8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 902 93 273 126 57 45 2 1 6 2 6 9 8 16 27 49 48 55 49 19 10 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 555 55 119 93 90 68 4 2 3 2 4 5 3 12 9 17 13 19 18 17 1 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 31 1 2 0 0 0 2 1 0 1 4 6 1 1 1 2 4 2 2 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 3 784 74 184 110 87 104 30 32 34 49 79 101 105 211 350 494 617 437 378 231 71 6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 22 0 0 0 0 0 0 3 2 2 5 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 650 156 307 219 118 124 22 42 27 31 33 33 44 49 82 90 101 68 57 38 8 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 5 357 0 0 0 0 3 3 8 20 58 95 126 298 406 707 1 012 1 067 771 489 241 44 9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 833 0 2 0 2 0 6 1 4 5 8 27 44 85 155 198 190 75 20 10 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 215 0 0 0 0 0 0 1 4 0 9 8 16 8 19 37 41 31 26 10 4 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 681 0 0 0 0 0 1 5 12 23 50 65 43 45 86 100 104 62 58 21 6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 185 0 0 0 0 1 3 8 21 50 72 62 95 115 189 225 152 117 42 29 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 585 0 0 2 1 2 1 7 6 13 23 36 45 96 102 92 87 47 17 8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 592 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 21 82 224 390 437 280 94 38 16 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 989 1 0 2 1 0 0 1 1 3 3 12 39 49 114 212 207 157 95 75 17 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 9 762 48 276 267 231 199 84 108 132 231 370 427 615 895 1 358 1 801 1 368 833 390 106 19 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 140 0 0 0 0 0 1 0 3 15 20 17 13 9 20 17 16 4 3 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 258 0 0 1 0 2 1 0 1 4 7 6 13 30 35 65 53 22 13 4 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 908 0 0 0 0 0 1 13 47 142 480 593 362 103 68 51 29 9 7 3 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 5 027 43 50 65 106 111 105 132 170 255 346 350 377 434 619 706 596 326 155 61 19 1
Anémie (D50-D64) 629 15 38 35 15 18 6 7 6 9 15 20 23 32 43 66 77 55 85 43 17 4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 595 23 71 54 26 25 16 12 11 14 15 16 17 21 42 52 67 35 38 29 11 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 068 4 79 127 187 153 95 88 74 58 79 73 88 107 157 208 163 127 111 69 20 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 6 396 208 778 543 272 274 79 134 217 287 374 394 405 424 471 554 394 255 187 105 34 7
Demence (F00-F03) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 8 13 12 6 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 740 0 4 0 100 301 126 122 144 203 184 152 138 109 88 41 18 6 2 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 655 3 5 1 12 93 86 76 84 65 50 36 41 21 24 19 14 8 12 5 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 96 0 0 0 7 15 6 11 5 9 13 12 3 4 3 4 1 1 1 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 100 4 3 1 6 14 6 5 4 6 8 6 7 6 8 4 5 5 1 0 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 958 7 17 22 147 231 54 49 61 55 45 36 30 34 16 38 34 28 27 23 4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 11 7 9 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 31 0 0 0 1 8 0 4 3 3 3 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 701 75 237 245 252 243 97 108 130 157 200 190 193 206 270 304 254 227 175 108 25 5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 169 1 0 1 2 1 2 5 4 11 17 32 64 87 98 188 198 183 157 87 26 5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 532 99 103 184 210 157 83 85 95 104 151 100 140 143 175 231 230 141 61 35 5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 127 10 17 14 15 8 1 2 2 3 3 3 5 7 6 10 6 9 4 2 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 575 32 106 54 32 15 11 10 12 20 28 23 26 37 38 60 32 19 19 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 791 1 0 2 7 11 1 6 10 29 49 50 52 49 87 100 104 86 78 49 17 3
Angina pectoris (I20) 1 314 0 0 0 0 2 0 0 2 6 23 38 98 137 177 285 233 166 108 37 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10 732 0 0 0 0 0 3 2 28 135 332 559 801 1 018 1 526 1 804 1 527 1 186 981 599 213 18
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 934 0 0 0 0 0 1 0 2 8 33 62 155 272 455 675 577 401 211 67 13 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 994 3 0 0 0 17 12 25 41 58 91 115 99 154 199 266 306 249 212 115 32 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 12 494 23 18 16 35 39 37 67 101 158 236 375 532 800 1 401 2 169 2 242 1 786 1 399 817 212 31
Selhání srdce (I50) 7 500 3 0 2 0 10 11 10 28 40 77 122 219 359 673 1 132 1 268 1 185 1 167 880 274 40
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 14 320 15 7 12 12 21 39 58 90 173 306 389 583 851 1 410 2 129 2 328 2 097 1 911 1 315 530 44
Ateroskleróza (I70) 3 333 0 0 0 0 0 2 1 2 6 9 65 146 308 534 749 651 400 255 143 53 9
Varixy dolních končetin (I83) 62 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 3 3 6 8 13 9 6 4 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 7 156 19 19 54 91 134 68 95 122 179 239 249 358 477 807 1 152 1 112 950 596 328 94 13
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 889 242 771 341 131 94 13 12 8 27 22 28 17 42 40 30 33 18 13 6 0 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4 111 233 516 231 97 83 26 29 38 65 72 105 111 186 291 414 440 380 407 282 90 15
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 954 604 735 176 49 26 5 5 4 5 4 8 9 18 26 51 39 54 66 51 17 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 918 6 332 316 58 46 42 34 19 24 14 9 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 823 10 17 49 41 55 27 35 41 55 71 55 70 60 84 67 43 24 14 3 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 636 0 11 8 3 2 2 1 5 5 13 17 51 130 275 365 313 210 133 80 12 0
