8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 512 110 297 157 55 60 40 31 31 32 26 25 27 38 61 77 94 108 124 88 30 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 870 34 72 65 33 35 55 37 44 45 36 13 27 51 54 52 39 54 54 55 15 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 43 0 0 0 0 1 2 0 2 5 6 5 4 2 2 2 3 6 1 1 1 0
Septikémie (A40-A41) 1 009 7 29 19 17 31 8 9 13 16 19 28 32 48 94 101 154 124 128 91 33 8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 938 99 196 170 110 186 128 100 112 98 100 83 121 163 232 223 213 190 191 156 62 5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 305 0 0 0 0 0 2 2 6 19 25 26 54 112 175 241 265 149 135 70 23 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 796 0 0 0 0 0 1 0 2 5 4 18 34 52 126 208 181 84 62 16 3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 972 0 0 0 2 0 2 2 6 9 20 19 31 47 70 118 185 149 158 105 44 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 878 0 0 0 0 0 1 7 10 35 51 71 76 79 118 162 129 76 42 15 6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 472 0 0 0 0 0 0 3 9 26 22 31 45 57 67 68 65 39 19 17 3 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 283 0 0 0 0 0 2 4 3 6 13 21 16 27 33 45 54 11 19 25 4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 35 91 153 192 148 83 44 19 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 720 0 0 0 0 0 0 1 2 1 8 11 20 36 107 137 132 116 93 40 15 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 418 3 30 34 18 32 28 35 70 99 131 162 289 420 657 845 679 441 284 120 37 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 195 0 0 0 0 0 5 13 9 7 11 31 13 16 19 20 18 25 5 2 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 218 0 0 0 1 2 4 3 6 19 12 25 88 135 224 281 224 122 55 16 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 928 0 0 0 0 0 0 3 25 86 238 269 198 48 27 19 7 7 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 868 33 50 55 53 71 82 104 140 211 227 227 231 305 425 524 467 304 233 104 19 3
Anémie (D50-D64) 1 074 10 12 5 2 6 7 2 7 14 25 39 28 36 65 136 168 149 164 128 63 8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 561 8 34 43 19 13 6 14 3 14 18 28 21 45 34 69 63 46 46 31 5 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 965 1 15 30 63 35 43 45 33 36 56 53 129 129 215 235 251 206 213 130 43 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 830 127 571 348 190 134 43 57 85 128 135 100 130 152 205 225 236 246 308 250 144 16
Demence (F00-F03) 231 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 9 13 24 29 61 47 29 8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 882 0 0 0 17 61 52 64 66 115 107 81 94 84 65 40 20 9 6 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 239 0 0 0 4 34 41 42 34 22 15 10 9 9 9 3 2 3 2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 363 0 0 0 3 17 42 47 47 61 26 21 33 27 15 14 8 2 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 293 0 1 0 1 19 5 9 11 20 21 34 30 34 35 20 35 8 5 3 2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 502 2 45 87 126 155 86 90 86 138 101 91 79 87 64 66 59 54 46 22 12 6
Alzheimerova nemoc (G30) 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 15 24 39 29 12 0
Roztroušená skleróza (G35) 267 0 0 0 1 3 11 22 21 30 27 24 32 40 19 20 16 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 532 28 119 137 86 73 64 46 57 91 61 93 99 102 107 104 95 61 66 31 11 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 662 0 0 0 1 0 1 4 5 8 13 11 23 37 59 96 104 107 86 77 28 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 368 20 39 64 119 98 79 111 130 183 238 227 286 316 360 327 298 227 158 70 16 2
Katarakta (H25-H26, H28) 902 1 5 2 0 1 2 2 6 3 5 9 18 30 73 116 180 190 148 89 20 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 724 17 85 90 39 29 29 32 38 47 55 72 78 140 155 221 219 178 133 44 19 4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 397 26 143 236 84 61 50 54 66 128 114 113 159 208 226 247 190 151 100 34 5 2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 740 0 0 1 4 15 5 9 14 20 40 58 77 118 160 214 254 233 256 179 70 13
Angina pectoris (I20) 524 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 36 48 65 107 95 59 54 30 8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 317 0 0 0 0 0 0 1 8 12 58 67 134 209 279 388 333 309 258 179 77 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 606 0 0 0 0 0 0 0 3 4 10 35 72 113 180 263 282 220 215 146 58 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 075 0 0 0 2 3 4 13 18 23 43 41 51 72 95 149 134 141 134 105 40 7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 980 5 0 2 8 22 27 25 31 57 86 124 172 304 458 784 829 729 717 443 142 15
