8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 8 342 647 1 516 775 424 364 244 225 167 182 159 140 192 234 313 438 507 572 606 438 177 22
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8 450 482 997 771 619 594 490 396 346 275 242 216 199 227 328 394 449 488 480 300 142 15
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 321 3 11 1 0 5 11 25 18 22 24 29 34 20 21 28 23 18 11 13 4 0
Septikémie (A40-A41) 9 822 108 226 132 103 128 71 88 107 130 184 223 290 505 860 1 243 1 491 1 292 1 260 943 382 56
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 119 0 2 0 1 0 1 15 17 19 27 13 4 11 4 2 3 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 25 066 909 1 841 1 652 959 1 517 1 295 1 193 1 147 1 088 1 027 878 1 086 1 210 1 573 1 853 1 798 1 434 1 251 955 333 67
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 12 713 0 0 0 1 11 8 21 56 128 224 319 656 977 1 695 2 438 2 497 1 741 1 146 608 164 23
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9 109 0 4 0 2 2 10 11 21 42 102 161 343 750 1 566 2 250 1 918 1 030 611 240 41 5
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 6 719 0 1 2 3 4 15 32 65 105 148 215 234 336 637 971 1 101 960 907 698 247 38
Zhoubný novotvar prsu (C50) 9 332 0 0 0 0 2 10 56 143 337 596 816 818 830 1 344 1 536 1 377 830 411 185 33 8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4 258 0 0 1 0 1 17 40 101 156 267 266 361 420 634 770 551 337 185 127 23 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2 327 0 0 2 2 3 10 14 21 37 74 112 203 324 402 408 337 211 108 46 10 3
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 6 452 0 3 0 0 0 0 0 1 4 17 55 243 585 1 162 1 589 1 351 767 406 210 55 4
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 8 578 1 0 3 6 1 2 6 14 44 60 132 294 531 1 016 1 713 1 821 1 322 986 511 110 5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 43 900 104 582 488 440 444 370 459 586 957 1 528 1 765 2 616 3 933 6 153 8 006 6 679 4 430 2 691 1 310 329 30
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 731 0 0 0 0 7 64 170 188 196 182 146 111 108 126 149 121 88 51 15 9 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 687 0 1 4 7 10 9 18 32 40 67 77 248 374 541 779 708 441 262 55 14 0
Leiomyom dělohy (D25) 9 031 0 0 0 0 4 23 103 265 878 2 282 2 685 1 620 436 281 229 130 64 26 4 0 1
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 30 939 457 430 478 549 709 782 986 1 155 1 573 2 006 1 872 2 175 2 391 3 351 4 064 3 415 2 200 1 344 758 222 22
Anémie (D50-D64) 10 121 88 109 105 59 94 54 77 105 155 248 281 303 419 655 1 196 1 345 1 375 1 571 1 273 532 77
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 338 97 331 329 173 145 88 90 110 121 137 142 208 186 345 441 415 352 320 222 80 6
Diabetes mellitus (E10-E14) 17 877 4 137 285 517 414 342 358 382 415 675 764 986 1 375 1 921 2 401 2 256 1 767 1 584 977 278 39
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 37 620 1 138 3 811 2 593 1 393 1 308 828 1 013 1 035 1 210 1 461 1 312 1 567 1 750 2 194 2 735 2 721 2 627 2 797 2 586 1 296 245
Demence (F00-F03) 1 891 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 6 7 23 50 135 218 306 415 486 214 23
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 8 195 2 4 2 174 734 463 541 632 939 983 877 846 743 568 381 189 69 31 11 4 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2 871 4 12 1 44 406 422 424 417 330 195 134 119 77 93 62 43 29 34 20 4 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 568 2 0 3 26 152 321 404 473 512 444 311 301 211 176 113 60 26 19 11 3 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 886 12 25 4 43 117 92 118 162 239 282 267 361 329 271 234 140 93 61 25 10 1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 15 158 84 529 1 083 1 463 1 607 908 817 888 995 1 024 847 811 713 577 648 564 522 518 383 157 20
Alzheimerova nemoc (G30) 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 44 86 161 241 303 227 75 9
Roztroušená skleróza (G35) 2 763 0 0 0 8 51 115 175 214 308 348 312 341 303 301 187 73 20 5 2 0 0
Epilepsie (G40, G41) 14 543 230 933 909 674 767 563 666 713 901 1 026 959 897 891 977 999 823 648 507 340 106 14
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6 779 1 0 2 6 5 17 27 24 62 119 171 253 403 667 1 095 1 086 1 036 956 611 201 37
