8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 8 695 784 1 736 799 483 389 231 198 141 145 153 138 161 209 294 434 579 542 557 518 171 33
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7 319 435 936 637 537 458 326 277 259 226 230 191 159 176 295 423 456 425 426 315 112 20
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 295 2 5 1 1 6 9 17 27 24 32 17 27 36 23 19 12 13 16 3 5 0
Septikémie (A40-A41) 10 245 110 188 120 98 117 53 85 105 172 219 240 333 454 878 1 305 1 555 1 399 1 267 1 060 411 76
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 104 0 0 0 1 0 1 13 11 22 19 13 11 5 5 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 24 314 926 1 752 1 345 994 1 412 1 071 1 029 942 988 1 092 906 1 105 1 156 1 533 1 813 1 967 1 497 1 346 999 370 71
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 12 207 0 0 0 1 5 9 9 44 104 211 345 681 939 1 598 2 243 2 392 1 780 1 072 600 158 16
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8 864 0 1 5 2 0 5 4 18 36 77 126 345 624 1 435 2 126 2 038 1 162 553 234 62 11
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 6 488 0 1 1 1 11 10 41 49 111 146 193 217 306 546 847 1 064 983 915 727 292 27
Zhoubný novotvar prsu (C50) 9 141 0 0 0 0 0 6 58 145 322 570 840 820 810 1 237 1 515 1 391 814 394 176 38 5
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 3 999 0 0 0 0 0 8 26 85 129 208 266 300 445 598 648 557 395 190 120 23 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2 255 0 0 0 4 7 6 22 31 46 80 114 201 264 408 426 309 211 80 35 10 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 6 130 0 1 0 0 1 0 1 1 1 16 48 228 539 1 051 1 534 1 331 707 427 184 56 4
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 8 742 0 2 2 4 3 3 10 11 37 53 124 241 504 1 035 1 753 1 965 1 457 917 503 110 8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 41 971 98 582 522 340 358 299 388 522 921 1 325 1 698 2 584 3 696 6 013 7 504 6 671 4 340 2 462 1 258 348 42
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 646 0 0 0 0 5 62 149 185 189 175 128 102 97 127 153 120 91 38 21 4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 390 0 1 4 9 10 4 14 28 43 65 87 233 312 465 673 674 447 233 76 11 1
Leiomyom dělohy (D25) 8 814 0 0 0 0 3 27 85 297 765 2 207 2 712 1 575 418 278 228 129 70 14 5 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 30 458 458 405 460 472 648 700 949 1 114 1 532 2 026 1 979 2 209 2 279 3 209 3 806 3 663 2 287 1 307 743 180 32
Anémie (D50-D64) 10 128 87 80 89 56 105 60 93 98 166 290 313 312 417 692 1 037 1 465 1 447 1 475 1 241 522 83
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 066 69 302 313 195 134 71 89 95 109 122 124 168 203 330 402 446 335 281 221 51 6
Diabetes mellitus (E10-E14) 16 766 5 130 244 428 446 329 341 347 400 573 776 1 010 1 163 1 684 2 255 2 267 1 800 1 326 914 288 40
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 35 957 1 175 4 266 2 253 1 288 1 007 657 816 901 1 060 1 292 1 304 1 469 1 485 2 074 2 484 2 787 2 577 2 787 2 671 1 343 261
Demence (F00-F03) 2 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 18 33 67 144 220 342 451 477 214 37
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 7 586 4 2 3 215 760 416 455 596 785 915 846 767 636 508 365 189 75 33 13 2 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2 770 2 8 4 61 483 386 393 372 271 169 128 103 82 79 71 58 40 32 22 6 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 429 0 0 3 16 146 306 428 456 458 428 286 267 221 172 110 63 35 23 9 2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 855 12 31 3 25 119 99 121 160 203 317 299 360 327 244 217 142 79 55 30 11 1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 15 042 71 491 1 011 1 296 1 588 1 006 894 797 961 1 059 832 830 673 625 598 621 581 514 406 166 22
Alzheimerova nemoc (G30) 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 26 66 163 250 283 278 85 7
Roztroušená skleróza (G35) 2 624 0 0 1 7 67 101 160 192 277 314 320 350 250 264 191 97 24 7 2 0 0
Epilepsie (G40, G41) 14 509 293 916 950 737 695 560 622 745 827 1 058 985 874 848 968 944 833 680 524 329 104 17
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6 136 0 2 0 3 9 15 23 40 63 111 168 243 336 605 859 1 098 876 815 645 204 21
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 34 217 234 528 792 1 026 1 039 690 956 1 217 1 948 2 637 2 676 3 040 3 106 3 568 3 713 3 234 1 994 1 149 512 138 20
