8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 257 18 67 30 13 11 6 12 1 11 3 3 7 6 8 12 12 10 15 10 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 194 22 25 14 21 11 10 4 5 5 5 3 5 8 6 10 12 7 10 10 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 396 4 5 3 2 4 2 3 4 4 6 6 3 36 36 50 59 50 55 48 16 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 683 31 51 34 27 44 31 30 39 37 29 37 21 42 53 51 25 43 33 21 4 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 462 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 27 22 73 96 108 67 38 18 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 336 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 13 43 80 82 51 25 29 7 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 139 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 8 14 22 27 18 17 24 2 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 285 0 0 0 0 0 0 2 4 10 15 20 25 26 40 55 43 27 11 6 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 131 0 0 0 0 0 0 1 2 8 9 8 8 11 21 20 13 17 10 1 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 69 0 0 2 0 0 0 0 3 2 1 19 7 2 9 11 7 0 6 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 14 16 57 38 14 6 2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 14 40 58 69 50 30 19 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 469 0 45 27 2 9 12 6 13 27 49 63 84 154 211 250 219 161 87 34 16 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 39 0 0 0 0 0 0 1 6 6 8 2 1 3 5 3 2 1 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 80 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 5 5 17 18 11 9 8 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 327 0 0 0 0 0 0 1 13 35 73 103 55 16 15 8 5 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 150 4 7 18 9 21 32 23 42 63 48 67 83 90 137 167 112 125 73 21 8 0
Anémie (D50-D64) 294 2 9 2 1 2 2 3 2 6 4 21 10 10 21 40 44 43 39 23 9 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 139 6 11 6 6 4 0 0 2 3 12 1 8 8 12 14 14 17 10 3 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 444 0 4 7 13 17 9 17 12 22 10 40 18 24 30 47 47 52 45 24 6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 085 28 120 98 42 34 36 29 22 30 38 45 41 55 73 75 80 84 80 53 20 2
Demence (F00-F03) 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 19 26 12 22 4 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 230 0 0 0 13 27 12 17 22 21 26 28 17 20 17 5 2 1 0 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 141 0 0 0 1 26 25 27 26 11 8 4 2 5 1 3 0 2 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 286 0 0 0 1 8 27 42 33 31 45 31 9 21 16 13 5 3 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 181 0 1 0 1 5 11 5 2 13 23 33 32 23 23 8 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 611 5 12 22 34 53 42 44 47 50 63 48 43 41 33 26 23 4 13 5 2 1
Alzheimerova nemoc (G30) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 7 4 11 4 1
Roztroušená skleróza (G35) 82 0 0 0 0 1 4 10 6 3 9 24 7 6 10 2 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 417 7 17 29 15 33 18 17 25 19 24 31 27 25 40 25 20 17 14 12 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 152 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 5 6 8 22 21 25 30 20 4 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 924 3 5 13 40 32 18 22 33 55 73 71 82 109 97 106 67 45 33 15 3 2
Katarakta (H25-H26, H28) 45 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 2 5 5 13 1 6 3 0 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 926 4 21 32 8 24 14 21 20 23 37 40 62 80 108 135 129 95 51 20 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 985 17 69 72 21 23 16 26 38 43 45 53 59 64 96 92 111 66 50 21 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 388 0 0 0 2 4 1 1 3 6 15 11 17 29 38 65 47 51 63 23 9 3
