8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 631 41 109 48 32 27 24 12 10 16 12 13 11 23 20 37 42 55 42 39 17 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 583 36 88 66 46 38 26 17 12 10 17 13 15 10 25 26 25 39 37 32 5 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 747 3 11 5 3 0 2 7 4 8 12 13 28 43 79 84 125 106 108 69 32 5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 576 45 88 63 48 85 89 91 74 80 69 71 71 106 116 119 136 72 85 48 17 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 926 0 0 0 0 0 1 0 6 7 18 36 46 87 110 183 155 134 98 41 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 565 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 10 28 53 142 110 112 60 34 8 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 405 0 0 0 0 0 0 1 5 11 12 9 16 31 54 56 43 60 57 34 13 3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 516 0 0 0 0 1 0 2 9 20 30 44 51 52 88 84 70 35 13 12 4 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 281 0 0 0 0 0 0 0 13 10 20 11 14 32 35 73 40 21 11 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 161 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 17 10 17 15 29 34 18 4 1 2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 17 46 109 124 77 42 29 13 6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 629 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6 7 11 47 89 105 124 113 82 34 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 933 34 42 53 35 20 44 36 30 76 123 125 168 275 424 474 400 297 174 77 26 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 178 0 0 0 0 1 8 24 23 28 20 19 8 13 9 11 9 1 2 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 322 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 4 14 24 46 59 65 75 16 6 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 752 0 0 0 0 0 1 6 16 57 183 227 143 46 35 23 9 5 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 829 25 35 25 32 50 65 67 74 109 128 124 112 185 204 222 141 128 66 28 7 2
Anémie (D50-D64) 541 19 17 4 3 6 5 1 3 8 16 12 24 27 30 55 54 77 77 60 41 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 262 2 23 13 13 7 3 2 6 9 7 20 11 15 19 35 22 21 13 16 5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 282 0 5 15 30 27 18 25 24 35 40 45 84 107 145 176 150 122 123 89 20 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 510 62 304 151 80 75 86 80 64 94 83 81 101 127 155 175 198 190 188 144 63 9
Demence (F00-F03) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 10 14 8 13 8 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 397 1 0 0 8 45 33 35 26 41 37 29 35 47 29 13 11 4 2 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 140 0 0 0 3 18 23 19 17 10 16 7 7 5 3 4 3 5 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 224 0 0 0 1 8 18 28 37 32 31 20 14 15 11 6 1 1 0 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 163 2 1 0 4 10 5 8 11 8 16 17 21 21 19 10 7 1 2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 919 5 26 70 56 87 58 34 45 57 53 68 37 47 52 39 52 62 39 23 8 1
Alzheimerova nemoc (G30) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 11 12 4 4 0
Roztroušená skleróza (G35) 118 0 0 0 1 0 7 7 12 18 14 13 13 13 5 13 2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 981 21 38 50 30 53 45 32 41 67 65 62 65 72 68 92 54 47 49 22 8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 654 0 1 0 1 0 0 3 2 7 13 16 17 46 69 83 120 109 83 54 28 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 809 11 27 38 78 51 43 50 78 91 125 119 135 192 210 221 129 126 53 30 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 276 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 6 1 9 20 29 50 54 74 21 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 788 16 55 59 40 8 11 15 15 19 17 24 38 75 77 93 92 69 47 18 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 324 35 187 142 36 27 21 33 36 59 51 60 69 84 106 114 94 71 60 32 6 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 943 0 0 0 2 12 3 5 6 20 26 44 32 82 86 136 146 136 103 78 23 3
Angina pectoris (I20) 691 0 0 0 1 0 0 0 0 4 10 22 41 67 103 143 97 91 63 39 9 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 567 0 0 0 0 0 0 3 5 25 31 80 99 183 225 219 214 174 180 85 43 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 664 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 40 78 149 263 323 299 223 192 66 9 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 495 0 0 0 0 4 2 6 12 21 17 29 20 28 49 64 87 66 49 31 10 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 878 3 4 2 1 14 15 18 18 33 75 48 76 215 363 529 509 384 348 183 37 3
