8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 592 49 104 43 37 20 19 19 8 9 10 12 11 11 25 33 42 33 47 43 15 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 583 17 47 46 66 41 22 20 13 20 10 20 11 12 25 43 38 41 56 26 8 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 695 3 6 2 1 7 5 4 12 12 14 16 22 26 55 87 115 102 88 89 26 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 419 34 81 57 47 76 66 65 47 73 61 62 66 77 120 110 106 102 88 54 24 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 669 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12 86 47 61 114 147 95 63 29 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 536 0 0 0 0 0 1 0 0 4 8 6 22 35 85 131 139 60 29 16 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 407 0 0 0 0 1 1 3 1 9 8 16 18 31 43 72 51 56 50 32 15 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 494 0 0 0 0 0 1 4 5 30 32 44 38 47 61 86 76 46 14 9 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 282 0 0 0 0 0 0 3 0 6 12 19 23 36 45 51 40 23 14 9 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 154 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 10 21 24 44 19 16 5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 422 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 45 77 112 83 48 28 6 4 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 541 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 10 23 75 118 115 84 58 40 7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 415 7 35 30 13 12 13 27 32 44 52 80 170 258 338 443 382 230 136 91 18 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 264 0 0 0 0 2 21 46 40 38 33 14 14 4 9 13 10 15 4 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 229 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 10 15 19 46 53 40 22 11 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 559 0 0 0 0 0 1 6 27 51 129 163 90 33 23 22 7 7 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 813 34 43 41 37 42 38 53 56 91 117 107 137 151 169 225 217 124 77 47 6 1
Anémie (D50-D64) 437 5 3 6 0 4 4 4 7 8 16 11 14 13 29 48 49 72 66 57 21 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 256 3 18 13 12 7 2 5 2 3 12 6 16 15 19 30 34 17 24 15 2 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 277 0 7 17 22 34 16 24 25 25 43 54 66 91 141 170 197 146 110 62 22 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 561 92 319 147 102 74 68 80 83 82 109 100 88 103 140 150 222 172 193 145 76 16
Demence (F00-F03) 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 10 17 19 30 8 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 318 0 0 0 12 37 18 23 23 26 42 36 32 25 23 11 7 0 2 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 186 0 0 0 3 48 25 18 21 11 9 14 7 3 6 7 9 0 1 2 2 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 290 0 0 0 2 12 34 36 41 41 27 21 24 13 16 13 5 4 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 150 2 2 0 2 8 4 5 3 12 16 19 21 12 19 12 6 4 3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 001 11 30 79 90 103 58 58 40 47 58 55 45 37 44 40 58 42 38 49 19 0
Alzheimerova nemoc (G30) 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 10 13 14 10 1 1
Roztroušená skleróza (G35) 60 0 0 0 0 4 2 4 2 9 4 16 8 4 1 5 0 0 0 1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 684 3 45 51 38 41 42 21 32 35 46 56 33 32 50 36 37 40 35 10 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 380 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 5 16 15 36 61 68 54 58 41 15 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 018 2 17 49 76 61 43 66 80 135 147 159 188 229 200 217 183 90 47 23 5 1
Katarakta (H25-H26, H28) 162 0 2 1 0 0 0 0 1 3 3 4 3 8 17 23 28 29 19 16 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 795 14 62 58 30 15 9 12 13 15 22 30 38 48 87 116 106 45 38 34 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 769 25 113 80 23 26 16 21 23 35 33 53 43 47 65 53 59 32 17 5 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 805 0 0 0 5 8 3 4 8 9 27 34 45 36 67 119 134 94 91 89 27 5
Angina pectoris (I20) 783 0 0 0 0 0 0 0 1 2 16 33 46 79 106 144 135 97 83 34 6 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 490 0 0 0 0 0 2 3 3 17 39 66 77 133 156 251 265 198 157 83 32 8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 347 0 0 0 0 0 0 0 4 4 20 35 84 118 192 273 266 175 119 48 9 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 488 0 0 0 0 7 6 9 5 7 21 24 29 37 45 77 68 62 56 23 12 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 785 1 1 4 9 9 11 21 29 34 52 73 111 181 308 493 516 398 313 168 49 4
