8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10 715 917 2 475 1 066 464 395 277 229 159 169 165 156 195 228 339 606 623 688 764 551 226 23
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7 991 491 1 188 770 500 479 382 323 247 231 206 171 172 266 323 430 403 422 462 380 127 18
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 336 2 17 2 2 6 11 5 23 19 34 36 22 23 24 32 25 21 17 12 3 0
Septikémie (A40-A41) 9 690 156 215 141 101 151 75 71 88 131 174 206 301 498 876 1 226 1 343 1 227 1 325 930 397 58
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 74 0 0 0 0 0 5 7 6 13 18 14 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 23 900 918 1 861 1 509 972 1 443 1 258 1 070 949 1 111 969 791 1 014 1 228 1 640 1 726 1 574 1 370 1 248 905 316 28
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 12 990 0 0 1 0 6 7 20 51 97 210 298 633 1 177 1 920 2 560 2 552 1 602 1 146 559 134 17
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8 584 2 1 0 0 1 11 4 15 36 65 148 305 693 1 556 2 105 1 775 967 617 229 53 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 6 613 0 2 1 5 9 21 43 68 123 164 229 211 338 632 817 1 030 896 992 742 264 26
Zhoubný novotvar prsu (C50) 9 172 0 0 0 0 6 5 45 141 365 515 799 864 857 1 311 1 626 1 243 753 417 175 45 5
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4 257 0 0 0 0 0 11 74 99 223 225 242 359 443 605 678 601 344 214 111 27 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2 560 0 0 3 3 4 26 18 31 66 103 176 222 310 404 474 346 151 159 51 12 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 6 637 0 1 0 0 0 1 1 0 1 11 62 244 644 1 205 1 685 1 316 722 506 211 26 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 8 737 1 1 0 3 9 7 12 12 41 73 93 266 497 1 211 1 712 1 753 1 342 1 050 516 129 9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 43 106 51 542 440 350 344 285 425 643 1 024 1 395 1 746 2 721 4 287 6 460 7 627 6 283 4 212 2 681 1 238 323 29
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 754 0 0 0 0 5 66 156 166 198 165 158 106 109 152 170 135 84 58 19 6 1
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4 109 0 2 2 10 15 12 18 28 46 79 84 257 396 669 887 786 475 240 88 15 0
Leiomyom dělohy (D25) 9 081 0 0 0 0 2 19 91 276 951 2 256 2 625 1 656 471 305 229 115 50 27 7 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 30 279 351 401 442 527 727 757 944 1 117 1 691 1 865 1 805 2 125 2 515 3 421 3 873 3 197 2 131 1 470 663 232 25
Anémie (D50-D64) 10 014 107 102 65 66 109 74 85 113 174 255 365 320 454 667 1 135 1 350 1 354 1 565 1 140 467 47
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 475 98 338 366 198 145 87 101 100 116 147 156 174 244 307 444 450 391 343 211 56 3
Diabetes mellitus (E10-E14) 18 849 9 128 314 500 439 415 341 380 461 704 702 1 093 1 431 2 046 2 537 2 421 1 931 1 667 977 324 29
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 40 788 1 369 5 705 3 132 1 284 1 177 805 912 995 1 284 1 424 1 372 1 510 1 792 2 362 2 851 2 696 2 627 3 150 2 808 1 316 217
Demence (F00-F03) 1 765 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 8 23 50 112 225 295 427 387 201 28
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 7 970 4 0 3 164 749 505 514 693 831 1 033 807 757 751 516 339 163 81 43 13 3 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3 023 2 4 1 55 489 462 465 405 317 212 150 97 103 71 62 43 29 33 18 4 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 545 0 1 2 29 151 318 452 475 508 374 315 306 209 159 137 58 23 14 10 3 1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 792 16 36 2 32 107 90 126 148 231 282 286 309 334 272 213 149 76 55 24 4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 15 050 85 581 1 090 1 324 1 579 955 869 859 1 099 970 810 806 718 603 608 550 510 513 351 143 27
Alzheimerova nemoc (G30) 1 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 39 87 176 208 318 256 69 2
Roztroušená skleróza (G35) 2 990 0 0 1 16 78 127 202 221 370 375 368 324 325 261 197 95 24 6 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 14 493 263 894 979 670 739 642 632 730 915 949 946 920 911 979 971 809 589 535 320 90 10
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6 703 0 1 0 6 7 8 26 38 66 120 156 250 384 697 1 007 1 069 1 015 986 616 219 32