Selhání srdce (I50) 2 894 0 0 0 0 0 0 2 1 13 23 28 61 107 237 363 405 472 559 437 165 21
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 084 0 0 0 0 1 4 5 11 40 71 69 97 210 338 506 470 434 448 261 104 15
Ateroskleróza (I70) 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 34 42 122 183 250 204 152 143 92 28 5
Varixy dolních končetin (I83) 977 0 0 0 0 4 7 28 64 107 99 86 106 131 125 80 60 39 19 19 3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 281 1 21 55 61 61 27 28 40 51 61 73 109 172 255 285 271 264 276 124 41 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 932 130 302 110 76 60 27 22 26 27 20 11 12 16 18 21 8 15 13 14 4 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 755 28 105 50 31 26 16 14 32 39 20 31 48 98 122 184 156 191 262 204 81 17
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 918 167 193 43 11 6 13 7 6 9 7 10 9 25 37 55 44 74 94 77 27 4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 491 1 715 519 82 46 34 11 27 19 9 6 3 8 5 3 1 1 0 0 1 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 848 1 5 9 20 42 47 54 77 95 70 69 79 81 85 58 39 12 3 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 120 1 2 0 4 1 1 0 2 0 4 9 34 97 141 211 183 153 154 98 22 3
Astma (J45-J46) 222 3 18 13 15 14 9 7 8 12 9 20 13 13 10 18 11 12 8 9 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 858 6 15 20 2 10 19 8 25 14 18 21 49 62 116 133 105 82 79 56 18 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 95 5 7 9 2 8 13 2 9 10 3 5 6 4 5 5 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 154 1 13 9 3 2 14 6 7 12 12 11 13 18 9 8 5 5 6 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 227 20 2 1 3 11 3 7 5 9 10 11 14 16 8 29 20 20 18 16 2 2
Peptický vřed (K25-K28) 252 1 0 0 0 1 6 3 3 8 8 14 16 21 20 29 21 27 41 21 12 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 822 1 14 26 40 47 38 27 24 34 21 27 18 34 66 83 75 84 84 62 16 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 670 0 3 46 99 102 89 60 48 49 40 20 26 16 20 20 16 8 5 3 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 321 54 51 40 10 12 26 32 50 78 67 82 104 127 156 143 119 76 56 29 9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 016 3 46 35 15 7 14 17 50 69 99 85 74 87 110 122 98 45 28 10 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 274 0 0 15 11 78 23 18 17 20 15 11 7 8 12 10 10 8 7 2 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 120 1 3 4 5 10 6 14 1 5 6 4 7 8 5 10 5 6 8 9 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 424 5 11 1 1 0 10 7 16 15 11 10 21 27 32 47 63 58 37 35 15 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 327 0 0 0 0 0 0 2 4 8 9 12 18 29 38 56 54 37 28 28 4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 814 3 5 3 6 21 35 33 37 78 55 67 69 76 79 59 63 55 35 27 7 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 470 2 23 26 26 20 7 5 9 5 7 5 13 14 39 56 51 73 48 29 10 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 148 0 0 0 0 0 0 2 4 4 18 5 17 25 31 14 24 4 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 228 1 4 4 7 4 1 8 8 9 5 14 17 23 29 37 37 12 6 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 060 0 0 0 6 21 25 54 94 116 139 139 119 177 255 314 230 160 120 63 26 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 514 0 0 0 1 2 1 3 10 10 14 20 15 41 60 76 76 74 60 29 18 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 425 0 0 3 1 5 3 16 17 37 24 57 44 52 39 45 44 13 9 11 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 503 6 4 3 5 7 7 6 6 14 5 10 48 25 46 65 73 49 65 46 11 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 782 8 46 16 20 40 33 27 56 36 41 43 36 59 52 68 70 41 55 23 10 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 232 7 9 5 5 6 15 11 13 22 12 12 14 19 19 12 15 10 12 8 6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 381 3 16 18 16 14 10 16 17 14 9 25 31 26 28 21 42 30 26 15 4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 285 0 0 0 0 1 5 7 14 10 14 34 76 121 214 266 260 166 79 14 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 331 0 0 0 0 0 1 2 1 6 17 36 40 116 210 331 286 194 78 13 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 405 0 1 1 8 82 105 90 106 151 170 127 141 137 113 90 52 24 7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 393 0 30 26 44 75 60 44 54 67 81 93 127 173 148 123 95 77 52 19 5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 116 1 4 4 1 15 8 1 5 6 8 12 5 5 5 6 9 3 17 0 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 520 0 6 5 33 20 7 2 8 15 17 37 44 58 68 70 54 50 23 3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 949 0 0 0 0 4 15 25 43 79 105 101 62 117 113 128 61 56 30 7 3 0
