8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 429 54 108 48 26 18 10 6 8 2 8 3 9 5 9 18 24 23 17 28 4 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 284 11 43 21 16 30 9 3 6 5 7 10 9 6 9 21 26 17 13 14 8 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 427 0 3 3 1 4 3 1 1 5 8 9 14 14 27 56 62 75 50 63 24 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 110 52 78 57 37 52 39 36 35 45 65 38 63 67 74 93 93 63 55 40 23 5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 606 0 0 0 0 0 0 0 1 7 16 11 24 34 78 112 110 104 62 33 13 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 24 74 95 109 61 28 9 6 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 266 0 0 0 1 1 0 1 2 4 10 7 3 15 23 31 34 45 36 36 17 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 593 0 0 0 0 0 0 0 8 24 32 63 58 44 91 91 89 48 35 8 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 165 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 7 9 16 29 38 26 15 4 6 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 116 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 6 6 8 23 24 11 20 1 7 2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 37 75 80 95 43 32 16 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 492 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 11 9 21 48 113 104 76 52 42 8 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 138 8 23 33 15 10 18 15 25 59 55 74 107 176 294 354 396 236 137 80 22 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 105 0 0 0 0 0 7 12 10 8 12 8 10 5 8 7 8 2 5 3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 177 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 7 9 17 24 39 40 25 6 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 392 0 0 0 0 0 0 3 8 30 93 133 63 21 16 10 10 4 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 324 22 11 5 16 21 31 44 52 64 90 81 111 95 146 181 150 95 65 35 7 2
Anémie (D50-D64) 402 1 1 8 2 3 1 1 3 3 3 4 8 16 43 39 70 48 58 59 28 3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 166 4 5 6 9 4 2 4 4 9 6 6 5 5 8 19 23 12 17 13 4 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 823 0 4 16 23 16 17 17 21 15 27 41 44 65 98 123 97 78 58 49 13 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 515 39 189 104 61 46 24 22 27 39 42 31 57 61 78 102 128 103 133 141 71 17
Demence (F00-F03) 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 13 12 25 50 41 19 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 257 0 0 0 2 30 15 9 20 27 38 29 25 27 13 11 6 3 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 102 0 1 0 1 28 11 20 13 3 5 4 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 244 0 0 0 0 4 20 32 35 47 25 26 21 14 13 6 0 0 0 0 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 157 1 4 0 1 5 4 9 3 12 19 7 20 27 12 15 7 7 2 2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 061 2 33 46 55 100 68 56 52 68 102 70 66 55 48 55 76 43 28 26 11 1
Alzheimerova nemoc (G30) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 17 12 29 18 5 0
Roztroušená skleróza (G35) 153 0 0 0 0 15 3 12 9 22 9 11 10 10 18 24 8 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 731 13 46 52 34 43 44 37 54 29 53 54 35 56 45 32 47 19 20 16 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 196 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 4 4 10 18 29 39 31 27 20 8 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 976 4 42 65 73 76 33 66 60 98 159 134 178 157 189 207 202 94 78 45 15 1
Katarakta (H25-H26, H28) 95 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 8 3 4 12 10 18 12 11 9 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 627 7 33 32 12 12 11 11 9 16 19 23 33 38 66 91 107 54 29 19 3 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 637 19 51 33 18 15 11 12 25 22 35 34 42 55 61 63 65 39 18 16 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 314 0 1 2 9 17 0 1 1 3 4 9 18 13 31 36 42 49 38 25 13 2
Angina pectoris (I20) 364 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 25 30 47 72 64 51 33 18 4 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 033 0 0 0 0 0 0 1 6 7 39 33 81 84 130 160 151 135 109 68 25 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 518 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 25 39 48 64 105 86 58 42 31 9 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 428 0 0 0 0 1 1 7 4 12 17 23 18 20 51 76 64 40 49 28 16 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 795 2 1 7 2 7 8 7 13 26 45 41 92 118 160 291 323 258 197 150 37 10
