8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 319 26 85 30 14 14 6 8 4 2 7 3 10 3 9 17 24 24 20 10 3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 186 10 26 23 18 18 8 6 3 3 3 8 5 3 6 6 8 14 9 8 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 352 4 4 1 1 3 1 3 2 5 5 9 14 20 38 54 51 52 47 24 14 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 897 29 103 70 46 65 75 71 41 54 37 22 32 37 44 46 28 41 31 19 5 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 331 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 19 22 41 78 66 49 23 15 4 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 285 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 6 15 70 75 63 25 19 2 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 112 0 0 0 0 1 0 3 1 1 2 2 2 10 5 11 17 17 20 15 5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 242 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 17 27 30 35 40 37 23 14 3 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 116 0 0 0 0 0 2 5 0 4 3 4 15 16 16 11 25 6 7 1 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 52 0 0 2 0 0 0 3 2 3 2 3 2 3 4 12 13 2 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 32 53 34 9 15 5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 276 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 10 23 36 58 61 32 37 9 3 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 162 0 5 8 7 7 6 11 7 21 46 42 71 136 159 217 193 121 72 27 6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 59 0 0 0 0 1 4 6 3 13 7 1 7 3 7 6 0 0 0 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 64 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 4 3 8 9 11 12 5 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 296 0 0 0 0 0 0 6 5 27 82 82 44 21 14 7 5 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 981 6 6 11 6 20 22 23 39 44 44 47 74 90 138 134 110 95 43 22 7 0
Anémie (D50-D64) 228 5 6 1 3 1 2 2 4 1 6 9 9 11 17 25 30 37 31 21 7 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 103 3 14 9 4 9 2 2 9 1 2 4 1 1 5 11 13 5 6 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 332 1 1 5 14 18 9 9 11 7 10 9 31 24 25 41 35 41 19 14 8 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 985 27 148 77 35 28 15 19 13 25 35 26 35 45 69 82 78 68 63 67 28 2
Demence (F00-F03) 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 12 12 10 10 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 230 0 0 1 7 23 8 14 30 15 38 24 21 16 17 13 2 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 133 0 1 0 1 23 21 31 17 14 8 6 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 262 0 0 0 3 7 15 26 41 42 33 33 24 15 10 7 5 0 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 167 1 0 0 1 6 5 6 5 14 32 20 25 23 16 10 2 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 621 3 11 25 27 54 49 38 46 56 57 58 58 34 21 28 13 17 15 8 2 1
Alzheimerova nemoc (G30) 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 9 7 6 10 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 49 0 0 0 0 1 2 3 7 4 6 4 10 5 1 3 1 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 414 9 29 43 19 24 30 14 20 14 16 22 24 27 32 46 16 10 9 9 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 171 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 5 10 13 19 27 21 28 19 17 3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 779 10 7 19 22 26 12 28 32 49 57 41 68 78 86 108 56 48 15 10 6 1
Katarakta (H25-H26, H28) 40 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 4 2 3 7 4 3 8 4 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 890 6 14 24 13 17 21 28 17 18 29 41 70 80 105 142 113 83 44 24 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 885 14 50 61 17 16 20 19 23 36 43 40 57 57 83 93 94 81 54 21 5 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 299 0 1 0 1 0 0 2 4 6 18 5 14 17 34 37 36 54 29 26 13 2
Angina pectoris (I20) 275 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 14 22 25 36 48 43 31 31 9 8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 678 0 0 0 0 0 0 1 4 7 26 22 40 75 86 118 92 102 51 43 11 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 187 0 0 0 0 0 0 1 5 8 22 37 64 132 169 233 195 155 110 43 12 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 296 0 0 0 0 2 2 0 3 9 13 12 10 23 25 51 45 40 30 19 12 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 307 3 1 2 2 4 8 9 10 27 16 31 64 71 146 197 238 226 152 80 19 1
Selhání srdce (I50) 1 050 0 0 0 0 1 0 5 0 2 10 12 36 44 109 148 135 167 163 157 59 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 944 0 0 0 0 2 3 9 3 8 12 33 35 67 108 153 140 152 111 78 28 2