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 33 272 277 503 817 1 017 1 003 776 965 1 265 1 898 2 568 2 406 2 807 3 051 3 572 3 688 2 909 1 948 1 165 495 129 13
Katarakta (H25-H26, H28) 4 351 9 28 24 9 15 12 16 25 38 70 67 95 186 317 589 794 818 705 425 103 6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 15 969 167 737 824 390 289 245 275 291 425 583 620 870 1 096 1 687 2 268 2 066 1 550 1 007 478 84 17
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 16 537 328 1 300 1 358 511 352 346 374 541 782 989 927 1 065 1 198 1 452 1 631 1 390 916 646 356 71 4
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 14 317 6 8 24 49 178 53 66 93 241 436 542 761 899 1 329 1 901 2 064 1 897 1 852 1 367 501 50
Angina pectoris (I20) 7 132 0 0 0 0 2 1 3 11 40 136 240 444 691 983 1 359 1 229 948 660 307 76 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 21 047 3 2 0 0 1 6 9 60 239 557 1 003 1 449 1 955 2 802 3 436 3 059 2 477 2 099 1 341 496 53
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 24 075 0 0 0 0 1 4 12 35 94 298 621 1 273 2 136 3 402 4 776 4 480 3 371 2 178 1 069 292 33
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 677 3 0 2 1 32 57 94 145 223 358 436 423 549 872 1 223 1 255 1 148 976 631 220 29
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 44 693 52 36 53 105 176 219 270 351 565 859 1 177 1 723 2 739 4 735 7 346 7 849 6 609 5 331 3 343 1 035 120
Selhání srdce (I50) 40 458 4 0 3 0 19 23 30 67 130 251 464 860 1 550 3 011 4 986 6 059 6 315 7 304 6 296 2 636 450
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 38 569 31 20 24 18 40 78 113 177 347 646 878 1 320 2 042 3 543 5 263 5 804 5 764 5 779 4 484 1 955 243
Ateroskleróza (I70) 21 335 0 0 0 0 1 9 7 11 48 108 340 885 1 728 3 261 4 640 3 940 2 678 1 902 1 255 431 91
Varixy dolních končetin (I83) 14 722 0 0 0 4 46 151 448 847 1 609 1 953 1 640 1 739 1 603 1 624 1 383 706 452 275 175 60 7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 31 624 43 155 510 676 723 467 545 631 770 1 061 1 193 1 464 2 000 3 135 4 371 4 489 3 875 2 967 1 869 617 63
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16 640 2 350 5 607 2 383 867 897 459 408 428 403 309 236 219 276 309 341 339 272 258 197 67 15
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 27 334 767 1 750 734 267 256 191 233 335 466 498 588 781 1 183 1 912 2 807 3 118 3 059 3 385 3 131 1 564 309
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 15 166 3 017 3 236 723 206 115 72 76 97 132 158 164 224 313 542 769 871 1 115 1 371 1 236 614 115
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 20 776 12 9 317 7 378 1 006 648 521 414 375 410 271 116 102 71 66 37 15 14 2 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 13 439 26 88 234 274 682 844 976 1 121 1 393 1 409 1 124 1 138 1 015 1 143 934 579 255 136 55 10 3
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 15 433 8 39 15 7 18 12 20 24 43 103 192 414 990 2 090 3 092 2 991 2 280 1 691 1 045 325 34
Astma (J45-J46) 4 133 145 386 329 216 157 115 101 126 178 194 195 204 257 268 302 307 251 243 118 37 4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14 371 136 161 93 118 181 199 225 221 312 409 479 597 968 1 614 2 312 2 294 1 712 1 203 813 283 41
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 4 032 25 167 282 296 531 456 420 258 239 244 192 157 153 164 166 130 83 42 22 5 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 318 57 330 215 142 142 142 227 196 218 204 203 199 198 199 215 174 110 62 56 27 2
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 432 239 96 130 159 158 72 99 106 170 215 204 214 283 400 450 405 341 339 251 78 23
Peptický vřed (K25-K28) 5 039 0 1 0 10 20 78 104 96 169 202 206 320 361 499 612 654 562 514 439 170 22
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 19 412 146 388 701 867 1 097 958 792 776 761 888 757 817 937 1 235 1 675 1 697 1 681 1 608 1 098 455 78
Nemoci appendixu (K35-K38) 12 865 0 97 1 088 1 713 1 819 1 398 1 198 933 952 774 573 473 439 410 365 290 170 103 49 15 6
Tříselná kýla (K40) 18 965 512 726 642 122 172 335 520 595 1 007 1 248 1 236 1 453 1 723 1 998 2 295 1 864 1 310 798 327 70 12
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 17 145 33 420 959 133 80 194 417 713 1 287 1 501 1 339 1 429 1 500 1 889 2 000 1 586 898 456 231 68 12
