8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 183 78 205 120 65 51 54 36 34 27 24 23 36 37 43 61 60 68 92 49 18 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 980 45 54 53 45 60 60 61 50 45 43 28 19 27 60 69 61 71 65 39 22 3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 37 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 2 5 2 5 5 2 2 2 3 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 229 10 45 28 12 25 10 11 10 13 17 25 23 56 117 160 200 153 153 111 43 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 228 65 213 187 140 186 148 147 115 118 131 111 137 195 210 253 255 222 190 143 50 12
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 300 0 0 0 0 0 0 2 8 7 19 31 66 104 138 222 290 180 139 71 21 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 829 0 0 0 0 0 4 5 1 2 7 15 33 62 131 181 194 101 58 30 5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1 040 0 0 0 0 0 0 1 6 15 17 25 33 44 91 120 184 172 156 119 50 7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 834 0 0 0 0 0 0 11 6 21 50 68 79 72 148 127 114 64 47 21 6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 492 0 0 0 0 0 0 7 4 21 27 22 45 57 72 97 62 37 16 23 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 247 0 0 0 0 0 1 5 3 3 7 9 19 16 49 50 41 23 16 4 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 681 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 40 62 124 143 128 92 48 19 7 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 757 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 10 17 55 78 160 159 115 84 54 11 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 271 2 32 36 17 30 40 50 72 89 132 205 249 362 549 740 692 494 290 148 40 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 199 0 0 0 0 0 3 16 16 13 13 22 13 18 20 23 21 10 8 2 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 234 0 1 0 2 1 1 2 10 15 22 21 88 156 187 250 253 138 74 8 5 0
Leiomyom dělohy (D25) 933 0 0 0 0 0 2 7 22 79 235 278 175 47 33 28 18 5 3 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 894 19 40 43 56 75 65 111 123 178 200 229 264 287 447 489 506 375 215 117 51 4
Anémie (D50-D64) 1 148 3 10 8 8 17 0 5 3 17 33 32 29 45 72 141 149 164 210 136 58 8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 444 14 22 32 6 11 6 8 8 16 28 22 23 19 39 48 51 27 30 20 13 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 827 0 17 16 55 38 47 60 23 41 63 72 100 120 176 226 237 209 169 132 22 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 612 142 464 307 172 155 53 67 96 117 122 114 144 135 179 207 244 216 268 252 128 30
Demence (F00-F03) 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 12 14 28 36 45 69 31 3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 899 0 0 0 21 82 32 54 73 124 119 77 90 75 67 44 21 12 6 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 229 0 0 0 5 37 40 29 26 25 16 6 9 4 14 5 6 1 5 0 0 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 343 0 0 1 5 20 44 33 40 59 36 20 31 19 12 10 8 2 2 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 257 0 2 0 5 7 10 10 14 19 27 18 30 22 33 23 13 8 9 7 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 515 0 31 82 153 153 81 86 109 119 111 97 81 90 52 63 49 49 52 38 14 5
Alzheimerova nemoc (G30) 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 17 31 41 23 8 1
Roztroušená skleróza (G35) 222 0 0 0 1 2 13 15 26 22 35 12 29 27 16 9 11 4 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 441 20 89 112 80 91 40 66 63 102 84 92 78 67 96 88 91 79 56 33 12 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 631 0 0 0 0 0 1 5 3 4 18 24 20 39 65 79 98 96 98 50 21 10
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 648 8 35 73 111 100 72 99 150 200 242 276 310 354 419 388 334 253 165 43 15 1
Katarakta (H25-H26, H28) 768 0 2 8 0 4 1 1 4 5 7 8 13 28 58 93 157 164 133 68 12 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 487 16 91 87 40 36 21 26 32 42 75 60 63 96 163 186 169 137 91 42 10 4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 317 23 144 202 77 51 47 63 72 112 136 124 154 176 213 245 211 138 88 37 4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 560 0 0 1 4 12 8 9 7 17 42 58 75 87 120 168 230 213 233 192 72 12
Angina pectoris (I20) 632 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 19 24 53 109 121 107 96 62 23 7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 129 0 0 0 0 0 0 1 1 11 39 89 151 188 261 306 315 302 233 151 77 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 382 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 29 48 103 173 219 255 188 159 142 43 7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 017 0 0 0 0 2 2 12 17 31 43 35 53 53 95 149 141 119 136 83 40 6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 943 4 3 5 7 19 20 28 31 57 97 135 207 290 490 757 816 742 635 445 138 17