Selhání srdce (I50) 2 793 0 0 0 0 3 0 2 4 10 28 48 70 78 190 329 425 432 518 485 148 23
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 007 0 4 1 1 0 3 5 7 17 42 50 66 93 197 309 332 296 290 201 78 15
Ateroskleróza (I70) 1 121 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 23 39 95 154 229 230 151 103 66 16 3
Varixy dolních končetin (I83) 1 098 0 0 0 0 1 5 20 56 94 137 110 129 124 121 127 73 52 23 20 6 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 133 1 13 55 74 67 27 24 37 48 81 70 96 117 186 318 267 255 224 124 42 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 085 151 355 98 63 52 35 27 25 23 18 16 17 21 32 29 43 27 32 14 7 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 827 35 102 34 16 12 9 16 21 20 35 36 65 86 109 183 212 217 251 230 116 22
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 034 196 172 25 7 6 6 5 7 8 10 11 12 21 31 55 90 98 112 102 47 13
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 227 0 588 424 64 35 33 15 11 21 10 5 7 6 5 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 861 1 5 10 13 37 34 55 77 75 104 71 86 89 80 64 39 10 6 4 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 255 0 2 0 1 4 14 0 0 3 2 19 31 65 168 271 230 200 130 82 29 4
Astma (J45-J46) 278 0 9 21 6 6 16 5 11 16 21 20 12 18 27 29 20 15 13 8 2 3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 702 8 5 2 10 12 8 10 14 15 9 31 20 58 66 117 111 89 62 43 9 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 116 4 4 7 2 19 8 12 7 7 9 7 3 7 5 6 7 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 188 6 13 10 6 8 19 16 10 9 8 10 13 8 9 9 16 8 7 3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 252 8 0 1 4 16 12 4 11 9 16 14 12 11 18 27 26 20 21 17 5 0
Peptický vřed (K25-K28) 311 0 0 0 0 1 3 3 8 10 7 15 20 20 35 35 33 38 40 27 15 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 732 3 8 26 34 49 21 25 18 25 28 25 38 35 29 71 71 79 72 43 27 5
Nemoci appendixu (K35-K38) 786 0 13 60 119 117 81 67 49 47 49 31 24 31 27 34 19 9 6 3 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 345 35 69 46 14 15 21 32 31 69 90 90 100 126 170 160 125 76 46 23 7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 183 1 69 46 11 4 11 25 54 84 114 99 110 103 115 130 93 56 31 14 13 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 277 0 17 11 26 40 23 25 19 20 13 8 8 18 11 14 8 9 3 3 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 123 3 1 5 7 4 6 6 6 4 1 3 7 3 8 10 11 19 9 8 1 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 388 7 14 10 2 2 5 2 6 8 13 23 11 16 39 37 53 47 48 32 12 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 336 0 0 0 0 0 0 1 2 7 19 11 25 34 35 48 51 36 36 23 6 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 861 4 2 4 5 12 28 32 57 57 92 76 78 76 62 84 70 50 39 25 7 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 484 2 12 32 48 18 1 5 8 6 19 15 21 15 29 36 72 45 53 28 15 4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 154 0 0 0 0 0 1 1 3 9 15 25 12 23 31 28 6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 232 4 1 4 2 2 4 5 5 8 13 9 15 17 31 50 24 16 10 9 2 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 169 0 0 0 5 30 29 50 103 128 169 135 196 156 259 270 216 172 124 84 38 5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 722 0 2 0 2 6 3 8 9 25 23 28 43 45 70 120 106 86 72 59 14 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 511 0 0 10 4 6 7 11 14 26 46 55 47 48 53 45 45 34 26 25 8 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 441 1 1 3 2 10 8 11 8 14 8 20 18 21 48 50 56 53 45 38 23 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 757 18 51 30 15 45 48 45 45 34 33 34 36 49 46 64 63 39 29 25 5 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 240 4 8 3 4 11 11 17 10 18 22 9 10 17 18 19 22 11 10 10 6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 348 6 19 19 12 16 5 7 12 12 20 23 21 22 26 17 34 26 26 17 8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 722 0 0 0 0 0 0 1 1 12 15 23 44 69 108 161 146 85 40 15 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 731 0 0 0 0 0 2 0 1 3 16 29 51 83 109 124 163 104 30 14 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 490 0 0 0 8 68 77 91 83 130 171 135 186 187 147 107 71 25 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 378 4 19 25 49 82 50 47 48 63 89 94 146 165 152 110 119 48 34 26 6 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 100 2 0 0 0 4 0 3 0 3 4 8 9 2 21 13 11 16 2 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 491 2 2 10 16 19 5 2 4 7 29 23 42 46 48 86 80 36 21 10 3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 801 0 0 0 1 6 8 19 24 51 93 74 84 82 87 98 91 41 30 11 1 0