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 5 560 1 15 106 501 888 505 584 488 452 439 272 248 203 205 228 167 114 80 48 14 2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 810 155 154 147 167 230 269 206 195 176 160 110 143 145 230 284 299 255 241 169 70 5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 6 398 74 219 99 39 39 81 110 115 196 230 247 333 431 581 740 814 662 642 482 217 47
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5 822 0 0 0 0 2 5 39 58 160 264 322 370 488 640 861 765 661 660 396 120 11
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 12 268 92 93 83 101 215 322 523 728 1 098 1 244 1 138 1 072 1 038 1 130 1 094 843 614 447 292 90 11
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8 094 73 398 469 385 203 97 118 78 106 181 167 285 395 641 951 1 053 873 806 571 212 32
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 562 1 0 0 0 0 3 37 90 148 244 421 491 567 693 509 251 75 28 2 2 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4 385 43 40 45 86 62 56 79 140 174 236 294 299 475 556 661 504 340 179 83 31 2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 31 952 6 5 17 103 277 554 1 058 1 366 2 031 2 370 2 245 2 606 2 713 3 512 4 009 3 278 2 514 1 751 1 086 391 60
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7 692 2 3 8 24 47 61 106 125 243 322 301 428 545 810 1 045 1 106 895 866 511 223 21
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 9 748 0 13 25 39 115 175 324 460 761 880 855 927 872 960 1 078 794 585 458 300 112 15
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 6 924 101 95 151 123 129 147 146 176 241 243 260 381 402 564 766 794 715 689 528 234 39
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 10 585 197 515 374 280 643 725 606 566 543 526 514 598 658 791 896 723 551 429 292 135 23
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 600 183 183 126 146 257 291 320 263 386 402 358 446 504 600 626 489 366 362 216 70 6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 7 436 124 342 324 361 396 215 218 280 351 389 332 368 404 500 665 643 508 449 390 155 22
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 11 505 0 0 1 1 9 20 40 55 118 267 409 753 1 149 1 726 2 457 2 184 1 413 671 194 37 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 15 721 0 1 0 1 10 20 26 48 133 340 615 1 141 1 815 2 487 3 279 3 033 1 871 696 175 30 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 20 359 0 2 7 114 977 1 136 1 344 1 337 1 983 2 648 2 244 2 422 2 098 1 802 1 322 647 221 49 4 2 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 19 943 14 265 403 675 1 258 800 810 786 1 078 1 393 1 376 1 895 2 160 2 030 1 909 1 384 834 507 268 90 8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 802 13 56 25 65 37 31 77 70 109 130 126 115 139 240 230 160 111 49 18 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 5 590 11 52 72 313 263 40 48 73 123 235 328 435 532 691 846 674 481 252 96 25 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 15 085 0 2 0 5 46 128 282 545 1 186 1 605 1 469 1 767 1 683 1 720 1 701 1 394 850 500 173 27 2
Dorzalgie (M54) 29 888 1 17 65 345 596 254 432 700 1 275 1 745 1 824 2 145 2 486 2 820 3 490 3 591 3 415 2 718 1 511 418 40
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 15 841 7 278 435 234 370 305 389 548 999 1 545 1 616 2 063 2 020 1 886 1 515 935 422 170 79 24 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 11 580 11 28 146 446 497 230 251 323 513 714 756 935 959 1 052 1 210 1 193 976 739 457 127 17
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16 934 1 092 999 464 277 820 654 613 552 613 734 709 803 944 1 319 1 706 1 486 1 259 1 009 637 214 30
Selhání ledvin (N17-N19) 9 986 6 23 13 42 50 55 84 131 187 286 309 509 616 967 1 485 1 514 1 293 1 214 824 323 55
Urolitiáza (N20-N23) 19 955 1 8 37 60 273 572 855 1 081 1 508 1 750 1 628 1 784 1 986 2 400 2 361 1 742 971 601 258 72 7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30 774 230 244 313 270 691 484 409 455 714 1 145 1 252 1 471 1 609 2 345 3 275 3 651 3 560 3 720 3 221 1 456 259
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 9 137 0 0 0 0 0 2 0 1 13 35 82 342 821 1 583 2 359 1 985 1 209 508 162 34 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 13 115 104 931 1 497 853 807 624 533 463 551 639 573 648 757 1 030 1 156 896 532 327 160 27 7