Selhání srdce (I50) 4 434 1 0 0 0 2 0 1 4 11 22 40 92 135 272 478 648 709 839 778 348 54
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 364 4 1 6 3 3 7 10 15 31 55 86 119 203 375 531 619 680 697 584 300 35
Ateroskleróza (I70) 1 632 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 9 56 118 227 338 303 219 148 141 51 11
Varixy dolních končetin (I83) 1 370 0 0 0 0 2 12 49 75 169 175 156 164 145 151 151 60 23 26 10 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 179 1 5 30 46 90 55 77 79 90 94 116 148 250 329 348 423 390 311 200 85 12
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 371 167 444 194 68 85 40 29 46 39 39 27 24 28 29 27 26 25 16 12 5 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 172 91 193 79 22 40 18 19 45 50 53 62 95 130 197 298 361 336 413 410 206 54
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 385 214 280 80 30 16 7 8 6 16 11 16 19 33 50 68 70 112 122 132 85 10
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 974 0 1 208 1 070 173 131 101 71 44 76 47 17 9 9 8 5 2 1 1 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 513 3 10 25 52 95 84 114 112 145 153 122 143 123 119 104 64 24 17 3 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 896 1 3 0 0 2 0 5 3 11 11 28 48 117 287 316 344 288 227 138 65 2
Astma (J45-J46) 368 2 18 14 7 15 12 6 16 20 17 25 29 27 27 38 36 25 20 10 4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 016 15 6 8 7 21 20 14 18 22 33 41 42 55 101 154 145 114 99 71 28 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 477 3 54 48 25 31 39 50 35 26 33 18 13 21 14 15 20 13 10 6 3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 286 3 23 7 8 7 15 14 18 18 17 17 16 22 22 27 19 16 9 7 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 584 14 11 26 43 33 13 9 11 31 26 22 26 27 47 48 47 39 51 39 18 3
Peptický vřed (K25-K28) 500 0 0 0 1 0 8 3 10 15 23 27 28 39 48 49 74 39 64 47 21 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 407 12 61 118 149 194 193 142 152 146 173 144 141 163 234 272 283 257 272 193 91 17
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 542 0 11 117 179 191 189 154 114 113 108 90 54 49 48 41 34 27 17 4 2 0
Tříselná kýla (K40) 2 183 19 67 70 12 19 45 69 82 119 148 138 173 209 226 241 229 151 108 52 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 678 2 21 44 6 8 20 41 83 128 150 142 161 154 172 192 194 78 48 25 7 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 727 0 1 4 44 103 86 81 73 54 56 35 40 30 27 31 21 15 16 9 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 517 19 24 36 26 37 31 22 22 13 21 18 14 18 41 48 44 26 27 22 8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 732 3 22 9 1 4 8 12 18 16 22 31 64 45 66 76 101 72 67 64 24 7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 869 0 0 0 0 0 0 5 8 26 39 49 65 70 93 122 100 101 114 62 13 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 221 1 5 8 7 20 32 46 49 100 108 91 99 111 124 118 107 81 53 47 11 3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 939 9 27 44 29 19 8 10 8 8 20 11 39 48 86 119 130 114 102 77 26 5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 404 0 0 0 0 0 1 5 16 18 12 54 44 72 70 67 38 2 5 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 517 7 5 4 14 9 9 12 21 28 23 36 44 46 55 70 60 42 20 8 3 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 104 1 0 0 10 34 52 101 124 207 227 229 247 276 320 384 311 247 174 110 46 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 895 0 0 1 1 3 7 15 22 34 49 37 48 69 101 99 101 104 114 65 20 5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 164 0 0 2 2 11 24 35 65 106 98 99 92 88 118 115 97 77 71 55 5 4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 812 12 17 34 19 14 19 11 16 29 20 35 44 40 80 68 93 77 86 70 27 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 147 23 41 38 33 58 76 69 67 47 55 46 66 84 91 91 92 76 33 42 13 6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 040 16 21 23 18 32 58 46 47 76 85 61 53 72 96 95 79 56 58 37 10 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 149 25 45 51 38 39 25 29 45 52 73 56 64 73 88 94 113 101 57 60 17 4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 286 0 0 0 0 1 2 5 6 11 25 40 69 127 189 272 270 167 74 21 7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 927 0 0 0 0 1 6 4 3 10 39 50 136 219 305 416 370 254 90 20 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 613 0 0 0 17 93 86 82 103 149 190 164 197 172 155 122 57 23 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 969 1 24 30 96 147 78 78 81 105 117 109 159 220 186 188 146 90 66 32 13 3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 160 0 4 0 6 5 1 2 9 16 9 12 7 16 16 34 2 13 5 3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 579 1 3 6 37 38 5 6 5 13 40 29 50 50 63 70 76 55 21 10 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 773 0 0 0 0 5 15 36 73 135 167 168 202 218 207 204 166 100 59 14 4 0
