8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10 202 810 2 111 935 465 406 268 245 183 198 163 133 172 267 340 577 559 690 791 641 227 21
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7 783 561 1 137 726 530 471 410 278 281 210 191 184 157 262 331 381 368 394 461 332 111 7
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 392 1 11 2 1 4 14 17 16 31 27 35 37 34 40 36 18 28 25 10 5 0
Septikémie (A40-A41) 11 862 218 352 201 146 155 76 105 117 170 202 294 341 707 1 046 1 534 1 678 1 451 1 574 1 051 397 47
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 104 0 0 0 0 1 3 15 13 28 19 8 10 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 26 393 1 016 2 131 1 610 1 001 1 638 1 410 1 230 1 129 1 276 1 043 980 1 062 1 424 1 820 1 964 1 672 1 350 1 386 894 324 33
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 18 013 0 0 4 6 6 5 26 47 153 286 484 873 1 515 2 755 3 573 3 304 2 199 1 763 843 162 9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10 429 0 0 2 3 0 8 5 17 43 102 223 426 953 1 967 2 473 2 016 1 214 693 223 59 2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 6 168 1 0 4 6 15 25 52 62 109 133 159 231 351 594 789 873 856 941 698 243 26
Zhoubný novotvar prsu (C50) 9 740 0 0 0 0 2 0 64 158 342 511 807 765 1 136 1 487 1 641 1 352 744 473 197 60 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 5 300 0 0 0 0 0 11 45 133 257 283 337 365 592 810 918 676 400 311 137 21 4
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2 943 0 0 8 2 1 12 24 32 74 114 241 265 357 488 514 365 247 136 57 6 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 7 643 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18 62 278 768 1 425 1 923 1 534 805 525 244 56 2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 10 160 0 1 0 8 8 6 10 27 48 72 110 310 672 1 431 2 033 1 943 1 499 1 286 543 149 4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 54 593 147 961 767 509 546 482 640 821 1 240 1 690 2 233 3 343 5 712 8 169 9 430 7 607 5 018 3 462 1 403 382 31
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 462 0 1 1 0 6 44 112 146 176 134 139 96 103 112 160 121 50 42 14 5 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4 483 1 4 3 11 10 9 25 33 43 80 89 273 486 751 1 036 761 504 279 74 11 0
Leiomyom dělohy (D25) 10 393 0 0 0 0 0 25 87 332 1 037 2 472 3 148 1 844 564 405 238 164 48 24 4 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 34 459 285 487 532 515 731 924 1 082 1 376 1 893 2 061 2 088 2 250 3 033 3 912 4 636 3 614 2 351 1 692 763 213 21
Anémie (D50-D64) 10 637 134 115 109 63 109 73 96 105 171 253 316 385 464 792 1 270 1 316 1 443 1 699 1 161 517 46
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 811 80 331 390 224 183 75 82 119 149 185 160 191 266 400 486 440 414 349 211 72 4
Diabetes mellitus (E10-E14) 20 991 2 127 258 470 502 392 359 378 533 651 871 1 144 1 754 2 371 2 966 2 652 2 058 1 986 1 174 317 26
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 40 145 1 161 4 365 2 638 1 315 1 239 890 992 1 058 1 457 1 438 1 499 1 622 2 085 2 500 2 994 2 733 2 647 3 243 2 748 1 318 203
Demence (F00-F03) 1 919 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14 37 61 112 236 301 449 469 202 31
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 8 986 6 0 0 203 848 592 575 747 1 026 1 063 957 849 858 586 354 206 62 36 11 7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3 114 0 7 4 50 452 538 454 458 327 208 135 107 100 79 68 35 37 26 27 2 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 504 0 1 3 30 135 320 458 491 513 371 294 256 242 154 117 66 23 18 10 2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3 094 17 42 4 32 105 111 135 159 267 272 324 400 387 299 224 126 85 64 31 10 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 16 068 99 643 1 267 1 383 1 562 1 015 878 957 1 082 1 037 942 819 819 667 611 603 533 573 417 149 12
Alzheimerova nemoc (G30) 1 290 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 34 44 98 175 226 311 296 90 7
Roztroušená skleróza (G35) 3 101 0 0 3 16 73 131 225 249 352 367 375 345 371 250 223 89 22 10 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 15 872 300 1 033 965 749 755 705 728 788 974 1 082 989 992 1 070 1 123 1 080 852 662 602 328 87 8
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 7 579 0 2 1 6 3 5 32 39 88 127 179 279 490 802 1 077 1 200 1 170 1 128 683 246 22