Astma (J45-J46) 507 32 98 95 50 43 11 7 2 12 16 16 10 14 16 25 23 16 10 8 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 5 950 85 104 65 84 108 83 88 79 124 163 195 231 401 686 988 910 678 483 296 89 10
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 451 4 17 54 63 189 58 23 12 9 6 4 7 0 2 1 0 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 414 7 107 102 68 27 8 7 6 7 10 5 7 7 9 7 16 4 3 4 3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 707 39 17 12 13 12 5 17 15 29 51 53 34 57 58 80 74 51 49 25 13 3
Peptický vřed (K25-K28) 2 129 0 0 0 3 5 22 32 41 74 73 91 139 150 224 266 276 237 218 185 82 11
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 865 16 61 82 65 67 9 15 17 24 30 34 35 42 62 67 74 61 45 39 19 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 2 349 0 54 403 670 421 35 54 42 55 54 60 44 62 69 100 77 67 46 24 9 3
Tříselná kýla (K40) 753 59 17 20 4 9 3 4 7 9 14 24 32 37 40 91 100 107 91 55 29 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 737 9 4 8 6 1 4 8 18 47 68 70 120 154 222 309 303 161 121 78 24 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 841 0 3 14 47 77 78 105 76 101 86 48 46 32 34 42 21 17 6 4 3 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 188 13 11 10 11 13 1 7 2 4 5 7 8 9 11 14 23 15 12 11 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 543 42 99 32 18 15 22 36 29 66 84 81 123 164 223 287 336 293 277 211 87 18
Divertikulární nemoc střeva (K57) 855 0 0 0 0 0 0 2 6 17 33 48 47 75 90 133 128 97 90 66 20 3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 406 3 4 1 8 7 2 5 2 11 14 11 15 31 36 39 59 48 46 39 22 3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 710 6 14 6 12 10 4 8 4 12 24 23 25 36 67 107 98 88 70 71 22 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 412 0 0 0 0 0 1 3 13 21 31 58 54 75 78 53 22 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 561 11 11 12 19 4 5 8 14 23 34 37 46 72 76 70 56 36 17 10 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 4 045 4 2 13 39 61 30 62 116 163 198 215 281 348 449 604 506 447 279 159 61 8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 752 0 0 3 8 2 9 12 17 16 32 17 37 38 91 95 100 93 105 49 25 3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2 436 0 7 17 22 39 34 77 107 185 184 203 188 216 232 292 201 159 137 100 30 6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 2 158 18 11 15 9 24 32 32 42 61 82 83 142 144 216 253 262 250 218 176 77 11
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 572 19 68 37 33 37 7 5 5 10 13 17 25 31 49 62 66 30 27 20 7 4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 81 14 16 15 9 10 2 0 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 0 3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 355 10 27 38 36 29 1 4 12 10 14 13 16 12 23 23 28 22 18 14 4 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 7 175 0 0 0 1 3 8 14 20 70 130 242 481 733 1 111 1 602 1 377 909 390 76 8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 6 632 0 0 0 0 3 2 1 4 10 31 77 234 546 997 1 613 1 646 1 058 361 46 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 157 0 1 1 11 35 6 5 4 6 10 19 13 11 16 7 10 1 0 0 1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 845 6 14 33 89 83 22 16 17 23 23 23 46 66 80 100 86 62 39 15 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 107 4 20 5 11 1 0 5 3 4 2 5 5 6 14 11 5 4 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 1 483 0 3 13 100 74 13 16 24 45 78 119 164 146 190 205 162 87 38 6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 890 0 0 0 2 4 7 11 27 83 106 94 128 109 83 107 72 40 11 6 0 0
Dorzalgie (M54) 463 0 2 10 37 46 4 3 6 9 18 35 25 33 51 44 45 44 35 11 5 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 303 0 16 33 21 13 2 6 11 14 21 26 22 23 34 26 17 9 3 5 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 705 2 3 17 56 43 7 12 13 30 25 35 35 68 85 87 91 50 20 21 4 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 711 259 213 110 51 150 21 30 28 30 43 44 56 65 87 123 152 95 85 52 16 1
Selhání ledvin (N17-N19) 2 197 6 15 8 16 22 17 24 32 41 69 77 119 140 221 350 321 295 227 150 42 5
Urolitiáza (N20-N23) 999 0 1 2 10 41 10 20 27 39 56 58 52 108 124 165 117 80 55 25 8 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 320 24 23 15 24 40 6 14 17 30 39 52 58 61 123 178 182 152 140 103 35 4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34 125 256 440 388 280 129 34 5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 420 19 57 107 59 26 0 2 3 6 3 2 7 10 18 24 22 26 24 5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 241 0 0 0 5 10 12 15 18 36 31 32 31 28 14 9 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 227 0 2 1 3 14 17 20 12 29 46 36 18 7 8 5 6 1 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 612 0 0 0 7 6 14 16 23 63 160 135 100 31 17 17 13 3 5 1 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 280 4 3 7 23 30 75 144 210 213 229 256 260 277 348 496 375 212 84 30 4 0
Lékařský potrat (O04) 19 0 0 0 1 1 0 7 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 363 0 0 0 0 2 26 86 106 113 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 236 0 0 0 0 28 149 363 379 252 60 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 701 0 0 0 0 36 110 191 212 123 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 435 0 0 0 0 9 51 127 148 79 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 5 088 0 0 0 1 70 376 1 222 1 807 1 244 345 21 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 35 0 0 0 0 0 2 12 8 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 33 0 0 0 0 1 3 6 7 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 325 3 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 982 1 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 2 362 957 417 293 153 179 44 31 42 35 36 22 26 25 34 17 18 6 5 0 0 22
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 593 0 2 5 32 47 6 3 7 23 24 34 33 49 57 73 62 54 50 23 9 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 025 4 31 156 246 175 12 21 29 36 35 32 18 17 33 35 43 32 35 24 11 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 168 2 6 28 9 6 4 1 5 4 4 10 9 15 17 12 10 13 9 2 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 134 416 1 044 376 498 667 63 71 68 114 110 125 163 180 311 415 408 402 359 247 91 6
