8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 290 90 192 123 69 66 34 35 26 35 33 22 32 37 52 66 79 91 92 79 30 7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 773 38 53 44 37 42 56 42 24 41 39 23 16 27 37 42 58 50 48 41 12 3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 35 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 5 7 5 5 1 0 1 2 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 329 9 34 27 26 23 7 17 14 23 22 32 46 53 121 142 202 152 165 148 56 10
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 903 85 185 150 109 162 98 79 97 84 113 101 116 136 194 222 277 246 203 181 53 12
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 263 0 0 0 0 0 2 1 2 13 19 32 80 74 162 201 250 192 135 70 25 5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 838 0 0 1 0 0 3 1 0 6 4 13 48 63 155 196 170 94 57 22 5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1 061 0 0 0 0 0 1 2 3 8 15 21 29 48 70 115 197 171 164 157 54 6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 829 0 0 0 0 0 1 6 13 29 51 63 74 64 90 154 128 92 38 23 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 482 0 0 0 0 0 0 5 4 10 26 28 28 50 73 96 63 63 22 12 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 203 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 15 15 19 39 37 29 11 19 5 1 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 18 37 82 107 118 82 39 24 3 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 830 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 18 40 102 166 191 128 105 58 10 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 183 12 35 21 29 36 39 37 49 83 134 183 243 341 609 719 667 484 262 149 46 5
Carcinoma in situ (D00-D09) 206 0 0 0 0 1 4 14 15 13 25 16 17 15 19 22 16 14 11 3 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 142 0 0 0 0 1 1 3 9 16 15 32 93 113 190 241 213 133 63 19 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 918 0 0 0 0 0 4 5 32 68 218 278 192 40 21 31 17 6 5 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 772 29 37 43 42 57 74 94 120 166 228 234 234 309 463 459 517 333 180 111 33 9
Anémie (D50-D64) 1 130 12 5 8 7 9 4 8 9 24 36 32 44 51 91 99 146 151 168 151 64 11
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 484 5 29 23 24 13 8 7 5 10 14 11 29 29 48 47 65 54 35 26 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 726 1 17 23 41 48 30 37 35 40 64 77 97 117 162 219 212 190 157 126 28 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 360 123 479 291 168 98 43 44 78 82 122 108 108 129 159 196 236 231 261 251 129 24
Demence (F00-F03) 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 11 14 18 47 56 86 45 9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 864 0 0 1 22 88 40 53 64 105 100 84 91 70 56 46 25 10 6 3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 297 0 0 0 8 54 43 37 33 32 27 10 9 11 9 6 6 4 5 3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 317 0 0 0 4 26 23 33 38 51 46 21 22 20 8 13 8 2 2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 268 0 0 0 2 15 5 12 15 16 31 26 43 26 20 25 8 9 12 3 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 462 6 35 72 100 164 95 100 83 108 109 87 76 85 67 62 51 66 53 35 7 1
Alzheimerova nemoc (G30) 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 18 31 36 33 19 2
Roztroušená skleróza (G35) 234 0 0 0 1 5 11 9 23 22 37 28 33 20 20 9 12 3 0 1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 501 23 108 117 81 98 56 51 67 81 107 82 78 81 94 89 73 104 64 31 14 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 648 0 0 0 0 1 1 3 6 6 14 22 27 40 66 70 100 93 84 92 22 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 524 7 28 61 101 99 54 94 126 221 256 280 303 328 378 377 338 253 139 65 15 1
Katarakta (H25-H26, H28) 797 1 2 2 0 1 1 1 5 4 8 10 16 21 80 124 167 166 90 78 18 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 389 17 63 101 39 57 26 18 24 36 48 71 60 96 135 173 157 127 75 50 15 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 251 29 117 179 88 39 31 40 61 108 143 125 147 165 221 239 213 145 104 48 8 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 407 0 0 1 2 10 6 4 10 17 33 53 66 74 127 166 230 220 205 133 38 12
Angina pectoris (I20) 633 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 19 36 66 84 106 108 85 70 38 8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 062 0 0 0 1 0 2 3 6 12 47 65 155 165 245 335 296 276 215 194 39 6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 315 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 35 45 72 158 205 218 207 158 131 56 12