Katarakta (H25-H26, H28) 4 059 5 26 23 12 16 16 14 15 28 60 86 98 135 336 537 800 726 607 403 109 7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 15 680 180 730 795 347 284 252 233 266 394 539 625 830 1 134 1 622 2 222 2 173 1 578 863 498 105 10
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 15 731 334 1 285 1 266 498 333 281 352 459 737 947 861 1 020 1 090 1 352 1 488 1 391 954 657 340 74 12
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 12 694 2 6 19 64 173 40 61 93 171 370 507 681 722 1 140 1 630 2 026 1 717 1 604 1 175 426 67
Angina pectoris (I20) 6 656 0 0 0 0 0 0 3 10 42 120 230 434 605 907 1 204 1 176 932 646 294 47 6
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 20 907 0 0 0 1 3 6 16 82 221 582 963 1 453 1 848 2 736 3 301 3 133 2 618 2 049 1 415 426 54
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 23 343 0 1 0 0 5 4 15 35 119 317 654 1 170 1 857 3 177 4 490 4 579 3 406 2 133 1 024 302 55
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 447 10 2 1 3 30 80 97 128 227 360 407 421 565 880 1 191 1 292 1 029 936 560 210 18
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 44 175 61 30 66 113 163 186 256 347 553 892 1 121 1 770 2 650 4 542 7 023 8 259 6 621 5 119 3 222 1 044 137
Selhání srdce (I50) 39 645 4 4 1 0 15 34 43 77 125 258 455 843 1 396 2 662 4 726 6 270 6 456 7 089 6 111 2 598 478
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 37 241 22 41 20 21 24 60 110 178 349 619 860 1 358 1 854 3 333 4 859 6 216 5 741 5 183 4 257 1 841 295
Ateroskleróza (I70) 20 825 0 0 0 0 2 2 5 15 45 130 350 787 1 477 3 031 4 481 4 125 2 721 1 913 1 194 470 77
Varixy dolních končetin (I83) 14 736 0 0 0 0 24 148 394 794 1 466 1 990 1 703 1 752 1 610 1 600 1 422 823 471 284 180 62 13
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 30 361 23 141 530 722 746 408 512 522 734 988 1 074 1 417 1 817 2 838 4 249 4 577 3 904 2 830 1 650 574 105
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 17 205 2 498 6 154 1 985 802 842 423 355 333 348 267 201 217 250 288 405 477 423 414 354 142 27
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 28 290 908 1 753 631 260 265 179 214 306 392 538 521 713 1 055 1 943 2 665 3 315 3 311 3 590 3 503 1 836 392
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 16 860 3 569 3 163 562 138 107 75 75 83 124 112 131 200 301 536 886 1 142 1 357 1 666 1 615 849 169
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 18 607 4 8 498 6 472 926 605 485 400 311 318 212 89 80 75 64 33 26 6 0 0 1 2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 910 26 108 192 217 685 701 921 1 099 1 289 1 462 1 143 1 167 978 1 017 887 587 263 97 58 13 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 16 110 10 24 16 15 14 24 9 17 37 83 188 431 811 2 083 3 277 3 289 2 498 1 695 1 170 366 53
Astma (J45-J46) 3 540 62 184 219 168 110 84 110 97 122 168 180 176 236 269 317 343 270 242 134 40 9
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14 381 135 192 89 95 176 184 252 217 308 354 459 535 881 1 607 2 233 2 350 1 742 1 288 882 331 71
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 774 27 175 306 261 519 394 355 231 231 223 154 157 147 162 135 141 64 51 35 5 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 292 59 281 208 108 124 165 209 180 189 220 195 227 200 229 235 177 118 84 60 22 2
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 032 262 73 98 134 133 76 83 123 152 209 191 221 231 364 378 417 325 263 225 69 5
Peptický vřed (K25-K28) 4 702 0 0 2 5 30 39 82 106 131 194 235 301 371 456 534 575 512 547 392 163 27
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 17 464 148 326 588 833 979 788 693 675 698 773 708 774 830 1 070 1 448 1 671 1 555 1 437 984 418 68
Nemoci appendixu (K35-K38) 12 815 0 135 1 016 1 803 1 673 1 344 1 118 901 916 837 588 542 413 484 415 308 176 86 44 12 4
Tříselná kýla (K40) 18 684 463 779 590 124 156 310 466 563 892 1 307 1 173 1 468 1 544 2 102 2 217 2 048 1 372 713 315 78 4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 16 459 15 373 893 143 85 190 393 760 1 250 1 578 1 394 1 424 1 376 1 662 1 811 1 556 871 413 191 74 7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 5 446 0 37 131 418 890 416 527 525 434 460 279 239 195 198 240 185 117 80 58 16 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 283 103 125 121 136 187 185 163 129 127 138 103 144 133 229 279 270 255 224 158 60 14
