8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 685 61 173 74 41 30 14 5 3 4 7 9 9 17 18 30 33 39 49 50 18 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 433 19 63 46 30 32 14 10 8 7 14 12 8 13 14 20 26 29 35 23 10 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 3 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 417 6 8 5 2 6 1 1 2 7 2 6 10 29 37 50 59 57 72 44 11 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 365 57 100 75 56 83 62 50 58 56 63 44 55 91 96 99 94 72 75 61 16 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 864 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 28 31 75 138 144 160 101 105 57 11 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 400 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 8 8 26 68 93 86 58 31 14 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 204 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 9 10 8 13 27 36 34 24 22 14 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 512 0 0 0 0 0 0 4 8 13 29 53 29 55 75 110 68 36 26 5 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 220 0 0 0 0 0 0 0 3 20 8 16 14 23 24 32 32 27 15 5 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 112 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1 6 4 19 9 25 17 15 4 0 2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 24 76 97 70 44 37 17 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 636 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 13 30 87 98 121 95 111 54 19 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 464 15 37 46 28 32 36 23 37 35 42 64 120 272 391 420 346 240 181 73 25 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 102 0 0 0 0 0 4 5 11 8 7 7 13 10 10 13 7 3 3 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 212 0 1 1 1 0 1 1 2 3 3 7 15 22 47 47 31 19 6 5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 450 0 0 0 0 0 4 3 13 39 105 138 88 24 13 10 6 4 1 1 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 435 12 18 16 23 23 42 40 57 72 103 78 91 102 180 188 171 92 83 36 8 0
Anémie (D50-D64) 430 8 6 3 1 3 2 3 1 2 3 6 19 38 33 34 57 50 75 55 31 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 226 2 15 21 7 8 2 4 2 4 16 10 10 12 17 29 20 9 15 13 10 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 972 0 7 5 18 26 12 18 18 18 29 61 53 72 129 142 117 102 89 46 9 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 524 26 127 82 37 37 33 35 33 46 36 47 63 67 111 114 121 141 157 150 50 11
Demence (F00-F03) 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 20 24 28 23 10 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 335 0 0 0 9 28 22 19 26 31 32 40 36 35 23 17 14 2 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 119 0 0 0 5 20 23 13 18 5 7 9 4 4 1 7 1 0 2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 255 0 0 0 1 5 17 20 31 47 29 32 19 22 15 8 4 2 3 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 163 2 2 0 2 1 10 8 7 23 15 18 24 15 15 5 10 1 5 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 088 6 39 51 58 60 54 47 65 86 106 75 79 95 47 43 42 31 57 36 11 0
Alzheimerova nemoc (G30) 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 13 18 24 24 4 1
Roztroušená skleróza (G35) 169 0 0 0 6 18 5 8 15 9 20 9 10 22 18 25 3 0 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 751 10 65 53 54 30 29 31 29 48 52 43 40 41 45 50 47 29 24 22 9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 295 0 0 0 3 0 0 2 0 1 3 6 9 7 30 53 40 39 53 33 15 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 966 6 34 65 79 76 56 59 66 105 145 162 145 166 236 206 147 90 80 32 11 0
Katarakta (H25-H26, H28) 106 0 0 0 2 1 0 2 0 2 3 0 3 4 9 22 14 16 18 7 2 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 603 4 33 22 19 8 16 9 20 21 16 25 22 47 76 81 74 62 31 14 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 839 24 63 61 14 15 26 24 28 32 36 49 62 72 68 65 71 61 40 23 5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 668 1 0 1 1 7 3 2 4 6 23 14 29 46 59 68 102 74 105 80 38 5
Angina pectoris (I20) 576 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 17 36 88 73 133 56 78 65 22 2 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 296 0 0 0 0 0 1 1 4 14 29 62 77 122 160 230 150 135 180 97 32 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 888 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 29 53 116 110 159 138 127 76 53 16 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 460 0 0 0 0 6 6 4 6 15 9 8 15 31 40 71 66 62 65 45 10 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 203 1 2 1 6 9 12 8 8 38 40 46 83 148 272 357 302 303 320 191 50 6