Nitrolební poranění (S06) 5 500 55 279 354 383 311 147 150 158 187 236 223 276 323 416 384 438 354 403 276 124 23
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 898 240 399 213 193 163 54 64 40 59 61 58 53 58 54 41 48 32 24 22 19 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 623 0 25 139 141 28 7 13 12 19 18 15 19 20 22 28 38 30 24 16 7 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 8 276 5 18 44 38 29 31 18 40 45 60 60 120 210 391 612 906 1 162 1 639 1 759 925 164
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 937 0 18 30 83 52 32 40 50 46 50 71 61 55 74 79 64 45 45 32 9 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 717 19 108 326 402 464 388 385 393 421 497 430 492 470 595 564 534 437 386 276 113 17
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 640 44 270 25 30 28 20 14 16 24 27 15 21 17 24 17 20 9 8 8 3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 989 13 199 72 160 370 243 228 203 237 268 190 163 149 126 116 81 70 50 39 10 2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 3 243 11 17 39 23 35 18 29 38 58 75 92 144 212 368 601 573 467 297 118 20 8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 222 1 3 4 3 13 4 9 13 19 21 15 18 13 30 20 11 11 5 9 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 843 39 130 46 56 73 31 25 37 36 51 33 46 39 48 43 41 31 22 10 4 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 502 55 48 15 20 22 6 4 8 6 18 18 23 35 47 52 42 36 27 17 3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 34 0 0 0 0 0 0 1 6 13 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 934 2 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 952 14 148 96 130 77 15 15 13 25 31 30 56 72 76 79 41 24 10 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11 246 42 64 81 66 72 103 218 277 332 332 352 514 836 1 402 1 983 2 054 1 374 768 294 74 8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 267 199 12 983 9 449 7 132 6 992 7 567 3 877 5 813 7 194 8 320 9 290 9 893 12 559 16 504 24 843 33 583 31 982 24 424 18 496 11 602 4 108 588
Počet případů hospitalizace s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 8,5 83,3 61,9 21,3 11,6 9,8 0,3 0,1 0,8 0,2 0,7 1,3 1,2 2,5 3,8 7,1 9,3 16,6 21,2 13,9 20,8 13,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5,3 49,3 27 15,7 18,4 14,8 0,7 0,3 0,4 0,2 0,4 0,7 0,4 1,9 1,3 2,5 2,5 5,7 7,8 12,4 2,1 13,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0,9 0,5 0 0 0 0,3 0,1 0 0,1 0,4 0,9 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8 0,6 0,9 0,7 0 0
Septikémie (A40-A41) 35,8 66,3 41,7 18,6 17,7 22,7 5,2 4,7 4,6 5,7 8,8 14,3 15,2 32,8 48,8 71,4 120,1 131,7 163,9 168,8 147,8 83,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 0,6 0,4 0,1 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 15,6 139,7 69,6 37 24,1 27,1 3,8 6,1 3,7 3,6 3,7 4,7 6,4 7,6 11,4 13 19,7 20,5 24,7 27,8 16,6 13,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 50,7 0 0 0 0 0,7 0,5 1,2 2,7 6,7 10,6 17,9 43,2 63,2 98,7 146,2 207,7 232,3 212 176,1 91,6 125,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,9 0 0,5 0 0,4 0 1 0,1 0,5 0,6 0,9 3,8 6,4 13,2 21,6 28,6 37 22,6 8,7 7,3 2,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 1 1,1 2,3 1,2 2,7 5,3 8 9,3 11,3 7,3 8,3 13,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6,4 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,6 2,7 5,6 9,2 6,2 7 12 14,4 20,2 18,7 25,2 15,3 12,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11,2 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 2,9 5,8 8 8,8 13,8 17,9 26,4 32,5 29,6 35,3 18,2 21,2 8,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,5 0 0 0,3 0,2 0,4 0,2 1 0,8 1,5 2,6 5,1 6,5 14,9 14,2 13,3 16,9 14,2 7,4 5,8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 15,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 3 11,9 34,9 54,4 63,1 54,5 28,3 16,5 11,7 4,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 9,4 0,9 0 0,3 0,2 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1,7 5,7 7,6 15,9 30,6 40,3 47,3 41,2 54,8 35,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 92,4 43 62,6 45,1 47,1 43,4 14,7 15,7 18 26,7 41,2 60,6 89,1 139,3 189,5 260,2 266,2 251 169,1 77,5 39,5 55,7
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 1,7 2,2 2,4 1,9 1,4 2,8 2,5 3,1 1,2 1,3 1,5 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,4 0 0 0,2 0 0,4 0,2 0 0,1 0,5 0,8 0,9 1,9 4,7 4,9 9,4 10,3 6,6 5,6 2,9 2,1 0
Leiomyom dělohy (D25) 18,1 0 0 0 0 0 0,2 1,9 6,4 16,4 53,5 84,1 52,5 16 9,5 7,4 5,6 2,7 3 2,2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 47,6 38,5 11,3 11 21,6 24,2 18,4 19,2 23,2 29,4 38,6 49,7 54,6 67,6 86,4 102 116 98,2 67,2 44,6 39,5 13,9
Anémie (D50-D64) 6 13,4 8,6 5,9 3,1 3,9 1 1 0,8 1 1,7 2,8 3,3 5 6 9,5 15 16,6 36,9 31,4 35,4 55,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,6 20,6 16,1 9,1 5,3 5,5 2,8 1,7 1,5 1,6 1,7 2,3 2,5 3,3 5,9 7,5 13 10,5 16,5 21,2 22,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 19,6 3,6 17,9 21,4 38,1 33,4 16,6 12,8 10,1 6,7 8,8 10,4 12,8 16,7 21,9 30,1 31,7 38,3 48,1 50,4 41,6 13,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 60,5 186,3 176,5 91,6 55,5 59,8 13,8 19,5 29,6 33,1 41,7 55,9 58,7 66 65,7 80 76,7 76,8 81,1 76,7 70,8 97,5
Demence (F00-F03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 1 2,4 5,6 8,8 12,5 13,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 16,5 0 0,9 0 20,4 65,7 22 17,7 19,6 23,4 20,5 21,6 20 17 12,3 5,9 3,5 1,8 0,9 0,7 2,1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 6,2 2,7 1,1 0,2 2,4 20,3 15 11 11,5 7,5 5,6 5,1 5,9 3,3 3,3 2,7 2,7 2,4 5,2 3,7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 1,4 3,3 1 1,6 0,7 1 1,4 1,7 0,4 0,6 0,4 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,9 3,6 0,7 0,2 1,2 3,1 1 0,7 0,5 0,7 0,9 0,9 1 0,9 1,1 0,6 1 1,5 0,4 0 2,1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9,1 6,3 3,9 3,7 30 50,4 9,4 7,1 8,3 6,3 5 5,1 4,3 5,3 2,2 5,5 6,6 8,4 11,7 16,8 8,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 1 3,3 3 6,6 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0,2 1,7 0 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 35 67,2 53,8 41,4 51,4 53 17 15,7 17,7 18,1 22,3 27 28 32,1 37,7 43,9 49,4 68,4 75,9 78,9 52 69,6
