8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 283 21 54 26 11 11 3 2 3 1 5 2 2 11 15 20 25 21 20 23 5 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 196 19 35 19 14 17 8 3 7 6 6 4 4 5 6 11 10 9 6 4 3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 3 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 266 4 3 5 3 3 0 3 4 3 4 9 10 11 23 38 33 40 37 25 7 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 728 36 55 53 24 50 39 32 39 34 29 23 35 28 57 47 47 45 26 20 6 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 334 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 20 34 26 63 69 58 30 20 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 15 31 66 63 64 42 22 3 3 2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 152 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 3 5 8 13 25 22 22 28 14 6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 256 0 0 0 0 0 0 1 8 8 14 18 19 17 37 42 41 32 14 4 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 121 0 0 0 0 0 1 2 8 1 4 9 6 11 26 15 21 6 7 3 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 7 4 14 4 4 1 3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 28 53 23 10 4 0 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 279 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 4 19 16 33 59 61 39 21 13 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 202 3 25 15 17 11 12 11 9 23 49 45 95 98 183 230 157 115 72 21 11 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 44 0 0 0 0 0 1 1 1 3 13 7 2 3 2 3 3 4 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 63 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 3 4 9 19 11 5 5 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 320 0 0 0 0 0 0 2 9 37 81 91 51 15 4 18 7 5 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 010 4 13 6 15 19 12 17 39 37 63 52 76 89 132 141 126 86 52 28 3 0
Anémie (D50-D64) 267 4 6 4 1 5 2 4 2 3 5 5 9 18 21 32 34 34 41 17 20 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 123 0 8 13 4 4 3 2 4 1 3 2 4 2 9 17 15 13 8 8 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 355 0 4 10 10 16 7 7 6 12 12 16 23 33 45 40 31 40 22 16 5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 969 27 112 90 51 40 23 18 17 19 25 27 36 46 75 76 59 81 59 63 23 2
Demence (F00-F03) 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 12 17 30 8 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 213 0 0 0 1 18 6 10 23 29 30 23 34 11 14 12 2 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 123 0 1 0 1 16 23 24 27 7 7 6 2 2 2 1 1 0 1 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 248 0 0 0 1 7 22 20 45 31 35 35 11 11 15 11 3 0 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 185 3 1 0 1 9 5 6 10 15 18 24 33 24 12 18 4 2 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 679 1 7 19 47 56 51 45 42 54 69 46 67 39 28 42 14 17 15 15 5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 10 14 17 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 52 0 0 0 0 0 1 1 3 6 3 16 12 3 4 3 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 368 8 35 26 20 17 13 16 8 19 16 14 33 29 21 30 12 25 17 8 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 178 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 4 11 11 23 33 32 27 10 12 3 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 782 7 14 20 25 22 15 11 31 32 58 71 79 78 95 91 54 45 20 12 1 1
Katarakta (H25-H26, H28) 39 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 3 2 3 7 8 4 3 1 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 852 4 11 30 17 19 9 9 18 26 40 41 67 45 99 143 115 84 53 19 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 845 10 37 50 18 15 9 16 24 29 50 38 53 74 85 82 106 71 47 28 2 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 355 3 0 1 1 2 0 0 2 10 11 12 16 22 38 58 61 47 45 19 6 1