Angina pectoris (I20) 289 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 11 25 25 34 50 52 42 24 12 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 914 0 0 0 0 0 0 0 4 23 27 58 77 102 139 156 102 89 92 32 12 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 316 0 0 0 0 0 0 2 1 14 21 44 70 139 163 284 232 167 127 37 14 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 290 0 0 0 0 1 6 1 9 10 9 14 4 27 50 41 28 37 28 12 13 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 503 2 1 0 1 2 5 8 11 23 18 52 49 91 170 242 252 247 183 115 25 6
Selhání srdce (I50) 1 347 0 0 0 1 0 0 2 2 4 9 14 42 61 125 187 192 203 250 193 58 4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 314 1 0 0 0 1 3 7 5 11 23 29 41 98 172 194 225 187 143 114 55 5
Ateroskleróza (I70) 861 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 27 32 110 162 186 149 93 55 32 10 0
Varixy dolních končetin (I83) 467 0 0 0 0 4 6 17 27 48 60 54 55 44 43 34 25 23 15 7 4 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 026 0 12 26 27 10 12 21 14 25 19 41 42 76 140 156 132 127 82 45 18 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 492 41 162 77 27 30 20 21 30 12 9 10 9 4 12 4 4 12 6 1 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 980 23 52 24 13 8 5 8 18 26 16 27 40 45 87 147 105 103 116 81 32 4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 370 92 119 27 9 4 2 0 0 4 4 2 9 5 7 14 13 18 20 11 8 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 809 0 367 282 54 31 16 14 10 9 9 4 3 8 0 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 519 0 2 7 27 26 39 29 42 51 62 40 35 39 41 35 18 13 12 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 543 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 5 17 61 87 137 75 71 56 19 7 2
Astma (J45-J46) 119 1 20 23 16 8 1 2 2 3 1 1 2 5 5 6 11 8 1 3 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 775 1 2 0 0 1 7 6 11 14 12 20 28 95 124 167 109 78 59 28 11 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 82 0 9 13 13 7 7 7 2 5 3 4 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 104 0 3 2 5 2 14 5 6 4 15 7 14 8 4 3 10 2 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 143 8 0 1 1 6 1 7 3 3 12 8 6 10 15 12 20 13 8 7 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 195 0 0 0 0 1 5 6 3 5 12 7 22 19 24 18 18 18 17 20 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 579 7 24 31 46 48 29 19 18 12 20 24 18 35 32 43 53 39 47 30 4 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 382 0 4 28 51 60 39 33 23 24 18 16 18 20 16 16 6 5 4 0 1 0
Tříselná kýla (K40) 556 8 20 21 4 7 16 10 29 26 36 32 35 47 63 64 48 53 25 8 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 532 0 14 32 8 5 9 21 22 39 40 52 40 58 67 57 36 21 8 3 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 172 0 0 7 15 24 13 23 21 19 6 11 4 9 9 4 2 1 2 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 90 1 0 0 1 7 5 2 3 3 1 3 2 7 9 8 12 6 13 6 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 310 8 11 3 0 1 0 4 4 17 8 16 19 16 31 39 29 37 34 21 12 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 169 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 6 14 26 24 23 22 20 17 8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 351 6 5 3 4 6 13 19 18 30 34 27 26 27 39 33 28 12 17 3 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 277 5 22 18 12 14 3 2 2 3 1 2 5 11 28 34 32 25 37 18 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 114 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 12 17 25 22 13 4 4 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 112 0 0 0 3 3 6 1 3 3 4 8 13 10 12 17 8 14 4 3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 120 0 1 0 2 10 25 38 35 86 73 88 92 127 120 153 94 78 64 26 8 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 266 0 1 0 1 1 7 2 6 2 7 16 19 25 32 41 29 35 21 15 6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 310 0 0 0 6 2 6 8 16 30 24 19 22 36 28 32 39 12 15 13 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 358 1 1 