Dorzalgie (M54) 3 541 0 1 5 36 66 39 47 71 135 189 192 269 304 358 384 447 442 299 196 57 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 678 0 32 25 21 42 30 44 48 91 155 162 190 217 239 182 101 54 30 11 4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 179 0 0 14 57 59 17 18 35 57 72 69 99 130 106 116 99 114 61 46 6 4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 142 71 85 59 33 73 85 73 89 102 96 86 106 128 179 232 206 186 136 92 22 3
Selhání ledvin (N17-N19) 941 0 0 3 0 7 4 13 16 13 17 31 31 56 79 120 155 121 124 111 32 8
Urolitiáza (N20-N23) 2 350 0 0 8 7 32 50 108 140 180 194 204 192 225 262 273 217 121 84 37 13 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4 067 48 47 62 39 69 65 50 41 80 146 111 168 198 327 422 485 484 496 473 210 46
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 065 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 47 102 173 276 233 143 61 15 6 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 375 3 55 133 72 81 62 56 47 47 61 61 81 91 130 139 104 86 43 17 5 1
Nemoci prsu (N60-N64) 318 0 1 1 2 14 20 33 38 49 51 40 30 14 12 10 0 2 0 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 433 0 3 0 1 23 54 48 59 55 51 48 26 20 13 12 11 6 2 0 0 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 734 1 0 0 15 41 53 71 72 155 291 362 300 106 66 61 62 39 21 16 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 337 1 2 3 28 86 189 272 288 374 382 348 319 348 425 544 365 221 115 24 2 1
Lékařský potrat (O04) 470 0 0 0 1 21 45 82 99 91 119 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 736 0 0 0 0 35 172 395 518 399 205 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 419 0 0 0 0 58 401 729 773 366 82 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 190 0 0 0 0 41 186 392 377 163 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 468 0 0 0 0 112 893 2 575 3 190 1 464 222 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 796 0 0 0 1 37 290 826 973 556 107 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 60 0 0 0 0 1 9 15 21 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 166 0 0 0 0 13 23 46 58 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 193 171 263 369 76 59 34 21 28 35 24 19 26 16 18 12 15 5 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 771 0 0 1 4 20 10 4 14 23 39 45 50 58 88 99 89 92 65 59 10 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 845 3 31 102 155 107 55 47 48 43 39 24 23 22 22 23 25 32 18 19 6 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 264 0 0 4 1 4 1 2 4 6 7 4 6 24 28 42 38 31 33 14 13 2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 387 131 309 100 151 192 94 94 123 150 185 151 142 204 296 363 456 393 400 308 121 24
Nitrolební poranění (S06) 3 048 23 97 113 138 187 222 141 143 154 161 139 161 160 182 209 226 156 187 154 82 13
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 749 124 227 109 143 125 88 76 84 73 82 67 74 62 70 64 63 57 58 67 31 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 119 0 33 157 133 27 28 41 31 53 60 45 62 72 93 78 69 44 48 30 13 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 828 0 7 8 5 4 7 7 5 10 12 20 24 42 88 111 186 257 381 402 214 38
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 185 0 11 16 48 39 43 55 67 103 88 86 91 104 128 92 74 58 36 30 14 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 109 9 76 195 239 404 513 501 549 652 658 522 497 474 480 526 460 381 403 372 169 29
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 342 15 86 19 16 9 17 17 20 18 19 19 19 19 17 12 10 4 4 1 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 823 10 100 29 35 95 47 48 39 45 65 48 29 39 29 33 32 30 31 32 6 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 612 2 5 14 5 28 35 32 40 51 66 78 86 116 197 225 262 160 130 64 16 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 119 0 5 5 5 10 8 9 5 13 6 11 7 5 10 6 5 5 1 2 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 522 16 73 25 14 20 22 15 32 27 20 26 23 37 38 36 35 26 15 15 3 4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 779 81 115 61 53 52 5 8 12 16 14 30 30 24 45 60 63 44 40 21 4 1