Ateroskleróza (I70) 715 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 34 81 141 176 98 98 44 20 12 0
Varixy dolních končetin (I83) 497 0 0 0 0 0 11 15 24 46 75 67 53 46 57 52 22 12 9 6 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 827 0 9 24 32 16 7 17 7 22 33 16 46 66 97 113 126 106 63 20 6 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 537 61 174 91 27 33 19 17 16 13 12 6 9 11 9 9 8 11 4 5 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 866 31 66 27 9 8 6 4 7 17 23 20 32 37 67 84 93 96 99 85 52 3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 440 118 125 29 5 1 0 2 1 3 3 4 7 7 10 11 15 31 33 24 10 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 601 0 260 206 31 25 18 11 11 10 6 5 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 479 0 6 3 17 36 27 21 34 42 53 40 42 42 47 29 21 15 1 3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 492 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 14 47 105 84 78 64 52 28 9 1
Astma (J45-J46) 113 0 7 28 11 3 1 2 3 3 12 2 7 7 6 7 3 5 3 2 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 647 2 2 2 1 7 9 3 12 16 13 12 55 54 86 99 85 76 68 38 6 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 94 2 14 18 8 8 7 7 5 3 5 5 2 3 1 3 1 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 95 0 3 6 2 2 5 6 6 8 6 7 7 9 4 9 5 5 4 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 117 10 0 0 1 2 2 3 1 2 10 3 7 7 20 14 14 8 6 6 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 155 0 0 0 0 1 2 4 4 2 5 10 15 15 19 16 17 16 16 11 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 499 9 19 46 36 52 28 20 8 17 26 15 17 15 31 39 40 30 27 20 3 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 340 0 3 34 45 45 50 24 26 18 23 12 14 10 11 6 7 4 5 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 516 14 15 19 2 3 14 13 21 23 24 25 61 47 69 63 44 35 11 11 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 491 1 17 40 11 1 4 7 15 39 44 46 45 45 58 47 30 30 7 1 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 195 0 0 2 13 32 22 29 23 19 8 6 12 6 9 7 4 1 0 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 69 0 1 3 1 5 6 3 2 3 2 5 4 5 6 4 1 7 8 2 0 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 211 2 7 1 3 5 4 5 7 5 14 9 12 20 13 22 20 21 25 12 3 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 165 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 14 14 16 18 23 20 18 17 12 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 334 3 3 2 0 11 12 17 17 32 29 25 37 31 30 27 20 22 11 2 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 254 2 16 15 10 6 2 6 2 8 4 3 8 11 18 43 21 26 24 19 9 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 92 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 14 17 10 18 13 5 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 92 0 0 3 5 1 4 0 1 1 5 6 10 11 19 13 6 3 1 1 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 910 0 0 0 1 5 16 33 36 61 54 63 76 111 109 98 94 70 40 30 12 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 258 0 0 0 0 2 3 12 5 4 4 8 21 18 20 35 43 41 22 11 9 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 302 0 1 0 0 3 5 10 14 25 25 27 39 24 31 36 27 9 13 7 5 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 252 6 2 5 6 2 3 1 9 7 12 15 15 15 25 22 24 31 34 9 7 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 342 4 8 12 8 19 15 26 11 11 13 24 16 20 40 43 32 25 10 5 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 166 6 2 0 3 7 15 9 5 4 12 6 12 15 14 23 9 12 7 1 3 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 176 3 14 15 14 9 10 7 4 6 2 9 6 11 10 10 19 5 11 8 3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 238 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 7 16 23 44 50 40 29 14 2 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 262 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 13 12 27 39 58 54 32 13 6 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 635 0 0 0 3 29 44 36 44 60 84 69 66 76 45 37 28 8 5 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 508 0 6 8 16 23 17 22 18 24 23 49 61 47 67 54 34 24 13 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 65 0 0 2 8 0 1 7 1 7 3 9 8 1 9 2 4 2 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 156 0 0 2 3 3 0 2 6 3 4 7 10 16 23 27 26 16 6 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 215 0 0 0 0 1 3 5 7 20 18 19 26 36 25 26 14 13 0 0 2 0