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 31 915 264 509 761 1 041 985 724 915 1 149 1 896 2 298 2 234 2 703 2 995 3 461 3 425 2 890 1 834 1 202 517 100 12
Katarakta (H25-H26, H28) 4 727 4 21 24 17 9 16 21 33 42 66 70 124 174 363 597 862 935 785 460 97 7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 16 300 183 713 812 343 279 230 296 327 456 529 637 891 1 344 1 720 2 411 2 111 1 441 1 036 425 104 12
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 17 126 359 1 423 1 562 560 384 369 404 526 817 905 938 1 114 1 220 1 495 1 626 1 377 974 693 294 80 6
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 15 220 1 8 14 38 183 32 65 123 255 433 590 758 1 048 1 512 2 050 2 158 2 024 2 013 1 328 519 68
Angina pectoris (I20) 7 802 0 0 0 0 0 1 2 11 60 128 255 458 791 1 122 1 466 1 279 994 798 352 76 9
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 21 281 0 0 0 0 4 5 24 68 235 543 1 000 1 457 2 081 2 900 3 440 2 885 2 505 2 182 1 454 454 44
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 24 862 0 1 0 2 3 5 10 36 114 286 670 1 204 2 212 3 594 4 913 4 585 3 301 2 434 1 123 325 44
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 690 3 1 3 3 30 68 94 130 251 353 395 437 605 889 1 193 1 265 1 080 1 017 617 233 23
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 45 252 58 24 51 126 175 227 268 363 574 843 1 078 1 823 2 777 4 864 7 605 7 530 6 532 5 748 3 399 1 055 132
Selhání srdce (I50) 40 565 12 1 2 1 11 29 42 64 132 254 420 875 1 499 3 098 5 130 6 028 6 317 7 582 6 193 2 557 318
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 39 788 26 20 14 17 43 68 139 180 401 623 902 1 408 2 241 3 719 5 572 5 995 5 631 5 971 4 680 1 868 270
Ateroskleróza (I70) 21 604 0 0 0 0 1 5 17 25 41 130 348 795 1 854 3 427 4 668 3 813 2 598 2 027 1 274 493 88
Varixy dolních končetin (I83) 14 246 0 0 0 1 34 164 451 850 1 609 1 822 1 604 1 545 1 608 1 523 1 311 691 413 325 205 83 7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 32 718 34 226 660 792 837 547 574 615 916 1 089 1 208 1 556 2 107 3 275 4 405 4 643 3 672 3 088 1 791 606 77
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 17 482 2 308 5 741 2 369 941 1 011 464 389 406 464 344 248 256 291 345 354 359 389 406 249 130 18
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 29 555 889 1 795 877 366 297 253 271 357 533 585 500 795 1 244 2 091 2 909 3 231 3 277 3 876 3 359 1 754 296
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 16 088 2 759 3 156 699 173 126 82 95 86 122 148 154 220 398 615 871 1 122 1 274 1 665 1 477 745 101
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 23 115 9 10 369 8 631 1 103 718 536 423 339 367 204 118 104 78 52 40 16 4 2 0 1 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 13 396 27 94 242 332 768 838 924 1 109 1 439 1 382 1 102 1 118 1 095 1 130 835 531 232 118 64 16 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 16 950 6 17 18 15 21 6 5 27 47 92 228 488 1 126 2 281 3 204 3 136 2 504 2 106 1 214 376 33
Astma (J45-J46) 4 320 159 362 325 243 172 136 102 142 187 184 219 217 263 302 335 319 258 248 101 43 3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14 381 176 164 130 69 194 233 224 252 293 348 465 645 1 001 1 720 2 260 2 078 1 568 1 444 791 290 36
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 844 21 197 277 255 546 445 361 259 248 218 131 134 145 173 167 115 75 49 23 4 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 146 47 286 267 106 116 141 186 185 198 224 186 202 205 209 213 144 86 84 43 17 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 522 325 89 119 154 166 80 106 125 141 177 213 244 321 386 481 426 333 320 232 66 18
Peptický vřed (K25-K28) 5 140 0 2 3 11 28 74 95 131 138 215 217 307 435 545 600 584 533 568 441 192 21
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 20 265 166 459 696 898 1 068 1 047 813 731 854 866 802 861 965 1 359 1 672 1 858 1 689 1 734 1 230 439 58
Nemoci appendixu (K35-K38) 12 866 0 109 1 034 1 787 1 827 1 490 1 111 937 949 729 496 520 448 464 401 264 145 89 52 12 2
Tříselná kýla (K40) 19 190 540 920 679 140 168 378 484 634 1 007 1 171 1 164 1 402 1 735 2 151 2 287 1 877 1 311 721 338 78 5