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 35 066 285 612 973 1 124 1 067 866 1 040 1 414 2 169 2 361 2 438 2 694 3 394 3 597 3 808 2 956 2 069 1 427 607 153 12
Katarakta (H25-H26, H28) 6 122 12 34 15 15 11 22 21 26 37 68 104 127 253 420 865 1 077 1 104 1 190 571 144 6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 17 085 189 743 791 369 298 260 321 380 480 574 680 886 1 391 1 904 2 403 2 153 1 557 1 124 464 105 13
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 17 761 419 1 595 1 627 547 414 392 464 669 821 867 973 1 075 1 353 1 568 1 630 1 322 963 675 324 56 7
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 18 442 3 6 22 69 172 49 95 171 303 516 718 857 1 394 1 908 2 479 2 456 2 421 2 485 1 612 640 66
Angina pectoris (I20) 9 567 0 0 0 2 0 0 4 20 77 124 296 583 1 002 1 368 1 772 1 571 1 261 976 423 81 7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 24 188 0 0 0 1 1 6 25 80 317 539 1 128 1 594 2 385 3 337 3 920 3 247 2 693 2 751 1 568 537 59
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 26 128 0 0 0 0 0 5 11 21 134 287 664 1 210 2 402 3 700 4 988 4 632 3 547 2 802 1 296 390 39
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 9 088 5 6 4 0 35 71 111 153 235 363 430 394 636 977 1 297 1 218 1 096 1 079 704 251 23
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 47 583 48 38 62 135 204 276 299 377 646 859 1 034 1 689 3 054 5 308 7 666 7 833 6 888 6 329 3 671 1 058 109
Selhání srdce (I50) 45 990 3 4 2 1 6 24 39 60 147 280 503 886 1 828 3 595 5 663 6 586 7 134 8 933 7 103 2 882 311
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 50 275 12 22 32 10 48 78 153 201 430 731 1 075 1 700 3 026 4 923 7 247 7 537 7 015 7 817 5 654 2 324 240
Ateroskleróza (I70) 24 967 0 0 0 1 2 4 7 22 46 137 437 811 2 243 4 028 5 280 4 168 2 947 2 558 1 578 627 71
Varixy dolních končetin (I83) 14 304 0 0 0 0 44 161 415 954 1 565 1 631 1 540 1 526 1 686 1 621 1 281 747 408 367 258 91 9
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 37 216 44 251 615 874 901 606 649 645 1 038 1 141 1 376 1 736 2 634 3 919 4 981 5 039 4 258 3 744 2 069 634 62
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 17 380 2 512 6 249 2 352 926 1 054 547 398 431 459 277 211 216 239 286 285 225 212 249 172 66 14
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 32 171 1 027 2 417 1 194 576 491 343 397 521 640 619 651 893 1 481 2 240 3 102 3 195 3 258 3 999 3 344 1 567 216
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 15 400 3 202 3 697 854 238 176 107 106 103 154 134 143 198 334 512 714 870 945 1 217 1 128 506 62
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 26 199 13 12 171 9 533 1 191 804 644 448 426 387 196 131 70 84 48 30 12 6 1 2 1 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 14 024 26 111 278 348 949 996 1 037 1 202 1 556 1 269 1 100 1 054 1 111 1 118 910 537 235 141 38 6 2
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 17 467 75 108 27 22 19 14 18 27 54 96 257 493 1 251 2 534 3 242 3 011 2 470 2 167 1 226 328 28
Astma (J45-J46) 5 003 149 451 372 318 224 157 150 157 250 236 239 272 305 317 385 309 297 262 115 37 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 17 667 157 214 148 117 232 299 244 297 362 463 570 775 1 436 2 176 2 848 2 450 1 921 1 681 901 339 37
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 4 047 18 173 308 290 525 513 358 301 268 205 142 152 173 174 156 105 90 66 23 7 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 429 70 332 292 148 106 198 206 195 218 226 201 208 217 244 192 151 97 63 52 13 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 438 270 97 147 153 167 125 100 119 175 181 227 229 329 373 410 392 336 285 232 82 9
Peptický vřed (K25-K28) 6 147 1 0 8 18 24 80 116 104 197 209 260 379 484 583 796 687 679 774 524 208 16
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 21 422 233 475 730 987 1 236 1 144 841 856 887 859 822 901 1 092 1 449 1 786 1 838 1 789 1 773 1 248 445 31
Nemoci appendixu (K35-K38) 13 718 3 122 1 056 1 974 2 012 1 689 1 255 1 015 1 006 698 501 420 442 474 414 241 196 121 58 20 1
Tříselná kýla (K40) 19 848 605 988 672 131 190 410 462 688 1 060 1 156 1 098 1 394 1 803 2 216 2 341 1 921 1 315 909 370 114 5
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 17 195 45 480 1 010 139 105 215 420 777 1 367 1 352 1 203 1 363 1 597 1 986 1 982 1 481 811 517 257 78 10
