8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 489 113 262 142 54 49 41 38 25 24 27 19 30 40 55 94 93 103 121 116 41 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 001 66 95 56 48 51 70 51 47 37 23 22 24 43 49 76 51 57 66 50 18 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 45 0 0 0 0 0 2 2 4 2 3 2 2 7 5 2 2 8 3 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 1 301 11 44 17 39 32 10 14 7 16 19 36 32 78 98 155 190 155 180 123 41 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 157 99 225 195 127 166 124 132 99 122 112 122 122 199 259 295 225 158 209 125 38 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 708 0 0 0 0 0 2 0 1 33 24 38 91 119 213 323 329 240 187 86 19 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 895 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 20 36 57 158 223 181 100 79 28 6 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 892 0 0 0 1 2 7 13 4 16 15 24 34 43 68 124 131 109 142 106 47 6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 993 0 0 0 0 0 0 12 18 36 47 82 64 118 159 146 133 80 67 25 6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 843 0 0 0 0 0 0 13 20 39 35 61 74 80 138 145 120 44 52 19 3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 398 0 0 0 0 0 2 4 11 14 15 31 30 46 54 72 40 43 26 10 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 34 101 175 221 162 110 53 35 8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 059 0 0 0 0 0 0 2 5 3 10 11 37 91 124 202 212 164 121 50 27 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5 400 3 50 49 82 44 46 68 84 110 138 241 320 610 782 935 780 500 351 159 45 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 131 0 1 0 0 0 3 2 10 9 7 20 10 14 14 21 11 7 2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 187 0 0 0 2 1 1 5 10 12 21 26 72 169 206 271 217 101 55 16 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 122 0 0 0 0 0 0 4 30 111 250 367 204 62 38 28 22 1 3 2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 4 356 28 34 52 45 74 104 109 163 212 249 263 288 411 534 600 499 319 220 119 32 1
Anémie (D50-D64) 1 265 7 12 10 9 11 4 9 14 16 28 37 47 42 76 162 164 196 208 137 70 6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 556 7 33 52 17 35 12 12 13 17 17 13 19 14 57 69 63 50 23 25 8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 247 0 18 37 53 51 53 34 32 54 53 79 115 195 249 315 284 249 214 115 43 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 970 119 541 345 176 141 59 71 81 137 118 116 101 169 229 245 222 271 360 293 156 20
Demence (F00-F03) 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 8 15 29 22 53 54 30 9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 920 0 0 0 13 73 56 48 78 105 117 89 83 106 70 43 22 9 5 1 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 249 0 1 1 3 32 36 36 27 27 16 8 15 7 9 10 7 5 3 6 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 431 0 0 0 2 12 40 54 57 68 37 44 34 38 18 9 13 3 1 0 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 316 1 3 0 3 9 23 11 17 15 31 34 25 31 28 31 21 21 7 3 2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 597 2 49 87 106 180 118 109 101 115 114 102 78 101 70 57 51 66 51 33 7 0
Alzheimerova nemoc (G30) 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 13 12 26 40 45 13 0
Roztroušená skleróza (G35) 264 0 0 0 4 10 18 12 15 34 22 29 32 41 13 17 15 1 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 744 31 126 147 97 86 53 70 70 83 90 117 95 140 147 114 88 67 71 33 16 3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 694 0 0 0 1 0 0 5 8 7 10 13 18 38 75 90 101 125 107 71 23 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 734 17 46 93 122 120 84 83 168 225 225 259 285 408 358 416 313 260 156 79 16 1
Katarakta (H25-H26, H28) 1 305 3 3 2 2 3 2 4 7 5 4 13 18 50 84 166 225 269 273 133 37 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 850 14 91 79 45 45 36 30 33 46 71 53 86 164 160 220 230 183 159 78 22 5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 359 50 143 247 72 51 52 67 72 92 102 119 134 212 226 239 199 140 101 34 7 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 196 0 0 2 5 15 9 5 23 27 52 76 82 151 215 255 301 327 312 215 118 6