Dorzalgie (M54) 513 0 0 0 1 9 5 7 19 30 50 30 48 43 45 66 55 46 30 21 7 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 460 0 6 6 5 8 4 14 17 23 42 43 70 68 57 46 37 12 1 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 234 0 0 5 2 11 5 7 9 14 16 23 23 21 17 19 26 17 13 4 1 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 514 40 35 17 8 41 24 15 17 18 14 25 23 25 43 46 48 29 28 10 5 3
Selhání ledvin (N17-N19) 380 0 0 0 0 0 4 1 6 3 9 14 20 27 27 58 49 51 58 38 14 1
Urolitiáza (N20-N23) 518 0 0 0 1 10 14 25 19 37 30 54 45 65 60 75 40 26 11 5 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 052 10 9 10 0 35 17 10 17 18 38 53 53 75 87 129 127 123 120 83 36 2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 154 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 7 27 37 36 20 16 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 429 6 32 49 29 25 24 14 21 20 16 26 22 22 35 31 25 18 10 1 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 60 0 0 0 0 6 3 6 7 6 10 9 4 2 2 0 2 1 1 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 138 1 1 0 3 14 10 16 19 28 14 12 4 6 4 1 4 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 627 0 0 0 3 9 17 28 41 59 80 146 139 40 19 15 15 7 5 4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 816 0 0 0 5 19 75 122 119 168 181 156 173 181 197 183 131 74 26 4 2 0
Lékařský potrat (O04) 283 0 0 0 1 27 56 51 37 38 69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 577 0 0 0 0 25 92 123 153 120 59 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 859 0 0 0 0 66 192 262 183 130 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 272 0 0 0 0 16 76 80 48 40 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1 857 0 0 0 0 83 347 574 559 242 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 636 0 0 0 0 30 106 183 175 118 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 10 0 0 0 0 0 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 10 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 314 45 62 76 20 21 14 9 8 9 12 6 6 4 7 7 3 3 0 1 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 260 0 0 1 2 9 5 0 2 10 14 15 24 26 27 46 24 34 16 4 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 699 5 9 51 58 117 66 47 37 40 50 31 20 26 30 34 24 18 19 11 6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 57 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 2 9 12 11 2 4 0 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 682 104 152 79 92 125 31 32 30 33 40 46 60 86 102 152 129 136 142 80 28 3
Nitrolební poranění (S06) 768 0 15 20 32 34 63 50 71 68 42 35 50 38 32 52 40 39 43 29 14 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 564 33 64 42 63 47 36 46 26 25 31 21 28 19 12 19 15 10 5 14 7 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 265 0 8 48 48 7 4 11 10 8 11 11 14 8 19 11 23 10 6 5 2 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 460 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 5 8 18 24 41 47 74 82 106 38 2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 333 0 0 6 19 7 13 11 24 19 24 19 25 33 41 36 21 21 9 2 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 714 2 22 46 57 101 104 91 108 126 132 118 109 122 125 115 80 84 84 59 27 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 92 6 35 3 4 1 1 1 9 4 2 2 2 4 6 3 5 1 2 0 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 250 3 12 9 18 17 18 18 24 27 12 22 22 10 12 8 5 6 2 5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 293 0 2 4 2 3 5 10 9 11 9 5 20 33 31 45 47 28 16 12 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 28 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 3 4 0 4 2 0 0 2 1 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 83 1 11 8 5 2 3 3 3 3 4 4 6 6 10 5 2 4 1 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 134 18 16 8 10 23 4 4 5 7 5 7 6 6 6 2 2 5 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 67 0 0 0 0 1 2 7 9 16 20 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 425 2 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 615 0 6 25 0 10 7 20 19 16 54 56 147 153 270 302 313 142 64 10 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 5 492 25 45 74 69 94 394 671 759 805 428 223 200 232 299 364 304 283 132 69 19 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 62 071 3 487 1 835 1 645 1 152 1 858 2 590 3 400 3 460 3 506 3 105 2 737 3 438 3 853 5 051 5 975 5 113 4 273 3 019 1 834 686 54