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 017 0 0 0 0 4 9 12 16 27 40 40 50 65 100 140 155 115 127 88 26 3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 849 6 2 2 10 25 14 24 32 49 85 93 203 279 496 728 914 712 587 429 138 21
Selhání srdce (I50) 4 178 0 0 0 0 0 0 6 3 6 13 45 63 101 250 384 649 728 776 746 336 72
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 233 0 5 1 10 5 4 8 13 30 48 76 115 191 348 419 652 720 698 592 256 42
Ateroskleróza (I70) 1 726 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 15 55 86 215 363 415 244 157 98 57 9
Varixy dolních končetin (I83) 1 379 0 0 0 0 1 17 26 73 128 174 146 165 171 154 151 80 37 32 13 8 3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 061 1 5 32 44 76 48 67 53 84 100 106 164 202 288 379 467 403 271 193 58 20
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 407 162 473 175 74 84 45 20 32 28 23 17 25 21 26 27 46 43 39 28 17 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 234 111 179 62 21 20 17 17 34 51 52 51 83 106 208 268 370 374 451 444 255 60
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 621 313 282 75 27 11 7 8 9 15 6 10 19 29 52 72 109 142 182 148 91 14
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 580 0 1 040 944 147 101 85 67 55 45 39 17 6 14 10 6 2 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 508 0 16 17 43 92 75 95 116 155 172 129 127 127 120 100 64 31 21 4 4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 932 0 0 1 1 2 1 4 3 9 13 21 42 95 249 364 389 284 221 163 63 7
Astma (J45-J46) 323 9 11 7 9 10 4 13 14 15 12 19 15 26 28 30 39 30 20 7 4 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 018 17 11 1 10 22 17 17 16 22 23 33 38 70 118 139 153 137 74 70 23 7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 376 1 50 43 22 32 32 39 27 17 19 16 16 9 18 9 12 7 3 4 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 299 4 9 8 11 13 7 15 14 12 21 17 26 22 31 28 26 14 11 6 3 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 544 23 10 30 40 28 11 9 13 25 28 27 27 23 51 42 41 44 28 38 6 0
Peptický vřed (K25-K28) 491 0 0 0 1 2 5 7 7 12 19 19 32 40 59 52 74 50 64 31 13 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 262 23 56 86 155 152 168 133 128 152 154 144 149 154 190 258 352 264 273 184 78 9
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 478 0 9 109 173 193 163 161 120 114 109 55 65 50 36 45 32 23 13 7 0 1
Tříselná kýla (K40) 2 218 20 80 69 5 18 45 55 71 111 152 153 165 175 239 288 278 154 82 45 12 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 654 2 13 43 9 8 28 37 81 126 166 137 160 147 159 190 167 102 53 22 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 629 0 2 7 57 57 45 46 70 42 66 36 28 18 25 36 27 27 19 19 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 468 8 24 25 18 23 20 26 16 18 13 12 25 17 30 37 49 35 36 26 9 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 771 4 26 9 4 5 11 10 14 29 31 30 41 35 55 82 100 96 88 72 26 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 902 0 0 0 0 1 1 8 8 22 56 43 61 51 96 135 153 99 93 58 15 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 350 4 4 9 2 18 31 57 80 127 128 115 107 119 111 118 120 81 57 40 21 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 915 7 29 33 28 15 12 12 9 12 19 12 38 40 75 115 150 113 83 72 30 11
Alkoholické onemocnění jater (K70) 456 0 0 0 0 0 0 7 10 37 26 50 57 78 91 47 42 8 0 2 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 500 11 1 2 9 5 2 10 20 19 33 25 60 33 66 63 56 45 22 15 3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 122 0 0 1 4 28 61 116 183 202 253 221 250 254 335 347 328 224 137 121 50 7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 866 2 2 0 2 4 11 16 17 28 28 39 39 49 98 111 125 112 84 72 26 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 080 0 2 1 3 11 15 35 63 96 108 79 82 103 108 105 88 65 60 37 15 4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 751 7 13 32 19 11 16 14 20 20 28 22 47 49 66 72 97 69 61 61 23 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 220 15 41 28 34 75 75 82 65 47 72 57 65 67 120 103 74 71 58 50 16 5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 076 26 27 11 21 47 46 38 47 86 77 62 59 60 89 104 93 74 59 38 11 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 073 21 42 36 48 48 23 30 32 44 57 49 53 67 97 83 90 91 76 56 26 4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 320 0 0 0 0 1 0 8 5 15 23 40 79 120 193 277 276 182 71 24 6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 869 0 0 0 2 2 1 1 3 14 32 66 120 218 300 368 401 240 83 13 4 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 705 0 0 0 14 101 93 108 100 130 172 190 216 200 159 132 65 22 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 954 1 19 20 87 130 62 77 71 115 134 130 178 209 195 176 146 104 57 34 8 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 125 1 3 1 0 1 2 5 4 7 6 17 4 6 18 25 15 8 1 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 602 0 4 6 40 39 5 11 1 16 31 24 42 59 73 77 76 55 27 15 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 555 0 0 0 3 6 15 39 55 122 178 180 173 138 161 171 138 99 55 21 1 0