Nemoci prsu (N60-N64) 2 707 3 2 2 27 142 203 236 287 399 428 287 221 163 124 104 47 15 10 4 3 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 122 2 16 12 25 286 483 528 533 598 568 383 267 129 99 72 51 34 21 8 6 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 17 750 2 0 3 127 328 483 653 871 1 615 2 980 3 517 3 286 1 205 750 707 545 309 219 118 29 3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 45 097 17 16 23 142 671 1 819 3 487 4 116 4 635 4 561 3 823 3 737 3 389 4 086 4 623 3 233 1 766 739 185 25 4
Lékařský potrat (O04) 8 411 0 0 0 24 483 1 265 1 622 1 638 1 549 1 702 127 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 17 226 0 0 0 6 482 1 864 4 004 4 909 4 057 1 752 146 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 29 514 0 0 0 7 1 331 5 109 8 804 8 562 4 664 979 53 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7 174 0 0 0 1 364 1 203 2 183 2 154 1 056 203 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 70 097 0 0 0 11 1 815 9 056 21 358 24 298 11 546 1 954 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 24 854 0 0 0 2 454 2 618 6 918 8 556 5 110 1 125 66 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 682 0 0 0 0 8 73 226 234 121 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 322 0 0 0 0 73 230 386 356 208 65 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 056 6 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10 626 10 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 11 218 2 194 2 295 3 011 851 552 278 213 245 252 246 200 192 161 192 125 92 50 27 6 1 35
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 8 237 1 5 48 143 247 78 81 121 248 368 475 596 745 980 1 143 1 000 786 634 402 124 12
Břišní a pánevní bolest (R10) 15 082 79 330 1 301 2 141 1 987 1 167 1 011 867 872 836 543 442 451 550 598 538 469 436 311 136 17
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3 598 9 17 46 29 16 32 58 93 117 200 178 241 294 443 530 501 343 268 125 49 9
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 48 932 2 704 3 809 1 800 2 498 3 128 835 960 1 053 1 307 1 542 1 505 1 752 2 194 3 113 4 128 4 556 4 008 3 836 2 864 1 168 172
Nitrolební poranění (S06) 26 637 222 1 090 1 231 1 400 1 766 1 879 1 449 1 318 1 417 1 516 1 294 1 390 1 339 1 668 1 588 1 538 1 301 1 471 1 138 536 86
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15 574 1 373 2 254 1 190 1 103 1 101 932 801 700 669 722 592 609 507 514 488 445 406 466 427 228 47
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 10 334 1 396 1 726 1 529 267 185 310 288 413 444 412 483 623 753 797 670 443 331 189 63 11
Zlomenina kosti stehenní (S72) 16 095 15 98 82 78 56 75 64 81 103 152 153 293 423 866 1 245 1 680 2 169 3 102 3 327 1 723 310
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11 286 5 144 275 557 330 454 567 633 923 959 901 920 932 1 049 937 703 446 287 175 77 12
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 66 022 82 862 2 094 2 516 3 717 4 113 4 137 4 047 4 788 5 279 4 325 4 096 3 785 4 022 4 111 3 607 3 241 3 175 2 703 1 136 186
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 708 145 897 135 89 93 110 110 103 148 136 128 89 105 124 94 79 50 33 28 10 2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 6 769 95 857 237 331 737 465 420 374 460 474 386 300 307 270 253 234 194 185 129 51 10
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 11 997 39 71 109 80 142 180 220 293 440 533 586 668 873 1 351 1 876 1 851 1 311 852 411 96 15
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 450 2 12 19 40 66 67 89 105 154 164 116 125 117 133 91 56 42 23 24 3 2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4 058 173 704 255 191 213 139 159 182 195 221 171 193 208 260 213 183 154 119 87 29 9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 267 1 481 571 287 277 322 126 145 196 271 367 389 582 632 821 1 041 988 744 597 323 91 16
Řízení antikoncepce (Z30) 1 567 3 0 0 0 19 53 90 209 444 575 132 30 2 5 2 2 0 0 1 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 96 262 96 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 32 998 31 409 350 325 301 241 416 507 859 1 266 1 568 2 333 3 342 5 107 6 380 5 386 2 911 961 268 36 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 147 822 1 017 1 372 1 910 1 701 2 553 7 163 16 176 23 264 21 144 11 430 5 674 5 632 6 449 8 691 10 388 9 490 6 839 4 294 2 034 533 68