Angina pectoris (I20) 494 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 8 21 54 78 76 79 64 66 25 9 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 537 0 0 0 0 0 0 0 4 17 61 90 141 249 323 391 405 261 335 197 49 14
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 790 0 0 0 0 0 0 0 1 5 21 44 43 132 218 267 336 239 265 156 54 9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 133 0 2 0 0 1 10 14 12 23 29 62 49 68 104 139 142 157 165 113 39 4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 236 3 2 1 23 17 29 41 50 66 78 111 153 332 493 714 911 815 734 498 151 14
Selhání srdce (I50) 4 828 0 0 0 0 1 0 1 0 11 25 57 70 167 332 587 614 758 986 811 364 44
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5 410 1 2 9 0 5 9 14 15 48 46 83 168 276 459 657 743 781 1 015 695 347 37
Ateroskleróza (I70) 1 974 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 24 58 171 309 404 377 271 194 101 51 4
Varixy dolních končetin (I83) 1 317 0 0 0 0 1 13 37 69 164 162 151 131 173 143 136 60 29 23 20 5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 683 1 17 28 43 81 63 80 62 100 131 156 178 251 391 501 501 425 369 209 87 9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 602 212 572 213 87 102 57 38 42 44 23 27 15 31 36 26 18 12 20 14 9 4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 935 147 269 140 100 73 41 50 52 60 69 79 101 186 227 379 369 378 510 474 198 33
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 549 304 351 105 33 18 11 8 12 21 8 16 15 29 53 83 91 97 112 120 54 8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 427 2 1 459 1 221 179 141 128 77 89 56 26 17 7 12 8 2 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 607 1 14 41 53 145 100 111 131 149 131 139 116 125 138 97 59 22 24 8 2 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 910 11 15 7 2 4 1 1 0 9 9 29 53 129 265 346 345 257 252 125 47 3
Astma (J45-J46) 436 2 11 11 13 11 14 21 23 22 35 26 33 40 31 47 28 23 30 13 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 369 7 17 15 16 18 25 17 19 31 31 46 65 107 159 180 196 172 147 70 30 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 520 1 49 65 16 55 50 54 34 28 31 13 16 21 23 21 18 10 9 5 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 273 6 14 11 5 10 16 15 23 14 13 16 23 18 26 19 19 13 6 6 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 553 13 14 30 37 22 18 8 15 20 29 24 42 46 53 50 42 30 26 24 9 1
Peptický vřed (K25-K28) 648 0 0 1 6 2 9 14 6 16 28 31 35 47 59 78 79 83 76 59 18 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4 004 33 67 148 164 206 238 175 155 168 177 184 172 221 275 309 338 311 318 249 88 8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 670 0 19 124 240 207 220 158 144 134 92 68 44 62 50 37 33 13 14 7 3 1
Tříselná kýla (K40) 2 264 34 68 64 11 21 55 57 82 135 125 122 162 219 246 283 239 162 105 51 20 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 802 3 20 58 11 11 33 51 87 164 154 126 141 210 188 193 155 100 68 24 4 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 866 0 2 14 47 92 122 83 86 98 75 54 30 35 36 28 20 21 20 3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 412 8 8 10 11 28 27 26 19 15 17 14 21 24 25 25 42 32 36 16 7 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 910 11 19 4 2 4 7 13 12 25 27 27 45 75 80 101 88 113 130 83 38 6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 858 0 0 1 0 0 3 4 11 20 27 34 51 79 104 130 112 95 117 56 13 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 396 3 4 5 9 21 33 62 83 96 122 114 103 126 168 157 104 59 69 44 14 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 003 12 37 39 30 20 10 7 12 20 20 15 36 57 111 134 130 106 109 67 25 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 476 0 0 0 0 0 1 0 10 22 33 44 67 75 100 69 40 13 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 628 4 2 4 9 12 9 10 22 22 29 38 39 69 89 86 82 58 38 4 1 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 