Selhání srdce (I50) 1 665 0 0 0 0 0 1 2 2 10 8 12 27 50 99 200 280 233 302 291 133 15
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 779 0 0 1 1 2 1 1 3 20 34 40 74 62 133 216 328 257 256 230 105 15
Ateroskleróza (I70) 1 073 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 20 34 83 143 235 232 145 99 54 22 1
Varixy dolních končetin (I83) 763 0 0 0 0 4 5 20 38 62 85 68 86 74 95 82 61 44 19 15 3 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 498 0 10 23 43 43 15 19 23 29 46 50 57 103 129 220 249 196 124 73 38 8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 868 127 360 91 28 30 14 16 13 12 4 6 7 10 15 19 27 29 25 26 8 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 073 32 52 15 3 12 9 8 8 12 19 9 24 34 64 100 135 134 153 151 83 16
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 783 166 138 18 4 3 4 1 1 3 2 8 5 12 30 35 54 58 89 96 47 9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 869 0 417 336 38 24 10 2 12 14 9 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 463 2 5 9 8 36 40 24 35 38 47 46 32 38 38 29 19 6 7 3 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 688 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 8 24 28 109 121 145 118 58 59 12 2
Astma (J45-J46) 128 0 9 7 3 7 3 7 1 5 6 5 4 9 7 16 13 14 8 4 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 690 3 1 1 0 7 5 14 9 10 20 20 18 38 73 121 128 79 72 53 14 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 112 1 1 2 2 9 19 11 7 12 6 5 12 7 10 3 3 0 0 1 0 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 157 4 7 4 2 6 12 6 9 12 13 9 10 12 11 14 7 9 2 6 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 180 10 2 1 2 7 4 2 6 10 15 8 13 13 17 11 29 11 6 9 3 1
Peptický vřed (K25-K28) 206 0 0 0 1 2 0 4 6 3 12 8 6 15 22 18 24 26 23 19 16 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 588 8 15 14 16 23 24 20 22 17 28 21 26 30 45 51 69 46 59 40 10 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 699 0 10 62 109 91 77 53 44 55 47 32 26 20 31 22 12 3 2 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 132 40 34 38 6 6 19 28 36 57 95 69 78 89 137 119 140 69 47 24 0 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 913 0 19 59 8 3 7 23 45 58 95 80 66 66 91 104 76 55 39 15 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 170 0 0 2 9 21 32 18 8 14 12 6 9 7 5 7 7 6 3 3 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 149 3 5 4 7 13 7 7 7 5 4 5 7 3 6 8 17 13 10 14 4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 323 6 14 5 1 2 3 1 4 6 13 13 16 15 39 26 41 36 47 28 6 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 217 0 0 0 0 1 2 1 5 2 5 11 12 16 20 33 28 34 22 22 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 561 7 2 2 0 8 23 26 34 50 61 62 56 34 48 53 32 18 23 17 3 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 312 0 6 15 2 4 1 6 4 6 3 8 10 18 30 48 50 43 28 23 4 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 154 0 0 0 0 0 0 1 9 8 6 8 13 17 41 21 22 8 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 173 0 0 0 2 3 3 2 6 3 7 14 13 17 24 27 36 4 7 3 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 560 0 1 3 9 21 35 51 55 87 117 145 118 126 175 183 163 105 88 60 12 6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 295 0 1 1 0 0 2 3 5 10 19 13 13 23 23 38 42 36 33 24 8 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 466 0 0 0 2 4 6 20 23 25 42 32 42 35 49 42 56 49 25 9 4 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 370 3 0 0 0 13 5 6 6 12 11 15 9 13 27 46 49 41 52 46 13 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 430 9 23 17 11 28 27 32 12 12 22 17 22 30 32 32 39 18 26 13 6 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 221 5 6 4 12 17 12 10 9 16 12 6 9 18 18 23 16 10 8 9 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 329 9 32 22 13 15 11 11 17 16 18 11 10 23 23 26 30 13 16 8 4 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 573 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 9 32 62 85 135 111 68 43 10 6 2
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 661 0 0 0 0 0 0 3 0 4 24 28 34 62 109 123 133 93 38 6 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 954 0 0 0 5 55 60 49 58 81 111 104 108 93 93 78 43 10 6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 051 0 9 13 20 69 53 43 34 49 71 63 75 94 115 103 108 57 40 27 6 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 77 2 5 1 0 2 0 7 3 9 0 3 4 4 6 16 5 6 3 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 346 0 4 6 23 21 5 0 7 7 28 24 31 23 23 37 35 29 25 15 3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 801 0 0 0 0 4 4 11 18 46 81 88 108 102 75 83 95 40 31 14 1 0