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 052 543 137 949 58 311 50 768 39 186 53 714 67 977 106 573 124 046 116 943 102 769 88 216 101 368 115 707 155 791 193 054 178 245 139 393 112 823 76 440 28 885 4 385
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 5,8 3,4 1,3 0,9 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1 1,7 2,6 3,2 3,7 3,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 4,3 2,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,5 2,1 2,2 3 2,1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 1 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,2 1,8 2,9 3,9 5,5 6,9 7,9 7,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,4 8,1 4,2 2,8 2 3,3 2,3 1,7 1,6 1,3 1,1 1,2 1,6 1,9 2,2 2,7 3,5 4,3 5,4 7 6,9 9,3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,4 3,5 4,9 5,2 5 4,4 3,4 3,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 2,2 3,3 3,7 3,1 2,6 1,8 0,9 0,7
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,4 2,1 2,9 3,9 5,1 5,1 5,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,2 1,2 1,3 1,9 2,2 2,7 2,5 1,8 1,4 0,7 1,1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,1 1 0,8 0,9 0,5 0,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,6 2,3 2,6 2,3 1,8 1,5 1,1 0,6
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,4 2,5 3,5 4 4,3 3,7 2,3 0,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,2 0,9 1,3 0,8 0,9 1 0,6 0,7 0,8 1,1 1,7 2,5 3,8 6,1 8,6 11,6 13 13,4 11,7 9,6 6,8 4,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,3 1,1 0,4 0,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 2,5 3,8 2,3 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 4,1 1 0,8 1,1 1,5 1,4 1,4 1,6 1,8 2,2 2,7 3,2 3,7 4,7 5,9 6,6 6,6 5,8 5,5 4,6 3,1
Anémie (D50-D64) 1 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,7 2,6 4,1 6,8 9,3 11,1 10,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 1,7 0,8
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,7 0 0,3 0,5 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 1,4 2,1 2,7 3,5 4,4 5,3 6,9 7,1 5,8 5,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,6 10,2 8,6 4,4 2,8 2,9 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 4 5,3 7,9 12,1 18,9 27 34,1
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,8 3,6 4,5 3,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 0 0 0 0,4 1,6 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0,8 1,2 1,8 3 3,5 1,6 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 0,8 0,9 1,1 1,6 2,2 2,8 3,3 2,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,3 1,7 1,6 1,3
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 2,1 2,1 1,5 1,4 1,7 1 1 1 1 1,1 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 2 2,2 2,5 2,2 1,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,6 2,1 3,1 4,1 4,5 4,2 5,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 2,5 1,1 1,4 2,1 2,2 1,4 1,4 1,7 2,2 2,9 3,4 4,1 4,7 5 5,3 5,7 5,9 5,1 3,6 2,7 1,8
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 1,5 2,5 3,1 3,1 2,1 0,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 1,5 1,7 1,4 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 1,7 2,4 3,3 4 4,7 4,4 3,5 1,7 2,4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 2,9 2,9 2,3 1 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,9 2 2,4 2,7 2,8 2,8 2,6 1,5 0,6
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0,1 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,9 2,7 4 5,7 8 10 10,4 7
Angina pectoris (I20) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 1,1 1,4 2 2,4 2,9 2,9 2,2 1,6 0,3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,4 2,1 3 3,9 5 6 7,5 9,1 9,8 10,3 7,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,8 3,3 4,7 6,9 8,7 10,2 9,4 7,8 6,1 4,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,5 4,2 4,6 4,6 4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1 1,7 2,5 4,3 6,6 10,6 15,3 19,9 23,1 24,4 21,5 16,7
Selhání srdce (I50) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 2,4 4,2 7,2 11,8 19 31,7 46 54,9 62,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,7 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2 1,9 3,2 4,9 7,6 11,3 17,4 25,1 32,8 40,7 33,8
