8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 497 47 119 57 35 29 8 11 4 6 3 4 5 17 15 18 31 19 40 13 15 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 470 23 90 53 38 37 16 16 20 10 11 7 6 9 13 22 16 27 18 31 7 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 417 2 5 4 1 10 5 2 0 2 2 9 7 27 30 52 66 60 67 48 15 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 163 44 96 93 61 73 53 34 48 46 44 36 44 68 71 83 80 62 57 50 16 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 610 0 0 0 0 0 0 2 0 21 13 9 25 46 74 102 101 103 72 27 15 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 443 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 19 34 77 112 78 51 41 19 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 260 0 0 0 0 0 1 1 5 3 4 9 9 14 18 41 38 34 32 35 15 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 550 0 0 0 0 0 0 5 9 20 32 48 47 50 95 82 85 44 20 13 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 227 0 0 0 0 0 0 2 4 15 12 17 15 14 27 39 37 30 11 2 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 110 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 7 10 8 10 17 25 17 10 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 35 62 81 67 35 23 11 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 461 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 15 20 48 86 75 84 64 43 11 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 323 2 24 32 18 44 12 19 26 40 57 102 122 245 298 393 367 248 152 101 18 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 72 0 0 0 0 0 3 6 8 4 7 3 7 5 11 8 1 5 3 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 187 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 3 14 23 31 38 43 18 8 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 421 0 0 0 0 0 1 6 11 37 113 116 79 18 12 17 7 3 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 433 17 20 10 20 22 44 34 54 64 83 82 104 123 167 198 177 92 64 46 12 0
Anémie (D50-D64) 465 9 10 6 1 3 1 6 4 4 5 8 8 14 32 46 68 56 74 69 35 6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 192 5 15 12 10 6 4 5 3 5 5 2 11 8 11 15 16 20 21 12 4 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 903 0 6 6 26 28 7 19 24 18 33 36 44 72 97 146 118 86 72 48 16 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 432 21 90 62 43 40 28 38 33 39 50 35 52 72 88 135 129 127 129 146 68 7
Demence (F00-F03) 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 10 15 28 28 39 18 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 292 0 0 0 5 19 23 17 24 32 36 26 44 23 20 5 12 3 3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 103 0 1 0 1 16 12 13 15 10 10 5 8 5 0 2 1 1 1 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 231 0 0 1 0 5 21 26 45 31 21 28 15 15 8 9 3 2 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 187 0 1 1 4 2 2 11 12 21 12 12 28 29 12 14 16 8 2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 054 9 36 56 55 103 58 52 70 65 81 72 60 69 53 47 53 46 34 25 10 0
Alzheimerova nemoc (G30) 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 5 19 15 24 14 7 0
Roztroušená skleróza (G35) 176 0 0 0 1 17 5 6 9 21 20 14 11 17 18 31 6 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 738 8 59 37 19 44 26 52 51 35 47 35 51 32 49 57 53 32 28 18 4 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 228 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 11 18 18 34 32 29 38 26 13 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 019 9 26 48 71 83 44 56 70 121 143 120 163 176 219 205 205 134 81 30 13 2
Katarakta (H25-H26, H28) 83 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 3 2 8 8 10 14 10 10 9 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 617 7 38 30 23 13 6 15 9 16 19 16 44 34 59 81 74 71 41 16 3 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 682 21 57 44 15 15 14 11 28 30 31 43 54 37 71 75 50 32 24 22 8 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 468 0 0 2 4 24 0 2 3 11 12 14 31 20 38 55 56 56 58 64 16 2
Angina pectoris (I20) 386 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 17 25 33 49 72 77 50 40 12 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 094 0 0 0 0 0 0 0 1 13 37 56 81 94 124 161 180 117 113 82 33 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 596 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 12 38 58 70 107 119 72 59 36 18 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 400 1 0 0 0 0 3 4 6 7 9 17 17 28 48 54 64 56 49 27 8 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 905 2 0 3 3 5 9 15 13 29 38 49 85 141 198 319 327 263 242 123 40 1
