8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 598 43 82 73 21 36 17 16 14 17 15 4 15 22 31 32 36 31 63 17 13 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 665 24 65 57 57 46 34 30 24 15 15 12 9 22 27 36 50 42 52 31 17 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 10 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 644 1 5 2 10 12 3 3 5 10 12 13 21 37 48 75 87 75 115 77 30 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 10 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 613 34 83 92 44 87 95 73 57 80 60 75 56 100 117 148 130 89 104 67 18 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 732 0 0 0 0 1 0 4 0 2 13 16 74 53 106 129 141 85 65 38 5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 567 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6 12 33 59 94 127 108 68 49 7 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 385 0 0 0 0 0 1 2 6 11 15 9 10 22 40 61 59 47 57 34 10 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 519 0 0 0 0 0 2 6 17 23 19 46 55 41 71 85 73 45 23 12 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 288 0 0 0 0 0 0 5 2 1 5 16 27 32 56 51 40 27 19 5 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 122 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 8 5 18 32 26 11 10 3 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 38 88 108 73 39 25 19 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 589 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 11 35 84 116 107 98 83 36 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 604 1 29 10 32 24 17 20 44 47 69 59 121 257 389 522 406 268 181 87 21 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 281 0 0 0 0 3 21 33 40 46 40 17 14 16 12 11 5 10 7 4 2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 234 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 11 18 23 62 48 36 20 5 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 524 0 0 0 0 0 3 4 12 28 128 163 98 34 24 13 13 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 923 47 26 23 41 61 52 73 69 122 117 109 142 144 202 242 193 118 82 40 20 0
Anémie (D50-D64) 478 3 10 1 3 7 6 4 8 7 16 7 17 19 34 53 64 64 75 54 26 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 294 7 17 18 14 11 5 3 5 2 9 7 18 16 21 32 33 26 26 21 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 204 0 5 16 28 22 14 19 23 32 51 37 54 107 115 175 165 118 125 78 20 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 520 84 240 161 79 92 99 89 76 75 106 78 102 131 155 182 179 175 196 143 66 12
Demence (F00-F03) 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 7 14 11 16 16 9 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 373 0 0 0 11 51 24 21 23 31 36 52 31 37 31 14 9 1 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 181 0 2 0 2 33 26 34 17 17 13 6 12 2 5 2 4 3 3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 307 0 0 0 1 18 29 39 27 42 42 26 27 17 19 13 3 1 2 0 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 125 0 2 0 1 8 4 7 7 7 14 6 17 16 14 10 4 1 2 4 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 934 11 32 80 70 104 50 36 35 53 55 51 49 33 32 54 50 49 50 28 12 0
Alzheimerova nemoc (G30) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 18 23 9 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 82 0 0 0 2 1 3 6 7 14 11 6 12 2 11 7 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 864 13 41 64 42 52 49 22 44 56 55 62 42 44 56 51 67 34 44 14 12 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 619 0 0 0 1 0 2 1 2 4 9 9 21 26 47 96 91 92 114 75 26 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 968 20 23 44 65 58 50 67 56 117 173 141 168 190 208 264 128 110 56 24 6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 187 1 2 0 2 0 0 2 0 0 3 3 4 9 11 26 32 25 35 27 4 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 731 13 52 51 19 19 13 13 18 9 20 34 40 46 80 108 70 52 51 22 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 038 17 121 100 36 26 16 22 29 37 53 60 66 78 80 104 84 50 34 22 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 846 0 0 3 1 7 1 2 9 8 22 26 50 58 81 106 116 134 107 81 32 2