8 3 4 4 14 12 9 16 12 19 29 30 45 50 22 46 23 9 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 387 5 24 16 6 19 15 20 18 23 9 32 18 33 26 40 25 20 28 7 3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 197 10 5 11 4 11 17 9 8 4 6 15 18 15 13 15 16 10 6 4 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 214 5 10 8 10 13 6 9 7 10 8 9 12 14 21 12 17 12 12 15 4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 594 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 22 41 71 96 142 103 67 29 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 29 59 100 173 146 83 49 11 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 556 0 0 0 6 35 38 41 36 51 69 62 49 60 57 26 15 6 5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 505 0 8 7 19 22 19 12 29 22 28 41 44 62 53 63 30 24 15 7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 69 0 0 5 9 1 0 5 1 1 1 4 2 6 11 4 11 7 0 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 184 0 1 2 10 6 3 1 3 6 7 5 16 23 22 30 25 11 9 3 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 232 0 0 0 0 1 2 8 15 19 21 27 20 30 31 21 12 12 9 4 0 0
Dorzalgie (M54) 653 0 1 0 9 8 11 9 28 34 54 53 46 67 61 71 73 57 48 20 3 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 495 0 4 10 9 9 11 24 18 24 40 42 66 77 66 38 33 15 7 1 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 282 1 1 3 7 9 6 8 8 12 11 17 23 23 25 33 32 23 26 11 2 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 547 40 34 18 11 33 19 20 22 21 36 25 22 36 50 43 43 33 25 14 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 432 0 0 0 0 1 1 11 6 16 8 12 17 13 39 72 53 61 65 42 15 0
Urolitiáza (N20-N23) 510 0 1 0 6 6 20 25 24 45 55 37 47 60 70 42 45 21 3 1 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 127 3 18 13 4 26 32 15 26 30 46 51 49 67 90 109 138 158 127 93 30 2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 44 44 49 33 17 4 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 482 0 39 52 36 25 19 25 22 26 25 32 22 31 37 32 25 17 7 4 6 0
Nemoci prsu (N60-N64) 70 0 1 0 1 3 9 1 6 8 8 7 7 8 7 1 2 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 161 0 1 1 0 14 21 20 19 26 15 16 10 4 2 5 3 0 1 3 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 695 0 0 0 6 14 24 24 38 65 122 132 144 41 32 13 14 13 13 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 810 0 0 0 3 25 86 133 147 171 174 142 148 158 205 190 131 70 22 4 1 0
Lékařský potrat (O04) 294 0 0 0 3 26 50 55 39 44 69 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 529 0 0 0 1 19 82 107 149 126 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 020 0 0 0 0 78 242 284 221 159 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 275 0 0 0 0 21 65 73 62 49 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1 936 0 0 0 0 107 369 618 505 290 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 646 0 0 0 1 20 102 198 180 117 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 29 0 0 0 0 1 3 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 6 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 350 52 82 92 23 13 15 11 3 4 7 11 14 5 6 9 1 0 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 358 0 0 2 4 11 1 2 4 9 13 26 25 44 46 50 34 44 24 18 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 933 4 19 77 103 101 76 77 46 57 52 41 28 46 36 45 30 32 36 18 9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 31 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 1 3 2 2 5 4 4 2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 285 128 218 119 101 128 38 31 37 49 54 69 78 115 165 196 180 204 194 132 45 4
