8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 188 169 415 240 171 188 106 107 86 85 94 95 107 131 139 186 244 211 193 154 61 6
II. Novotvary 7 768 24 42 51 34 55 55 98 130 192 346 459 483 736 1 051 1 159 1 101 875 542 273 53 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 867 9 27 27 25 15 4 15 18 19 14 33 32 42 53 79 119 113 112 71 39 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 886 43 189 143 100 60 46 59 51 73 92 126 142 162 249 274 289 264 251 186 76 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 456 1 14 33 87 140 81 79 76 87 115 113 118 120 87 80 72 52 48 35 17 1
VI. Nemoci nervové soustavy 3 482 35 95 68 90 109 91 95 114 187 245 280 286 283 347 334 319 239 143 99 21 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 778 7 38 38 15 11 11 12 9 21 28 29 36 74 63 84 120 82 55 35 10 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 046 18 95 79 23 20 21 23 31 56 79 73 80 81 102 90 84 53 23 14 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 522 9 4 27 51 64 66 97 126 263 323 495 703 980 1 492 2 168 2 614 2 246 1 974 1 339 423 58
X. Nemoci dýchací soustavy 7 491 410 1 309 564 140 133 108 127 113 152 171 164 192 250 426 547 664 612 613 502 239 55
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 659 70 176 247 335 355 293 326 365 569 691 607 730 797 949 1 037 979 893 688 380 146 26
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 487 39 57 33 41 73 75 61 56 75 69 107 93 106 108 125 114 103 66 47 31 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 997 5 45 49 99 213 139 178 235 319 504 604 763 893 975 909 851 634 353 185 42 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 321 79 113 90 118 252 273 449 463 495 760 655 674 593 781 927 891 677 507 374 130 20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 375 0 0 0 1 174 967 2 491 2 790 1 485 435 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 582 110 114 186 36 23 25 6 15 7 8 15 6 7 6 5 4 8 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 556 85 170 123 270 244 123 90 93 121 146 167 194 238 334 395 463 437 410 328 106 19
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 209 126 437 431 465 465 453 456 446 497 659 501 589 604 738 691 714 623 579 488 209 38
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18 885 5 730 147 150 147 183 475 1 318 2 152 1 888 1 095 548 485 686 887 998 908 653 284 126 23 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 117 027 7 441 3 487 2 579 2 248 2 777 3 412 6 087 7 369 6 591 5 874 5 102 5 713 6 783 8 787 10 088 10 550 8 775 6 842 4 636 1 627 259
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 154 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 4 7 9 16 17 22 28 30 14 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 383 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 17 44 50 72 71 49 50 10 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 4 11 3 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 19 29 40 62 81 79 42 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 132 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 1 7 8 10 16 17 13 18 22 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 254 0 0 0 0 0 3 0 3 1 9 8 8 12 25 23 36 48 38 26 12 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 2 1 5 1 3 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 623 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 15 21 71 146 204 244 375 371 141 22
X. Nemoci dýchací soustavy 876 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 11 15 34 62 90 134 131 157 146 72 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 340 0 0 0 0 0 0 3 0 5 6 5 14 16 27 36 38 50 61 51 24 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 4 17 15 19 26 9 4 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 668 0 0 0 0 0 0 0 6 6 16 37 45 84 122 186 254 329 315 206 57 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 308 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 0 13 26 38 49 72 65 28 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 294 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 7 14 22 35 55 73 44 29 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 090 0 0 0 0 0 0 5 4 7 13 16 24 40 51 100 114 153 216 218 110 19