Dorzalgie (M54) 1 549 0 0 4 20 43 18 26 30 61 84 89 130 136 147 184 176 175 122 74 27 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 044 0 20 15 19 25 32 26 30 57 99 114 138 154 112 87 60 35 13 6 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 791 0 1 21 49 63 15 16 20 28 41 42 56 56 55 87 88 67 53 22 10 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 066 82 83 35 10 51 40 24 46 57 34 32 44 51 59 126 99 73 65 42 11 2
Selhání ledvin (N17-N19) 716 0 0 1 2 0 11 1 12 19 24 24 29 29 68 98 128 95 88 69 15 3
Urolitiáza (N20-N23) 1 222 0 2 6 2 13 42 55 61 86 96 105 98 110 132 170 111 48 58 19 8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 911 4 10 11 11 32 26 22 22 38 63 78 85 95 157 182 246 244 252 219 93 21
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 575 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 25 48 105 132 152 64 29 9 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 814 8 101 104 55 45 28 35 19 17 40 34 33 51 65 57 52 35 21 11 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 80 0 0 0 3 8 10 9 5 5 9 7 6 5 3 4 5 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 214 0 2 0 3 22 26 29 21 25 26 23 14 6 3 4 4 3 3 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 879 0 1 0 6 35 37 34 59 69 139 144 141 75 41 40 28 17 4 8 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 706 2 0 0 10 43 108 253 266 260 280 217 228 212 233 270 203 87 23 11 0 0
Lékařský potrat (O04) 413 0 0 0 0 22 59 79 64 71 110 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 077 0 0 0 0 19 131 273 312 238 94 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 807 0 0 0 0 83 401 896 909 434 78 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 595 0 0 0 0 27 134 170 164 82 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 099 0 0 0 0 71 405 961 1 097 492 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 938 0 0 0 0 22 133 279 305 162 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 34 0 0 0 0 3 2 13 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 130 0 0 0 0 2 20 49 40 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 873 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 798 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 661 132 108 188 51 17 9 11 18 7 28 12 13 9 19 14 15 5 3 2 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 068 0 1 1 4 10 4 7 10 22 61 62 90 102 161 128 151 108 84 47 15 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 166 8 16 64 124 129 84 83 66 70 58 54 46 57 52 60 64 40 41 33 16 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 258 0 3 1 0 2 1 2 10 6 14 8 19 22 39 39 40 29 16 7 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 475 97 253 95 125 172 66 82 76 82 92 107 131 156 243 329 364 320 322 253 100 10
Nitrolební poranění (S06) 1 903 11 69 68 110 113 149 93 110 84 100 89 86 90 115 106 117 110 137 95 45 6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 518 109 204 104 109 120 77 78 56 59 64 55 61 38 61 52 42 60 75 50 36 8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 605 0 19 108 100 22 9 19 14 23 29 17 36 37 41 36 42 25 12 11 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 003 5 11 5 10 6 5 6 4 9 10 12 13 26 41 79 112 113 203 193 109 31
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 800 1 22 24 51 34 25 43 41 45 80 68 72 62 58 67 45 19 26 15 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 146 1 78 158 257 349 290 311 294 343 436 344 302 264 368 276 268 241 228 222 101 15
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 156 9 45 9 4 9 11 4 8 5 7 6 7 7 6 3 6 4 3 3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 437 5 41 12 35 59 44 38 22 26 31 15 19 15 13 14 20 14 6 7 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 771 3 2 4 9 7 10 14 17 26 34 45 42 53 96 103 134 84 50 34 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 94 0 0 2 3 1 1 6 15 13 4 9 8 6 8 8 6 3 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 297 4 35 24 20 23 15 16 16 13 15 13 14 18 17 12 11 11 11 6 3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 361 802 15 7 6 9 4 8 16 17 29 20 44 35 72 87 71 53 41 20 5 0
Řízení antikoncepce (Z30) 56 0 0 0 0 0 1 5 8 23 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 557 4 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 924 3 29 9 7 13 34 27 55 84 103 100 223 315 420 595 581 205 101 18 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11 266 48 32 73 90 178 657 1 515 2 089 1 712 960 355 343 370 536 650 666 479 306 167 35 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 131 223 8 370 3 718 2 909 2 585 3 446 4 413 7 040 8 056 7 116 6 542 5 494 6 464 7 272 9 782 12 330 12 202 8 916 7 361 5 096 1 822 289
