8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 704 60 144 50 33 31 18 19 11 17 5 7 7 22 30 45 39 49 51 49 15 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 569 22 91 58 47 38 21 19 13 11 13 7 14 25 20 27 26 36 36 29 14 2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 714 4 4 9 10 13 3 3 6 5 9 13 22 29 50 86 100 104 105 87 44 8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 402 37 69 65 39 77 92 54 42 69 69 52 64 83 117 122 91 106 77 59 15 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 750 0 0 0 0 0 0 0 3 9 11 27 56 75 119 121 138 106 57 26 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 505 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 14 54 95 126 109 40 42 9 3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 416 0 0 0 0 2 0 2 2 11 15 19 13 22 42 53 55 55 75 33 14 3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 464 0 0 0 0 0 0 5 9 15 25 51 41 41 65 88 56 27 24 15 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 284 0 0 0 0 0 0 9 3 9 13 15 18 32 60 50 38 21 11 4 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 153 0 0 0 0 0 11 1 3 7 2 10 7 17 28 25 22 10 5 3 2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 32 91 111 81 52 31 7 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 599 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 6 13 34 97 114 105 101 76 37 5 4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 498 6 26 27 27 29 18 17 35 52 87 103 134 229 355 481 338 245 176 87 22 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 221 0 0 0 0 0 12 39 24 36 22 22 6 8 10 10 10 13 9 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 309 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4 3 10 15 41 67 72 54 30 7 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 552 0 0 0 0 0 0 5 17 47 126 156 110 41 21 17 5 4 3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 772 25 25 31 26 39 54 57 65 99 115 100 135 171 196 216 169 114 104 26 4 1
Anémie (D50-D64) 508 3 16 4 6 7 2 3 6 8 22 16 14 23 30 56 57 61 82 65 27 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 269 2 25 26 14 11 0 2 2 6 15 11 19 18 18 24 25 24 17 9 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 216 0 7 13 33 29 21 30 26 24 36 48 47 110 115 178 169 132 105 73 19 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 684 87 347 167 67 90 82 68 95 98 92 99 110 136 161 179 190 173 204 175 53 11
Demence (F00-F03) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 6 14 15 14 15 6 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 317 0 0 0 7 51 25 18 17 40 37 20 25 29 20 11 4 8 3 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 142 0 0 0 3 33 20 20 15 9 10 4 5 4 4 7 1 3 2 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 291 0 0 0 0 21 25 28 34 40 39 31 21 13 18 12 5 3 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 124 1 8 0 4 3 4 4 6 10 12 7 13 16 13 9 7 2 5 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 940 17 28 78 72 101 41 47 29 67 48 51 50 40 38 53 51 38 47 24 19 1
Alzheimerova nemoc (G30) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 8 7 15 12 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 58 0 0 0 1 3 2 1 3 14 9 10 6 2 3 3 0 0 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 804 10 32 58 36 50 29 24 39 49 48 54 46 39 47 64 66 36 49 23 5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 557 0 0 0 0 1 0 1 2 5 10 9 20 18 47 86 80 97 106 50 22 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 747 10 19 34 67 72 40 45 50 104 114 120 164 162 202 238 123 93 68 20 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 219 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 1 7 3 23 24 22 54 43 24 9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 737 12 59 57 26 9 12 14 7 21 13 27 47 63 71 95 75 50 58 19 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 192 32 161 157 42 28 17 22 38 50 60 49 75 67 100 108 83 52 32 17 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 871 0 0 0 1 3 3 3 8 22 23 39 48 62 88 124 124 116 116 68 22 1
Angina pectoris (I20) 642 0 0 0 0 0 0 1 0 6 10 25 28 66 104 117 96 78 68 40 1 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 446 0 0 0 0 0 0 3 3 16 48 73 111 165 210 238 162 145 171 80 21 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 426 0 0 0 0 0 0 1 1 8 20 39 50 140 232 303 253 190 138 42 7 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 540 0 0 0 1 0 6 4 5 22 21 15 28 44 65 78 82 67 62 28 11 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 700 2 4 4 11 8 13 13 16 24 56 59 133 159 243 494 480 417 352 153 53 6