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 16 631 36 456 1 021 165 79 198 433 735 1 333 1 386 1 231 1 361 1 410 1 853 1 911 1 377 850 486 213 90 7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 5 485 0 16 110 480 863 490 556 471 497 449 269 240 202 213 217 177 106 75 44 9 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 915 144 204 142 152 218 257 202 175 165 136 144 162 194 221 282 254 301 304 182 71 5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 6 592 84 231 92 38 43 76 121 108 177 247 227 306 472 612 772 829 691 705 547 187 27
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5 822 0 1 0 2 2 9 13 58 160 194 255 355 520 692 871 713 731 716 415 108 7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 12 364 124 107 89 108 236 352 552 691 1 125 1 214 980 1 091 1 184 1 168 1 133 860 528 453 266 92 11
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8 551 81 407 476 373 220 97 94 108 147 205 178 343 463 747 1 071 987 904 826 582 219 23
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 668 0 0 0 0 0 4 33 84 189 291 378 506 569 731 498 233 110 33 7 2 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4 168 30 43 60 50 88 64 78 111 178 220 270 336 443 545 572 487 292 194 75 29 3
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 30 597 2 5 12 106 273 629 1 036 1 482 2 126 2 332 2 165 2 351 2 613 3 524 3 696 3 149 2 035 1 655 982 381 43
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7 227 4 6 10 28 50 57 128 160 211 242 289 385 470 757 1 027 1 037 830 801 483 213 39
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 9 585 1 15 43 49 117 198 310 474 695 821 811 883 921 997 1 046 790 512 484 293 116 9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 7 389 120 165 232 140 130 164 192 221 268 281 274 333 444 646 807 750 671 741 559 215 36
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 10 994 198 514 381 306 685 720 659 541 586 553 511 633 683 883 977 752 521 447 319 108 17
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 799 161 175 137 131 251 366 330 314 415 398 373 468 596 569 642 491 383 358 167 70 4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 7 726 117 386 395 390 419 268 251 279 386 394 346 362 449 553 611 568 465 545 360 162 20
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 11 410 0 0 0 0 2 21 30 59 108 262 377 750 1 158 1 785 2 428 2 106 1 367 700 212 43 2
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 15 574 0 0 1 1 6 11 19 55 155 327 632 1 097 1 859 2 423 3 215 3 095 1 731 711 203 29 4
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 19 943 0 1 4 116 1 090 1 280 1 318 1 473 2 112 2 425 2 097 2 216 2 004 1 720 1 210 618 200 48 11 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 19 500 5 275 406 680 1 125 863 801 774 1 056 1 281 1 427 1 742 2 130 2 058 1 842 1 362 809 525 258 71 10
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 796 22 41 35 56 47 38 79 72 106 102 102 146 147 192 236 194 106 56 17 2 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 5 444 10 32 104 270 258 39 54 80 172 233 310 375 545 643 774 689 482 259 96 19 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 15 023 0 0 1 15 44 107 292 625 1 318 1 627 1 509 1 648 1 688 1 763 1 652 1 241 837 477 152 27 0
Dorzalgie (M54) 30 683 0 23 45 309 558 278 443 776 1 414 1 804 1 858 2 242 2 658 2 833 3 518 3 642 3 368 2 938 1 524 426 26
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 15 433 10 252 289 217 359 353 414 563 1 050 1 438 1 615 1 987 1 937 1 818 1 550 912 394 168 71 33 3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 11 391 8 43 163 430 566 239 266 347 470 693 718 877 975 1 063 1 231 1 113 895 742 436 107 9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16 793 1 120 1 076 489 272 911 755 628 566 666 646 646 786 928 1 316 1 613 1 441 1 123 1 009 588 195 19
Selhání ledvin (N17-N19) 10 044 17 21 22 38 49 68 91 132 169 284 313 429 636 1 015 1 492 1 505 1 308 1 271 826 310 48
Urolitiáza (N20-N23) 20 369 4 15 44 57 262 574 892 1 081 1 540 1 720 1 647 1 791 2 087 2 550 2 465 1 684 972 640 269 73 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30 913 216 275 339 288 729 530 438 475 794 1 187 1 301 1 415 1 806 2 534 3 333 3 565 3 332 3 697 3 099 1 373 187
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 9 276 0 0 0 0 1 3 1 2 9 30 89 326 797 1 644 2 410 2 019 1 162 583 174 23 3
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 13 424 91 941 1 429 919 816 719 569 520 633 625 561 737 766 1 103 1 058 871 535 369 126 34 2