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11,1 0,9 0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,7 0,5 1,3 1,9 4,5 9,3 13,5 13,7 27,2 38,5 55,1 68,1 63,6 54,1 69,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 24 88,7 23,4 31,1 42,8 34,3 14,5 12,4 13 12 16,8 14,2 20,3 22,3 24,4 33,4 44,8 42,5 26,5 25,6 10,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 9 3,9 2,4 3,1 1,7 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 0,8 1,4 1,2 2,7 1,7 1,5 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,4 28,7 24 9,1 6,5 3,3 1,9 1,5 1,6 2,3 3,1 3,3 3,8 5,8 5,3 8,7 6,2 5,7 8,2 0,7 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7,5 0,9 0 0,3 1,4 2,4 0,2 0,9 1,4 3,3 5,5 7,1 7,5 7,6 12,1 14,4 20,2 25,9 33,8 35,8 35,4 41,8
Angina pectoris (I20) 12,4 0 0 0 0 0,4 0 0 0,3 0,7 2,6 5,4 14,2 21,3 24,7 41,2 45,3 50 46,8 27 4,2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 101,6 0 0 0 0 0 0,5 0,3 3,8 15,6 37 79,3 116,1 158,5 213 260,7 297,2 357,4 425,4 437,7 443,3 250,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 27,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,9 3,7 8,8 22,5 42,3 63,5 97,5 112,3 120,8 91,5 49 27,1 27,9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 18,9 2,7 0 0 0 3,7 2,1 3,6 5,6 6,7 10,1 16,3 14,3 24 27,8 38,4 59,6 75 91,9 84 66,6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 118,3 20,6 4,1 2,7 7,1 8,5 6,5 9,7 13,8 18,2 26,3 53,2 77,1 124,5 195,5 313,4 436,3 538,2 606,6 597 441,2 431,7
Selhání srdce (I50) 71 2,7 0 0,3 0 2,2 1,9 1,5 3,8 4,6 8,6 17,3 31,7 55,9 93,9 163,6 246,8 357,1 506 643,1 570,2 557
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 135,5 13,4 1,6 2 2,4 4,6 6,8 8,4 12,3 20 34,1 55,2 84,5 132,5 196,8 307,6 453,1 631,9 828,7 961 1 103,0 612,7
Ateroskleróza (I70) 31,5 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,7 1 9,2 21,2 47,9 74,5 108,2 126,7 120,5 110,6 104,5 110,3 125,3
Varixy dolních končetin (I83) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,2 0,4 0,4 0,9 1,1 1,9 1,8 1,8 1,7 0,7 2,1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 67,7 17 4,3 9,1 18,6 29,2 11,9 13,8 16,6 20,7 26,6 35,3 51,9 74,3 112,6 166,5 216,4 286,3 258,4 239,7 195,6 181
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 17,9 216,7 174,9 57,6 26,7 20,5 2,3 1,7 1,1 3,1 2,5 4 2,5 6,5 5,6 4,3 6,4 5,4 5,6 4,4 0 13,9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 38,9 208,7 117,1 39 19,8 18,1 4,5 4,2 5,2 7,5 8 14,9 16,1 29 40,6 59,8 85,6 114,5 176,5 206,1 187,3 208,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 18,5 540,9 166,7 29,7 10 5,7 0,9 0,7 0,5 0,6 0,4 1,1 1,3 2,8 3,6 7,4 7,6 16,3 28,6 37,3 35,4 27,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 8,7 5,4 75,3 53,3 11,8 10 7,3 4,9 2,6 2,8 1,6 1,3 1,2 1,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 7,8 9 3,9 8,3 8,4 12 4,7 5,1 5,6 6,3 7,9 7,8 10,1 9,3 11,7 9,7 8,4 7,2 6,1 2,2 4,2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 15,5 0 2,5 1,4 0,6 0,4 0,3 0,1 0,7 0,6 1,4 2,4 7,4 20,2 38,4 52,7 60,9 63,3 57,7 58,5 25 0
Astma (J45-J46) 4,8 28,7 22,2 16 10,2 9,4 1,9 1 0,3 1,4 1,8 2,3 1,4 2,2 2,2 3,6 4,5 4,8 4,3 5,8 6,2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 56,3 76,1 23,6 11 17,1 23,6 14,5 12,8 10,8 14,3 18,2 27,7 33,5 62,4 95,7 142,8 177,1 204,3 209,4 216,3 185,2 139,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 4,3 3,6 3,9 9,1 12,8 41,2 10,1 3,3 1,6 1 0,7 0,6 1 0 0,3 0,1 0 0,3 0 0,7 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,9 6,3 24,3 17,2 13,9 5,9 1,4 1 0,8 0,8 1,1 0,7 1 1,1 1,3 1 3,1 1,2 1,3 2,9 6,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,7 34,9 3,9 2 2,7 2,6 0,9 2,5 2 3,3 5,7 7,5 4,9 8,9 8,1 11,6 14,4 15,4 21,2 18,3 27,1 41,8
Peptický vřed (K25-K28) 20,2 0 0 0 0,6 1,1 3,8 4,7 5,6 8,5 8,1 12,9 20,1 23,4 31,3 38,4 53,7 71,4 94,5 135,2 170,7 153,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 8,2 14,3 13,8 13,8 13,3 14,6 1,6 2,2 2,3 2,8 3,3 4,8 5,1 6,5 8,7 9,7 14,4 18,4 19,5 28,5 39,5 13,9
Nemoci appendixu (K35-K38) 22,2 0 12,3 68 136,6 91,8 6,1 7,9 5,7 6,3 6 8,5 6,4 9,7 9,6 14,4 15 20,2 19,9 17,5 18,7 41,8
Tříselná kýla (K40) 7,1 52,8 3,9 3,4 0,8 2 0,5 0,6 1 1 1,6 3,4 4,6 5,8 5,6 13,1 19,5 32,2 39,5 40,2 60,4 13,9
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 16,4 8,1 0,9 1,4 1,2 0,2 0,7 1,2 2,5 5,4 7,6 9,9 17,4 24 31 44,6 59 48,5 52,5 57 49,9 27,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8 0 0,7 2,4 9,6 16,8 13,6 15,3 10,4 11,7 9,6 6,8 6,7 5 4,7 6,1 4,1 5,1 2,6 2,9 6,2 13,9
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,8 11,6 2,5 1,7 2,2 2,8 0,2 1 0,3 0,5 0,6 1 1,2 1,4 1,5 2 4,5 4,5 5,2 8 2,1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24,1 37,6 22,5 5,4 3,7 3,3 3,8 5,2 4 7,6 9,4 11,5 17,8 25,5 31,1 41,5 65,4 88,3 120,1 154,2 181,1 250,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 2 3,7 6,8 6,8 11,7 12,6 19,2 24,9 29,2 39 48,2 41,6 41,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,8 2,7 0,9 0,2 1,6 1,5 0,3 0,7 0,3 1,3 1,6 1,6 2,2 4,8 5 5,6 11,5 14,5 19,9 28,5 45,8 41,8