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 6 2 6 9 5 4 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 698 0 0 0 0 0 4 13 20 37 59 107 161 266 481 762 1 030 1 260 1 529 1 325 556 88
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 091 0 0 14 88 80 180 244 247 305 288 280 285 251 226 147 137 111 99 71 33 5
VI. Nemoci nervové soustavy 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 9 8 26 25 37 19 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 225 0 0 14 88 80 180 244 247 305 290 281 286 252 235 155 163 138 136 90 36 5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0
II. Novotvary 161 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5 6 22 26 19 25 27 18 5 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29 0 1 3 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 195 0 9 3 3 4 6 3 15 9 14 12 11 23 20 23 12 15 6 2 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 246 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 8 16 21 29 39 47 32 22 11 12 2
X. Nemoci dýchací soustavy 133 0 28 50 16 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 6 11 3 3 3 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 694 0 1 2 0 2 0 9 9 8 22 37 74 82 110 108 102 85 29 12 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 155 0 0 0 1 0 1 6 3 7 3 5 12 13 12 20 22 16 17 14 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 558 0 0 0 0 0 4 10 17 15 17 12 21 38 58 118 106 92 39 10 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 215 0 51 62 36 14 12 30 45 42 61 78 141 187 256 342 329 272 148 73 31 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 350 169 415 240 171 188 106 107 87 88 94 98 111 138 149 204 265 233 221 184 75 7
péče celkem II. Novotvary 8 312 24 42 51 34 55 55 98 131 194 352 466 497 759 1 117 1 235 1 192 971 618 341 68 12
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 901 9 27 27 25 15 4 15 18 19 14 34 33 43 55 81 123 119 123 74 42 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 287 43 190 146 115 64 46 59 51 73 92 127 147 169 268 303 330 327 333 267 119 18
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 687 1 14 47 176 220 262 325 326 394 405 394 410 379 323 243 227 177 169 129 59 7
VI. Nemoci nervové soustavy 4 061 35 104 71 93 113 100 98 132 197 269 301 305 319 401 388 393 327 224 146 41 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 781 7 38 39 15 11 11 12 9 21 28 29 36 74 63 84 121 82 56 35 10 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 067 18 95 79 23 20 21 24 31 56 80 74 80 86 104 91 89 54 26 15 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 392 9 4 27 51 64 67 99 126 268 327 511 734 1 022 1 592 2 353 2 865 2 523 2 371 1 721 576 82
X. Nemoci dýchací soustavy 8 500 410 1 337 614 156 137 108 128 115 156 174 177 209 286 490 643 809 746 773 651 312 69
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 000 70 176 247 335 355 293 329 365 574 697 612 744 813 976 1 073 1 018 943 749 431 170 30
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 597 39 57 33 41 73 75 61 56 75 69 109 97 112 112 142 131 122 92 56 35 10
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 360 5 46 51 99 215 139 187 250 333 542 678 882 1 059 1 207 1 203 1 207 1 049 697 403 100 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 631 79 113 90 118 252 273 449 464 497 762 658 679 593 794 953 929 726 579 439 160 24
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 375 0 0 0 1 174 967 2 491 2 790 1 485 435 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 591 110 120 188 36 23 25 6 15 7 8 15 6 8 6 5 4 8 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 861 85 176 124 270 244 123 90 93 123 147 170 198 246 350 417 499 492 483 372 135 24
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 454 126 437 431 466 465 454 467 453 511 675 522 625 657 801 811 850 792 812 720 322 57
