8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 087 154 468 279 170 190 110 96 95 86 66 72 101 124 165 172 207 183 181 121 43 4
II. Novotvary 7 900 12 44 43 38 60 72 104 158 190 341 471 519 741 1 022 1 313 1 121 828 534 244 41 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 922 12 51 34 26 20 5 6 17 15 23 20 25 39 61 127 95 119 129 64 32 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 847 36 248 146 80 81 41 55 52 90 97 116 163 208 243 287 237 224 217 149 70 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 460 0 16 30 68 122 81 76 81 174 140 119 108 106 79 75 55 38 49 28 14 1
VI. Nemoci nervové soustavy 3 073 23 67 76 82 107 108 113 155 213 202 198 232 257 271 268 244 200 152 83 21 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 607 18 23 44 10 12 6 14 13 15 15 19 25 55 66 80 66 47 46 30 2 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 890 38 97 92 32 20 18 14 29 43 44 55 67 75 97 66 48 28 18 7 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 231 5 11 29 53 68 57 79 117 264 327 408 675 1 102 1 690 2 134 2 159 2 133 2 096 1 372 412 40
X. Nemoci dýchací soustavy 6 808 346 1 371 759 168 188 152 133 131 177 139 125 169 254 410 436 464 435 487 344 112 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 519 79 199 269 357 438 329 379 407 568 604 529 681 819 934 1 017 868 767 683 442 136 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 477 19 56 64 51 79 86 70 48 81 78 95 86 108 106 127 102 85 69 37 28 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 981 4 29 51 105 207 175 209 234 429 494 571 717 995 896 939 802 580 363 147 31 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 398 86 135 132 106 242 317 450 511 697 662 738 722 670 761 915 762 627 510 252 93 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 020 0 0 0 1 188 813 2 169 2 316 1 220 293 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 476 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 570 117 87 167 41 34 23 18 15 15 10 5 9 13 3 4 5 1 2 0 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 853 111 206 188 305 352 158 117 139 142 159 179 192 253 328 406 452 423 434 231 70 8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 499 132 440 378 370 495 532 485 430 516 553 532 585 649 659 619 529 519 550 364 150 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16 556 4 300 141 131 86 183 455 1 235 2 146 1 997 851 418 537 612 830 904 767 518 337 95 11 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 111 174 5 968 3 689 2 912 2 149 3 086 3 538 5 822 7 094 6 932 5 098 4 690 5 613 7 080 8 621 9 889 8 983 7 755 6 857 4 010 1 269 119
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 1 10 7 19 18 40 20 14 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 15 33 50 77 77 91 86 46 7 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 5 6 6 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 364 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 14 18 37 39 56 68 66 51 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 113 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 6 12 8 10 12 11 11 11 14 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 253 0 0 0 0 0 2 1 0 3 10 3 8 13 24 27 45 40 37 27 12 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 795 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 22 46 107 135 169 271 477 395 143 21
X. Nemoci dýchací soustavy 565 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 9 28 47 75 87 82 115 85 28 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 362 0 0 0 0 0 1 1 4 5 5 7 14 12 22 35 47 40 67 77 25 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 151 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 3 8 9 17 29 18 29 19 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 411 0 0 0 0 0 1 2 6 8 16 23 43 71 93 174 257 272 265 141 36 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 21 22 21 39 70 61 16 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 15 23 21 38 54 45 13 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 972 0 0 0 0 1 0 3 2 3 5 16 19 32 51 95 101 159 223 186 70 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 4 5 8 4 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 171 0 0 0 0 1 4 7 15 32 58 89 158 274 485 742 937 1 149 1 553 1 190 432 45