Řízení antikoncepce (Z30) 224 0 0 0 0 2 5 10 21 56 115 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12 050 12 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 013 0 71 41 24 61 36 57 56 127 179 258 386 434 725 1 047 994 407 85 24 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15 396 63 157 257 175 204 408 1 062 1 777 1 699 1 014 607 702 922 1 184 1 472 1 474 1 061 703 351 90 14
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 224 400 14 423 6 047 5 565 4 049 5 483 6 799 10 887 13 182 12 105 10 560 9 350 10 848 12 748 17 106 20 701 20 634 16 329 13 523 9 645 3 795 621
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 6 4,1 1,9 1,2 1 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,8 3,4 2,9 2,9 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 3,5 1,1 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,8 0,9 1 1,9 2,4 2,3 3,6 2,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 0,8 0,9 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1,5 2,2 3,4 4 5,7 6,6 7 6,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,7 5 4,2 2,9 2,6 3,8 2,3 1,9 1,3 1,2 1,3 1,4 1,8 2,7 2,7 3,4 4,4 5,8 7,1 8,6 8,2 11,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,4 1,8 3 5 4,7 5,2 4,2 3,4 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,7 2,4 3,3 2,6 2,2 1,8 0,8 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1,2 1,6 3,2 4,5 5,8 7,1 8,2 6,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1 1 1,9 1,7 2 1,7 1,8 1,3 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 0,9 1,3 1,1 1 0,6 1,4 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,2 0,2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 1,6 1,9 2,2 2,4 1,8 1,1 1,1 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1 2,2 2,7 3 3,1 3,2 1,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,6 0,2 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,3 2,7 3,3 5 7 10 11,9 12,9 10,9 8,9 6,5 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 1,2 2,2 2,4 3,4 4,3 3,6 2,8 0,5 0,8 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2,4 3,6 2,3 0,7 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,3 1,5 0,8 0,7 1,1 1,5 1 1,4 1,4 1,8 2 3 3,5 4 5,7 6,6 8,7 9,8 8,1 7 8,3 3,9
Anémie (D50-D64) 1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,9 2,6 4,3 7,9 8,1 9,5 7,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 1,1 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 0,7 1,1 1,2 2,1 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,6 0 0,3 0,2 1 0,8 0,7 0,8 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,7 2,2 3 4,1 5,5 6,3 7,9 3,6 3,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,1 10,9 9,2 4,8 3,3 3,2 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,5 1,9 1,9 2,3 2,8 4,2 5,6 10 15,1 20,9 29,4
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 1,7 4,1 5,1 2,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 0 0 0 0,4 1,7 0,5 0,7 0,8 1,3 1,2 1 1,2 1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0 0 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 0 0,6 1,3 2,9 3,1 1,3 1,1 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 1,3 0,7 0,8 0,8 1,3 1,9 2,3 2,3 4,9
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,5 1,4 1,3 1
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 1,5 1,8 1,7 1,5 1,9 0,6 0,9 0,7 1 0,9 1,2 1 0,9 1,2 1,2 1,6 2,1 2,1 2 2 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,1 1,7 2,5 3,7 3 3,4 9,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 0,6 0,7 1,1 2,1 2 1,1 1,3 1,7 2 2,5 3,6 4,1 4,9 5,3 5,2 5,7 6,6 6,2 2,6 2,5 1
Katarakta (H25-H26, H28) 0,7 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 2,7 4,3 5 4,1 2 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 1,2 1,8 1,4 0,8 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,3 2,1 2,5 2,9 3,6 3,4 2,5 1,6 3,9
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 1,8 2,9 3,1 1,5 1 0,7 0,8 0,8 1,1 1,4 1,6 2 2,4 2,7 3,3 3,6 3,6 3,3 2,2 0,7 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,3 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1,2 1,5 2,3 4 5,6 8,7 11,5 11,8 11,8
Angina pectoris (I20) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,4 1,6 1,8 2,5 2,3 1,4 1,1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,2 2 2,6 3,3 4,1 5,4 7,9 8,7 9 12,6 3,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1,4 2,2 3 4,4 4,9 6 8,5 7 6,9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1,2 2 2,4 3,1 5,1 5 6,5 5,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 1 1,7 2,7 4 6,3 10,2 14 19,4 23,8 26,6 22,6 16,7