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6 529 0 37 114 586 941 655 603 640 576 482 336 271 245 296 265 176 146 99 43 17 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 070 133 174 160 184 262 283 239 184 166 157 146 152 174 219 270 297 283 304 206 67 10
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 8 738 116 239 99 40 66 94 120 184 254 289 316 387 595 840 1 089 982 920 1 028 718 323 39
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6 361 0 1 3 2 1 10 34 74 140 220 276 330 532 775 924 865 764 807 464 129 10
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 12 381 115 88 74 99 209 354 540 664 1 102 1 116 1 047 1 082 1 133 1 240 1 153 815 581 523 311 128 7
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8 924 83 441 477 386 231 113 105 114 123 159 165 292 460 861 1 114 1 075 921 969 585 215 35
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 992 0 0 0 0 1 7 31 70 201 306 417 556 718 744 568 235 90 42 6 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5 081 46 61 52 87 93 84 116 160 252 244 318 392 597 660 671 549 328 229 114 26 2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 33 691 1 6 13 90 309 610 1 083 1 616 2 264 2 309 2 241 2 337 3 149 3 967 4 245 3 434 2 460 2 036 1 094 400 27
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7 980 4 7 14 24 54 67 121 137 218 288 306 394 581 885 1 127 1 074 963 825 599 257 35
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 10 959 0 38 50 71 133 173 328 496 818 915 982 982 1 076 1 175 1 156 862 695 551 331 115 12
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 9 805 112 175 269 179 186 204 225 268 348 355 384 468 609 816 1 128 1 040 903 1 083 724 298 31
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 12 271 203 592 410 299 682 808 669 557 676 534 555 630 816 1 048 1 099 885 650 601 383 154 20
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 7 624 194 256 134 170 299 423 374 305 481 393 486 526 624 648 646 516 408 401 237 97 6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 8 672 120 408 417 409 434 296 298 320 448 369 400 451 514 611 687 672 553 603 464 186 12
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 21 277 1 1 0 4 19 36 49 109 226 433 662 1 158 2 154 3 453 4 480 3 933 2 667 1 463 364 63 2
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 24 827 0 0 0 1 8 14 20 48 146 367 742 1 326 2 505 3 793 5 576 5 323 3 255 1 352 315 33 3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 20 154 0 2 10 157 1 079 1 395 1 369 1 552 2 284 2 356 2 157 2 073 2 050 1 652 1 215 561 190 47 5 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 20 523 7 284 480 741 1 140 882 827 802 1 087 1 282 1 412 1 765 2 256 2 052 2 059 1 375 936 662 348 117 9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 775 13 35 25 52 54 63 96 73 100 116 129 105 142 190 219 168 100 74 17 4 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6 211 5 67 76 318 320 77 39 95 205 309 361 471 659 704 854 680 522 289 136 23 1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 16 383 0 0 0 5 57 128 294 757 1 369 1 629 1 592 1 703 2 066 1 812 1 902 1 341 941 576 176 34 1
Dorzalgie (M54) 32 994 1 18 52 357 636 284 437 844 1 559 1 731 1 922 2 327 3 040 3 158 3 845 3 824 3 570 3 220 1 762 380 27
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 15 947 9 264 226 240 388 394 449 568 1 097 1 434 1 667 1 876 2 151 1 911 1 519 943 445 237 104 22 3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 12 912 5 51 172 460 482 254 305 391 606 727 826 973 1 143 1 243 1 354 1 211 1 019 993 546 141 10
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 18 456 1 169 1 149 538 309 1 009 956 746 631 784 691 736 780 1 071 1 450 1 688 1 584 1 169 1 153 637 193 13
Selhání ledvin (N17-N19) 10 779 18 23 30 42 55 67 126 151 221 319 341 463 742 1 180 1 576 1 569 1 326 1 337 834 333 26
Urolitiáza (N20-N23) 20 840 7 14 32 77 297 631 855 1 199 1 608 1 795 1 696 1 798 2 159 2 601 2 361 1 792 966 619 255 74 4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 31 291 248 317 373 283 833 651 517 575 800 1 114 1 297 1 376 1 914 2 605 3 323 3 354 3 315 3 895 2 998 1 351 152
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 9 981 0 0 0 0 1 1 1 6 4 34 91 301 903 1 806 2 491 2 202 1 285 655 168 30 2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 13 429 85 1 091 1 476 905 851 728 566 525 646 571 582 621 768 1 084 1 050 811 550 352 127 38 2