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,7 5,4 3,2 1 2,4 2,2 0,7 1,2 0,5 1,4 2,7 3,3 3,6 5,6 9,4 15,5 19,1 26,5 30,4 51,9 45,8 41,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,9 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,8 2,4 3,5 8,2 7,8 11,7 10,9 7,7 4,3 0,6 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,3 9,9 2,5 2 3,9 0,9 0,9 1,2 1,9 2,7 3,8 5,2 6,7 11,2 10,6 10,1 10,9 10,8 7,4 7,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 38,3 3,6 0,5 2,2 8 13,3 5,2 9 15,8 18,8 22,1 30,5 40,7 54,2 62,7 87,3 98,5 134,7 121 116,2 126,9 111,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7,1 0 0 0,5 1,6 0,4 1,6 1,7 2,3 1,8 3,6 2,4 5,4 5,9 12,7 13,7 19,5 28 45,5 35,8 52 41,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23,1 0 1,6 2,9 4,5 8,5 5,9 11,2 14,6 21,3 20,5 28,8 27,2 33,6 32,4 42,2 39,1 47,9 59,4 73,1 62,4 83,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,4 16,1 2,5 2,5 1,8 5,2 5,6 4,7 5,7 7 9,1 11,8 20,6 22,4 30,1 36,6 51 75,3 94,5 128,6 160,2 153,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,4 17 15,4 6,2 6,7 8,1 1,2 0,7 0,7 1,2 1,4 2,4 3,6 4,8 6,8 9 12,8 9 11,7 14,6 14,6 55,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 12,5 3,6 2,5 1,8 2,2 0,3 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0 2,2 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,4 9 6,1 6,4 7,3 6,3 0,2 0,6 1,6 1,2 1,6 1,8 2,3 1,9 3,2 3,3 5,4 6,6 7,8 10,2 8,3 13,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 67,9 0 0 0 0,2 0,7 1,4 2 2,7 8,1 14,5 34,3 69,7 114,1 155,1 231,5 268 273,9 169,1 55,5 16,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 62,8 0 0 0 0 0,7 0,3 0,1 0,5 1,2 3,5 10,9 33,9 85 139,1 233,1 320,3 318,8 156,5 33,6 6,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,5 0 0,2 0,2 2,2 7,6 1 0,7 0,5 0,7 1,1 2,7 1,9 1,7 2,2 1 1,9 0,3 0 0 2,1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 8 5,4 3,2 5,6 18,1 18,1 3,8 2,3 2,3 2,7 2,6 3,3 6,7 10,3 11,2 14,4 16,7 18,7 16,9 11 4,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 3,6 4,5 0,8 2,2 0,2 0 0,7 0,4 0,5 0,2 0,7 0,7 0,9 2 1,6 1 1,2 0,9 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 14 0 0,7 2,2 20,4 16,1 2,3 2,3 3,3 5,2 8,7 16,9 23,8 22,7 26,5 29,6 31,5 26,2 16,5 4,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,4 0 0 0 0,4 0,9 1,2 1,6 3,7 9,6 11,8 13,3 18,6 17 11,6 15,5 14 12,1 4,8 4,4 0 0
Dorzalgie (M54) 4,4 0 0,5 1,7 7,5 10 0,7 0,4 0,8 1 2 5 3,6 5,1 7,1 6,4 8,8 13,3 15,2 8 10,4 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,9 0 3,6 5,6 4,3 2,8 0,3 0,9 1,5 1,6 2,3 3,7 3,2 3,6 4,7 3,8 3,3 2,7 1,3 3,7 2,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,7 1,8 0,7 2,9 11,4 9,4 1,2 1,7 1,8 3,5 2,8 5 5,1 10,6 11,9 12,6 17,7 15,1 8,7 15,3 8,3 13,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16,2 232 48,3 18,6 10,4 32,7 3,7 4,4 3,8 3,5 4,8 6,2 8,1 10,1 12,1 17,8 29,6 28,6 36,9 38 33,3 13,9
Selhání ledvin (N17-N19) 20,8 5,4 3,4 1,4 3,3 4,8 3 3,5 4,4 4,7 7,7 10,9 17,2 21,8 30,8 50,6 62,5 88,9 98,4 109,6 87,4 69,6
Urolitiáza (N20-N23) 9,5 0 0,2 0,3 2 8,9 1,7 2,9 3,7 4,5 6,2 8,2 7,5 16,8 17,3 23,8 22,8 24,1 23,8 18,3 16,6 13,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 12,5 21,5 5,2 2,5 4,9 8,7 1 2 2,3 3,5 4,3 7,4 8,4 9,5 17,2 25,7 35,4 45,8 60,7 75,3 72,8 55,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4,9 19,5 35,7 63,6 75,5 84,4 55,9 24,8 10,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4 17 12,9 18,1 12 5,7 0 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 1 1,6 2,5 3,5 4,3 7,8 10,4 3,7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,3 0 0 0 1 2,2 2,1 2,2 2,5 4,2 3,5 4,5 4,5 4,4 2 1,3 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,1 0 0,5 0,2 0,6 3,1 3 2,9 1,6 3,3 5,1 5,1 2,6 1,1 1,1 0,7 1,2 0,3 0,4 0,7 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,8 0 0 0 1,4 1,3 2,4 2,3 3,1 7,3 17,8 19,2 14,5 4,8 2,4 2,5 2,5 0,9 2,2 0,7 2,1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 31 3,6 0,7 1,2 4,7 6,5 13,1 20,9 28,6 24,6 25,5 36,3 37,7 43,1 48,6 71,7 73 63,9 36,4 21,9 8,3 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0 1 0,3 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3,4 0 0 0 0 0,4 4,5 12,5 14,5 13 3,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,7 0 0 0 0 6,1 26 52,8 51,7 29,1 6,7 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6,6 0 0 0 0 7,9 19,2 27,8 28,9 14,2 2,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,1 0 0 0 0 2 8,9 18,5 20,2 9,1 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 48,2 0 0 0 0,2 15,3 65,7 177,7 246,4 143,5 38,4 3 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,3 0 0 0 0 0 0,3 1,7 1,1 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 1 1,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 31,5 2 977,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 18,8 1 774,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 22,4 857,1 94,6 49,5 31,2 39,1 7,7 4,5 5,7 4 4 3,1 3,8 3,9 4,7 2,5 3,5 1,8 2,2 0 0 306,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5,6 0 0,5 0,8 6,5 10,3 1 0,4 1 2,7 2,7 4,8 4,8 7,6 8 10,5 12,1 16,3 21,7 16,8 18,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,7 3,6 7 26,3 50,2 38,2 2,1 3,1 4 4,2 3,9 4,5 2,6 2,6 4,6 5,1 8,4 9,6 15,2 17,5 22,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,6 1,8 1,4 4,7 1,8 1,3 0,7 0,1 0,7 0,5 0,4 1,4 1,3 2,3 2,4 1,7 1,9 3,9 3,9 1,5 4,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 58,1 372,6 236,8 63,5 101,5 145,5 11 10,3 9,3 13,2 12,3 17,7 23,6 28 43,4 60 79,4 121,1 155,7 180,5 189,4 83,6
Nitrolební poranění (S06) 52,1 49,3 63,3 59,7 78,1 67,8 25,7 21,8 21,5 21,6 26,3 31,6 40 50,3 58,1 55,5 85,2 106,7 174,7 201,7 258,1 320,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18 214,9 90,5 36 39,4 35,6 9,4 9,3 5,5 6,8 6,8 8,2 7,7 9 7,5 5,9 9,3 9,6 10,4 16,1 39,5 41,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,9 0 5,7 23,5 28,8 6,1 1,2 1,9 1,6 2,2 2 2,1 2,8 3,1 3,1 4 7,4 9 10,4 11,7 14,6 27,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 78,3 4,5 4,1 7,4 7,7 6,3 5,4 2,6 5,5 5,2 6,7 8,5 17,4 32,7 54,6 88,4 176,3 350,2 710,7 1 285,4 1 925,0 2 283,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8,9 0 4,1 5,1 16,9 11,3 5,6 5,8 6,8 5,3 5,6 10,1 8,8 8,6 10,3 11,4 12,5 13,6 19,5 23,4 18,7 13,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 73 17 24,5 55 82 101,2 67,8 56 53,6 48,6 55,4 61 71,3 73,2 83 81,5 103,9 131,7 167,4 201,7 235,2 236,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,1 39,4 61,3 4,2 6,1 6,1 3,5 2 2,2 2,8 3 2,1 3 2,6 3,3 2,5 3,9 2,7 3,5 5,8 6,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 28,3 11,6 45,1 12,2 32,6 80,7 42,5 33,1 27,7 27,3 29,9 27 23,6 23,2 17,6 16,8 15,8 21,1 21,7 28,5 20,8 27,9