Selhání srdce (I50) 3,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 1,9 3,5 6,4 11,1 18,5 31,4 46,6 56,9 53
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,7 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 1,6 2,8 4,8 7,2 10,6 17,8 26,1 34,9 49,1 34,3
Ateroskleróza (I70) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,7 1,6 2,9 4,6 5,2 5,7 5,5 8,4 8,3 10,8
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,9 1,7 1,8 2 2,2 2 1,9 2 1 0,6 1 0,6 0,3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,7 0,1 0,1 0,5 0,9 1,8 0,9 1 0,9 0,9 1 1,5 2 3,5 4,2 4,7 7,3 10,2 11,6 12 13,9 11,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,2 12,8 8,8 3 1,3 1,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 0,8 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 7 3,8 1,2 0,4 0,8 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 1,3 1,8 2,5 4 6,2 8,8 15,5 24,5 33,7 53
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,2 16,5 5,6 1,2 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,2 2,9 4,6 7,9 13,9 9,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,5 0 24 16,6 3,3 2,7 1,6 0,9 0,5 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,2 0,4 1 1,9 1,3 1,5 1,3 1,5 1,6 1,6 1,9 1,7 1,5 1,4 1,1 0,6 0,6 0,2 0,2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,6 3,7 4,3 5,9 7,5 8,5 8,3 10,6 2
Astma (J45-J46) 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,9 1,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 2,1 2,5 3 3,7 4,2 4,6 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 1,1 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 1,1 0,2 0,4 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 1 1,9 2,3 2,9 2,9
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,3 1 2,4 2,8 3,4 3,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,9 0,9 1,2 1,8 2,8 4 3 1,8 1,8 1,5 1,8 1,9 1,9 2,3 3 3,7 4,9 6,7 10,2 11,5 14,9 16,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,2 1,8 3,4 3,9 3 2 1,3 1,2 1,1 1,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,2 0,3 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 1,5 1,3 1,1 0,2 0,4 0,7 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,3 2,9 2,9 3,3 3,9 3,9 4 3,1 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 0,2 0,4 0,7 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,3 1,5 1,8 2,1 2,1 2,2 2,6 3,3 2 1,8 1,5 1,1 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0 0,1 0,8 2,1 1,4 1,1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,7 1 1,3 1,3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,2 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,8 1 1,7 1,9 2,5 3,8 3,9 6,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1 1,2 1,6 1,7 2,6 4,3 3,7 2,1 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 2,1 2 2,8 1,8 2,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,7 1,1 1,6 2,2 3 3,8 4,6 4,3 4,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,7 0,6 1 0,9 0,9 0,7 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1 1,1 0,7 0,5 0,5 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,6 0,1 0 0 0,2 0,7 0,8 1,3 1,4 2,1 2,3 3 3,3 3,8 4,1 5,2 5,3 6,5 6,5 6,6 7,5 3,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 1 1,3 1,3 1,7 2,7 4,3 3,9 3,3 4,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 0,8 1,1 1 1,3 1,2 1,2 1,5 1,6 1,7 2 2,7 3,3 0,8 3,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,9 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 1 0,9 1,6 2 3,2 4,2 4,4 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,8 0,8 0,6 0,6 1,2 1,2 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6 0,9 1,2 1,2 1,2 1,6 2 1,2 2,5 2,1 5,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 1,2 0,4 0,4 0,3 0,7 0,9 0,6 0,5 0,8 0,9 0,8 0,7 1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,2 2,2 1,6 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 1,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1 1,1 1,3 1,9 2,6 2,1 3,6 2,8 3,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,8 2,4 3,7 4,6 4,4 2,8 1,3 1,1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,6 1,8 3 3,9 5,6 6,4 6,6 3,4 1,2 0,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 0 0 0 0,3 1,9 1,4 1,1 1,2 1,5 1,9 2,1 2,6 2,4 2 1,6 1 0,6 0,1 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0,1 0,5 0,5 1,8 3 1,2 1 0,9 1,1 1,2 1,4 2,1 3,1 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 1,9 2,1 2,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0 0,3 0,2 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,1 0,1 0,1 0,7 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9 1,3 1,4 0,8 0,6 0,2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,4 1,7 2,2 2,7 3 2,6 2,8 2,9 2,6 2,2 0,8 0,7 0