Dorzalgie (M54) 1 504 0 1 4 27 30 16 22 43 94 69 103 102 127 128 154 168 157 150 89 18 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 011 0 26 14 20 24 36 43 52 69 93 106 106 133 119 76 48 26 13 5 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 939 1 3 17 57 67 14 18 34 42 46 68 81 62 78 100 81 62 71 28 8 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 993 63 74 38 15 62 52 37 30 30 34 41 54 71 66 90 99 56 52 23 5 1
Selhání ledvin (N17-N19) 679 0 2 3 0 1 1 9 13 12 20 17 34 54 73 110 102 78 75 46 26 3
Urolitiáza (N20-N23) 1 362 0 0 2 4 15 52 74 84 108 96 99 109 172 149 150 107 71 49 17 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 972 9 6 16 19 42 35 38 31 64 72 86 80 125 154 197 235 196 242 233 82 10
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 693 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 12 29 65 136 185 125 77 48 10 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 810 8 106 113 47 38 40 30 34 33 24 27 41 51 58 60 33 39 23 5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 93 0 2 0 1 6 3 6 6 10 12 17 6 6 8 5 3 0 1 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 287 0 1 1 1 26 36 44 33 43 44 14 13 12 3 6 6 3 0 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 178 0 1 0 5 25 31 37 55 111 147 225 216 125 68 63 28 24 8 3 6 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 074 0 1 1 15 58 177 253 330 316 268 246 247 239 281 318 183 87 47 6 1 0
Lékařský potrat (O04) 553 0 0 0 1 33 117 86 106 81 121 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 066 0 0 0 0 36 142 258 292 244 84 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 070 0 0 0 2 124 453 958 985 494 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 467 0 0 0 0 38 112 135 113 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 161 0 0 0 0 89 440 976 1 116 471 66 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 042 0 0 0 0 25 149 309 359 173 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 41 0 0 0 0 0 7 13 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 131 0 0 0 0 4 19 34 51 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 807 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 697 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 693 145 145 163 33 46 26 19 20 19 16 10 12 13 6 11 7 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 947 0 0 1 5 8 5 9 13 22 40 60 71 107 116 138 140 88 80 34 9 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 582 7 28 82 161 152 126 117 94 87 77 65 66 63 87 87 96 54 81 34 18 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 132 0 0 1 0 0 1 2 10 11 7 15 11 16 14 16 10 11 6 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 777 129 286 121 148 175 79 70 76 93 124 103 138 191 263 379 357 384 352 239 68 2
Nitrolební poranění (S06) 2 139 6 44 76 96 131 194 135 119 120 144 121 97 138 112 119 102 97 135 103 45 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 640 109 249 120 117 137 119 81 74 82 70 55 52 67 39 37 52 47 74 36 20 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 558 0 32 75 77 15 14 16 22 23 26 20 28 38 35 47 31 26 17 13 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 402 2 13 6 2 4 4 8 8 6 4 12 23 50 58 104 134 200 341 287 120 16
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 731 1 14 16 34 18 27 32 45 52 46 58 60 66 83 49 49 24 33 19 3 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 571 1 67 158 211 412 407 328 349 474 386 350 308 380 314 305 296 232 304 189 91 9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 192 8 61 10 8 6 11 5 9 9 9 11 6 8 7 10 4 1 5 4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 558 5 55 12 26 52 55 30 30 47 28 27 45 20 22 19 19 17 28 14 7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 738 1 4 10 1 8 3 18 15 19 15 34 33 65 93 117 111 91 63 29 6 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 48 0 0 1 2 6 5 2 4 3 6 3 2 3 3 4 1 3 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 292 7 43 16 13 11 15 10 8 25 15 19 20 14 13 17 8 11 13 10 1 3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 422 782 12 8 15 10 10 11 11 19 26 40 50 56 71 87 78 64 46 20 4 2
Řízení antikoncepce (Z30) 81 0 0 0 0 0 2 9 20 15 25 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 210 4 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 194 9 11 20 5 15 25 21 20 54 131 101 138 297 330 427 325 158 75 25 7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 915 29 40 70 58 181 689 1 438 2 277 1 819 684 340 343 418 558 689 548 355 263 87 28 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 137 609 7 857 4 062 3 098 2 483 3 692 5 192 7 143 8 805 8 017 6 055 5 739 6 314 8 773 10 962 13 086 11 589 9 427 8 417 4 983 1 723 192