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 30,7 9,9 3,9 6,6 4,7 7,6 3,1 4,2 5,2 6,7 8,4 13,1 20,9 33 51,4 86,8 111,5 140,7 128,8 86,2 41,6 111,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2,1 0,9 0,7 0,7 0,6 2,8 0,7 1,3 1,8 2,2 2,3 2,1 2,6 2 4,2 2,9 2,1 3,3 2,2 6,6 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8 34,9 29,5 7,8 11,4 15,9 5,4 3,6 5 4,2 5,7 4,7 6,7 6,1 6,7 6,2 8 9,3 9,5 7,3 8,3 27,9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,8 49,3 10,9 2,5 4,1 4,8 1 0,6 1,1 0,7 2 2,6 3,3 5,4 6,6 7,5 8,2 10,8 11,7 12,4 6,2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 1,5 1,3 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 27,8 2 627,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 9 12,5 33,6 16,2 26,5 16,8 2,6 2,2 1,8 2,9 3,5 4,3 8,1 11,2 10,6 11,4 8 7,2 4,3 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 106,4 37,6 14,5 13,7 13,5 15,7 18 31,7 37,8 38,3 37 49,9 74,5 130,1 195,7 286,5 399,8 414,1 333 214,8 154 111,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 529,0 11 627,3 2 143,6 1 203,8 1 425,7 1 650,8 677,7 845,1 981 959,9 1 035,1 1 403,6 1 820,4 2 569,3 3 467,1 4 852,5 6 224,4 7 360,3 8 020,3 8 478,5 8 549,2 8 188,3
Podíl hospitalizací s pobytem na jednotce intenzivní péče - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10,8 14,4 18 16,3 13,4 12,4 0,8 0,4 3,6 1,1 3,8 6,4 4,2 6,8 8,6 11,2 9,5 9,6 8,1 4,3 5,6 4,5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 6,6 11,4 11,9 12,1 14,5 11,4 0,8 0,5 0,9 0,7 1,7 2,3 1,5 5,3 2,7 4,3 2,9 3,9 3,8 5,7 0,7 6,7
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 9,7 33,3 18,2 0 0 0 18,2 4 0 4,5 16,7 20,7 2,9 5 4,8 7,1 17,4 11,1 18,2 7,7 0 0
Septikémie (A40-A41) 38,5 68,5 81,4 83,3 84,5 81,3 42,3 36,4 31,8 37,7 42,9 45,3 36,2 41,8 40,7 39,7 41,4 33,8 30 24,5 18,6 10,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 18,5 0 0 0 0 0 0 20 11,8 10,5 18,5 23,1 25 36,4 50 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,6 17,2 16,7 13,3 12,3 8,2 1,7 3,5 2,4 2,8 3,2 3,8 4,1 4 5,2 4,9 5,6 4,7 4,6 4 2,4 1,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 42,1 0 0 0 0 27,3 37,5 38,1 35,7 45,3 42,4 39,5 45,4 41,6 41,7 41,5 42,7 44,3 42,7 39,6 26,8 39,1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,1 0 50 0 100 0 60 9,1 19 11,9 7,8 16,8 12,8 11,3 9,9 8,8 9,9 7,3 3,3 4,2 2,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 3,2 0 0 0 0 0 0 3,1 6,2 0 6,1 3,7 6,8 2,4 3 3,8 3,7 3,2 2,9 1,4 1,6 2,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7,3 0 0 0 0 0 10 8,9 8,4 6,8 8,4 8 5,3 5,4 6,4 6,5 7,6 7,5 14,1 11,4 18,2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 27,8 0 0 0 0 100 17,6 20 20,8 32,1 27 23,3 26,3 27,4 29,8 29,2 27,6 34,7 22,7 22,8 17,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 25,1 0 0 100 50 66,7 10 50 28,6 35,1 31,1 32,1 22,2 29,6 25,4 22,5 25,8 22,3 15,7 17,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 24,7 0 33,3 0 0 0 0 0 0 50 29,4 38,2 33,7 38,3 33,6 27,5 20,7 12,3 9,4 7,6 3,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 11,5 100 0 66,7 16,7 0 0 16,7 7,1 6,8 5 9,1 13,3 9,2 11,2 12,4 11,4 11,9 9,6 14,7 15,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 22,2 46,2 47,4 54,7 52,5 44,8 22,7 23,5 22,5 24,1 24,2 24,2 23,5 22,8 22,1 22,5 20,5 18,8 14,5 8,1 5,8 13,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 8,1 0 0 0 0 0 1,6 0 1,6 7,7 11 11,6 11,7 8,3 15,9 11,4 13,2 4,5 5,9 13,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7 0 0 25 0 20 11,1 0 3,1 10 10,4 7,8 5,2 8 6,5 8,3 7,5 5 5 7,3 7,1 0
Leiomyom dělohy (D25) 21,1 0 0 0 0 0 4,3 12,6 17,7 16,2 21 22,1 22,3 23,6 24,2 22,3 22,3 14,1 26,9 75 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 16,2 9,4 11,6 13,6 19,3 15,7 13,4 13,4 14,7 16,2 17,2 18,7 17,3 18,2 18,5 17,4 17,5 14,8 11,5 8 8,6 4,5
Anémie (D50-D64) 6,2 17 34,9 33,3 25,4 19,1 11,1 9,1 5,7 5,8 6 7,1 7,6 7,6 6,6 5,5 5,7 4 5,4 3,4 3,2 5,2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 13,7 23,7 21,5 16,4 15 17,2 18,2 13,3 10 11,6 10,9 11,3 8,2 11,3 12,2 11,8 16,1 9,9 11,9 13,1 13,8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,6 100 57,7 44,6 36,2 37 27,8 24,6 19,4 14 11,7 9,6 8,9 7,8 8,2 8,7 7,2 7,2 7 7,1 7,2 2,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 17 18,3 20,4 20,9 19,5 20,9 9,5 13,2 21 23,7 25,6 30 25,8 24,2 21,5 20,3 14,5 9,7 6,7 4,1 2,6 2,9
Demence (F00-F03) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3,7 2,3 2,6 3,1 2,5 2,8 4,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 21,2 0 100 0 57,5 41 27,2 22,6 22,8 21,6 18,7 17,3 16,3 14,7 15,5 10,8 9,5 8,7 6,5 9,1 25 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 22,8 75 41,7 100 27,3 22,9 20,4 17,9 20,1 19,7 25,6 26,9 34,5 27,3 25,8 30,6 32,6 27,6 35,3 25 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2,7 0 0 0 26,9 9,9 1,9 2,7 1,1 1,8 2,9 3,9 1 1,9 1,7 3,5 1,7 3,8 5,3 9,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3,5 33,3 12 25 14 12 6,5 4,2 2,5 2,5 2,8 2,2 1,9 1,8 3 1,7 3,6 5,4 1,6 0 10 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6,3 8,3 3,2 2 10 14,4 5,9 6 6,9 5,5 4,4 4,3 3,7 4,8 2,8 5,9 6 5,4 5,2 6 2,5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 4,5 2,3 3,1 4,6 2,3 4 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,1 0 0 0 12,5 15,7 0 2,3 1,4 1 0,9 0,3 1,2 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 25,4 32,6 25,4 27 37,4 31,7 17,2 16,2 18,2 17,4 19,5 19,8 21,5 23,1 27,6 30,4 30,9 35 34,5 31,8 23,6 35,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 17,2 100 0 50 33,3 20 11,8 18,5 16,7 17,7 14,3 18,7 25,3 21,6 14,7 17,2 18,2 17,7 16,4 14,2 12,9 13,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 7,6 35,7 20,5 22,5 20,6 15,7 10,7 8,8 7,5 5,5 5,9 4,2 5 4,7 4,9 6,3 7,9 7,2 5,2 7,1 3,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 6 2,3 1,7 3,8 2,8 0,4 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,5 9,8 8,2 4 6,3 4,3 3,2 2,7 2,2 2,6 2,8 2,5 2,4 3,1 2,6 3,7 2,3 2,1 2,9 0,3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5,5 16,7 0 8,3 14,3 6,2 1,9 9,1 10,8 12 11,2 9,2 6,8 5,5 6,5 5,3 5 4,5 4,2 3,6 3,4 6