Angina pectoris (I20) 284 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 20 20 42 34 38 45 43 20 6 3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 750 0 0 0 0 0 0 1 5 17 18 32 56 94 104 130 91 79 61 43 19 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 250 0 0 0 0 0 0 1 1 11 14 37 66 122 198 243 194 182 120 54 7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 270 0 0 0 0 2 1 5 7 7 9 11 8 20 28 37 39 39 27 21 7 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 377 3 0 1 3 8 7 7 9 22 23 50 41 75 139 206 243 240 178 96 24 2
Selhání srdce (I50) 1 180 0 0 0 0 0 1 1 3 5 11 14 27 67 121 157 161 195 183 150 65 19
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 004 0 1 0 1 1 7 2 4 13 17 14 33 70 104 178 151 177 131 64 33 3
Ateroskleróza (I70) 831 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13 30 80 149 221 150 110 46 27 3 0
Varixy dolních končetin (I83) 480 0 0 0 0 1 9 9 24 52 46 59 59 65 47 43 24 23 7 10 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 817 0 5 16 20 8 4 5 12 24 23 46 52 66 70 135 108 95 71 43 14 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 503 67 133 87 41 34 13 20 14 15 16 7 3 9 9 16 5 6 4 3 0 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 832 22 57 29 16 13 4 9 7 24 15 14 31 30 76 87 85 90 102 78 34 9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 461 122 121 43 10 4 1 1 2 9 3 6 6 5 12 23 14 21 27 22 8 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 521 0 231 166 38 16 13 17 11 10 5 5 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 421 1 1 11 7 24 27 26 33 39 35 62 48 27 29 22 13 10 6 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 519 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 8 12 55 82 117 104 64 45 17 3 0
Astma (J45-J46) 119 0 13 17 10 7 5 3 3 7 7 2 3 7 8 6 7 4 7 1 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 541 0 8 0 1 3 4 5 9 16 13 16 22 36 73 110 79 71 43 22 10 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 114 0 12 11 11 14 13 13 5 7 6 6 3 1 1 7 2 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 80 1 2 2 4 6 3 9 8 2 8 6 1 5 9 2 4 1 5 1 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 99 3 1 2 1 3 0 5 0 6 3 6 7 9 12 12 7 12 8 1 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 179 0 0 0 0 1 5 4 5 7 9 11 16 16 16 20 13 23 15 12 6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 487 6 12 19 34 46 20 17 22 21 28 9 10 30 31 40 35 43 31 26 7 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 318 0 3 29 41 45 31 25 19 22 22 16 18 10 12 7 8 7 1 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 443 22 12 12 3 3 7 15 8 23 34 24 40 46 54 56 42 23 12 6 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 505 1 14 25 2 6 6 16 18 35 53 34 34 49 52 64 46 40 6 3 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 143 0 0 2 12 13 13 20 16 18 6 7 4 2 11 7 5 3 2 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 86 2 0 3 1 3 4 5 0 6 8 6 5 6 8 8 4 4 9 2 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 175 2 4 2 3 1 4 3 0 7 9 10 4 13 11 25 18 31 19 5 3 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 161 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 15 8 13 26 20 19 24 14 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 337 1 3 2 5 6 6 12 21 26 46 38 29 29 28 28 18 19 12 6 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 174 5 13 15 6 3 3 0 2 4 5 0 6 7 12 18 23 18 19 9 5 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 71 0 0 0 0 0 0 2 4 1 8 10 10 7 8 10 9 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 100 2 0 0 2 1 1 1 6 4 8 9 10 10 10 12 14 3 4 2 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 954 0 1 0 8 10 17 29 50 65 67 73 74 88 110 122 92 66 37 29 16 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 258 0 0 0 0 5 0 4 8 5 10 14 18 19 38 36 34 21 23 12 11 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 278 0 1 0 1 9 2 8 8 25 32 31 26 31 23 32 16 9 13 5 6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 