Angina pectoris (I20) 585 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 23 21 60 66 125 125 58 51 35 5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 398 0 0 0 0 0 0 0 4 17 39 61 88 132 194 230 221 160 130 85 37 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 449 0 0 0 0 0 0 0 2 5 13 40 74 143 203 278 311 191 131 50 8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 501 0 0 0 0 5 5 4 13 11 17 25 22 25 57 84 66 63 57 35 8 4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 890 0 1 6 4 15 29 28 14 30 72 61 121 194 314 476 479 423 371 181 66 5
Selhání srdce (I50) 2 704 0 0 0 0 1 1 1 10 12 17 25 47 93 188 331 447 451 528 379 154 19
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 302 0 2 0 1 3 2 7 15 19 30 53 79 128 204 296 375 370 344 254 105 15
Ateroskleróza (I70) 1 146 0 0 0 0 0 7 0 1 1 5 28 40 85 183 238 210 166 95 61 16 10
Varixy dolních končetin (I83) 1 048 0 0 0 0 8 9 26 43 90 120 98 128 125 131 107 61 36 38 18 9 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 992 1 15 43 57 63 24 34 31 44 61 85 86 122 191 252 267 267 225 89 32 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 057 147 332 139 51 59 36 34 29 27 20 14 14 23 22 37 28 17 9 12 7 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 709 27 90 35 23 19 14 9 9 39 37 28 52 70 120 186 209 210 234 200 79 19
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 944 159 209 36 7 12 3 5 5 8 17 8 13 33 41 52 44 82 104 70 29 7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 336 1 647 455 62 38 26 29 19 17 14 8 9 2 6 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 886 2 8 16 13 41 55 73 75 94 73 91 73 61 84 65 36 18 8 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 221 0 3 0 2 2 3 0 1 3 7 7 40 97 146 235 215 169 168 96 25 2
Astma (J45-J46) 247 0 14 10 15 7 17 11 13 13 12 13 13 26 20 14 12 15 11 9 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 782 7 8 4 14 11 5 12 8 14 24 23 36 69 89 104 117 111 49 59 15 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 128 2 7 1 6 14 11 8 9 9 4 6 11 9 3 12 6 6 3 0 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 196 5 11 12 8 10 8 19 6 16 15 10 13 19 8 12 11 6 3 2 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 260 5 2 1 5 11 6 8 4 13 12 13 15 16 24 30 24 22 25 17 5 2
Peptický vřed (K25-K28) 305 0 0 0 0 0 5 4 4 16 9 15 18 19 25 41 38 44 26 31 10 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 864 3 10 34 41 47 36 35 21 23 28 34 36 47 65 78 71 99 83 56 14 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 718 0 9 44 89 104 86 66 51 60 42 27 31 26 25 19 19 7 8 5 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 272 65 43 33 6 7 19 35 42 72 72 76 96 127 149 165 127 68 51 15 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 196 1 57 37 8 4 14 21 51 98 104 85 98 104 137 158 100 62 39 13 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 293 0 1 10 26 35 30 23 31 24 21 13 22 9 5 19 10 3 10 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 135 4 2 5 8 7 3 6 5 6 11 1 8 2 7 9 9 15 16 9 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 388 6 17 5 2 0 5 4 4 8 11 19 21 17 45 45 52 39 49 23 15 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 321 0 0 0 0 0 1 6 5 6 14 19 21 29 39 42 47 38 35 14 5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 846 7 5 6 6 11 19 41 70 69 90 73 69 56 96 76 62 45 23 17 5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 540 3 24 35 31 20 10 5 7 9 9 9 10 22 34 72 71 56 64 32 15 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 171 0 0 0 0 0 1 0 4 9 11 18 19 15 60 23 4 7 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 232 3 2 4 5 2 3 3 3 10 10 15 24 17 23 44 24 15 11 9 5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 291 0 0 0 6 17 40 68 98 148 139 155 192 190 242 304 248 186 136 84 31 7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 