Selhání srdce (I50) 2 733 0 0 1 1 0 0 1 9 17 23 29 51 111 187 367 361 470 510 409 169 17
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 313 1 0 0 2 2 3 11 9 32 32 67 74 143 237 322 338 336 370 247 77 10
Ateroskleróza (I70) 1 155 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 21 46 95 157 243 224 144 125 62 25 3
Varixy dolních končetin (I83) 980 0 0 0 0 4 10 29 53 107 118 103 103 127 86 111 46 37 28 13 5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 104 1 19 43 63 64 41 42 29 37 76 70 111 119 221 314 253 237 210 113 33 8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 161 141 304 122 50 74 35 30 38 32 17 23 24 28 28 36 45 48 37 32 17 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 827 43 77 43 25 19 20 20 27 42 38 34 36 80 151 199 188 210 262 209 88 16
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 042 168 164 34 12 3 6 3 8 5 9 17 13 34 46 63 82 97 130 97 40 11
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 401 0 653 522 73 31 30 23 16 16 14 7 6 5 4 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 870 0 2 17 15 37 46 58 57 90 83 78 91 98 84 70 28 12 2 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 301 2 0 1 0 1 0 0 1 2 8 10 33 71 159 244 236 185 193 114 38 3
Astma (J45-J46) 213 4 16 12 15 16 10 2 7 6 10 22 9 10 15 21 16 10 6 6 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 822 3 9 1 1 4 19 10 9 18 20 41 42 57 114 123 105 88 90 51 16 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 104 1 8 5 6 14 16 5 8 9 7 3 2 4 7 5 3 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 129 4 10 5 5 4 7 9 8 8 19 10 3 8 7 11 4 1 4 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 258 14 0 1 6 3 8 5 9 7 12 17 13 16 26 35 28 16 23 16 2 1
Peptický vřed (K25-K28) 251 0 0 0 0 1 7 3 2 6 13 12 16 20 24 35 31 26 24 19 10 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 824 2 20 28 28 55 38 34 34 37 25 29 32 42 56 79 68 58 74 57 24 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 697 0 5 59 92 108 80 36 54 45 54 27 26 24 35 24 19 3 2 2 2 0
Tříselná kýla (K40) 1 197 39 52 30 6 12 22 23 34 63 69 70 88 116 148 146 102 95 54 21 7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 107 1 52 52 6 2 16 24 47 82 91 71 86 98 133 150 82 69 35 8 1 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 228 0 0 21 14 50 11 17 16 20 22 9 8 7 11 7 6 7 1 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 112 1 1 2 6 7 3 2 12 6 5 5 3 7 9 5 6 15 10 5 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 373 9 9 2 2 1 3 7 4 13 13 10 18 25 40 45 52 44 42 25 9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 327 0 0 0 0 0 0 2 3 10 6 11 21 37 29 61 48 41 40 14 4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 786 7 2 5 4 10 19 32 40 70 74 60 46 84 102 68 65 51 30 14 2 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 459 9 16 27 24 15 3 4 9 16 11 9 13 16 40 58 43 48 60 30 8 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 160 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 15 13 25 27 20 4 39 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 179 0 3 7 5 2 3 7 6 7 12 10 11 16 19 30 16 15 6 3 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 954 1 1 2 2 22 47 61 92 118 154 145 150 154 249 248 206 132 103 47 18 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 469 0 0 0 2 3 2 7 6 12 24 23 27 27 54 60 68 56 61 18 19 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 459 0 0 5 5 3 8 22 31 29 29 30 46 47 41 58 35 22 27 13 7 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 405 6 7 4 6 7 7 10 9 15 9 19 15 32 34 58 40 42 46 31 6 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 709 9 39 22 10 44 47 39 32 41 33 36 45 51 41 65 55 29 37 22 12 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 194 4 10 3 3 9 14 11 6 5 13 12 17 17 15 15 15 7 15 3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 364 10 22 24 15 17 13 4 6 23 21 11 17 20 26 31 27 26 25 14 11 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 769 0 0 0 0 0 1 4 1 7 20 24 44 94 128 165 139 76 55 7 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 806 0 0 0 0 0 0 1 3 5 10 28 44 95 122 156 184 98 47 10 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 325 0 0 1 5 60 90 80 88 140 142 132 158 131 126 97 52 20 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 277 0 31 37 34 55 58 49 40 68 79 108 125 150 124 121 80 59 39 16 4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 117 0 0 2 0 2 9 1 2 7 3 11 13 8 13 15 14 9 8 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 437 0 0 8 24 19 0 3 6 7 9 26 35 47 63 58 56 45 25 6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 782 0 0 0 0 1 6 19 41 75 104 68 81 90 87 107 43 27 21 9 3 0