Dorzalgie (M54) 3 367 0 4 6 33 64 22 37 64 123 191 170 260 262 303 389 458 429 326 178 43 5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 779 3 21 24 30 20 30 48 53 96 168 195 232 236 209 196 108 61 34 9 6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 254 0 2 15 53 68 25 30 27 46 79 106 90 106 126 112 139 101 68 44 13 4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 069 73 90 52 21 73 78 69 65 95 96 92 132 123 187 234 236 150 89 80 29 5
Selhání ledvin (N17-N19) 904 0 0 3 2 12 1 10 8 12 16 29 21 58 100 122 126 117 128 93 42 4
Urolitiáza (N20-N23) 2 213 0 3 5 16 20 68 86 107 145 196 202 220 189 288 236 192 126 76 31 4 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4 089 40 63 59 35 50 52 59 54 79 130 121 165 185 281 423 529 487 499 462 261 55
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 021 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 37 83 177 241 245 137 61 19 7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 338 3 51 135 76 69 43 46 50 38 80 61 85 98 109 145 109 79 44 15 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 326 0 0 1 3 15 23 28 30 54 58 36 21 23 12 11 7 2 1 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 340 0 0 1 1 11 36 45 42 42 50 46 16 13 9 7 10 8 2 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 635 0 0 0 11 24 50 44 71 139 284 338 298 119 66 58 41 43 34 10 4 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 172 2 0 1 19 74 165 293 271 332 366 330 334 306 445 462 431 234 77 29 0 1
Lékařský potrat (O04) 524 0 0 0 4 28 64 91 116 92 116 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 703 0 0 0 1 35 167 390 494 403 199 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 112 0 0 0 3 91 386 913 1 039 545 119 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 391 0 0 0 3 30 190 433 462 227 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 055 0 0 0 1 117 813 2 519 2 961 1 375 260 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 367 0 0 0 0 27 199 671 860 497 103 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 55 0 0 0 0 0 7 24 13 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 135 0 0 0 0 0 23 49 34 25 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 198 166 289 381 102 48 29 22 24 27 24 21 15 15 14 11 5 3 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 673 0 1 4 4 13 5 5 16 19 34 39 45 46 77 83 95 72 55 43 17 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 917 8 27 101 144 114 47 46 54 36 47 29 25 34 39 34 44 33 28 18 9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 521 2 4 3 1 3 7 12 17 19 29 29 22 32 54 74 56 54 66 27 9 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 536 167 319 103 169 211 63 92 108 148 176 169 163 192 276 352 467 454 426 332 127 22
Nitrolební poranění (S06) 2 825 20 90 117 130 154 162 130 131 154 176 135 141 137 171 180 184 185 176 150 86 16
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 587 119 215 146 101 91 77 78 47 70 78 40 57 71 62 59 57 60 48 70 36 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 182 0 35 189 159 29 13 32 35 45 45 37 67 80 96 74 91 65 34 37 18 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 882 1 9 7 10 7 6 10 3 13 11 14 43 53 83 122 204 232 342 393 269 50
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 384 0 12 32 69 33 54 59 90 116 121 135 96 114 146 97 90 50 35 24 9 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 164 2 74 228 221 392 490 485 470 578 622 524 555 479 507 530 509 441 418 420 185 34
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 252 15 75 12 7 12 7 10 8 17 12 9 15 12 8 10 5 6 4 5 1 2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 852 6 118 27 53 103 55 46 36 34 68 49 38 40 29 30 33 34 24 22 6 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 568 2 3 8 4 15 29 34 38 48 82 76 111 133 187 229 217 169 101 63 18 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 149 0 2 6 12 11 9 9 7 7 14 9 14 9 8 14 9 5 2 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 524 14 64 26 13 22 25 15 17 28 31 29 34 34 37 34 31 32 22 8 7 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 764 104 102 68 48 43 10 13 16 11 30 27 26 29 35 54 46 57 22 19 4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 181 1 0 0 0 1 5 6 15 49 79 20 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12 447 12 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 243 5 51 20 31 43 26 78 81 125 171 222 386 439 821 1 074 1 012 472 137 41 8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15 255 46 134 206 192 187 463 1 103 1 789 1 766 1 062 611 704 843 1 179 1 376 1 442 1 048 642 350 98 14
