331 334 269 284 201 110 8
Ateroskleróza (I70) 1 118 0 0 0 0 0 0 1 5 1 9 17 42 85 164 264 185 143 97 68 33 4
Varixy dolních končetin (I83) 872 0 0 0 0 0 10 35 66 91 115 74 84 90 101 106 40 21 17 12 9 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 473 0 27 42 55 36 39 31 29 34 49 47 60 82 163 199 212 153 121 54 35 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 746 109 257 119 30 37 14 11 9 21 16 8 10 13 11 17 13 14 18 11 7 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 248 50 67 33 11 10 9 4 15 17 26 18 34 61 102 135 122 125 168 145 79 17
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 460 61 77 18 6 2 7 8 0 4 5 5 11 16 19 30 41 34 43 45 25 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 731 0 320 267 37 27 15 12 11 19 10 2 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 569 3 9 13 12 35 36 24 50 57 72 43 43 42 50 42 22 7 6 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 740 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 14 15 63 85 180 139 98 77 51 8 2
Astma (J45-J46) 303 84 71 27 14 10 3 3 7 3 6 10 5 13 5 8 11 9 13 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 709 4 6 5 4 10 3 15 15 20 14 31 38 42 76 131 105 61 84 31 13 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 250 0 7 13 34 47 25 24 10 17 4 9 8 3 11 13 11 6 3 5 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 174 3 16 21 6 5 5 10 13 17 14 7 6 10 12 11 9 2 4 2 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 214 18 8 3 3 2 5 9 8 5 9 15 10 21 14 16 14 13 21 18 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 273 0 0 0 0 3 6 7 13 7 10 12 15 24 31 36 24 26 24 17 16 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 847 5 15 18 22 38 50 55 43 46 47 42 43 36 66 72 66 67 53 42 19 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 581 0 5 36 80 72 76 54 45 52 33 19 26 21 25 16 9 7 2 2 0 1
Tříselná kýla (K40) 886 18 49 26 5 9 19 15 30 42 67 65 56 79 106 108 88 45 33 14 12 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 811 3 15 13 4 6 10 22 33 68 85 83 67 66 91 107 67 37 15 16 2 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 256 0 0 3 24 61 28 25 16 12 16 16 11 10 10 5 10 5 3 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 166 9 2 2 4 7 15 8 5 8 9 5 10 11 9 11 17 12 13 6 2 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 293 4 12 5 1 1 2 5 4 6 12 11 22 20 26 33 40 25 29 24 10 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 185 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 8 16 16 21 33 19 21 25 14 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 494 8 4 6 1 12 9 22 25 51 43 41 42 45 43 58 37 16 20 9 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 382 0 26 14 16 11 3 1 4 6 9 11 12 18 39 48 51 42 29 21 20 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 170 0 0 0 0 0 1 1 1 4 14 21 21 35 23 25 15 6 2 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 187 2 5 0 0 2 3 3 6 8 15 14 16 17 25 24 18 10 12 6 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 484 0 0 2 5 13 39 47 61 98 116 98 112 124 176 217 144 92 73 52 14 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 313 2 0 2 0 0 5 5 7 9 12 20 21 26 33 46 37 25 33 18 10 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 423 0 0 0 1 3 14 9 10 54 37 39 43 42 40 53 39 16 10 10 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 307 7 10 6 2 9 10 3 9 8 11 12 8 22 31 29 38 23 28 30 8 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 555 14 25 21 11 24 34 30 44 26 28 33 25 32 43 59 37 30 17 20 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 278 4 10 4 6 8 12 12 11 12 21 13 21 18 28 30 24 15 19 6 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 275 6 18 17 16 9 13 9 9 12 19 10 9 11 20 23 16 12 25 9 10 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 362 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 13 31 44 49 81 57 39 18 14 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 594 0 0 0 0 1 0 2 1 12 13 27 50 64 87 127 108 65 25 10 1 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 164 0 0 0 10 44 55 73 79 108 117 132 131 122 130 96 45 16 5 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 012 0 18 22 28 63 50 34 42 46 77 78 77 97 116 110 67 38 26 20 3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 126 1 1 0 11 1 1 5 4 3 16 4 6 16 15 11 22 2 6 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 155 1 3 8 8 8 1 3 5 4 4 8 12 16 21 23 8 15 5 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 517 0 0 1 0 0 5 10 35 43 61 58 53 56 60 65 30 29 8 3 0 0