699 0 0 1 3 1 4 8 8 13 21 37 53 53 53 100 100 75 103 44 20 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 574 0 0 2 0 8 11 22 16 38 55 51 49 57 44 70 53 42 34 13 9 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 412 4 4 3 4 4 4 4 8 10 9 24 16 24 36 48 63 59 44 29 9 6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 695 11 37 20 7 39 42 48 43 42 41 35 37 55 49 48 49 35 32 17 7 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 230 7 7 8 5 8 15 5 10 12 12 12 13 13 17 26 17 11 19 9 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 380 5 22 27 16 10 8 11 20 15 14 13 20 24 26 42 31 27 26 17 6 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 739 0 0 0 0 0 5 2 3 10 21 17 54 90 128 147 113 77 55 15 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 699 0 0 0 0 1 2 0 2 6 11 18 47 97 108 144 134 91 32 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 535 0 0 0 9 61 69 80 116 126 179 143 167 192 178 122 58 25 8 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 363 5 23 30 36 89 46 46 53 71 89 101 120 168 139 120 104 62 34 17 10 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 132 1 0 2 1 6 1 3 3 7 8 9 4 11 37 15 6 9 8 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 384 0 2 1 16 14 2 6 0 2 13 25 29 36 47 71 58 34 17 11 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 849 0 0 0 1 4 9 19 34 79 94 82 97 103 86 97 71 48 19 5 1 0
Dorzalgie (M54) 1 702 0 1 5 22 42 21 36 43 75 105 112 129 154 160 196 163 181 144 91 20 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 994 1 23 25 17 25 33 21 47 58 84 103 133 133 98 88 48 28 15 13 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 985 1 5 14 56 57 18 17 25 40 46 53 80 81 94 88 101 87 58 57 6 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 053 65 69 23 11 64 49 31 36 47 39 43 55 56 71 107 91 90 54 38 14 0
Selhání ledvin (N17-N19) 709 0 2 1 3 5 1 0 16 14 26 27 30 45 69 130 115 103 65 45 9 3
Urolitiáza (N20-N23) 1 184 0 1 5 1 11 39 50 50 90 108 80 80 130 164 169 120 46 25 7 8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 969 6 8 10 14 32 34 21 35 40 55 89 77 110 149 225 228 237 293 193 100 13
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 24 56 96 142 120 70 32 8 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 809 7 78 128 42 36 42 37 28 30 44 26 42 42 59 67 38 34 20 8 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 93 0 0 0 5 7 6 5 11 8 12 5 7 10 7 5 3 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 241 0 3 1 2 17 31 29 24 36 29 24 15 6 10 5 4 3 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 951 0 0 0 7 26 24 38 37 75 141 153 165 98 64 42 35 26 11 7 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 772 0 0 0 4 51 121 233 299 253 262 241 232 230 231 273 183 107 40 10 2 0
Lékařský potrat (O04) 503 0 0 0 1 36 80 94 89 85 109 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 217 0 0 0 1 31 166 278 344 280 109 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 752 0 0 0 0 107 399 846 869 433 93 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 566 0 0 0 0 40 96 164 181 72 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 200 0 0 0 0 78 433 1 021 1 087 504 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 910 0 0 0 0 26 91 291 325 151 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 29 0 0 0 0 0 1 7 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 164 0 0 0 0 4 23 50 46 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 654 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 669 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 704 132 119 187 52 37 18 11 21 19 14 21 20 12 16 5 13 6 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 988 0 1 2 6 10 5 8 11 21 36 65 78 93 125 153 138 98 75 53 9 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 343 9 12 66 141 163 108 83 63 91 79 65 57 51 58 63 56 58 58 39 19 4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 234 1 0 0 3 0 2 1 16 8 16 13 16 24 23 47 23 18 17 5 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 457 149 233 122 129 182 71 76 75 81 129 112 107 144 283 269 368 309 295 210 104 9