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 262 0 0 24 77 98 183 231 257 358 289 362 299 253 212 156 134 97 119 81 31 1
VI. Nemoci nervové soustavy 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 6 10 21 36 53 35 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 444 0 0 24 77 98 183 232 257 358 291 363 301 259 218 166 155 133 172 116 39 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 2 1 0 0
II. Novotvary 135 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5 4 2 9 13 18 20 23 17 17 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32 0 0 5 15 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 171 0 10 5 3 8 3 12 12 15 9 9 7 22 11 9 11 15 6 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 209 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 12 13 17 36 30 29 22 23 15 7 1
X. Nemoci dýchací soustavy 111 0 17 47 33 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 2 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 492 0 1 3 2 2 3 4 9 9 16 29 43 65 69 77 78 51 24 3 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 0 2 1 0 0 1 2 2 2 1 1 3 2 2 5 2 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 182 0 0 2 2 2 7 5 3 7 5 9 10 20 19 14 18 20 20 13 6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 348 0 0 0 0 2 1 8 8 18 9 10 11 33 45 64 62 46 24 6 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 739 1 31 66 56 22 18 35 36 51 49 75 90 173 198 225 223 181 120 62 26 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 239 154 468 279 170 191 110 96 95 87 68 75 106 127 176 179 228 203 223 142 57 5
péče celkem II. Novotvary 8 534 12 44 44 38 60 73 105 158 190 348 488 536 783 1 085 1 408 1 218 942 637 307 52 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 952 12 51 34 26 20 5 6 17 15 23 20 25 41 64 128 99 124 135 70 35 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 243 36 248 151 95 83 42 56 53 91 98 121 169 222 262 326 276 280 286 217 121 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 841 0 16 54 145 220 264 307 340 533 436 487 419 367 302 244 200 146 180 123 56 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 676 23 77 81 85 115 113 126 167 231 223 211 248 298 312 314 321 291 248 148 41 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 610 18 23 44 10 12 6 14 13 15 15 19 25 56 66 81 67 47 46 30 2 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 900 38 97 92 32 20 18 14 29 43 44 55 67 75 97 67 53 29 19 8 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 236 5 11 29 53 68 58 79 117 266 333 424 711 1 165 1 833 2 299 2 357 2 426 2 596 1 782 562 62
X. Nemoci dýchací soustavy 7 484 346 1 388 806 201 191 152 133 132 177 139 130 178 285 457 514 551 518 604 431 140 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 881 79 199 269 357 438 330 380 411 573 609 536 695 831 956 1 052 915 807 750 519 161 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 629 19 56 64 51 79 86 70 48 89 81 98 89 116 115 145 131 103 98 56 33 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 885 4 30 54 107 209 179 215 249 446 526 623 803 1 131 1 058 1 190 1 137 903 652 291 72 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 658 86 135 133 106 242 317 451 512 697 663 738 722 672 782 937 783 666 580 313 109 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 020 0 0 0 1 188 813 2 169 2 316 1 220 293 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 476 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 578 118 88 168 42 36 23 19 15 15 11 5 9 13 3 4 5 1 2 0 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 098 111 208 189 305 352 159 119 141 144 162 181 197 258 345 434 475 462 488 276 83 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 653 132 440 380 372 498 539 493 435 526 563 557 614 701 729 728 648 698 793 563 226 18