265 4 1 5 4 7 6 3 6 11 8 11 18 9 28 28 23 33 27 22 7 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 339 4 15 13 4 11 24 22 21 19 18 12 26 14 24 39 22 21 11 13 6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 188 6 3 2 6 5 7 8 9 7 8 12 9 14 21 30 15 10 10 5 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 178 3 11 9 13 11 2 3 5 6 8 5 10 11 8 20 22 13 10 6 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 266 0 0 0 0 0 0 1 4 4 7 11 21 25 38 56 50 25 18 4 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 269 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 16 20 39 70 56 35 13 5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 472 0 0 0 1 22 31 23 29 35 62 68 55 45 41 40 12 7 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 473 0 8 10 12 18 15 17 17 20 19 48 48 66 45 58 28 24 10 9 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 59 0 0 0 6 0 0 2 3 0 14 12 2 0 8 3 8 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 173 0 1 0 4 6 0 0 1 6 5 6 18 17 26 36 17 17 10 2 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 201 0 0 0 1 0 0 6 10 26 20 29 18 19 22 23 13 4 9 1 0 0
Dorzalgie (M54) 542 1 0 2 10 12 7 11 23 25 36 36 37 48 39 59 64 67 34 22 8 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 440 0 3 18 5 9 6 8 14 28 40 57 48 55 66 37 29 13 2 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 306 0 0 6 11 10 2 6 9 17 26 25 26 20 34 37 27 18 20 11 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 471 33 31 16 12 25 7 8 16 11 21 29 25 33 44 53 46 24 25 8 4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 344 0 1 0 1 2 3 3 3 7 8 8 8 28 29 51 50 42 51 33 14 2
Urolitiáza (N20-N23) 426 0 0 1 0 11 15 19 25 31 38 35 42 49 52 48 28 15 12 4 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 011 6 10 11 3 19 7 15 8 20 27 49 48 67 98 126 120 138 103 88 35 13
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 20 31 32 28 11 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 399 3 40 44 29 19 19 13 14 14 29 25 14 22 27 30 26 15 13 3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 68 1 0 0 0 8 11 3 3 13 11 5 7 1 2 2 0 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 108 0 1 0 0 7 17 18 16 11 19 7 5 2 1 3 0 0 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 554 0 0 0 3 8 16 19 27 56 99 141 95 30 15 19 7 8 6 3 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 690 0 0 0 4 21 53 118 104 173 167 167 175 141 161 186 114 68 30 7 1 0
Lékařský potrat (O04) 241 0 0 0 2 17 37 45 41 41 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 614 0 0 0 0 28 68 156 163 137 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 791 0 0 0 0 89 195 230 178 79 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 197 0 0 0 0 13 39 79 36 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 038 0 0 0 0 118 404 629 541 296 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 641 0 0 0 0 26 86 210 185 107 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 25 0 0 0 0 0 3 9 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 24 0 0 0 0 0 5 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 139 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 321 46 64 84 27 10 9 7 9 13 7 9 11 6 12 2 1 3 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 304 0 1 3 4 5 5 2 5 10 16 18 18 41 35 37 35 19 24 17 6 3
Břišní a pánevní bolest (R10) 697 1 11 63 84 100 52 59 37 28 56 27 23 28 28 30 15 23 14 10 7 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 55 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 1 5 3 6 15 6 2 4 3 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 716 83 114 76 91 107 21 31 33 39 61 48 68 94 130 168 153 138 136 82 38 5