Nemoci prsu (N60-N64) 2 631 3 1 1 12 134 219 240 295 364 385 288 208 146 136 87 64 28 16 4 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 220 4 11 12 27 267 490 557 568 663 548 364 259 126 95 77 59 42 33 13 5 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 18 580 0 0 1 89 357 554 689 934 1 822 2 929 3 613 3 467 1 241 853 759 568 357 212 108 25 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 45 630 12 14 16 161 706 1 978 3 469 4 242 4 763 4 551 3 871 3 839 3 645 4 110 4 624 3 144 1 573 713 165 31 3
Lékařský potrat (O04) 9 162 0 0 0 22 619 1 486 1 672 1 752 1 749 1 729 131 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 17 530 0 0 0 2 473 1 952 4 121 5 073 4 110 1 654 137 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 29 803 0 0 0 15 1 400 5 141 8 848 8 630 4 775 944 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6 354 0 0 0 1 372 1 075 1 820 1 869 1 001 199 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 67 987 0 0 0 11 1 743 8 836 20 804 23 489 11 246 1 812 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 26 159 0 0 0 0 473 2 776 7 288 9 115 5 295 1 143 64 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 674 0 0 0 0 16 86 207 219 124 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 114 0 0 0 0 36 177 320 342 177 55 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 910 6 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10 799 10 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 11 181 2 236 2 290 2 965 811 519 284 242 271 225 275 181 175 187 188 170 87 48 10 7 2 8
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7 947 0 10 58 120 252 80 77 126 245 381 462 615 741 963 1 186 914 709 586 323 89 10
Břišní a pánevní bolest (R10) 14 944 91 377 1 309 2 002 1 948 1 189 980 907 946 767 538 440 443 523 589 533 473 447 287 137 18
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 401 5 11 18 17 15 18 48 84 130 141 143 165 193 290 340 305 224 160 71 20 3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 48 717 2 782 3 845 1 811 2 254 2 999 908 935 1 018 1 407 1 522 1 495 1 787 2 288 3 248 4 331 4 330 3 879 3 943 2 808 1 015 112
Nitrolební poranění (S06) 27 510 182 1 069 1 134 1 370 1 898 2 140 1 657 1 411 1 550 1 612 1 448 1 454 1 479 1 534 1 587 1 468 1 384 1 505 1 181 389 58
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15 566 1 352 2 228 1 197 1 148 1 129 990 854 702 710 683 592 563 534 521 509 409 408 427 372 206 32
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 10 033 5 373 1 618 1 454 282 223 288 266 395 442 395 494 641 724 767 642 429 326 173 88 8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 16 077 20 116 76 76 56 80 86 80 117 144 174 276 485 778 1 278 1 595 2 039 3 161 3 382 1 805 253
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11 122 2 149 299 457 382 455 586 649 867 969 847 885 994 1 078 904 615 389 333 176 74 12
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 66 278 71 837 1 927 2 435 3 728 4 385 4 236 4 131 5 043 5 159 4 098 4 196 3 983 4 196 4 156 3 561 3 045 3 307 2 541 1 097 146
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 712 176 845 140 82 78 112 108 122 134 131 114 136 103 111 96 82 42 48 39 11 2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 7 368 169 976 310 412 758 501 434 398 476 465 384 366 314 296 294 229 176 198 159 50 3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 11 638 28 83 118 76 154 148 231 307 390 450 522 642 932 1 408 1 835 1 772 1 279 800 360 95 8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 638 1 19 26 41 80 104 101 157 179 180 133 111 127 125 86 69 40 32 19 7 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4 535 182 710 312 223 242 187 167 189 234 263 220 243 247 293 240 233 132 104 79 28 7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9 962 1 286 473 274 209 255 104 134 180 291 348 404 573 712 872 1 108 944 694 639 352 96 14
Řízení antikoncepce (Z30) 1 683 4 0 0 0 24 43 80 216 477 631 164 36 2 2 1 2 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 92 658 92 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 33 819 43 498 393 383 377 313 452 488 995 1 228 1 568 2 376 3 670 5 461 6 777 5 004 2 469 961 295 59 9
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 147 794 1 122 1 398 1 968 1 585 2 449 7 213 15 649 23 887 22 090 10 797 5 397 5 455 6 786 8 610 10 358 9 358 6 554 4 489 2 020 557 52