Dorzalgie (M54) 1 457 0 1 1 11 27 16 24 44 78 90 100 98 129 150 157 166 148 135 67 15 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 650 0 5 12 6 13 14 20 17 50 66 66 79 93 90 60 37 14 6 1 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 424 0 2 4 12 13 13 13 8 17 36 28 27 32 50 41 40 40 27 17 4 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 922 57 61 24 10 47 52 45 44 51 33 45 51 54 66 92 71 55 42 14 8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 472 0 1 1 0 7 9 9 15 5 3 15 21 32 63 69 60 55 54 38 15 0
Urolitiáza (N20-N23) 874 0 2 4 1 13 30 40 43 86 82 67 82 71 130 112 64 25 11 9 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 378 7 14 15 14 37 34 23 25 33 56 57 71 79 129 171 131 141 141 133 58 9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 566 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 17 54 96 156 133 63 28 9 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 792 4 64 119 39 53 46 39 27 37 37 27 39 49 68 53 45 22 18 5 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 153 0 0 0 0 8 12 15 13 16 25 17 12 10 11 7 4 1 1 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 240 0 0 0 0 9 33 29 24 44 44 27 9 4 5 10 1 0 0 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 787 0 0 0 5 15 24 26 37 107 147 148 117 44 39 35 21 8 11 3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 012 0 0 0 14 28 119 192 238 216 223 193 154 127 133 175 119 52 22 7 0 0
Lékařský potrat (O04) 630 0 0 0 6 43 117 129 114 119 93 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 707 0 0 0 0 17 79 191 181 167 62 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 743 0 0 0 0 33 120 208 225 129 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 255 0 0 0 0 14 55 61 67 52 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 063 0 0 0 0 100 463 947 972 498 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 097 0 0 0 0 19 151 295 391 197 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 25 0 0 0 0 1 7 7 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 47 0 0 0 0 1 5 21 11 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 448 87 97 112 41 25 11 4 7 8 8 15 3 3 6 7 5 8 0 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 380 0 4 6 15 14 4 2 9 12 15 27 33 38 50 63 37 24 20 6 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 648 10 20 44 88 72 58 26 38 44 36 31 23 16 30 27 28 23 15 12 6 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 35 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 2 4 6 5 5 1 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 009 144 151 87 91 122 35 48 29 63 67 48 61 85 125 176 180 164 148 128 53 4
Nitrolební poranění (S06) 1 593 16 81 67 81 127 111 114 98 114 97 73 79 76 87 103 58 59 72 62 16 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 621 58 89 39 37 49 44 31 38 25 28 23 19 17 29 22 21 11 11 19 9 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 541 0 13 88 66 11 8 17 16 28 25 29 26 35 55 44 32 20 13 9 5 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 763 0 6 4 2 3 3 7 2 13 9 11 8 25 34 54 69 86 142 167 103 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 629 0 14 15 31 31 26 29 39 50 52 46 57 42 62 48 34 19 12 15 5 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 503 3 48 87 122 171 230 215 226 270 290 198 213 193 240 255 170 153 192 144 74 9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 138 14 49 7 3 3 4 3 3 9 5 4 9 2 6 6 5 0 3 2 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 394 5 59 18 15 37 27 25 22 23 35 26 15 18 15 23 7 7 9 4 4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 479 2 2 8 4 3 10 12 16 16 18 29 41 34 72 76 53 32 27 19 5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 69 0 1 1 0 8 2 2 5 5 7 3 7 10 9 4 3 2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 220 15 36 19 10 12 8 10 9 4 15 16 11 8 17 11 11 3 2 3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 666 35 23 12 7 11 2 8 7 15 32 37 41 54 77 83 70 49 55 36 10 2
Řízení antikoncepce (Z30) 108 1 0 0 0 0 3 4 16 32 39 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 347 4 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 284 2 11 10 13 16 9 26 28 22 51 70 118 171 199 276 140 59 39 20 4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 517 40 68 110 59 107 307 672 995 991 485 240 210 265 376 507 429 323 179 117 31 6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 90 717 5 861 2 613 2 216 1 677 2 401 3 365 4 723 5 407 5 494 4 656 4 090 4 339 5 157 7 244 9 150 7 306 5 323 4 774 3 325 1 428 168