Nitrolební poranění (S06) 757 5 9 14 27 36 62 49 33 35 32 108 45 42 48 53 34 55 30 17 19 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 486 34 64 34 29 40 34 30 21 19 26 19 24 18 23 16 18 9 9 11 7 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 279 0 17 53 55 7 5 5 4 3 9 9 13 15 27 23 16 10 3 4 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 512 0 4 1 2 1 1 0 2 5 2 2 18 17 27 29 66 77 101 98 49 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 351 0 2 8 13 12 11 13 21 27 21 25 24 40 30 29 26 21 15 10 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 459 2 18 41 59 82 92 74 67 91 106 110 110 90 102 79 70 108 78 52 25 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 78 6 24 6 8 3 4 0 3 2 3 2 2 2 4 3 2 0 3 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 239 5 16 6 7 25 22 9 16 18 18 17 12 12 6 13 11 10 6 8 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 310 0 2 1 2 2 4 7 5 13 12 6 17 12 39 64 50 42 19 9 2 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 34 0 0 0 1 1 1 0 2 2 6 2 2 2 8 3 0 2 0 1 0 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 94 3 18 7 6 3 5 4 4 5 5 2 6 5 10 2 4 1 2 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 148 19 15 11 20 21 2 5 5 5 5 5 8 7 4 5 4 2 3 1 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 50 0 0 0 0 0 2 4 6 15 18 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 679 2 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 757 0 15 29 11 20 5 14 32 21 56 75 110 217 249 380 309 153 46 11 4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 5 469 14 42 71 45 99 353 628 738 733 462 207 249 234 349 413 323 246 155 90 15 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 61 612 3 576 1 631 1 527 1 189 1 752 2 277 3 201 3 308 3 343 3 150 2 913 3 247 3 744 5 029 6 317 5 161 4 399 3 114 1 921 705 108
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 7,6 4,8 1,6 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,7 1 1,8 2,1 3,3 7,1 4,5 12,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 6,9 3,1 1,1 1 1,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1 1,2 2,7 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 1,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 1,1 1,8 2,4 4,1 6,1 7,7 6,3 6,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,4 13,1 4,9 3,2 1,7 3,7 2,4 1,7 2 1,5 1,1 1,1 1,7 1,5 2,7 2,3 3,4 4,6 4,3 6,2 5,4 18,6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 1 1,8 1,2 3 5 5,9 5 6,2 1,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,7 1,6 3,1 3 4,6 4,3 3,6 0,9 2,7 12,4
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 1,6 2,2 4,6 4,3 5,4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,6 0,9 0,9 0,9 1,7 2 3 3,2 2,3 1,2 0,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0 0,2 0,4 0,3 0,6 1,2 0,7 1,5 0,6 1,2 0,9 0,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,4 0,2 0,7 0,3 0,4 0,2 0,9 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 1,3 2,5 1,7 1 0,7 0 1,8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,9 0,8 1,6 2,8 4,4 4 3,5 4 4,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 1,1 2,2 0,9 1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 1 1,9 2,2 4,7 5,1 8,6 11 11,3 11,7 11,9 6,5 10 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0 0,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 0,8 0,5 0,8 0,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,6 3,2 4,4 2,5 0,8 0,2 0,9 0,5 0,5 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,4 1,5 1,2 0,4 1,1 1,4 0,7 0,9 2 1,6 2,5 2,5 3,7 4,6 6,2 6,8 9,1 8,7 8,6 8,6 2,7 0
Anémie (D50-D64) 0,9 1,5 0,5 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 1 1,5 2,5 3,4 6,8 5,2 18,1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,8 1,1 1,3 1,3 2,5 2,7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,2 0 0,4 0,6 0,7 1,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 1,1 1,7 2,1 1,9 2,2 4,1 3,6 4,9 4,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,3 9,8 10 5,4 3,7 3 1,4 0,9 0,9 0,8 1 1,3 1,8 2,4 3,5 3,6 4,3 8,2 9,8 19,4 20,8 12,4