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 068 239 135 966 63 262 53 155 38 496 54 293 70 491 105 895 125 225 121 116 99 333 86 630 100 682 120 757 160 454 193 924 175 026 135 504 118 845 76 734 28 771 3 680
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 8,3 5,6 1,8 1 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3 2,2 3,3 4,1 4,9 4,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 4,4 2,7 1,3 1,1 1 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,3 2 2,9 2,7 3,5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 1,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 1,8 2,7 3,9 5,7 7 8,6 11,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,3 8,3 4,2 2,6 2 3,1 2,1 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,5 1,8 2,3 2,5 3,2 4,3 5,3 6,8 6,8 5,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,8 2,7 3,8 5,2 5,1 4,9 4,2 2,9 3,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 2,1 3,1 3,6 3,1 2,6 1,7 1,1 0,2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,2 2,1 2,8 4,2 5,6 5,7 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 1,3 1,3 1,8 2,4 2,5 2,4 1,8 1,3 1 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,2
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,4 0,3 0,2
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,7 2,5 2,7 2,3 2,2 1,6 0,6 0,2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,7 2,5 3,6 4,2 4,5 3,9 2,8 1,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,1 0,5 1,2 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,9 1,1 1,6 2,5 4 6,4 8,9 11,2 12,9 13,3 11,4 9,3 7 5,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 1,3 1,6 1,5 1 0,7 0,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 2,6 3,8 2,4 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 3,2 0,9 0,8 1,1 1,6 1,2 1,4 1,5 1,9 2,2 2,6 3,1 3,8 4,7 5,7 6,5 6,7 6,3 5 5 4,8
Anémie (D50-D64) 0,9 1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1,7 2,8 4,3 6,7 8,6 10,1 9,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 1,2 0,6
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,8 0,1 0,3 0,5 1,1 1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,6 2,1 2,8 3,7 5 6,1 7,1 7,3 7 5,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,9 12,4 12,9 5,4 2,7 2,6 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 2 2,2 2,7 3,3 4,2 5,5 8,3 13,5 21,1 28,5 41,9
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,8 2,9 4,3 5,4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 0 0 0 0,3 1,6 0,8 0,7 0,9 0,9 1,2 1,2 1,1 1,1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 1,1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0,8 1,3 1,9 2,8 3,4 1,6 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 0,8 0,9 1,1 1,6 2,2 2,6 3,1 5,2
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,4 1,9 1,5 0,4
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 2,4 2 1,7 1,4 1,6 1,1 0,9 1 1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,9 2,3 2,4 1,9 1,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,5 2,2 3,2 4,2 4,6 4,7 6,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 2,4 1,1 1,3 2,2 2,1 1,2 1,3 1,5 2,1 2,7 3,2 4 4,5 4,8 5 5,9 5,8 5,1 3,9 2,2 2,3
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8 3 3,4 3,5 2,1 1,4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 1,7 1,6 1,4 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2 2,4 3,5 4,3 4,6 4,4 3,2 2,2 2,3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 3,3 3,2 2,7 1,2 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 3 2,2 1,7 1,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,6 2,1 3 4,4 6,4 8,6 10 11,2 13,1
Angina pectoris (I20) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,2 1,5 2,2 2,6 3,1 3,4 2,6 1,6 1,7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,4 2,2 3,1 4 5 5,9 7,9 9,3 10,9 9,8 8,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1 1,8 3,3 5 7,2 9,4 10,4 10,4 8,4 7 8,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,2 1,7 2,6 3,4 4,3 4,6 5 4,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1 1,6 2,7 4,2 6,7 11,2 15,4 20,7 24,5 25,5 22,8 25,5
Selhání srdce (I50) 3,8 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,3 2,2 4,3 7,5 12,3 20 32,4 46,5 55,3 61,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,8 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,3 2,1 3,4 5,1 8,2 12,3 17,8 25,5 35,2 40,4 52,2