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 221 713 14 899 5 767 5 200 3 990 5 100 6 178 10 666 12 752 11 754 10 738 9 256 10 902 11 931 16 873 19 988 21 322 16 843 13 040 9 885 3 926 703
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 6,8 3,8 1,9 1,3 1,3 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 2,2 3,5 4,7 4,8 5,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 2,9 1 0,7 0,7 0,9 0,9 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 1,9 2,5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,1 0,7 0,7 0,4 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,6 1,9 3,3 3,8 6,2 8,7 8,9 8,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,5 6,4 3,6 2,3 2 3,3 1,6 1 1,1 0,9 1,1 1,3 1,5 2 2,5 3 4,5 6,1 7,7 10,7 8,5 10
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 1,1 2,1 2,7 4,1 4,7 5,1 4,1 4 4,1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0,6 0,9 2 2,7 2,8 2,3 2,2 1,3 0,8 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,9 1,6 3,2 4,2 6,2 9,3 8,6 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1 0,9 1,2 2,1 2,1 2,3 1,4 1,4 0,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 1 1,6 0,8 0,7 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,7 0,3 0,2 0,8
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,5 1,9 2 1,5 1,4 0,5 0,8
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,3 2,3 3,1 3,2 4 3,4 1,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,5 0,9 0,7 0,3 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,9 1,3 2,3 3,2 4,9 7,8 9,8 10,8 12 9,9 8,8 7,3 4,1
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 1,2 1,6 2,4 3,3 3,5 3,3 2,4 1,1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 2,1 3,5 2,5 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,2 2,2 0,7 0,7 0,8 1,2 1,2 1,2 1,4 1,7 2,2 3 3,1 4,4 6 6,2 8,4 8,2 6,8 6,5 5,3 7,5
Anémie (D50-D64) 1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,2 1,3 2,4 3,7 6,3 8,9 10,2 9,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,6 0,6 1,1 1,3 1,3 1,5 0,3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,5 0,1 0,3 0,4 0,7 1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 1 1,3 1,7 2,1 3 3,4 4,7 5,9 7,4 4,5 4,1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,8 9,2 9,4 4,5 3,1 2 0,7 0,6 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,9 2 2,7 3,8 5,7 9,9 14,8 20,6 19,9
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 1,2 2,1 5,1 7,2 7,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0 0 0 0,4 1,8 0,7 0,7 0,8 1,1 1 1,1 1,2 1 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 1,1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,2 0,5 0,7 1,1 1,8 3,3 1,6 1,3 1 1,1 1,1 1,1 1 1,2 0,9 0,8 0,8 1,6 2 2,1 1,1 0,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,4 1,9 3 1,7
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 1,7 2,1 1,8 1,5 2 0,9 0,7 0,8 0,9 1,1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 2,6 2,4 1,8 2,2 1,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,6 2,3 3,2 5,4 3,5 0,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 0,5 0,5 0,9 1,8 2 0,9 1,2 1,5 2,3 2,5 3,5 4 4,7 4,9 5,1 5,5 6,2 5,3 3,8 2,4 0,8
Katarakta (H25-H26, H28) 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 1 1,7 2,7 4,1 3,4 4,6 2,9 1,7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 1,3 1,2 1,6 0,7 1,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 0,8 1,4 1,7 2,4 2,5 3,1 2,8 2,9 2,4 0,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,9 2,2 2,3 2,8 1,6 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 1,4 1,6 1,9 2,4 2,8 3,2 3,5 3,6 3,9 2,8 1,3 0,8
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 1,1 1,6 2,3 3,7 5,4 7,7 7,8 6,1 10
Angina pectoris (I20) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,6 2,2 1,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,8 2 2,4 3,2 4,6 4,8 6,8 8,1 11,4 6,2 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1 2 2,8 3,5 5,1 6 7,7 8,9 10
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9 2,5 2,8 4,8 5,2 4,1 2,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,1 0,5 0 0 0,2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,2 2,7 4 6,4 9,9 14,8 17,6 22,2 25,3 22 17,4