Selhání srdce (I50) 4 510 2 0 0 0 1 2 3 6 7 23 43 94 143 245 489 693 740 816 812 345 46
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 374 3 4 1 1 7 6 12 7 36 54 97 140 242 337 510 606 666 702 627 277 39
Ateroskleróza (I70) 1 633 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 18 39 151 240 362 292 197 163 116 41 10
Varixy dolních končetin (I83) 1 312 0 0 0 0 3 10 46 82 147 169 135 140 181 137 124 63 25 20 19 11 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 315 2 7 41 38 76 65 57 66 106 115 139 182 246 311 417 438 393 339 196 71 10
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 589 181 495 235 96 91 45 42 48 53 41 29 30 17 26 31 32 27 35 21 11 3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 631 102 223 120 48 53 31 31 40 71 58 68 87 159 234 343 399 351 464 463 239 47
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 507 214 268 81 29 23 10 9 13 13 11 15 20 25 60 92 105 124 157 132 92 14
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 390 2 1 294 1 374 180 147 106 70 59 57 35 25 16 10 5 5 3 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 546 0 5 35 43 106 103 90 128 167 143 125 136 128 120 88 67 37 13 11 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 017 0 2 3 1 4 1 1 1 5 11 37 56 134 279 316 375 295 264 168 60 4
Astma (J45-J46) 400 3 5 16 11 7 14 19 17 20 19 31 28 40 34 38 26 34 25 11 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 063 8 10 3 8 22 35 15 20 23 32 40 59 61 136 159 164 107 98 45 17 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 483 4 67 58 28 38 41 37 36 25 21 10 15 22 22 19 17 14 4 5 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 269 3 12 12 11 13 10 18 17 11 24 19 20 22 17 22 17 7 4 5 5 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 584 18 21 32 41 31 7 7 13 22 24 24 29 39 43 49 58 42 46 29 8 1
Peptický vřed (K25-K28) 517 0 0 0 1 2 8 11 11 13 15 20 33 38 55 50 63 62 64 52 18 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 791 27 93 122 162 190 212 157 132 183 189 133 159 190 233 296 367 297 310 232 92 15
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 509 0 9 111 190 197 207 175 129 115 78 53 51 48 48 40 22 17 11 7 1 0
Tříselná kýla (K40) 2 201 24 75 64 8 16 35 60 89 132 150 146 163 210 229 261 231 156 96 44 11 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 833 1 24 38 11 10 18 52 106 169 160 137 182 168 195 218 164 92 60 25 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 692 0 1 13 41 88 71 66 66 62 54 30 37 29 27 27 39 20 16 5 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 450 10 19 12 10 28 28 21 24 15 20 21 21 31 27 37 21 28 49 19 8 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 830 1 33 8 2 4 10 18 20 25 29 27 32 65 70 95 110 103 74 76 24 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 829 0 0 0 0 0 1 1 4 31 19 29 53 67 86 136 110 107 116 47 21 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 354 7 5 3 9 24 45 57 84 104 104 99 112 171 136 131 108 41 62 40 11 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 970 3 40 49 28 20 8 11 9 15 23 18 42 58 97 123 128 105 86 79 22 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 457 0 0 0 0 0 1 5 11 23 51 41 56 65 98 58 37 6 5 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 516 4 3 10 7 10 9 6 10 31 14 38 32 48 72 73 74 40 23 10 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 074 0 0 1 9 30 60 105 177 225 241 222 244 247 364 317 317 194 166 106 48 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 837 1 1 1 0 7 11 17 22 30 39 36 40 60 86 110 111 90 90 63 19 3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 183 0 0 2 1 6 35 45 54 82 103 98 108 113 119 122 112 78 60 29 14 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 899 10 30 36 15 14 14 22 20 25 30 31 49 54 92 96 99 79 85 69 24 5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 354 11 53 38 31 82 96 82 67 81 64 70 71 66 110 115 93 89 60 52 21 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 223 13 31 20 18 36 57 64 79 106 83 78 64 102 114 109 98 63 48 29 11 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 243 13 51 49 37 62 32 38 53 74 75 51 53 78 89 109 89 81 103 70 33 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 284 0 0 0 0 0 1 1 7 11 23 34 81 117 204 285 274 151 66 24 5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 041 0 0 0 0 0 1 2 6 21 32 61 165 251 312 415 416 246 85 24 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 610 0 0 0 16 94 91 113 115 151 166 185 182 187 133 93 62 19 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 993 1 24 42 87 133 85 91 70 116 116 143 164 212 210 158 151 87 62 31 6 4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 167 1 5 0 11 3 0 3 11 6 12 6 14 21 24 19 16 4 7 4 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 568 1 2 10 39 43 5 5 5 9 28 41 42 53 50 81 59 48 37 7 3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 821 0 0 0 3 0 14 42 79 146 170 185 201 206 216 205 138 113 69 25 9 0