226 0 0 1 10 46 47 123 163 225 218 214 259 305 367 358 326 241 188 98 35 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 863 0 1 3 4 9 9 12 18 29 37 29 40 74 92 102 125 92 85 67 31 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 215 0 0 2 1 15 29 35 59 110 108 111 91 105 108 120 101 80 74 51 14 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 182 6 23 49 17 10 29 24 27 47 39 37 61 80 125 164 119 105 104 69 41 6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 510 20 54 44 41 77 99 86 61 81 68 60 85 101 136 146 117 74 80 56 22 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 284 18 48 17 22 45 74 63 65 121 70 80 69 107 111 110 86 57 60 44 17 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 298 15 59 61 40 57 46 39 55 75 52 60 52 74 100 97 133 76 100 76 28 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2 223 0 0 0 2 2 5 5 8 23 52 66 100 227 361 461 448 286 127 45 5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 3 102 0 0 0 0 0 3 5 3 19 47 95 153 318 439 688 670 457 169 31 5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 583 0 0 0 18 87 102 122 104 168 180 161 181 165 123 114 44 12 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 085 1 14 89 94 115 102 86 85 117 107 135 174 224 158 197 148 95 79 46 17 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 163 0 4 2 5 9 3 7 12 3 14 10 7 15 20 20 18 9 2 1 2 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 659 0 5 4 38 43 12 3 9 20 28 41 58 54 65 104 86 52 23 11 3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2 109 0 0 0 1 11 13 32 82 132 196 189 238 253 208 276 211 155 86 20 6 0
Dorzalgie (M54) 4 049 1 1 2 56 70 28 57 78 187 227 225 323 405 342 457 492 451 383 220 44 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 676 0 27 20 24 30 46 50 44 128 127 143 209 239 202 171 112 52 37 14 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 232 0 8 17 44 55 12 18 30 60 71 75 116 141 117 135 106 101 72 46 7 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2 414 77 87 49 27 111 114 92 67 98 93 94 128 157 234 255 230 194 179 97 29 2
Selhání ledvin (N17-N19) 1 112 0 3 2 2 6 10 14 20 12 20 29 46 81 111 162 158 142 145 104 42 3
Urolitiáza (N20-N23) 2 414 0 2 0 4 38 58 91 129 193 177 203 221 205 294 311 242 129 75 29 12 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 904 53 50 64 33 80 73 52 67 85 134 129 181 231 308 381 413 446 519 414 164 27
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 37 122 205 262 221 160 77 26 9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 296 11 80 100 63 82 77 54 53 68 52 63 59 100 125 101 88 68 38 10 4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 293 0 0 0 2 13 28 31 36 46 45 32 16 19 8 5 8 4 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 436 0 1 1 2 33 40 47 70 62 33 57 22 16 11 14 10 6 8 0 3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 073 0 0 0 13 54 52 79 95 157 288 480 393 136 97 76 65 34 31 18 5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 989 0 6 1 19 107 209 359 431 460 443 412 326 412 486 559 416 203 100 27 12 1
Lékařský potrat (O04) 787 0 0 0 2 43 105 146 172 158 149 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 868 0 0 0 0 44 169 420 621 437 159 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 707 0 0 0 0 103 380 860 874 426 60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 936 0 0 0 0 34 112 290 332 144 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 473 0 0 0 0 170 870 2 589 3 200 1 462 175 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 923 0 0 0 0 46 279 863 1 099 556 72 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 87 0 0 0 0 3 5 33 31 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 84 0 0 0 0 3 14 21 26 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 770 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 386 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 376 241 285 380 87 57 47 50 49 28 35 14 16 22 27 16 10 10 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 780 0 2 4 6 10 7 10 11 37 49 48 44 66 77 100 95 94 62 43 13 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 120 7 31 102 150 134 88 51 61 59 57 43 35 41 49 38 48 36 51 27 10 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 21 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 4 2 4 0 1 0 1 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 519 180 365 155 169 196 102 116 147 157 180 178 219 297 357 503 544 516 560 413 148 17