Selhání srdce (I50) 1 743 0 0 0 0 0 0 0 2 3 18 13 26 64 124 195 256 216 349 315 137 25
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 848 0 0 1 1 2 6 11 10 13 33 41 68 96 158 242 275 274 272 222 108 15
Ateroskleróza (I70) 1 144 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 24 50 87 137 267 184 180 117 65 22 5
Varixy dolních končetin (I83) 782 0 0 0 0 2 13 31 37 73 80 92 88 88 73 94 45 34 15 10 7 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 552 2 15 36 37 40 16 25 29 27 49 41 61 90 166 220 241 185 148 85 35 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 857 121 307 134 45 39 17 13 19 16 14 8 7 11 11 19 25 14 19 14 3 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 204 34 50 27 11 10 9 13 14 17 17 47 29 43 76 133 138 142 156 138 86 14
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 692 117 121 24 5 3 4 2 3 3 7 6 6 21 21 34 42 70 73 88 32 10
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 960 0 448 342 46 31 19 16 9 20 16 3 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 494 0 5 8 5 17 37 40 40 48 60 38 39 37 48 27 25 7 9 3 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 705 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 3 19 51 106 126 145 109 77 44 14 1
Astma (J45-J46) 144 7 14 12 5 2 4 4 3 3 6 5 6 13 13 12 7 13 11 4 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 657 2 4 1 2 14 6 9 3 13 16 24 21 41 67 123 95 87 74 42 12 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 90 0 0 2 2 6 12 9 9 10 12 7 2 4 4 5 3 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 134 5 4 1 5 4 4 14 15 10 8 12 7 11 7 11 8 3 1 2 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 168 4 1 0 2 3 2 4 3 6 9 5 12 13 21 26 17 12 12 11 4 1
Peptický vřed (K25-K28) 219 0 0 0 0 1 1 6 0 6 7 10 15 11 18 33 21 23 33 23 10 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 692 5 19 43 18 37 30 34 19 23 28 22 24 27 51 57 53 68 62 48 23 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 712 0 5 69 108 92 69 59 59 51 46 25 30 20 19 26 18 7 6 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 154 39 51 27 11 10 22 35 30 64 88 85 74 105 117 138 111 82 43 15 6 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 909 0 33 65 10 4 9 21 30 63 78 78 79 81 106 86 83 41 25 16 0 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 165 0 0 4 9 21 16 15 15 16 11 11 6 8 5 10 6 4 5 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 168 7 7 2 8 18 16 8 5 6 4 4 4 7 8 13 18 10 8 10 4 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 292 1 8 4 2 1 5 8 4 11 14 6 10 20 34 41 35 21 32 30 4 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 281 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 22 10 26 35 40 30 29 30 32 8 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 546 6 2 1 3 11 16 25 31 43 63 59 43 44 55 35 51 25 20 10 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 352 3 13 11 16 5 2 5 1 1 11 3 8 17 32 40 57 44 41 33 9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 158 0 0 0 0 0 0 1 8 6 11 9 29 34 24 13 18 5 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 168 0 0 0 4 0 1 6 3 2 6 10 7 26 19 21 28 15 16 3 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 571 2 0 3 7 15 23 52 58 86 105 95 132 136 193 189 166 121 93 66 25 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 298 0 2 0 1 2 1 5 8 10 8 5 23 21 27 31 47 36 33 28 9 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 454 0 0 2 0 3 11 22 24 38 49 42 34 46 43 60 31 19 14 11 3 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 333 0 0 5 2 4 6 9 6 9 8 10 14 22 27 44 42 35 40 35 14 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 404 10 18 13 8 27 19 21 24 18 16 13 16 27 40 33 30 34 21 9 7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 230 3 3 9 12 14 6 10 7 14 10 12 14 15 22 25 12 16 18 6 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 261 3 28 14 20 11 14 3 11 9 12 15 13 10 12 20 13 21 18 13 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 548 0 0 0 0 0 2 2 0 4 11 21 36 48 98 122 97 63 31 12 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 658 0 0 0 0 1 0 1 2 3 8 23 44 67 112 142 141 80 24 8 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 949 0 0 0 10 49 62 46 57 93 104 81 112 99 101 70 44 15 6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 910 0 10 12 29 79 57 33 34 40 80 60 76 95 84 86 51 38 25 15 5 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 124 0 2 3 1 4 2 15 6 12 5 11 4 9 15 15 11 7 1 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 335 0 3 1 29 12 3 5 4 8 25 30 24 21 42 41 29 28 17 9 4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 602 0 0 0 0 1 4 11 34 52 81 58 78 64 68 68 37 27 16 3 0 0