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 7,2 4 1,2 1,2 0,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 1,3 1,6 3,2 5 5,2 4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 2,5 1,8 1,3 2,1 1,4 0,7 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,6 1 1,1 2 3,9 3 2,8 2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,1 0,4 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,2 2 3,4 4,9 6,1 10,3 9 6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,2 5 3,1 1,6 1,5 2,6 2 1,6 1,1 1,5 1,1 1,4 1,6 1,9 2,7 2,6 3,2 4,9 6,1 6,3 8,3 6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 2 1,2 1,4 2,7 4,4 4,5 4,3 3,4 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,9 1,9 3,1 4,1 2,9 2 1,9 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,8 1 1,7 1,5 2,7 3,5 3,7 5,2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,6 1 0,9 1,2 1,4 2 2,3 2,2 1 1 0,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1 1,2 1,2 1,1 1 1 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 1 0,6 0,8 0,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 1,1 1,7 2,6 2,5 2,3 1,9 0,7 1,4 2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,6 1,7 2,8 3,4 4 4 4,6 2,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,8 1 1,3 0,9 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 0,9 1 1,8 4 6,5 7,5 10,4 11,4 11 9,4 10,6 6,3 8
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,6 1,1 1 0,8 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,3 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 1,1 1,6 1,9 1,5 1,3 0,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,1 2,4 3,8 2,1 0,8 0,5 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,8 5 1,6 1,2 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 1,9 2,2 2,5 3,3 3,8 3,8 5,3 6,5 5,9 5,3 5,5 2,1 2
Anémie (D50-D64) 0,7 0,7 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 1,1 1,5 3,4 4,6 6,6 7,3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 1 0,8 1,7 1,7 0,7 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 0 0,3 0,5 0,7 1,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 1,2 1,6 2,3 3,1 4 5,9 7 7,6 7,2 7,6 10
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 13,6 12,1 4,2 3,3 2,6 2,1 2 2 1,7 2 2,3 2,1 2,6 3,1 3,5 6,6 8,2 13,3 16,9 26,4 32,1
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,8 1,3 3,5 2,8 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,4 1,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 1,7 0,8 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0 0,1 0,2 0,7 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0 0,1 0,4 1 0,9 1 0,9 0,5 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,3 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 1,6 1,1 2,2 2,9 3,6 1,7 1,4 1 1 1,1 1,3 1,1 0,9 1 0,9 1,7 2 2,6 5,7 6,6 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 1 1,2 0,3 2
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,1 0,4 1,7 1,4 1,2 1,4 1,3 0,5 0,8 0,7 0,9 1,3 0,8 0,8 1,1 0,8 1,1 1,9 2,4 1,2 0,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,8 1,4 2 2,6 4 4,8 5,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,2 0,3 0,6 1,4 2,4 2,1 1,3 1,6 1,9 2,8 2,7 3,7 4,5 5,8 4,4 5,1 5,5 4,3 3,2 2,7 1,7 2
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 1,4 1,3 1,9 1,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 2,1 2,4 1,6 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,9 1,2 1,9 2,7 3,2 2,1 2,6 4 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,2 3,7 4,3 2,3 0,7 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 1,2 1 1,2 1,4 1,2 1,8 1,5 1,2 0,6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,3 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1,1 0,9 1,5 2,8 4 4,5 6,3 10,3 9,4 10
Angina pectoris (I20) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,1 2 2,4 3,4 4 4,6 5,7 4 2,1 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 1,5 1,8 3,4 3,5 5,9 7,9 9,4 10,8 9,6 11,1 16
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 2 3 4,3 6,4 7,9 8,3 8,2 5,6 3,1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,8 2 3 3,9 2,7 4,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,4 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 1 1,7 2,6 4,6 6,8 11,6 15,4 19 21,6 19,5 17 8
Selhání srdce (I50) 4,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,7 2 4,2 7,7 12,7 20,6 35,8 56,4 51,5 46,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,1 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,4 4,4 7,3 9,9 14,1 20 23,4 27,1 30,1