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 9,5 7,4 1,8 1 1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,5 0,2 0,4 0,8 1,8 2,6 3,3 3,2 2,8 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 3,7 2,3 1,4 1,3 1,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 1,5 1,5 2,6 0,9 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,2 1,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1 1,8 2,7 3,8 5,6 7,9 7,7 13 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 10,6 8,9 4,2 3,4 4,8 4,3 3,6 2,1 2,3 1,5 1,1 1,6 1,9 2 2,3 2,1 4,4 5,2 6,1 4,6 9,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 1,1 1,9 3,9 4,9 5,2 3,8 4,8 3,7 9,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,8 3,2 3,7 4,7 2,7 3,2 0,6 0,9 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 1,3 1,8 3,3 4,8 4,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 1,3 1,5 1,6 2 2,8 2,5 2,3 1 0,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,2 0,1 0,2 0,7 0,8 0,7 0,5 1,9 0,6 1,2 0,3 0,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1 0,2 0 0,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,5 2,6 2,5 1 2,5 1,6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,5 1,2 1,7 2,9 4,6 3,4 6,2 2,9 2,8 9,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,9 0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,4 0,9 1,9 2 3,5 6,8 7,3 10,8 14,4 12,9 12,1 8,6 5,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0 0,3 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0 0,9 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0,9 0,5 0,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,1 3,4 4 2,2 1,1 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,3 2,2 0,5 0,7 0,4 1,5 1,3 1,2 2 1,8 1,8 2,3 3,7 4,5 6,4 6,7 8,2 10,2 7,2 7 6,5 0
Anémie (D50-D64) 0,8 1,8 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 1,2 2,2 4 5,2 6,7 6,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 1,1 1,2 0,5 0,3 0,7 0,1 0,1 0,5 0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,5 1 0,5 1 0,3 0,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,1 0,4 0,1 0,3 1 1,3 0,5 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 1,5 1,2 1,2 2 2,6 4,4 3,2 4,5 7,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,3 9,9 12,8 4,7 2,6 2,1 0,9 1 0,7 1 1,4 1,3 1,7 2,3 3,2 4,1 5,8 7,3 10,5 21,4 26 19
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 1,3 2 3,2 9,3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 0 0 0,1 0,5 1,7 0,5 0,7 1,5 0,6 1,6 1,2 1 0,8 0,8 0,6 0,1 0,1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0 0,1 0 0,1 1,7 1,2 1,6 0,9 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 0,2 0,5 0,9 1,3 2,1 1,8 1,3 1,6 1,2 0,8 0,5 0,3 0,4 0 0,2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0,4 0 0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 1,3 1 1,2 1,2 0,7 0,5 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,1 1,1 1 1,5 2 4 2,8 1,9 2,4 2,3 2,3 2,8 2,9 1,7 1 1,4 1 1,8 2,5 2,6 1,9 9,5
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,7 0,7 1 3,2 0,9 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 3,3 2,5 2,6 1,4 1,8 1,7 0,7 1 0,6 0,7 1,1 1,2 1,4 1,5 2,3 1,2 1,1 1,5 2,9 0,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 1,3 1,6 3 3,2 5,4 2,8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,6 3,7 0,6 1,1 1,6 1,9 0,7 1,4 1,6 2 2,3 2 3,4 3,9 4 5,4 4,2 5,1 2,5 3,2 5,6 9,5
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 1,3 1,3 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 3 2,2 1,2 1,5 1 1,3 1,2 1,4 0,9 0,8 1,2 2 3,5 4 4,8 7,1 8,4 8,9 7,4 7,7 0,9 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3 5,1 4,3 3,7 1,2 1,2 1,1 1 1,2 1,5 1,8 1,9 2,8 2,9 3,8 4,6 7 8,7 9 6,7 4,6 9,5
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,2 0,7 0,9 1,6 1,8 2,7 5,8 4,9 8,3 12,1 19
Angina pectoris (I20) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,1 1,3 1,7 2,4 3,2 3,3 5,2 2,9 7,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 1,1 1,1 2 3,8 4 5,9 6,9 10,9 8,5 13,7 10,2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,9 1,8 3,2 6,6 7,8 11,6 14,6 16,6 18,4 13,7 11,1 9,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 1,2 1,2 2,5 3,4 4,3 5 6,1 11,1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,4 1,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 1,1 0,7 1,5 3,2 3,6 6,7 9,8 17,8 24,2 25,4 25,6 17,6 9,5
Selhání srdce (I50) 3,5 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0,1 0,4 0,6 1,8 2,2 5 7,4 10,1 17,8 27,3 50,2 54,8 19
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,2 0,3 0,5 1,6 1,7 3,4 5 7,6 10,5 16,2 18,6 24,9 26 19
Ateroskleróza (I70) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 1,7 4,1 6,5 8,7 7,3 10,5 7,4 6,4 11,1 0