Dorzalgie (M54) 1 215 0 1 3 14 31 4 14 30 61 73 92 105 82 119 119 155 125 115 57 14 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 820 0 15 16 3 14 14 14 32 50 71 108 119 93 96 91 44 28 8 4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 480 0 0 4 19 24 14 10 11 18 21 30 29 30 42 49 65 34 46 26 7 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 930 72 54 22 18 39 31 33 23 26 41 41 36 43 66 124 93 58 47 51 11 1
Selhání ledvin (N17-N19) 428 0 2 1 1 3 1 2 8 6 9 15 26 21 51 54 82 49 46 36 14 1
Urolitiáza (N20-N23) 943 0 0 4 7 19 28 36 44 43 81 91 94 86 111 94 87 46 40 27 5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 410 7 8 7 6 24 23 16 18 27 53 74 61 52 92 147 167 155 193 181 88 11
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 45 98 143 151 96 25 15 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 679 4 37 51 43 40 25 30 26 21 33 29 37 41 58 80 47 38 20 17 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 188 0 0 0 0 12 12 11 19 27 37 28 17 2 9 4 10 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 180 0 1 3 2 16 18 23 24 18 26 17 9 9 0 3 7 3 0 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 762 0 0 0 6 16 16 31 35 73 125 145 134 51 33 40 22 15 12 6 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 316 0 0 0 2 54 105 191 197 234 234 190 165 175 202 250 168 101 38 10 0 0
Lékařský potrat (O04) 377 0 0 0 1 33 65 86 63 58 64 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 658 0 0 0 0 17 73 166 189 145 59 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 500 0 0 0 0 74 254 454 403 246 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 198 0 0 0 0 8 32 57 54 35 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 895 0 0 0 0 105 493 1 287 1 271 611 122 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 022 0 0 0 0 15 105 305 354 199 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 32 0 0 0 0 1 6 7 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 36 0 0 0 0 2 4 11 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 348 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 645 128 162 118 66 37 13 13 4 10 18 18 17 14 7 7 8 3 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 287 0 1 3 6 17 1 3 2 9 13 7 21 23 33 38 40 26 24 18 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 439 5 6 36 89 65 25 32 23 31 19 9 10 9 9 21 15 15 9 6 4 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 132 0 0 1 0 1 0 2 4 2 5 3 15 17 14 18 20 9 10 9 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 243 124 169 75 100 132 31 31 45 56 59 66 77 69 125 198 256 213 192 161 56 8
Nitrolební poranění (S06) 1 253 12 57 49 62 106 78 66 47 55 81 63 57 54 65 64 93 80 61 67 33 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 621 73 102 54 45 33 29 27 25 26 31 27 16 17 17 21 25 11 17 18 5 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 578 0 19 79 78 10 10 15 12 24 17 18 31 39 59 59 49 26 15 15 2 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 821 1 4 3 7 0 2 2 5 4 6 12 15 26 38 60 80 94 148 203 96 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 648 1 9 19 32 24 27 44 35 46 63 54 45 47 51 55 39 30 17 7 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 276 3 44 100 135 170 174 185 183 196 237 220 219 212 204 209 214 167 169 159 65 11
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 102 14 34 7 5 3 1 4 6 2 4 6 3 4 1 2 2 1 1 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 279 7 35 14 15 47 15 16 12 14 16 11 16 17 9 10 8 5 7 4 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 552 0 9 7 6 10 4 13 10 19 43 20 34 44 76 93 69 55 18 17 5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 160 0 3 3 3 12 10 8 12 21 13 6 18 13 9 3 9 6 8 2 0 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 154 11 21 6 5 10 6 7 7 7 10 8 6 9 9 10 5 10 2 5 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 362 23 7 2 10 10 5 9 16 13 20 9 21 23 33 32 48 28 28 19 5 1
Řízení antikoncepce (Z30) 92 0 0 0 0 1 4 5 11 15 38 10 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 002 5 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 002 6 35 25 17 9 27 14 34 41 49 86 120 185 348 356 341 208 82 12 7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 315 57 59 51 52 143 308 771 1 029 868 551 282 315 343 486 556 616 417 251 135 20 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 96 134 6 899 2 762 2 078 1 662 2 565 3 044 5 069 5 521 5 007 4 801 4 144 4 650 5 052 7 209 8 887 9 264 6 546 5 241 4 029 1 471 233