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 6 493 78 253 110 48 49 78 91 112 173 259 254 296 387 560 767 850 700 646 530 215 37
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5 508 0 0 0 0 4 9 31 57 129 262 273 377 435 641 791 870 595 536 383 97 18
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 12 399 125 83 75 82 198 303 543 781 1 058 1 332 1 193 1 048 1 016 1 086 1 102 944 564 437 296 114 19
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7 902 77 382 505 430 221 82 108 88 132 189 175 289 372 584 944 1 076 790 727 494 195 42
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 731 0 0 0 0 0 4 42 91 198 277 405 535 568 706 514 269 98 16 7 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4 322 48 37 61 78 84 58 67 145 138 238 248 368 385 552 655 513 331 168 104 42 2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 31 011 1 3 29 104 340 546 990 1 402 1 935 2 459 2 271 2 434 2 505 3 335 3 781 3 362 2 372 1 590 1 071 419 62
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7 810 7 14 9 17 42 47 109 161 223 300 335 410 524 817 1 087 1 161 955 771 553 243 25
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 9 678 0 15 44 64 105 158 284 457 711 898 805 925 824 1 007 1 009 842 664 440 288 118 20
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 6 928 96 100 158 158 166 125 166 186 201 272 285 297 375 546 738 776 760 642 576 264 41
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 10 494 232 535 370 283 675 638 692 526 532 561 466 570 598 790 911 748 541 397 288 109 32
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 358 183 176 101 121 253 259 307 290 374 370 357 423 458 560 592 526 379 309 235 73 12
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 7 231 131 363 330 355 328 196 229 242 320 394 334 377 408 547 565 622 499 438 356 165 32
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 12 044 0 1 0 0 9 12 26 52 107 253 378 771 1 103 1 784 2 607 2 451 1 501 716 236 31 6
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 15 886 0 0 0 3 4 15 33 52 118 361 618 1 141 1 747 2 483 3 106 3 285 2 036 629 211 42 2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 19 941 0 2 7 135 994 1 090 1 276 1 307 1 804 2 537 2 316 2 461 2 014 1 817 1 240 668 219 47 5 0 2
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 20 441 16 241 343 623 1 158 757 825 828 1 022 1 445 1 472 1 947 2 199 2 132 1 980 1 597 938 529 298 76 15
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 635 15 39 23 47 42 40 53 53 75 107 95 112 124 175 210 230 119 60 15 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 5 725 8 48 107 271 241 36 52 68 128 314 292 444 496 640 823 810 522 281 118 25 1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 14 709 0 1 0 9 45 94 225 493 1 028 1 631 1 540 1 680 1 534 1 641 1 635 1 425 970 514 202 40 2
Dorzalgie (M54) 28 423 4 25 52 328 591 209 371 602 1 085 1 576 1 633 2 072 2 273 2 541 3 278 3 693 3 409 2 623 1 567 434 57
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 16 374 11 245 272 258 345 305 430 509 1 006 1 684 1 807 2 129 2 133 1 840 1 551 1 050 480 206 88 23 2
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 10 962 6 46 172 417 475 222 244 312 474 676 747 869 868 958 1 082 1 176 923 717 443 118 17
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16 602 1 159 1 020 472 279 772 585 546 513 610 692 656 808 881 1 181 1 735 1 647 1 265 904 639 201 37
Selhání ledvin (N17-N19) 9 498 18 17 23 59 59 54 103 145 157 304 355 442 525 887 1 309 1 483 1 235 1 057 908 310 48
Urolitiáza (N20-N23) 19 680 1 20 48 95 277 547 841 1 099 1 334 1 814 1 738 1 818 1 877 2 233 2 317 1 706 979 562 291 72 11
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30 527 236 278 320 275 605 416 403 395 622 1 132 1 257 1 382 1 431 2 277 3 213 3 962 3 629 3 632 3 269 1 516 277
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 9 413 0 0 0 0 0 0 0 3 20 37 89 339 733 1 612 2 298 2 248 1 328 504 168 32 2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 12 516 78 836 1 359 872 783 508 547 483 476 685 552 629 778 967 1 067 843 546 316 155 35 1
Nemoci prsu (N60-N64) 2 572 2 1 1 14 158 191 252 255 318 415 313 219 136 126 78 61 15 11 3 1 2