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 1,2 2,8 9,2 7,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0 0 0 0,1 1,3 0,4 0,5 1,2 1,3 1,2 1,1 1,7 0,6 0,7 0,6 0,1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0 0,1 0 0,1 1,2 1,4 1,2 1,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,6 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,8 0 0 0 0,1 0,5 1,3 1 2,3 1,4 1,4 1,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,2 0 0,2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 1,1 0,1 0 0,1 0,7 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 1,2 1,6 1,3 0,6 0,9 0,3 0,2 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,3 0,4 0,6 1,1 3,4 4,2 3,1 2,3 2,2 2,4 2,7 2,2 3,3 2 1,3 2 1 1,7 2,5 4,6 4,5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 2,3 5,2 0,9 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 2,9 3,1 1,6 1,4 1,3 0,8 0,8 0,4 0,8 0,6 0,7 1,6 1,5 1 1,4 0,9 2,5 2,8 2,5 0,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 1,1 1,6 2,3 2,7 1,7 3,7 2,7 12,4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,6 2,5 1,3 1,2 1,8 1,6 0,9 0,6 1,6 1,4 2,3 3,4 3,9 4,1 4,5 4,4 3,9 4,6 3,3 3,7 0,9 6,2
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,5 0,3 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,9 1,5 1 1,8 1,2 1,4 0,6 0,5 0,9 1,2 1,6 2 3,3 2,3 4,7 6,9 8,3 8,5 8,8 5,9 2,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,8 3,6 3,3 3 1,3 1,1 0,6 0,8 1,2 1,3 2 1,8 2,6 3,9 4 3,9 7,7 7,2 7,8 8,6 1,8 6,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 1,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 2,8 4,4 4,8 7,5 5,9 5,4 6,2
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1 1 2,2 1,6 1,8 3,3 4,4 3,3 1,8 2,7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 0,7 1,5 2,8 4,9 4,9 6,2 6,6 8 10,1 13,2 17,2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1,8 3,2 6,4 9,3 11,7 14 18,4 19,9 16,6 6,3 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 1 1,3 1,8 2,8 4 4,5 6,5 6,3 12,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,6 1,1 0 0,1 0,2 0,6 0,4 0,4 0,5 1 0,9 2,4 2 3,9 6,5 9,9 17,6 24,3 29,5 29,6 21,7 12,4
Selhání srdce (I50) 4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,3 3,5 5,7 7,5 11,6 19,8 30,3 46,2 58,8 118
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,4 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,6 0,7 0,7 1,6 3,7 4,9 8,5 10,9 17,9 21,7 19,7 29,9 18,6
Ateroskleróza (I70) 2,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,6 1,5 4,2 7 10,6 10,8 11,1 7,6 8,3 2,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 1,6 0 0 0 0 0,1 0,6 0,5 1,2 2,3 1,8 2,9 2,9 3,4 2,2 2,1 1,7 2,3 1,2 3,1 1,8 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,7 0 0,4 1 1,4 0,6 0,2 0,3 0,6 1,1 0,9 2,2 2,6 3,4 3,3 6,5 7,8 9,6 11,8 13,2 12,7 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 24,3 11,9 5,3 2,9 2,5 0,8 1 0,7 0,7 0,6 0,3 0,1 0,5 0,4 0,8 0,4 0,6 0,7 0,9 0 6,2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 8 5,1 1,8 1,2 1 0,2 0,5 0,4 1,1 0,6 0,7 1,5 1,6 3,6 4,2 6,1 9,1 16,9 24 30,8 55,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 44,2 10,8 2,6 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 1,1 1 2,1 4,5 6,8 7,2 6,2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 0 20,7 10 2,7 1,2 0,8 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,4 0,4 0,1 0,7 0,5 1,8 1,7 1,3 1,7 1,7 1,4 3 2,4 1,4 1,4 1,1 0,9 1 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,4 0,4 0,6 2,9 3,9 5,6 7,5 6,5 7,5 5,2 2,7 0
Astma (J45-J46) 0,4 0 1,2 1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 1,2 0,3 1,8 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,8 0 0,7 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,8 1,1 1,9 3,4 5,3 5,7 7,2 7,1 6,8 9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0 1,1 0,7 0,8 1 0,8 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,5 0,4 0,1 0,3 0,3 0 0,3 0,4 0,1 0,3 0,1 0,8 0,3 0,9 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,3 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 1,2 1,3 0,3 0,9 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 1 0,9 2,3 2,5 3,7 5,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 2,2 1,1 1,1 2,4 3,4 1,2 0,9 1,1 0,9 1,1 0,4 0,5 1,6 1,5 1,9 2,5 4,4 5,1 8 6,3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,3 1,8 2,9 3,3 1,9 1,3 1 1 0,9 0,8 0,9 0,5 0,6 0,3 0,6 0,7 0,2 0,3 0,9 0