Nitrolební poranění (S06) 3 607 15 137 139 144 224 269 193 179 225 202 171 202 221 230 198 205 170 244 172 65 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 796 111 220 132 125 139 124 97 69 89 85 60 81 49 67 64 61 60 72 59 30 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 026 0 19 138 130 26 31 37 35 34 40 44 46 69 78 91 68 46 52 30 11 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2 744 0 14 8 8 10 7 4 6 8 16 29 56 75 156 229 277 363 556 570 329 23
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 319 0 3 21 45 36 53 72 82 109 96 96 100 136 139 117 101 42 33 20 13 5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 990 4 86 191 217 485 649 582 585 711 656 625 540 533 542 561 426 448 583 380 174 12
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 351 18 67 18 5 7 10 9 11 34 26 28 20 23 21 13 14 10 8 7 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 927 27 132 31 59 120 52 47 41 46 50 62 38 44 28 50 25 19 31 19 5 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 621 4 14 12 17 13 18 20 42 68 50 48 86 133 183 298 257 157 118 59 22 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 269 0 5 4 13 15 20 12 32 25 22 30 28 19 16 14 6 2 3 2 0 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 559 15 83 28 22 19 21 33 25 30 23 37 31 38 31 46 24 20 13 13 5 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 745 58 85 40 35 36 8 12 8 18 17 14 20 42 52 71 60 59 64 35 10 1
Řízení antikoncepce (Z30) 244 0 0 0 0 5 8 2 22 73 112 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 422 11 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 122 0 72 35 70 54 47 44 93 117 256 183 335 548 888 1 060 778 374 126 35 7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 16 243 81 164 247 157 223 521 1 221 2 076 1 910 889 543 694 1 017 1 280 1 500 1 470 1 038 769 346 92 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 249 848 14 931 7 088 6 195 4 318 6 082 7 757 11 798 14 539 13 422 10 451 10 248 11 461 15 861 19 801 23 990 22 237 17 816 16 662 10 622 4 139 430
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,3 9 5,1 2,3 1,1 1 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 1,3 1,7 2,9 4,4 7,3 7,3 2,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 5,2 1,9 0,9 1 1 1 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 1 1,6 2,4 3,2 3,2 1,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0
Septikémie (A40-A41) 1,1 0,9 0,9 0,3 0,8 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 1 1,3 2,2 3,6 4,4 6,5 7,8 7,3 5,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,7 7,8 4,4 3,2 2,5 3,2 1,8 1,7 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 2,6 3,3 4,1 4,2 4,5 7,6 7,9 6,7 5,6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 1,3 1,5 2,7 4,5 6,2 6,8 6,8 5,4 3,4 4,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,7 2 3,1 3,4 2,8 2,9 1,8 1,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,7 2,5 3,1 5,2 6,7 8,3 8,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1,1 0,9 1,5 2 2 2,5 2,3 2,4 1,6 1,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 1 1 1,8 2 2,2 1,3 1,9 1,2 0,5 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 1 0,7 1,2 0,9 0,6 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,3 2,2 3,1 3 3,1 1,9 2,2 1,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 1,2 1,6 2,8 4 4,7 4,4 3,2 4,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,6 0,2 1 0,8 1,6 0,9 0,7 0,9 0,9 1,1 1,6 3,1 4,4 7,9 10 13 14,6 14,2 12,7 10 8 4,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1 2,2 2,6 3,8 4,1 2,9 2 1 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,1 2,8 4,8 2,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,7 2,2 0,7 0,9 0,9 1,4 1,5 1,4 1,8 2,1 2,8 3,4 4 5,3 6,8 8,3 9,3 9,1 8 7,5 5,7 1,4