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 486 5 730 147 150 147 183 479 1 329 2 169 1 904 1 114 562 508 725 951 1 118 1 020 754 328 140 25 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 130 165 7 441 3 538 2 655 2 372 2 871 3 608 6 374 7 681 6 975 6 284 5 568 6 301 7 488 9 759 11 347 12 072 10 445 8 655 6 124 2 250 357
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,5 28,4 18,3 7,9 6,2 7,2 3,5 2,8 2,3 2 1,9 2,4 2,7 3,5 3,4 5 8,1 10,1 13,5 18,5 21,6 12,2
II. Novotvary 13,3 4 1,9 1,7 1,2 2,1 1,8 2,6 3,4 4,4 7 11,5 12,2 19,9 26 30,9 36,6 42 37,9 32,8 18,8 18,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 1,5 1,2 0,9 0,9 0,6 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,8 0,8 1,1 1,3 2,1 4 5,4 7,8 8,5 13,8 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,9 7,2 8,3 4,7 3,6 2,3 1,5 1,6 1,3 1,7 1,9 3,2 3,6 4,4 6,2 7,3 9,6 12,7 17,6 22,3 26,9 22,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,5 0,2 0,6 1,1 3,1 5,4 2,6 2,1 2 2 2,3 2,8 3 3,2 2,2 2,1 2,4 2,5 3,4 4,2 6 2
VI. Nemoci nervové soustavy 6 5,9 4,2 2,2 3,2 4,2 3 2,5 3 4,3 5 7 7,2 7,6 8,6 8,9 10,6 11,5 10 11,9 7,4 4,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 1,2 1,7 1,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,7 0,9 2 1,6 2,2 4 3,9 3,8 4,2 3,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 3 4,2 2,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,4 2,8 2,5 1,6 1,7 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,6 1,5 0,2 0,9 1,8 2,5 2,2 2,6 3,3 6,1 6,6 12,4 17,7 26,5 37 57,7 86,8 107,7 138,1 160,7 149,8 117,6
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 69 57,7 18,6 5 5,1 3,5 3,4 3 3,5 3,5 4,1 4,8 6,7 10,6 14,6 22,1 29,4 42,9 60,2 84,7 111,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,3 11,8 7,8 8,2 12,1 13,6 9,6 8,7 9,6 13,1 14,1 15,2 18,4 21,5 23,5 27,6 32,5 42,8 48,1 45,6 51,7 52,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,6 6,6 2,5 1,1 1,5 2,8 2,5 1,6 1,5 1,7 1,4 2,7 2,3 2,9 2,7 3,3 3,8 4,9 4,6 5,6 11 16,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,7 0,8 2 1,6 3,6 8,2 4,5 4,7 6,2 7,4 10,3 15,1 19,3 24,1 24,2 24,2 28,3 30,4 24,7 22,2 14,9 4,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 13,3 5 3 4,2 9,7 8,9 11,9 12,1 11,4 15,5 16,4 17 16 19,4 24,7 29,6 32,5 35,5 44,9 46,1 40,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,4 0 0 0 0 6,7 31,6 66,1 73,2 34,3 8,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 79,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 18,5 5 6,1 1,3 0,9 0,8 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,8 14,3 7,5 4,1 9,7 9,4 4 2,4 2,4 2,8 3 4,2 4,9 6,4 8,3 10,5 15,4 21 28,7 39,4 37,5 38,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,5 21,2 19,3 14,2 16,7 17,8 14,8 12,1 11,7 11,5 13,4 12,5 14,9 16,3 18,3 18,4 23,7 29,9 40,5 58,6 74 77,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,4 964 6,5 5 5,3 7 15,5 35 56,5 43,5 22,3 13,7 12,2 18,5 22 26,6 30,2 31,3 19,9 15,1 8,1 4,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 200,7 1 251,9 153,6 85,2 80,9 106,4 111,6 161,5 193,3 152 119,5 127,8 144,2 183,1 217,8 268,7 350,5 420,9 478,5 556,3 576,3 525,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,1 2 3,6 5 2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 1,3 2,4 3,4 3,4 6 3,5 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 0,4 1,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,3 3 5,7 9,5 14,9 14,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 1,3 2,6 3,2 2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 1,2 2,3 2,7 3,1 4,3 4,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,2 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,6 1,8 3,9 6,8 11,7 26,2 44,5 49,9 44,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 1,5 2,4 4,5 6,3 11 17,5 25,5 28,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 1 1,3 2,4 4,3 6,1 8,5 8,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,9 1,8 1,1 1,4 4,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,9 1,1 2,3 3 5 8,4 15,8 22 24,7 20,2 10,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,7 1,3 2,4 5 7,8 9,9 8,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,6 5,1 5,3 10,3 10,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1,3 