Nemoci prsu (N60-N64) 2 943 8 4 1 25 152 258 245 336 464 364 304 210 197 136 108 70 35 19 4 3 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 591 0 7 11 30 316 554 644 606 669 576 422 236 164 91 91 78 41 34 12 8 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 21 088 1 2 3 110 401 645 740 1 118 2 051 3 051 4 339 3 790 1 569 966 868 596 402 250 134 49 3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 48 896 7 29 11 157 797 2 182 3 982 4 724 5 254 4 426 3 954 3 814 3 818 4 577 4 968 3 459 1 704 785 208 38 2
Lékařský potrat (O04) 10 403 0 0 0 34 718 1 748 1 947 2 092 1 983 1 756 123 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 17 763 0 0 0 2 547 1 917 4 171 5 231 4 243 1 510 137 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 33 026 0 0 0 6 1 654 5 688 9 681 9 779 5 244 918 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6 877 0 0 0 0 402 1 138 2 052 2 110 1 008 158 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 67 642 0 0 0 2 1 856 8 774 20 734 23 680 11 011 1 538 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 26 621 0 0 0 3 538 2 810 7 637 9 426 5 226 924 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 997 0 0 0 1 24 112 343 313 175 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 004 0 0 0 1 45 164 264 297 166 58 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 7 026 7 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9 535 9 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 12 526 2 640 2 637 3 010 923 638 355 304 296 266 248 217 205 207 216 177 103 50 24 8 2 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 9 536 0 8 55 132 235 80 97 157 298 461 570 664 982 1 153 1 287 1 187 870 788 387 108 17
Břišní a pánevní bolest (R10) 18 106 112 446 1 389 2 332 2 291 1 439 1 221 1 036 1 075 829 671 555 606 727 798 768 613 646 376 163 13
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3 679 4 29 27 45 45 61 77 97 154 232 237 253 386 484 550 416 262 188 95 32 5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 55 957 2 982 4 277 2 049 2 510 3 314 1 067 1 068 1 199 1 541 1 595 1 684 2 109 2 827 3 860 4 942 4 847 4 548 4 852 3 369 1 192 125
Nitrolební poranění (S06) 30 897 228 1 198 1 270 1 557 2 156 2 422 1 857 1 583 1 818 1 714 1 587 1 579 1 719 1 850 1 769 1 554 1 383 1 752 1 309 525 67
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 16 981 1 326 2 463 1 208 1 160 1 332 1 155 964 746 874 734 600 642 603 583 502 462 422 530 423 223 29
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 10 287 3 399 1 611 1 437 337 244 274 303 411 429 398 494 707 757 749 643 407 388 223 64 9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 25 111 22 108 88 103 101 92 85 108 142 179 239 422 765 1 312 1 930 2 401 3 329 5 548 5 298 2 519 320
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11 674 4 127 260 434 350 468 648 712 917 848 838 873 1 091 1 100 1 027 711 480 399 261 113 13
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 72 137 80 822 2 000 2 431 4 168 4 902 4 488 4 457 5 479 5 111 4 590 4 220 4 466 4 345 4 462 3 938 3 556 4 140 3 118 1 222 142
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 861 173 885 168 75 76 112 124 124 159 127 176 109 126 110 92 73 47 56 40 9 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 8 301 158 1 156 248 431 897 559 522 479 552 560 493 400 397 309 293 220 183 242 146 51 5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 13 954 39 115 110 103 172 195 247 283 489 489 536 719 1 092 1 703 2 297 1 992 1 566 1 106 534 155 12
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 109 1 19 30 49 119 158 160 219 217 217 171 153 132 142 111 70 50 50 27 12 2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4 331 178 764 292 195 191 157 160 166 263 198 188 222 271 243 275 176 145 119 89 33 6
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9 816 1 201 444 215 214 201 124 130 176 322 358 380 518 783 956 1 100 958 668 634 334 91 9
Řízení antikoncepce (Z30) 2 036 1 0 0 0 19 60 117 258 620 747 169 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 93 067 93 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 34 827 65 369 274 266 271 302 417 592 982 1 314 1 465 2 350 3 989 6 049 7 031 5 116 2 509 1 049 330 83 4
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 155 959 1 130 1 449 2 005 1 599 2 662 7 603 16 709 25 492 22 946 9 963 5 379 5 653 7 385 9 516 10 938 9 754 7 080 5 445 2 453 751 47
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 270 395 136 951 68 858 55 672 41 412 59 638 77 167 112 977 135 193 129 581 100 012 94 587 105 904 140 803 183 582 218 431 193 061 152 820 140 909 87 535 31 935 3 367