Anémie (D50-D64) 1,1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 1 2,2 3,1 5,6 7,6 8,6 12,4 8,4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 0,6 0,6 0,9 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7 1 1,2 1,4 0,8 1,6 1,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,9 0 0,4 0,6 1,1 1 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 1 1,6 2,5 3,2 4,4 5,3 7,1 7,8 7,2 7,6 5,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,4 9,4 10,6 5,7 3,5 2,8 0,8 0,9 0,9 1,3 1,3 1,5 1,4 2,2 2,9 3,4 4,2 7,7 13,1 18,5 27,6 27,9
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 1,9 3,4 5,3 12,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 0 0 0 0,3 1,4 0,8 0,6 0,9 1 1,3 1,2 1,1 1,4 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,2 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0,2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0,4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0,2 1 1,4 2,1 3,5 1,7 1,4 1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3 0,9 0,8 1 1,9 1,9 2,1 1,2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 1,5 2,8 2,3 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 2,5 2,5 2,4 1,9 1,7 0,8 0,9 0,8 0,8 1 1,5 1,3 1,8 1,9 1,6 1,6 1,9 2,6 2,1 2,8 4,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1 1,2 1,9 3,6 3,9 4,5 4,1 2,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,2 1,3 0,9 1,5 2,4 2,3 1,2 1 1,9 2,2 2,5 3,4 3,9 5,3 4,6 5,8 5,9 7,4 5,7 5 2,8 1,4
Katarakta (H25-H26, H28) 1,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,2 0,6 1,1 2,3 4,2 7,7 9,9 8,4 6,6 2,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,6 1,1 1,8 1,3 0,9 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,7 1,2 2,1 2 3,1 4,3 5,2 5,8 4,9 3,9 7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 4 2,8 4,1 1,4 1 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 1,6 1,9 2,7 2,9 3,3 3,7 4 3,7 2,1 1,2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,9 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1 1,1 2 2,7 3,5 5,6 9,3 11,3 13,5 20,9 8,4
Angina pectoris (I20) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1 1,1 1,5 1,8 2,4 1,6 1,6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,2 1,9 3,2 4,1 5,4 7,6 7,4 12,2 12,4 8,7 19,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,6 1,7 2,8 3,7 6,3 6,8 9,6 9,8 9,6 12,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,8 0,7 0,9 1,3 1,9 2,7 4,5 6 7,1 6,9 5,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,5 0,2 0 0 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9 1,4 2,1 4,3 6,3 9,9 17 23,2 26,6 31,4 26,8 19,5
Selhání srdce (I50) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1 2,2 4,2 8,1 11,5 21,6 35,8 51,1 64,5 61,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,6 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 2,3 3,6 5,9 9,1 13,9 22,2 36,9 43,8 61,5 51,5
Ateroskleróza (I70) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2,2 3,9 5,6 7,1 7,7 7 6,4 9 5,6
Varixy dolních končetin (I83) 1,1 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,8 1,6 1,8 2 1,8 2,2 1,8 1,9 1,1 0,8 0,8 1,3 0,9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,6 0,9 1 0,7 1 1,5 2 2,5 3,2 5 7 9,4 12,1 13,4 13,2 15,4 12,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 16,8 11,2 3,5 1,7 2 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,7 0,9 1,6 5,6
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,4 11,7 5,3 2,3 2 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1 1,4 2,4 2,9 5,3 6,9 10,8 18,5 29,9 35,1 46
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,3 24,1 6,9 1,7 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2 1,7 2,8 4,1 7,6 9,6 11,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,9 0,2 28,7 20 3,6 2,8 1,8 1 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,4 0,1 0,3 0,7 1,1 2,8 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,8 1,6 1,6 1,8 1,3 1,1 0,6 0,9 0,5 0,4 1,4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0,9 0,3 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,7 3,4 4,8 6,5 7,3 9,1 7,9 8,3 4,2