Tříselná kýla (K40) 1,5 8 1,1 0,7 0,2 0,2 0,4 0,8 0,4 1 1,3 1,2 2 2,4 2,5 2,7 3 2,3 2 1,8 0,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0,4 1,3 1,5 0,1 0,4 0,4 0,8 0,9 1,6 2,1 1,6 1,7 2,6 2,4 3,1 3,3 4,1 1 0,9 0,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,1 0,9 1 0,8 1 0,8 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,7 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 1,5 0,6 1,8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0,3 0,4 0,5 0,2 0,7 0,5 1,2 1,3 3,1 3,1 1,5 2,7 6,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,7 0,4 0,6 1,2 1,4 1,9 4 4,3 2,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 1,1 1,2 1,8 1,8 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,9 2 1,8 1,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 1,8 1,2 0,9 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0 0,3 0,4 0,6 0,9 1,7 1,8 3,1 2,8 4,5 6,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0,7 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 1 0,3 0,7 0,6 0,9 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0,1 0 0,6 0,7 1 1,5 2,6 2,9 2,7 3,5 3,6 4,6 5,2 5,9 6,6 6,7 6,1 8,9 14,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,9 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,4 0,2 0,4 0,7 0,9 1 1,8 1,7 2,5 2,1 3,8 3,7 10 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0,1 0 0,1 0,7 0,1 0,4 0,4 1,1 1,3 1,5 1,3 1,6 1,1 1,5 1,2 0,9 2,2 1,5 5,4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,9 1,5 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,9 0,5 1,3 1,3 1,7 3,3 4,5 6,8 6,3 24,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 1,5 1,3 0,8 0,3 0,8 1,5 1,1 1,1 0,8 0,7 0,6 1,3 0,7 1,1 1,9 1,6 2,1 1,8 4 5,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 2,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,6 0,4 0,7 1 1,4 1,1 1 1,7 1,5 0,9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1,1 1 0,5 0,9 0,8 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 1 1,6 1,3 1,7 1,8 1,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 1 1,3 1,8 2,7 3,6 2,5 3 1,2 1,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,8 1 1,8 3,4 4 3,5 2,2 1,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,6 0 0 0 0,1 1,6 1,9 1,2 1,5 1,6 2,5 3,3 2,7 2,3 1,9 1,9 0,9 0,7 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 0 0,7 0,6 0,9 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 2,3 2,4 3,4 2,1 2,8 2 2,4 1,7 2,8 0,9 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0,4 0 0 0,1 0,2 0 0,6 0,6 0,1 0 0,4 0,1 0,6 0,1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0 0,1 0 0,3 0,4 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,9 0,9 1,2 1,7 1,2 1,7 1,7 0,6 0,9 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,7 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,5 1,2 0,8 1,4 0,9 1 1 1,1 0,9 0,4 1,5 0,3 0 0
Dorzalgie (M54) 1,8 0,4 0 0,1 0,7 0,9 0,4 0,6 1,2 1,1 1,4 1,7 1,8 2,5 1,8 2,8 4,6 6,8 5,6 6,8 7,2 6,2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,3 1,1 0,4 0,7 0,4 0,4 0,7 1,2 1,6 2,8 2,4 2,9 3,1 1,8 2,1 1,3 0,3 0,6 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0 0,4 0,8 0,7 0,1 0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1 1,6 1,8 2 1,8 3,3 3,4 0,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 12 2,8 1 0,9 1,9 0,4 0,4 0,8 0,5 0,8 1,4 1,2 1,7 2,1 2,5 3,3 2,4 4,1 2,5 3,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 1,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 1,5 1,4 2,4 3,6 4,3 8,4 10,2 12,7 12,4