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 14,1 6,5 1,9 1,1 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,4 0,9 0,7 1,2 1 1,6 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 5,1 1,7 1,3 0,8 1,1 0,8 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 1,9 2,5 3,8 4,2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 1,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 1,1 1,9 2,5 3,4 4,5 4,6 3,7 10,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 7,5 3,2 2,4 1,5 2,4 2,3 1,7 0,9 1,3 1 1,4 1,6 1,5 2 1,8 3,1 3 4,3 7,3 9,4 10,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,8 1,5 2,2 3,7 4,2 5 3,3 5 4,2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 1,3 2,3 3 4 2,4 2,7 2,5 0,5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,8 1,1 1,5 1,4 2 4,8 5,2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,1 1,5 1,8 2,1 2,6 2,2 2,2 2,7 1,6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 0,5 0,6 0,5 0,8 1 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 1,6 2,7 2,8 1,4 2,4 1,5 1,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,9 3,4 5,5 4,9 6,1 4,2 5,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,1 0 0,8 0,8 1,2 0,7 0,4 0,6 0,7 1,1 1,6 2,9 4,6 6,2 7,6 11,3 12,6 13,1 14,6 10,3 10 5,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,6 0,3 0,6 0,9 0,7 0,7 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,4 2,1 3,7 1,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,6 1,1 0,8 0,6 0,7 1,3 1,2 1,7 1,3 1,9 2 3,7 2,9 3,6 4,1 4,7 4,6 6,8 5,8 6,3 2,6 0
Anémie (D50-D64) 0,9 0,2 0,4 0,1 0,3 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,8 1 1,3 2,2 3,6 7,5 9,4 13,6 16,4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,7 0,7 0,7 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 0,6 1,5 2,1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 0,5 1 0,7 1 1,1 1,6 2,7 2,9 4,5 4,8 8 8 7,3 8,4 10,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,6 9,9 10,9 3,9 1,4 1 0,8 1 1,1 1,4 1,7 1,5 2 2,4 2,9 4 7,6 10,6 14,6 24 38,8 43,7
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,9 2,5 5,6 6,3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0 0 0 0 1,3 1 0,8 0,9 0,7 1,1 1,5 0,7 1,1 0,8 0,6 0,4 0,5 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,2 1,5 1,2 0,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0,3 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,8 0,8 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0,4 0,5 2,1 4,9 4,6 1,8 1,6 1,3 1,6 1,3 1,1 1,8 0,7 0,7 0,9 1 2 3 3,6 5,2 5,5
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,8 2,7 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 2,9 1,3 1,7 1,3 1,4 1,1 1,6 1,1 1,3 1,4 2 1,4 2 1,7 1,5 2,1 3 3 1,9 2,6 10,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 1,4 2,1 2,4 4,7 2,7 7,9 10,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 2,4 1 1,2 2,3 2 1,5 1,8 1,7 2,3 2,5 3,7 4,1 4,2 4,3 4,6 5,8 4,8 5,4 3,4 1,6 5,5
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,9 1 1,2 1,5 1 5,5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 2,2 1,5 1,1 0,9 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7 1,1 1,7 2,5 3,2 3,5 4,4 4,6 2,9 2,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,5 2,9 2,3 1,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,9 0,9 0,7 1,4 1,8 1,6 2,4 2,4 2,7 3,5 2,9 3,3 3,1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 0 0,2 0,6 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,8 0,4 1,2 2 2,3 4,1 5 8,2 9,8 13,6 10,9
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,5 1,9 2,5 3,9 3,3 1 5,5
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 1,7 2,4 4,3 4,4 6,5 7,7 9,5 10,5 12,1 10,5 27,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 1 1,1 2,6 4,1 6,2 7,9 8,3 8,9 8,8 7,3 10,9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 1 1 0,9 0,7 1,8 3,3 2,8 3 4 5,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,4 0,4 0 0,3 0,4 0,1 0,5 0,4 0,9 0,6 1,2 1,8 2,2 5,1 7,6 11,9 15 21,3 22,9 26,1 30,4 21,9
Selhání srdce (I50) 3,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1 2,1 5,2 7,2 13,2 16,5 32,2 48,1 64 82
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,8 0,4 0,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1,1 1,7 3,2 4,9 6,4 10,8 17 22,1 31,9 38,5 57,7 43,7
Ateroskleróza (I70) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,6 1,5 3,2 5,3 8,6 9,4 11,8 10,9 13 17,3 21,9
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0,4 1,2 2,2 2,5 3,2 2,6 3,1 3,4 3,2 3,5 2 1,7 1,9 2,3 4,7 5,5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,4 0 1,5 1,7 2,7 1,8 1,5 1,1 1 0,9 1,3 1,7 2,2 3,1 5,2 6,5 10,8 12,6 13,6 10,3 18,4 27,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 24 13,8 4,7 1,4 1,8 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 1,2 2 2,1 3,7 5,5