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16 935 4 300 141 131 86 185 456 1 244 2 154 2 015 861 429 549 645 880 972 834 572 365 102 12 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 123 528 5 969 3 720 3 002 2 282 3 207 3 743 6 096 7 402 7 373 5 496 5 217 6 162 7 786 9 522 11 022 10 298 9 218 8 702 5 378 1 766 167
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 27,7 20,3 9,3 6,5 7 3 2,5 2,3 1,8 1,5 1,8 2,6 3,1 4,1 4,8 7,8 9,6 12,5 15,9 17,6 14
II. Novotvary 13,5 2,2 1,9 1,4 1,5 2,2 2 2,7 3,9 3,9 7,7 12,1 13,4 18,4 25,2 36,9 42,4 43,6 36,8 32,1 16,8 14
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 2,2 2,2 1,1 1 0,7 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 1 1,5 3,6 3,6 6,3 8,9 8,4 13,1 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,9 6,5 10,7 4,9 3,1 3 1,1 1,4 1,3 1,8 2,2 3 4,2 5,2 6 8,1 9 11,8 14,9 19,6 28,7 24,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,5 0 0,7 1 2,6 4,5 2,2 2 2 3,6 3,2 3 2,8 2,6 1,9 2,1 2,1 2 3,4 3,7 5,7 3,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,2 4,1 2,9 2,5 3,1 3,9 2,9 2,9 3,8 4,3 4,6 5,1 6 6,4 6,7 7,5 9,2 10,5 10,5 10,9 8,6 3,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 3,2 1 1,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 1,4 1,6 2,2 2,5 2,5 3,2 3,9 0,8 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 6,8 4,2 3,1 1,2 0,7 0,5 0,4 0,7 0,9 1 1,4 1,7 1,9 2,4 1,9 1,8 1,5 1,2 0,9 0,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 0,9 0,5 1 2 2,5 1,6 2 2,9 5,4 7,4 10,4 17,4 27,3 41,7 59,9 81,6 112,4 144,3 180,4 168,6 139,9
X. Nemoci dýchací soustavy 11,6 62,2 59,4 25,4 6,4 6,9 4,1 3,4 3,2 3,6 3,1 3,2 4,4 6,3 10,1 12,2 17,5 22,9 33,5 45,2 45,8 28
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 14,2 8,6 9 13,6 16,2 9 9,7 10 11,6 13,6 13,5 17,6 20,3 23 28,5 32,8 40,4 47 58,1 55,7 49
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,5 3,4 2,4 2,1 1,9 2,9 2,3 1,8 1,2 1,7 1,8 2,4 2,2 2,7 2,6 3,6 3,9 4,5 4,8 4,9 11,5 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,6 0,7 1,3 1,7 4 7,6 4,8 5,4 5,8 8,8 11,2 14,6 18,5 24,7 22,1 26,4 30,3 30,6 25 19,3 12,7 10,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 15,5 5,8 4,4 4 8,9 8,6 11,6 12,6 14,2 14,9 18,9 18,7 16,6 18,8 25,7 28,8 33 35,1 33,1 38,1 35
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 12 0 0 0 0 6,9 22,1 55,8 57,1 24,9 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 85,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 21 3,8 5,6 1,6 1,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,3 20 8,9 6,3 11,6 13 4,3 3 3,4 2,9 3,6 4,6 5 6,3 8,1 11,4 17,1 22,3 29,9 30,4 28,7 28
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,2 23,7 19,1 12,6 14,1 18,3 14,5 12,5 10,6 10,5 12,5 13,6 15,1 16,1 16,3 17,4 20 27,3 37,9 47,9 61,4 42
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,3 773,2 6,1 4,4 3,3 6,8 12,4 31,8 52,9 40,8 19,2 10,7 13,9 15,2 20,5 25,4 29 27,3 23,2 12,5 4,5 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 189,8 1 073,2 159,8 97,4 82 113,9 96,3 149,7 175 141,5 115,1 120,1 145 175,7 212,6 277,5 339,5 408,5 472,1 527,4 519,4 416,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,7 0,9 2,8 2,6 5,7 3,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,8 1,2 2,2 2,9 4,8 5,9 6 2,9 7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,8 1,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1 1,5 3 4,7 8,7 20,9 10,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,8 3,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,7 2,1 2,5 3,6 4,9 3,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,1 2,6 3,8 6,4 14,3 32,8 51,9 58,5 73,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,2 2,1 3,3 4,3 7,9 11,2 11,5 10,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 1 1,8 2,1 4,6 10,1 10,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1,1 0,9 2 2,5 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 1,8 2,3 4,9 9,7 14,3 18,2 18,5 14,7 10,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,6 0,8 2,1 4,8 8 6,5 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 2 3,7 5,9 5,3 3,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 1,3 2,7 3,8 8,4 15,4 24,5 28,7 21