Dorzalgie (M54) 3 667 0 3 5 27 55 37 59 87 167 210 213 265 350 330 370 474 409 355 191 58 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 662 2 34 33 26 32 44 33 50 103 127 171 209 196 206 197 94 52 32 14 7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 233 0 2 22 61 83 18 25 29 44 69 82 99 127 123 114 123 94 61 43 13 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 066 85 85 51 26 87 104 82 60 91 82 93 98 104 167 219 212 164 139 86 26 5
Selhání ledvin (N17-N19) 994 0 1 0 5 3 14 20 12 17 19 23 36 47 84 145 143 137 150 92 39 7
Urolitiáza (N20-N23) 2 579 0 1 10 5 26 73 114 155 176 182 204 202 276 299 374 218 138 88 27 11 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 847 45 42 62 34 72 63 45 45 104 125 119 163 228 309 418 462 442 452 414 177 26
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 079 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 10 42 85 192 273 247 133 75 15 4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 337 4 52 106 76 76 75 62 51 78 65 65 72 93 126 113 97 72 33 15 6 0
Nemoci prsu (N60-N64) 291 0 0 0 1 11 17 33 37 39 60 39 18 16 5 8 3 3 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 433 0 1 3 0 18 57 57 55 63 59 34 28 12 9 15 8 7 5 2 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 911 0 0 0 13 32 65 68 89 173 325 369 359 128 78 66 50 46 24 20 5 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 479 2 1 3 14 84 176 310 345 405 402 364 359 360 443 506 381 207 89 19 8 1
Lékařský potrat (O04) 728 0 0 0 1 45 93 150 158 124 141 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 891 0 0 0 0 40 194 452 563 436 192 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 427 0 0 0 1 58 392 770 756 366 81 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 871 0 0 0 0 48 103 263 297 130 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 548 0 0 0 1 129 979 2 548 3 200 1 462 219 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 869 0 0 0 0 33 260 855 1 049 556 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 53 0 0 0 0 1 8 15 15 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 154 0 0 0 0 2 16 43 61 23 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 221 171 279 379 89 48 30 19 37 25 38 17 17 17 26 14 6 7 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 686 0 1 5 8 17 12 5 18 26 41 42 39 50 83 93 83 66 46 38 12 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 935 4 30 80 132 132 62 59 55 61 44 29 41 24 26 26 41 31 28 17 12 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 68 0 1 0 1 1 1 0 3 1 1 3 4 8 11 12 12 6 2 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 555 149 324 130 149 221 97 93 126 150 161 143 155 217 313 421 437 392 425 316 122 14
Nitrolební poranění (S06) 3 132 18 115 117 135 193 203 199 148 165 159 173 167 197 201 197 169 185 181 141 60 9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 688 117 209 117 95 123 100 76 70 96 73 64 47 58 69 75 61 64 70 67 34 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 089 1 33 143 136 27 20 30 35 48 51 40 72 75 83 82 82 48 49 21 12 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 873 2 11 4 7 6 4 6 8 11 16 31 21 49 92 142 204 217 346 435 232 29
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 304 0 13 27 49 46 52 74 81 103 115 104 103 133 128 87 88 36 36 19 9 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 387 1 76 207 264 414 574 574 548 657 683 509 512 524 532 488 456 410 428 360 144 26
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 319 17 87 14 7 11 18 14 12 18 22 16 10 7 12 15 16 8 6 7 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 904 21 119 34 36 80 64 43 56 58 49 43 49 55 38 34 35 28 30 25 7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 483 5 9 16 10 18 15 36 38 50 61 63 69 147 179 217 206 177 97 58 11 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 215 0 3 7 6 11 18 12 18 28 23 16 20 19 10 10 7 3 2 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 588 5 63 20 22 31 28 17 37 35 37 33 41 39 46 46 37 21 17 9 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 996 80 95 83 47 48 13 11 18 34 22 28 48 57 59 89 82 68 65 37 11 1