Selhání srdce (I50) 2 171 0 0 0 0 0 0 2 4 13 6 24 48 71 155 253 286 332 460 365 140 12
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 563 1 0 2 0 1 3 6 13 11 18 58 58 142 241 366 349 347 419 365 149 14
Ateroskleróza (I70) 1 290 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 26 50 100 190 301 186 135 165 93 28 4
Varixy dolních končetin (I83) 682 0 0 0 0 0 6 19 44 64 85 63 57 78 62 66 50 27 32 22 6 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 757 2 7 28 40 58 19 39 29 50 47 59 73 137 200 257 254 186 153 90 27 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 926 131 380 115 42 60 22 15 23 16 13 10 5 12 17 17 12 10 4 14 8 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 495 41 124 65 29 22 14 28 18 19 24 30 41 73 116 126 141 163 169 162 80 10
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 782 143 154 55 9 9 1 2 6 3 9 7 12 22 35 55 48 47 62 67 29 7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 263 0 622 468 48 31 19 19 12 23 4 7 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 492 4 7 11 13 35 35 29 35 52 42 38 40 37 40 34 22 10 8 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 816 0 0 0 1 2 0 1 0 4 6 7 26 69 164 124 128 121 90 58 13 2
Astma (J45-J46) 215 8 14 20 14 6 6 5 9 4 6 8 8 12 20 20 15 22 12 4 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 770 2 3 3 1 5 13 9 11 6 26 15 37 64 79 138 110 90 95 47 14 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 123 2 0 3 9 14 16 16 9 8 10 8 6 7 2 5 4 1 1 1 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 168 2 8 13 6 5 14 10 7 12 15 9 7 12 8 14 11 5 4 3 3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 197 8 1 0 8 5 6 3 6 10 11 13 8 18 19 23 12 11 21 9 5 0
Peptický vřed (K25-K28) 276 0 0 0 0 0 4 4 5 3 7 7 16 20 29 35 31 27 34 34 19 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 784 7 30 28 22 32 33 28 28 37 32 21 35 32 53 79 73 66 65 63 18 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 722 0 5 58 92 129 89 58 45 47 43 23 31 23 28 19 11 6 9 3 3 0
Tříselná kýla (K40) 1 067 37 50 34 7 5 18 23 38 33 62 58 67 108 128 123 117 81 52 19 7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 876 0 29 50 4 3 16 22 48 59 79 69 66 76 90 103 72 45 31 10 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 175 0 2 3 5 15 19 11 24 11 18 11 17 10 6 6 4 6 4 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 207 9 14 9 17 14 14 14 4 9 7 4 11 7 8 12 8 15 13 14 4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 414 0 11 2 1 8 1 10 5 14 13 10 16 17 53 55 52 35 68 26 15 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 301 0 0 0 0 0 1 1 1 13 12 8 14 26 39 33 34 42 41 29 7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 523 4 1 1 5 6 13 31 19 46 35 49 56 50 54 58 39 24 14 11 7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 437 0 11 8 13 6 3 2 3 3 7 9 22 25 47 85 67 50 50 15 9 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 233 0 0 0 0 0 0 0 6 12 6 40 37 31 44 36 17 2 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 217 2 4 0 2 1 4 4 2 8 11 16 11 21 25 29 39 12 14 9 3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 658 0 0 2 8 13 29 47 76 106 135 88 117 155 221 193 170 103 110 52 32 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 298 0 0 0 2 2 1 6 6 5 12 14 10 26 34 41 41 27 31 24 16 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 528 0 0 0 0 6 12 24 19 43 33 41 47 59 62 65 33 35 17 24 8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 372 1 8 5 5 10 6 14 4 11 14 14 13 16 36 49 39 21 57 32 14 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 560 7 32 16 13 19 48 30 18 27 17 19 25 43 47 52 38 40 26 32 10 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 268 4 6 4 15 13 22 8 8 13 13 19 13 30 22 28 18 12 13 4 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 334 6 18 11 15 21 9 13 13 14 12 18 22 25 22 25 17 17 26 20 10 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 993 0 0 0 0 2 0 0 1 10 11 26 59 99 163 210 176 120 88 26 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 941 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 21 52 115 137 179 232 123 58 11 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 866 0 0 0 18 52 70 54 71 88 88 79 97 78 66 54 32 14 5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 950 0 15 21 31 63 51 44 47 49 52 58 65 100 90 98 64 47 33 15 7 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 119 0 5 0 7 1 2 3 3 9 5 8 6 11 23 17 5 5 8 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 358 1 5 2 13 12 5 2 7 20 15 17 21 24 44 48 35 38 34 14 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 686 0 0 0 0 3 5 10 40 56 57 76 89 107 57 80 48 37 14 7 0 0