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 106 2 5 13 33 267 481 575 546 559 586 367 232 116 86 73 68 48 28 9 11 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 17 378 0 1 3 120 363 493 687 876 1 530 2 972 3 561 3 144 1 164 666 656 488 320 211 93 22 8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 43 441 8 5 15 164 739 1 641 3 464 3 980 4 170 4 487 3 830 3 541 3 207 3 905 4 354 3 387 1 704 629 186 18 7
Lékařský potrat (O04) 7 991 0 0 0 26 474 1 302 1 525 1 532 1 373 1 598 159 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 16 769 0 0 0 4 407 1 794 3 940 4 804 3 808 1 823 177 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 28 760 0 0 0 7 1 368 4 755 8 642 8 273 4 649 989 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7 304 0 0 0 6 361 1 218 2 158 2 201 1 105 235 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 71 039 0 0 0 6 1 816 8 778 22 217 24 565 11 499 2 091 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Ostatní porody (O81-O84) 24 710 0 0 0 0 428 2 526 6 904 8 461 5 044 1 265 76 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 717 0 0 0 0 18 88 243 224 119 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 243 0 0 0 1 42 193 406 352 201 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 032 6 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9 223 9 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 11 274 2 142 2 477 3 020 879 500 227 214 221 211 267 219 191 179 171 128 103 51 30 6 3 35
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7 303 0 12 35 105 225 55 68 89 184 338 431 557 639 897 973 998 698 520 369 99 11
Břišní a pánevní bolest (R10) 14 202 78 340 1 237 2 021 1 830 959 896 851 787 813 539 429 411 504 626 626 457 373 282 122 21
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4 269 10 30 46 33 34 47 58 109 159 237 210 264 322 497 638 596 424 325 159 63 8
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 48 127 2 698 3 696 1 618 2 446 2 996 828 845 964 1 209 1 510 1 479 1 733 2 030 3 000 4 145 4 690 4 160 3 814 2 908 1 171 187
Nitrolební poranění (S06) 25 430 213 1 003 1 172 1 413 1 675 1 600 1 364 1 189 1 313 1 465 1 236 1 325 1 203 1 529 1 470 1 589 1 425 1 401 1 213 554 78
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 14 564 1 369 2 121 1 157 1 115 968 760 739 589 645 667 490 482 406 513 520 435 423 449 449 209 58
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 11 140 4 376 1 894 1 795 304 192 307 284 397 485 398 540 676 828 864 755 485 267 202 76 11
Zlomenina kosti stehenní (S72) 16 338 21 96 82 99 70 68 70 68 103 150 184 262 469 752 1 266 1 822 2 147 3 017 3 373 1 861 358
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 12 348 3 141 320 616 383 465 603 789 909 1 119 991 1 030 939 1 155 1 043 793 457 297 203 80 12
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 65 571 68 871 2 136 2 608 3 556 3 701 4 021 3 853 4 486 5 508 4 146 4 203 3 734 4 083 4 056 3 926 3 364 3 096 2 773 1 150 232
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 206 155 703 116 81 75 73 88 82 115 141 80 89 93 92 65 50 37 30 29 6 6
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 6 558 102 852 218 440 816 449 390 355 367 445 313 330 252 230 246 231 184 155 138 39 6
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 11 940 18 80 103 91 152 158 218 284 407 518 557 725 882 1 323 1 864 1 794 1 358 790 488 116 14
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 050 0 19 28 49 92 108 142 170 188 192 176 187 156 163 132 95 59 48 31 13 2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4 084 157 703 290 223 217 159 130 161 189 234 184 211 224 225 217 192 135 114 81 34 4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9 449 1 383 496 249 271 284 97 159 176 273 416 364 552 543 783 918 925 711 464 293 80 12
Řízení antikoncepce (Z30) 1 345 2 0 0 0 12 46 89 166 382 474 113 44 7 3 1 4 2 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 98 878 98 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 32 577 66 386 347 297 294 336 398 521 818 1 361 1 383 2 166 3 172 5 315 6 198 5 455 2 728 989 291 49 7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 148 876 957 1 205 1 843 1 842 2 627 7 214 16 333 23 058 20 330 11 954 5 781 5 824 6 380 8 429 10 185 10 307 7 287 4 395 2 274 583 68