Nitrolební poranění (S06) 888 6 29 23 42 42 70 39 68 57 73 42 42 37 50 52 32 56 49 58 18 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 538 27 76 47 53 52 35 28 32 29 20 16 26 18 10 22 10 11 10 7 9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 262 0 13 40 40 10 3 7 4 11 5 4 16 19 23 18 18 13 11 6 0 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 628 1 2 6 1 1 2 9 4 3 0 4 4 14 31 44 72 91 142 131 62 4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 353 0 4 10 19 5 15 22 27 17 23 27 25 32 36 25 15 17 14 16 1 3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 747 4 20 38 77 97 96 94 99 132 126 118 94 125 132 96 104 79 100 85 28 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 84 0 24 8 3 3 1 5 0 9 2 8 4 5 6 3 1 1 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 301 7 23 5 13 23 22 25 20 25 24 21 17 25 12 15 6 4 10 4 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 335 0 5 1 2 3 3 11 8 11 12 16 25 34 25 61 38 36 28 16 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 39 0 0 1 0 4 3 1 10 3 4 0 2 0 4 1 1 1 1 2 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 73 2 9 6 2 6 1 6 1 3 6 3 1 13 4 2 0 5 1 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 127 28 18 12 10 8 2 1 1 4 8 5 2 8 5 5 3 2 4 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 51 0 0 0 0 0 0 2 5 14 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 454 2 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 693 1 28 11 4 5 5 2 10 28 36 66 164 154 427 326 294 102 23 6 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 049 36 47 44 46 101 370 714 892 918 414 220 230 255 338 385 363 293 210 134 38 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 69 835 3 520 2 086 1 731 1 329 1 896 2 687 3 590 3 758 3 967 3 231 3 159 3 444 4 528 6 115 6 944 5 964 4 862 3 906 2 308 746 64
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 6,5 5,5 1,9 1 0,8 0,3 0,6 0 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 2,5 3,3 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 7,9 2,1 0,9 1,5 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,9 0,8 1,7 3,3 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,3 1,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,7 1,6 2,6 4,5 5,6 9,3 15,7 16 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,3 11,2 4,2 2,1 2 3,1 1,7 1,5 1,9 1,5 1,2 1,8 1,1 2 2,4 2,7 1,9 4,8 5,6 6,9 4 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 1,4 1,1 3,3 5 8,2 7,5 6,4 5,9 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 2,1 3,6 4,3 3,9 2,8 4,9 2,3 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,6 1,1 2 2 2,9 7,9 2 11,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,3 1,3 1,8 2,9 3,3 3 1,9 2 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 1 1 1 1,9 1,7 0,3 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,9 0,4 0,1 0,4 0,6 0,5 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,7 3 2,9 1,6 1 0,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 1,8 3 5,2 5,6 5,1 6,2 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,9 0 3,7 1,7 0,1 0,6 0,7 0,3 0,6 1,1 2,1 3,1 4,3 7,5 9,6 13 16,6 18,1 14,7 11,1 16 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,3 0,2 0,8 0,9 0,8 1 1,4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,4 3,1 5 2,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,8 1,4 0,6 1,1 0,7 1,5 1,7 1,1 2,1 2,5 2 3,2 4,3 4,4 6,2 8,7 8,5 14,1 12,4 6,9 8 0
Anémie (D50-D64) 1 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 1 0,5 0,5 1 2,1 3,3 4,8 6,6 7,5 9 11,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 2,2 0,9 0,4 0,4 0,3 0 0 0,1 0,1 0,5 0 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,9 1,7 1 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,5 0 0,3 0,4 1 1,2 0,5 0,8 0,6 0,9 0,4 1,9 0,9 1,2 1,4 2,4 3,6 5,9 7,6 7,9 6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,6 10,1 9,9 6,1 3,1 2,4 2 1,4 1,1 1,2 1,6 2,2 2,1 2,7 3,3 3,9 6,1 9,5 13,6 17,3 19,9 22,2