Dorzalgie (M54) 3 0 0 0,1 0,7 1,3 0,6 0,6 0,8 1,4 1,9 2,5 3,5 4,2 4,6 5,2 7,7 11,5 11,2 11,7 9,3 3,9
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0 0,6 0,4 0,4 0,9 0,5 0,6 0,6 0,9 1,6 2,1 2,5 3 3,1 2,5 1,7 1,4 1,1 0,7 0,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0 0,2 1,1 1,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,3 1,8 1,4 1,6 1,7 3 2,3 2,8 1 3,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 5,5 1,7 0,9 0,6 1,5 1,3 0,9 1 1 1 1,1 1,4 1,8 2,3 3,1 3,5 4,9 5,1 5,5 3,6 2,9
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 1 1,6 2,7 3,2 4,6 6,6 5,2 7,9
Urolitiáza (N20-N23) 2 0 0 0,1 0,1 0,7 0,8 1,4 1,6 1,8 2 2,6 2,5 3,1 3,3 3,7 3,7 3,2 3,1 2,2 2,1 2,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,5 3,7 0,9 1 0,7 1,4 1 0,6 0,5 0,8 1,5 1,4 2,2 2,8 4,2 5,7 8,3 12,6 18,6 28,3 34,3 45,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,4 2,2 3,7 4 3,7 2,3 0,9 1 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,2 1,1 2,1 1,4 1,7 1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,7 1,9 1,8 2,2 1,6 1 0,8 1
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0,1 0 0 0,5 0,9 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,5 0,1 0 0 0,3 0,8 0,8 0,9 0,8 1,6 3 4,7 4 1,5 0,8 0,8 1,1 1 0,8 1 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,7 0,1 0 0 0,5 1,8 3 3,5 3,3 3,8 3,9 4,5 4,2 4,8 5,4 7,3 6,3 5,8 4,3 1,4 0,3 1
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0 0 0 0,4 0,7 1,1 1,1 0,9 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 0 0 0 0,7 2,7 5,1 6 4,1 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,1 0 0 0 0 1,2 6,3 9,5 9 3,7 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 0 0 0 0 0,8 2,9 5,1 4,4 1,7 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,2 0 0 0 0 2,3 14,1 33,4 37 14,9 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,4 0 0 0 0 0,8 4,6 10,7 11,3 5,7 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,3 0,4 0,6 0,7 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,1 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 25,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 13,2 5,2 5,7 1,4 1,2 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5 2,4 2,4 3,5 1,6 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,7 0,2 0,6 1,6 2,9 2,2 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,7 1,1 1 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,2 0,8 2,1 2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,7 10,1 6,1 1,6 2,9 3,9 1,5 1,2 1,4 1,5 1,9 2 1,9 2,8 3,8 4,9 7,8 10,3 15 18,4 19,8 23,6
Nitrolební poranění (S06) 2,6 1,8 1,9 1,8 2,6 3,8 3,5 1,8 1,7 1,6 1,6 1,8 2,1 2,2 2,3 2,8 3,9 4,1 7 9,2 13,4 12,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,5 9,5 4,5 1,7 2,7 2,6 1,4 1 1 0,7 0,8 0,9 1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,5 2,2 4 5,1 4,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,7 2,4 2,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,8 1,8 2,1 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,1 1,5 3,2 6,7 14,3 24,1 35 37,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0,2 0,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,2 1,3 1,5 1,3 1,8 2,3 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,9 0,7 1,5 3 4,5 8,2 8,1 6,5 6,4 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,1 7,1 7,9 9,9 15,1 22,3 27,6 28,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,2 1,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,8 2 0,5 0,7 1,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 1,2 1,9 1 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,7 1 1,1 1,6 2,5 3 4,5 4,2 4,9 3,8 2,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,2 1,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 0,5 3,9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 6,2 2,3 0,9 1 1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 1,1 1,1 1,5 1,3 0,7 1
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,2 927,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,3 0 1,4 0,6 0,5 1,2 0,6 0,7 0,7 1,3 1,8 3,3 5,1 6 9,3 14,1 17,1 10,6 3,2 1,4 0,2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,1 4,8 3,1 4 3,3 4,2 6,4 13,8 20,6 17,3 10,3 7,8 9,3 12,8 15,1 19,9 25,3 27,7 26,3 21 14,7 13,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 190,7 1 109,6 120,1 86,4 76,6 111,9 107,3 141,3 153,1 123,5 107,5 120,9 143,1 177,2 218,4 279,2 354,6 426,4 506,3 577,2 620,7 609,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)