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 11 3,6 1,3 0,5 0,5 0,4 0,1 0,5 0,5 0,7 0,6 1,3 2,3 3,3 4,4 6,2 10,3 18,8 27,8 41,4 92,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 13,4 4,1 0,7 0,3 0,1 0,3 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 1 2,1 2,8 4,8 8,6 13,1 16,4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,7 0 17,2 10,6 1,8 1,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,7 0,5 0,5 0,6 1,7 1,4 0,8 1,7 1,5 2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,4 1,1 0,6 0,7 0,4 0,5 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,5 0,6 2,4 2,7 5,9 7,1 8,1 8,6 9,8 4,2 10,9
Astma (J45-J46) 0,7 18,5 3,8 1,1 0,7 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,6 0,7 1,5 0,2 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,6 0,9 0,3 0,2 0,2 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 1,1 1,4 1,6 2,4 4,3 5,3 5 9,4 5,9 6,8 5,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,6 0 0,4 0,5 1,6 2,3 1 0,8 0,3 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,6 0,5 0,3 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,7 0,9 0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4 0,8 0,4 0,5 0,7 1,1 2,4 3,4 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1 1,2 1,2 2,1 2,7 3,3 8,4 10,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,9 1,1 0,8 0,7 1,1 1,9 1,9 1,9 1,4 1,2 1,3 1,5 1,6 1,4 2,1 2,3 3,4 5,5 5,9 8 10 10,9
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,3 1,4 3,9 3,5 3 1,9 1,5 1,4 0,9 0,7 1 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,2 0,4 0 5,5
Tříselná kýla (K40) 2 4 2,6 1 0,2 0,4 0,7 0,5 1 1,1 1,8 2,3 2,1 3 3,4 3,5 4,5 3,7 3,7 2,7 6,3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,8 0,7 0,8 0,5 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,8 2,3 2,9 2,5 2,5 2,9 3,5 3,4 3 1,7 3,1 1 5,5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0 0,1 1,2 3 1,1 0,9 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,9 1 1,5 1,1 1 5,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,9 0,6 0,2 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0,8 0,8 1,1 2 2,1 3,3 4,6 5,2 5,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 1,1 1 1,7 2,8 2,7 1,6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 1,8 0,2 0,2 0 0,6 0,4 0,8 0,8 1,4 1,2 1,4 1,5 1,7 1,4 1,9 1,9 1,3 2,2 1,7 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,9 0 1,4 0,6 0,8 0,5 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,3 1,6 2,6 3,5 3,3 4 10,5 5,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,8 1,3 0,7 0,8 0,8 0,5 0,2 0,2 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,4 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 1,3 1,1 0,5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,4 0 0 0,1 0,2 0,6 1,5 1,6 2 2,6 3,2 3,5 4,1 4,7 5,6 7,1 7,3 7,6 8,2 10 7,3 5,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0,4 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,8 1 1,1 1,5 1,9 2,1 3,7 3,4 5,2 10,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0 0 0,1 0,5 0,3 0,3 1,5 1 1,4 1,6 1,6 1,3 1,7 2 1,3 1,1 1,9 1,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 1,5 0,5 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,8 1 0,9 1,9 1,9 3,1 5,7 4,2 16,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,3 3,1 1,3 0,8 0,5 1,2 1,3 1 1,5 0,7 0,8 1,2 0,9 1,2 1,4 1,9 1,9 2,5 1,9 3,8 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0,9 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,8 0,7 0,9 1 1,2 1,2 2,1 1,1 2,1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1,3 1 0,7 0,8 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1 2,8 1,7 5,2 10,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,7 1,6 2,6 2,9 3,2 2 2,7 2,1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 1 1,8 2,4 2,8 4,1 5,5 5,3 2,8 1,9 0,5 5,5
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,7 0 0 0 0,5 2,2 2,1 2,6 2,6 2,9 3,2 4,6 4,8 4,6 4,2 3,1 2,3 1,3 0,6 0,2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,3 0 1 0,9 1,3 3,1 1,9 1,2 1,4 1,2 2,1 2,7 2,8 3,7 3,7 3,6 3,4 3,1 2,9 3,8 1,6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0,2 0,1 0 0,5 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,6 0,5 0,4 1,1 0,2 0,7 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,4 1,2 0,6 0,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,2 1,2 1,7 2 2 2,1 1,9 2,1 1,5 2,4 0,9 0,6 0 0