Selhání srdce (I50) 3,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,6 0,8 1,5 3,2 5,2 10,5 18 29,3 44 53,6 59,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,6 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2,7 4,5 5,7 10,6 17,8 26,4 34,9 40,8 34,8
Ateroskleróza (I70) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,2 2,8 4,9 6,7 6 5,9 5,8 9,1 7,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,9 1,3 1,7 1,8 2,2 2,5 2 2,1 1,3 0,9 1,2 0,8 1,3 2,5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,6 0,1 0,1 0,5 0,8 1,5 0,8 0,9 0,6 0,9 1 1,3 2,1 2,9 3,7 5,2 7,6 10 10,2 11,4 9,2 16,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,2 12,2 9,3 2,7 1,3 1,7 0,8 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 1,5 1,7 2,7 1,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 8,3 3,5 1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 1,1 1,5 2,7 3,6 6 9,2 17 26,2 40,7 49,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,4 23,5 5,5 1,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1,8 3,5 6,9 8,7 14,5 11,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0 20,3 14,6 2,7 2,1 1,4 0,9 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0 0,3 0,3 0,8 1,9 1,3 1,2 1,4 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,5 1,4 1 0,8 0,8 0,2 0,6 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,4 3,2 4,9 6,3 7 8,4 9,6 10 5,8
Astma (J45-J46) 0,3 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,4 0,6 0,8
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,9 1,3 0,2 0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 1 1,5 1,9 2,5 3,4 2,8 4,1 3,7 5,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,1 1 0,7 0,4 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 1,7 0,2 0,5 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 0,6 0,7 1,1 1,1 2,2 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,7 1,2 1,2 2,4 1,8 2,1 3,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,8 1,7 1,1 1,3 2,8 3,1 2,8 1,7 1,5 1,6 1,5 1,8 1,9 2,2 2,4 3,5 5,7 6,5 10,3 10,9 12,4 7,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,2 1,7 3,1 3,9 2,7 2,1 1,4 1,2 1,1 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0 0,8
Tříselná kýla (K40) 1,9 1,5 1,6 1,1 0,1 0,4 0,8 0,7 0,8 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 3,1 3,9 4,5 3,8 3,1 2,7 1,9 0,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 0,2 0,3 0,7 0,2 0,2 0,5 0,5 1 1,3 1,6 1,7 2,1 2,1 2 2,6 2,7 2,5 2 1,3 0,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,1 1 1,2 0,8 0,6 0,8 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 0,7 1,1 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 1,4 1,5 1,4 0,8
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1 1,6 2,4 3,3 4,2 4,1 2,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5 0,8 0,7 1,2 1,8 2,5 2,4 3,5 3,4 2,4 1,7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 0,3 0,1 0,1 0 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,3 1,5 1,4 1,7 1,4 1,6 1,9 2 2,2 2,4 3,3 0,8
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 1 1,6 2,4 2,8 3,1 4,2 4,8 9,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,7 1,1 1,2 0,6 0,7 0,2 0 0,1 0,2 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,8 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 0,5 0,8 0,9 0,9 1,1 0,8 0,9 0,5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,6 0 0 0 0,1 0,6 1 1,5 2,1 2,1 2,5 2,8 3,3 3,6 4,3 4,7 5,3 5,5 5,2 7,1 8 5,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,3 1,5 2 2,8 3,2 4,2 4,1 0,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,1 1 1,1 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 2,2 2,4 3,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 1 1,6 1,7 2,3 3,6 3,7 3,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,1 0,8 0,4 0,6 1,5 1,3 1,1 0,8 0,5 0,7 0,7 0,8 1 1,5 1,4 1,2 1,8 2,2 2,9 2,6 4,1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 2 0,5 0,2 0,4 1 0,8 0,5 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 1,5 1,8 2,2 2,2 1,8 0,8
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,9 1,6 0,8 0,6 0,9 1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1 1,2 1,1 1,5 2,2 2,9 3,3 4,1 3,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1 1,7 2,5 3,8 4,5 4,5 2,7 1,4 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,6 3,1 3,9 5 6,5 5,9 3,1 0,8 0,6 0,8
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 0 0 0 0,3 2,1 1,6 1,4 1,2 1,4 1,7 2,4 2,8 2,9 2 1,8 1,1 0,5 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0,1 0,4 0,3 1,6 2,6 1 1 0,8 1,2 1,3 1,6 2,3 3 2,5 2,4 2,4 2,6 2,2 2 1,3 0,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0 0,1 0,1 0,7 0,8 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1 0,9 0,2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,3 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 1,3 1,8 2,3 2,3 2 2,1 2,3 2,2 2,4 2,1 1,2 0,2 0