Řízení antikoncepce (Z30) 233 0 0 0 0 3 3 9 20 54 123 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 715 11 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 076 9 60 53 42 65 28 80 85 167 224 262 329 517 869 993 795 367 97 30 2 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 16 304 100 156 296 201 211 524 1 152 1 868 1 877 1 049 602 740 1 016 1 225 1 488 1 509 1 062 740 378 103 7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 230 884 14 507 6 561 6 212 4 056 5 559 7 254 11 283 13 667 12 874 10 583 9 378 11 114 13 887 17 713 21 370 20 669 16 047 14 095 9 737 3 824 494
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,3 8,6 5,9 2,5 1,1 1,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1 1,7 3 4,6 5,4 5,1 1,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 2,7 1,4 1 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 2 3,4 2,5 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 0,5 0,6 0,3 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 1,2 1,4 2,8 3,4 4,7 5,6 5,6 10,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,5 7,7 3,9 2,7 2,2 3,8 1,9 1,3 1,3 1 1,1 1,1 1,6 2,2 3 3 3,8 5,2 7 9,6 10,5 6,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1,5 2,2 3,3 4,8 4,1 5 4,3 3,9 1,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1,6 2,8 3,3 2,3 2,3 1 0,5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,6 3,3 4,1 5,8 6,4 7,4 6,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1 1,1 1,5 2,2 2,3 2,1 1,5 0,9 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,2 1,1 0,7 1 0,5 1,3
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 1 0,3 0,7 1,5 0,7 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,2 2 2,6 2,7 2,3 1,6 1,2 0,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,4 1,9 2,4 3,2 3,4 2,5 2,5 1,3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,8 0,2 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,8 1 1,4 2,1 3,9 5,6 8,4 11,5 12,2 12,2 10,5 7,4 6,2 5,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,2 0,1 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 1,2 1,8 2,9 3,8 4 3,4 2 1 0,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 2,5 3,5 2,7 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,3 2,6 1 0,9 1 1,4 1,2 1,3 1,6 2,1 2,4 3 3,1 4,1 5,4 7,1 8,4 8,4 8,6 6,4 3,2 4
Anémie (D50-D64) 0,9 0,8 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 1,9 3 4,1 6,1 7,9 10,6 10,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 0,6 0,7 0,7 0,4 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,9 1,1 1,3 1,7 1,9 0,8 1,3
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,7 0,1 0,3 0,5 1,2 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 1,7 1,7 2,7 3,2 4,5 5,7 7,9 8 7,3 5,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,3 9,9 11,4 5,5 3,7 2,7 0,6 0,7 1 1,3 1,4 1,3 1,7 2 2,6 3,1 4,2 6,8 11,4 15,3 24,3 21,3
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 2,3 2,9 4,9 10,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 0 0 0 0,3 1,2 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 0 0,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 0,2 0,9 1,4 2,5 3,1 1,3 1,2 1 1,4 1,1 1,2 1,1 1,2 0,8 0,9 1,1 1,5 1,7 1,3 2 8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,4 1,8 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 2,2 2,4 2,2 1,7 1,5 1 0,6 0,7 0,9 0,7 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 2,4 1,9 1,9 1,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 1,9 2,9 3,2 4,7 4,7 2,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,9 1,6 0,8 1 2,3 2 1,2 1,4 1,5 1,8 2,5 3 3,8 4,2 4,6 4,4 5,4 6,3 5,8 4,3 2,7 2,7
Katarakta (H25-H26, H28) 0,8 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,6 3,2 5,2 5,5 5,5 3,4 2,7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 1,3 1,7 1,4 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2 3 3,9 4,9 4,9 2,7 3,2 5,3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 2 2,8 3,7 1,6 1,2 0,7 0,7 0,8 1,3 1,2 1,5 2,1 2,8 2,9 3,4 3,4 4,2 3,7 2,1 0,8 2,7
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,5 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1 1,6 2 2,9 4,6 6,4 9,4 11 11,8 17,3
Angina pectoris (I20) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 1,5 1,7 1,6 2 1,8 1,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,9 1,8 2,8 3,6 5,3 6 8,5 9,5 11 13 6,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1 1,5 2,3 3,6 5,1 6,1 7,9 9 9,8 6,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 1 1,2 2 2,4 3,9 4,9 6,4 6,7 9,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,2 0,4 0 0 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 1,6 2,3 4,1 5,8 10,7 14,9 20,1 26,5 27,2 23,9 20