Angina pectoris (I20) 18,4 0 0 0 0 100 0 0 18,2 15 16,9 15,8 22,1 19,8 18 21 19 17,5 16,4 12,1 2,6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 51 0 0 0 0 0 50 22,2 46,7 56,5 59,6 55,7 55,3 52,1 54,5 52,5 49,9 47,9 46,7 44,7 42,9 34
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 12,2 0 0 0 0 0 25 0 5,7 8,5 11,1 10 12,2 12,7 13,4 14,1 12,9 11,9 9,7 6,3 4,5 6,1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 23 100 0 0 0 53,1 21,1 26,6 28,3 26 25,4 26,4 23,4 28,1 22,8 21,7 24,4 21,7 21,7 18,2 14,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 28 44,2 50 30,2 33,3 22,2 16,9 24,8 28,8 28 27,5 31,9 30,9 29,2 29,6 29,5 28,6 27 26,2 24,4 20,5 25,8
Selhání srdce (I50) 18,5 75 0 66,7 0 52,6 47,8 33,3 41,8 30,8 30,7 26,3 25,5 23,2 22,4 22,7 20,9 18,8 16 14 10,4 8,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 37,1 48,4 35 50 66,7 52,5 50 51,3 50,8 49,9 47,4 44,3 44,2 41,7 39,8 40,5 40,1 36,4 33,1 29,3 27,1 18,1
Ateroskleróza (I70) 15,6 0 0 0 0 0 22,2 14,3 18,2 12,5 8,3 19,1 16,5 17,8 16,4 16,1 16,5 14,9 13,4 11,4 12,3 9,9
Varixy dolních končetin (I83) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 1,3 1,3 1,5 0,6 1,7 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 22,6 44,2 12,3 10,6 13,5 18,5 14,6 17,4 19,3 23,2 22,5 20,9 24,5 23,9 25,7 26,4 24,8 24,5 20,1 17,5 15,2 20,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 11,4 10,3 13,8 14,3 15,1 10,5 2,8 2,9 1,9 6,7 7,1 11,9 7,8 15,2 12,9 8,8 9,7 6,6 5 3 0 6,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 15 30,4 29,5 31,5 36,3 32,4 13,6 12,4 11,3 13,9 14,5 17,9 14,2 15,7 15,2 14,7 14,1 12,4 12 9 5,8 4,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 12,9 20 22,7 24,3 23,8 22,6 6,9 6,6 4,1 3,8 2,5 4,9 4 5,8 4,8 6,6 4,5 4,8 4,8 4,1 2,8 1,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 4,4 50 3,6 4,3 5,8 7,1 8,1 8,2 5,1 5,9 5,2 7,8 7,8 9,9 3 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 6,1 38,5 19,3 20,9 15 8,1 3,2 3,6 3,7 3,9 5 4,9 6,2 5,9 7,3 7,2 7,4 9,4 10,3 5,5 20 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10,6 0 28,2 53,3 42,9 11,1 16,7 5 20,8 11,6 12,6 8,9 12,3 13,1 13,2 11,8 10,5 9,2 7,9 7,7 3,7 0
Astma (J45-J46) 12,3 22,1 25,4 28,9 23,1 27,4 9,6 6,9 1,6 6,7 8,2 8,2 4,9 5,4 6 8,3 7,5 6,4 4,1 6,8 8,1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 41,4 62,5 64,6 69,9 71,2 59,7 41,7 39,1 35,7 39,7 39,9 40,7 38,7 41,4 42,5 42,7 39,7 39,6 40,1 36,4 31,4 24,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 11,2 16 10,2 19,1 21,3 35,6 12,7 5,5 4,7 3,8 2,5 2,1 4,5 0 1,2 0,6 0 1,2 0 4,5 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 12,5 12,3 32,4 47,4 47,9 19 5,6 3,1 3,1 3,2 4,9 2,5 3,5 3,5 4,5 3,3 9,2 3,6 4,8 7,1 11,1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 16 16,3 17,7 9,2 8,2 7,6 6,9 17,2 14,2 17,1 23,7 26 15,9 20,1 14,5 17,8 18,3 15 14,5 10 16,7 13
Peptický vřed (K25-K28) 42,3 0 0 0 30 25 28,2 30,8 42,7 43,8 36,1 44,2 43,4 41,6 44,9 43,5 42,2 42,2 42,4 42,1 48,2 50
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,5 11 15,7 11,7 7,5 6,1 0,9 1,9 2,2 3,2 3,4 4,5 4,3 4,5 5 4 4,4 3,6 2,8 3,6 4,2 1,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 18,3 0 55,7 37 39,1 23,1 2,5 4,5 4,5 5,8 7 10,5 9,3 14,1 16,8 27,4 26,6 39,4 44,7 49 60 50
Tříselná kýla (K40) 4 11,5 2,3 3,1 3,3 5,2 0,9 0,8 1,2 0,9 1,1 1,9 2,2 2,1 2 4 5,4 8,2 11,4 16,8 41,4 8,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 10,1 27,3 1 0,8 4,5 1,3 2,1 1,9 2,5 3,7 4,5 5,2 8,4 10,3 11,8 15,5 19,1 17,9 26,5 33,8 35,3 16,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 15,1 0 20 13,2 9,4 8,7 15,4 18 15,6 22,3 19,6 17,6 18,5 15,8 16,6 18,4 12,6 14,9 7,5 8,3 21,4 50
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4,9 8,4 7,1 6,8 6,6 5,7 0,4 3,4 1 2,3 3,1 6,4 5,6 6,2 4,8 4,9 7,7 5,9 5 6,5 1,4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 39,7 56,8 45,2 32,3 46,2 38,5 27,2 32,7 25,2 33,7 36,5 32,8 36,9 38,1 38,4 38,8 41,3 44,3 43,1 43,8 40,1 38,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14,7 0 0 0 0 0 0 5,1 10,3 10,6 12,5 14,9 12,7 15,4 14,1 15,4 16,7 14,7 13,6 16,7 16,7 27,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,3 3,3 4,3 1,2 7,9 3,3 0,6 1 0,3 1 1,1 1 1,4 3 3,2 3,6 7 7,8 10,3 13,4 24,4 27,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,8 8,2 3,5 1,3 3,1 4,9 4,1 6,8 5,1 11,3 13,3 13,8 8,8 9,1 10,5 11,3 9,3 10,1 8,7 12,4 10,4 9,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 11,6 0 0 0 0 0 33,3 8,1 14,4 14,2 12,7 13,8 11 13,2 11,3 10,4 8,8 2,7 3,6 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 12,8 25,6 27,5 26,7 22,1 6,5 8,9 10,1 10 13,2 14,4 12,6 15,4 15,2 13,7 10,6 11,1 10,6 9,5 12 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 12,7 66,7 40 76,5 37,9 22 5,4 5,9 8,5 8 8,4 9,6 10,8 12,8 12,8 15,1 15,4 17,8 15,9 14,6 15,6 13,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,8 0 0 37,5 33,3 4,3 14,8 11,3 13,6 6,6 9,9 5,6 8,6 7 11,2 9,1 9 10,4 12,1 9,6 11,2 14,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 25 0 53,8 68 56,4 33,9 19,4 23,8 23,3 24,3 20,9 23,7 20,3 24,8 24,2 27,1 25,3 27,2 29,9 33,3 26,8 40
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 31,2 17,8 11,6 9,9 7,3 18,6 21,8 21,9 23,9 25,3 33,7 31,9 37,3 35,8 38,3 33 33 35 31,6 33,3 32,9 28,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,4 9,6 13,2 9,9 11,8 5,8 1 0,8 0,9 1,8 2,5 3,3 4,2 4,7 6,2 6,9 9,1 5,4 6,3 6,8 5,2 17,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,2 7,7 8,7 11,9 6,2 3,9 0,7 0 0,4 0 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0 1,4 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,8 8,1 7,9 11,7 10 7,3 0,5 1,8 4,3 2,8 3,6 3,9 4,3 3 4,6 3,5 4,4 4,3 4 3,6 2,6 4,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 62,4 0 0 0 100 33,3 40 35 36,4 59,3 48,7 59,2 63,9 63,8 64,4 65,2 63 64,3 58,1 39,2 21,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 42,2 0 0 0 0 30 10 3,8 8,3 7,5 9,1 12,5 20,5 30,1 40,1 49,2 54,3 56,5 51,9 26,3 10 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,8 0 50 14,3 9,6 3,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 0,5 0,5 0,9 0,5 1,5 0,5 0 0 50 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,2 42,9 5,3 8,2 13,2 6,6 2,8 2 2,2 2,1 1,7 1,7 2,4 3,1 3,9 5,2 6,2 7,4 7,7 5,6 2,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5,9 30,8 35,7 20 16,9 2,7 0 6,5 4,3 3,7 1,5 4 4,3 4,3 5,8 4,8 3,1 3,6 4,1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 26,5 0 5,8 18,1 31,9 28,1 32,5 33,3 32,9 36,6 33,2 36,3 37,7 27,4 27,5 24,2 24 18,1 15,1 6,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5,9 0 0 0 40 8,7 5,5 3,9 5 7 6,6 6,4 7,2 6,5 4,8 6,3 5,2 4,7 2,2 3,5 0 0