2,7 3,8 7,3 15,1 26,2 39 38,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,2 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,2 2,7 4,1 7,2 11,9 20,3 34,2 60,4 106,9 159 197 178,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,3 0 0 0,5 3,2 3,1 5,9 6,5 6,5 7 5,9 7 7,2 6,8 5,6 3,9 4,6 5,3 6,9 8,5 11,7 10,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,9 1,2 2,6 2,3 1,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,5 0 0 0,5 3,2 3,1 5,9 6,5 6,5 7 5,9 7 7,2 6,8 5,8 4,1 5,4 6,6 9,5 10,8 12,8 10,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,6 1,2 1,9 2,2 1,8 4,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4 0,7 0,4 0,2 1,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,7 1 1,6 1,5 1,5 1,3 4,3 4,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 1,2 1,7 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,9 2,2 2,7 2,9 3,4 4,1 2 1,4 0,4 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,8 1,2 1,7 1,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1 1,4 3,1 3,5 4,4 2,7 1,2 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,8 0 2,2 2 1,3 0,5 0,4 0,8 1,2 1 1,2 2 3,6 5 6,3 9,1 10,9 13 10,4 8,8 11 10,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,7 28,4 18,3 7,9 6,2 7,2 3,5 2,8 2,3 2 1,9 2,5 2,8 3,7 3,7 5,4 8,8 11,2 15,5 22,1 26,6 14,2
péče celkem II. Novotvary 14,3 4 1,9 1,7 1,2 2,1 1,8 2,6 3,4 4,5 7,2 11,7 12,5 20,5 27,7 32,9 39,6 46,6 43,2 40,9 24,1 24,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 1,5 1,2 0,9 0,9 0,6 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,9 0,8 1,2 1,4 2,2 4,1 5,7 8,6 8,9 14,9 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 7,2 8,4 4,8 4,1 2,5 1,5 1,6 1,3 1,7 1,9 3,2 3,7 4,6 6,6 8,1 11 15,7 23,3 32 42,2 36,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0,2 0,6 1,6 6,3 8,4 8,6 8,6 8,6 9,1 8,2 9,9 10,3 10,2 8 6,5 7,5 8,5 11,8 15,5 20,9 14,2
VI. Nemoci nervové soustavy 7 5,9 4,6 2,3 3,3 4,3 3,3 2,6 3,5 4,5 5,5 7,5 7,7 8,6 9,9 10,3 13,1 15,7 15,7 17,5 14,5 8,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 1,2 1,7 1,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,7 0,9 2 1,6 2,2 4 3,9 3,9 4,2 3,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 3 4,2 2,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 1,3 1,6 1,9 2 2,3 2,6 2,4 3 2,6 1,8 1,8 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,8 1,5 0,2 0,9 1,8 2,5 2,2 2,6 3,3 6,2 6,7 12,8 18,5 27,6 39,5 62,7 95,2 121 165,8 206,5 204 166,3
X. Nemoci dýchací soustavy 14,6 69 58,9 20,3 5,6 5,3 3,5 3,4 3 3,6 3,5 4,4 5,3 7,7 12,1 17,1 26,9 35,8 54,1 78,1 110,5 140
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,9 11,8 7,8 8,2 12,1 13,6 9,6 8,7 9,6 13,2 14,2 15,3 18,8 22 24,2 28,6 33,8 45,2 52,4 51,7 60,2 60,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,7 6,6 2,5 1,1 1,5 2,8 2,5 1,6 1,5 1,7 1,4 2,7 2,4 3 2,8 3,8 4,4 5,9 6,4 6,7 12,4 20,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,8 0,8 2 1,7 3,6 8,2 4,5 5 6,6 7,7 11 17 22,3 28,6 29,9 32 40,1 50,3 48,7 48,4 35,4 16,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,5 13,3 5 3 4,2 9,7 8,9 11,9 12,2 11,5 15,5 16,5 17,1 16 19,7 25,4 30,9 34,8 40,5 52,7 56,7 48,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,4 0 0 0 0 6,7 31,6 66,1 73,2 34,3 8,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 79,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 18,5 5,3 6,2 1,3 0,9 0,8 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,3 14,3 7,8 4,1 9,7 9,4 4 2,4 2,4 2,8 3 4,3 5 6,6 8,7 11,1 16,6 23,6 33,8 44,6 47,8 48,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,6 21,2 19,3 14,2 16,8 17,8 14,8 12,4 11,9 11,8 13,7 13,1 15,8 17,7 19,9 21,6 28,2 38 56,8 86,4 114,1 115,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,4 964 6,5 5 5,3 7 15,7 35,3 56,9 43,9 22,7 14,1 12,8 19,6 23,6 29,8 33,9 36,2 22,9 16,8 8,9 6,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 223,3 1 251,9 155,9 87,7 85,4 110,1 118 169,2 201,5 160,9 127,8 139,5 159 202,2 241,9 302,2 401,1 501 605,3 734,8 797 724,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)