Ateroskleróza (I70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,3 2,7 4,6 6,7 7,7 8,1 8,2 9,2 9 12,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,2 1,9 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3 2 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 0,4 0,4 0,9 1,4 1,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1,2 1,7 2,1 3,1 4,4 6,3 8,7 11,7 12,9 13,7 12,8 8,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 21 12,7 4 1,8 2 0,8 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,4 1,4 2,1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,6 6,9 4 1,2 0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,8 2,7 4,1 6,1 9,2 14,7 22,9 32,5 43
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,4 27 7,3 1,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,7 3,4 5,9 9 12,8 16
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0,1 21,1 12,5 2,1 1,4 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,2 0,4 0,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,5 2,9 4,5 5,8 6,9 7,3 7,6 6,8 4,7
Astma (J45-J46) 0,4 1,3 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 0,9 0,8 0,6
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,4 1,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,5 2,3 3,3 4,5 5,2 5,2 5,9 5,9 5,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1 1,5 1,8 1,6 3,2
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,3 1,7 2,2 3,2 3,5 3,1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,8 1,3 0,9 1,2 1,8 2,4 1,7 1,2 1,1 0,9 1 1,1 1,2 1,5 1,7 2,4 3,3 5,1 7 8 9,5 10,9
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 0 0,2 1,8 3,5 4 2,4 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,8
Tříselná kýla (K40) 1,8 4,6 1,6 1,1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 1,2 1,4 1,8 2,1 2,7 2,8 3,3 3,6 3,9 3,5 2,4 1,5 1,7
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,3 1 1,6 0,3 0,2 0,3 0,6 1 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 2,7 2 1,7 1,4 1,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,2 1 1,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5 0,7
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,6 2 2,8 3,5 4,5 6,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9 1,2 1,5 2 2,9 2,9 2,5 1,5
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 0,8 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 1,9 2,1 1,9 1,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 2 2,6 3,5 4,2 4,4 4,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,9 1 0,7 0,5 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8 1 1 1 0,8 0,6 0,6 0,3
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 0,1 0 0 0,2 0,6 1 1,5 1,9 2,3 2,6 3,2 3,8 4,2 4,9 5,8 6,4 7,6 7,6 7,9 8,1 8,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 2,2 2,7 3,8 3,7 4,6 2,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,6 1,5 1,8 2 2,2 2,3 2,1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 1,1 1,5 2,2 3 3,9 4,9 5,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,8 1,2 0,6 0,6 1,4 1,3 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 1 1,1 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,8 3,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 1,6 0,4 0,2 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,6 1,6 1,5 0,8
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 1,1 0,8 0,5 0,7 0,9 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1 1,3 1,5 1,9 2,9 3,2 3,1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,1 1,8 2,4 3,6 4,3 4,3 2,9 1,4 0,8 0,1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,7 2,8 3,5 4,7 5,9 5,6 3 1,3 0,6 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 0,2 2,1 2 2 1,8 2,3 3 3,2 3,5 3,3 2,5 1,9 1,3 0,7 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 0,1 0,6 0,7 1,4 2,7 1,4 1,2 1,1 1,2 1,6 2 2,7 3,4 2,8 2,8 2,7 2,5 2,2 2 1,9 1,1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,3 1,4 1,1 0,7 0,5 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,4 1,8 2,1 2,6 2,6 2,4 2,5 2,7 2,6 2,2 1,3 0,6 0,3