Selhání srdce (I50) 3,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,3 1,9 3,1 6,7 12,4 20,4 30,1 49,8 58,2 61,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,7 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 1,3 1,9 3,2 4,3 6,9 10,9 18,4 25,9 38,5 46,7 51,9
Ateroskleróza (I70) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 2 3,1 4,9 5,2 5,4 6 7,1 6,9 13,3
Varixy dolních končetin (I83) 1,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,9 1,5 1,8 1,8 1,9 2,4 1,7 1,7 1,1 0,7 0,7 1,2 1,9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,8 0,2 0,1 0,6 0,7 1,5 1 0,7 0,8 1 1,2 1,8 2,4 3,3 4 5,7 7,9 10,8 12,5 12 12 13,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 14,1 9,8 3,7 1,9 1,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,3 1,3 1,9 4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,1 8 4,4 1,9 0,9 1,1 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,9 1,2 2,1 3 4,7 7,2 9,7 17,1 28,4 40,3 62,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,3 16,7 5,3 1,3 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1,3 1,9 3,4 5,8 8,1 15,5 18,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,9 0,2 25,7 21,8 3,5 3 1,6 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0 0,1 0,6 0,8 2,1 1,5 1,2 1,5 1,7 1,5 1,6 1,8 1,7 1,5 1,2 1,2 1 0,5 0,7 0,2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,5 0,8 1,8 3,6 4,3 6,7 8,1 9,7 10,3 10,1 5,3
Astma (J45-J46) 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 0,3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,9 0,6 0,2 0 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 1,7 2,2 2,9 2,9 3,6 2,8 2,9 1,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,3 1,3 0,9 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 1,4 0,4 0,5 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 1 1,2 1,7 1,8 1,3 1,3
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1,1 1,7 2,4 3,2 3 1,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,2 2,1 1,8 1,9 3,2 3,8 3,1 2 1,5 1,8 2 1,7 2,1 2,5 3 4 6,6 8,2 11,4 14,2 15,5 20
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,2 1,8 3,7 4 3,1 2,2 1,5 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 1,9 1,5 1 0,2 0,3 0,5 0,8 1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,8 2,9 3,6 4,1 4,3 3,5 2,7 1,9 1,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,7 1,2 1,7 1,7 1,8 2,4 2,3 2,5 3 2,9 2,5 2,2 1,5 0,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0 0,2 0,8 1,8 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,7 0,6 0,6 0,3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,8 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,8 1,8 1,2 1,3 1,3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,1 0,7 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,9 0,9 1,3 2 2,8 2,7 4,7 4 5,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,9 2 2,9 4,3 2,9 3,5 1,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 0,5 0,1 0 0,2 0,5 0,7 0,7 1 1 1,1 1,3 1,5 2,3 1,7 1,8 1,9 1,1 2,3 2,5 1,9 1,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,2 0,8 0,8 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,8 1,2 1,7 2,3 2,9 3,2 4,8 3,7 8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 0,9 1,2 0,8 0,7 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,4 0,6 0,9 1 1,3 1,1 0,8 0,6 0,3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,6 0 0 0 0,2 0,6 0,9 1,3 2 2,2 2,6 2,9 3,3 3,3 4,6 4,3 5,7 5,3 6,1 6,5 8,1 1,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,1 1,5 2 2,5 3,3 3,9 3,2 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,5 1,5 1,7 2 2,1 2,2 1,8 2,4 2,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,8 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,7 1,2 1,3 1,8 2,2 3,1 4,2 4 6,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 0,9 1,1 0,6 0,6 1,7 1,4 1,1 0,8 0,8 0,7 0,9 1 0,9 1,4 1,6 1,7 2,5 2,2 3,2 3,5 2,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 1 0,6 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 0,9 1 0,9 1 0,9 1,4 1,5 1,5 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,1 1 1 0,8 0,7 1,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 1 1,1 1,5 1,6 2,2 3,8 4,3 5,6 4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 1,6 2,6 3,9 4,9 4,2 2,4 1,5 0,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 2,2 3,4 4 5,6 7,5 6,8 3,1 1,5 0,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 0 0 0 0,3 1,9 1,4 1,5 1,3 1,5 1,8 2,4 2,4 2,5 1,7 1,3 1,1 0,5 0,1 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0,1 0,5 0,7 1,7 2,7 1,3 1,2 0,8 1,1 1,2 1,9 2,2 2,8 2,7 2,1 2,7 2,4 2,3 1,9 1 5,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,1 0 0,2 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 1,1 1,1 1,3 1,4 0,4 0,5 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,6 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,9 1,4 1,8 2,4 2,7 2,8 2,8 2,8 2,5 3,1 2,5 1,5 1,5 0