Dorzalgie (M54) 1 400 0 2 7 15 37 14 22 38 53 95 100 110 109 125 146 136 163 125 82 20 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 936 3 17 19 21 34 26 27 35 69 83 92 129 119 86 94 46 21 8 4 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 895 4 2 20 55 68 20 21 29 37 41 52 60 59 86 102 69 70 68 26 5 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 166 68 80 39 15 61 55 32 49 53 41 46 58 73 86 109 132 80 52 29 7 1
Selhání ledvin (N17-N19) 651 0 0 4 2 4 3 5 3 12 21 34 26 48 64 88 87 95 88 41 22 4
Urolitiáza (N20-N23) 1 253 0 1 1 4 15 36 52 78 81 89 102 104 130 154 154 111 76 48 16 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 989 4 8 7 19 40 37 31 20 68 88 96 75 101 146 227 206 203 273 210 109 21
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 17 48 81 162 108 71 46 12 2 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 878 8 102 117 63 46 42 30 26 37 41 29 38 42 71 75 57 30 17 5 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 92 0 0 0 2 5 9 6 5 11 14 5 13 7 3 5 4 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 194 0 0 1 3 17 18 17 28 31 21 19 15 9 2 6 3 3 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 048 0 0 0 2 26 36 38 51 102 159 165 189 83 62 47 46 22 16 3 0 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 859 0 2 0 12 56 185 246 290 262 291 240 232 224 225 271 181 97 40 4 1 0
Lékařský potrat (O04) 493 0 0 0 2 31 85 95 83 85 103 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 143 0 0 0 0 28 143 264 327 271 99 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 501 0 0 0 0 83 348 785 805 408 69 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 476 0 0 0 0 21 83 158 127 70 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 205 0 0 0 0 89 452 991 1 128 466 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 025 0 0 0 0 29 144 294 343 181 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 25 0 0 0 0 1 4 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 107 0 0 0 0 2 12 36 33 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 658 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 602 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 685 123 138 172 47 40 19 17 22 13 23 10 19 10 11 10 10 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 910 0 0 3 6 7 8 7 10 21 41 55 91 107 134 133 110 78 66 29 3 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 143 1 23 74 143 137 97 84 60 68 52 34 41 41 46 54 51 32 53 33 16 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 171 0 1 1 1 1 1 6 6 13 21 11 10 16 16 19 19 12 12 5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 270 117 212 100 113 157 70 63 69 102 110 112 132 155 244 326 278 298 322 220 65 5
Nitrolební poranění (S06) 1 910 10 47 83 85 123 159 124 102 117 126 90 94 84 92 101 113 101 121 95 40 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 475 90 194 112 103 114 120 94 73 61 57 51 59 41 51 35 49 37 58 52 21 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 523 1 14 102 70 16 13 14 20 24 26 14 29 33 33 34 30 25 16 9 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 967 2 9 6 3 4 10 7 3 7 10 11 24 25 48 64 87 123 221 184 106 13
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 673 0 15 17 25 28 27 32 36 43 57 47 61 63 62 51 39 27 22 11 10 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 213 5 61 129 224 332 338 349 313 429 426 300 339 332 317 330 243 227 246 192 73 8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 171 7 60 13 7 7 11 4 4 5 9 3 3 6 6 9 7 1 7 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 483 13 45 13 28 41 45 27 26 34 36 29 31 21 32 23 13 12 8 4 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 671 2 8 8 3 9 10 17 11 15 17 44 36 60 78 92 97 76 64 15 8 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 46 1 3 0 2 2 3 2 9 4 5 4 1 4 1 1 2 1 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 290 9 43 16 23 18 11 10 13 14 18 16 20 9 17 21 11 6 7 5 2 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 352 810 13 7 9 12 7 8 7 12 16 28 38 51 82 74 65 50 45 17 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 73 0 0 0 0 0 4 2 9 26 18 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 593 4 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 434 2 23 26 57 19 23 33 31 56 106 131 174 328 424 430 307 164 79 14 7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 448 39 29 66 61 160 607 1 381 2 070 1 715 714 336 316 449 539 644 540 417 251 86 26 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 128 747 7 982 3 751 3 150 2 370 3 451 4 668 6 773 7 953 7 500 6 089 5 328 6 191 7 684 10 045 12 356 10 403 8 669 7 934 4 592 1 649 209