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 020 752 139 813 57 411 47 335 38 883 51 845 63 500 105 081 121 208 110 547 103 383 87 908 100 089 108 755 150 027 185 749 186 498 141 891 108 639 77 495 29 652 5 043
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 6,9 3,9 1,4 0,9 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1,6 2,4 3,7 3,5 3,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 3,8 2,1 1,1 1 1 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 1,9 2,2 2,3 2,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0
Septikémie (A40-A41) 1 1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 1,9 2,8 4 5,6 7,6 8,3 8,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,3 8,2 3,9 2,3 1,9 3,1 2 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,6 1,9 2,2 2,6 3,6 4,3 5,9 7,1 7,5 8,3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,3 3,3 4,3 5,1 4,7 4,3 3,2 1,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 2 3,1 3,7 3,3 2,4 1,7 1,3 1,3
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,2 1,9 2,8 4 5,2 5,9 3,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 1,2 1,3 1,8 2,2 2,5 2,3 1,7 1,3 0,8 0,6
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,8 0,9 1 1,1 0,8 0,9 0,5 0,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,5 2,2 2,4 2 1,9 1,3 1,1 0,5
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 1,5 2,5 3,6 4,2 4 3,6 2,2 0,9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4 0,9 1,3 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 1,1 1,4 2,3 3,7 5,9 8,5 10,9 12,1 12,4 10,8 9 7 4,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,3 1 0,5 0,2 0,1
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,9 2,4 3,7 2,3 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 4 0,9 0,8 0,9 1,4 1,3 1,4 1,5 1,8 2,2 2,7 3,2 3,7 4,6 5,5 6,6 6,5 5,7 5,3 3,6 3,7
Anémie (D50-D64) 1 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1 1,5 2,7 4,1 6,5 8,8 10,6 9,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,4 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 1 0,7
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,6 0 0,3 0,4 0,8 1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 1,1 1,4 1,9 2,4 3,3 4,1 5,2 5,8 6,5 5,8 4,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,4 10,4 9,6 3,8 2,5 2,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,8 2,1 2,4 2,9 3,6 5,1 7,4 12,2 19 27,2 30,5
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1 2 3,4 4,3 4,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0 0 0 0,4 1,7 0,8 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,1 1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0,1 1 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,1 0,1 0 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0,6 1,1 1,7 2,5 3,5 1,9 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9 0,9 1,1 1,7 2,3 2,9 3,4 2,6
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,2 2 1,7 0,8
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 2,6 2,1 1,6 1,4 1,5 1 0,9 1 1 1,1 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,9 2,3 2,3 2,1 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,2 2 2,5 3,6 4,6 4,1 2,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,2 2,1 1,2 1,3 2 2,3 1,3 1,4 1,7 2,3 2,9 3,7 4,4 5 5,1 5,4 5,9 5,7 5 3,7 2,8 2,3
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,5 2,1 2,7 2,9 2,2 0,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 1,6 1,6 1,3 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,8 2,3 3,2 3,9 4,5 3,8 3,6 2,1 1,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,5 2,9 2,9 2,1 1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,9 1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9 2,4 1,5 1,4
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1,2 1,6 2,4 3,7 4,9 7 8,4 8,6 7,8
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1,3 1,8 2,1 2,7 2,8 2,1 1 0,7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,3 2,1 3 3,9 4,8 5,7 7,5 9 10,1 8,6 6,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,7 3 4,5 6,5 8,3 9,8 9,4 7,3 6,1 6,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,2 1,7 2,3 2,9 4,1 4 4,2 2,1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2,5 4,2 6,4 10,2 15 19 22,5 23 21,1 16