Astma (J45-J46) 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,7 1,1 0,8 0,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,2 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9 1,4 2 2,5 3,7 4,9 5,3 4,4 5,3 1,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,1 1 1,1 0,3 1,1 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 1 0,3 0,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,5 1,6 1,4
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 2,4 2,8 3,7 3,2 1,4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,4 2,6 1,3 2,4 3,3 4 3,4 2,2 1,7 1,6 2 2,4 2,4 2,9 3,5 4,3 6,3 8,9 11,5 15,7 15,6 11,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,4 0 0,4 2 4,8 4 3,1 2 1,6 1,3 1 0,9 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 1,4
Tříselná kýla (K40) 1,9 2,7 1,3 1 0,2 0,4 0,8 0,7 0,9 1,3 1,4 1,6 2,2 2,8 3,1 3,9 4,5 4,6 3,8 3,2 3,5 4,2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 0,2 0,4 1 0,2 0,2 0,5 0,6 1 1,6 1,7 1,6 1,9 2,7 2,4 2,7 2,9 2,8 2,5 1,5 0,7 1,4
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,7 0 0 0,2 0,9 1,8 1,7 1 1 0,9 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,9 1,3 1 1,2 1,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,8 0,9 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1 1,4 1,6 3,2 4,7 5,2 6,7 8,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1 1,3 1,8 2,1 2,7 4,2 3,5 2,3 1,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 1,4 1,5 1,4 1,6 2,1 2,2 1,9 1,7 2,5 2,8 2,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,9 1 0,7 0,6 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 1,4 1,9 2,4 3 4 4,2 4,4 8,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1 1,3 1 0,7 0,4 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,3 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 1,1 1,2 1,5 1,7 1,4 0,3 0,2 1,4
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,8 0 0 0 0,2 0,9 0,7 1,6 1,8 2,2 2,5 2,8 3,6 3,9 4,7 5 6,1 6,9 6,8 6,2 6,2 2,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1 1,2 1,4 2,3 2,6 3,1 4,2 5,5 5,6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,7 1,1 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,7 1,9 2,3 2,7 3,2 2,5 1,4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 0,5 0,5 0,8 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 1 1,6 2,3 2,2 3 3,8 4,3 7,3 8,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,3 1,6 1,1 0,7 0,8 1,5 1,4 1,1 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,3 1,7 2 2,2 2,1 2,9 3,5 3,9 2,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,1 1,4 0,9 0,3 0,4 0,9 1,1 0,8 0,7 1,2 0,8 1 1 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 2,2 2,8 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,1 1,2 1,2 1 0,8 1,1 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 1 1,3 1,3 2,5 2,2 3,6 4,8 5 4,2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,9 1,4 2,9 4,6 6,4 8,4 8,1 4,6 2,8 0,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 1,2 2,1 4,1 5,6 9,6 12,5 13 6,1 2 0,9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 0 0 0 0,4 1,7 1,4 1,5 1,2 1,6 2 2,1 2,5 2,1 1,6 1,6 0,8 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,8 0,1 0,3 1,5 1,9 2,2 1,4 1,1 1 1,1 1,2 1,8 2,4 2,9 2 2,7 2,8 2,7 2,9 2,9 3 2,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,7 0,8 1,4 1,6 1,5 0,8 0,7 0,5 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,8 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,9 1,3 2,2 2,5 3,3 3,3 2,7 3,8 3,9 4,4 3,1 1,3 1,1 0
Dorzalgie (M54) 3,5 0,1 0 0 1,1 1,4 0,4 0,7 0,9 1,8 2,6 2,9 4,5 5,2 4,4 6,3 9,2 12,8 13,9 13,9 7,8 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0 0,5 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 1,2 1,4 1,9 2,9 3,1 2,6 2,4 2,1 1,5 1,3 0,9 0,2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0 0,2 0,3 0,9 1,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,8 1 1,6 1,8 1,5 1,9 2 2,9 2,6 2,9 1,2 1,4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2,1 6,1 1,7 0,8 0,5 2,2 1,6 1,2 0,8 0,9 1 1,2 1,8 2 3 3,5 4,3 5,5 6,5 6,1 5,1 2,8