Dorzalgie (M54) 3,1 0 0,1 0,1 0,5 1,1 0,5 0,8 1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,7 4,2 5 8,5 11,3 13,1 11,7 9,8 2,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0,2 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,6 1 1,4 2,2 2,8 2,6 2,6 2,7 1,7 1,4 1,2 0,9 1,2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0 0 0,3 1,2 1,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 1,3 1,7 1,6 1,6 2,2 2,6 2,3 2,6 2,2 1,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 6,6 1,7 0,8 0,5 1,8 1,5 1,1 0,7 0,9 0,9 1,2 1,3 1,4 2,1 3 3,8 4,5 5,1 5,3 4,4 6,7
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1,1 2 2,6 3,8 5,5 5,6 6,6 9,3
Urolitiáza (N20-N23) 2,2 0 0 0,2 0,1 0,5 1,1 1,5 1,8 1,7 1,9 2,7 2,7 3,7 3,8 5,1 3,9 3,8 3,2 1,7 1,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,3 3,5 0,8 1 0,7 1,5 0,9 0,6 0,5 1 1,3 1,6 2,2 3,1 3,9 5,7 8,3 12,2 16,7 25,4 29,8 34,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,1 2,4 3,7 4,4 3,7 2,8 0,9 0,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 0,3 1 1,7 1,5 1,5 1,1 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9 1 1,2 1,6 1,5 1,7 2 1,2 0,9 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0 0,4 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0,3 0,6 1 0,9 1 1,7 3,5 4,8 4,8 1,7 1 0,9 0,9 1,3 0,9 1,2 0,8 1,3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,8 0,2 0 0 0,3 1,7 2,6 4 4 4 4,3 4,8 4,8 4,8 5,6 6,9 6,8 5,7 3,3 1,2 1,3 1,3
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 0 0 0 0,9 1,4 1,9 1,8 1,2 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 0,8 2,9 5,8 6,5 4,3 2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,1 0 0 0 0 1,2 5,8 9,9 8,7 3,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 1 1,5 3,4 3,4 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,3 0 0 0 0 2,6 14,5 32,7 36,8 14,5 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,4 0 0 0 0 0,7 3,9 11 12,1 5,5 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,7 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 13,3 5,5 6 1,7 1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1 1,3 1,5 1,8 1,7 2,3 2 1,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,8 0,3 0,6 1,3 2,6 2,7 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,7 0,9 1 1 2 1,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,9 11,6 6,4 2,1 2,9 4,5 1,4 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,9 4 5,7 7,8 10,8 15,7 19,4 20,6 18,6
Nitrolební poranění (S06) 2,7 1,4 2,3 1,9 2,6 3,9 3 2,6 1,7 1,6 1,7 2,3 2,2 2,6 2,6 2,7 3 5,1 6,7 8,7 10,1 12
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,4 9,1 4,2 1,9 1,9 2,5 1,5 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,8 2,6 4,1 5,7 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,1 0,7 2,3 2,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 1 1 1,1 1,1 1,5 1,3 1,8 1,3 2 1,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,7 1,2 1,9 3,7 6 12,8 26,7 39,1 38,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,3 0,4 1 0,9 0,8 1 0,9 1 1,2 1,4 1,4 1,8 1,6 1,2 1,6 1 1,3 1,2 1,5 1,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,1 0,1 1,5 3,3 5,2 8,4 8,5 7,4 6,3 6,5 7,3 6,7 6,9 7 6,8 6,6 8,2 11,3 15,8 22,1 24,3 34,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,3 1,7 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 1,6 2,4 0,5 0,7 1,6 1 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 2 2,3 3 3,7 4,9 3,6 3,6 1,9 1,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 0,4 1,3 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 6,2 1,9 1,3 0,9 1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 1,2 1,5 1,9 2,4 2,3 1,9 1,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10 914,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,3 0,7 1,2 0,8 0,8 1,3 0,4 1 1 1,7 2,4 3,4 4,4 6,9 11,1 13,5 14,3 10,1 3,6 1,8 0,3 2,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,9 7,8 3,1 4,7 3,9 4,3 7,8 14,8 21,5 18,6 11,2 7,9 9,9 13,6 15,6 20,2 27,1 29,3 27,3 23,2 17,4 9,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 196,8 1 132,3 130,5 98,4 79,3 112,1 107,7 145 157,2 127,3 112,9 122,7 149,3 186,2 225,8 290,8 371,1 442,2 520,1 597,4 644,9 657,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)