Nitrolební poranění (S06) 1 863 6 57 66 87 122 145 112 94 104 122 77 97 96 97 105 115 99 110 112 33 7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 555 111 186 123 104 113 95 100 66 70 63 67 52 55 56 45 41 57 60 58 28 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 558 0 26 80 91 19 7 14 12 19 25 29 42 33 35 33 35 29 16 8 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 959 0 6 5 8 2 9 12 5 8 9 11 25 26 52 65 91 117 203 189 99 17
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 767 0 16 17 51 24 39 42 37 51 67 70 51 65 74 54 31 46 18 6 8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 216 4 71 159 211 350 330 346 324 417 385 319 309 348 313 303 266 264 219 191 75 12
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 181 11 70 7 7 7 3 7 8 8 12 5 5 5 6 9 4 3 3 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 436 6 53 12 25 56 37 31 26 23 29 27 17 19 21 12 10 13 8 9 1 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 688 5 3 4 4 7 7 8 14 17 29 45 47 50 84 100 108 74 59 19 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 42 1 0 0 0 1 6 1 2 6 6 4 4 3 1 3 1 2 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 269 13 45 12 13 15 8 9 12 13 22 7 13 10 23 13 9 12 9 7 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 563 942 12 12 16 9 4 7 9 12 33 40 50 50 68 88 74 54 60 18 2 3
Řízení antikoncepce (Z30) 57 0 0 0 0 1 2 3 9 14 19 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 664 4 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 482 1 32 12 24 18 21 29 43 53 92 108 183 305 378 447 386 207 114 24 5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 657 38 27 57 74 168 587 1 414 2 104 1 728 867 341 324 380 539 645 615 418 222 93 15 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 132 024 8 297 3 612 3 017 2 409 3 597 4 601 7 123 8 263 7 482 6 418 5 446 6 384 7 841 10 169 12 457 11 335 9 074 7 781 4 767 1 733 218
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 6,5 3,1 2,1 0,7 1,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0,7 0,7 1,2 1,5 4,3 2,1 4,7 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 3,6 2,5 1,6 1,9 1,6 1 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 0,8 1,6 2,1 3,5 3,7 6,2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 1,1 1,8 2,8 3,7 7,8 9,3 10,9 7,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,5 5,1 3,2 2,6 1,5 3 2,7 1,8 1,4 1,6 1,1 1,8 1,3 2,4 2,6 3,5 4,2 4,4 7,1 8,1 6,5 9,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,4 1,8 1,3 2,3 3 4,6 4,2 4,4 4,6 1,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,4 2,1 3 3,5 3,4 3,3 0,8 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,9 1,4 1,9 2,3 3,9 4,1 3,6 2,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 1,1 1,3 1 1,6 2 2,4 2,2 1,6 1,4 0,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,6 0,8 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 0,6 0,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 1,9 2,5 2,4 1,9 1,7 2,3 1,1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 1,9 2,7 3,5 4,9 5,7 4,3 1,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,1 0,2 1,1 0,3 1,1 0,8 0,5 0,5 1 0,9 1,3 1,4 2,9 6,3 8,6 12,2 13,1 13,4 12,3 10,5 7,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,6 0,8 1 0,9 0,8 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,3 0,4 0,5 1,4 1,6 1,8 1,4 0,6 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 2,4 3,9 2,3 0,8 0,5 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 7,1 1 0,6 1,4 2,1 1,5 1,8 1,6 2,4 2,2 2,6 3,4 3,5 4,5 5,7 6,2 5,9 5,6 4,8 7,2 0
Anémie (D50-D64) 0,7 0,5 0,4 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 2,1 3,2 5,1 6,5 9,4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 1,1 0,7 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,3 1,8 2,5 1,1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,9 0 0,2 0,5 0,9 0,8 0,4 0,5 0,5 0,6 1 0,9 1,3 2,6 2,5 4,1 5,3 5,9 8,5 9,4 7,2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,9 12,6 9,2 4,5 2,6 3,2 2,8 2,2 1,8 1,5 2 1,8 2,4 3,2 3,4 4,3 5,8 8,7 13,4 17,3 23,9 28,6