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,4 2,9 2 7,2 4 11,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 0 0 0 1 1,9 0,7 0,8 1,1 0,8 1,1 1,4 0,9 1 0,8 0,3 0,2 0,1 0 0,3 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,5 0 0 0 0,1 1,9 1,4 1,3 1,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0,1 0,6 1,5 2,1 1,6 1,2 1,9 1,5 0,5 1 0,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 0,1 0 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1 0,5 1 1,6 1,6 1,1 1 0,4 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 1,8 1 1,4 2,5 3,8 2,3 2,2 2,3 2 2,7 2,3 2,2 2 1,5 1,4 1,7 0,5 2,2 1,6 2 11,1
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,8 0,7 3,6 4 11,1
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0,4 1,2 0,4 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 2,5 1,4 1,8 1,1 2,4 1 0,8 1,2 0,8 1 1,5 1,4 1,2 1,8 1,3 1,5 1,9 2,4 3,9 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 1 1,1 1,9 3,4 3,4 1,3 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 1,1 0,4 0,8 2,9 2,3 1 1,1 1,6 2,2 3,1 3,4 4,2 5,3 4,4 5,5 5,1 5,1 5,6 4,9 3 22,2
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,7 0,1 0,7 0,5 0 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 3,1 1,4 1,7 2 0,6 1,7 0,8 1 1 0,9 1,6 1,9 3,2 3,9 4,9 7 9,8 10,7 8,6 6,5 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,3 6,1 5,7 4,5 1,5 1,6 0,9 1,3 1,9 1,7 1,9 2,6 3 3,1 4,3 4,8 8,4 7,4 8,5 6,9 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,3 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,6 0,5 0,9 1,4 1,7 3,4 3,6 5,7 10,7 7,5 9 33,3
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 1,3 1,2 1,5 2,6 3,9 4,7 4,1 3,9 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 1,2 2,8 3,9 4,9 6,3 8,1 7,7 10 15,6 10,5 12 11,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,9 2,1 3,6 6,7 7,4 14,8 17,6 18,8 21,5 12,1 14 11,1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,4 0,4 0,4 0,7 0,2 1,3 2,3 2,1 2,1 4,2 4,7 3,9 13 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 0,7 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,9 0,8 2,5 2,5 4,4 7,7 12,6 19,1 27,8 31 37,6 24,9 66,7
Selhání srdce (I50) 4,5 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 2,2 3 5,7 9,7 14,5 22,8 42,4 63,1 57,8 44,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,4 0,4 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 1 1,4 2,1 4,7 7,8 10,1 17 21 24,2 37,3 54,8 55,6
Ateroskleróza (I70) 2,9 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 1,3 1,6 5,3 7,3 9,7 11,3 10,5 9,3 10,5 10 0
Varixy dolních končetin (I83) 1,6 0 0 0 0 0,3 0,3 0,8 1,3 1,9 2,6 2,6 2,8 2,1 1,9 1,8 1,9 2,6 2,5 2,3 4 11,1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,4 0 1 1,6 2 0,7 0,7 1 0,7 1 0,8 2 2,2 3,7 6,3 8,1 10 14,3 13,9 14,7 17,9 11,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 14,8 13,4 4,8 2 2,1 1,1 1 1,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 1,4 1 0,3 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,3 8,3 4,3 1,5 1 0,6 0,3 0,4 0,9 1 0,7 1,3 2 2,2 3,9 7,6 8 11,6 19,7 26,5 31,9 44,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,2 33,2 9,8 1,7 0,7 0,3 0,1 0 0 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,7 1 2 3,4 3,6 8 22,2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,7 0 30,3 17,6 4 2,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,7 0 0,2 0,4 2 1,9 2,1 1,4 2,1 2 2,6 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,4 1,5 2 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,8 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,9 3 3,9 7,1 5,7 8 9,5 6,2 7 22,2
Astma (J45-J46) 0,4 0,4 1,6 1,4 1,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 0,9 0,2 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2,6 0,4 0,2 0 0 0,1 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 1 1,4 4,6 5,6 8,7 8,3 8,8 10 9,2 11 22,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0 0,7 0,8 1 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,8 0,2 0,3 0,2 0,6 0,3 0,7 0,4 0,2 0,2 0,8 0,2 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 2,9 0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 0,5 0,7 0,6 1,5 1,5 1,4 2,3 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,7 