Dorzalgie (M54) 3,3 0 0,1 0 0,5 1,3 0,6 0,8 1,5 2,1 2,5 3,5 3,6 4,9 4,8 5,1 8,4 12,2 15,1 12,8 7,9 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,3 0,5 0,3 0,6 0,5 0,7 0,6 1,3 1,8 2,3 2,9 3,5 2,9 2 1,9 1,2 0,7 0,2 0,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0,1 0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,5 1 1 1 1,2 1,6 1,3 2 3,3 3 3,3 2,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2,1 12,5 3,3 1 0,5 2,3 2 1,6 1,5 1,4 0,9 1,6 1,9 2 2,1 3 3,6 4,5 4,7 2,7 4,2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 1,1 0 0,1 0 0 0,3 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,5 0,8 1,2 2 2,2 3 4,5 6,1 7,3 7,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 2 0 0,1 0,2 0 0,6 1,2 1,4 1,4 2,3 2,2 2,4 3 2,7 4,2 3,6 3,3 2,1 1,2 1,7 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,1 1,5 0,8 0,6 0,7 1,8 1,3 0,8 0,8 0,9 1,5 2 2,6 3 4,1 5,6 6,7 11,6 15,8 25,5 30,4 49,2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,6 2 3,1 5,1 6,8 5,2 3,1 1,7 0,5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,8 0,9 3,4 4,7 1,9 2,6 1,8 1,4 0,9 1 1 1 1,4 1,8 2,2 1,7 2,3 1,8 2 1 0,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 0,4 1,3 1 0,8 1,2 1,2 1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0,5 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,2 0,7 0,9 0,9 1,2 2,9 4 5,2 4,3 1,7 1,3 1,1 1,1 0,7 1,2 0,6 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,6 0 0 0 0,7 1,4 4,6 6,7 8 5,8 6,1 6,8 5,7 4,8 4,3 5,7 6 4,3 2,5 1,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 1,4 0 0 0 0,3 2,1 4,6 4,5 3,8 3,2 2,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 0,8 3,1 6,7 6,1 4,5 1,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,7 0 0 0 0 1,6 4,7 7,3 7,5 3,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 0 0 0 0 0,7 2,1 2,1 2,2 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 0 0 0 0 4,9 18 33,1 32,6 13,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 0,9 5,9 10,3 13,1 5,3 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,4 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 19,1 5,2 4,5 2 1,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0 0 0 5,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 0 0,2 0,2 0,7 0,7 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 1 1,2 1,4 1,6 2,1 1,9 2 2,2 1,1 0,5 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,5 2,2 1,1 1,7 4,2 3,5 2,3 0,9 1,3 1,2 1 1,1 0,8 0,6 1 0,9 1,4 1,9 1,7 2,3 3,1 5,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 31,7 8,1 3,5 4,4 6 1,4 1,7 1 1,7 1,8 1,7 2,2 3,2 4 5,7 9,1 13,5 16,6 24,5 27,8 21,9
Nitrolební poranění (S06) 3,6 3,5 4,4 2,7 3,9 6,3 4,3 4 3,3 3,1 2,7 2,6 2,9 2,9 2,8 3,4 2,9 4,9 8,1 11,9 8,4 10,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,4 12,8 4,8 1,6 1,8 2,4 1,7 1,1 1,3 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,9 0,7 1,1 0,9 1,2 3,6 4,7 10,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,2 0 0,7 3,5 3,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,8 0,7 1 1 1,3 1,8 1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 2,6 5,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,7 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,9 1,1 1,8 3,5 7,1 15,9 32 54 82
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,4 0 0,8 0,6 1,5 1,5 1 1 1,3 1,3 1,4 1,6 2,1 1,6 2 1,6 1,7 1,6 1,3 2,9 2,6 10,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 0,7 2,6 3,5 5,9 8,4 9 7,5 7,6 7,3 8 7 7,8 7,3 7,7 8,3 8,6 12,6 21,5 27,6 38,8 49,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 3,1 2,6 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0 0,3 0,4 0,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 1,1 3,2 0,7 0,7 1,8 1,1 0,9 0,7 0,6 1 0,9 0,6 0,7 0,5 0,7 0,4 0,6 1 0,8 2,1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 1 1,5 1,3 2,3 2,5 2,7 2,6 3 3,6 2,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0,1 0 0 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 3,3 1,9 0,8 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,6 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,5 7,7 1,2 0,5 0,3 0,5 0,1 0,3 0,2 0,4 0,9 1,3 1,5 2 2,5 2,7 3,6 4 6,2 6,9 5,2 10,9
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,9 1,1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,9 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,9 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 0,4 0,9 0,9 0,6 1,4 2,5 4,3 6,4 6,4 9 7,1 4,9 4,4 3,8 2,1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14,8 8,8 3,7 4,4 2,8 5,3 11,9 23,5 33,3 26,7 13,3 8,4 7,7 10 12,1 16,5 21,8 26,6 20,1 22,4 16,3 32,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 206,6 1 289,0 140,6 88,1 80,8 118,2 131 165,1 181,1 148,2 127,7 144 159,9 194,1 232,3 297,8 371,1 438 535,6 637,1 748,8 918

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)