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 7,5 4,7 1,7 1 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1,2 2,3 3,3 4,9 5,2 4,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 5,2 2,5 1,3 1,1 1 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,3 1,9 2,6 2,5 1,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Septikémie (A40-A41) 1,1 2 0,8 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 1 1,4 2,3 3,6 4,7 6,6 8,1 9,1 9,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,5 9,4 4,7 2,9 2,2 3,5 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,4 1,6 2,1 2,5 3 3,6 4,4 5,9 6,9 7,4 6,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 2,2 3,8 5,4 7,1 7,2 7,4 6,5 3,7 1,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,4 2,7 3,7 4,3 4 2,9 1,7 1,3 0,4
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 1,9 2,8 4 5,4 5,6 5,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 1,2 1,6 2 2,5 2,9 2,4 2 1,5 1,4 0,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 0,5 0,8
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4 0,1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 2 2,9 3,3 2,6 2,2 1,9 1,3 0,4
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1 2 3,1 4,2 4,9 5,4 4,2 3,4 0,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,2 1,4 2,1 1,4 1,1 1,2 0,8 0,9 1,1 1,3 2,1 3,2 5,1 8,2 11,2 14,2 16,3 16,4 14,6 10,8 8,7 6,1
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1 1,6 1,6 1,6 1,2 0,6 0,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 3 4,5 2,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,3 2,6 1,1 0,9 1,1 1,6 1,5 1,5 1,8 2 2,5 3 3,4 4,4 5,4 7 7,7 7,7 7,1 5,9 4,9 4,1
Anémie (D50-D64) 1 1,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1,1 1,9 2,8 4,7 7,2 9 11,8 9,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 1,5 1,6 1,6 0,8
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 0 0,3 0,5 1 1,1 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 1,3 1,7 2,5 3,3 4,5 5,7 6,7 8,4 9,1 7,3 5,1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,8 10,7 9,6 4,7 2,8 2,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5 3 3,4 4,5 5,8 8,6 13,7 21,2 30,2 40,1
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,9 3,6 4,6 6,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 0,1 0 0 0,4 1,8 0,9 0,8 1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,2 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 1 0,8 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0,9 1,4 2,3 3 3,3 1,6 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 1,7 2,4 3,2 3,4 2,4
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,3 2,3 2,1 1,4
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 2,8 2,3 1,7 1,6 1,6 1,1 1 1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 2,2 2,5 2,5 2 1,6
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,6 2,6 3,8 4,8 5,3 5,6 4,3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,3 2,6 1,4 1,7 2,4 2,3 1,4 1,5 1,9 2,3 2,9 3,5 4,1 4,9 4,9 5,7 6,3 6,8 6 4,7 3,5 2,4
Katarakta (H25-H26, H28) 0,6 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,3 2,3 3,6 5 4,4 3,3 1,2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,6 1,7 1,6 1,4 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,4 2 2,6 3,6 4,6 5,1 4,7 3,6 2,4 2,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,7 3,9 3,5 2,9 1,2 0,9 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 2,8 2,5 1,3 1,4
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,8 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,3 2 2,6 3,7 5,3 7,9 10,5 12,4 14,6 13
Angina pectoris (I20) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,4 1,9 2,7 3,4 4,1 4,1 3,3 1,9 1,4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2,4 3,4 4,6 5,9 6,9 8,8 11,6 12,1 12,3 11,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,8 3,5 5,1 7,5 9,9 11,6 11,8 10 8,9 7,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,3 2 2,6 3,6 4,6 5,4 5,7 4,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,5 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,5 2,6 4,4 7,3 11,5 16,8 22,5 26,7 28,3 24,2 21,5
Selhání srdce (I50) 4,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,4 2,6 4,9 8,5 14,1 23,3 37,7 54,8 65,9 61,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,8 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,5 2,6 4,4 6,8 10,9 16,1 22,9 33 43,6 53,2 47,4