Dorzalgie (M54) 1 195 0 1 0 8 28 5 16 31 58 78 93 96 112 113 152 121 126 88 48 18 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 740 1 12 23 15 16 14 17 30 43 91 66 108 79 83 73 37 17 8 5 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 489 0 0 5 12 22 16 12 16 23 30 23 46 33 45 45 50 45 38 21 7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 950 62 54 21 15 46 38 36 20 18 50 36 58 35 79 125 70 59 52 56 18 2
Selhání ledvin (N17-N19) 454 0 0 0 3 5 2 3 7 6 15 10 40 30 51 83 62 45 56 30 6 0
Urolitiáza (N20-N23) 958 0 0 0 3 14 23 46 54 67 93 102 62 98 108 107 83 43 32 18 5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 472 5 15 5 8 41 17 23 19 36 47 52 57 74 116 145 167 153 204 201 74 13
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 581 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 18 58 96 149 132 80 33 9 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 635 5 63 66 39 38 23 22 17 15 29 30 35 41 46 66 46 22 23 7 1 1
Nemoci prsu (N60-N64) 214 0 0 0 1 12 18 16 27 39 31 22 11 11 15 8 1 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 167 0 0 1 1 19 23 19 18 25 24 16 11 5 0 0 2 1 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 761 0 0 0 7 21 17 27 31 71 108 130 142 52 31 45 38 16 7 14 4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 210 0 0 0 9 40 107 186 223 230 203 156 157 138 220 212 187 94 37 11 0 0
Lékařský potrat (O04) 386 0 0 0 0 24 62 71 67 85 70 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 723 0 0 0 0 26 82 175 182 185 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 627 0 0 0 0 62 280 492 450 280 60 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 246 0 0 0 0 9 34 82 77 33 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 698 0 0 0 0 111 490 1 136 1 232 625 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 045 0 0 0 0 18 117 309 360 185 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 29 0 0 0 0 1 3 11 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 40 0 0 0 0 3 5 14 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 326 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 646 162 124 119 61 39 20 11 15 9 17 16 9 12 13 9 6 3 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 309 0 0 1 12 14 2 6 3 6 13 22 20 28 29 33 40 36 17 20 6 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 542 5 15 50 58 65 50 43 27 29 35 14 19 14 22 23 18 21 10 17 7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 108 0 1 1 0 2 0 3 3 8 5 5 6 6 23 13 16 6 6 4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 404 106 188 89 140 139 22 53 41 68 54 61 91 96 150 198 244 209 210 170 64 11
Nitrolební poranění (S06) 1 323 13 72 71 65 92 89 61 60 57 78 62 70 68 82 79 77 69 66 59 27 6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 641 67 109 51 37 46 37 27 18 19 36 22 27 20 24 26 16 12 16 16 11 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 503 0 13 54 53 11 5 17 18 23 27 21 30 37 33 52 45 23 23 16 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 848 0 5 2 5 1 6 4 2 6 6 8 11 25 38 60 70 112 199 167 104 17
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 630 0 9 12 40 17 15 36 31 55 64 48 44 53 54 43 50 28 20 7 3 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 334 3 39 99 117 185 234 177 178 210 259 226 193 187 206 209 204 159 170 183 81 15
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 127 3 50 11 4 3 5 4 2 9 3 7 2 4 4 6 5 3 1 0 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 376 4 53 17 21 38 27 21 22 27 32 17 17 12 15 9 12 7 11 9 5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 685 0 9 6 6 11 10 8 20 44 32 21 36 54 85 107 87 57 59 23 8 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 47 1 0 0 0 1 1 0 6 4 7 1 6 2 6 3 2 1 2 4 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 181 12 29 9 10 10 7 6 16 11 6 8 6 9 7 9 12 1 6 4 3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 461 18 11 3 3 20 2 8 10 18 14 23 23 30 39 47 58 45 43 38 5 3
Řízení antikoncepce (Z30) 83 0 0 0 0 0 4 3 9 23 32 7 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 979 4 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 961 0 11 18 21 13 7 16 25 59 56 88 119 218 250 405 335 215 76 24 5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 273 71 59 51 55 130 336 758 1 052 899 562 277 293 373 473 610 500 346 272 126 27 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 97 888 6 790 2 808 2 221 1 758 2 629 3 210 5 114 5 729 5 372 4 767 3 995 4 690 5 554 7 354 9 272 8 583 6 563 5 656 4 052 1 552 219