Ateroskleróza (I70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 2,4 3,4 5,4 6,9 7,2 7,1 7,7 5,6 6
Varixy dolních končetin (I83) 1,7 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,4 2 2,5 2,5 3,1 3,1 2,7 3 2,2 2,5 1,6 2,3 2,1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,3 0,1 0,5 1,6 2,4 2,3 0,8 0,6 0,9 1 1,5 1,6 2,3 3 4,1 7,5 8 12,2 15,5 14,4 14,6 14
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 22,3 13,5 2,8 2 1,8 1,1 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 1,3 1,3 2,2 1,6 2,4 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,9 5,2 3,9 1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 1,5 2,2 2,4 4,3 6,3 10,3 17,3 26,7 40,3 44,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 28,9 6,5 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,3 2,7 4,7 7,7 11,9 16,3 26,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,9 0 22,3 12,1 2 1,2 1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,1 0,2 0,3 0,4 1,3 1 1,4 1,9 1,6 1,9 1,6 2 2,3 1,8 1,5 1,2 0,5 0,4 0,5 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0 0 0,1 0 0,4 0,7 1,6 3,7 6,4 6,9 9,5 9 9,5 10,1 8
Astma (J45-J46) 0,4 0 0,3 0,6 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 6
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,1 1,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,7 0,5 1,5 1,5 2,7 3,3 4,2 4,3 5 3,1 6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,9 0,5 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 1,2 0 0 0,1 0,6 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,4 2 1,7 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1,8 2,8 3,1 5,2 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 0,4 0,3 0,7 1,1 1,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 0,6 1,7 2,1 3,8 5 5 9,4 10
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 0 0,5 1,7 3,8 4,1 2,4 1,6 1,2 1 0,9 0,7 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0 0
Tříselná kýla (K40) 2,1 5,2 2,6 1,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 1,4 1,7 2,1 2,4 3,2 3,8 3,8 3,7 3,6 3,2 2,7 2,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,9 0,1 2,6 1,3 0,4 0,1 0,3 0,6 1,3 1,7 2,1 2,3 2,6 2,6 2,6 3,1 2,8 2,7 2,1 1,6 4,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0,6 0,3 0,8 1,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,4 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 0,6 0,9 0,3 2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,9 0,9 1,6 2,2 3,3 3,7 4,2 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 1,1 1,5 1,7 2,5 2,7 2,1 4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 0,6 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 1,4 1,2 1,7 1,8 1,9 1,9 1,4 2 2,1 2,4 2,7 2,9 2,4 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,3 0,5 0,9 1,5 0,6 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,8 2,1 2,1 3,7 3,3 5,2 8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 0,6 0,7 0,7 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,6 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,2 0,7 0,8 0,7 1 0,7 2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,4 0 0 0 0,2 1 0,9 1,2 2,5 2,7 3,1 3,1 4,7 3,9 5,7 6,3 6,4 8,2 8,6 9,8 13,2 10
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 1 1,1 1,6 2,8 3,2 4,1 5 6,9 4,9 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,8 0 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,6 1,8 2,9 2,8 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 0,4 0,5 1,1 1,2 1,7 2,5 3,1 4,4 8 6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 2,7 1,9 0,9 0,5 1,6 1,4 1,1 1,1 0,7 0,6 0,8 0,9 1,2 1 1,5 1,9 1,9 2 2,9 1,7 6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,6 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 1,2 2,1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,9 0,7 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 1 1,2 1,8 2 2,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1 1,7 2,4 3,8 4,4 4,1 2,8 1,7 0,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,7 1,2 2,1 2,4 2,9 4,9 5 2,1 1,6 0,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,3 0 0 0 0,3 2,4 2,3 2,2 2 2,7 3,2 3,1 4,4 4,7 3,3 2,5 2,1 1,2 0,3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0,6 0,7 0,7 1,6 2,9 1,5 1,2 1,2 1,3 1,7 2,2 3,5 4,2 3,4 2,6 3,6 2,3 2,3 3 2,1 4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,3 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,8 0,1 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,8 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 0,2 0 0,1 0,1 0,5 0,5 1 1,2 1,1 2 2,4 1,7 1,4 1,2 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,6 1,1 1,7 1,7 2 2,1 1,9 2,3 2,7 2 2,1 1,3 0,3 0