Dorzalgie (M54) 1 215 0 1 2 18 33 7 21 22 54 48 64 80 122 98 154 153 131 107 81 17 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 770 0 12 20 16 17 25 26 22 38 82 94 78 100 88 68 51 22 8 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 573 0 3 13 19 20 24 12 19 30 31 34 41 45 58 50 51 55 44 22 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 939 47 57 15 18 48 52 38 39 44 30 33 28 60 76 94 70 60 60 53 16 1
Selhání ledvin (N17-N19) 481 1 0 0 7 0 5 1 5 6 19 18 23 40 68 62 63 59 48 40 13 3
Urolitiáza (N20-N23) 936 0 0 0 1 12 22 37 46 72 88 98 69 98 128 81 87 43 39 10 5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 669 15 14 9 16 43 27 28 31 43 71 47 60 82 129 163 184 149 256 200 90 12
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 16 46 126 121 144 58 49 10 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 627 4 56 65 31 41 41 21 24 25 30 25 34 33 51 46 46 26 19 7 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 178 0 0 0 2 7 16 9 27 24 26 19 18 17 1 4 4 3 0 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 198 0 0 0 5 24 20 21 22 20 26 18 13 7 7 4 5 2 1 2 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 826 0 0 0 4 14 31 31 34 72 104 151 143 68 46 42 31 26 17 9 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 159 0 2 0 9 46 121 213 209 232 219 151 133 160 184 217 149 71 29 12 2 0
Lékařský potrat (O04) 419 0 0 0 1 37 77 77 95 62 62 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 740 0 0 0 0 27 73 199 210 146 77 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 626 0 0 0 0 68 279 469 482 264 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 264 0 0 0 0 12 49 84 69 41 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 559 0 0 0 0 107 524 1 109 1 172 562 83 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 069 0 0 0 0 20 109 342 353 212 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 35 0 0 0 0 0 8 13 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 32 0 0 0 0 1 4 10 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 503 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 741 232 141 118 64 54 26 6 9 13 6 11 16 19 13 4 5 3 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 348 0 0 0 7 12 3 4 7 8 15 23 17 47 40 50 35 31 31 15 3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 558 4 14 31 91 86 46 35 19 26 30 23 18 15 16 33 19 17 17 14 3 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 23 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 5 3 0 4 4 1 0 0 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 435 149 155 102 130 154 39 42 47 72 52 55 87 83 160 217 189 193 244 191 69 5
Nitrolební poranění (S06) 1 420 17 79 75 94 122 108 66 57 70 72 73 67 70 74 94 65 47 97 40 25 8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 715 70 109 51 43 48 52 25 29 44 36 24 28 24 23 16 15 26 24 20 7 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 559 0 18 65 47 15 17 14 7 23 38 24 28 46 43 61 50 25 22 11 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 187 1 2 2 4 4 9 3 4 14 7 7 11 38 77 78 110 140 301 253 102 20
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 574 0 6 12 20 22 14 30 29 44 47 45 47 65 48 55 28 30 15 13 4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 502 3 36 111 109 232 237 198 191 244 248 220 189 241 222 224 203 180 194 157 55 8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 132 6 40 15 3 3 7 6 3 6 5 9 5 4 6 5 1 3 4 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 460 11 49 23 17 54 26 21 23 24 36 22 27 23 14 12 23 21 20 11 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 699 4 6 7 7 11 17 13 13 21 28 32 34 55 89 105 102 75 51 24 4 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 51 0 0 1 0 2 3 7 5 7 4 2 3 2 5 1 1 4 2 1 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 178 6 25 10 7 6 7 6 15 9 6 13 12 6 13 8 6 7 9 6 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 622 27 8 5 5 10 9 18 18 29 25 20 32 79 60 71 63 45 55 34 9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 83 0 0 0 0 0 0 3 10 25 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 579 4 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 097 6 22 11 9 12 21 15 33 56 59 89 104 253 374 417 308 173 68 57 10 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 814 80 78 49 54 118 405 820 1 196 1 150 536 263 291 393 490 590 480 350 305 125 36 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 106 498 6 847 3 292 2 477 1 876 2 797 3 717 5 223 5 970 5 731 4 583 4 205 4 698 6 647 8 702 10 195 8 878 7 054 7 124 4 655 1 654 173