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,5 1,1 1,9 3,3 2,4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0 0 0 0,4 1,8 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 1,2 0,7 0,9 0,7 0,3 0,3 0 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0,1 0 0,1 1,2 0,7 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0 0 0,6 0,8 1 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0 0,1 0 0,4 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,5 0,4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 1,7 1,2 2,3 2,3 3,6 1,4 0,9 0,8 1,1 1 1,2 1,2 0,8 0,7 1,3 1,6 2,4 3,4 3,4 4,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,9 1,6 1,1 0,4 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 2 1,6 1,8 1,4 1,8 1,4 0,5 1 1,1 1 1,5 1 1,1 1,2 1,2 2,2 1,7 3 1,7 4,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 1 2,2 2,9 4,6 7,8 9,1 9,4 7,1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 3 0,9 1,2 2,1 2 1,4 1,6 1,3 2,3 3,3 3,3 4 4,6 4,6 6,2 4,1 5,5 3,8 2,9 2,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1 1,2 2,4 3,3 1,4 2,4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 2 2 1,4 0,6 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,8 1 1,1 1,8 2,5 2,3 2,6 3,5 2,7 0,4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 2,6 4,6 2,8 1,2 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,6 1,9 1,8 2,4 2,7 2,5 2,3 2,7 1,1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,3 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,4 0,6 1,2 1,4 1,8 2,5 3,7 6,7 7,3 9,8 11,6 4,8
Angina pectoris (I20) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 1,5 1,5 2,9 4 2,9 3,5 4,2 1,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,4 2,1 3,2 4,3 5,4 7,1 8 8,9 10,3 13,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 1,8 3,5 4,5 6,5 10 9,5 8,9 6 2,9 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5 0,6 1,3 2 2,1 3,1 3,9 4,2 2,9 9,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,5 0 0 0,2 0,1 0,5 0,8 0,7 0,3 0,6 1,4 1,4 2,9 4,7 6,9 11,1 15,5 21,1 25,3 21,9 23,9 11,9
Selhání srdce (I50) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 2,3 4,2 7,7 14,4 22,5 36 45,8 55,8 45,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,6 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 1,3 1,9 3,1 4,5 6,9 12,1 18,5 23,5 30,7 38 35,7
Ateroskleróza (I70) 1,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,7 1 2,1 4 5,6 6,8 8,3 6,5 7,4 5,8 23,8
Varixy dolních končetin (I83) 1,6 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 1 1,8 2,3 2,3 3,1 3 2,9 2,5 2 1,8 2,6 2,2 3,3 2,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,2 0,6 1,2 1,9 2,2 0,7 0,8 0,7 0,9 1,2 2 2,1 3 4,2 5,9 8,6 13,3 15,3 10,7 11,6 7,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 22,1 12,7 3,9 1,7 2,1 1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,9 0,9 0,8 0,6 1,4 2,5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 4,1 3,4 1 0,8 0,7 0,4 0,2 0,2 0,8 0,7 0,7 1,2 1,7 2,6 4,3 6,8 10,5 16 24,1 28,6 45,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 23,9 8 1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,8 0,9 1,2 1,4 4,1 7,1 8,5 10,5 16,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,1 0,2 24,7 12,8 2 1,3 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,4 0,3 0,3 0,5 0,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 1,4 2,2 1,7 1,5 1,9 1,5 1,2 0,9 0,5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,9 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 1 2,4 3,2 5,5 6,9 8,4 11,5 11,6 9,1 4,8