Dorzalgie (M54) 2,4 0 0 0,1 0,6 1,5 0,5 0,6 0,7 1,3 1,6 2 3,1 3,4 3,3 4,3 5,3 8,3 8,4 8,6 9,4 6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,6 0 0,8 0,4 0,6 0,9 1 0,6 0,7 1,2 1,8 2,6 3,3 3,9 2,5 2 1,8 1,7 0,9 0,7 0,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,2 0 0 0,6 1,6 2,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,4 1,2 2 2,6 3,2 3,7 2,6 3,5 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 12,1 3,2 1 0,3 1,8 1,2 0,6 1,1 1,2 0,6 0,7 1 1,3 1,3 3 3 3,5 4,5 4,9 3,8 4
Selhání ledvin (N17-N19) 1,1 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 1,5 2,3 3,8 4,5 6,1 8 5,2 6
Urolitiáza (N20-N23) 1,9 0 0,1 0,2 0,1 0,5 1,3 1,4 1,5 1,8 1,8 2,4 2,3 2,8 2,9 4 3,3 2,3 4 2,2 2,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 0,6 0,4 0,3 0,4 1,1 0,8 0,5 0,5 0,8 1,2 1,8 2 2,4 3,5 4,3 7,3 11,6 17,4 25,5 32,3 42,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,2 2,3 3,1 4,5 3,1 2 1 0,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 1,2 3,8 3 1,8 1,6 0,8 0,9 0,5 0,4 0,7 0,8 0,8 1,3 1,4 1,3 1,6 1,7 1,4 1,3 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,1 0 0,1 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,4 0 0 0 0,2 1,2 1,1 0,8 1,4 1,4 2,6 3,3 3,4 1,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,3 0,9 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,2 0,3 0 0 0,3 1,5 3,3 6,2 6,4 5,4 5,2 5 5,4 5,4 5,2 6,3 6,1 4,1 1,6 1,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 0 0 0 0,8 1,8 1,9 1,5 1,5 2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,7 0 0 0 0 0,7 4 6,7 7,5 4,9 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,4 0 0 0 0 2,9 12,1 22 22 9 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,9 0 0 0 0 0,9 4 4,2 4 1,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,8 0 0 0 0 2,5 12,2 23,6 26,5 10,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,5 0 0 0 0 0,8 4 6,9 7,4 3,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,6 1,2 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,4 128,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,2 117,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 19,5 4,1 5,3 1,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,7 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5 1,1 1,4 2,1 2,6 3,6 3 4,5 5,2 5,8 5,5 5,2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,8 1,2 0,6 1,8 4 4,5 2,5 2 1,6 1,5 1,1 1,2 1,1 1,4 1,2 1,4 1,9 1,9 2,8 3,8 5,6 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,6 0,9 0,9 1,2 1,4 1,1 0,8 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,4 14,3 9,6 2,7 4 6 2 2 1,8 1,7 1,7 2,5 3,1 3,9 5,4 7,7 10,9 15,3 22,2 29,4 34,8 20
Nitrolební poranění (S06) 3 1,6 2,6 1,9 3,5 3,9 4,5 2,3 2,7 1,7 1,9 2 2 2,3 2,6 2,5 3,5 5,2 9,5 11 15,6 12
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2,4 16,1 7,7 3 3,5 4,2 2,3 1,9 1,4 1,2 1,2 1,3 1,5 1 1,4 1,2 1,3 2,9 5,2 5,8 12,5 16
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 0,7 3,1 3,2 0,8 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,9 0,9 0,9 0,8 1,3 1,2 0,8 1,3 1,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,7 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,9 1,9 3,3 5,4 14 22,4 37,9 62,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,3 0,1 0,8 0,7 1,6 1,2 0,8 1,1 1 0,9 1,5 1,6 1,7 1,6 1,3 1,6 1,3 0,9 1,8 1,7 0,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8,1 0,1 3 4,5 8,2 12,2 8,7 7,6 7,1 7,1 8,1 7,9 7,2 6,7 8,2 6,5 8 11,5 15,7 25,8 35,1 30,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,3 1,7 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,7 1,6 0,3 1,1 2,1 1,3 0,9 0,5 0,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 0,4 0,8 0,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 1 1 1,3 2,1 2,4 4 4 3,5 4 1,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 0,6 1,3 0,7 0,6 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,1 118,3 0,6 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 1 0,9 1,6 2 2,1 2,5 2,8 2,3 1,7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7,1 672,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,6 0,4 1,1 0,3 0,2 0,5 1 0,7 1,3 1,7 1,9 2,3 5,3 8 9,3 14 17,3 9,8 7 2,1 0,7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 17,6 7,1 1,2 2,1 2,9 6,2 19,8 37,2 50,4 35,6 17,8 8,2 8,2 9,4 11,9 15,3 19,9 22,8 21,1 19,4 12,2 10
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 205,3 1 235,1 141,2 82,7 82,5 120 133,1 172,9 194,5 148 121,3 126,5 153,7 184,1 217,1 289,7 364,2 425,2 508,2 592,4 633,5 579,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)