Urolitiáza (N20-N23) 1,4 0 0 0,1 0 0,8 0,9 1 1,3 1,4 1,5 1,7 2,1 2,6 2,4 2,3 2 1,5 2 1,2 0,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,4 2,2 0,9 0,7 0,2 1,4 0,4 0,8 0,4 0,9 1,1 2,4 2,4 3,5 4,6 6 8,7 14 17,1 27,1 31,7 80,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 1,5 2,3 2,8 1,8 1,2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 1,1 3,6 2,7 2,1 1,4 1,2 0,7 0,7 0,6 1,1 1,2 0,7 1,1 1,3 1,4 1,9 1,5 2,2 0,9 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,4 0 0 0 0,6 0,7 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0,1 0 0 0,5 1 0,9 0,8 0,5 0,8 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,9 0 0 0 0,2 0,6 1 1 1,4 2,5 3,9 6,8 4,7 1,6 0,7 0,9 0,5 0,8 1 0,9 1,8 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5,7 0 0 0 0,3 1,6 3,2 6,1 5,4 7,7 6,6 8,1 8,6 7,4 7,6 8,9 8,2 6,9 5 2,2 0,9 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0,1 1,3 2,3 2,3 2,1 1,8 2,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2,1 0 0 0 0 2,1 4,2 8,1 8,4 6,1 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 6,6 11,9 11,9 9,2 3,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 1 2,4 4,1 1,9 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,9 0 0 0 0 8,8 24,7 32,5 27,9 13,1 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,2 0 0 0 0 1,9 5,3 10,9 9,5 4,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,2 23,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 16,7 5,7 5,1 1,9 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 2,1 1,6 1,8 2,5 1,9 4 5,2 5,4 18,6
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,3 0,4 1 3,8 6 7,4 3,2 3 1,9 1,2 2,2 1,3 1,1 1,5 1,3 1,4 1,1 2,3 2,3 3,1 6,3 6,2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,4 0,2 0,7 0,9 1,8 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,8 30,1 10,2 4,6 6,5 8 1,3 1,6 1,7 1,7 2,4 2,3 3,3 4,9 6,1 8,1 11,1 14 22,5 25,3 34,4 31,1
Nitrolební poranění (S06) 2,5 1,8 0,8 0,8 1,9 2,7 3,8 2,5 1,7 1,6 1,3 5,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 5,6 5 5,2 17,2 24,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,6 12,3 5,7 2,1 2,1 3 2,1 1,6 1,1 0,8 1 0,9 1,2 0,9 1,1 0,8 1,3 0,9 1,5 3,4 6,3 6,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 1,5 3,2 4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 0,8 1,3 1,1 1,2 1 0,5 1,2 0,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,7 0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 0,9 1,3 1,4 4,8 7,8 16,7 30,2 44,3 62,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,2 0,5 0,9 0,9 0,7 0,7 1,1 1,2 0,8 1,2 1,2 2,1 1,4 1,4 1,9 2,1 2,5 3,1 2,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4,9 0,7 1,6 2,5 4,2 6,1 5,6 3,8 3,5 4 4,2 5,3 5,4 4,7 4,8 3,8 5,1 10,9 12,9 16 22,6 18,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 2,2 2,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,5 0,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 1,8 1,4 0,4 0,5 1,9 1,3 0,5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,3 0,6 0,8 1 1 2,5 1,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 0,8 0,6 1,8 3,1 3,6 4,3 3,1 2,8 1,8 12,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0 0,2 0 0,3 0 6,2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 1,1 1,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,9 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 6,9 1,3 0,7 1,4 1,6 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 971,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,9 0 1,3 1,8 0,8 1,5 0,3 0,7 1,7 0,9 2,2 3,6 5,4 11,3 11,7 18,2 22,3 15,5 7,6 3,4 3,6 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,4 5,1 3,8 4,3 3,2 7,4 21,6 32,5 38,1 32,5 18,3 10 12,2 12,2 16,4 19,8 23,3 24,9 25,7 27,7 13,6 18,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 207,2 1 296,6 146,1 92,1 85,5 130,2 139,2 165,4 170,6 148,1 124,7 140,8 159,6 195,4 236,7 303,1 373 445,8 515,7 591,6 638 670,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)