Ateroskleróza (I70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 2,8 4,7 6,8 7,8 8,2 8,7 9,6 10,7 17
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,1 1,8 2,1 2,3 2,3 2,4 2,1 1,9 1,4 1,3 1,4 1,5 1,8 1,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 0,3 0,5 1,1 1,7 1,8 0,9 0,8 0,8 1 1,3 1,7 2,3 3,2 4,5 6,5 9,5 11,6 13,2 13,5 13,1 14,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 20,9 13 4,1 2 2,2 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,2 1,7 1,9 2,8 3,5
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 8,1 4 1,5 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 1,2 1,9 2,9 4,3 6,6 10,4 16,6 25,2 37,9 57,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 25 7,1 1,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,8 1,3 2,3 4 7,1 11,1 16,1 19,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0,1 23,4 14,8 2,3 1,6 0,9 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,2 0,4 0,7 1,7 1,4 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,2 1,1 0,7 0,5 0,5 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,7 3,1 4,7 6,4 7,9 9 9,1 8,1 6,4
Astma (J45-J46) 0,4 1,4 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8 0,9 0,6
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,4 1,6 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1 1,5 2,4 3,3 4,3 5 6,2 5,9 6,3 7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 1,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,9 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 1,4 3,5
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,7 2,4 3,3 4,2 4,1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,9 1,5 1 1,2 1,9 2,3 1,7 1,2 1 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,9 2,5 3,8 5,3 7,4 9,2 9,5 11,2
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 0 0,2 1,8 3,8 4 2,5 1,6 1,3 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
Tříselná kýla (K40) 1,8 4,9 2,1 1,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,1 2,6 3 3,4 3,8 4,1 3,1 2,5 1,7 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,3 1 1,8 0,3 0,2 0,3 0,6 1 1,5 1,6 1,8 2 2,1 2,6 2,8 2,8 2,7 2,1 1,6 1,9 1,4
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,2 1 1,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 1 1,3 1,4 1,5 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1,1 1,7 2,2 3 4,1 4 5,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1 1,3 1,5 2,3 3,1 3,1 2,3 1,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,9 2 2 2,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,6 2 2,9 3,5 4,4 4,7 4,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,9 0 0 0 0,2 0,6 1 1,5 2 2,4 2,7 3,1 3,5 3,9 4,9 5,4 6,4 6,4 7,1 7,4 8,2 8,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1 1,5 2,1 2,6 3,4 3,6 4,6 7,5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 2,1 2,2 2,5 1,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 1,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 2,1 3,2 4,2 4,7 7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,8 1,2 0,7 0,6 1,5 1,2 1 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,4 2,3 3,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 1,5 0,4 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,3 1,5 0,8
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 1,1 0,9 0,7 0,8 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,5 2,3 2,7 3,5 3,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 1,7 2,5 3,6 4,3 4,3 3 1,6 0,9 0,4
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,6 2,8 3,3 4,7 6,3 5,5 3 1,5 0,6 0,8
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 0,2 2,4 2,1 1,9 2 2,3 2,8 3 3,3 3 2,4 1,8 1,3 0,6 0,2 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,8 0 0,6 0,7 1,4 2,4 1,4 1,2 1 1,2 1,5 2,1 2,6 3,2 2,8 2,7 2,8 2,6 2,2 1,9 1,5 1,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,5 1,1 0,7 0,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,5 1,9 2,2 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2 1,1 0,6 0
Dorzalgie (M54) 2,9 0 0,1 0,1 0,7 1,2 0,5 0,6 1 1,6 2,1 2,7 3,3 4 3,9 5,2 7,5 10,7 12,5 11,5 9,2 5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,1 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 0,6 0,8 1,2 1,7 2,3 2,9 2,9 2,5 2,3 1,9 1,2 0,7 0,5 0,7 0,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0,1 0,1 0,3 0,9 1,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1 1,3 1,5 1,5 1,8 2,3 2,8 3,2 3,3 2,3 1,7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 10,1 2,4 0,8 0,6 2 1,2 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 1,8 2,4 3 3,6 4,3 4,4 4,2 3,7