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3 1,1 0,9 1,1 0,9 1,4 2 2,9 6,5 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,9 2,5 2 1,9 3,4 3,4 1,6 0,9 0,9 0,5 0,9 1,2 0,9 1,7 1,4 2,2 4 4,4 8 9,8 4 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,3 1,7 3,8 4,3 2,1 1,6 1,1 1 0,8 0,8 0,9 1 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0 1 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 2,9 1,6 1,3 0,3 0,5 0,9 0,5 1,4 1 1,5 1,6 1,8 2,3 2,9 3,3 3,6 6 4,2 2,6 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,8 0 1,2 2 0,6 0,4 0,5 1 1,1 1,6 1,7 2,5 2 2,8 3 3 2,7 2,4 1,4 1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0 0,4 1,1 1,7 0,7 1,1 1 0,8 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,4 0 0 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,9 0,7 2,2 2 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 1 2,9 0,9 0,2 0 0,1 0 0,2 0,2 0,7 0,3 0,8 1 0,8 1,4 2 2,2 4,2 5,8 6,9 12 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 1,2 1,7 2,5 3,4 5,6 8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 2,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 0,9 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,8 1,7 2,1 1,4 2,9 1 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,9 1,8 1,8 1,1 0,9 1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,5 1,3 1,8 2,4 2,8 6,3 5,9 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1 0,7 0,3 0,5 0,3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,5 0,5 0,9 0,6 1,6 0,7 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,7 0 0,1 0 0,1 0,7 1,4 1,9 1,7 3,4 3,1 4,3 4,7 6,1 5,4 8 7,1 8,8 10,8 8,5 8 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,9 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,8 1 1,2 1,4 2,1 2,2 3,9 3,6 4,9 6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0 0,4 0,1 0,3 0,4 0,8 1,2 1 0,9 1,1 1,7 1,3 1,7 3 1,4 2,5 4,3 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1,2 0,4 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2 0,7 0,6 0,4 0,7 0,6 1 1,4 1,4 2,3 3,8 2,5 7,8 7,5 9 11,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,3 1,8 2 1 0,4 1,4 0,8 1 0,9 0,9 0,4 1,6 0,9 1,6 1,2 2,1 1,9 2,3 4,7 2,3 3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 3,6 0,4 0,7 0,3 0,8 0,9 0,4 0,4 0,2 0,3 0,7 0,9 0,7 0,6 0,8 1,2 1,1 1 1,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 1,8 0,8 0,5 0,7 0,9 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 1 0,6 1,3 1,4 2 4,9 4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,1 2,1 3,4 4,3 7,4 7,8 7,5 4,9 1,6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,5 2,9 4,5 9 11,1 9,3 8,3 3,6 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 0,4 2,5 2,1 2 1,8 2 2,9 3 2,5 2,9 2,6 1,4 1,1 0,7 0,8 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0 0,7 0,4 1,4 1,6 1 0,6 1,4 0,9 1,2 2 2,3 3 2,4 3,3 2,3 2,7 2,5 2,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0,3 0,7 0,1 0 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,8 0,8 0 0,3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0 0,1 0,1 0,7 0,4 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,8 1,1 1 1,6 1,9 1,2 1,5 1 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,8 0,9 1,3 1 1,5 1,4 1,1 0,9 1,4 1,5 1,3 0 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0,1 0 0,7 0,6 0,6 0,4 1,4 1,4 2,3 2,6 2,4 3,2 2,8 3,7 5,5 6,4 8,1 6,5 3 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,7 0 0,3 0,6 0,7 0,6 0,6 1,2 0,9 1 1,7 2 3,4 3,7 3 2 2,5 1,7 1,2 0,3 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0,4 0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,2 1,1 1,1 1,7 2,4 2,6 4,4 3,6 2 11,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 14,4 2,8 1,1 0,8 2,4 1 1 1,1 0,8 1,5 1,2 1,1 1,7 2,3 2,2 3,3 3,7 4,2 4,6 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,6 0,3 0,6 0,9 0,6 1,8 3,7 4 6,9 11 13,7 15 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0,1 0 