Varixy dolních končetin (I83) 1,7 0 0 0 0 0 0,6 0,8 1,2 1,9 3,1 3,3 2,6 2,3 2,6 2,6 1,6 1,3 1,5 1,9 1,9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,8 0 0,8 1,5 2,3 1,2 0,4 0,9 0,4 0,9 1,3 0,8 2,3 3,3 4,5 5,6 9,4 11,3 10,5 6,4 5,6 9,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,8 22,3 15,1 5,5 2 2,4 1,1 0,9 0,8 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 1,2 0,7 1,6 1,9 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,9 11,3 5,7 1,6 0,7 0,6 0,3 0,2 0,4 0,7 0,9 1 1,6 1,9 3,1 4,2 6,9 10,3 16,6 27,2 48,3 28,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 43,2 10,8 1,8 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1,1 3,3 5,5 7,7 9,3 9,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0 22,6 12,4 2,3 1,8 1 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,6 0 0,5 0,2 1,2 2,7 1,5 1,1 1,7 1,8 2,2 1,9 2,1 2,1 2,2 1,4 1,6 1,6 0,2 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 2,4 4,8 4,2 5,8 6,8 8,7 9 8,4 9,5
Astma (J45-J46) 0,4 0 0,6 1,7 0,8 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 0,9 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2,2 0,7 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,6 0,7 0,5 0,6 2,7 2,7 4 4,9 6,3 8,1 11,4 12,1 5,6 9,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,7 1,2 1,1 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0,3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 3,7 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,4 0,9 0,7 1 0,9 1 1,9 0,9 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 1,3 1,7 2,7 3,5 1,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,7 3,3 1,6 2,8 2,6 3,8 1,6 1 0,4 0,7 1,1 0,7 0,8 0,8 1,4 1,9 3 3,2 4,5 6,4 2,8 9,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,3 2,1 3,3 3,3 2,9 1,2 1,3 0,8 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8 0,6 0,9 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 5,1 1,3 1,1 0,1 0,2 0,8 0,7 1,1 1 1 1,2 3 2,4 3,2 3,1 3,3 3,7 1,8 3,5 1,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,4 1,5 2,4 0,8 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 1,8 2,2 2,2 2,3 2,7 2,3 2,2 3,2 1,2 0,3 2,8 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,7 0 0 0,1 1 2,4 1,3 1,5 1,2 0,8 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0,6 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,7 1,3 0,6 0 9,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,7 0,6 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4 0,6 1 0,6 1,1 1,5 2,2 4,2 3,8 2,8 9,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,5 1,9 2,8 3,8 1,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 1,1 0,3 0,1 0 0,8 0,7 0,9 0,9 1,3 1,2 1,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,5 2,4 1,8 0,6 2,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,9 0,7 1,4 0,9 0,7 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,6 0,8 2,1 1,6 2,8 4 6,1 8,4 9,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,7 0,8 0,5 0,8 0,6 0,4 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0 0 0,2 0,4 0,1 0,2 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 1,9 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,7 1,8 2,5 2,2 3,1 3,8 5,6 5 4,9 7 7,5 6,7 9,6 11,1 9,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,9 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2 0,4 1 0,9 0,9 1,7 3,2 4,4 3,7 3,5 8,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0,1 0 0 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1 1,3 1,9 1,2 1,4 1,8 2 1 2,2 2,2 4,6 9,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,8 2,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 1,1 1,8 3,3 5,7 2,9 6,5 19
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 1,5 0,7 0,7 0,6 1,4 0,9 1,3 0,6 0,5 0,5 1,2 0,8 1 1,8 2,1 2,4 2,7 1,7 1,6 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 2,2 0,2 0 0,2 0,5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 0,8 0,6 1,1 0,7 1,3 1,2 0,3 2,8 9,5
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1,1 1,2 0,9 1 0,7 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 1,4 0,5 1,8 2,6 2,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,2 2 2,5 3 3,1 2,3 0,6 2,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 1,4 1,8 2,9 4 3,4 2,2 1,9 0,9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 0 0 0 0,2 2,1 2,5 1,8 2,3 2,5 3,4 3,4 3,3 3,8 2,1 1,8 2,1 0,9 0,8 0,3 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0 0,5 0,5 1,2 1,7 1 1,1 0,9 1 0,9 2,4 3 2,4 3,1 2,7 2,5 2,6 2,2 0,6 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0,1 0,6 0 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,9 1,7 1 0,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,7 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0,7 0,9 1,3 1,8 1,2 1,3 1 1,4 0 0 1,9 0