Astma (J45-J46) 0,4 0 0,5 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 1,1 0,7 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,2 1,1 0,3 0,1 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 1,7 2 2,4 3,8 5,5 3,3 7,1 5,4 7,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,3 0,3 0 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0 0,4 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,7 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 0,8 0,1 0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,7 2,1 1,8 4,8
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 1 1,2 2,2 1,8 3,7 3,6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 0,5 0,4 1 1,4 1,6 1 0,9 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 4,9 5,7 6,8 5,1 7,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,3 1,2 2,9 3,6 2,4 1,6 1,2 1,2 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6 0,3 0,5 0,6 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 9,8 1,6 0,9 0,2 0,2 0,5 0,9 1 1,4 1,4 1,8 2,3 3,1 3,3 3,9 4,1 3,4 3,5 1,8 1,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,9 0,2 2,2 1 0,3 0,1 0,4 0,5 1,2 2 2 2 2,3 2,5 3 3,7 3,2 3,1 2,7 1,6 1,8 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,3 0,9 1,2 0,9 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,7 0,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,7 1,1 1,1 0,7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,9 0,7 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 1 1,1 1,7 1,9 3,3 2,8 5,4 2,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,5 1,9 2,4 1,7 1,8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 1,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 1 1,7 1,4 1,7 1,7 1,6 1,4 2,1 1,8 2 2,2 1,6 2,1 1,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,5 0,9 1 1 0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 1,7 2,3 2,8 4,4 3,9 5,4 4,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 1,3 0,5 0,1 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 1 0,8 0,7 0,7 1,1 1,8 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,6 0 0 0 0,2 0,6 1,1 1,7 2,3 2,9 2,6 3,7 4,6 4,6 5,3 7,1 8 9,3 9,3 10,1 11,2 16,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 1,3 1,3 1,2 2,3 3,2 3,7 7 5,3 7,2 4,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,5 0,4 0,8 1 1,2 1,2 1,4 1 1,6 1,7 2,1 2,3 1,6 3,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,8 1,1 2 2,9 3 3,5 3,3 14,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 1,7 1,4 0,6 0,2 1,4 1,2 1,2 1 0,8 0,8 0,8 0,9 1,3 1,1 1,1 1,6 1,7 2,2 2,1 2,5 2,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 1,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 1,3 1,1 1,4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,8 0,8 0,8 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 1 1 1,3 1,8 2,1 2,2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,4 1,3 2,2 2,8 3,4 3,6 3,8 3,7 1,8 0,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,4 1,1 2,4 2,4 3,4 4,3 4,5 2,2 0,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,4 0 0 0 0,3 2,1 2 2 2,8 2,5 3,4 3,4 4 4,7 3,9 2,9 1,9 1,2 0,5 0,2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,1 0,8 0,9 0,8 1,2 3,1 1,3 1,1 1,3 1,4 1,7 2,4 2,9 4,1 3,1 2,8 3,4 3,1 2,3 2,1 3,6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,8 0,4 0,2 0,4 0,5 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0 0,1 0 0,5 0,5 0,1 0,1 0 0 0,2 0,6 0,7 0,9 1 1,7 1,9 1,7 1,2 1,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,3 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,6 1,8 1,9 2,3 2,5 1,9 2,3 2,3 2,4 1,3 0,6 0,4 0
Dorzalgie (M54) 2,7 0 0 0,1 0,7 1,5 0,6 0,9 1 1,5 2 2,7 3,1 3,8 3,5 4,6 5,3 9 9,8 11 7,2 4,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,6 0,2 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9 0,5 1,1 1,2 1,6 2,4 3,2 3,2 2,2 2,1 1,6 1,4 1 1,6 0,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,5 0,2 0,2 0,4 1,9 2 0,5 0,4 0,6 0,8 0,9 1,3 1,9 2 2,1 2,1 3,3 4,3 4 6,9 2,2 2,4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 9,8 2,6 0,6 0,4 2,2 1,4 0,8 0,9 0,9 0,7 1 1,3 1,4 1,6 2,5 2,9 4,5 3,7 4,6 5,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 1,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 1,1 1,5 3 3,7 5,1 4,4 5,4 3,3 7,1