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 6,4 4 1,4 1,1 0,9 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,9 1,5 2,9 2,8 5,1 6,8 3,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 5,6 3,3 1,9 1,6 1,3 0,7 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,6 0,6 0,9 2 2,5 4,2 2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1 1,8 2,1 4,5 5,6 7,3 9 12,7 16,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,5 7 3,3 1,8 1,7 2,9 2,3 2,2 1,7 1,5 1,4 1,7 1,8 2,4 2,6 2,9 4,9 3,8 5,7 6,2 6,8 9,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,9 1,1 2 2,4 4,5 5,6 7 6,6 5,3 1,6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,2 3,1 2,7 4 3,1 2,3 1 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2 1,4 1,5 3,1 3,8 4,4 5,2 9,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 1,1 1,3 1,2 1,9 2,1 2,5 1,8 0,9 1,6 1,6 3,3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,7 0,8 1,8 1,4 1,1 0,7 0,1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 1,2 0,9 0,3 0,1 0,8 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 1 2,4 3 2,8 2,2 2 1,7 2,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 1,1 2 2,6 4,4 5,9 5,5 4,4 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,6 5,3 1,6 1,6 1,2 0,7 1,1 0,9 0,7 1,4 2,5 3 4,2 6,2 9,4 11,7 14,3 15,6 11,7 10 10,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 1 1,5 2,3 3,9 1,1 0,8 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 3,8 5,5 3,5 1 0,8 0,6 0,3 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 3,9 1,3 0,7 1,1 1,7 1,7 1,6 1,7 2 2,7 3 2,8 4,2 4,5 5,5 5,1 6,7 4,4 3,6 2,8 6,6
Anémie (D50-D64) 0,8 3 0,6 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 1,4 1,9 4 5,2 7,8 16,3 6,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,3 0,9 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,9 0,8 1,1 0,9 2,1 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 0 0,2 0,4 1 0,9 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 1,1 2,1 2,4 3,2 4,3 5,4 6,4 8,3 11,6 7,9 6,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,9 9,7 11,3 4,4 2,8 2,6 2,2 1,9 1,4 1,8 1,7 1,9 2,5 2,9 3,4 4,3 7,1 10 12,7 18,7 25 29,8
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,7 0,5 1,7 3,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0,2 0 0 0,3 1,5 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,3 0,5 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,3 0 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0,8 1 2,1 1,9 3 1,5 0,8 1 1,1 1,1 1,6 0,9 1,1 1,2 1 1,9 3,2 2,6 3 3,2 3,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,8 0,5 1,6 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 3,3 1,4 1,5 1 1,8 1,2 0,8 0,9 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 2,3 1,9 2,5 3,3 2,9 3,2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,4 1 1,5 2 4,3 5,7 5,6 7 11,1 6,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,8 1,7 1 1,1 2,7 1,7 1,1 1,2 1,8 1,7 2,6 2,9 3,3 4,3 4,7 5,4 4,6 6,6 3,6 3,9 0,8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,7 1,8 2,8 5 2,7 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 2,5 2 1,7 1,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,7 1,7 2,3 3,3 3,6 3,2 2,3 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,1 5,5 6,9 4,2 1,2 0,9 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,7 1,9 2,3 2,8 3,4 3,7 4 4,2 2,4 3,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,5 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 1,1 0,8 1,8 1,9 3,3 5,2 7,1 6,9 10,1 9,1 9,9
Angina pectoris (I20) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,3 3,5 3,5 4,8 4,2 5,1 3,6 3,3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1,9 2,5 4,1 5 5,4 7,7 9,1 12,1 11 17,1 3,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1 1,9 3,3 5,8 7,9 10,7 11,7 12,9 8,6 3,6 3,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 1,1 1,6 3,1 3,5 3,3 4 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,5 0,5 0,1 0,1 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 1,6 1,2 1,9 4,8 8 13 18,2 20,1 23,4 23,8 14,7 9,9
Selhání srdce (I50) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1,5 2,4 5,3 8,9 14,5 24,7 37,6 56,8 65,6 69,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,7 1,5 1,7 2,4 4,7 7,5 12,4 16,8 22,7 30,2 33,9 41,3 49,7
Ateroskleróza (I70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1 2,7 4,1 6,1 7,3 8 9,6 12 11,1 16,6