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 9,2 5,5 1,4 1,1 1,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 1,1 1,3 2,5 3,4 6,2 5,7 6,5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 3,4 3,5 1,7 1,6 1,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 0,9 1,9 2,4 3,6 5,3 6,5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,1 0,6 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 2 3,4 5,4 7,1 10,9 16,6 26,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,2 5,7 2,6 1,9 1,3 2,7 2,5 1,3 1 1,3 1,4 1,2 1,6 1,9 2,6 2,9 3,1 5,5 5,2 7,4 5,7 9,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 1,4 1,8 2,6 2,9 4,7 5,5 3,8 3,3 0,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,3 2,1 3 3,7 2,1 2,8 1,1 1,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,9 1,3 1,9 2,8 5,1 4,1 5,3 9,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,2 1 1 1,4 2,1 1,9 1,4 1,6 1,9 0,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1,3 1,2 1,3 1,1 0,7 0,5 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 0,5 0,3 0,4 0,8 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 2 2,6 2,8 2,7 2,1 0,9 1,1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 2,1 2,7 3,6 5,2 5,1 4,6 1,9 13
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,9 0,9 1 0,8 0,9 1 0,5 0,4 0,8 1 1,7 2,5 3,2 5,4 7,8 11,5 11,6 12,6 11,9 10,9 8,3 13
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0,3 1 0,6 0,7 0,4 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,6 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,6 2,5 2,8 2 0,9 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 2,5 3,7 2,7 1 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,8 3,8 1 0,9 0,9 1,4 1,4 1,4 1,5 1,9 2,3 2,4 3,3 4 4,3 5,1 5,8 5,9 7 3,3 1,5 3,3
Anémie (D50-D64) 0,8 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 1,3 2 3,1 5,5 8,2 10,2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,3 1 0,7 0,5 0,4 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,1 1,1 0,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,9 0 0,3 0,4 1,1 1 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7 1,2 1,1 2,6 2,5 4,2 5,8 6,8 7,1 9,2 7,2 3,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4,2 13,4 13,2 4,8 2,3 3,1 2,2 1,7 2,2 1,9 1,8 2,4 2,7 3,2 3,6 4,3 6,5 8,9 13,8 22 20 35,8
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,8 0,9 1,9 2,3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,2 1,8 0,7 0,4 0,4 0,8 0,7 0,5 0,6 0,7 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 1,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,2 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 2,6 1,1 2,2 2,4 3,5 1,1 1,1 0,7 1,3 0,9 1,2 1,2 0,9 0,8 1,3 1,7 2 3,2 3 7,2 3,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1 1,5 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 1,5 1,2 1,7 1,2 1,7 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 1,3 1,1 0,9 1 1,5 2,3 1,9 3,3 2,9 1,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 1 2 2,7 5 7,2 6,3 8,3 9,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,7 1,5 0,7 1 2,3 2,5 1,1 1,1 1,2 2 2,3 2,9 4 3,8 4,5 5,7 4,2 4,8 4,6 2,5 0,8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0,6 0,8 2,8 2,9 3 3,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 1,8 2,2 1,6 0,9 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 1,1 1,5 1,6 2,3 2,6 2,6 3,9 2,4 0,8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,9 4,9 6,1 4,5 1,4 1 0,5 0,5 0,9 1 1,2 1,2 1,8 1,6 2,2 2,6 2,8 2,7 2,2 2,1 0,8 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,2 1,5 1,9 3 4,3 6 7,8 8,5 8,3 3,3
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,7 1,5 2,3 2,8 3,3 4 4,6 5 0,4 6,5
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,9 1,8 2,7 3,9 4,6 5,7 5,6 7,5 11,5 10,1 7,9 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,9 1,2 3,3 5,1 7,2 8,7 9,8 9,3 5,3 2,6 6,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 1 1,4 1,9 2,8 3,5 4,2 3,5 4,1 3,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 1,1 1,4 3,2 3,7 5,4 11,8 16,5 21,5 23,7 19,2 20 19,5