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 9,6 4,9 1,6 1 0,7 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 1,2 1,3 3,4 1,4 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 2 2 0,7 0,6 1,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9 1 1,7 2,8 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,5 2 3,9 3,9 7,6 8,4 8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 9,2 3,5 1,9 1,4 2,1 1,4 1 1 1,1 1,4 1 1,8 2,1 1,9 2,4 3 3,3 4,2 4,8 8,1 10
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,7 1,1 2 2,9 3,6 5,5 4,8 4 4,6 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1,9 2,5 3,5 3,2 2,2 1,1 2,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,6 0,8 1,1 2,4 2,8 4,3 6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,7 1,7 1,6 1,4 2,4 2,4 2,9 2,5 2,7 1 0,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1 0,8 0,8 0,3 0,7 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,4 1,1 0,1 0,8 0,7 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,2 2 2,1 3,1 2,3 2,5 1,9 1,1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1,2 3 3,4 4 4 5,1 2,8 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,9 1,4 1 1,1 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 1,5 1,2 2 3 5,5 7,6 9,3 12,8 12,4 10,6 9,6 7,7 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,3 1,3 0,5 0,1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 2 3,5 1,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,4 3,9 0,5 0,2 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,1 3,1 3 3,8 4,7 4,9 5 5 4,2 2,5 4
Anémie (D50-D64) 0,7 0,2 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 1 2,3 2,5 4,5 7,1 9,8 6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,6 1,3 1,6 1,4 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,5 0 0,2 0,5 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 1,1 1,2 2 2,5 3,2 3,1 4,1 4,5 5,9 4,6 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,8 6,9 8,6 3,5 2,3 1,8 0,8 0,6 0,8 1 0,9 0,8 1,6 1,9 2 2,7 4,1 5,4 10,3 17 25 34,1
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 1,3 3,9 4,9 6,7 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,1 1,2 0,5 0,3 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 1,1 0,4 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,2 0,7 0,9 1 1,2 0,5 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0 0 0 0 0,4 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,2 0 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,2 0,6 0,8 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,9 0,4 1,5 1,5 2 4 2,4 1,6 1,5 1,7 2,2 1,9 1,9 1,7 1,2 1,4 2,5 2,3 2,2 3,1 3,9 2
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,6 2,2 2,2 1,8 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,6 0,1 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,3 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 2,3 2,1 1,7 1,3 1,7 1,5 1,1 1,5 0,7 1,1 1,4 1 1,7 1,2 0,8 1,5 1 1,5 1,9 0,7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 1,6 2,1 2,4 2,8 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,6 0,7 1,9 2,2 2,7 3 1,1 1,9 1,7 2,4 3,4 3,6 5 4,9 4,9 5,4 6,5 4,9 6 5,4 5,3 2
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1,1 0,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 1,2 1,5 1,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,7 2,4 3,5 2,8 2,2 2,3 1,1 4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,2 3,4 2,3 1,1 0,7 0,6 0,4 0,3 0,7 0,5 0,7 0,9 1,2 1,7 1,6 1,6 2,1 2,1 1,4 1,9 1,1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,6 0 0 0,1 0,3 0,7 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,8 0,9 1,4 2,6 2,9 3 4,6 4
Angina pectoris (I20) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9 1,2 1,9 2,1 2,7 2,5 2,2 1,4 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,8 0,9 2,3 2,6 3,4 4,2 4,9 7,1 8,4 8,2 8,8 8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 1,1 1,5 1,7 2,7 2,8 3,1 3,2 3,7 3,2 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 1,3 2 2,1 2,1 3,8 3,4 5,6 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,3 0,4 0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 1 1,1 2,6 3,7 4,2 7,6 10,5 13,6 15,2 18,1 13 20,1
Selhání srdce (I50) 3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 1,6 2,6 5,2 9,1 12,3 23,3 35,1 46,7 30,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,5 0,7 1,1 2,1 1,9 3,5 5,7 10,6 13,5 19,8 27,7 36,9 30,1