Ateroskleróza (I70) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,2 3,2 5,5 8 8,9 9,6 10,8 12,2 14,3 14
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,3 1,7 2 2,2 2,3 2,4 2,2 1,9 1,6 1,3 1,5 2 2,1 1,8
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,5 0,4 0,6 1,1 1,9 1,9 1 0,9 0,8 1,1 1,4 2 2,6 3,8 5,4 7,5 10,8 13,9 15,8 15,9 14,5 12,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 23,2 13,8 4,2 2 2,2 0,9 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,3 1,5 2,8
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,1 9,5 5,3 2,1 1,2 1 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,4 2,1 3,1 4,7 6,8 10,6 16,9 25,8 35,8 42,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,5 29,5 8,2 1,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,9 3,1 5,1 8,7 11,6 12,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,5 0,1 26,9 16,9 2,6 1,7 1 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 0,2 0,2 0,5 0,7 2 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,1 0,8 0,6 0,3 0,1 0,4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,8 3,5 4,9 6,4 8,1 9,1 9,5 7,5 5,5
Astma (J45-J46) 0,5 1,4 1 0,7 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 1 1,1 0,9 0,8 0,2
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,7 1,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,2 2,1 3 4,3 5,2 6,3 7,1 6,9 7,8 7,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,8 1,9 1,8
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,2 1,5 2,2 3,3 4 4,8 3,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 2,1 1 1,3 2,1 2,6 1,8 1,2 1,1 1 1,1 1,2 1,4 1,6 2 2,7 3,9 5,8 7,5 9,6 10,2 6,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,3 1,9 4,3 4,3 2,7 1,8 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,2
Tříselná kýla (K40) 1,9 5,6 2,2 1,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 2,1 2,6 3 3,5 4,1 4,3 3,8 2,9 2,6 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,4 1,1 1,8 0,3 0,2 0,3 0,6 1 1,5 1,7 1,7 2,1 2,3 2,7 3 3,2 2,6 2,2 2 1,8 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0,1 0,2 1,3 2 1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,6 1,5 2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,8 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,6 2,1 3 4,3 5,5 7,4 7,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,4 1,9 2,5 3,4 3,6 3 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 2,2 2,4 2,9 1,4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,8 1 0,8 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2 1,7 2,3 3 4,1 4,5 4,9 6,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1 0,9 0,5 0,3 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 0,9 1 1,2 1,1 1 0,9 0,6 0,4
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,2 0 0 0 0,2 0,7 1 1,5 2,1 2,4 2,8 3,2 3,6 4,5 5,4 6,4 7,3 8 8,6 8,4 9,2 5,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 1,2 1,7 2,3 3,1 3,5 4,6 5,9 6,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 2,3 2,3 2,6 2,6 2,4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,9 1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,7 2,2 3 4,6 5,6 6,8 6,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 1,9 1,3 0,7 0,6 1,4 1,3 1 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,5 3 3,5 4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 1,8 0,6 0,2 0,4 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1,1 1,3 1,7 1,8 2,2 1,2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 1,1 0,9 0,7 0,9 0,9 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 1 1,4 1,8 2,5 3,6 4,3 2,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,8 3,1 4,7 6,7 8,4 8,7 6,2 2,8 1,4 0,4
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 2 3,6 5,2 8,4 11,4 10,6 5,7 2,4 0,8 0,6
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 0,3 2,3 2,2 2 2 2,5 2,9 3,1 3,2 3 2,3 1,8 1,2 0,6 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 0,1 0,6 0,9 1,6 2,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,6 2 2,7 3,2 2,8 3,1 2,9 3,1 2,8 2,7 2,7 1,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,6 0 0,1 0,1 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,3 1,5 1,7 1,2 1 0,5 0,2
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,6 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 1,5 2 2,3 2,6 3 2,5 2,9 2,9 3,1 2,4 1,4 0,8 0,2