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,4 2 2,1 2,1 2,6 2,9 2,8 2 2,2 2 1,3 2,5 1,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,6 0,2 0,8 1,6 2,1 2,1 0,7 0,7 0,9 1 1,3 1,8 2,7 3,9 5,7 7 9,7 13,8 18,6 16,1 16,3 16,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 20,3 11,2 3,2 2,6 2 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,8 0,9 1,8 1,6 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 4,4 3,9 1,5 1,1 0,9 0,4 0,3 0,7 0,7 0,4 0,7 1,2 2,2 2,7 4,5 5,6 10 17,6 26,5 32,2 56,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,4 26,1 7,2 1,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,8 1,4 1,6 3,9 6,3 10 10,7 13,2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,3 0,2 26,5 15,2 2,8 1,6 0,9 0,3 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,4 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,2 0,3 0,7 1,4 1,2 1,3 1,7 1,8 1,5 1,7 2 1,8 1,9 1,4 1,4 0,6 0,2 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,8 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 2,2 3,1 5,2 6,6 8 10,4 12,7 8,7 9,9
Astma (J45-J46) 0,3 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,5 1,2 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,3 0,9 0,6 0,6 0,1 0,3 0,5 0,2 0,6 0,3 0,4 0,5 1,2 1,4 2,6 3,3 3,8 4,3 5,3 7,3 7,2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,1 0,8 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 3,1 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,7 0,7 1 1,2 2,1 0,8 6,6
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 1,4 2,8 2,7 4,8 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 0,2 0,5 0,8 1,4 1,6 1 0,7 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 1,5 2 2,7 4,4 5,7 8,1 6,4 3,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 0 0,1 1,4 3,4 3,5 2,3 1,5 1,1 0,9 0,8 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0 0
Tříselná kýla (K40) 2,1 8,4 1,9 1,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,1 1,5 1,4 2 2,6 2,9 3,5 3,5 4,3 4 3,8 3,8 3,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,5 1,7 1 0,5 0,2 0,4 0,4 1,1 1,3 2,1 2 1,8 2 2,4 3 3,5 2,4 1,9 1,3 0,8 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0 0 0,4 0,4 2,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,8 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 1,2 1,2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 0,8 0,4 0 0 0 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 1,2 2,3 3 2,5 4,5 6 6,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,4 1,9 1,9 1,9 3,6 1,6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,7 0,9 0,8 0,8 1,5 1,1 1,6 1,7 1,7 1,8 1,5 2,3 2,9 2,4 3,5 2,8 3,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 0,3 0,9 0,8 0,9 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,9 1,4 1,8 3,8 3,2 3,8 4 6,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,4 0,6 0,7 0,3 0,9 0,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 0,6 0,4 0,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0 0 0,2 0,7 0,6 1,3 2,1 2,2 2,9 3,3 2,9 4 5,7 7,7 8,2 8,4 8,1 8,2 10,3 6,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,9 1,3 1,9 2,7 3,9 4 3,8 7,2 13,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,7 0,5 1,4 1,1 1,2 0,9 1,1 1,6 0,7 0,6 1,4 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,8 0,9 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 1,2 0,6 1 1,6 2,6 2,6 4,4 6 4,4 6,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 1,2 1,7 0,5 0,7 1,4 0,8 0,7 1,3 0,7 0,8 1 0,9 1,3 1,2 1,7 2,5 2,1 3,7 3 4 6,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 1,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 1 2,4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5 1,5 1,6 1,8 1,9 1,6 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,8 1,9 2,7 4,7 6,5 9,3 8,7 5,3 1,8 1,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1 2,6 4,7 8,1 10,3 10,2 5,3 1,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,2 0 0 0 0,3 2,8 2,7 2,2 2,4 2,8 3,5 3 3,5 3,1 2,5 2,2 1,9 1,3 0,5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,2 0 1,1 0,8 1,5 2,6 1,5 1,1 1,2 1,2 1,7 2,2 3,1 3,9 3,3 3 3,4 4 3,5 2,5 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,5 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 1,1 0 0,4 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,8 0 0,2 0,1 1,1 0,7 0,2 0 0,2 0,3 0,4 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,6 1,5 0,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1 1,5 2,2 2,4 1,5 2,6 2,5 3,1 2,2 2,9 2 0,9 1,2 0