Urolitiáza (N20-N23) 1,9 0 0 0,1 0 0,4 1,1 1,2 1,2 1,8 2,1 1,9 1,9 3,2 3,6 4 3,9 2,3 1,7 0,8 2,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,1 0,9 0,3 0,3 0,5 1,1 1 0,5 0,8 0,8 1 2,1 1,8 2,7 3,3 5,3 7,4 11,8 20 23,3 36,2 31
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,4 2,1 3,3 3,9 3,5 2,2 1 1,1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 1,1 3 3,6 1,4 1,3 1,2 0,9 0,7 0,6 0,8 0,6 1 1 1,3 1,6 1,2 1,7 1,4 1 0,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0,1 0 0,1 0,6 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,5 0 0 0 0,2 0,9 0,7 0,9 0,9 1,5 2,7 3,6 3,9 2,4 1,4 1 1,1 1,3 0,7 0,8 0,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,3 0 0 0 0,1 1,8 3,4 5,7 7,1 5 5 5,7 5,5 5,6 5,1 6,4 5,9 5,3 2,7 1,2 0,7 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 1,3 2,3 2,3 2,1 1,7 2,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,9 0 0 0 0 1,1 4,7 6,8 8,2 5,6 2,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,3 0 0 0 0 3,7 11,3 20,6 20,7 8,6 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,9 0 0 0 0 1,4 2,7 4 4,3 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 2,7 12,3 24,9 25,9 10 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,4 0 0 0 0 0,9 2,6 7,1 7,8 3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,7 1,2 1,1 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 98,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 100,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 19,9 4,6 5,3 1,7 1,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,1 0,4 0,3 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,5 0 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,5 1,9 2,3 2,8 3,6 4,5 4,9 5,1 6,4 3,3 2,4
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,1 1,4 0,5 1,9 4,7 5,7 3,1 2 1,5 1,8 1,5 1,5 1,4 1,2 1,3 1,5 1,8 2,9 4 4,7 6,9 9,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 1,1 0,7 0,9 1,2 0,6 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,4 22,4 8,9 3,4 4,3 6,4 2 1,9 1,8 1,6 2,5 2,7 2,6 3,5 6,2 6,3 11,9 15,4 20,1 25,4 37,7 21,4
Nitrolební poranění (S06) 2,9 0,9 2,2 1,9 2,9 4,3 4,1 2,7 2,2 2,1 2,3 1,8 2,3 2,3 2,1 2,5 3,7 4,9 7,5 13,5 12 16,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2,4 16,7 7,1 3,5 3,4 4 2,7 2,4 1,6 1,4 1,2 1,6 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 2,8 4,1 7 10,1 11,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 1 2,3 3 0,7 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1 0,8 0,8 0,8 1,1 1,4 1,1 1 1,8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 1,1 1,5 2,9 5,8 13,8 22,8 35,9 40,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,6 0,5 1,7 0,8 1,1 1 0,9 1 1,3 1,7 1,2 1,6 1,6 1,3 1 2,3 1,2 0,7 2,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8,2 0,6 2,7 4,5 7 12,2 9,4 8,4 7,7 8,3 7,3 7,6 7,4 8,5 6,9 7,1 8,6 13,2 14,9 23,1 27,2 28,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,7 2,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,9 2 0,3 0,8 2 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 1,1 0,4 2,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1 1,1 1,2 1,9 2,3 3,5 3,7 4 2,3 1,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 2 1,7 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,4 141,7 0,5 0,3 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,9 1,2 1,2 1,5 2,1 2,4 2,7 4,1 2,2 0,7 7,1
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7,3 701,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,9 0,2 1,2 0,3 0,8 0,6 0,6 0,7 1 1,1 1,8 2,6 4,4 7,4 8,3 10,5 12,5 10,3 7,8 2,9 1,8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 16,7 5,7 1 1,6 2,4 5,9 16,7 34,5 50,2 34,4 16,5 8,1 7,7 9,3 11,9 15,1 19,9 20,8 15,1 11,2 5,4 2,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 206,8 1 248,0 138,1 85 79,6 125,8 130,8 173,6 197,1 149 122,1 128,9 152,6 191,1 224,5 291,3 366,1 452,6 530,5 575,6 627,7 519

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)