Selhání srdce (I50) 3,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,2 3,8 6,9 11,4 18,5 31,1 43,6 52,6 55,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,5 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2 1,9 3 4,7 7,1 11,3 16,4 22,7 30,4 37,2 34,5
Ateroskleróza (I70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,1 2,4 4,3 6,5 7,5 7,8 8,4 8,5 9,5 9
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,1 1,8 2,2 2,3 2,5 2,6 2,3 2,1 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,9 0,2 0,3 0,9 1,4 1,6 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 1,5 2 2,9 4 6,2 8,3 11,2 12,4 11,8 11,6 12,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 22 13,8 3,4 1,6 1,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 2,5 2,9 3,2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 8 3,9 1,1 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 1,7 2,8 3,9 6 9,5 15,8 25 37,1 45,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 31,5 7,1 1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,3 2,1 3,9 7,3 11,5 17,2 19,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 0 19,1 11 1,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 0,2 0,2 0,3 0,4 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 0,8 0,4 0,4 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,3 3 4,8 6 7,2 7,4 8,3 7,4 6,2
Astma (J45-J46) 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1 0,8 1,1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,4 1,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,4 2,3 3,2 4,3 5 5,7 6,3 6,7 8,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 1,1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,5 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 1,2 1,6 1,4 0,6
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 1 1,5 2,4 2,8 3,3 3,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 1,3 0,7 1 1,6 2,1 1,5 1 0,9 0,8 0,8 1 1,1 1,3 1,5 2,1 3 4,5 6,3 7 8,5 8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 0 0,3 1,7 3,5 3,6 2,5 1,6 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5
Tříselná kýla (K40) 1,8 4,1 1,8 1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,8 1,1 1,4 1,6 2,1 2,5 3 3,2 3,7 3,9 3,1 2,2 1,6 0,5
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,1 0,8 1,5 0,3 0,2 0,4 0,6 1 1,5 1,7 1,9 2 2,2 2,4 2,6 2,8 2,5 1,8 1,4 1,5 0,8
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0,1 0,2 0,8 1,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,9 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,1 1,2 1,6
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 2 2,8 3,8 4,3 4,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 1,7 2,4 2,7 2 2,1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,9 2,1 2,3 2,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,4 2 2,3 3,2 3,5 3,9 4,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 1 0,7 0,5 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,9 0 0 0 0,2 0,7 1 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 4 4,7 5,5 6,1 6,8 7 7,6 8,5 7,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 2,1 2,7 3,4 3,9 4,9 2,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,9 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,9 1,9 2,1 2,4 2,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 2,2 2,8 4,1 5,3 4,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 2 1,2 0,6 0,6 1,5 1,2 1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 2,1 2,2 3,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 1,6 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,4 1,7 1,5 1,4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 1,2 0,8 0,6 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 1,1 1,4 1,9 2,5 3,3 3,7
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 1,8 2,5 3,8 4,4 4,3 3,1 1,7 0,6 0,7
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,9 1,6 2,8 3,5 4,5 6 5,8 2,8 1,5 0,8 0,2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 0 0 0 0,3 2,2 2 1,9 1,8 2,2 2,7 3,2 3,5 3,2 2,6 1,8 1,2 0,6 0,2 0 0 0,2
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 0,1 0,5 0,6 1,2 2,5 1,4 1,2 1,1 1,2 1,6 2 2,8 3,5 3 2,9 2,9 2,7 2,3 2,1 1,5 1,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5 1,5 1,2 0,8 0,5 0,1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 1,8 2,1 2,4 2,5 2,3 2,4 2,6 2,8 2,3 1,4 0,8 0,2