Dorzalgie (M54) 2,4 0 0 0,1 0,9 1 0,4 0,5 1 1,8 1,4 2,5 2,5 2,9 2,8 3,8 6 8,2 10,1 11,6 7,2 6,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,6 0 1 0,4 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,9 2,5 2,6 3 2,6 1,9 1,7 1,4 0,9 0,6 0,8 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,5 0,2 0,1 0,5 2 2,3 0,4 0,4 0,8 0,8 1 1,6 2 1,4 1,7 2,5 2,9 3,2 4,8 3,6 3,2 3,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 9,8 2,7 1,1 0,5 2,1 1,3 0,9 0,7 0,6 0,7 1 1,3 1,6 1,5 2,2 3,5 2,9 3,5 3 2 3,3
Selhání ledvin (N17-N19) 1,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2,7 3,7 4,1 5,1 6 10,3 9,9
Urolitiáza (N20-N23) 2,1 0 0 0,1 0,1 0,5 1,3 1,8 1,9 2 2 2,4 2,7 3,9 3,3 3,7 3,8 3,7 3,3 2,2 1,6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,1 1,4 0,2 0,5 0,7 1,4 0,9 0,9 0,7 1,2 1,5 2,1 2 2,8 3,4 4,8 8,4 10,3 16,3 30,3 32,6 33,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,5 3 4,5 4,5 4 3,2 1,3 1,2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 1,2 3,9 3,3 1,6 1,3 1 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 1 1,1 1,3 1,5 1,2 2 1,5 0,6 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 0,9 0,9 1,1 0,7 0,8 0,9 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,2 0,9 0,8 0,9 1,2 2,1 3 5,4 5,3 2,8 1,5 1,5 1 1,3 0,5 0,4 2,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,8 0 0 0 0,5 2 4,5 6,1 7,5 5,9 5,6 5,9 6,1 5,4 6,2 7,8 6,6 4,6 3,2 0,8 0,4 0
Lékařský potrat (O04) 0,9 0 0 0 0 1,1 3 2,1 2,4 1,5 2,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,7 0 0 0 0 1,2 3,6 6,3 6,6 4,5 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,8 0 0 0 0,1 4,2 11,6 23,2 22,3 9,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 1,3 2,9 3,3 2,6 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 3 11,3 23,7 25,2 8,8 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,6 0 0 0 0 0,9 3,8 7,5 8,1 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,5 0,8 1,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,3 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 108,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 22,6 5,4 4,8 1,1 1,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,5 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,4 1,8 2,4 2,6 3,4 5 4,6 5,4 4,4 3,6 3,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,5 1,1 1 2,4 5,6 5,2 3,2 2,8 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,9 2,1 3,4 2,8 5,5 4,4 7,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,9 20,1 10,6 3,6 5,1 6 2 1,7 1,7 1,7 2,6 2,5 3,4 4,3 5,8 9,3 12,8 20,1 23,7 31,1 27 6,6
Nitrolební poranění (S06) 3,4 0,9 1,6 2,2 3,3 4,5 5 3,3 2,7 2,2 3 2,9 2,4 3,1 2,5 2,9 3,7 5,1 9,1 13,4 17,9 16,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2,6 17 9,2 3,5 4 4,7 3 2 1,7 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 0,9 0,9 1,9 2,5 5 4,7 7,9 9,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 1,2 2,2 2,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 0,8 1,2 1,1 1,4 1,1 1,7 1,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 1,1 1,3 2,6 4,8 10,5 23 37,3 47,7 53
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0,2 0,5 0,5 1,2 0,6 0,7 0,8 1 1 1 1,4 1,5 1,5 1,8 1,2 1,8 1,3 2,2 2,5 1,2 6,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8,7 0,2 2,5 4,6 7,3 14 10,4 8 7,9 8,8 8 8,4 7,6 8,5 7 7,5 10,6 12,2 20,5 24,6 36,2 29,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,2 2,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 0,8 2 0,4 0,9 1,8 1,4 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6 1,1 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,9 1,8 2,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0,2 0,1 0,3 0 0,3 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,8 0,8 1,5 2,1 2,9 4 4,8 4,2 3,8 2,4 6,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 1,1 1,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,9 1,3 0,4 9,9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,2 122,1 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 1 1,2 1,3 1,6 2,1 2,8 3,4 3,1 2,6 1,6 6,6
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 6,6 657,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,4 1,4 0,4 0,6 0,2 0,5 0,6 0,5 0,5 1 2,7 2,4 3,4 6,7 7,3 10,5 11,7 8,3 5,1 3,2 2,8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 17,1 4,5 1,5 2,1 2 6,2 17,6 34,9 51,5 33,9 14,2 8,2 8,5 9,4 12,4 16,9 19,6 18,6 17,7 11,3 11,1 3,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 216,1 1 227,1 150,7 90,9 85,7 125,6 132,9 173,2 199,2 149,3 125,5 137,8 156,4 197,1 242,9 321,8 415,5 494,1 566,8 647,6 684,5 635,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)