Dorzalgie (M54) 1,7 0 0 0 0,1 0,7 0,3 0,4 1 1,3 2 1,5 2,4 2,2 2,1 3,3 4,1 4,9 5 6,7 6,5 9,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,5 0,4 0,4 0,6 0,2 0,7 0,9 1 1,7 2,1 3,5 3,4 2,6 2,3 2,8 1,3 0,2 0,3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,8 0 0 0,3 0,1 0,8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,1 1,1 1,1 0,8 0,9 1,9 1,8 2,2 1,3 0,9 9,5
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 14,6 3 1 0,6 3 1,4 0,8 0,9 0,8 0,6 1,2 1,1 1,3 2 2,3 3,6 3,1 4,7 3,2 4,6 28,6
Selhání ledvin (N17-N19) 1,3 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,7 1 1,4 1,2 2,9 3,7 5,5 9,7 12,1 13 9,5
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0 0,1 0,7 0,8 1,3 1 1,5 1,2 2,6 2,2 3,3 2,8 3,7 3 2,8 1,8 1,6 0,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,5 3,7 0,8 0,6 0 2,6 1 0,5 0,9 0,8 1,6 2,6 2,6 3,8 4 6,4 9,5 13,1 20,1 26,5 33,4 19
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,2 1,8 2,7 2,1 2,7 1,3 0,9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 2,2 2,8 3 2,1 1,8 1,4 0,7 1,1 0,8 0,7 1,3 1,1 1,1 1,6 1,5 1,9 1,9 1,7 0,3 2,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0,4 0,1 0 0,2 1 0,6 0,8 1 1,2 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2 0 0,3 0,1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,1 0 0 0 0,2 0,7 1 1,4 2,1 2,5 3,3 7,1 6,9 2 0,9 0,7 1,1 0,7 0,8 1,3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 6,1 0 0 0 0,4 1,4 4,3 6,2 6,1 7 7,4 7,6 8,6 9,1 9,1 9,1 9,8 7,9 4,4 1,3 1,9 0
Lékařský potrat (O04) 0,9 0 0 0 0,1 2 3,2 2,6 1,9 1,6 2,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,9 0 0 0 0 1,8 5,3 6,2 7,8 5 2,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,9 0 0 0 0 4,9 11 13,3 9,4 5,4 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,9 0 0 0 0 1,2 4,3 4,1 2,5 1,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,2 0 0 0 0 6,1 19,8 29,1 28,6 10,1 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,1 0 0 0 0 2,2 6,1 9,3 9 4,9 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 73,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,4 47,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 16,5 5,4 4,6 1,5 1,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0 0,3 0 9,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 0 0 0,1 0,1 0,7 0,3 0 0,1 0,4 0,6 0,7 1,2 1,3 1,2 2,3 1,8 3,6 2,7 1,3 0,9 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,3 1,8 0,8 3,1 4,3 8,6 3,8 2,4 1,9 1,7 2 1,5 1 1,3 1,4 1,7 1,8 1,9 3,2 3,5 5,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,6 0,8 0,2 0,7 0 1,9 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,6 38,1 13,2 4,8 6,7 9,2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,6 2,2 3 4,3 4,7 7,6 9,6 14,5 23,8 25,6 26 28,6
Nitrolební poranění (S06) 2,6 0 1,3 1,2 2,3 2,5 3,6 2,5 3,6 2,8 1,7 1,7 2,5 1,9 1,5 2,6 3 4,2 7,2 9,3 13 9,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,9 12,1 5,6 2,5 4,6 3,5 2,1 2,3 1,3 1 1,3 1 1,4 1 0,6 0,9 1,1 1,1 0,8 4,5 6,5 9,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 0,7 2,9 3,5 0,5 0,2 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,9 0,5 1,7 1,1 1 1,6 1,9 9,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,9 1,1 2 3,5 7,9 13,7 33,9 35,3 19
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0 0,4 1,4 0,5 0,7 0,6 1,2 0,8 1 0,9 1,2 1,7 1,9 1,8 1,6 2,2 1,5 0,6 2,8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,7 0,7 1,9 2,8 4,2 7,4 5,9 4,6 5,5 5,3 5,4 5,7 5,4 6,1 5,8 5,7 6 9 14,1 18,9 25,1 19
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 2,2 3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0 0,9 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 1,1 1 0,5 1,3 1,3 1 0,9 1,2 1,1 0,5 1,1 1,1 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,3 1,6 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 1 1,7 1,4 2,2 3,5 3 2,7 3,8 0,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0 0 0,3 0,3 1,9 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,4 1 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,9 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 6,6 1,4 0,5 0,7 1,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,7 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,1 887,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,4 0 0,5 1,5 0 0,7 0,4 1 1 0,7 2,2 2,7 7,3 7,7 12,4 15 23,4 15,2 10,7 3,2 0,9 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,4 9,2 3,9 4,5 5,1 6,9 22,5 34 38,8 33,6 17,5 10,9 10 11,7 13,8 18,1 22,7 30,2 22,1 22,1 17,6 28,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 207,9 1 276,4 159,2 99,4 84,5 137 147,9 172,5 177,1 146,3 126,9 133,4 171,8 193,6 232,8 296,9 381,7 456,7 505,3 586,3 637 514,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)