Ateroskleróza (I70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1 2,6 3,7 6,2 7,5 7,6 7,6 6,5 7,7 2
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 1,1 1,5 1,8 1,8 2,4 2,3 2,5 2,1 2 2,3 1,5 1,8 1,1 4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,7 0 0,5 0,8 1,6 1,7 0,5 0,6 0,7 0,7 1 1,3 1,6 3,2 3,4 5,8 8,1 10,3 9,6 8,8 13,4 16,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 22,6 16,4 3 1 1,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1,5 1,9 3,1 2,8 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 5,7 2,4 0,5 0,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,7 1,1 1,7 2,6 4,4 7,1 11,8 18,2 29,2 32,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,4 29,5 6,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,8 0,9 1,7 3,1 6,9 11,6 16,5 18,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,6 0 18,9 11,2 1,4 1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,8 0,4 0,2 0,3 0,3 1,4 1,4 0,7 1 0,9 1 1,2 0,9 1,2 1 0,8 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,9 2,8 3,2 4,7 6,2 4,5 7,1 4,2 4
Astma (J45-J46) 0,2 0 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 0,6 0,5 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,3 0,5 0 0 0 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 1,2 1,9 3,2 4,1 4,2 5,6 6,4 4,9 8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0 2
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,7 0,7 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 1,8 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,9 0,6 0,5 1,1 1,1 2
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 0,8 1,4 1,8 2,3 5,6 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 1,4 0,7 0,5 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,3 2,2 2,4 4,6 4,8 3,5 8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,5 2,1 4 3,6 2,7 1,5 1,3 1,4 1 0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 2,1 7,1 1,5 1,3 0,2 0,2 0,7 0,8 1 1,4 2 1,8 2,2 2,8 3,6 3,1 4,5 3,6 3,6 2,9 0 2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 0 0,9 2 0,3 0,1 0,2 0,7 1,3 1,4 2 2,1 1,9 2,1 2,4 2,7 2,5 2,9 3 1,8 1,1 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0 0 0,1 0,3 0,8 1,1 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,7 0,8 1,7 1,4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 1,1 0,6 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 1 0,7 1,3 1,9 3,6 3,4 2,1 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 0,9 1,8 1,7 2,7 0,7 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 1,2 0,1 0,1 0 0,3 0,8 0,8 1 1,2 1,3 1,6 1,6 1,1 1,2 1,4 1 0,9 1,8 2,1 1,1 4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0 0,3 0,5 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,3 1,6 2,3 2,2 2,8 1,4 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 1,1 0,5 0,7 0,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 0,2 0,5 0,4 0,7 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,8 0 0 0,1 0,3 0,8 1,2 1,5 1,6 2,2 2,5 3,8 3,3 3,9 4,6 4,8 5,3 5,5 6,8 7,2 4,2 12
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,6 1 1,4 1,9 2,5 2,9 2,8 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,8 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 0,7 0,6 0,9 0,8 1,2 1,1 1,3 1,1 1,8 2,6 1,9 1,1 1,4 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,5 0 0 0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 1,2 1,6 2,2 4 5,5 4,6 6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 1,6 1 0,6 0,4 1,1 0,9 0,9 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,9 0,8 0,8 1,3 0,9 2 1,6 2,1 4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,9 0,3 0,1 0,4 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 1,1 0,4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1,6 1,5 0,7 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,6 0,7 1 0,7 1,2 1 1,4 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 1,9 2,2 3,5 3,6 3,6 3,3 1,2 2,1 4
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,7 1 1,9 2,8 3,2 4,3 4,9 2,9 0,7 1,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,7 0 0 0 0,2 2,2 2,1 1,4 1,7 2 2,4 2,8 3 2,9 2,4 2 1,4 0,5 0,5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 0 0,4 0,4 0,7 2,8 1,8 1,3 1 1,2 1,5 1,7 2,1 2,9 3 2,7 3,5 3 3,1 3,3 2,1 4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,4 0,2 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0 0,2 0,2 0,9 0,8 0,2 0 0,2 0,2 0,6 0,6 0,9 0,7 0,6 1 1,1 1,5 1,9 1,8 1,1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,5 1,1 1,7 2,3 3 3,2 2 2,2 3,1 2,1 2,4 1,7 0,4 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0 0,1 0,5 1,2 0,1 0,4 0,9 1,5 1,6 2,4 3 2,6 3,1 3,1 5 6,6 8,9 6,9 4,9 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,7 0,5 0,1 0,6 0,5 0,4 0,9 1,2 1,5 2,9 3,4 2,9 2,5 2,4 1,4 1,5 0,6 0,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0 0 0,1 0,7 1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 2,1 1,8 3,6 3,1 2,5 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 12,8 2,5 0,7 0,7 1,6 1,1 1 0,7 0,6 0,9 1,1 1 1,3 1,7 3,2 3 3,1 3,6 6,2 3,9 2