Dorzalgie (M54) 2,7 0 0,1 0,1 0,6 1,3 0,4 0,5 0,8 1,3 1,7 2,2 3 3,6 3,6 4,8 6,7 9,8 11,5 11,2 8,8 6,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,1 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 1,2 1,8 2,5 3,1 3,4 2,6 2,3 1,9 1,4 0,9 0,6 0,5 0,2
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0,1 0,1 0,3 0,8 1 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 1 1,2 1,4 1,4 1,6 2,1 2,6 3,1 3,2 2,4 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,6 10,2 2,3 0,8 0,5 1,7 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 1,2 1,4 1,7 2,5 3 3,6 4 4,6 4,1 4,3
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,9 2,7 3,5 4,6 6,5 6,3 5,6
Urolitiáza (N20-N23) 1,9 0 0 0,1 0,2 0,6 1 1,2 1,5 1,6 2 2,4 2,6 3 3,2 3,4 3,1 2,8 2,5 2,1 1,5 1,3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,9 2,1 0,6 0,5 0,5 1,3 0,8 0,6 0,5 0,7 1,2 1,7 2 2,3 3,2 4,7 7,2 10,4 15,9 23,3 30,7 32,4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,2 2,3 3,3 4,1 3,8 2,2 1,2 0,6 0,2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,7 1,9 2,3 1,7 1,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6 1,5 1,6 1,4 1,1 0,7 0,1
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0,2
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0,1 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0,2 0,8 0,9 1 1,2 1,8 3,2 4,9 4,5 1,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,4 0,9
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,1 0,1 0 0 0,3 1,6 3 5,1 5,5 5 4,9 5,3 5,1 5,1 5,5 6,3 6,1 4,9 2,8 1,3 0,4 0,8
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0,1 1 2,4 2,2 2,1 1,6 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 0,9 3,3 5,8 6,6 4,6 2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 3 8,8 12,7 11,4 5,6 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,8 2,3 3,2 3 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,7 0 0 0 0 3,9 16,3 32,6 33,8 13,8 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9
Ostatní porody (O81-O84) 2,3 0 0 0 0 0,9 4,7 10,1 11,6 6,1 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 53,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,1 18,9 5,6 5,1 1,7 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 4,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,3 1,4 1,8 2 2,3 2,6 2 1,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,3 0,7 0,8 2,1 3,9 4 1,8 1,3 1,2 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 2 2,5 2,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,1 1,3 0,9
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,5 23,8 8,3 2,7 4,8 6,5 1,5 1,2 1,3 1,5 1,6 2 2,5 3,3 4,3 6 8,5 11,9 16,7 20,7 23,7 21,9
Nitrolební poranění (S06) 2,4 1,9 2,3 2 2,8 3,6 3 2 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 2,2 2,1 2,9 4,1 6,1 8,6 11,2 9,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,4 12,1 4,8 2 2,2 2,1 1,4 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,2 2 3,2 4,2 6,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0 0,8 3,2 3,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5 1,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,8 3,3 6,1 13,2 24,1 37,7 41,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 0 0,3 0,5 1,2 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,2 0,6 2 3,6 5,1 7,7 6,9 5,9 5,3 5,4 6 5,7 6 6 5,8 5,9 7,1 9,6 13,6 19,8 23,3 27,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,4 1,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,9 1,9 0,4 0,9 1,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 1 0,8 0,7
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,4 1,9 2,7 3,3 3,9 3,5 3,5 2,3 1,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 1,4 1,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 12,2 1,1 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9 1,1 1,3 1,7 2 2 2,1 1,6 1,4
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,3 872,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,1 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 1 1,5 1,9 3,1 5,1 7,5 9 9,9 7,8 4,3 2,1 1 0,8
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14,1 8,4 2,7 3,1 3,6 5,7 13,4 24 31,7 24,4 12,9 8 8,4 10,2 12 14,8 18,7 20,9 19,3 16,2 11,8 8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 190,8 1 233,1 129,2 80,4 76 112,7 117,8 154,3 166,7 132,8 111,9 121 143,6 174,2 212,8 270,1 338,5 406,4 476,7 552,6 599,9 590,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)