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 8,4 5,4 1,9 1,4 1,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 1,1 1,1 3 1,6 5,5 2,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 4,1 4,1 1,7 1,5 1,5 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1,5 1,4 3,8 2,6 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 0,4 0,2 0,1 0 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,8 0,8 1,4 2,3 3,3 5,1 5,9 5,5 7,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,1 7,9 4,4 3 2,4 2,9 1,7 1 1,4 1,1 1 1 1,3 2 1,8 2,2 2,8 3,4 4,3 6,1 5,9 9,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,3 0,2 0,7 1,4 1,9 2,7 3,5 5,7 5,5 3,3 5,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,5 1 2 2,9 2,7 2,8 3,1 2,3 1,5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,1 1,3 1,9 2,4 4,3 5,5 2,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,3 1,3 1,5 2,4 2,1 3 2,4 1,5 1,6 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,7 1 1,3 1,7 0,8 0,2 0,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,9 0,9 0,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 1,6 2,1 2,3 1,9 1,7 1,4 0,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 2,2 2,6 4,6 4,9 5,3 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,2 0,4 1,1 1 0,7 1,8 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 2,8 3,5 7,3 7,6 10,2 12,8 13,7 11,5 12,4 6,6 7,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0,3 0,2 0 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,8 1 1,5 1 0,6 0,1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 2,5 3,2 2,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,6 3,1 0,9 0,3 0,8 0,9 1,4 1 1,5 1,5 1,8 2,2 3 3,7 4,3 5,2 6,2 5,1 4,9 5,7 4,4 0
Anémie (D50-D64) 0,8 1,6 0,5 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,2 2,4 3,1 5,6 8,5 12,8 14,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,9 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1,6 1,5 1,5 4,9
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,6 0 0,3 0,2 1 1,1 0,2 0,5 0,7 0,4 0,7 1 1,3 2,2 2,5 3,8 4,1 4,8 5,5 5,9 5,9 2,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,6 3,8 4,1 2 1,7 1,6 0,9 1,1 0,9 0,9 1,1 1 1,5 2,2 2,2 3,5 4,5 7 9,8 17,9 24,9 17
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,5 2,1 4,8 6,6 4,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 0 0 0 0,2 0,8 0,8 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 1,3 0,7 0,5 0,1 0,4 0,2 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,2 0,7 0,8 1,3 0,7 0,5 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,8 0,9 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,9 1,6 1,6 1,8 2,1 4,1 1,9 1,5 2 1,5 1,8 2 1,7 2,1 1,4 1,2 1,9 2,5 2,6 3,1 3,7 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,7 0,8 1,8 1,7 2,6 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,7 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 1,4 2,7 1,2 0,7 1,8 0,9 1,5 1,4 0,8 1 1 1,5 1 1,2 1,5 1,9 1,8 2,1 2,2 1,5 2,4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,9 1,1 1,6 2,9 3,2 4,8 2,4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,7 1,6 1,2 1,6 2,7 3,3 1,4 1,6 2 2,9 3,1 3,3 4,6 5,3 5,6 5,3 7,2 7,4 6,2 3,7 4,8 4,9
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 0,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 1,3 1,7 1 0,9 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 1,3 1 1,5 2,1 2,6 3,9 3,1 2 1,1 4,9
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,2 3,8 2,6 1,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,8 0,7 0,7 1,2 1,5 1,1 1,8 2 1,7 1,8 1,8 2,7 2,9 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0,1 0,2 1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,9 0,6 1 1,4 2 3,1 4,4 7,9 5,9 4,9
Angina pectoris (I20) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1 1,2 1,9 2,7 2,8 3 1,5 0,7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,5 2,3 2,8 3,2 4,2 6,3 6,5 8,6 10,1 12,1 4,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,1 1,7 1,8 2,8 4,2 4 4,5 4,4 6,6 2,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 1,2 1,4 2,2 3,1 3,7 3,3 2,9 4,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,5 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8 1,3 2,4 4,2 5 8,3 11,4 14,5 18,4 15,1 14,6 2,4
Selhání srdce (I50) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 1,9 3,2 5,1 8,9 11,9 26,5 38,7 50,2 60,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 1,1 1,9 2,9 4 6,3 9,6 15,1 20,7 27,3 39,5 36,5