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,2 11,2 7,6 2,5 1,6 1,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 1,3 2,3 3,6 6,6 7,4 3,5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 3,5 2,8 1,6 1,2 1,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 1 1,7 2,5 3 4,1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 1,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0,3 0,8 0,9 1,4 2,3 3,4 5,2 5,8 4,5 7,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,5 10,4 4,4 2,5 2,3 3,2 1,8 1,4 1,6 1,2 1,5 1,2 1,6 2,5 2,4 2,7 3,7 4,3 5,5 8,1 6,6 7,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,9 2 3,5 3,9 6,3 6 7,6 7,5 4,5 3,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 1,7 2,5 3,4 3,4 2,3 1,9 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 1,4 2 1,7 2,9 5,8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,5 0,9 1,5 1,9 3 2,7 2,1 1,9 0,7 0,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,3 1,6 1,1 0,7 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,5 0,2 0,7 0,7 0,9 0,3 0 0,8 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1,9 2,6 2,7 2,6 2,7 2,3 1,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 2,2 2,7 4,7 5,6 8,1 7,1 7,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,5 2,7 1,6 1,6 1,1 1,2 1,1 0,7 1 0,8 1 1,8 3,6 7,4 9,8 11,4 13,6 14,2 13,2 9,7 10,3 3,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 1,3 1,2 1,1 0,4 0,7 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 2,5 3,9 2,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,6 2,2 0,8 0,5 0,9 0,9 1,2 1,1 1,6 1,6 2,4 2,2 2,7 2,8 4,5 5,1 6,7 5,4 6 4,8 3,3 0
Anémie (D50-D64) 0,8 1,5 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,6 1 0,8 0,9 2,2 3 5,5 7,3 12,8 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,4 0,7 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 0,5 1,1 1,7 4,1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,8 0 0,3 0,2 0,7 1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 1,7 1,6 1,9 3,2 3,9 4,6 6 6,5 6,1 3,7 3,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,8 4,8 5,6 2,8 1,5 1,4 1 1 0,9 1 0,9 1,3 1,9 1,8 2,8 3,1 4,7 8,3 11,4 19,9 20,6 39
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,8 1,4 2 3 4,1 7,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0 0 0 0,4 1,1 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0,2 0,8 0,7 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 0,8 1 0,7 0,9 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,4 0,1 0 0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 1,1 1,7 1,7 2,3 2,3 1,6 1,3 1,8 1,9 2,5 2,1 2,4 2,6 1,2 1,2 1,6 1,8 4,1 4,8 4,5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 1,1 1,7 3,2 1,6 3,5
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 0,7 0,1 0 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 1,8 2,8 1,8 2,2 1,2 0,9 0,9 0,8 1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,8 1,7 1,7 2,9 3,7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,8 1,4 1,6 2,3 3,9 4,4 6,2 3,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,6 1,1 1,5 2,2 3,2 3 1,7 1,7 1,8 2,3 3,4 4,5 4,3 4,5 5,9 5,6 5,8 5,3 5,8 4,2 4,5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5 0,9 1,3 0,9 0,8 3,5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 0,7 1,4 0,7 0,8 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 1,3 1,9 2,2 2,9 3,7 2,3 1,9 1,2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,5 4,4 2,8 2,1 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,4 1,9 1,9 1,7 1,8 2,8 3,6 2,9 3 2,1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0,2 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,9 1,2 1,5 1,8 4 4,4 7,6 10,6 15,6 17,7
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,1 2,4 1,8 3,6 2,2 4,6 4,7 2,9 0,8 3,5
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,7 2,3 3,3 4 6,2 5,9 8 13,1 12,8 13,2 7,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 1,6 3,1 2,8 4,3 5,4 7,5 5,5 7 6,6 3,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,8 1 1,9 2,6 3,7 4,7 6 4,1 3,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,8 1 1,3 2,5 4 6,8 9,7 11,9 17,9 23,3 25,3 20,6 21,3
Selhání srdce (I50) 3,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 1,4 1,9 3,9 6,9 11,2 19,6 33,5 48,3 57,6 42,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,6 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 1,6 1,7 3,8 6 9,9 13,7 20,5 30,5 48,3 61,3 49,6