Selhání ledvin (N17-N19) 1 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,4 2,2 3,1 4,1 5,4 6,2 6,7 9,3
Urolitiáza (N20-N23) 1,9 0 0 0,1 0,1 0,6 0,9 1,3 1,5 1,7 2 2,4 2,6 3,1 3,5 3,6 3,4 3,1 2,7 2 1,6 0,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,9 2 0,6 0,6 0,6 1,6 0,9 0,6 0,6 0,9 1,4 1,9 2,1 2,7 3,5 4,9 7,3 10,5 15,8 23,3 29,7 36,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,2 2,3 3,5 4,1 3,7 2,5 1,3 0,5 0,6
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 0,8 2,1 2,4 1,9 1,8 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,1 1,5 1,6 1,8 1,7 1,6 0,9 0,7 0,4
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0,1 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,2 0,8 0,9 1 1,3 2 3,4 5,2 5,1 1,9 1,2 1,1 1,2 1,1 0,9 0,8 0,5 0,4
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,3 0,1 0 0 0,3 1,5 3,3 5 5,7 5,3 5,3 5,6 5,7 5,5 5,7 6,8 6,4 5 3 1,2 0,7 0,6
Lékařský potrat (O04) 0,9 0 0 0 0 1,3 2,4 2,4 2,4 1,9 2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,7 0 0 0 0 1 3,2 5,9 6,8 4,6 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,8 0 0 0 0 3 8,5 12,8 11,6 5,3 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 0 0 0 0 0,8 1,8 2,6 2,5 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,4 0 0 0 0 3,8 14,6 30 31,6 12,5 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 1 4,6 10,5 12,3 5,9 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 62,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 97,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 20,3 5,2 5,1 1,7 1,1 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 1,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0 0 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,7 1,9 2,2 2,5 2,4 1,9 1,9
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,4 0,8 0,9 2,2 4,2 4,2 2 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 1,1 1,5 1,9 2,2 3 3,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,6
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 25,2 8,7 3,1 4,7 6,5 1,5 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,6 3,4 4,5 6,4 8,9 12,3 16,8 21,1 22 21,6
Nitrolební poranění (S06) 2,6 1,6 2,4 1,9 2,9 4,1 3,5 2,4 1,9 1,7 1,9 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 3 4,4 6,4 8,9 8,4 11,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,5 12,3 5 2,1 2,4 2,5 1,6 1,2 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1,3 1,8 2,8 4,5 6,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,8 2,8 3,1 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1 1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,9 1,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,9 3,3 6,5 13,5 25,4 39 48,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,3 0,5 1 0,8 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3 1,6 2,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,3 0,6 1,9 3,3 5,1 8,1 7,2 6,1 5,6 5,6 6 5,9 6,2 6 5,8 6,1 7,3 9,6 14,1 19,1 23,7 28,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,6 1,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,5 2,2 0,5 0,9 1,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,1 0,6
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 1,4 1,9 2,7 3,6 4 3,4 2,7 2,1 1,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,6 1,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 1,4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 11,7 1,1 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,2 1,6 1,9 2,2 2,7 2,6 2,1 2,7
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,8 839,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,2 0,4 1,1 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 1,1 1,4 2,3 3,5 5,5 7,5 9,9 10,2 7,8 4,1 2,2 1,3 1,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14 10,2 3,2 3,4 3,3 5,3 11,9 22,6 32,2 24,5 12,6 7,8 8,1 10,2 11,9 15,2 19,2 20,7 19,2 15,2 12,1 10
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 196,2 1 232,1 142,7 91,1 81 117,9 116,1 152,7 168,7 134,5 115,6 124,8 148,9 181,2 221,6 284,4 358,3 428,8 507,5 576,5 622,4 711

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)