Dorzalgie (M54) 3,1 0 0 0,1 0,8 1,3 0,4 0,6 1,1 1,7 2,1 2,8 3,6 4,4 4,3 5,8 8,2 11,7 13,6 13,6 8,7 5,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,1 0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 0,6 0,7 1,2 1,8 2,4 2,9 3,1 2,6 2,3 2 1,5 1 0,8 0,5 0,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,2 0 0,1 0,3 1 1 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 1,7 2 2,6 3,3 4,2 4,2 3,2 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 10,8 2,5 1 0,7 2,1 1,5 1,1 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 1,5 2 2,5 3,4 3,8 4,9 4,9 4,4 2,6
Selhání ledvin (N17-N19) 1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,1 1,6 2,4 3,4 4,3 5,6 6,4 7,6 5,1
Urolitiáza (N20-N23) 2 0,1 0 0,1 0,2 0,6 1 1,2 1,6 1,7 2,2 2,4 2,7 3,1 3,6 3,6 3,8 3,2 2,6 2 1,7 0,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 2,3 0,7 0,7 0,6 1,8 1 0,7 0,8 0,9 1,4 1,9 2,1 2,8 3,6 5 7,2 10,8 16,4 23,1 30,9 30
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,3 2,5 3,8 4,7 4,2 2,8 1,3 0,7 0,4
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 0,8 2,4 2,6 1,9 1,8 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,5 1 0,9 0,4
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0,1 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0,1 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 0 0 0 0,2 0,9 1 1,1 1,5 2,2 3,8 6,2 5,8 2,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1 1,1 0,6
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,6 0,1 0,1 0 0,3 1,7 3,4 5,7 6,2 5,7 5,4 5,7 5,8 5,5 6,3 7,5 7,4 5,6 3,3 1,6 0,9 0,4
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0,1 1,5 2,8 2,8 2,7 2,1 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,7 0 0 0 0 1,2 3 6 6,9 4,6 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,1 0 0 0 0 3,5 9 13,8 12,8 5,7 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,9 1,8 2,9 2,8 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,4 0 0 0 0 3,9 13,8 29,6 31 11,9 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,5 0 0 0 0 1,1 4,4 10,9 12,4 5,6 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 64,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 24,4 5,8 5,3 2 1,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 0 0 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1 1,4 1,6 1,9 2,5 2,8 3,3 3 2,5 3,4
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,7 1 1 2,5 5 4,9 2,3 1,7 1,4 1,2 1 1 0,8 0,9 1 1,2 1,6 2 2,7 2,9 3,7 2,6
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,3 27,5 9,4 3,6 5,4 7 1,7 1,5 1,6 1,7 2 2,4 3,2 4,1 5,3 7,4 10,4 14,9 20,5 26 27,3 24,7
Nitrolební poranění (S06) 2,9 2,1 2,6 2,3 3,4 4,6 3,8 2,6 2,1 2 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,7 3,3 4,5 7,4 10,1 12 13,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,6 12,2 5,4 2,1 2,5 2,8 1,8 1,4 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,8 1 1,4 2,2 3,3 5,1 5,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,9 2,9 3,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1 1,1 1,4 1,3 1,6 1,7 1,5 1,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 1,8 2,9 5,1 10,9 23,4 40,8 57,6 63,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,3 0,5 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 1 1 1,2 1,3 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 2 2,6 2,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,9 0,7 1,8 3,6 5,2 8,8 7,7 6,4 5,8 5,9 6,3 6,6 6,4 6,4 6 6,7 8,4 11,6 17,5 24 28 28,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,6 2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 1,5 2,6 0,4 0,9 1,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 1 1,1 1,2 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 3,5 4,3 5,1 4,7 4,1 3,5 2,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,6 1,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 11,1 1 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,3 1,7 2 2,2 2,7 2,6 2,1 1,8
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,8 858,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,3 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 2,1 3,6 5,7 8,3 10,6 10,9 8,2 4,4 2,5 1,9 0,8
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14,8 10,4 3,2 3,6 3,4 5,6 12 23,8 33,4 24,8 12,2 7,7 8,6 10,6 13,1 16,5 20,9 23,1 23 18,9 17,2 9,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 215,7 1 263,6 151,9 98,9 89,2 126,5 121,6 161,2 177,2 140 122,9 135,9 161,6 202,7 252,1 328,9 413,1 499,3 594,8 674,8 730,6 665,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)