Ateroskleróza (I70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,5 2,7 4,8 8,2 7,3 8 12 12,3 11,5 14,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 1,4 2 1,8 1,7 2,1 1,6 1,8 2 1,6 2,3 2,9 2,5 3,5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,2 0,4 0,3 1 1,6 2,3 0,6 1,1 0,8 1,1 1,1 1,7 2,2 3,7 5 7 10 11 11,1 11,9 11,1 7,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 24 16,7 3,9 1,7 2,3 0,7 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3 1,9 3,3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 7,5 5,4 2,2 1,2 0,9 0,4 0,8 0,5 0,4 0,6 0,8 1,2 2 2,9 3,4 5,5 9,6 12,3 21,4 32,9 35,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,4 26,2 6,7 1,9 0,4 0,4 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 1,9 2,8 4,5 8,9 11,9 24,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,3 0 27,3 15,9 1,9 1,2 0,6 0,5 0,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,9 0,7 0,3 0,4 0,5 1,4 1 0,8 1 1,1 1 1,1 1,2 1 1 0,9 0,9 0,6 0,6 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,9 4,1 3,4 5 7,2 6,6 7,7 5,3 7,1
Astma (J45-J46) 0,4 1,5 0,6 0,7 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 1,3 0,9 0,5 0,8 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,4 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 0,4 1,1 1,7 2 3,7 4,3 5,3 6,9 6,2 5,8 7,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,4 0 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 1,5 0 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1,5 1,2 2,1 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,5 4,5 7,8 3,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 1,3 1,3 1 0,9 1,2 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 1 0,9 1,3 2,1 2,9 3,9 4,7 8,3 7,4 7,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,2 2 3,7 5 2,6 1,6 1,2 1 1 0,6 0,9 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,7 0,4 1,2 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 6,8 2,2 1,2 0,3 0,2 0,5 0,7 1 0,7 1,5 1,6 2 2,9 3,2 3,3 4,6 4,8 3,8 2,5 2,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0 1,3 1,7 0,2 0,1 0,5 0,6 1,3 1,3 1,9 1,9 2 2,1 2,3 2,8 2,8 2,7 2,3 1,3 1,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,3 0,7 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,6 0,6 0,3 0,7 0,5 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 0,9 1,9 1,6 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,8 0 0,5 0,1 0 0,3 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 1,3 1,5 2 2,1 5 3,4 6,2 7,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 1 0,9 1,3 2,5 3 3,8 2,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 0,7 0 0 0,2 0,2 0,4 0,9 0,5 1 0,8 1,4 1,7 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1 1,5 2,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0 0,5 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,7 1,2 2,3 2,6 3 3,6 2 3,7 7,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 1,1 1,1 0,8 1,1 1 0,7 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,4 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,8 1,5 0,7 1 1,2 1,2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 2,1 2,3 3,2 2,5 3,5 4,2 5,5 5,2 6,7 6,1 8 6,9 13,2 3,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,5 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,7 0,9 1,1 1,6 1,6 2,3 3,2 6,6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 0,5 0,9 0,8 1,2 1,4 1,6 1,6 1,8 1,3 2,1 1,2 3,2 3,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 1,3 1,5 1,2 4,1 4,2 5,8 10,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,3 1,4 0,5 0,5 0,7 1,4 0,8 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7 1,2 1,2 1,4 1,5 2,4 1,9 4,2 4,1 3,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0,7 0,3 0,1 0,6 0,5 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9 0,5 1,2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 1,1 0,8 0,4 0,6 0,8 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 1 1,9 2,6 4,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,8 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,8 2,7 4,1 5,7 6,9 7,1 6,4 3,4 0,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,6 3,1 3,4 4,9 9,1 7,3 4,2 1,5 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,6 0 0 0 0,7 2 2,1 1,5 1,9 1,9 2,1 2,2 2,9 2,1 1,7 1,5 1,3 0,8 0,4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0 0,7 0,7 1,2 2,5 1,5 1,2 1,3 1,1 1,2 1,6 1,9 2,7 2,3 2,7 2,5 2,8 2,4 2 2,9 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0,2 0 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,2 0,3 0,6 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0,2 0,2 0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 1,1 1,3 1,4 2,2 2,5 1,9 0,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,1 1,2 1,4 2,1 2,7 2,9 1,4 2,2 1,9 2,2 1 0,9 0 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0 0,1 0,7 1,3 0,2 0,6 0,6 1,2 1,1 1,8 2,4 3,3 2,5 4,2 6 7,7 7,8 10,7 7 7,1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 1,9 2,6 2,3 2,7 2,2 1,8 2 1,3 0,6 0,4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0 0,1 0,4 0,8 0,8 0,7 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,2 1,2 1,5 1,4 2 3,3 3,2 2,9 0,8 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 8,6 2,5 0,5 0,7 1,9 1,5 1,1 1,1 0,9 0,7 0,9 0,8 1,6 1,9 2,6 2,7 3,5 4,4 7 6,6 3,5