Ateroskleróza (I70) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,4 2,6 3,5 6,9 6,4 9,9 8,9 8 8,1 12,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1 1,7 1,7 2,5 2,5 2,6 1,9 2,4 1,6 1,9 1,1 1,2 2,6 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,8 0,4 0,7 1,2 1,4 1,6 0,5 0,7 0,8 0,6 1,1 1,1 1,7 2,7 4,2 5,7 8,4 10,2 11,2 10,4 12,8 9,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 21,7 14 4,4 1,7 1,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 0,8 1,4 1,7 1,1 2,4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,2 6,1 2,3 0,9 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,3 0,8 1,3 1,9 3,5 4,8 7,8 11,8 17 31,5 34,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,3 21 5,5 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,5 0,9 1,5 3,9 5,5 10,8 11,7 24,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,7 0 20,4 11,2 1,8 1,2 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,9 0 0,2 0,3 0,2 0,7 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1 1,1 1,1 1,2 0,7 0,9 0,4 0,7 0,4 0,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 1,5 2,7 3,3 5,1 6 5,8 5,4 5,1 2,4
Astma (J45-J46) 0,3 1,3 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,7 0,8 0,5 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,2 0,4 0,2 0 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,7 0,6 1,2 1,7 3,2 3,3 4,8 5,6 5,2 4,4 2,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,9 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,7 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,7 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,9 1,4 1,5 2,4
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,9 0,7 1,3 2,5 2,8 3,7 2,4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 0,9 0,9 1,4 0,7 1,5 1 1 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,3 1,5 1,9 3,8 4,7 5,9 8,4 2,4
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,2 2,3 4,2 3,7 2,3 1,7 1,7 1,2 1 0,7 0,9 0,6 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 2,1 7 2,3 0,9 0,4 0,4 0,7 1 0,9 1,5 1,9 2,3 2,1 3,1 3 3,6 3,9 4,5 3,3 1,8 2,2 2,4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0 1,5 2,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0,9 1,5 1,7 2,1 2,2 2,4 2,7 2,2 2,9 2,3 1,9 2 0 2,4
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0 0 0,1 0,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 1,3 0,3 0,1 0,3 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 1,2 1,5 2,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,9 1,1 1,2 1,2 2,4 3,7 1,5 2,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,3 0,8 0,9 1 1 1,6 2,3 3,9 2,9 2,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 1,1 0,1 0 0,1 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,4 1,6 1,2 1,3 1,4 0,9 1,8 1,4 1,5 1,2 1,1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,8 1 2 2,4 3,1 4,1 3,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,8 1 0,6 0,3 0,6 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,8 0,5 0,5 1 0,8 1,2 0,4 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,9 0,4 0 0,1 0,3 0,6 0,8 1,5 1,6 2 2,3 2,6 3,8 4,1 4,9 4,9 5,8 6,7 7,1 8,1 9,2 9,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,5 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,6 0,7 0,8 1,6 2 2,5 3,4 3,3 2,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,8 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1 1,4 1,1 1,6 1,1 1,1 1,1 1,4 1,1 4,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,7 1,1 1,5 1,9 3 4,3 5,1 2,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,7 1,8 0,8 0,4 0,3 1,1 0,6 0,6 0,7 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 1 0,9 1 1,9 1,6 1,1 2,6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,5 0,1 0,3 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,4 0,9 1,4 0,7 0,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,5 1,3 0,5 0,8 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 1,2 1,4 1,6 0,4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,6 1 1,4 2,5 3,2 3,4 3,5 2,4 1,5 0,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,3 2 2,9 3,7 4,9 4,4 1,8 1 0,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,7 0 0 0 0,4 2 2 1,3 1,6 2,2 2,3 2,2 3,2 3 2,6 1,8 1,5 0,8 0,5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0 0,5 0,4 1,1 3,2 1,9 1 1 0,9 1,7 1,6 2,2 2,8 2,1 2,2 1,8 2,1 1,9 1,8 1,8 2,4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0 0,1 0 1,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 0,7 0,6 1,1 1,1 1 1,5 1,3 1,1 1,5 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1 1,2 1,8 1,6 2,2 1,9 1,7 1,8 1,3 1,5 1,2 0,4 0 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0 0 0,3 1,1 0,2 0,5 0,9 1,4 1,7 2,6 2,7 3,4 2,9 4 4,2 7 6,7 5,9 6,6 7,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,3 0,2 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,9 1 2 1,8 3,1 2,4 2,1 1,9 1,3 0,9 0,6 0,6 0,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0 0 0,2 0,5 0,9 0,5 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6 1,3 1 1,1 1,2 1,7 2,5 2,9 2,6 2,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 11,1 2,5 0,7 0,6 1,8 1,2 1 0,6 0,4 1,1 1 1,7 1 2 3,3 2,4 3,3 3,9 6,9 6,6 4,9