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 2,3 4,1 6,8 12 20,8 35,4 60,5 106,9 156,5 176,8 157,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,6 0 0 0,8 2,9 3,6 5 5,9 6,3 7,3 6,5 9,3 7,7 6,3 5,2 4,4 5,1 5,1 8,2 10,7 12,7 3,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,9 3,6 4,6 2,9 3,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,9 0 0 0,8 2,9 3,6 5 6 6,3 7,3 6,6 9,3 7,8 6,4 5,4 4,7 5,9 7 11,8 15,3 16 7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 1,2 2,2 1,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,2 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,9 0,8 1,1 1,2 1,6 2 2,9 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,7 1,6 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,1 1,6 1,7 2,2 2,9 2,7 1,7 0,4 1,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,7 1,1 1,4 1,7 2,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,8 1,1 1,8 2,3 2,4 1,7 0,8 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 0,2 1,3 2,2 2,1 0,8 0,5 0,9 0,9 1 1,1 1,9 2,3 4,3 4,9 6,3 8,4 9,5 8,3 8,2 10,6 3,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,5 27,7 20,3 9,3 6,5 7 3 2,5 2,3 1,8 1,5 1,9 2,7 3,2 4,3 5 8,6 10,7 15,4 18,7 23,3 17,5
péče celkem II. Novotvary 14,6 2,2 1,9 1,5 1,5 2,2 2 2,7 3,9 3,9 7,9 12,5 13,8 19,4 26,8 39,5 46 49,6 43,9 40,4 21,3 21
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 2,2 2,2 1,1 1 0,7 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 1 1,6 3,6 3,7 6,5 9,3 9,2 14,3 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,5 6,5 10,7 5 3,6 3,1 1,1 1,4 1,3 1,9 2,2 3,1 4,4 5,5 6,5 9,1 10,4 14,8 19,7 28,5 49,5 35
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,3 0 0,7 1,8 5,5 8,1 7,2 7,9 8,4 10,9 9,8 12,5 10,8 9,1 7,4 6,8 7,6 7,7 12,4 16,2 22,9 7
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 4,1 3,3 2,7 3,2 4,2 3,1 3,2 4,1 4,7 5 5,4 6,4 7,4 7,7 8,8 12,1 15,3 17,1 19,5 16,8 10,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 3,2 1 1,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 1,4 1,6 2,3 2,5 2,5 3,2 3,9 0,8 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 6,8 4,2 3,1 1,2 0,7 0,5 0,4 0,7 0,9 1 1,4 1,7 1,9 2,4 1,9 2 1,5 1,3 1,1 1,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,4 0,9 0,5 1 2 2,5 1,6 2 2,9 5,4 7,5 10,9 18,4 28,9 45,2 64,5 89,1 127,8 178,7 234,4 230 216,8
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 62,2 60,1 26,9 7,7 7 4,1 3,4 3,3 3,6 3,1 3,3 4,6 7,1 11,3 14,4 20,8 27,3 41,6 56,7 57,3 38,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,6 14,2 8,6 9 13,6 16,2 9 9,8 10,1 11,7 13,8 13,7 18 20,6 23,6 29,5 34,6 42,5 51,6 68,3 65,9 49
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 3,4 2,4 2,1 1,9 2,9 2,3 1,8 1,2 1,8 1,8 2,5 2,3 2,9 2,8 4,1 5 5,4 6,7 7,4 13,5 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,9 0,7 1,3 1,8 4,1 7,7 4,9 5,5 6,1 9,1 11,9 16 20,7 28,1 26,1 33,4 43 47,6 44,9 38,3 29,5 21
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,5 15,5 5,8 4,4 4 8,9 8,6 11,6 12,6 14,2 15 18,9 18,7 16,7 19,3 26,3 29,6 35,1 39,9 41,2 44,6 49
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 12 0 0 0 0 6,9 22,1 55,8 57,1 24,9 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 85,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 21,2 3,8 5,6 1,6 1,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,7 20 9 6,3 11,6 13 4,3 3,1 3,5 2,9 3,7 4,6 5,1 6,4 8,5 12,2 18 24,3 33,6 36,3 34 31,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,2 23,7 19,1 12,7 14,2 18,4 14,7 12,7 10,7 10,7 12,7 14,3 15,9 17,4 18 20,4 24,5 36,8 54,6 74 92,5 62,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,9 773,2 6,1 4,4 3,3 6,8 12,4 32 53,1 41,1 19,4 11 14,2 16 21,7 27,3 31,5 30,1 25,1 13,4 4,9 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210,9 1 073,4 161,2 100,4 87,1 118,3 101,9 156,7 182,6 150,5 124,1 133,6 159,2 193,2 234,8 309,3 389,3 485,6 599,1 707,3 722,9 583,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)