Selhání srdce (I50) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 2,6 4,1 8,7 12,4 24,2 34,4 51,4 63,7 55,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,6 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,6 1,6 1,8 3,3 5,2 7,7 11,6 17,3 25 31 29 32,6
Ateroskleróza (I70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,1 2,2 3,5 5,8 7,7 7,4 8,4 7,8 9,4 9,8
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,2 2 2,3 2,5 2,5 3 1,9 2,6 1,6 1,9 1,9 1,6 1,9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,3 0,2 0,7 1,2 2,1 2,2 1,1 1 0,7 0,7 1,5 1,7 2,7 2,8 4,9 7,5 8,7 12,2 14,2 14,2 12,4 26,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,8 21,7 11,6 3,5 1,7 2,6 0,9 0,7 0,9 0,6 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 1,5 2,5 2,5 4 6,4 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,9 6,6 2,9 1,2 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 1,9 3,3 4,7 6,4 10,8 17,7 26,3 33,2 52,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 25,8 6,2 1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,8 1 1,5 2,8 5 8,8 12,2 15,1 35,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0 24,8 14,9 2,5 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,4 0 0,1 0,5 0,5 1,3 1,2 1,4 1,3 1,7 1,6 1,9 2,2 2,3 1,9 1,7 1 0,6 0,1 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,8 1,7 3,5 5,8 8,1 9,5 13 14,3 14,3 9,8
Astma (J45-J46) 0,3 0,6 0,6 0,3 0,5 0,6 0,3 0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,3 0,5 0,3 0 0 0,1 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 1 1 1,3 2,5 2,9 3,6 4,5 6,1 6,4 6 3,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,2 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 1 0,8 1,6 2 0,8 3,3
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 2,4 3,8 6,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 0,3 0,8 0,8 0,9 1,9 1 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,9 2,3 3 5 7,2 9 13
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,2 1,7 3,1 3,8 2,1 0,9 1,3 0,9 1,1 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 0,2 0,1 0,3 0,8 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 6 2 0,9 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 1,2 1,4 1,7 2,1 2,7 3,3 3,5 3,5 4,9 3,6 2,6 2,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0,2 2 1,5 0,2 0,1 0,4 0,6 1,1 1,6 1,8 1,7 2,1 2,3 2,9 3,6 2,8 3,6 2,4 1 0,4 3,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0,6 0,5 1,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,8 0,7 0,6 0,8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 1,4 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,8 2,3 2,8 3,1 3,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,9 0,6 1,5 1,6 2,1 2,7 1,8 1,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,9 1,3 1,5 1,4 1,1 2 2,3 1,6 2,2 2,6 2 1,8 0,8 3,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 1,4 0,6 0,8 0,8 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 1,4 1,5 2,5 4 3,8 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,1 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,1 0,2 0 0,1 0,1 0,8 1,3 1,5 2,2 2,3 3 3,5 3,6 3,6 5,5 5,9 7,1 6,8 6,9 5,9 6,8 6,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,6 1,2 1,4 2,3 2,9 4,1 2,3 7,2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 1,1 1,1 0,9 1,4 1,2 1,1 1,8 1,6 2,6 3,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0,9 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 0,8 1,4 1,4 2,2 3,1 3,9 2,3 6,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 1,4 1,5 0,6 0,3 1,5 1,3 1 0,7 0,8 0,7 0,9 1,1 1,2 0,9 1,5 1,9 1,5 2,5 2,8 4,5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0,6 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 1 0,4 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1,5 0,8 0,7 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,3 1,7 1,8 4,1 3,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,6 1,1 2,2 2,8 3,9 4,8 3,9 3,7 0,9 1,5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,7 1,1 2,2 2,7 3,7 6,3 5,1 3,2 1,3 1,1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 0 0 0 0,2 2,1 2,4 2 2,1 2,7 2,8 3,2 3,8 3,1 2,8 2,3 1,8 1 0,1 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 0 1,2 1,1 1,2 1,9 1,6 1,2 0,9 1,3 1,6 2,6 3 3,5 2,7 2,9 2,7 3 2,6 2 1,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,7 0 0 0,2 0,8 0,7 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,1 1,4 1,4 1,9 2,3 1,7 0,8 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1 1,4 2,1 1,6 2 2,1 1,9 2,5 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0,1 0,2 0,5 1,3 0,4 0,5 0,9 1 1,9 2,4 2,7 2,6 2,8 3,5 4,7 8,4 8,4 10,3 7,5 3,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1,2 0,7 0,7 0,8 1,3 1,6 2,2 3,1 2,8 1,9 2,2 1,6 1,1 0,5 0,5 1,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,4 0,6 0,1 0,6 1,9 2,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 1,5 1,4 1,9 2,4 2,4 3,6 4,6 3,3 1,9 3,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 10,5 3 1,1 0,5 2,1 1,5 0,8 1,1 1 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,6 4,5 4,1 3,5 3,6 2,6 3,3