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 1,1 0,9 1,3 2,2 2,2 2,5 4,3 3,7 2,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0 0,1 0,6 0,8 1,3 1,5 1,6 2 2,8 1,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,4 2,4 2,2 1,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,7 0,9 0,7 0,2 0,3 1,6 0,6 0,7 0,5 0,8 1 1,4 1,6 2,2 3 3,8 5,8 8,5 15,5 24,7 27,1 31,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,7 2,4 3,9 4,6 4,4 2,5 1,1 0,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,9 2,9 2,2 1,5 1,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,2 1,7 1,6 1,2 1,7 0,9 0,4 2,4
Nemoci prsu (N60-N64) 0,4 0 0 0 0 0,5 0,6 0,5 0,8 0,9 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,4 0 0 0 0,3 0,8 0,6 0,8 0,9 1,7 2,4 3,6 4 1,6 0,8 1,2 1,3 0,9 0,5 1,7 1,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0 0 0 0,3 1,6 3,5 5,4 6,3 5,4 4,4 4,3 4,5 4,1 5,6 5,5 6,5 5,2 2,8 1,4 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 0 0 0 1 2 2,1 1,9 2 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,3 0 0 0 0 1 2,7 5,1 5,2 4,4 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 0 0 0 0 2,5 9,2 14,2 12,8 6,6 1,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0,4 1,1 2,4 2,2 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,7 0 0 0 0 4,4 16,1 32,9 34,9 14,7 2,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,9 0 0 0 0 0,7 3,8 8,9 10,2 4,4 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 58,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 62,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 29,1 5,7 3,9 2,4 1,6 0,7 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0 0,5 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 1,4 2 1,3 2,5 2,2 2,4
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 0,9 0,7 1,6 2,2 2,6 1,6 1,2 0,8 0,7 0,8 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 1,2 0,8 2,1 2,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,4 19 8,6 2,9 5,4 5,5 0,7 1,5 1,2 1,6 1,2 1,7 2,6 2,9 3,8 5,2 8,5 11,6 15,9 20,9 23,4 26,8
Nitrolební poranění (S06) 2,4 2,3 3,3 2,3 2,5 3,7 2,9 1,8 1,7 1,3 1,7 1,7 2 2 2,1 2,1 2,7 3,8 5 7,2 9,9 14,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 12 5 1,7 1,4 1,8 1,2 0,8 0,5 0,4 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 1,2 2 4 9,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 0,6 1,8 2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 1,1 0,8 1,4 1,6 1,3 1,7 2 0,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1 1,6 2,4 6,2 15,1 20,5 38,1 41,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,4 0,4 1,5 0,7 0,5 1 0,9 1,3 1,4 1,3 1,3 1,6 1,4 1,1 1,7 1,5 1,5 0,9 1,1 2,4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 0,5 1,8 3,2 4,5 7,4 7,7 5,1 5 5 5,7 6,2 5,5 5,6 5,3 5,4 7,1 8,8 12,9 22,5 29,7 36,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,5 2,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,7 2,4 0,6 0,8 1,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,8 1,1 1,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,2 0 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 1 0,7 0,6 1 1,6 2,2 2,8 3 3,2 4,5 2,8 2,9 4,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 2,2 1,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,5 0,5 1,1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 3,2 0,5 0,1 0,1 0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 0,9 1 1,2 2 2,5 3,3 4,7 1,8 7,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 893,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,6 0 0,5 0,6 0,8 0,5 0,2 0,5 0,7 1,4 1,2 2,4 3,4 6,5 6,4 10,5 11,7 11,9 5,8 2,9 1,8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,2 12,7 2,7 1,7 2,1 5,2 11 21,9 29,8 21,2 12,3 7,6 8,3 11,2 12,1 15,9 17,5 19,1 20,7 15,5 9,9 7,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 177,6 1 218,6 128,2 72,8 67,9 104,9 105,4 148 162,4 126,7 104,2 109,6 133,5 166,5 187,5 241,2 299,7 362,7 429,6 497,7 568,3 532,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)