0,4 0,4 1,1 1,2 1,2 1,8 2,3 1,8 2,4 2,9 3,2 2,2 3,4 2,4 0,5 0,3 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,8 1,1 1,5 0,8 0,3 1,9 1,7 0,7 1,3 1,2 2 2,5 2,5 3,2 4,1 5,7 10,5 17,8 21,5 30,4 29,9 22,2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 2 2,3 3,7 3,7 2,9 1,3 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,6 0 3,2 3,2 2,7 1,8 1 1,2 1,1 1 1,1 1,6 1,1 1,5 1,7 1,7 1,9 1,9 1,2 1,3 6 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0,1 0,1 0 1 1,1 1 0,9 1 0,6 0,8 0,5 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0,2 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,3 0 0 0 0,4 1 1,3 1,2 1,9 2,6 5,2 6,4 7,4 2 1,4 0,7 1,1 1,5 2,2 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 6 0 0 0 0,2 1,8 4,7 6,6 7,3 6,8 7,4 6,9 7,6 7,7 9,3 9,9 9,9 7,9 3,7 1,3 1 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0,2 1,9 2,7 2,7 1,9 1,7 2,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,8 0 0 0 0,1 1,4 4,4 5,3 7,4 5 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,4 0 0 0 0 5,6 13,1 14,2 11 6,3 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,9 0 0 0 0 1,5 3,5 3,6 3,1 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,5 0 0 0 0 7,6 20 30,9 25,2 11,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,2 0 0 0 0,1 1,4 5,5 9,9 9 4,7 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 70,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 55,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 18,7 6,8 5,7 1,7 0,9 0,8 0,5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,2 0,3 0,5 0,1 0 0,3 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,2 0 0 0,1 0,3 0,8 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,3 1,3 2,1 2,1 2,6 2,6 5 4,1 5,9 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 3,1 1,4 1,6 4,8 7,6 7,2 4,1 3,8 2,3 2,3 2,2 2 1,4 2,2 1,6 2,3 2,3 3,6 6,1 5,9 9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,6 46,1 18 7,4 7,4 9,2 2,1 1,5 1,8 1,9 2,3 3,3 4 5,6 7,5 10,2 13,6 23 32,9 43,2 44,9 44,4
Nitrolební poranění (S06) 3 2,2 2,4 1,4 3,1 3 3,8 1,9 3,4 2,3 3,1 2 2,2 1,8 2,3 2,7 2,4 6,3 8,3 19 17,9 33,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,8 9,7 6,3 2,9 3,9 3,7 1,9 1,4 1,6 1,2 0,9 0,8 1,3 0,9 0,5 1,1 0,8 1,2 1,7 2,3 9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 1,1 2,5 2,9 0,7 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,8 0,9 1 0,9 1,4 1,5 1,9 2 0 11,1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,7 1,4 2,3 5,5 10,2 24,1 42,9 61,8 44,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,3 0,6 1,4 0,4 0,8 1,1 1,3 0,7 1 1,3 1,3 1,5 1,6 1,3 1,1 1,9 2,4 5,2 1 33,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,8 1,4 1,6 2,4 5,7 6,9 5,2 4,7 4,9 5,2 5,4 5,7 4,8 6,1 6 5 7,9 8,9 16,9 27,8 27,9 33,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 0 2 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 2,5 1,9 0,3 1 1,6 1,2 1,2 1 1 1 1 0,9 1,2 0,5 0,8 0,5 0,5 1,7 1,3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 1,3 1,6 1,1 3,2 2,9 4,1 4,7 5,2 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0 0,5 0,1 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,2 0,7 0,7 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0 0,6 0,2 0,7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 10,1 1,5 0,7 0,7 0,6 0,1 0 0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,7 0,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,2 884,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,6 0,4 2,3 0,7 0,3 0,4 0,3 0,1 0,5 1,1 1,5 3,2 8,4 7,5 19,3 17 22,3 11,5 3,9 2 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 20,2 13 3,9 2,7 3,4 7,2 20,1 35,7 44,5 36,5 17,6 10,7 11,8 12,3 15,3 20 27,5 33 35,6 43,8 37,9 11,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 232,9 1 268,9 172 108,1 98 135,6 145,7 179,3 187,3 157,7 137,7 153 176,4 219,3 277 361,1 451,7 547,2 662 755 743,8 711,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)