Dorzalgie (M54) 1,5 0 11,8 15,4 10,7 7,7 1,6 0,7 0,9 0,7 1 1,9 1,2 1,3 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 0,7 1,2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,9 0 5,8 7,6 9 3,5 0,7 1,5 2 1,4 1,4 1,6 1,1 1,1 1,8 1,7 1,8 2,1 1,8 6,3 4,2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,1 18,2 10,7 11,6 12,6 8,7 3 4,8 4 5,8 3,5 4,6 3,7 7,1 8,1 7,2 7,6 5,1 2,7 4,6 3,1 5,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 10,1 23,7 21,3 23,7 18,4 18,3 3,2 4,9 5,1 4,9 5,9 6,2 7 6,9 6,6 7,2 10,2 7,5 8,4 8,2 7,5 3,3
Selhání ledvin (N17-N19) 22 100 65,2 61,5 38,1 44 30,9 28,6 24,4 21,9 24,1 24,9 23,4 22,7 22,9 23,6 21,2 22,8 18,7 18,2 13 9,1
Urolitiáza (N20-N23) 5 0 12,5 5,4 16,7 15 1,7 2,3 2,5 2,6 3,2 3,6 2,9 5,4 5,2 7 6,7 8,2 9,2 9,7 11,1 14,3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4,3 10,4 9,4 4,8 8,9 5,8 1,2 3,4 3,7 4,2 3,4 4,2 3,9 3,8 5,2 5,4 5 4,3 3,8 3,2 2,4 1,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 9,9 15,2 16,2 18,7 19,5 23,2 25,4 21 14,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3,2 18,3 6,1 7,1 6,9 3,2 0 0,4 0,6 1,1 0,5 0,3 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 4,9 7,3 3,1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 8,9 0 0 0 18,5 7 5,9 6,4 6,3 9 7,2 11,1 14 17,2 11,3 8,7 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 5,5 0 12,5 8,3 12 4,9 3,5 3,8 2,3 4,8 8,1 9,4 6,7 5,4 8,1 6,9 11,8 2,9 4,8 12,5 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 3,4 0 0 0 5,5 1,8 2,9 2,5 2,6 3,9 5,4 3,8 3 2,6 2,3 2,4 2,4 1 2,3 0,8 3,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 7,3 23,5 18,8 30,4 16,2 4,5 4,1 4,1 5,1 4,6 5 6,7 7 8,2 8,5 10,7 11,6 12 11,4 16,2 16 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 4,2 0,2 0 0,4 0,1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2,1 0 0 0 0 0,4 1,4 2,1 2,2 2,8 1,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,2 0 0 0 0 2,1 2,9 4,1 4,4 5,4 6,1 3,8 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 9,8 0 0 0 0 9,9 9,1 8,7 9,8 11,6 11,8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,6 0 0 0 0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 20,5 0 0 0 50 15,4 14,4 17,7 21,1 24,3 30,7 31,8 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 5,1 0 0 0 0 0 2,7 5,3 3,4 8,3 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,5 0 0 0 0 1,4 1,3 1,6 2 6,3 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 54,9 54,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 18,7 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 21,1 43,6 18,2 9,7 18 32,4 15,8 14,6 17,1 13,9 14,6 11 13,5 15,5 17,7 13,6 19,6 12 18,5 0 0 62,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7,2 0 40 10,4 22,4 19 7,7 3,7 5,8 9,3 6,5 7,2 5,5 6,6 5,8 6,4 6,2 6,9 7,9 5,7 7,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 6,8 5,1 9,4 12 11,5 8,8 1 2,1 3,3 4,1 4,2 5,9 4,1 3,8 6 5,9 8 6,8 8 7,7 8,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4,7 22,2 35,3 60,9 31 37,5 12,5 1,7 5,4 3,4 2 5,6 3,7 5,1 3,8 2,3 2 3,8 3,4 1,6 4,1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 12,5 15,4 27,4 20,9 19,9 21,3 7,5 7,4 6,5 8,7 7,1 8,3 9,3 8,2 10 10,1 9 10 9,4 8,6 7,8 3,5
Nitrolební poranění (S06) 20,6 24,8 25,6 28,8 27,4 17,6 7,8 10,4 12 13,2 15,6 17,2 19,9 24,1 24,9 24,2 28,5 27,2 27,4 24,3 23,1 26,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,2 17,5 17,7 17,9 17,5 14,8 5,8 8 5,7 8,8 8,4 9,8 8,7 11,4 10,5 8,4 10,8 7,9 5,2 5,2 8,3 6,4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6 0 6,3 8,1 9,2 10,5 3,8 4,2 4,2 4,6 4,1 3,6 3,9 3,2 2,9 3,5 5,7 6,8 7,3 8,5 11,1 18,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 51,4 33,3 18,4 53,7 48,7 51,8 41,3 28,1 49,4 43,7 39,5 39,2 41 49,6 45,2 49,2 53,9 53,6 52,8 52,9 53,7 52,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8,3 0 12,5 10,9 14,9 15,8 7 7,1 7,9 5 5,2 7,9 6,6 5,9 7,1 8,4 9,1 10,1 15,7 18,3 11,7 8,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 11,7 23,2 12,5 15,6 16 12,5 9,4 9,3 9,7 8,8 9,4 9,9 12 12,4 14,8 13,7 14,8 13,5 12,2 10,2 9,9 9,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 23,6 30,3 30,1 18,5 33,7 30,1 18,2 12,7 15,5 16,2 19,9 11,7 23,6 16,2 19,4 18,1 25,3 18 24,2 28,6 30 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 44,2 13,7 23,2 30,4 48,3 50,2 52,3 54,3 54,3 51,5 56,5 49,2 54,3 48,5 46,7 45,8 34,6 36,1 27 30,2 19,6 20
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 27 28,2 23,9 35,8 28,8 24,6 10 13,2 13 13,2 14,1 15,7 21,6 24,3 27,2 32 31 35,6 34,9 28,7 20,8 53,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 15,3 50 25 21,1 7,5 19,7 6 10,1 12,4 12,3 12,8 12,9 14,4 11,1 22,6 22 19,6 26,2 21,7 37,5 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 20,8 22,5 18,5 18 29,3 34,3 22,3 15,7 20,3 18,5 23,1 19,3 23,8 18,8 18,5 20,2 22,4 20,1 18,5 11,5 13,8 22,2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,9 3,7 8,4 5,2 7,2 6,8 4,8 2,8 4,1 2,2 4,9 4,6 4 5,5 5,7 5 4,3 4,8 4,5 5,3 3,3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 2,2 0 0 0 0 0 0 1,1 2,9 2,9 2,1 0,8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,9 45,2 36,2 27,4 40 25,6 6,2 3,6 2,6 2,9 2,4 1,9 2,4 2,2 1,5 1,2 0,8 0,8 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7,6 4,1 4,7 4,2 3,9 2,8 1,4 1,3 1,2 1,6 2,9 6,2 9,1 13 16,1 19,1 21,6 20,1 17,9 14,5 13,9 11,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 13 9,4 16,2 14 17,8 14,1 5,7 5,5 5,8 7,1 9 11,2 12,4 14,3 15,9 17,4 17,9 17,5 16,4 15,2 14,2 13,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)