Dorzalgie (M54) 2,9 0 0,1 0,1 0,6 1,3 0,4 0,5 0,8 1,3 1,9 2,1 3,4 3,8 3,9 5,3 7,4 10,6 12,3 10,5 6,9 4,1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 1 1,7 2,5 3 3,4 2,7 2,7 1,8 1,5 1,3 0,5 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0 0 0,2 1 1,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 1,3 1,2 1,5 1,6 1,5 2,3 2,5 2,6 2,6 2,1 3,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 5,5 1,8 0,8 0,4 1,5 1,3 0,9 0,8 1 0,9 1,2 1,7 1,8 2,4 3,2 3,8 3,7 3,4 4,7 4,6 4,1
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,8 1,3 1,7 2 2,9 4,8 5,5 6,7 3,3
Urolitiáza (N20-N23) 1,9 0 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 1,1 1,3 1,5 1,9 2,5 2,9 2,7 3,7 3,2 3,1 3,1 2,9 1,8 0,6 2,5
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,5 3 1,2 0,9 0,6 1 0,9 0,8 0,6 0,8 1,3 1,5 2,2 2,7 3,6 5,7 8,6 12 18,9 27,3 41,6 45,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,2 2,3 3,3 4 3,4 2,3 1,1 1,1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 0,2 1 2,1 1,4 1,4 0,7 0,6 0,6 0,4 0,8 0,8 1,1 1,4 1,4 2 1,8 2 1,7 0,9 0,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,4 0 0 0 0,2 0,5 0,8 0,6 0,8 1,5 2,8 4,3 3,9 1,7 0,8 0,8 0,7 1,1 1,3 0,6 0,6 0,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,5 0,2 0 0 0,3 1,5 2,8 3,8 3,2 3,5 3,6 4,2 4,4 4,4 5,7 6,3 7 5,8 2,9 1,7 0 0,8
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0 0 0,1 0,6 1,1 1,2 1,4 1 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 0,7 2,8 5,1 5,8 4,2 2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,6 0 0 0 0,1 1,9 6,5 11,9 12,2 5,7 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,2 0 0 0 0,1 0,6 3,2 5,7 5,4 2,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,8 0 0 0 0 2,4 13,7 32,9 34,8 14,5 2,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 0 0 0 0 0,5 3,3 8,8 10,1 5,2 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,2 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 12,5 5,7 5,9 1,9 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,1 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,8 0,6 0,5 1,6 2,6 2,3 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,1 1,1 1,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 1 0,9 1,3 2,5 1,6 1,4 0,8
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,8 12,5 6,2 1,6 3,1 4,3 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 2,1 2,1 2,8 3,6 4,8 7,6 11,2 16,1 19,6 20,3 18,2
Nitrolební poranění (S06) 2,4 1,5 1,8 1,8 2,4 3,1 2,7 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 2 2,2 2,4 3 4,6 6,7 8,8 13,7 13,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 8,9 4,2 2,3 1,8 1,9 1,3 1 0,6 0,7 0,8 0,5 0,7 1 0,8 0,8 0,9 1,5 1,8 4,1 5,7 4,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,7 2,9 2,9 0,6 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,9 1,1 1,2 1 1,5 1,6 1,3 2,2 2,9 0,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,1 1,7 3,3 5,7 12,9 23,2 42,9 41,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,2 0,5 1,3 0,7 0,9 0,8 1,1 1,2 1,2 1,7 1,3 1,6 1,9 1,3 1,5 1,2 1,3 1,4 1,4 1,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,9 0,2 1,4 3,5 4 8 8,2 6,3 5,5 6,1 6,1 6,6 7,3 6,9 6,5 7,2 8,3 10,9 15,8 24,8 29,5 28,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,1 1,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 1,7
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,5 2,3 0,4 1 2,1 0,9 0,6 0,4 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 1,3 1 0,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 1 1,5 1,9 2,4 3,1 3,5 4,2 3,8 3,7 2,9 0,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,1 1,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 1,1 0,8
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 7,8 2 1,1 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1,4 0,8 1,1 0,6 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,5 934,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,4 0,4 1 0,3 0,6 0,9 0,4 1 1 1,3 1,7 2,8 5 6,3 10,6 14,6 16,4 11,7 5,2 2,4 1,3 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 12,9 3,5 2,6 3,2 3,5 3,8 7,8 14,4 21 18,6 10,5 7,7 9,2 12,1 15,2 18,7 23,4 25,9 24,3 20,6 15,6 11,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 187,8 1 118,1 112,8 80,6 72,6 103,8 103,9 139,3 149,8 123,8 105,7 116,8 142,5 171,3 217,3 271,7 346,1 416 492,9 583,1 626,1 582,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)