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,4 2,2 3 4 5,3 6,6 7,4 4,2
Urolitiáza (N20-N23) 2,1 0 0 0 0,1 0,7 0,8 1,1 1,5 1,9 2 2,6 3,1 2,7 3,8 4,3 4,5 3,7 2,7 1,8 2,1 1,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,3 4,2 1 1 0,7 1,6 1 0,7 0,8 0,8 1,5 1,7 2,5 3 3,9 5,3 7,7 12,7 18,8 26,1 29,1 37,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,6 2,6 3,6 4,1 4,6 2,8 1,6 1,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 0,9 1,6 1,6 1,3 1,6 1,1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 1,3 1,6 1,4 1,6 1,9 1,4 0,6 0,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0,7 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0,5 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,3 1,1 0,7 1 1,1 1,5 3,2 6,3 5,4 1,8 1,2 1,1 1,2 1 1,1 1,1 0,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,3 0 0,1 0 0,4 2,1 3 4,5 4,9 4,5 5 5,4 4,5 5,3 6,2 7,8 7,8 5,8 3,6 1,7 2,1 1,4
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 0 0 0 0,8 1,5 1,8 1,9 1,5 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 0,9 2,4 5,3 7 4,2 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,3 0 0 0 0 2 5,4 10,9 9,8 4,1 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,8 0 0 0 0 0,7 1,6 3,7 3,7 1,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,2 0 0 0 0 3,3 12,4 32,7 36,1 14,2 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 0,9 4 10,9 12,4 5,4 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 61,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 19,1 5,6 6,2 1,7 1,1 0,7 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 1 1,4 1,8 2,7 2,3 2,7 2,3 2,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 0,6 0,6 1,7 3 2,6 1,3 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,9 1 1,9 1,7 1,8 2,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,7 14,3 7,2 2,5 3,4 3,8 1,4 1,5 1,7 1,5 2 2,3 3 3,8 4,6 7 10,2 14,7 20,3 26 26,2 23,7
Nitrolební poranění (S06) 3,1 1,2 2,7 2,3 2,9 4,4 3,8 2,4 2 2,2 2,3 2,2 2,8 2,9 2,9 2,7 3,8 4,8 8,9 10,8 11,5 2,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,5 8,8 4,3 2,2 2,5 2,7 1,8 1,2 0,8 0,9 1 0,8 1,1 0,6 0,9 0,9 1,1 1,7 2,6 3,7 5,3 2,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 0,4 2,3 2,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9 1 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9 1,4
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,3 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1 2 3,2 5,2 10,3 20,2 35,9 58,3 32
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,1 0,3 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,8 1,8 1,6 1,9 1,2 1,2 1,3 2,3 7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,7 0,3 1,7 3,1 4,4 9,5 9,2 7,4 6,6 6,9 7,4 8,2 7,5 6,9 6,9 7,8 8 12,8 21,2 23,9 30,8 16,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,4 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 2,1 2,6 0,5 1,2 2,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 0,5 0,6 0,4 0,7 0,5 0,5 1,1 1,2 0,9 1,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 1,2 1,7 2,3 4,1 4,8 4,5 4,3 3,7 3,9 2,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 1,4
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 1,2 1,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,8 0,9 2,8
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 4,6 1,7 0,7 0,7 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,1 1,7 2,3 2,2 1,8 1,4
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,7 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,8 905,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,4 0 1,4 0,6 1,4 1,1 0,7 0,6 1 1,1 2,9 2,4 4,6 7,1 11,3 14,7 14,6 10,7 4,6 2,2 1,2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,9 6,4 3,2 4,1 3,2 4,4 7,4 15,4 23,4 18,5 10 7,1 9,6 13,2 16,3 20,8 27,5 29,6 27,9 21,8 16,3 7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 213,4 1 183,9 139,3 101,6 86,6 119 110,2 149 163,8 129,9 117,9 133,7 158,3 205,2 252,9 333 416 507,4 604,9 669,4 733,5 598,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)