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 1,3 1,4 2,7 2,6 3,6 4,3 4,9 2
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0,1 0,3 0,8 1 1 1,3 1,1 1,7 2,4 2,6 2,7 2,9 2,5 2,8 2,4 3,1 3,3 1,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,6 1,2 0,4 0,2 0,2 1 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 2 1,7 1,6 2,4 3,8 5,4 8,2 14,9 21,8 30,9 22,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,4 2,5 3,7 4,9 5,1 1,9 1,8 1,1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,7 1,7 1,7 1,6 1,6 0,9 0,9 0,7 0,5 0,7 0,8 1 1,3 1,5 2,1 1,5 2 1,5 2,1 0,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,5 0,4 0,3 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,4 0 0 0 0,2 0,6 0,6 0,9 1 1,8 2,7 3,8 3,8 1,6 0,9 1 0,7 0,8 0,9 0,7 0,4 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,2 0 0 0 0,1 2,2 3,7 5,6 5,6 5,8 5 5 4,6 5,4 5,3 6,5 5,4 5,3 2,9 1,2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 0 0 0 1,3 2,3 2,5 1,8 1,4 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,2 0 0 0 0 0,7 2,5 4,8 5,4 3,6 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 3 8,9 13,2 11,6 6,1 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0,3 1,1 1,7 1,5 0,9 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,1 0 0 0 0 4,2 17,2 37,4 36,4 15,2 2,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,9 0 0 0 0 0,6 3,7 8,9 10,1 5 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 57,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 22,7 7,4 3,9 2,4 1,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0 0 0,1 0,2 0,7 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,7 0,9 1 1,3 1,4 1,9 2,2 0,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,8 0,9 0,3 1,2 3,3 2,6 0,9 0,9 0,7 0,8 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,8 0,7 0,7 1,4 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,8 1,1 0,7 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,1 22 7,7 2,5 3,7 5,3 1,1 0,9 1,3 1,4 1,3 1,8 2,2 2,1 3,3 5,2 8,3 11,2 14,8 19,4 19,7 16,1
Nitrolební poranění (S06) 2,3 2,1 2,6 1,6 2,3 4,3 2,7 1,9 1,3 1,4 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 3 4,2 4,7 8,1 11,6 6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,1 13 4,6 1,8 1,7 1,3 1 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8 0,6 1,3 2,2 1,8 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,9 2,6 2,9 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,5 0,9 1,2 1,5 1,5 1,6 1,4 1,2 1,8 0,7 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1 1,6 2,6 4,9 11,4 24,5 33,7 30,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0,2 0,4 0,6 1,2 1 0,9 1,3 1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,5 1,3 1,4 1,3 1,6 1,3 0,8 1,1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,9 0,5 2 3,3 5 6,8 6,1 5,4 5,2 4,9 5,1 5,8 6,2 6,6 5,3 5,5 6,9 8,8 13 19,2 22,8 22,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 2,5 1,5 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 1,2 1,6 0,5 0,6 1,9 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 0 0,4 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,5 0,9 0,5 1 1,4 2 2,4 2,2 2,9 1,4 2,1 1,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6 0,2 0 2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 2 1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,6 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 4,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,6 0,7 0,9 0,8 1,6 1,5 2,2 2,3 1,8 2
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,1 888,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,6 1,1 1,6 0,8 0,6 0,4 0,9 0,4 1 1 1 2,3 3,4 5,8 9,1 9,3 11 10,9 6,3 1,4 2,5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,3 10,1 2,7 1,7 1,9 5,7 10,7 22,4 29,5 21,7 11,8 7,5 8,9 10,7 12,6 14,6 19,9 21,9 19,4 16,3 7 10
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 174,5 1 225,6 125,5 69,2 61,7 102,8 106,1 147,5 158,2 124,9 102,6 109,9 130,9 157,1 187,5 232,6 299,8 344,5 404,6 485,9 517 467,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)