Selhání ledvin (N17-N19) 1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,6 1,1 1,4 2,1 3 4,9 5,9 5,2 8,3 13
Urolitiáza (N20-N23) 2 0 0 0 0,1 0,5 1 1,3 1,8 1,6 1,8 2,5 2,5 3 3,4 3,7 3,8 3,9 3,2 2 0,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,1 0,6 0,3 0,2 0,6 1,4 1 0,8 0,5 1,3 1,7 2,3 1,8 2,4 3,2 5,4 7,1 10,5 18,4 26,4 41,1 68,4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,1 1,8 3,9 3,7 3,7 3,1 1,5 0,8 3,3
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 1,2 3,9 3,3 2,1 1,6 1,1 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 1 1,6 1,8 2 1,5 1,1 0,6 0,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0,1 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0,1 0,9 1 0,9 1,2 2 3,1 4 4,6 1,9 1,4 1,1 1,6 1,1 1,1 0,4 0 3,3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,5 0 0,1 0 0,4 2 4,9 6 6,8 5 5,8 5,8 5,6 5,2 5 6,5 6,2 5 2,7 0,5 0,4 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0,1 1,1 2,3 2,3 1,9 1,6 2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,8 0 0 0 0 1 3,8 6,4 7,7 5,2 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,9 0 0 0 0 2,9 9,3 19,1 18,8 7,8 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,7 2,2 3,9 3 1,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 3,1 12,1 24,2 26,4 8,9 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,6 0 0 0 0 1 3,9 7,2 8 3,5 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 101,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 92,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 18,9 5,2 4,9 1,6 1,4 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,3 2,2 2,5 3 3,2 3,8 4 4,5 3,6 1,1 3,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,8 0,2 0,9 2,1 4,8 4,8 2,6 2 1,4 1,3 1 0,8 1 1 1 1,3 1,7 1,7 3,6 4,1 6 9,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 0,6 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,1 18 8,1 2,8 3,8 5,5 1,9 1,5 1,6 2 2,2 2,7 3,2 3,6 5,4 7,8 9,5 15,4 21,7 27,6 24,5 16,3
Nitrolební poranění (S06) 3 1,5 1,8 2,4 2,9 4,3 4,3 3 2,4 2,2 2,5 2,2 2,3 2 2 2,4 3,9 5,2 8,2 11,9 15,1 9,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2,3 13,8 7,4 3,2 3,5 4 3,2 2,3 1,7 1,2 1,1 1,2 1,4 1 1,1 0,8 1,7 1,9 3,9 6,5 7,9 9,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,2 0,5 2,9 2,4 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,7 0,8 0,7 0,8 1 1,3 1,1 1,1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 1,1 1,5 3 6,3 14,9 23,1 39,9 42,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,6 0,5 0,8 1 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,5 1,5 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 3,8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8,2 0,8 2,3 3,7 7,6 11,6 9 8,5 7,3 8,2 8,4 7,2 8,2 7,8 7 7,9 8,3 11,7 16,6 24,1 27,5 26,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,1 2,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 2 1,7 0,4 0,9 1,4 1,2 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 1,1 0,9 1,4 1,7 2,2 3,3 3,9 4,3 1,9 3 3,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 1,4 1,6 0,5 0,8 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 3,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,1 124,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 1,2 1,8 1,8 2,2 2,6 3 2,1 0,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7,2 705,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,8 0,3 0,9 0,7 1,9 0,7 0,6 0,8 0,7 1,1 2,1 3,1 4,2 7,7 9,4 10,2 10,5 8,5 5,3 1,8 2,6 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 16,4 6 1,1 1,9 2,1 5,6 16,2 33,7 48,4 32,8 14,1 8,1 7,7 10,5 11,9 15,3 18,5 21,5 16,9 10,8 9,8 6,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 202 1 226,7 142,6 89,7 80,3 120,3 124,8 165,1 186,1 143,6 120,4 128,1 150,1 179,9 221,6 294,2 356,6 447,2 535,3 577,1 621,3 680,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)