Dorzalgie (M54) 2,8 0 0 0,1 0,7 1,3 0,4 0,6 1 1,5 1,9 2,6 3,1 3,9 3,9 5 7 10,3 11,8 11 8,7 5,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,1 0,6 0,7 0,5 0,8 0,5 0,6 0,7 1,2 1,7 2,3 3 3,1 2,6 2,2 1,8 1,3 0,7 0,6 0,5 0,1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0,1 0,1 0,2 0,9 1,1 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,5 1,5 1,7 2,3 2,9 3,2 3,3 2,6 2,4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 9,8 2,3 0,8 0,6 1,8 1,1 0,9 0,8 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2,5 2,9 3,8 4,4 4,7 4,5 4,2
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1 1,3 2,1 2,9 3,9 5,3 6 6,7 7,7
Urolitiáza (N20-N23) 1,9 0 0 0,1 0,1 0,6 1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,6 3,1 3,3 3,4 3,4 2,9 2,6 1,9 1,5 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,9 2,1 0,6 0,5 0,6 1,5 0,8 0,6 0,6 0,8 1,3 1,8 2,1 2,5 3,3 4,7 7,1 10,7 16,1 23,5 30,3 36,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,3 2,2 3,4 3,9 3,6 2,2 1,2 0,7 0,1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,9 2,1 2,5 1,7 1,8 1,1 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 0,6 1
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0,1 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,7 0 0 0 0,3 0,7 0,8 0,9 1,2 1,9 3,3 5 4,8 1,9 1 1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,6 0,4
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,3 0,2 0 0 0,3 1,5 3,2 5,1 5,6 5,3 5,1 5,4 5,4 5,3 5,7 6,7 6,3 5,3 3,2 1,4 0,5 0,6
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 1,1 2,2 2,4 2,2 1,8 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 1,1 3,3 5,8 6,7 4,7 2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,8 0 0 0 0 2,9 8,9 12,8 11,7 5,4 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,8 2,1 3,2 2,9 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,6 0 0 0 0 4 15,8 31,1 33,1 13,3 2,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,4 0 0 0 0 1 4,6 10,1 11,7 5,9 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 54,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 95,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 19,6 5,2 5,1 1,7 1,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 4,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0 0 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 1,2 1,4 1,7 1,9 2,4 2,7 2,9 2,6 1,7
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,4 0,7 0,7 2,2 4,4 4,3 2 1,5 1,2 1 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,4 1,9 2,3 2,8 2,4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1 1,2 0,9 1 1,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 24,2 8,6 3 5,1 6,8 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 2,1 2,5 3,4 4,3 6 8,9 12,1 16,6 20,9 24,3 24
Nitrolební poranění (S06) 2,5 2 2,5 2,1 2,9 3,9 3,3 2,1 1,8 1,6 1,7 1,8 2 2,1 2,3 2,3 3 3,9 6,4 8,3 11,2 12
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,5 12,3 5,1 2 2,2 2,4 1,6 1,2 1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 1,2 2 3,1 4,7 6,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,9 2,9 3,1 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2 1,8 3,3 6,5 13,5 24,3 35,9 43,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,3 0,5 1,1 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,6 1,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,2 0,7 2 3,5 5,1 8,1 7,2 6 5,5 5,5 5,9 6,1 5,9 5,9 5,6 5,9 7 9,8 13,8 19,8 23,6 25,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,3 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,9 1,9 0,4 0,7 1,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,4 1,9 2,7 3,6 4 3,7 3 2 2,1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,5 1,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 1,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 13,3 1,3 0,5 0,6 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,1 1,5 1,9 2,2 2,6 2,4 1,9 2,2
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,1 862,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,1 0,3 0,9 0,6 0,7 0,7 0,4 0,6 0,7 1 1,4 2,2 3,4 5,2 7,1 9,2 10,5 8,8 4,2 2 0,7 0,1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14 9,1 3,1 3,2 3,5 5,6 12,5 23,5 31,7 24,4 12,7 8,1 8,2 10 12,1 15 18,5 20,6 18,6 14,9 11,1 9,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 194,3 1 235,4 132,3 85,7 79,9 117,2 118,8 154,9 169,1 134,9 114,5 125,2 146,9 180,1 217,4 279 346,9 420,1 489,2 558,6 601,1 610,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)