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,2 0 0 0,3 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,5 0,7 1,1 1,7 1,7 2,5 3,5 3,5 5,3 5,3 10,6
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0 0 0,5 0,7 1 1,3 1,6 2,1 2,7 2,1 2,7 3,2 2,2 3,4 2,5 2,8 1,3 2,1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 2,7 0,6 0,3 0,6 1,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,7 1,3 1,8 2,2 3,2 4,4 7,2 8,8 18,6 26,5 37 42,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,2 3,2 3,3 5,7 3,4 3,6 1,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 0,7 2,5 2,2 1,2 1,6 1,2 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 1 0,9 1,3 1,2 1,8 1,5 1,4 0,9 0,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0,2 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,5 0 0 0 0,2 0,5 0,9 0,9 0,9 1,6 2,5 4,2 4,3 1,8 1,2 1,1 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,9 0 0,1 0 0,4 1,8 3,6 6 5,7 5 5,2 4,2 4 4,3 4,6 5,9 5,8 4,2 2,1 1,6 0,8 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 1,4 2,3 2,2 2,6 1,3 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,3 0 0 0 0 1,1 2,2 5,6 5,7 3,1 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,9 0 0 0 0 2,6 8,3 13,3 13,1 5,7 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0 0 0 0,5 1,5 2,4 1,9 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,5 0 0 0 0 4,2 15,6 31,4 31,9 12,1 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,9 0 0 0 0 0,8 3,2 9,7 9,6 4,6 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 92,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,3 42,5 6,2 4 2,6 2,1 0,8 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 1,3 1 1,4 1,4 1,8 2,3 2 1,2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 0,7 0,6 1,1 3,7 3,3 1,4 1 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,9 0,7 1 1,2 1,9 1,2 3,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,4 27,3 6,8 3,5 5,2 6 1,2 1,2 1,3 1,6 1,2 1,5 2,6 2,2 4 5,9 7,4 11,4 17,8 25,3 28,4 17,7
Nitrolební poranění (S06) 2,6 3,1 3,5 2,5 3,8 4,7 3,2 1,9 1,6 1,5 1,7 2 2 1,9 1,9 2,6 2,6 2,8 7,1 5,3 10,3 28,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 12,8 4,8 1,7 1,7 1,9 1,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 1,5 1,7 2,6 2,9 3,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,8 2,2 1,9 0,6 0,5 0,4 0,2 0,5 0,9 0,7 0,8 1,2 1,1 1,7 2 1,5 1,6 1,5 2,1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 1 1,9 2,1 4,3 8,3 21,9 33,5 42 70,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0,3 0,4 0,8 0,9 0,4 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,8 1,2 1,5 1,1 1,8 1,1 1,7 1,6 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,3 0,5 1,6 3,8 4,4 9 7 5,6 5,2 5,3 5,9 6,2 5,7 6,5 5,6 6,1 8 10,6 14,1 20,8 22,6 28,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,1 1,8 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 2 2,1 0,8 0,7 2,1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,9 0,6 0,8 0,6 0,4 0,3 0,9 1,2 1,5 1,5 1,2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,5 2,2 2,8 4 4,4 3,7 3,2 1,6 3,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 1,1 1,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 0,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,1 4,9 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1 2,1 1,5 1,9 2,5 2,7 4 4,5 3,7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,3 838,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,8 1,1 1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 1,2 1,4 2,5 3,1 6,8 9,4 11,3 12,1 10,2 5 7,5 4,1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14,2 14,6 3,4 1,7 2,2 4,6 12 23,2 32,5 24,8 12,7 7,4 8,7 10,6 12,3 16 18,8 20,7 22,2 16,5 14,8 17,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 193 1 253,3 144,3 84,2 75,4 108,8 110,5 147,9 162,3 123,5 109 118 140,5 179,8 217,6 276,7 348,4 417,3 518,6 616,2 680,4 613,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)